Samlet utlånsaktivitet på BIBLIOFIL-bibliotek

Hver dag samles det inn data fra alle BIBLIOFIL-bibliotek som bruker utlånsmodulen. Nedenfor følger en oversikt over antall utlån pr. måned. Oversikten nedenfor inneholder data som er registrert tom. 15/04/2024 kl. 01:13

Vær oppmerksom på at denne oversikten inneholder antall utlån pr. måned som er foretatt med BIBLIOFIL. Antallet bibliotek som benytter utlånsmodulen er økende. Dette vil følgelig ikke være noe generelt uttrykk for antall utlån i norske bibliotek.

Det er laget en egen statistikk som inneholder bare de bibliotekene som har brukt utlånsmodulen fra og med Januar 1996. Denne statistikken vil være et bedre uttrykk for den generelle utlånsaktisiviteten i norske bibliotek


Sammenligning av alle fra og med 1996 (graf siste 5 år)

Måned19961997Endring
1996-
1997
1998Endring
1997-
1998
Januar 1,146,821  1,271,632 10.88 % 1,328,690 4.49 %
Februar 1,105,604  1,132,590 2.44 % 1,187,769 4.87 %
Mars 1,190,903  1,089,285 -8.53 % 1,290,059 18.43 %
April 1,011,596  1,212,694 19.88 % 1,120,074 -7.64 %
Mai 928,777  984,889 6.04 % 934,913 -5.07 %
Juni 845,213  876,371 3.69 % 944,100 7.73 %
Juli 827,483  788,029 -4.77 % 853,298 8.28 %
August 899,954  886,563 -1.49 % 1,042,707 17.61 %
September 1,108,396  1,181,700 6.61 % 1,310,725 10.92 %
Oktober 1,281,350  1,290,753 0.73 % 1,350,944 4.66 %
November 1,176,846  1,171,812 -0.43 % 1,255,522 7.14 %
Desember 790,781  850,189 7.51 % 930,362 9.43 %
Totalt 12,313,724  12,736,507 3.43 % 13,549,163 6.38 %
 
Måned1999Endring
1998-
1999
2000Endring
1999-
2000
2001Endring
2000-
2001
Januar 1,321,000 -0.58 % 1,471,026 11.36 % 1,596,032 8.50 %
Februar 1,250,236 5.26 % 1,501,786 20.12 % 1,388,600 -7.54 %
Mars 1,492,949 15.73 % 1,542,289 3.30 % 1,537,972 -0.28 %
April 1,149,963 2.67 % 1,216,807 5.81 % 1,304,971 7.25 %
Mai 1,012,292 8.28 % 1,213,548 19.88 % 1,193,201 -1.68 %
Juni 1,073,430 13.70 % 1,090,684 1.61 % 1,074,850 -1.45 %
Juli 879,463 3.07 % 934,876 6.30 % 970,384 3.80 %
August 1,110,398 6.49 % 1,259,366 13.42 % 1,283,538 1.92 %
September 1,408,035 7.42 % 1,395,651 -0.88 % 1,398,611 0.21 %
Oktober 1,430,439 5.88 % 1,552,243 8.52 % 1,624,257 4.64 %
November 1,480,190 17.89 % 1,549,410 4.68 % 1,542,252 -0.46 %
Desember 1,014,006 8.99 % 1,042,456 2.81 % 1,007,337 -3.37 %
Totalt 14,622,401 7.92 % 15,770,142 7.85 % 15,922,005 0.96 %
 
