Frikk innleveringsreol

Frikk har totalt 26 RFID-antenner fordelt på 5 hyller. Reolen har plass til rundt 150 bøker – avhengig av bøkenes tykkelse.

Frikk skanner kontinuerlig etter nye brikker og sikrer hurtig innlevering av nyoppdaget materiale. Touch-skjermen til Frikk gir låneren tilbake­melding på mottatt materiale. Låneren velger å motta kvittering på papir eller e-post.

Ett trykk på skjermen til Frikk viser reolens innhold. Innholdet sorteres slik at eventuelt «ikke levert» eller ukjent materiale vises øverst. Dernest vises materiale som er «flagget»  – det kan være reservert materiale eller materiale som tilhører en annen avdeling. Resterende materiale kommer etter dette, sortert alfabetisk. Dette gjør det enkelt for bibliotekarene å hurtig identifisere materiale som må tas tak i. I innholdslisten ser man det aktuelle hyllenummeret for hvert eksemplar. For levert materiale reflekteres også dette via fargekode – igjen for å gjøre det enkelt å hurtig finne ønsket materiale. Frikk er kun avhengig av strøm og nettverk, eventuelt trådløst, for å snakke med bibliotekets tjenerdatabase.

For «lykkelige Bibliofil-kunder» rapporterer Frikk jevnlig til Bibliofil. Bibliotekarer kan til enhver tid sjekke aktuell status på bibliotekets Frikk-reoler, direkte fra sin arbeidsstasjon.

Grensesnittet til Frikk i Bibliofil for ansatte viser all informasjon en trenger om eksemplarene, og oppdateres automatisk og hyppig. Listen viser som standard alt som er blitt lest på hyllene de siste få minuttene. Ved behov kan en også se alt som har vært innom reolen de siste timene.

Visningen er mulig å tilpasse på flere måter, og innstillingene huskes neste gang du går inn på siden. Eksemplarene listes opp i den sorteringsrekkefølgen en ønsker. Her kan man velge å se øverst alle eksemplarer som er reserverte, ukjent materiale eller som har en melding koblet til seg.

Det er også mulig å velge hvilke kolonner med informasjon som skal være synlige. Velg blant bilde, eieravdeling, alarmstatus, tittel- og eksemplarnummer med mer, samt hvilken hylle i reolen eksemplaret står på. Har dere flere reoler, vises naturligvis også navnet på denne.

Filtrering kan også brukes for noen av kolonnene. Angi for eksempel kun å se eksemplarer av en bestemt forfatter eller en bestemt frase i tittelen.

Vil du bli bedre kjent med Frikk – ta kontakt på firmapost@bibsyst.no

Ugle