Samlet utlånsaktivitet på BIBLIOFIL-bibliotek

Hver dag samles det inn data fra alle BIBLIOFIL-bibliotek som bruker utlånsmodulen. Nedenfor følger en oversikt over antall utlån pr. måned. Oversikten nedenfor inneholder data som er registrert tom. 09/06/2023 kl. 00:54

Vær oppmerksom på at denne oversikten inneholder antall utlån pr. måned som er foretatt med BIBLIOFIL. Antallet bibliotek som benytter utlånsmodulen er økende. Dette vil følgelig ikke være noe generelt uttrykk for antall utlån i norske bibliotek.

Det er laget en egen statistikk som inneholder bare de bibliotekene som har brukt utlånsmodulen fra og med Januar 1996. Denne statistikken vil være et bedre uttrykk for den generelle utlånsaktisiviteten i norske bibliotek


Sammenligning av alle fra og med 1996 (graf siste 5 år)

Måned19961997Endring
1996-
1997
1998Endring
1997-
1998
Januar 1,127,155  1,251,274 11.01 % 1,306,079 4.38 %
Februar 1,087,277  1,114,609 2.51 % 1,168,182 4.81 %
Mars 1,173,096  1,072,789 -8.55 % 1,270,277 18.41 %
April 996,111  1,193,210 19.79 % 1,104,069 -7.47 %
Mai 915,371  970,297 6.00 % 920,298 -5.15 %
Juni 830,743  864,260 4.03 % 929,951 7.60 %
Juli 811,257  775,024 -4.47 % 845,754 9.13 %
August 884,826  871,859 -1.47 % 1,025,470 17.62 %
September 1,091,998  1,163,980 6.59 % 1,292,060 11.00 %
Oktober 1,262,466  1,271,047 0.68 % 1,330,632 4.69 %
November 1,159,881  1,154,437 -0.47 % 1,238,033 7.24 %
Desember 778,254  837,200 7.57 % 916,721 9.50 %
Totalt 12,118,435  12,539,986 3.48 % 13,347,526 6.44 %
 
Måned1999Endring
1998-
1999
2000Endring
1999-
2000
2001Endring
2000-
2001
Januar 1,300,353 -0.44 % 1,460,732 12.33 % 1,584,338 8.46 %
Februar 1,240,988 6.23 % 1,492,256 20.25 % 1,378,953 -7.59 %
Mars 1,483,846 16.81 % 1,531,868 3.24 % 1,529,853 -0.13 %
April 1,143,381 3.56 % 1,209,324 5.77 % 1,300,639 7.55 %
Mai 1,005,278 9.23 % 1,206,604 20.03 % 1,189,595 -1.41 %
Juni 1,065,497 14.58 % 1,081,613 1.51 % 1,068,970 -1.17 %
Juli 873,636 3.30 % 925,380 5.92 % 964,296 4.21 %
August 1,100,471 7.31 % 1,249,034 13.50 % 1,275,400 2.11 %
September 1,400,841 8.42 % 1,387,437 -0.96 % 1,393,916 0.47 %
Oktober 1,425,455 7.13 % 1,542,247 8.19 % 1,619,346 5.00 %
November 1,472,810 18.96 % 1,541,315 4.65 % 1,539,640 -0.11 %
Desember 1,009,012 10.07 % 1,035,755 2.65 % 1,003,661 -3.10 %
Totalt 14,521,568 8.80 % 15,663,565 7.86 % 15,848,607 1.18 %
 
Måned2002Endring
2001-
2002
2003Endring
2002-
2003
2004Endring
2003-
2004
Januar 1,659,926 4.77 % 1,707,142 2.84 % 1,668,527 -2.26 %
Februar 1,482,137 7.48 % 1,513,214 2.10 % 1,571,534 3.85 %
Mars 1,397,124 -8.68 % 1,641,913 17.52 % 1,828,594 11.37 %
April 1,493,026 14.79 % 1,429,243 -4.27 % 1,508,452 5.54 %
Mai 1,173,934 -1.32 % 1,362,932 16.10 % 1,268,172 -6.95 %
Juni 1,121,927 4.95 % 1,188,698 5.95 % 1,360,932 14.49 %
Juli 1,099,878 14.06 % 1,057,608 -3.84 % 1,064,279 0.63 %
August 1,267,297 -0.64 % 1,351,835 6.67 % 1,471,198 8.83 %
September 1,522,271 9.21 % 1,639,263 7.69 % 1,815,222 10.73 %
Oktober 1,695,313 4.69 % 1,755,684 3.56 % 1,837,700 4.67 %
November 1,594,590 3.57 % 1,614,559 1.25 % 1,903,510 17.90 %
Desember 1,087,248 8.33 % 1,175,136 8.08 % 1,411,606 20.12 %
Totalt 16,594,671 4.71 % 17,437,227 5.08 % 18,709,726 7.30 %
 
Måned2005Endring
2004-
2005
2006Endring
2005-
2006
2007Endring
2006-
2007
Januar 1,894,689 13.55 % 1,894,385 -0.02 % 1,929,848 1.87 %
Februar 1,686,591 7.32 % 1,649,808 -2.18 % 1,681,175 1.90 %
Mars 1,751,932 -4.19 % 1,916,424 9.39 % 1,947,319 1.61 %
April 1,730,570 14.72 % 1,564,825 -9.58 % 1,523,183 -2.66 %
Mai 1,477,347 16.49 % 1,497,346 1.35 % 1,535,432 2.54 %
Juni 1,321,554 -2.89 % 1,278,248 -3.28 % 1,323,202 3.52 %
Juli 1,013,418 -4.78 % 1,012,892 -0.05 % 1,189,751 17.46 %
August 1,601,084 8.83 % 1,635,744 2.16 % 1,712,404 4.69 %
September 1,840,029 1.37 % 1,869,924 1.62 % 1,899,869 1.60 %
Oktober 1,877,371 2.16 % 1,957,434 4.26 % 2,087,314 6.64 %
November 1,942,100 2.03 % 1,959,325 0.89 % 1,973,911 0.74 %
Desember 1,320,010 -6.49 % 1,308,905 -0.84 % 1,280,883 -2.14 %
Totalt 19,456,695 3.99 % 19,545,260 0.46 % 20,084,291 2.76 %
 
Måned2008Endring
2007-
2008
2009Endring
2008-
2009
2010Endring
2009-
2010
Januar 2,086,442 8.11 % 2,067,860 -0.89 % 2,026,846 -1.98 %
Februar 1,872,383 11.37 % 1,861,217 -0.60 % 1,894,765 1.80 %
Mars 1,770,395 -9.09 % 2,153,865 21.66 % 2,271,283 5.45 %
April 1,930,030 26.71 % 1,830,546 -5.15 % 1,827,150 -0.19 %
Mai 1,513,538 -1.43 % 1,642,318 8.51 % 1,585,692 -3.45 %
Juni 1,400,093 5.81 % 1,502,217 7.29 % 1,516,998 0.98 %
Juli 1,202,063 1.03 % 1,343,671 11.78 % 1,267,687 -5.65 %
August 1,882,912 9.96 % 2,128,422 13.04 % 2,300,361 8.08 %
September 2,021,697 6.41 % 2,088,389 3.30 % 2,147,835 2.85 %
Oktober 2,184,865 4.67 % 2,139,951 -2.06 % 2,083,283 -2.65 %
November 2,091,352 5.95 % 2,108,298 0.81 % 2,172,737 3.06 %
Desember 1,437,320 12.21 % 1,483,438 3.21 % 1,541,381 3.91 %
Totalt 21,393,090 6.52 % 22,350,192 4.47 % 22,636,018 1.28 %
 
Måned2011Endring
2010-
2011
2012Endring
2011-
2012
2013Endring
2012-
2013
Januar 2,192,475 8.17 % 2,247,230 2.50 % 2,362,643 5.14 %
Februar 1,984,916 4.76 % 2,098,296 5.71 % 1,995,442 -4.90 %
Mars 2,269,561 -0.08 % 2,307,254 1.66 % 2,031,395 -11.96 %
April 1,806,608 -1.12 % 1,820,614 0.78 % 2,249,951 23.58 %
Mai 1,900,687 19.86 % 1,776,334 -6.54 % 1,830,257 3.04 %
Juni 1,564,369 3.12 % 1,664,973 6.43 % 1,661,840 -0.19 %
Juli 1,259,444 -0.65 % 1,419,584 12.72 % 1,507,096 6.16 %
August 2,320,453 0.87 % 2,526,588 8.88 % 2,734,723 8.24 %
September 2,084,600 -2.94 % 2,107,308 1.09 % 2,164,650 2.72 %
Oktober 2,103,707 0.98 % 2,272,035 8.00 % 2,321,777 2.19 %
November 2,194,723 1.01 % 2,244,560 2.27 % 2,262,344 0.79 %
Desember 1,577,181 2.32 % 1,457,567 -7.58 % 1,607,714 10.30 %
Totalt 23,258,724 2.75 % 23,942,343 2.94 % 24,729,832 3.29 %
 
Måned2014Endring
2013-
2014
2015Endring
2014-
2015
2016Endring
2015-
2016
Januar 2,347,667 -0.63 % 2,299,399 -2.06 % 2,133,281 -7.22 %
Februar 2,053,187 2.89 % 2,035,776 -0.85 % 2,112,662 3.78 %
Mars 2,277,394 12.11 % 2,339,648 2.73 % 2,091,813 -10.59 %
April 1,965,354 -12.65 % 1,899,524 -3.35 % 2,139,072 12.61 %
Mai 1,782,240 -2.62 % 1,744,965 -2.09 % 1,774,749 1.71 %
Juni 1,654,216 -0.46 % 1,753,529 6.00 % 1,826,837 4.18 %
Juli 1,405,082 -6.77 % 1,480,360 5.36 % 1,456,100 -1.64 %
August 2,690,997 -1.60 % 2,780,156 3.31 % 2,859,746 2.86 %
September 2,339,507 8.08 % 2,201,185 -5.91 % 2,113,580 -3.98 %
Oktober 2,288,945 -1.41 % 2,226,520 -2.73 % 1,740,931 -21.81 %
November 2,207,121 -2.44 % 2,169,646 -1.70 % 1,770,534 -18.40 %
Desember 1,676,497 4.28 % 1,632,940 -2.60 % 1,255,506 -23.11 %
Totalt 24,688,207 -0.17 % 24,563,648 -0.50 % 23,274,811 -5.25 %
 
Måned2017Endring
2016-
2017
2018Endring
2017-
2018
2019Endring
2018-
2019
Januar 1,860,686 -12.78 % 1,770,123 -4.87 % 1,881,111 6.27 %
Februar 1,556,836 -26.31 % 1,467,710 -5.72 % 1,539,472 4.89 %
Mars 1,802,467 -13.83 % 1,542,818 -14.41 % 1,750,195 13.44 %
April 1,475,529 -31.02 % 1,597,996 8.30 % 1,514,772 -5.21 %
Mai 1,446,433 -18.50 % 1,279,338 -11.55 % 1,496,847 17.00 %
Juni 1,311,494 -28.21 % 1,310,363 -0.09 % 1,365,079 4.18 %
Juli 1,106,035 -24.04 % 1,061,555 -4.02 % 1,226,907 15.58 %
August 2,396,165 -16.21 % 2,365,605 -1.28 % 2,459,148 3.95 %
September 1,736,932 -17.82 % 1,705,451 -1.81 % 1,815,076 6.43 %
Oktober 1,722,278 -1.07 % 1,780,497 3.38 % 1,927,020 8.23 %
November 1,769,453 -0.06 % 1,760,907 -0.48 % 1,846,807 4.88 %
Desember 1,184,564 -5.65 % 1,180,688 -0.33 % 1,253,778 6.19 %
Totalt 19,368,872 -16.78 % 18,823,051 -2.82 % 20,076,212 6.66 %
 