Måned2002Endring
2001-
2002
2003Endring
2002-
2003
2004Endring
2003-
2004
Januar 1,666,253 4.40 % 1,713,622 2.84 % 1,672,927 -2.37 %
Februar 1,487,347 7.11 % 1,519,711 2.18 % 1,577,805 3.82 %
Mars 1,401,311 -8.89 % 1,647,471 17.57 % 1,830,758 11.13 %
April 1,496,740 14.70 % 1,433,527 -4.22 % 1,510,109 5.34 %
Mai 1,176,763 -1.38 % 1,368,357 16.28 % 1,272,318 -7.02 %
Juni 1,125,855 4.75 % 1,192,523 5.92 % 1,349,181 13.14 %
Juli 1,105,437 13.92 % 1,062,400 -3.89 % 1,058,733 -0.35 %
August 1,271,133 -0.97 % 1,360,198 7.01 % 1,454,711 6.95 %
September 1,526,971 9.18 % 1,644,396 7.69 % 1,773,865 7.87 %
Oktober 1,701,908 4.78 % 1,762,773 3.58 % 1,788,552 1.46 %
November 1,600,363 3.77 % 1,618,520 1.13 % 1,851,904 14.42 %
Desember 1,091,170 8.32 % 1,177,760 7.94 % 1,377,504 16.96 %
Totalt 16,651,251 4.58 % 17,501,258 5.10 % 18,518,367 5.81 %
 
Måned2005Endring
2004-
2005
2006Endring
2005-
2006
2007Endring
2006-
2007
Januar 1,847,139 10.41 % 1,842,339 -0.26 % 1,866,973 1.34 %
Februar 1,639,713 3.92 % 1,594,735 -2.74 % 1,625,475 1.93 %
Mars 1,704,638 -6.89 % 1,850,030 8.53 % 1,878,499 1.54 %
April 1,681,582 11.36 % 1,509,407 -10.24 % 1,476,269 -2.20 %
Mai 1,437,822 13.01 % 1,450,951 0.91 % 1,485,070 2.35 %
Juni 1,272,591 -5.68 % 1,232,034 -3.19 % 1,273,392 3.36 %
Juli 986,186 -6.85 % 981,465 -0.48 % 1,150,132 17.19 %
August 1,569,014 7.86 % 1,586,606 1.12 % 1,663,838 4.87 %
September 1,782,930 0.51 % 1,809,481 1.49 % 1,833,989 1.35 %
Oktober 1,817,827 1.64 % 1,890,132 3.98 % 2,015,725 6.64 %
November 1,880,977 1.57 % 1,895,863 0.79 % 1,906,680 0.57 %
Desember 1,280,750 -7.02 % 1,264,649 -1.26 % 1,237,354 -2.16 %
Totalt 18,901,169 2.07 % 18,907,692 0.03 % 19,413,396 2.67 %
 
Måned2008Endring
2007-
2008
2009Endring
2008-
2009
2010Endring
2009-
2010
Januar 2,014,008 7.88 % 1,993,572 -1.01 % 1,955,586 -1.91 %
Februar 1,813,724 11.58 % 1,802,793 -0.60 % 1,831,791 1.61 %
Mars 1,707,517 -9.10 % 2,070,897 21.28 % 2,185,161 5.52 %
April 1,864,573 26.30 % 1,763,279 -5.43 % 1,756,681 -0.37 %
Mai 1,464,563 -1.38 % 1,575,020 7.54 % 1,524,313 -3.22 %
Juni 1,349,083 5.94 % 1,446,040 7.19 % 1,455,486 0.65 %
Juli 1,165,546 1.34 % 1,307,581 12.19 % 1,230,515 -5.89 %
August 1,826,680 9.79 % 2,072,736 13.47 % 2,230,239 7.60 %
September 1,955,497 6.63 % 2,015,029 3.04 % 2,063,463 2.40 %
Oktober 2,106,113 4.48 % 2,054,653 -2.44 % 2,008,521 -2.25 %
November 2,017,445 5.81 % 2,029,007 0.57 % 2,095,625 3.28 %
Desember 1,386,330 12.04 % 1,425,089 2.80 % 1,488,429 4.44 %
Totalt 20,671,079 6.48 % 21,555,696 4.28 % 21,825,810 1.25 %
 
