Portaler

HD-Alma II  – RFID-alarmportal

HD Alma II  kan settes opp med helt opp til 160 cm avstand mellom søylene, med god deteksjon. Det benyttes i så fall en ekstra sterk RFID-leser.

Normalt settes alarmportalen opp med 115 – 130 cm åpning, og HD Alma II sender ut flere radiobølger ved hjelp av en multiplexer, slik at den oppdager og leser RFID-brikker blant annet for CD/DVD bedre. Lesingen skjer tredimensjonalt, og det betyr at portalen i større grad detekterer og leser brikker både horisontalt og vertikalt. Radiobølgene er ikke mye sterkere enn på andre portaler, men blir sendt ut i flere høyder, så de er fortsatt helt uskadelig for publikum.

Når alarmen utløses av aktive RFID-brikker, høres et alarmsignal og portalen lyses opp med rødt lys.

Portalen består av stilige og gjennomsiktige søyler i 2 cm tykt plexiglass med stålfot. Høyden er 170 cm og bredden 50 cm. Det er lett å plassere HD Alma-II-portalen, og den sperrer ikke for oversikt i inngangsområdet.

Besøksteller og materialkontroll

RFID-alarmportalen kan leveres med besøksteller og material-kontroll. Publikumstelleren har to telleverk og registrerer antall som passerer inn og ut av biblioteket, og rapporterer til biblioteksystemet (eller til et pc-program), slik at en kan ta ut besøksstatistikk med forskjellig vinkling (pr. time, pr dag, osv.).

Materialkontrollen rapporterer til biblioteksystemet (eller et pc-program) hvilke eksemplar som har gitt alarm i portalen, slik at en kan legge inn en egen status på disse (for eksempel «På avveie»). I tillegg kan personalet gå inn i systemet og se hvilken bok som nettopp utløste alarmen. Programmet henter da frem forsidebilde for å gjøre det enda enklere å se hvilken bok som må kontrolleres.

Tilhørende kontroller og RFID-leser leveres montert i et låsbart skap, som må plasseres på vegg i nærheten av portalen.

Plassering av alarmportalen

Alarmportalen bør plasseres i god avstand (minimum 2,5 meter) til skranke, selvbetjenings-enheter og hyller med RFID-merket materiale, slik at en ikke blir plaget av falske alarmer eller forstyrrelser i lesingen. Portalen festes til gulvet med bolter eller med sterkt lim. Det går ingen kabler mellom søylene, men kablene strekkes fra hver søyle og bort til koblingsskapet.

Ugle