Måned2020Endring
2019-
2020
2021Endring
2020-
2021
2022Endring
2021-
2022
Januar 1,954,675 3.91 % 1,646,280 -15.78 % 1,864,266 13.24 %
Februar 1,699,428 10.39 % 1,525,693 -10.22 % 1,591,719 4.33 %
Mars 989,496 -43.46 % 1,537,500 55.38 % 1,851,215 20.40 %
April 348,757 -76.98 % 1,366,043 291.69 % 1,521,789 11.40 %
Mai 602,447 -59.75 % 1,325,950 120.09 % 1,520,057 14.64 %
Juni 1,121,059 -17.88 % 1,470,656 31.18 % 1,416,202 -3.70 %
Juli 1,119,377 -8.76 % 1,237,086 10.52 % 1,211,785 -2.05 %
August 2,145,157 -12.77 % 2,220,042 3.49 % 2,274,749 2.46 %
September 1,721,910 -5.13 % 1,845,271 7.16 % 1,873,916 1.55 %
Oktober 1,732,656 -10.09 % 1,791,091 3.37 % 1,756,194 -1.95 %
November 1,734,931 -6.06 % 1,868,141 7.68 % 1,827,306 -2.19 %
Desember 1,342,113 7.05 % 1,244,116 -7.30 % 1,183,350 -4.88 %
Totalt 16,512,006 -17.75 % 19,077,869 15.54 % 19,892,548 4.27 %
 
Måned2023Endring
2022-
2023
Januar 1,920,641 3.02 %
Februar 1,621,429 1.87 %
Mars 1,879,254 1.51 %
April 1,500,139 -1.42 %
Mai 1,485,712 -2.26 %
Juni 409,192 -71.11 %
Juli 0  
August 0  
September 0  
Oktober 0  
November 0  
Desember 0  
Totalt 8,816,367 -55.68 %
 

Totalt antall utlån med BIBLIOFIL siden 1/1/1996: 529,271,347

Tall i gul farge angir måned med påske. Dette vil kunne påvirke antall utlån betydelig.

Tall i rød farge angir innværende måned og betyr at tallene ikke er fullstendige


Antall utsendte purrebrev pr. år

ÅrBrev via postenBrev via epost
1996 633647 0
1997(25.5%) 795086 0
1998(5.8%) 841493 3168
1999(11.7%) 940182 (287.1%) 12264
2000(-0.6%) 934147 (402.6%) 61635
2001(-4.6%) 890827 (53.8%) 94803
2002(-6.2%) 835235 (68.2%) 159499
2003(0.6%) 839990 (56.3%) 249279
2004(-13.5%) 726823 (17.9%) 293974
2005(-3.1%) 703977 (27.4%) 374643
2006(-10.3%) 631264 (14.5%) 429076
2007(-11.6%) 557909 (3.3%) 443241
2008(-7.1%) 518050 (9.6%) 485730
2009(-5.7%) 488710 (11.9%) 543428
2010(-9.1%) 444008 (3.9%) 564458
2011(-6.0%) 417358 (4.5%) 589775
2012(-6.8%) 388775 (-1.5%) 580669
2013(0.6%) 391258 (-8.9%) 529260
2014(-21.8%) 305784 (9.9%) 581622
2015(-18.1%) 250334 (0.7%) 585650
2016(-14.5%) 214145 (-8.1%) 538304
2017(-27.7%) 154742 (-26.0%) 398584
2018(-18.9%) 125474 (-0.9%) 394856
2019(-5.3%) 118763 (16.5%) 459901
2020(-33.8%) 78584 (-11.8%) 405407
2021(-3.3%) 75985 (7.9%) 437435
2022(-4.2%) 72807 (7.9%) 471980
2023 23419 226907

Bestilt innlån pr. år

ÅrBestilt innlånBestilt lånerinitiert innlån
1997 48061 0
1998(35.9%) 65298 0
1999(18.4%) 77328 0
2000(12.1%) 86672 11
2001(3.4%) 89621 0
2002(0.2%) 89835 0
2003(-3.5%) 86682 0
2004(16.7%) 101193 0
2005(18.3%) 119747 0
2006(7.6%) 128855 0
2007(5.1%) 135450 0
2008(12.4%) 152229 3432
2009(30.5%) 198623 (474.6%) 19720
2010(39.3%) 276635 (145.9%) 48490
2011(16.8%) 323185 (32.7%) 64323
2012(3.9%) 335693 (-11.1%) 57185
2013(4.8%) 351769 (16.4%) 66537
2014(4.9%) 368925 (14.9%) 76462
2015(3.1%) 380238 (2.6%) 78447
2016(-4.6%) 362697 (-8.7%) 71607
2017(-17.4%) 299554 (-8.1%) 65807
2018(11.5%) 333980 (5.1%) 69161
2019(11.5%) 372399 (8.2%) 74823
2020(-14.6%) 317964 (-21.4%) 58801
2021(13.3%) 360314 (27.2%) 74816
2022(-9.4%) 326551 (20.0%) 89789
2023 145103 42312

Utlånt innlån pr. år

ÅrUtlånt innlånUtlånt lånerinitiert innlån
1997 40068 0
1998(40.3%) 56213 0
1999(18.6%) 66676 0
2000(13.8%) 75889 0
2001(1.8%) 77269 0
2002(0.5%) 77621 0
2003(-1.0%) 76850 0
2004(21.7%) 93531 0
2005(28.2%) 119949 0
2006(12.8%) 135340 0
2007(5.7%) 143098 0
2008(9.5%) 156689 2160
2009(16.9%) 183160 (577.8%) 14640
2010(21.0%) 221665 (145.6%) 35950
2011(25.6%) 278419 (64.5%) 59136
2012(10.1%) 306611 (13.7%) 67255
2013(6.8%) 327479 (19.3%) 80264
2014(5.0%) 343757 (11.0%) 89085
2015(5.3%) 361884 (8.8%) 96882
2016(-2.7%) 352163 (-0.8%) 96095
2017(-4.2%) 337521 (-8.9%) 87509
2018(5.6%) 356397 (10.2%) 96433
2019(16.6%) 415509 (14.6%) 110534
2020(-11.6%) 367475 (-18.9%) 89607
2021(30.6%) 479821 (33.9%) 120017
2022(-0.5%) 477358 (26.6%) 152000
2023 217983 75575

Fjernlånsbestilling pr. år

ÅrFjernlånsbestilling mottattFjernlånsbestilling lånerinitiert mottatt
2004 150627 0
2005(20.7%) 181767 0
2006(-1.7%) 178588 0
2007(3.6%) 184955 0
2008(10.6%) 204606 4816
2009(15.2%) 235793 (360.3%) 22166
2010(18.7%) 279836 (91.7%) 42499
2011(3.8%) 290375 (41.7%) 60208
2012(-3.1%) 281439 (-10.6%) 53853
2013(-1.9%) 276213 (11.5%) 60068
2014(5.0%) 289912 (6.0%) 63668
2015(7.0%) 310147 (11.2%) 70781
2016(-17.7%) 255146 (-26.4%) 52113
2017(-97.8%) 5581 (-99.0%) 538
2018(-42.0%) 3235 (-37.9%) 334
2019(-41.4%) 1895 (-49.7%) 168
2020(-43.7%) 1067 (-72.6%) 46
2021(-42.1%) 618 (165.2%) 122
2022(142.2%) 1497 (-81.1%) 23
2023 104730 33251

Fjernlån (utlån) utført pr. år

ÅrFjernlån
1999 29509
2000(854.2%) 281587
2001(2.0%) 287216
2002(10.7%) 317930
2003(7.9%) 342989
2004(5.7%) 362620
2005(-1.1%) 358652
2006(-3.5%) 346086
2007(5.0%) 363315
2008(10.3%) 400856
2009(8.1%) 433141
2010(14.4%) 495566
2011(3.3%) 511942
2012(-3.0%) 496582
2013(1.1%) 502265
2014(6.8%) 536649
2015(6.4%) 571107
2016(-4.0%) 548011
2017(-36.2%) 349779
2018(2.9%) 359956
2019(3.6%) 372848
2020(-15.9%) 313544
2021(12.2%) 351892
2022(17.8%) 414498
2023 194701

Innlevering for annet bibliotek pr. år

ÅrInnleveringer
2007 2351
2008(768.5%) 20419
2009(84.6%) 37684
2010(46.3%) 55121
2011(23.1%) 67847
2012(24.6%) 84526
2013(10.8%) 93654
2014(13.7%) 106530
2015(8.0%) 115027
2016(-6.7%) 107292
2017(-28.0%) 77246
2018(-4.3%) 73926
2019(7.4%) 79422
2020(-20.1%) 63471
2021(-4.1%) 60844
2022(-2.8%) 59163
2023 22128

Mottatt depoteksemplar pr. år

ÅrMottatt
2009 11831
2010(270.4%) 43820
2011(24.1%) 54377
2012(5.0%) 57069
2013(4.2%) 59448
2014(-0.4%) 59218
2015(-3.2%) 57333
2016(14.7%) 65733
2017(-64.1%) 23630
2018(81.4%) 42859
2019(7.0%) 45874
2020(-15.6%) 38706
2021(16.0%) 44897
2022(10.0%) 49370
2023 17734

BIBLIOFIL holder forøvrig orden på:

Total mediebestand i norske bibliotek pr. 2008: 56 millioner (kilde: ABM-Utvikling)

Antall eksemplarer 32,847,878 
Antall forskjellige titler 16,414,813 
Antall lånere 5,162,657 

Utlån 1996

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,127,15555
Februar1,087,27755
Mars1,173,09658
April996,11160
Mai915,37160
Juni830,74361
Juli811,25760
August884,82662
September1,091,99863
Oktober1,262,46663
November1,159,88164
Desember778,25465

Totalt antall utlån i 1996: 12,118,435


Utlån 1997

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,251,27466
Februar1,114,60966
Mars1,072,78967
April1,193,21067
Mai970,29767
Juni864,26067
Juli775,02466
August871,85968
September1,163,98070
Oktober1,271,04769
November1,154,43770
Desember837,20070

Totalt antall utlån i 1997: 12,539,986


Utlån 1998

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,306,07972
Februar1,168,18275
Mars1,270,27772
April1,104,06970
Mai920,29871
Juni929,95172
Juli845,75470
August1,025,47076
September1,292,06077
Oktober1,330,63277
November1,238,03377
Desember916,72178

Totalt antall utlån i 1998: 13,347,526


Utlån 1999

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,300,35379
Februar1,240,98882
Mars1,483,84686
April1,143,38190
Mai1,005,27896
Juni1,065,49794
Juli873,63691
August1,100,47199
September1,400,841106
Oktober1,425,455107
November1,472,810110
Desember1,009,012118

Totalt antall utlån i 1999: 14,521,568


Utlån 2000

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,460,732118
Februar1,492,256114
Mars1,531,868118
April1,209,324121
Mai1,206,604120
Juni1,081,613114
Juli925,38098
August1,249,034118
September1,387,437121
Oktober1,542,247123
November1,541,315124
Desember1,035,755123

Totalt antall utlån i 2000: 15,663,565


Utlån 2001

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,584,338126
Februar1,378,953125
Mars1,529,853130
April1,300,639129
Mai1,189,595133
Juni1,068,970128
Juli964,29699
August1,275,400138
September1,393,916139
Oktober1,619,346147
November1,539,640155
Desember1,003,661163