Måned2011Endring
2010-
2011
2012Endring
2011-
2012
2013Endring
2012-
2013
Januar 2,113,946 8.10 % 2,161,874 2.27 % 2,257,259 4.41 %
Februar 1,929,232 5.32 % 2,019,136 4.66 % 1,909,608 -5.42 %
Mars 2,191,117 0.27 % 2,215,461 1.11 % 1,938,066 -12.52 %
April 1,750,825 -0.33 % 1,739,430 -0.65 % 2,147,853 23.48 %
Mai 1,825,261 19.74 % 1,695,995 -7.08 % 1,741,844 2.70 %
Juni 1,499,272 3.01 % 1,583,109 5.59 % 1,583,630 0.03 %
Juli 1,218,027 -1.01 % 1,363,013 11.90 % 1,456,326 6.85 %
August 2,247,831 0.79 % 2,431,905 8.19 % 2,641,536 8.62 %
September 2,007,014 -2.74 % 2,011,631 0.23 % 2,064,222 2.61 %
Oktober 2,020,993 0.62 % 2,169,749 7.36 % 2,212,554 1.97 %
November 2,113,761 0.87 % 2,144,504 1.45 % 2,153,758 0.43 %
Desember 1,517,120 1.93 % 1,395,633 -8.01 % 1,531,051 9.70 %
Totalt 22,434,399 2.79 % 22,931,440 2.22 % 23,637,707 3.08 %
 
Måned2014Endring
2013-
2014
2015Endring
2014-
2015
2016Endring
2015-
2016
Januar 2,234,656 -1.00 % 2,195,154 -1.77 % 2,044,029 -6.88 %
Februar 1,956,038 2.43 % 1,941,148 -0.76 % 2,021,052 4.12 %
Mars 2,166,152 11.77 % 2,222,125 2.58 % 1,997,853 -10.09 %
April 1,865,596 -13.14 % 1,802,896 -3.36 % 2,043,476 13.34 %
Mai 1,693,280 -2.79 % 1,654,094 -2.31 % 1,695,822 2.52 %
Juni 1,573,214 -0.66 % 1,669,922 6.15 % 1,745,491 4.53 %
Juli 1,352,260 -7.15 % 1,426,363 5.48 % 1,400,153 -1.84 %
August 2,592,657 -1.85 % 2,683,980 3.52 % 2,760,111 2.84 %
September 2,231,405 8.10 % 2,098,732 -5.95 % 2,021,717 -3.67 %
Oktober 2,179,702 -1.48 % 2,124,303 -2.54 % 1,655,733 -22.06 %
November 2,097,014 -2.63 % 2,066,435 -1.46 % 1,673,054 -19.04 %
Desember 1,596,427 4.27 % 1,561,874 -2.16 % 1,187,786 -23.95 %
Totalt 23,538,401 -0.42 % 23,447,026 -0.39 % 22,246,277 -5.12 %
 
Måned2017Endring
2016-
2017
2018Endring
2017-
2018
2019Endring
2018-
2019
Januar 1,764,030 -13.70 % 1,672,892 -5.17 % 1,779,509 6.37 %
Februar 1,479,565 -26.79 % 1,383,583 -6.49 % 1,452,636 4.99 %
Mars 1,704,992 -14.66 % 1,442,947 -15.37 % 1,647,324 14.16 %
April 1,393,669 -31.80 % 1,498,643 7.53 % 1,419,910 -5.25 %
Mai 1,366,988 -19.39 % 1,198,511 -12.32 % 1,407,438 17.43 %
Juni 1,224,953 -29.82 % 1,227,083 0.17 % 1,279,958 4.31 %
Juli 1,036,806 -25.95 % 996,479 -3.89 % 1,154,053 15.81 %
August 2,295,870 -16.82 % 2,274,953 -0.91 % 2,365,936 4.00 %
September 1,633,309 -19.21 % 1,609,168 -1.48 % 1,714,443 6.54 %
Oktober 1,622,731 -1.99 % 1,672,978 3.10 % 1,822,068 8.91 %
November 1,665,333 -0.46 % 1,661,977 -0.20 % 1,734,913 4.39 %
Desember 1,113,993 -6.21 % 1,111,146 -0.26 % 1,185,861 6.72 %
Totalt 18,302,239 -17.73 % 17,750,360 -3.02 % 18,964,049 6.84 %
 
