Kameraene i FRI meråpent

Vi har de siste ukene mottatt flere henvendelser fra kunder som har kjøpt kameraer fra oss i forbindelse med bl.a. meråpent. Vi har brukt kamera fra Hikvision da disse teknisk sett har vært stabile og driftssikre produkter, men vi har selvsagt også sett at det stilles spørsmål ved denne produsenten sikkerhetsmessig og etisk.

Vi har alltid hatt en god løsning for sikkerheten, ettersom kameraene står i et lukket nett. Det betyr at kameraene ikke er tilgjengelig fra internett, samtidig som det da selvfølgelig ikke er mulig å sende informasjon fra kameraene ut på internett. Vi kan derfor med sikkerhet si at ingen informasjon fra kameraene er kommet på avveie.

Selv om løsningen vår med kameraer fra Hikvision er både driftssikker og stabil, så har vi en tid nå sett på alternative produkter fra andre produsenter, pga de negative sidene ved produktene til Hikvision. Vi er selvsagt kjent med at Hikvision er under sanksjoner fra flere land, etter påstander om at selskapet har bidratt til massearrestasjoner av uigurer i Kina, samt at Amnesty mener Hikvisions teknologi er brukt i forbindelse med menneskerettighetsbrudd. Det har tatt tid å finne gode løsninger til videoovervåkning som passer inn i vår administrasjonsløsning. Vi er i sluttfasen av å teste denne nye løsningen nå, og vil tilby denne til eksisterende og nye kunder i løpet av kort tid.

Ta kontakt på e-post: firmapost@bibsyst.no ved ytterligere spørsmål. 

Ugle