Totalt antall utlån i 2001: 15,848,607


Utlån 2002

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,659,926170
Februar1,482,137175
Mars1,397,124181
April1,493,026180
Mai1,173,934178
Juni1,121,927176
Juli1,099,878107
August1,267,297187
September1,522,271198
Oktober1,695,313203
November1,594,590213
Desember1,087,248204

Totalt antall utlån i 2002: 16,594,671


Utlån 2003

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,707,142219
Februar1,513,214221
Mars1,641,913228
April1,429,243231
Mai1,362,932233
Juni1,188,698233
Juli1,057,608112
August1,351,835245
September1,639,263264
Oktober1,755,684273
November1,614,559272
Desember1,175,136271

Totalt antall utlån i 2003: 17,437,227


Utlån 2004

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,668,527304
Februar1,571,534318
Mars1,828,594340
April1,508,452347
Mai1,268,172342
Juni1,360,932339
Juli1,064,279111
August1,471,198343
September1,815,222389
Oktober1,837,700387
November1,903,510402
Desember1,411,606392

Totalt antall utlån i 2004: 18,709,726


Utlån 2005

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,894,689415
Februar1,686,591415
Mars1,751,932416
April1,730,570417
Mai1,477,347415
Juni1,321,554409
Juli1,013,418125
August1,601,084399
September1,840,029423
Oktober1,877,371432
November1,942,100438
Desember1,320,010434

Totalt antall utlån i 2005: 19,456,695


Utlån 2006

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,894,385452
Februar1,649,808456
Mars1,916,424471
April1,564,825473
Mai1,497,346473
Juni1,278,248449
Juli1,012,892136
August1,635,744456
September1,869,924492
Oktober1,957,434499
November1,959,325503
Desember1,308,905500

Totalt antall utlån i 2006: 19,545,260


Utlån 2007

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,929,848514
Februar1,681,175513
Mars1,947,319510
April1,523,183517
Mai1,535,432523
Juni1,323,202494
Juli1,189,751159
August1,712,404508
September1,899,869535
Oktober2,087,314539
November1,973,911547
Desember1,280,883541

Totalt antall utlån i 2007: 20,084,291


Utlån 2008

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,086,442558
Februar1,872,383560
Mars1,770,395564
April1,930,030566
Mai1,513,538555
Juni1,400,093526
Juli1,202,063163
August1,882,912543
September2,021,697572
Oktober2,184,865583
November2,091,352582
Desember1,437,320573

Totalt antall utlån i 2008: 21,393,090


Utlån 2009

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,067,860591
Februar1,861,217589
Mars2,153,865597
April1,830,546597
Mai1,642,318590
Juni1,502,217569
Juli1,343,671168
August2,128,422570
September2,088,389602
Oktober2,139,951600
November2,108,298594
Desember1,483,438592

Totalt antall utlån i 2009: 22,350,192


Utlån 2010

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,026,846600
Februar1,894,765604
Mars2,271,283609
April1,827,150609
Mai1,585,692613
Juni1,516,998586
Juli1,267,687176
August2,300,361608
September2,147,835636
Oktober2,083,283632
November2,172,737647
Desember1,541,381639

Totalt antall utlån i 2010: 22,636,018


Utlån 2011

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,192,475654
Februar1,984,916657
Mars2,269,561655
April1,806,608651
Mai1,900,687647
Juni1,564,369615
Juli1,259,444188
August2,320,453625
September2,084,600648
Oktober2,103,707652
November2,194,723663
Desember1,577,181655

Totalt antall utlån i 2011: 23,258,724


Utlån 2012

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,247,230679
Februar2,098,296677
Mars2,307,254675
April1,820,614683
Mai1,776,334679
Juni1,664,973658
Juli1,419,584187
August2,526,588683
September2,107,308707
Oktober2,272,035709
November2,244,560707
Desember1,457,567693

Totalt antall utlån i 2012: 23,942,343


Utlån 2013

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,362,643707
Februar1,995,442707
Mars2,031,395707
April2,249,951707
Mai1,830,257702
Juni1,661,840680
Juli1,507,096201
August2,734,723700
September2,164,650709
Oktober2,321,777726
November2,262,344728
Desember1,607,714718

Totalt antall utlån i 2013: 24,729,832


Utlån 2014

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,347,667732
Februar2,053,187736
Mars2,277,394736
April1,965,354725
Mai1,782,240727
Juni1,654,216704
Juli1,405,082199
August2,690,997697
September2,339,507732
Oktober2,288,945731
November2,207,121747
Desember1,676,497743

Totalt antall utlån i 2014: 24,688,207


Utlån 2015

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,299,399760
Februar2,035,776753
Mars2,339,648757
April1,899,524755
Mai1,744,965748
Juni1,753,529739
Juli1,480,360197
August2,780,156733
September2,201,185758
Oktober2,226,520761
November2,169,646768
Desember1,632,940745

Totalt antall utlån i 2015: 24,563,648


Utlån 2016

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,133,281764
Februar2,112,662765
Mars2,091,813759
April2,139,072764
Mai1,774,749753
Juni1,826,837733
Juli1,456,100198
August2,859,746746
September2,113,580771
Oktober1,740,931768
November1,770,534783
Desember1,255,506764

Totalt antall utlån i 2016: 23,274,811


Utlån 2017

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,860,686777
Februar1,556,836778
Mars1,802,467779
April1,475,529764
Mai1,446,433761
Juni1,311,494744
Juli1,106,035198
August2,396,165750
September1,736,932777
Oktober1,722,278775
November1,769,453770
Desember1,184,564758

Totalt antall utlån i 2017: 19,368,872


Utlån 2018

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,770,123776
Februar1,467,710771
Mars1,542,818761
April1,597,996765
Mai1,279,338749
Juni1,310,363734
Juli1,061,555198
August2,365,605745
September1,705,451762
Oktober1,780,497760
November1,760,907764
Desember1,180,688750

Totalt antall utlån i 2018: 18,823,051


Utlån 2019

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,881,111798
Februar1,539,472789
Mars1,750,195798
April1,514,772786
Mai1,496,847782
Juni1,365,079758
Juli1,226,907190
August2,459,148778
September1,815,076800
Oktober1,927,020818
November1,846,807830
Desember1,253,778801

Totalt antall utlån i 2019: 20,076,212


Utlån 2020

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,954,675825
Februar1,699,428822
Mars989,496818
April348,757497
Mai602,447608
Juni1,121,059675
Juli1,119,377198
August2,145,157771
September1,721,910815
Oktober1,732,656807
November1,734,931806
Desember1,342,113797

Totalt antall utlån i 2020: 16,512,006


Utlån 2021

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,646,280840
Februar1,525,693842
Mars1,537,500840
April1,366,043822
Mai1,325,950820
Juni1,470,656786
Juli1,237,086220
August2,220,042848
September1,845,271877
Oktober1,791,091874
November1,868,141893
Desember1,244,116853

Totalt antall utlån i 2021: 19,077,869


Utlån 2022

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,864,266887
Februar1,591,719883
Mars1,851,215889
April1,521,789873
Mai1,520,057871
Juni1,416,202823
Juli1,211,785200
August2,274,749870
September1,873,916897
Oktober1,756,194889
November1,827,306896
Desember1,183,350860

Totalt antall utlån i 2022: 19,892,548


Utlån 2023

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,920,641901
Februar1,621,429892
Mars1,879,254898
April1,500,139883
Mai1,485,712869
Juni409,192741
Juli00
August00
September00
Oktober00
November00
Desember00

Totalt antall utlån i 2023: 8,816,367


Utlån sortert på måned


Brev sendt på SMS

 ReserveringsbrevForhåndsvarslerPurrebrev
20191074347736849174541
20201098659549852170688
20211302648675465187877
20221229952674809268611
2023587261299423116256

Dataene er innsamlet fra følgende bibliotek:

 • Rena skolebibliotek (AAmRenSk)
 • Bjarnetjønna skole (AGBjarSk)
 • Sandnes barneskole (AGSandSk)
 • Sandnessjøen U.skole (AGSanduSk)
 • Søvik oppvekstsenter (AGSoviSk)
 • Ura skolebibliotek (AGUraSk)
 • Aursmoen skolebibliotek (AHAurSk)
 • Bjørkelangen skolebibliotek (AHBjoSk)
 • Bråte skolebibliotek (AHBraSk)
 • Haneborg skolebibliotek (AHHanSk)
 • Løken og Hofmoen skolebibliotek (AHLokSk)
 • Setskog oppvekstsenter (AHSetSk)
 • Arnestad barneskole (AKArSk)
 • Billingstad barneskole (AKBiSk)
 • Blakstad barneskole (AKBlSk)
 • Bondi barneskole (AKBoSk)
 • Borgen ungdomsskole (AKBouSk)
 • Drengsrud barneskole (AKDrSk)
 • Folkestad barneskole (AKFolSk)
 • Hagaløkka barneskole (AKHaSk)
 • Heggedal barneskole (AKHeSk)
 • Hofstad barneskole (AKHoSk)
 • Hovedgården ungdomsskole (AKHouSk)
 • Hvalstad barneskole (AKHvSk)
 • Hyggen barneskole (AKHygSk)
 • Jansløkka barneskole (AKJaSk)
 • Landøya ungdomsskole (AKLaSk)
 • Mellom-Nes barneskole (AKMnSk)
 • Nesøya barneskole (AKNeSk)
 • Risenga ungdomsskole (AKRiSk)
 • Rønningen barneskole (AKRoSk)
 • Solberg barneskole (AKSoSk)
 • Solvang ungdomsskole (AKSouSk)
 • Torstad ungdomsskole (AKToSk)
 • Vardåsen barneskole (AKVaSk)
 • Vettre barneskole (AKVeSk)
 • Vollen ungdomsskole. Biblioteket (AKVuSk)
 • Alta ungdomsskole (ALAltuSk)
 • Aronnes skole (ALAronSk)
 • Bossekop skole (ALBossSk)
 • Elvebakken skole (ALElveSk)
 • Gakori skole (ALGakoSk)
 • Kaafjord skole (ALKafjSk)
 • Kaiskuru Nærmiljøsenter (ALKaisSk)
 • Komsa skole (ALKomsSk)
 • Korsfjord skole (ALKorsSk)
 • Kvalfjord skole (ALKvalSk)
 • Leirbotn oppvekstsenter (ALLeirSk)
 • Øvre Alta skole (ALOvreSk)
 • Rafsbotn skole (ALRafsSk)
 • Saga skole (ALSagaSk)
 • Sandfallet ungdomsskole (ALSanuSk)
 • Talvik skole (ALTlvkSk)
 • Tverrelvdalen skole (ALTverSk)
 • Andenes skole (ANAndSk)
 • Asdal skolebibliotek (ARAsdaSk)
 • Birkenlund skolebibliotek (ARBirkSk)
 • Eydehavn skolebibliotek (AREydSk)
 • Hisøy skolebibliotek (ARHisSk)
 • Moltemyr skolebibliotek (ARMoltSk)
 • Myra skolebibliotek (ARMyrSk)
 • Nedenes skolebibliotek (ARNedSk)
 • Nesheim skolebibliotek (ARNesSk)
 • Roligheden skolebibliotek (ARRolSk)
 • Rykene oppvekstsenter. Biblioteket (ARRykSk)
 • Sandnes skolebibliotek (ARSandSk)
 • Steinerskolen i Arendal (ARSteiSk)
 • Stinta skolebibliotek (ARStinSk)
 • Strømmen skolebibliotek (ARStrSk)
 • Stuenes skolebibliotek (ARStuSk)
 • Arendal voksenopplæring (ARVoksSk)
 • Arendal Rådhus, Fagbiblioteket (ARadhus)
 • Davanger skolebibliotek (ASDavSk)
 • Erdal skolebibliotek (ASErdSk)
 • Erdal ungdomsskole. (ASErduSk)
 • Fauskanger skole (ASFauSk)
 • Florvåg skole, Kleppestø (ASFlorSk)
 • Follese skole, Askøy (ASFolSk)
 • Hanøy skole (ASHanSk)
 • Haugland skolebibliotek (ASHauSk)
 • Hetlevik skole (ASHetSk)
 • Hop skole (ASHopSk)
 • Kleppe skolebibliotek (ASKleSk)
 • Kleppestø skolebibliotek (ASKlepSk)
 • Kleppestø ungdomsskole (ASKleuSk)
 • Ravnanger ungdomsskole (ASRavnSk)
 • Strusshamn skolebibliotek (ASStrSk)
 • Tveit skole, Askøy (ASTveSk)
 • AalesuSk
 • Åssiden skolebibliotek (AasBib)
 • Åsgården skol (AasgBib)
 • Ålesund bibliotek (AleBib)
 • Ålesund grunnskoler (AleSkBib)
 • Kulturbadet bibliotek (AlstBib)
 • Alstad ungdomsskole (AlsuBib)
 • Alta Bibliotek (AltaBib)
 • Åmot Folkebibliotek (AmotBib)
 • Andøy folkebibliotek (AndBib)
 • Askøy bibliotek (AoyBib)
 • Arendal bibliotek (ArnBib)
 • Askerbibliotekene (AskBib)
 • AskoBib
 • Åsnes folkebibliotek (AsnBib)
 • Aurskog-Høland bibliotek (AuHoBib)
 • AurBib
 • Austevoll folkebibliotek (AustBib)
 • Herre skolebibliotek (BAHerrSk)
 • Langesund barneskole. Biblioteket (BALandSk)
 • Bamble ungdomsskole. Biblioteket (BALangSk)
 • Rønholt skolebibliotek (BARonSk)
 • Rugtvedt skolebibliotek (BARugSk)
 • Stathelle skolebibliotek (BAStatSk)
 • Ballangen skolebibliotek (BLBalSk)
 • Alstad barneskole bibliotek (BOAlsbSk)
 • Aspåsen skolebibliotek (BOAspSk)
 • Bodøsjøen skole (BOBosoSk)
 • Bodø fengsel. Biblioteket (BOFngBib)
 • Grønnåsen skole (BOGroSk)
 • Hunstad barneskole (BOHunBSk)
 • Hunstad U.skole (BOHunUSk)
 • Kjerringøy skole (BOKjerSk)
 • Løpsmark skolebibliotek (BOLopSk)
 • Misvær skole (BOMisvSk)
 • Mørkvedbukta skole, Bodø (BOMorSk)
 • Østbyen skole (BOOstSk)
 • Saltstraumen skole (BOSaltSk)
 • Skjerstad oppvekstsenter. Biblioteket (BOSkjSk)
 • Bodø voksenopplæring (BOVoksSk)
 • Bø skule (BTBoSk)
 • Bø ungdomsskule (BTBouSk)
 • Folkestad skole (BTFolkSk)
 • Gvarv skole (BTSauSk)
 • Øygardsbiblioteka (BVestBib)
 • Bamble bibliotek (BamBib)
 • Beiarn folkebibliotek (BeiBib)
 • Ådnamarka skule (BgAdnSk)
 • Alrekstad skole (BgAleSk)
 • Alvøen skole (BgAlvSk)
 • Apeltun skole (BgApeSk)
 • Åstveit skole (BgAstSk)
 • Aurdalslia skole (BgAurSk)
 • Bjørndalsskogen skole (BgBjoSk)
 • Blokkhaugen skole (BgBloSk)
 • Bønes skole (BgBonSk)
 • Breimyra skole (BgBreSk)
 • Bergen Byarkiv (BgByark)
 • Fagavdeling barnehage og skole (BgByrSk)
 • Christi Krybbe skoler (BgChrSk)
 • Damsgård skole (BgDamSk)
 • Eidsvåg skole (BgEidSk)
 • Fjellsdalen skole (BgFjeSk)
 • Flaktveit skolebibliotek (BgFlaSk)
 • Fridalen skole (BgFriSk)
 • Garnes skule (BgGarSk)
 • Garnes ungdomsskule (BgGaruSk)
 • Gimle skole (BgGimSk)
 • INAKTIV: Holen skole ungdomstrinnet (BgHasSk)
 • Haukås skole (BgHauaSk)
 • Haugland skulebibliotek (BgHaugSk)
 • Haukedalen skole (BgHaukSk)
 • Haukeland skole (BgHaulSk)
 • Hellen skole (BgHellSk)
 • Hjellestad skolebibliotek (BgHjeSk)
 • Holen skole (BgHolSk)
 • Hop skole (BgHopSk)
 • Hordvik skolebibliotek (BgHorSk)
 • BgIndSk
 • Kaland skole (BgKalSk)
 • Kalvatræet skole (BgKalvSk)
 • Kirkevoll skole (BgKirSk)
 • Kjøkkelvik skole (BgKjoSk)
 • Kringlebotn skole (BgKriSk)
 • Krokeide skolebibliotek (BgKroSk)
 • Krohnengen skole (BgKrohSk)
 • Kronstad skole (BgKronSk)
 • Kyrkjekrinsen skole (BgKyrSk)
 • Landås skole (BgLanSk)
 • Li skolebibliotek (BgLiSk)
 • Liland skole (BgLilSk)
 • Loddefjord skole (BgLodSk)
 • Lone skule (BgLonSk)
 • Løvås skole (BgLovSk)
 • Lynghaug skole (BgLynSk)
 • Lyshovden skole (BgLysSk)
 • Marikollen skole (BgMarSk)
 • Mathopen skole (BgMatSk)
 • Midtun skole (BgMidSk)
 • Minde skole (BgMinSk)
 • Mjølkeråen skole (BgMjoSk)
 • Møhlenpris skole (BgMohSk)
 • Nattland skole (BgNatSk)
 • Ny Krohnborg skole (BgNkroSk)
 • Nordnes skole (BgNorSk)
 • Nordvik skole (BgNorvSk)
 • Grunnskole for voksne i Bergen (BgNygSk)
 • Nygårdslien skole (BgNyglSk)
 • Olsvik skolebibliotek (BgOlsSk)
 • Ortun skole (BgOrtSk)
 • Paradis skole (BgParSk)
 • Rå skole (BgRaaSk)
 • Rådalslien skolebibliotek (BgRadSk)
 • Riple skole (BgRipSk)
 • Rolland skole (BgRolSk)
 • Rothaugen skole (BgRotSk)
 • Sædalen skole (BgSadaSk)
 • Salhus skole (BgSalSk)
 • Sælen skole (BgSaleSk)
 • BgSamSk
 • Sandgotna skole (BgSanSk)
 • Seljedalen skole (BgSelSk)
 • Skeie skole (BgSkeSk)
 • Skjold skole (BgSkjSk)
 • Skranevatnet skole (BgSkrSk)
 • Slåtthaug skole (BgSlaSk)
 • Slettebakken skole (BgSleSk)
 • Smørås skole (BgSmoSk)
 • Søråshøgda skole (BgSoraSk)
 • Søreide skole (BgSoreSk)
 • Storetveit skole (BgStorSk)
 • Tertnes skole (BgTerSk)
 • Trengereid oppveksttun (BgTreSk)
 • BgTunSk
 • Tveiterås skole (BgTveSk)
 • Ulsetskogen skole (BgUlseSk)
 • Ulsmåg skole (BgUlsmSk)
 • Vadmyra skole (BgVadSk)
 • Varden skole (BgVarSk)
 • Voksenopplæring (BgVokSk)
 • Ytrebygda skole (BgYtrSk)
 • Ytre Arna skule (BgYtreSk)
 • Bjerkreim folkebibliotek (BjerkBib)
 • Bokn bibliotek (BknBib)
 • Bømlo folkebibliotek (BmloBib)
 • Bankgata skolebibliotek (BnkuBib)
 • Midt-Telemark bibliotek (BoBib)
 • Stormen bibliotek (BodBib)
 • Bø i Vesterålen folkebibliotek (BoeVeBib)
 • Bølehøgda skolebibliotek (BolBib)
 • Børresen skolebibliotek (BorBib)
 • Bergen Off. Bibliotek (BrgBib)
 • BrgrBib
 • Bærum bibliotek (BrmBib)
 • Bærumskolene (BrmSk)
 • Viken fylkesbibliotek (BuskSkSk)
 • Bytårnet ungdomsskole (BytBib)
 • CMS-biblioteket (CmsBib)
 • Det flerspråklige bibliotek (DFBBib)
 • Åskollen skolebibliotek (DKAasSk)
 • Aronsløkka skolebibliotek (DKAronSk)