Måned2020Endring
2019-
2020
2021Endring
2020-
2021
2022Endring
2021-
2022
Januar 1,853,441 4.15 % 1,579,785 -14.76 % 1,784,687 12.97 %
Februar 1,608,816 10.75 % 1,457,274 -9.42 % 1,519,821 4.29 %
Mars 938,082 -43.05 % 1,481,339 57.91 % 1,766,568 19.25 %
April 330,921 -76.69 % 1,323,658 299.99 % 1,456,742 10.05 %
Mai 567,982 -59.64 % 1,274,913 124.46 % 1,468,177 15.16 %
Juni 1,064,526 -16.83 % 1,400,676 31.58 % 1,368,018 -2.33 %
Juli 1,059,034 -8.23 % 1,173,913 10.85 % 1,172,363 -0.13 %
August 2,080,420 -12.07 % 2,169,891 4.30 % 2,265,820 4.42 %
September 1,642,299 -4.21 % 1,770,579 7.81 % 1,834,348 3.60 %
Oktober 1,646,872 -9.62 % 1,711,714 3.94 % 1,736,409 1.44 %
November 1,656,274 -4.53 % 1,782,634 7.63 % 1,823,280 2.28 %
Desember 1,281,798 8.09 % 1,184,601 -7.58 % 1,187,436 0.24 %
Totalt 15,730,465 -17.05 % 18,310,977 16.40 % 19,383,669 5.86 %
 
Måned2023Endring
2022-
2023
2024Endring
2023-
2024
Januar 1,922,102 7.70 % 1,931,560 0.49 %
Februar 1,625,900 6.98 % 1,701,361 4.64 %
Mars 1,878,742 6.35 % 1,629,500 -13.27 %
April 1,500,790 3.02 % 856,046 -42.96 %
Mai 1,493,089 1.70 % 0  
Juni 1,475,984 7.89 % 0  
Juli 1,289,295 9.97 % 0  
August 2,370,045 4.60 % 0  
September 1,912,130 4.24 % 0  
Oktober 1,824,522 5.07 % 0  
November 1,864,809 2.28 % 0  
Desember 1,247,702 5.08 % 0  
Totalt 20,405,110 5.27 % 6,118,467 -70.02 %
 

Totalt antall utlån med BIBLIOFIL siden 1/1/1996: 532,060,246

Tall i gul farge angir måned med påske. Dette vil kunne påvirke antall utlån betydelig.

Tall i rød farge angir innværende måned og betyr at tallene ikke er fullstendige


Antall utsendte purrebrev pr. år

ÅrBrev via postenBrev via epost
1996 647385 0
1997(25.0%) 808966 0
1998(5.7%) 855474 3168
1999(10.7%) 946931 (290.8%) 12381
2000(-0.8%) 939498 (407.5%) 62828
2001(-4.8%) 894636 (54.2%) 96888
2002(-6.2%) 839502 (67.8%) 162624
2003(0.4%) 842740 (55.5%) 252860
2004(-15.1%) 715642 (16.5%) 294592
2005(-5.0%) 680025 (25.0%) 368191
2006(-10.4%) 609571 (13.9%) 419376
2007(-11.5%) 539656 (2.8%) 430939
2008(-7.6%) 498830 (9.1%) 469987
2009(-5.6%) 470993 (11.6%) 524495
2010(-9.1%) 428132 (3.7%) 544013
2011(-5.3%) 405484 (4.4%) 567717
2012(-7.5%) 375070 (-2.7%) 552438
2013(0.4%) 376475 (-9.0%) 502926
2014(-21.8%) 294414 (9.3%) 549843
2015(-18.5%) 240066 (1.2%) 556696
2016(-13.9%) 206594 (-7.5%) 514878
2017(-28.7%) 147311 (-27.3%) 374504
2018(-18.0%) 120722 (-0.9%) 371101
2019(-4.8%) 114882 (17.7%) 436690
2020(-34.1%) 75731 (-11.6%) 386244
2021(-3.7%) 72932 (8.3%) 418130
2022(-4.4%) 69713 (10.1%) 460221
2023(-35.7%) 44848 (6.0%) 487970
2024 11722 164489

