Kameraene i FRI meråpent

Vi har den siste tiden mottatt henvendelser fra kunder som har kjøpt kameraer fra oss i forbindelse med bl.a. meråpent. Vi har brukt kamera fra Hikvision da disse teknisk sett har vært stabile og driftssikre produkter, men vi har sett at det stilles spørsmål ved denne produsenten sikkerhetsmessig og etisk.

Vi har alltid hatt en god løsning for sikkerheten, ettersom kameraene står i et lukket nett. Det betyr at kameraene ikke er tilgjengelig fra internett, samtidig som det da selvfølgelig ikke er mulig å sende informasjon fra kameraene ut på internett. Vi er derfor sikre på at  ingen informasjon fra kameraene er kommet på avveie.

Selv om løsningen vår er både driftssikker og stabil, så har Bibliotek-Systemer As besluttet å stoppe nysalget av alle produkter fra Hikvision. Vi har derfor en tid nå sett på alternative produkter fra andre produsenter og har nå funnet en god erstatter som passer inn i vår meråpentløsning. Denne nye løsningen er nå klar for salg til nye kunder, – og dersom eksisterende kunder ønsker å bytte til denne, så ta kontakt med oss. Vi ser at våre kunder har kommet i en vanskelig situasjon, og vil bidra med et godt tilbud for å få skiftet ut eksisterende kameraløsning.
 
Vi kommer fremdeles til å utføre service, support -og reklamasjonsarbeid på eksisterende Hikvision-utstyr, men vil ikke lengre installere nytt utstyr fra denne produsenten.


Ta kontakt på e-post: firmapost@bibsyst.no ved ytterligere spørsmål. 

Ugle