 • Bragernes skolebibliotek (DKBragSk)
 • Brandengen skolebibliotek (DKBranSk)
 • Danvik skolebibliotek (DKDanSk)
 • Fjell skolebibliotek (DKFjelSk)
 • Frydenhaug skolebibliotek (DKFrydSk)
 • Hallermoen skolebibliotek (DKHallSk)
 • Kjøsterud skole (DKKjoSk)
 • Øren skolebibliotek (DKOreSk)
 • Rødskog skolebibliotek (DKRodSk)
 • Skoger skolebibliotek (DKSkogSk)
 • Marienlyst skole (DKStroSk)
 • Vestbygda skolebibliotek (DKVestSk)
 • Dale skulebibliotek (DaleVgs)
 • Depotbiblioteket (DepotBib)
 • Dønna bibliotek (DonnBib)
 • DrmBib
 • Eigerøy skole (EIEigSk)
 • Grøne Bråden skole (EIGbrSk)
 • Helleland skole (EIHelSk)
 • Husabø skole (EIHusSk)
 • Husabø ungdomsskole (EIHusuSk)
 • Hellvik skole (EIHvkSk)
 • Lagård ungdomsskole (EILaguSk)
 • Rundevoll skole (EIRunSk)
 • Indre Østfold Fengselsbibliotek (EKOstFng)
 • Elverum Læringssenter (ELElvLar)
 • Elverum ungdomsskole (ELElvUSk)
 • Frydenlund skole (ELFrydSk)
 • Hanstad skole (ELHansSk)
 • Hernes skole (ELHernSk)
 • Lillemoen skole (ELLillSk)
 • Søbakken skole (ELSobaSk)
 • Sørskogbygda skole (ELSoskSk)
 • Utstyrsbiblioteket i Elverum (ELUtstBi)
 • Vestad skole (ELVestSk)
 • Ydalir skole, Elverum (ELYdaSk)
 • Enebakk ungdomsskole (ENEneSk)
 • Engerdal barne- og ungdomsskole (ENEngSk)
 • Hauglia skole (ENHaugSk)
 • Mjær ungdomsskole. Biblioteket (ENMjarSk)
 • Stranden skole (ENStraSk)
 • Ytre Enebakk skole (ENYtEnSk)
 • ETEngeSk
 • EbbBib
 • Eigersund folkebibliotek (EigerBib)
 • Eidsvoll bibliotek (EivoBib)
 • Elverum bibliotek (ElveBib)
 • Enebakk bibliotek (EneBib)
 • Engerdal folkebibliotek (EngBib)
 • Evenes folkebibliotek (EvenBib)
 • Farsund barne- og ungdomsskole (FAFarSk)
 • Lista ungdomsskole (FALisSk)
 • Ore skole (FAOreSk)
 • Vanse skole (FAVanSk)
 • Hovinhøgda skolebibliotek (FETHovSk)
 • Riddersand skole (FETRidSk)
 • Øvrebygda skule (FIOvrSk)
 • Rimbareid skule (FIRimSk)
 • Sælevik skule (FISalSk)
 • Hafstad vgs (FKHafSk)
 • Mo og Øyrane Videregående skule (FKOyrSk)
 • Grunnskulane i Førde kommune (FKSlSk)
 • Flekkefjord U.skole (FLFluSk)
 • Gyland skole (FLGylSk)
 • Hidra skole (FLHidSk)
 • Sira skole (FLSiraSk)
 • Søyland skolebibliotek (FLSlaSk)
 • Sunde skolebibliotek (FLSunSk)
 • Fredrikstad museum (FRFrdMus)
 • Pedagogisk senter (FRPedSen)
 • PPT (FRPptTj)
 • Fada
 • Fagerheim skolebibliotek (FagBib)
 • Farsund bibliotek (FarsBib)
 • FetBib
 • Garderåsen skole (FetGarSk)
 • Fet skolebibliotek (Dalen og Østersund) (FetSk)
 • FetSkole
 • Pedagogisk senter Fjell (FjlPedSk)
 • Flakstad folkebibliotek (FlakBib)
 • Flekkefjord bibliotek (FlekBib)
 • Flosta skolebibliotek (FlstBib)
 • ForsBib
 • Fredrikstad bibliotek (FrdBib)
 • Skolene i Fredrikstad (FrdSk)
 • Førre skole (FreBib)
 • Frakkagjerd ungdomsskule (FrkBib)
 • Førland skule (FrlnBib)
 • Vadsø barneskole (FsnBib)
 • Gjerdrum barneskole (GJGjebSk)
 • Gjerdrum ungdomsskole (GJGusSk)
 • Veståsen skolebibliotek (GJVestSk)
 • Gjøvik-skolene (GJoSk)
 • GamvBib
 • Gausdal bibliotek (GausBib)
 • Gimsøy skole (GimBib)
 • Gjesdal folkebibliotek (GjesBib)
 • Gjesdalskolene (GjesSk)
 • Gjøvik bibliotek (GjoBib)
 • GlpBib
 • Galterud skole. Biblioteket (GltBib)
 • Granly skolebibliotek (GraBib)
 • Grinde skule (GrdBib)
 • Gjerdrum folkebibliotek (GrmBib)
 • Grue folkebibliotek (GrueBib)
 • GrvBib
 • Gulskogen skole (GulBib)
 • Tistedal skole (HAAsSk)
 • Berg skole (HABeSk)
 • Gimle skolebibliotek (HAGiSk)
 • Hjortsberg skole (HAHjSk)
 • Halden fengselsbibliotek (HAHldFng)
 • Låby skole (HALaaSk)
 • Kongeveien skole (HAOebSk)
 • Os skole (HAOsSk)
 • Prestebakke skole (HAPrSk)
 • Risum ungdomsskole (HARiSk)
 • Rødsberg skole (HARoeSk)
 • Solheim skole (HASoSk)
 • Strupe ungdomsskole (HAStSk)
 • Baksalen skolebibliotek (HFBakSk)
 • Breilia Ungdomsskole, Hammerfest (HFBreiSk)
 • Fjordtun Skole, Hammerfest (HFFjoSk)
 • Fuglenes skolebibliotek (HFFugSk)
 • Hof skolebibliotek, Holmestrand (HFHofSk)
 • Reindalen skolebibliotek (HFReiSk)
 • Fister skole (HJFistSk)
 • Hjelmeland skule (HJHjelSk)
 • Ajer ungdomsskolebibliotek, Hamar (HKAjerSk)
 • Børstad skolebibliotek, Hamar (HKBorSk)
 • Ener ungdomsskole, Hamar (HKEnerSk)
 • Greveløkka skolebibliotek (HKGrevSk)
 • Hedmark fengsel,Hamar (HKHmrFng)
 • Ingeberg skolebibliotek (HKIngeSk)
 • Lovisenberg skolebibliotek (HKLovSk)
 • Lunden skolebibliotek (HKLundSk)
 • Prestrud skolebibliotek, Hamar (HKPreSk)
 • Ridabu skolebibliotek (HKRidaSk)
 • Rollsløkken skolebibliotek (HKRollSk)
 • Solvang skolebibliotek, Hamar (HKSolSk)
 • Storhamar skole (HKStorSk)
 • Bastoy fengsel (HOBasFng)
 • Borre ungdomsskole (HOBorrSk)
 • Holtan ungdomsskole (HOHoltSk)
 • Sentrumskolens bibliotek (HOSentSk)
 • Bergseng skolebibliotek (HSBerSk)
 • Hagebyen skole (HSHageSk)
 • Harstad skolebibliotek (HSHarSk)
 • Kanebogen skole, Harstad (HSKaneSk)
 • Kila skole (HSKilaSk)
 • Øyriket oppvekstsenter (HSOyrSk)
 • Seljestad skolebibliotek (HSSelSk)
 • Seljestad ungdomsskole (HSSeluSk)
 • Sørvik skolebibliotek (HSSorSk)
 • Stangnes skole (HSStanSk)
 • Hå folkebibliotek (HaBib)
 • Hammerfest bibliotek (HamBib)
 • Haugesund folkebibliotek (HaugBib)
 • Haugalandmuseet (HaugMus)
 • Hemnes folkebibliotek (HemBib)
 • Skolene i Hemnes (HemSk)
 • Herøy folkebibliotek (HerBib)
 • Høyskolen i Oslo, Avd journalistikk -bibliotek og info-fag, Biblioteket (HioBib)
 • HjmlBib
 • Halden bibliotek (HldBib)
 • HlmsBib
 • Holmestrandbibliotekene (HlmstBib)
 • Hamar bibliotek (HmrBib)
 • Hof bibliotek (HofBib)
 • Nordre Vestfold fengsel, avd. Hof (HofFng)
 • Holmen senterbibliotek (Holmen)
 • Hoppern skole. Biblioteket (HopBib)
 • Hope skolebibliotek (HopeBib)
 • Bibliotekutvikling Vestland (HordBib)
 • Vestland fylke, vgs-biblioteka (HordVgs)
 • Høyanger bibliotek (HoyBib)
 • Harstad bibliotek (HstdBib)
 • Horten bibliotek (HtnBib)
 • Hurdal bibliotek (HurBib)
 • Husbank
 • Hvaler folkebibliotek (HvalBib)
 • Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum (HvalMus)
 • Hvaler barne- og ungdomsskole (HvalSk)
 • Hervik skule (HvkBib)
 • Indre Østfoldbibliotekene (IOBib)
 • IOHovSk
 • Skolene i Indre Østfold (IOSk)
 • IOSkjSk
 • IOSpyBsk
 • IOSpyUsk
 • IOTomSk
 • Jærbiblioteka - Klepp, Sola og Time (JaerBib)
 • Jærmuseet (JaerMus)
 • Jevnaker folkebibliotek (JevnBib)
 • Efteløt skolebibliotek (KKEftSk)
 • Gamlegrendåsen skolebibliotek (KKGamSk)
 • Kongsgårdmoen skolebibliotek (KKKonSk)
 • Raumyr skolebibliotek (KKRauSk)
 • Skavanger skole (KKSkavSk)
 • Skrim ungdomsskole (KKSkriSk)
 • Tislegård ungdomsskole (KKTislSk)
 • Vestsiden ungdomsskole. Biblioteket (KKVestSk)
 • Wennersborg skolebibliotek (KKWenSk)
 • Klepp-skolene (KLKlpSk)
 • KRRosSk
 • KRSonSk
 • KRTunSk
 • Kongsvinger hjelpemiddellager (KVHjelp)
 • Husnes ungdomsskule (KVHusnSk)
 • Kongsvinger ungdomsskole. Biblioteket (KVKongSk)
 • Rosendal ungdomsskule. Skulebiblioteket (KVRoseSk)
 • KVRosenSk
 • Roverud skole (KVRoveSk)
 • KaraBib
 • KgbBib
 • KjllBib
 • Klyve skole (KlyBib)
 • Konnerud skole (KnrBib)
 • Kollmyr skolebibliotek (KollBib)
 • Kongsberg bibliotek (KongBib)
 • Rønvik skole (KrkBib)
 • Karmøy folkebibliotek (KrmBib)
 • Karmøyskolene (KrmSk)
 • Krokemoa barneskole. Biblioteket (KroBib)
 • Kristiansand folkebibliotek (KrsBib)
 • Kristiansand skoler (KrsSk)
 • READ Agder (KsaBib)
 • Kongsvinger fengselsbibliotek (KvFngBib)
 • KvaBib
 • Kvinnherad bibliotek (KvinBib)
 • Kvitsøy folkebibliotek (KvitsBib)
 • Kongsvinger bibliotek (KvngBib)
 • Aasen barne- og ungdomsskole (LEAsSk)
 • Ekne skolebibliotek (LEEkneSk)
 • Frol barneskole (LEFrolSk)
 • Halsan skole (LEHaSk)
 • LELarmid
 • Musikk- og kulturskolen (LEMuSk)
 • Mule skolebibliotek (LEMulSk)
 • Levanger ungdomsskole (LENesSk)
 • Nesheim skolebibliotek (LENeshSk)
 • Okkenhaug skolebibliotek (LEOkSk)
 • Skogn ungdomsskole (LESkSk)
 • Tuv oppvekstsenter. Biblioteket (LETuvSk)
 • Vårtun Kristne Oppvekstsenter (LEVarSk)
 • LEVgSk
 • Ytterøy Skole (LEYtSk)
 • Hegg skole (LIHeggSk)
 • Høvik skole (LIHovSk)
 • Hedrum barneskole (LKBomBib)
 • Berg skole. Biblioteket (LKBrgBib)
