Topp 100 statistikk

Denne statistikken må ikke regnes som 100% korrekt. Det som gjøres på hver server er at vi tar ut en liste over de meste utlånte bøkene og sender til Larvik hvor dataene slåes sammen. Det er selvsagt mulig at bøker med på lista har utlån hos flere bibliotek, men ikke nok til at de ble nevnt i overføringen. Derfor vil antall utlån være en del lavere enn det faktiske antallet utlån, spesielt mot bunnen av lista. I tillegg kan forskjellig katalogisering på bibliotekene føre til at antallet blir skjevt.

  • Statistikken er hentet fra bibliotek som bruker Bibliofil.
  • Det tas hensyn til eventuelle under-/deltitler. Dette kan forskyve tallene en del på grunn av forskjellige katalogiseringsrutiner.
  • Eventuelle feilregistreringer hos bibliotekene kan føre til mindre uregelmessigheter.
  • Da vi kun henter ned en viss mengde av de mest utlånte titlene fra hvert bibliotek, vil utlånstallene være under det faktiske utlånet, spesielt mot slutten av lista.
  • Lenkene fra bildene går mot tilfeldige Bibliofilbibliotek som har tittelen i basen sin.
  • Sidene har lenker til eldre statistikk

Topp 100 statistikk

Topp 1000 statistikk

Ugle