Portaler

HD-Alma II  – RFID-alarmportal

HD Alma II  kan settes opp med helt opp til 160 cm avstand mellom søylene, med god deteksjon. Det benyttes i så fall en ekstra sterk RFID-leser.

Normalt settes alarmportalen opp med 115 – 130 cm åpning, og HD Alma II sender ut flere radiobølger ved hjelp av en multiplexer, slik at den oppdager og leser RFID-brikker blant annet for CD/DVD bedre. Lesingen skjer tredimensjonalt, og det betyr at portalen i større grad detekterer og leser brikker både horisontalt og vertikalt. Radiobølgene er ikke mye sterkere enn på andre portaler, men blir sendt ut i flere høyder, så de er fortsatt helt uskadelig for publikum.

Når alarmen utløses av aktive RFID-brikker, høres et alarmsignal og portalen lyses opp med rødt lys.

Portalen består av stilige og gjennomsiktige søyler i 2 cm tykt plexiglass med stålfot. Høyden er 170 cm og bredden 50 cm. Det er lett å plassere HD Alma-II-portalen, og den sperrer ikke for oversikt i inngangsområdet.

Besøksteller og materialkontroll

RFID-alarmportalen kan leveres med besøksteller og material-kontroll. Publikumstelleren har to telleverk og registrerer antall som passerer inn og ut av biblioteket, og rapporterer til biblioteksystemet (eller til et pc-program), slik at en kan ta ut besøksstatistikk med forskjellig vinkling (pr. time, pr dag, osv.).

Hvis man ønsker mer nøyaktig telling, kan man montere en personteller.

Materialkontrollen rapporterer til biblioteksystemet (eller et pc-program) hvilke eksemplar som har gitt alarm i portalen, slik at en kan legge inn en egen status på disse (for eksempel «På avveie»). I tillegg kan personalet gå inn i systemet og se hvilken bok som nettopp utløste alarmen. Programmet henter da frem forsidebilde for å gjøre det enda enklere å se hvilken bok som må kontrolleres.

Tilhørende kontroller og RFID-leser leveres montert i et låsbart skap, som må plasseres på vegg i nærheten av portalen.

Plassering av alarmportalen

Alarmportalen bør plasseres i god avstand (minimum 2,5 meter) til skranke, selvbetjenings-enheter og hyller med RFID-merket materiale, slik at en ikke blir plaget av falske alarmer eller forstyrrelser i lesingen. Portalen festes til gulvet med bolter eller med sterkt lim. Det går ingen kabler mellom søylene, men kablene strekkes fra hver søyle og bort til koblingsskapet.

Ugle