 • Brunla ungdomsskoles bibliotek (LKBruBib)
 • Fagerli skolebibliotek (LKFagBib)
 • Hedrum ungdomsskole. Biblioteket (LKHedBib)
 • Jordet skolebibliotek (LKJorBib)
 • Kvelde skole. Biblioteket (LKKvlBib)
 • Langestrand skolebibliotek (LKLanBib)
 • Mellomhagen ungdomsskole. Biblioteket (LKMelBib)
 • Mesterfjellet skolebibliotek (LKMstBib)
 • Østre Halsen skolebibliotek (LKOhaBib)
 • Ra ungdomsskolebibliotek (LKRanBib)
 • Sky skolebibliotek (LKSkyBib)
 • Stavern skolebibliotek (LKStaBib)
 • Tjodalyng barneskoles bibliotek (LKTjoBib)
 • Tjodalyng ungdomsskole. Biblioteket (LKTjuBib)
 • Valby skolebibliotek (LKValBib)
 • Åsen skolebibliotek (LOAsenSk)
 • Benterud skole (LOBentSk)
 • Finstad skolebibliotek (LOFinSk)
 • Fjellsrud bibliotek (LOFjeSk)
 • Fjellhamar skolebibliotek, Lørenskog (LOFjelSk)
 • Hammer u.skole Biblioteket (LOHamSk)
 • Kjenn ungdomsskole (LOKjenSk)
 • Kurland skolebibliotek (LOKurSk)
 • Løkenåsen skolebibliotek (LOLokSk)
 • Luhr skole (LOLuhrSk)
 • Rasta skolebibliotek (LORastSk)
 • Solheim skolebibliotek (LOSolSk)
 • Å barneskole. Biblioteket (LYAaSk)
 • Årnes barneskole. Biblioteket (LYArSk)
 • Berge barneskole. Biblioteket (LYBeSk)
 • Lyngdal ungdomsskole. Biblioteket (LYBeuSk)
 • Å ungdomsskole. Biblioteket (LYKoSk)
 • Kvås skole (LYKvasSk)
 • KVS Lyngdal (LYKvgSk)
 • Larvik bibliotek (LarBib)
 • Leirfjord bibliotek (LeirBib)
 • LenBib
 • Levanger bibliotek (LevBib)
 • Lillehammer bibliotek (LhmBib)
 • Lier Bibliotek (LierBib)
 • LierHist
 • Lillås skolebibliotek (LillBib)
 • LkaBib
 • LoLokSk
 • Lødingen bibliotek (LodBib)
 • Lørenskog bibliotek (LorBib)
 • Løten folkebibliotek (LotBib)
 • Løtenskolene (LotSk)
 • Lund folkebibliotek (LundBib)
 • Lurøy bibliotek (LurBib)
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (LydBib)
 • Lyngdal bibliotek (LyngBib)
 • Lysheim skolebibliotek (LysBib)
 • Åvangen skole (MKAvanSk)
 • Ekholt skole (MKEkhSk)
 • Halmstad skole (MKHalSk)
 • Nøkkeland skole (MKKamSk)
 • Krapfoss skole (MKKrapSk)
 • Larkollen skole (MKLarSk)
 • Moss Voksenopplæring (MKMossVo)
 • Øreåsen skole (MKOreSk)
 • Reier skole (MKReieSk)
 • Vang skole (MKVanSk)
 • Ålesund VGS skolebibliotek (MRAleVgs)
 • Atlanten vgs skolebibliotek (MRAtlVgs)
 • Bokbåten i Møre og Romsdal (MRBaat)
 • Borgund vgs skolebibliotek (MRBorVgs)
 • Fagerlia vgs skolebibliotek (MRFagVgs)
 • Hustadvika vgs skolebibliotek (MRFraVgs)
 • Gjermundnes VGS skolebibliotek (MRGjeVgs)
 • Haram VGS skolebibliotek (MRHarVgs)
 • Herøy VGS, avd Fosnavåg (MRHerVgs)
 • Kristiansund vgs skolebibliotek (MRKriVgs)
 • Molde vgs skolebibliotek (MRMolVgs)
 • Ørsta VGS (MROrsVgs)
 • Rauma VGS skolebibliotek (MRRauVgs)
 • Romsdal vgs skolebibliotek (MRRomVgs)
 • Spjelkavik vgs skolebibliotek (MRSpjVgs)
 • Stranda VGS skolebibliotek (MRStrVgs)
 • Sunndal vgs skolebibliotek (MRSunVgs)
 • Surnadal VGS skolebibliotek (MRSurVgs)
 • Sykkylven VGS skolebibliotek (MRSykVgs)
 • UPA Skolen (MRUPASk)
 • Ulstein VGS skolebibliotek (MRUlsVgs)
 • Volda vidaregåande skule, biblioteket (MRVolVgs)
 • Hommelvik skole. Biblioteket (MVHomSk)
 • Hommelvik ungdomsskole. Biblioteket (MVHouSk)
 • Saksvik skole. Biblioteket (MVSakSk)
 • Sveberg skole. Biblioteket (MVSveSk)
 • Vikhammeraasen grendaskole. Biblioteket (MVVigSk)
 • Vikhammer skole. Biblioteket (MVVikSk)
 • Vikhammer ungdomsskole. Biblioteket (MVViuSk)
 • Madsebakken skolebibliotek (MadsBib)
 • Malvik bibliotek (MalBib)
 • Meløy bibliotek (MelBib)
 • Melløs skole (MellBib)
 • Mjøsmuseet (MjosMus)
 • MlsBib
 • Mo og Jølster skulebibliotek (MoJoVgs)
 • Møre og Romsdal fylkesbibliotek (MoreBib)
 • Mørkvedmarka skole (MorkBib)
 • Moskenes folkebibliotek (MoskBib)
 • Mossebibliotekene (MossBib)
 • Mosterøy skole (MostBib)
 • Ankenes skolebibliotek (NAAnkbSk)
 • Ankenes ungdomsskole. Biblioteket. (NAAnkuSk)
 • Beisfjord skolebibliotek (NABeisSk)
 • Bjerkvik skolebibliotek (NABjeSk)
 • Fagernes skolebibliotek (NAFagSk)
 • Narvik ungdomsskole (NAFraSk)
 • Håkvik skolebibliotek (NAHakSk)
 • Skistua skole (NASkiSk)
 • Skjomen skolebibliotek (NASkjoSk)
 • Straumsnes skolebibliotek (NAStraSk)
 • Frydenlund skole (NATarSk)
 • Villaveien skolebibliotek (NAVillSk)
 • Naustdal skule (NDNausSk)
 • Åsen skole (NEAsnSk)
 • Eknes ungdomsskole (NEEknSk)
 • Killingrud ungdomsskole (NEKilSk)
 • Krokstad skole (NEKroSk)
 • Mjøndalen skolebibliotek (NEMjoSk)
 • Solberg skole, biblioteket (NESolSk)
 • Steinberg skolebibliotek (NESteSk)
 • Stenseth skole, biblioteket (NEStenSk)
 • Veiavangen ungdomsskole, biblioteket (NEVeiSk)
 • Nordland kunst- og filmfagskole (NFilmSk)
 • Elvetangen skolebibliotek (NIElvSk)
 • Hakadal skolebibliotek (NIHakSk)
 • Holumskogen skolebibliotek (NIHolSk)
 • Nittedal ungdomsskole (NINitSk)
 • Rotnes skolebibliotek (NIRotSk)
 • NISkoSk
 • Slattum skolebibliotek (NISlaSk)
 • Sørli skolebibliotek (NISorSk)
 • Ulverud skole (NIUlveSk)
 • NKBerSk
 • Borgheim skolebibliotek (NKBorSk)
 • Brattås skolebibliotek (NKBraSk)
 • Føynland skolebibliotek (NKFoySk)
 • NKHarSk
 • Labakken skole (NKLabSk)
 • Lindhøy skole (NKLinSk)
 • Oserød skol (NKOseSk)
 • Teie skolebibliotek (NKTeiSk)
 • Teigar ungdomsskolebibliotek (NKTgaSk)
 • Tjøme ungdomsskole (NKTjoSk)
 • Torød skolebibliotek (NKTorSk)
 • Veierland skolebibliotek (NKVeiSk)
 • Bruvoll fengselsbibliotek (NOKFbSk)
 • Skolebiblioteket i Mo (NOKMoSk)
 • Skolebibliotek på Sand (NOKSaSk)
 • Gransherad barne- og ungdomsskole (NTGranSk)
 • Høgås skole (NTHoegSk)
 • Heddal ungdomsskole (NTHuskSk)
 • Nordbygda skole (NTNordSk)
 • Notodden ungdomsskole (NTNuskSk)
 • Heddal barneskole (NTRygiSk)
 • Sætre skole (NTSSkole)
 • Tinnesmoen skole (NTTinnSk)
 • Tveiten skole (NTveitSk)
 • Eltonåsen skole (NanEltSk)
 • Maura skole (NanMauSk)
 • Preståsen skole, Nannestd (NanPreSk)
 • Nannestad bibliotek (NannBib)
 • Narvik bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik (NarBib)
 • NaromBib
 • Nasjonalbiblioteket Nasjonalt lånekort (NasjBib)
 • Valdresbiblioteka (NaudBib)
 • NeikBib
 • Nes bibliotek (NesBib)
 • Nesna bibliotek (NesnaBib)
 • Nord-Fron bibliotek (NfroBib)
 • Nittedal bibliotek (NitBib)
 • Nome bibliotek (NomeBib)
 • Nordskogen skolebibliotek (NordBib)
 • Notodden bibliotek (NotBib)
 • NRK Researchsenteret (NrkBib)
 • NrkMinne
 • NrsBib
 • Hokksund skolebibliotek (OEHokSk)
 • Hokksund U.skole (OEHokuSk)
 • Ormåsen Oppvekstsenter (OEOrmSk)
 • Skolene i Vestfossen (OEVestSk)
 • Aurvoll skole (OKAurSk)
 • Solvang skolebibliotek (OKVidSk)
 • Myre skolebibliotek (ONMyreSk)
 • Alsvåg skolebibliotek (ONSomSk)
 • Flåtestad skole (OPFlatSk)
 • Greverud skole (OPGrevSk)
 • Hellerasten skole (OPHellSk)
 • Ingieråsen skole (OPIngiSk)
 • Kolbotn skole (OPKolbSk)
 • Østli skole (OPOstlSk)
 • Sofiemyrtoppen skole (OPSofiSk)
 • Tårnåsen skole (OPTarnSk)
 • Vassbonn skole (OPVassSk)
 • Kolbu skolebibliotek (OTKolSk)
 • Lena ungdomsskole (OTLenuSk)
 • OTMoenSk
 • Stange skolebibliotek (OTStaSk)
 • Skreia ungdomsskolebibliotek (OTSuSk)
 • Nord-Odal/Sør-Odal bibliotek (OdlBib)
 • Øvre Eiker bibliotek (OeikBib)
 • Østfold kulturutvikling, Fylkesbiblioteket (OfBib)
 • Øksnes folkebibliotek (OksnBib)
 • Nordre Follo bibliotek - avd. Kolben (OpgBib)
 • Orerønningen skolebibliotek (OreBib)
 • OrskoBib
 • Fengslene i Oslo (OsFngBib)
 • Østfoldmuseene Halden historiske samlinger (OstMus)
 • Østre Toten folkebibliotek (OtotBib)
 • Vikevåg skule (OvikBib)
 • Skulane i Øygarden (Fjell, Øygarden, Sund) (OygSk)
 • Øyer folkebibliotek (OyrBib)
 • Øyer ungdomsskole (OyruBib)
 • Øystre Slidre bibl. (OysliBib)
 • PopBib
 • Porsgrunn bibliotek (PorsBib)
 • Karlshus skole (RADKarSk)
 • Råde ungdomsskole (RADRuSk)
 • Spetalen skole (RADSpeSk)
 • Benterud skole, Ringerike (RIBenSk)
 • Furnes ungdomsskole (RIFurnSk)
 • Kirkekretsen skole (RIKrkrSk)
 • Moelv ungdomsskole (RIMlvuSk)
 • Ullerål skole, Ringerike (RIUllSk)
 • RKBib
 • Kirkevoll skolebibliotek (RKKirkSk)
 • Ramnes skolebibliotek (RKRamnSk)
 • Røråstoppen skolebibliotek (RKRoraSk)
