Fakta om RFID

Hva er RFID?

RFID er en forkortelse for Radio Frequency IDentification, en teknologi for identifisering av fysiske objekter. I Norge har tidligere betegnelsen Radiobrikker vært mye brukt. En RFID-brikke er en liten brikke som kan festes til eller bygges inn i et produkt, et dyr eller en person. RFID-brikker inneholder antenner som gjør dem i stand til å motta og svare på radiofrekvenssignaler fra en RFID-sender.

RFID-brikker

Et RFID-system består typisk av objekter forsynt med en liten brikke, også kalt tag eller chip, og kan avleses av en RFID-leser. Brikken inneholder en unik kode, som sendes videre til en datamaskin eller PDA, for eksempel en BIBLIOFIL-tjener.

Vår RFID-løsning ivaretar både identifisering og tyverisikring, og Bibliofils tette integrasjon med RFID-løsningen sikrer at skrankepersonalet beholder en rasjonell og brukervennlig rutine. Med Bibliofils RFID-løsning slipper personalet å forholde seg til en separat RFID-løsning i tillegg til utlånsprogrammet. For selvbetjeningsenheter blir brukergrensenittet enda mer brukervennlig og lettvint ved bruk av RFID.

De første av våre kunder tok i bruk brikkeløsning allerede i 2002, og i 2019 har et flertall av folkebibliotekene valgt å ta i bruk RFID-løsninger.

Vi tilbyr, i samarbeid med vår danske leverandør TagVision, RFID-løsninger som gir bedre arbeidsrutiner for skrankepersonalet, for en kan med RFID lese flere enheter samtidig, og slipper derfor å skanne strekkoden på én og én bok.

Skrankeenhet for fastmontering

En RFID-installasjon kan bestå av RFID-brikker for bøker og optisk materiale, enheter for skranke og selvbetjening, samt alarmportaler. Det tilbys i tillegg en «hyllerydder» for å kunne foreta søk i, og kontroll av – eller endring av status på innholdet i hyllene. 

Hyllerydder

Preging

Når en skal ta i bruk RFID-løsningen skal det monteres en RFID-brikke i hvert enkelt objekt, og brikken skal kobles til riktig post i Bibliofil-basen. En styrer også om alarmfeltet i brikken skal stå av eller på.

Pregingen skjer ved at en leser strekkoden på objektet, og Bibliofil tildeler et RFID-nummer som legges inn i brikken. Operasjonen tar få sekunder pr objekt. For Bibliofil-bibliotek overfører vi brikkens eget identitetsnummer til biblioteksystemet, slik at vi kan benytte enda raskere lesemetoder i alarmportaler.

Skrankefunksjon

Når alle objekter har fått RFID-brikke innmontert, vil en kunne låne ut og innlevere mange objekter samtidig. Vi anbefaler at det settes en rimelig grense på antall objekter som kan behandles samtidig, slik at en også kan følge med og se at antallet som blir registrert faktisk stemmer med kvitteringen som fremkommer i skjermbildet. Vi vil anta at en grense på fem til sju objekt samtidig vil være optimalt i skrankefunksjonen. En får også opp kvittering i skjermbildet for at alarmfeltet er oppdatert på det enkelte objekt.

Vi tilbyr også utlån av vår Knut brikkemaskin for rask og effektiv preging av boksamlingen.

I en overgangsperiode, før alle enheter har fått RFID-brikke, må en også beholde strekkodeleser, slik at en også får registrert disse objektene. Det vil i denne perioden være naturlig å fortsatt bare behandle ett objekt av gangen, for å være sikker på at en får registrert alt.

Med bruk av Bibliofil RFID-skrankeløsning vil personalet få noen nye funksjoner og kan få noen nye meldinger fra systemet, men det trengs ikke mye opplæring før det går av seg selv.

Kompatibilitet / egenskaper ved RFID-leser

Vi kan dokumentere kompatibilitet med forskjellige lesere, basert på ISO 15693 og ISO 18000. Det betyr at våre brikker kan benyttes på utstyr fra andre leverandører som forholder seg til disse standardene og datamodellen som er beskrevet i norsk RFID standard.

For RFID-rekvisita, klikk her: https://web.bibsyst.no/produkter/andre-produkter/rekvisita/rfid-brikker/

Ugle