 • Solerød oppvekstsenter. Biblioteket (RKSolSk)
 • Åfarnes skulebibliotek (RMAfarSk)
 • Åndalsnes ungdomsskole. Biblioteket (RMAndSk)
 • Isfjorden skole (RMIsfjSk)
 • Måndalen skule (RMManSk)
 • Åkrehamn videregående skole (ROAkrVgs)
 • Bergeland videregående skole (ROBerVgs)
 • Bryne vidaregåande skule (ROBryVgs)
 • Dalane videregående skole (RODalVgs)
 • Gand videregående skole (ROGanVgs)
 • Godalen videregående skole (ROGodVgs)
 • Haugaland videregående skole (ROHauVgs)
 • Hetland Videregående skole (ROHetVgs)
 • Hollenderhaugen skolesenter (ROHolVgs)
 • Jåttå videregående skole (ROJatVgs)
 • Frydenlund skolebibliotek (ROKFrySk)
 • Karmsund videregående skole (ROKarVgs)
 • Kopervik videregåene skole (ROKopVgs)
 • Møllehagen videregående skole (ROMolVgs)
 • Øksnevad videregående skole (ROOksVgs)
 • Ølen vidaregåande skule (ROOleVgs)
 • Randaberg videregående skole (RORanVgs)
 • Sandnes videregående skole (ROSanVgs)
 • Sauda videregående skole (ROSauVgs)
 • Skeisvang videregående skole (ROSkeVgs)
 • Sola videregående skole (ROSolVgs)
 • Stavanger offshore tekniske skole (ROSotVgs)
 • Stavanger katedralskole (ROStKVgs)
 • St. Olav videregående skole (ROStOVgs)
 • St. Svithun videregående skole (ROStSVgs)
 • Strand videregående skole (ROStrVgs)
 • Vågen videregående skole (ROVagVgs)
 • Vardafjell videregående skole (ROVarVgs)
 • Midtbygda skole (RYMidtSk)
 • Nærsnes barneskole (RYNAerSk)
 • Røyken ungdomsskole (RYRoyuSk)
 • Sætre skole (RYSatrSk)
 • Slemmestad barneskole (RYSlemSk)
 • Slemmestad U.skole (RYSleuSk)
 • Spikkestad barneskole (RYSpiSk)
 • Spikkestad ungdomsskole (RYSpiuSk)
 • Sydskogen skole (RYSydsSk)
 • Torvbråten skole (RYTorvSk)
 • Råde bibliotek (RadeBib)
 • Rælingen VGS (RalBib)
 • Blystadlia skole (RalBlySk)
 • Nordby skole (RalNorSk)
 • Rud skole (RalRudSk)
 • Smestad skole (RalSmeSk)
 • Ramberg skolebibliotek (RamBib)
 • Ranvik ungdomsskole (RanBib)
 • Rana bibliotek (RanaBib)
 • Skolene i Rana (RanaSk)
 • Randaberg folkebibliotek (RandaBib)
 • NRK Platearkivet (Rapl)
 • Rapp
 • Raty
 • Rennesøy skule (RbuBib)
 • Rendalen bibliotek (RendBib)
 • Revetal ungdomsskole (RevBib)
 • Refsnes skole, Biblioteket (RfsBib)
 • Brøttum skole, Ringsaker (RiBrotSk)
 • Brumunddal ungdomsskole (RiBruSk)
 • Fagerlund skole (RiFagSk)
 • Åsen skole (tidl. Fagernes skole) (RiFagerSk)
 • Fossen skolebibliotek (RiFosSk)
 • Gaupen skolebibliotek (RiGauSk)
 • Hempa skolebibliotek (RiHemSk)
 • Moelv skolebibliotek (RiKilSk)
 • Kirkenær skolebibliotek (RiKirSk)
 • Kylstad skolebibliotek (RiKylSk)
 • Lismarka skolebibliotek (RiLisSk)
 • Mørkved skole (RiMorSk)
 • Nes ungdomsskole. Skolebiblioteket (RiNesSk)
 • Nes barneskole (RiNesbSk)
 • Stavsberg skolebibliotek (RiStbSk)
 • Ringebu folkebibliotek (RingBib)
 • Ringerike bibliotek (RirikBib)
 • Ringerike fengselsbibliotek (RirikFng)
 • Risør bibliotek (RisBib)
 • Risør utlånssentral (RisFri)
 • Risør barneskole. Biblioteket (RisbBib)
 • Risør ungdomsskole. Biblioteket. (RisuBib)
 • Rjukan bibliotek (RjuBib)
 • Rauma bibliotek (RmaBib)
 • Rødøy folkebibliotek (RodBib)
 • Rollag bibliotek (RolBib)
 • Rork
 • Røst folkebibliotek (RostBib)
 • RoyBib
 • Ringsaker bibliotek (RskrBib)
 • Ryfylkebiblioteket (RyfylBib)
 • Aspervika skole (SAAspSk)
 • Austrått skole (SAAusSk)
 • Bogafjell skole (SABogSk)
 • Bogafjell ungdomsskole (SABogUSk)
 • Buggeland skole (SABugSk)
 • FBU (SAFbuSk)
 • Figgjo skole (SAFigSk)
 • Forsand skule (SAForSk)
 • Ganddal skole (SAGanSk)
 • Giske ungdomsskole (SAGisSk)
 • Hana skole (SAHanSk)
 • Høle barne- og ungdomsskule (SAHolSk)
 • Hommersåk skole (SAHomSk)
 • Høyland ungdomsskole (SAHoySk)
 • Iglemyr skole (SAIglSk)
 • Kleivane skole (SAKleiSk)
 • Kyrkjevollen skole (SAKyrSk)
 • Lurahammaren ungdomsskole (SALhaSk)
 • Lundehaugen ungdomsskole (SALunSk)
 • Lura skole (SALurSk)
 • Malmheim skole (SAMalSk)
 • Maudland skole (SAMauSk)
 • Øygard ungdomsskole (SAOygSk)
 • Porsholen skole (SAPorSk)
 • Riska ungdomsskole (SARisSk)
 • Sandved skole (SASanSk)
 • Skeiane ungdomsskole (SASkeSk)
 • Sandnes Læringssenter (SASlaSk)
 • Smeaheia skole (SASmeSk)
 • Sørbø skole (SASorSk)
 • Stangeland skole (SAStaSk)
 • Sviland skole (SASviSk)
 • Trones skole og ressurssenter (SATroSk)
 • Austarheim skule (SDAustSk)
 • Fløgstad skule (SDFlogSk)
 • Risvoll skule (SDRisvSk)
 • Strand skolebibliotek (SDStrnSk)
 • Strand Utstyrslager (SDUtstyr)
 • SEAtnaSk
 • Koppang skole (SEKoppSk)
 • Opphus skole (SEOppSk)
 • Sollia barne og ungdomsskole (SESollSk)
 • Stor-Elvdal U.skole (SESuSk)
 • SGLangSk
 • SGLundSk
 • SGNygSk
 • SGTangSk
 • SGTinnSk
 • Åfoss skolebibliotek (SKAafoSk)
 • Åsenhagen skolebibliotek (SKAaseSk)
 • Asak skolebibliotek (SKAsaSk)
 • Brånås skolebibliotek (SKBraSk)
 • Buer skole (SKBuerSk)
 • Gjellerås skolebibliotek (SKGjeSk)
 • Gjerpen barneskole. Biblioteket (SKGjebSk)
 • OKS Friskolen (SKGrosSk)
 • Kjellervolla skolebibliotek (SKKjeSk)
 • Kjeller skolebibliotek (SKKjelSk)
 • Kjørbekkhøgda skolebibliotek (SKKjorSk)
 • Lunde skolebibliotek (SKLundSk)
 • Mæla ungdomsskole (SKMalaSk)
 • Moflata skole (SKMofSk)
 • Sagdalen skolebibliotek (SKSagdSk)
 • Lillestrøm voksenopplæringssenter (SKSageSk)
 • Skjetten skolebibliotek (SKSkjSk)
 • SKSkoSk
 • Skotfoss skolebibliotek (SKSkotSk)
 • Bråtejordet skole (SKStalSk)
 • Stav skolebibliotek (SKStavSk)
 • Sten-Tærud skolebibliotek (SKStenSk)
 • Stigeråsen skole (SKStroSk)
 • Tæruddalen skolebibliotek (SKTarSk)
 • Vardeåsen skolebibliotek (SKVarSk)
 • Venstøp skolebibliotek (SKVenSk)
 • Vigernes skolebibliotek (SKVigSk)
 • Volla skolebibliotek (SKVolSk)
 • Dysjaland skule (SODysSk)
 • Fjuk skole (SOFjukSk)
 • Frogner skole (SOFroSk)
 • Grannes skole (SOGraSk)
 • Håland skole (SOHaaSk)
 • Haga skole (SOHagSk)
 • Blaker skole (SOHauSk)
 • Glommasvingen skole (SOKKorSk)
 • Kjerrberget ungdomsskole (SOKjeUSk)
 • Melvold ungdomsskole (SOMelSk)
 • Røyneberg skole (SORoySk)
 • Sande skole (SOSanSk)
 • Skadberg skole (SOSkaSk)
 • Sola ungdomsskole (SOSoUSk)
 • Sola skole (SOSolSk)
 • Sørum skole (SOSorSk)
 • Sørumsand skole (SOSoruSk)
 • Storevarden skole (SOStoSk)
 • Tananger ungdomsskole (SOTaUSk)
 • Vesterskaun skole (SOVestSk)
 • Auglend skole (STAugSk)
 • Austbø skole (STAusSk)
 • Beitstad skole (STBeitSk)
 • Buøy skole (STBuoSk)
 • Stavanger byarkiv (STByaSk)
 • Byafossen skole (STByafSk)
 • Byfjord skole (STByfSk)
 • Eiganes skole (STEgaSk)
 • Egge barneskole (STEggeSk)
 • Egge U.skole (STEgguSk)
 • Finnøyskolene (STFinnSk)
 • Gausel skole (STGauSk)
 • Godeset skole (STGodSk)
 • Gosen ungdomsskole (STGosSk)
 • Gautesete skole (STGtsSk)
 • Hafrsfjord skole (STHafSk)
 • Hinna skole (STHinSk)
 • Hundvåg skole (STHunSk)
 • Hystad skule (STHysSk)
 • Jåtten skole (STJatSk)
 • Johannes læringssenter (STJohSk)
 • Steinkjer ungdomsskole. Biblioteket (STKSusSk)
 • Kampen skole (STKamSk)
 • Kannik skoles bibliotek (STKanSk)
 • Kvaleberg skole (STKbgSk)
 • Kristianslyst skole (STKriSk)
 • Kvam skole (STKvamSk)
 • Kvernevik skole (STKveSk)
 • Langeland skule (STLanSk)
 • Lassa skole (STLasSk)
 • Leirvik skule (STLeiSk)
 • Lenden skole og ressurssenter (STLenSk)
 • Litlabø skule (STLitSk)
 • Lø skole (STLoSk)
 • Lunde skole (STLunSk)
 • Madlamark skole (STMamSk)
 • Mære skolebibliotek (STMarSk)
 • Madlavoll skole (STMavSk)
 • Nylund skole (STNylSk)
 • Nysæter ungdomsskule (STNysuSk)
 • Revheim ungdomsskole (STRevSk)
 • Roaldsøy skole (STRoaSk)
 • Rommetveit skule (STRomSk)
 • Sagvåg skule (STSagSk)
 • Steinkjer barneskole (STSbsSk)
 • Skeie skole (STSkeSk)
 • Stord ungdomsskule (STStouSk)
 • Storhaug skole (STStrSk)
 • Sunde skole (STSunSk)
 • St. Svithun skole (STSviSk)
 • Tastarustå skole (STTarSk)
 • Tasta skoles bibliotek (STTasSk)
 • Tastaveden skole (STTavSk)
 • Teinå skoles bibliotek (STTeiSk)
 • Tjensvoll skole (STTjeSk)
 • Tjødnalio skule (STTjoSk)
 • Ullandhaug skole (STUllSk)
 • Våland skoles bibliotek (STVaaSk)
 • Vardenes skole (STVarSk)
 • Vassøy skole (STVasSk)
 • Vaulen skole (STVauSk)
 • Steinkjer voksenopplæring (STVokSk)
 • Auklandshamn skule, Sveio (SVAukSk)
 • Førde skule, Sveio (SVForSk)
 • Sveio b-og u-skule, Sveio (SVSveiSk)
 • Valestrand skule, Sveio (SVValSk)
 • Vikse skule,Sveio (SVVikSk)
 • Saltdal bibliotek (SaltBib)
 • Sandnes bibliotek (SandBib)
 • Sande bibliotek (SandeBib)
 • Sør-Aurdal folkebibliotek (SaurBib)
 • SdaBib
 • Sogndal bibliotek (SdalBib)
 • Sauda ungdomsskule (SdauBib)
 • Sel bibliotek (SelBib)
 • Andebu ungdomsskole (SfAndSk)
 • Store Bergan skolebibliotek (SfBerSk)
 • Breidablikk U.skole (SfBreiSk)
 • Bugården ungdomsskole. (SfBuguSk)
 • Byskolen skolebibliotek (SfBySk)
 • Fevang skolebibliotek (SfFevSk)
 • Framnes skolebibliotek (SfFramSk)
 • Gokstad skole. Biblioteket (SfGokSk)
 • Haukerød skolebibliotek (SfHaukSk)
 • Helgerød skolebibliotek (SfHelgSk)
 • SfKomSk
 • Melsom skole (SfMelSk)
 • Mosserød skolebibliotek (SfMosSk)
 • Ormestad skolebibliotek (SfOrmSk)
 • Sande skolebibliotek (SfSandSk)
 • Unneberg skolebibliotek (SfUnnSk)
 • Sandefjord voksenopplæring (SfVOppSk)
 • Vennerød skole (SfVenSk)
 • Vesterøy skolebibliotek (SfVestSk)
 • Virik skolebibliotek (SfViriSk)
 • Sandefjordbibliotekene (SfjBib)
 • SfjvBib
 • SftBib
 • Grov skole (SkGrovSk)
 • Skånland skolebibliotek (SkSkanSk)
 • Tjeldsund folkebibliotek (SkanBib)
 • Skauen skole (SkauenSk)
 • Lillestrømbibliotekene (SkeBib)
 • SkjBib
 • Skien bibliotek (SknBib)
 • Skiptvet bibliotek (SktvBib)
 • Søndeled skolebibliotek (SledBib)
 • Biblioteka i Sunnfjord (SofjBib)
 • Sokndal folkebibliotek (SoknBib)
 • Sortland bibliotek (SortBib)
 • Pedagogisk senter Skien (SpedBib)
 • Sølvberget bibliotek og kulturhus (StavBib)
 • Steigen folkebibliotek (SteigBib)
 • Steigenskolen (SteigSk)
 • StgBib
 • Steinkjer bibliotek (StkjBib)
 • Stor-Elvdal bibliotek (StldBib)
 • Straumen skule (StmBib)
 • Stange bibliotek (StngBib)
 • Ilseng fengsel, Stange (StngFng)
 • Stangeskolene (StngSk)
 • Stord folkebibliotek (StrdBib)
 • StvgBib
 • SulBib
 • SvarBib
 • Sveio folkebibliotek (SveiBib)
 • SvkBib
 • Svelvik ungdomsskole (SvkuBib)
 • Saltvern skole. Biblioteket (SvuBib)
 • Barkåker skolebibliotek (TBBarSk)
 • Byskogen skole (TBBysSk)
 • Eik skolebibliotek (TBEikSk)
 • Hogsnes skolebibliotek (TBHogSk)
 • Husøy skolebibliotek (TBHusoSk)
 • Husvik skolebibliotek (TBHusvSk)
 • Kongseik ungdomsskole (TBKjelSk)
 • TBKlokSk
 • Tønsberg Læringssenter (TBLarSk)
 • Presterød skolebibliotek (TBPreSk)
 • Presterød ungdomsskole (TBPreuSk)
 • Ringshaug skolebibliotek (TBRingSk)
 • Ringshaug ungdomsskole. Biblioteket (TBRinguSk)
 • Sandeåsen skolebibliotek (TBSanSk)
 • Sem skolebibliotek (TBSemSk)
 • Træleborg skolebibliotek (TBTrbSk)
 • Vear skole (TBVeaSk)
 • Volden skolebibliotek (TBVolSk)
 • Vardheia ungdomsskule (TIVaruSk)
 • Kongsvik skole (TJKongSk)
 • Åsheim barneskoles bibliotek (TKAshBSk)
 • Åsheim ungdomsskolebibliotek (TKAshUSk)
 • Åsvang skolebibliotek (TKAsvaSk)
 • Åsveien skolebibliotek (TKAsveSk)
 • Berg skolebibliotek (TKBergSk)
 • Bispehaugen skolebibliotek (TKBispSk)
 • Blussuvoll skolebibliotek (TKBlusSk)
 • Bratsberg skolebibliotek (TKBratSk)
 • Breidablikk skolebibliotek (TKBreiSk)
 • Brundalen skolebibliotek (TKBrunSk)
 • Byåsen skolebibliotek (TKByasSk)
 • Charlottenlund skolebibliotek (TKChaBSk)
 • Charlottenlund ungdomsskole (TKChaUSk)
 • Dalgård skolebibliotek (TKDalgSk)
 • Eberg skolebibliotek (TKEbrgSk)
 • Flatåsen skolebibliotek (TKFlatSk)
 • TKFuruSk
 • Hårstad skolebibliotek (TKHaarSk)
 • Hallset skolebibliotek (TKHallSk)
 • Hoeggen skolebibliotek (TKHoegSk)
 • Huseby ungdomsskole (TKHuseSk)
 • Ila skolebibliotek (TKIlaSk)
 • Jakobsli skolebibliotek (TKKalvSk)
 • Kattem skolebibliotek (TKKattSk)
 • Klæbu ungdomsskole (TKKlaSk)
 • Kolstad skolebibliotek (TKKolsSk)
 • Lade skolebibliotek (TKLadeSk)
 • Lilleby skolebibliotek (TKLillSk)
 • Markaplassen skolebibliotek (TKMarkSk)
 • Trondheim kommunale kulturskole (TKK) (TKMuSk)
 • Nardo skolebibliotek (TKNardSk)
 • Nidarvoll skolebibliotek (TKNidaSk)
 • TKNideSk
 • Nyborg skolebibliotek (TKNybgSk)
 • Nypvang skolebibliotek (TKNypvSk)
 • Okstad skolebibliotek (TKOkstSk)
 • Ranheim skolebibliotek (TKRanhSk)
 • Romolslia skolebibliotek (TKRomoSk)
 • Rosten skolebibliotek (TKRostSk)
 • Rosenborg skolebibliotek (TKRsbgSk)
 • Rye skolebibliotek (TKRyeSk)
 • Huseby barneskole (TKSaupSk)
 • Trondheim voksenopplæring - Trovo (TKSevoSk)
 • Singsaker skolebibliotek (TKSingSk)
 • Sjetne skolebibliotek (TKSjtnSk)
 • Selsbakk skolebibliotek (TKSlsbSk)
 • Solbakken skolebibliotek (TKSolbSk)
 • Sørborgen skole, Trondheim (TKSorSk)
 • Lianvatnet skole (TKSpesSk)
 • Spongdal skolebibliotek (TKSpgdSk)
 • Stabbursmoen skolebibliotek (TKStabSk)
 • Stavset skolebibliotek (TKStavSk)
 • Steindal skolebibliotek (TKStndSk)
 • Strindheim skolebibliotek (TKStriSk)
 • Sunnland skolebibliotek (TKSunlSk)
 • Sverresborg skolebibliotek (TKSvsbSk)
 • Tanem Oppvekstsenter, Trondheim (TKTanSk)
 • Tonstad skolebibliotek (TKTnstSk)
 • Ugla skolebibliotek (TKUglaSk)
 • Utleira skolebibliotek (TKUtlrSk)
 • Vikasen skole (TKVkasSk)
 • Tromsø fengsel (TRFngBib)
 • Trondjord skole (TRTronSk)
 • Frakkagjerd barneskole (TYFrkSk)
 • Nedstrand barne- og u.skole (TYNedsSk)
 • Tønsberg og Færder bibliotek (TbgBib)
 • Tysværvåg barne- og ungdomsskole (TbuBib)
 • Tangen skole (TgnBib)
 • Trondheim Int. School (This)
 • Tinging (TingBib)
 • TjomeBib
 • Tømmerås skole (TmrBib)
 • Tysvær opplæringssenter (TpedBib)
 • Træna bibliotek (TraBib)
 • TrdBib
 • Trondheim folkebibliotek (TrhBib1)
 • Tromsø bibliotek og byarkiv (TrmsBib)
 • Trysil folkebibliotek (TryBib)
 • Tverlandet skole. Biblioteket (TverBib)
 • Tyrielden Eidskog bibliotek (TyrEiBib)
 • Tysvær bibliotek (TysvBib)
 • Allergot ungdomsskole (UKAlleSk)
 • Bakke skole (UKBakkSk)
 • Borgen skole (UKBorgSk)
 • Døli skolebibliotek (UKDoliSk)
 • Gystadmarka skole (UKGysSk)
 • Gystadmarka ungdomsskole (UKGysuSk)
 • Hovin skolebibliotek (UKHovSk)
 • Jessheim skole (UKJessSk)
 • Mogreina skolebibliotek (UKMogSk)
 • Nordkisa skole (UKNokiSk)
 • Nordby ungdomsskole (UKNordSk)
 • Skogmo skole (UKSkogSk)
 • Vesong ungdomsskole (UKVesoSk)
 • Ullersmo fengselsbibliotek (ULFngBib)
 • Ullensaker bibliotek (UllBib)
 • Utsira bibliotek (UtsBib)
 • Vadsø fengsel (VAFngBib)
 • Vestfoldarkivet (VFKArkiv)
 • Sandeid skulebibliotek (VIImBib)
 • Skjold skulebibliotek (VISkBib)
 • Vats skulebibliotek (VIVaBib)
 • Vågen skule (VIVageSk)
 • Vik skule og barnehage (VIVikSk)
 • Garnes oppvekstsenter (VKGarSk)
 • Ørmelen skole (VKOrmSk)
 • Stiklestad skole (VKStiSk)
 • Verdal fengsel (VKVerFng)
 • Verdalsøra u/b skole (VKVeruSk)
 • Vinne skole (VKVinSk)
 • Vuku oppvekstsenter (VKVukuSk)
 • Voss ungdomsskole. Biblioteket (VOKuSk)
 • Bøverbru skolebibliotek (VTBovSk)
 • Korta skolebibliotek (VTKorSk)
 • Raufoss skolebibliotek (VTRaubSk)
 • Reinsvoll skolebibliotek (VTReibSk)
 • Vestre Toten ungdomsskole (VTReiuSk)
 • Thune skolebibliotek (VTThuSk)
 • Buksnes skolebibliotek (VVBukSk)
 • Ballstad skolebibliotek (VVSkoSk)
 • VaagBib
 • Vadsø bibliotek og Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø (VadBib)
 • Valdresmusea (ValdrMus)
 • Værøy folkebibliotek (VarBib)
 • Varden ungdomsskole (VardBib)
 • VefoBib
 • Verdal bibliotek (VerBib)
 • Vefsn bibliotek (VfsnBib)
 • VigeMus
 • Biblioteka i Vindafjord og Etne (VindBib)
 • Vestre Jakobselv skolebibliotek (VjeBib)
 • Våler folkebibliotek (VlrBib)
 • VlruBib
 • Vang folkebibliotek (VngBib)
 • Vang barne- og ungdomsskule (VngVanSk)
 • Voss bibliotek (VosBib)
 • Verket skole (VrkBib)
 • Vestre Toten folkebibliotek (Fyrverkeriet) (VtotBib)
 • Vadsø Ungdomsskole (VuskBib)
 • Meieriet bibliotek (VvoyBib)
 • Wang Vgs. bibliotek (WangVgSk)
 • Deichmanske bibliotek (carl)
 • Høyskolen i Oslo/Avdeling for estetiske fag (estbib) (tidligere kunde)
 • Gokstad kystlag. Motorsamlingen (gkl)

Generert 09/06/2023 kl. 00:54:26


Mer om Bibliotek-Systemer As© Et produkt fra Bibliotek-Systemer As