Bestilt innlån pr. år

ÅrBestilt innlånBestilt lånerinitiert innlån
1997 49469 0
1998(35.1%) 66836 0
1999(16.2%) 77672 0
2000(14.5%) 88919 11
2001(1.7%) 90444 0
2002 90439 0
2003(-3.3%) 87420 0
2004(13.8%) 99461 0
2005(12.5%) 111906 0
2006(5.3%) 117847 0
2007(4.3%) 122890 0
2008(9.0%) 133930 2942
2009(29.9%) 173940 (468.2%) 16715
2010(39.7%) 243076 (144.9%) 40937
2011(18.0%) 286942 (31.1%) 53677
2012(3.5%) 296846 (-13.5%) 46417
2013(3.4%) 306954 (15.4%) 53568
2014(5.6%) 324249 (17.9%) 63171
2015(3.5%) 335546 (3.3%) 65278
2016(-4.5%) 320302 (-10.4%) 58503
2017(-17.7%) 263659 (-9.6%) 52880
2018(11.3%) 293500 (5.4%) 55718
2019(12.2%) 329424 (8.9%) 60661
2020(-12.1%) 289709 (-15.2%) 51439
2021(14.0%) 330177 (29.2%) 66442
2022(-7.1%) 306877 (27.5%) 84690
2023(2.4%) 314166 (14.4%) 96885
2024 95695 28969

Utlånt innlån pr. år

ÅrUtlånt innlånUtlånt lånerinitiert innlån
1997 41165 0
1998(40.3%) 57741 0
1999(16.0%) 66970 0
2000(14.2%) 76476 0
2001(2.0%) 77995 0
2002(0.3%) 78233 0
2003(-0.8%) 77569 0
2004(19.3%) 92563 0
2005(21.6%) 112564 0
2006(10.8%) 124705 0
2007(4.5%) 130291 0
2008(6.4%) 138588 1841
2009(16.5%) 161421 (571.5%) 12362
2010(18.8%) 191825 (142.4%) 29961
2011(27.6%) 244684 (63.4%) 48963
2012(8.8%) 266298 (9.9%) 53817
2013(5.2%) 280225 (16.5%) 62720
2014(5.0%) 294246 (13.1%) 70929
2015(4.6%) 307770 (8.7%) 77096
2016(-2.1%) 301243 (-0.3%) 76853
2017(-3.0%) 292269 (-10.3%) 68937
2018(5.1%) 307153 (10.7%) 76289
2019(18.0%) 362424 (17.4%) 89580
2020(-8.9%) 330027 (-14.0%) 77006
2021(31.3%) 433245 (35.7%) 104509
2022(2.0%) 441712 (32.7%) 138724
2023(4.3%) 460614 (20.5%) 167158
2024 138618 48189

Fjernlånsbestilling pr. år

ÅrFjernlånsbestilling mottattFjernlånsbestilling lånerinitiert mottatt
2004 148998 0
2005(15.8%) 172566 0
2006(-2.4%) 168404 0
2007(2.8%) 173110 0
2008(9.8%) 189994 4097
2009(13.6%) 215754 (342.9%) 18146
2010(17.5%) 253558 (84.5%) 33476
2011(3.3%) 261799 (42.5%) 47699
2012(-3.9%) 251509 (-13.7%) 41142
2013(-3.5%) 242824 (10.3%) 45370
2014(5.7%) 256768 (7.1%) 48611
2015(7.0%) 274830 (13.1%) 54956
2016(-11.4%) 243529 (-14.3%) 47110
2017(-97.7%) 5552 (-98.8%) 544
2018(-42.3%) 3203 (-36.4%) 346
2019(-41.4%) 1878 (-53.5%) 161
2020(-43.4%) 1063 (-72.0%) 45
2021(-42.5%) 611 (157.8%) 116
2022(145.0%) 1497 (-80.2%) 23
2023(18583.2%) 279687 (406721.7%) 93569
2024 93276 30186

Fjernlån (utlån) utført pr. år

ÅrFjernlån
1999 30219
2000(858.8%) 289752
2001(1.9%) 295342
2002(10.5%) 326498
2003(8.0%) 352723
2004(2.4%) 361130
2005(-4.2%) 346004
2006(-3.9%) 332373
2007(4.7%) 347932
2008(10.0%) 382709
2009(7.5%) 411226
2010(13.2%) 465411
2011(2.9%) 478678
2012(-3.8%) 460637
2013(0.5%) 462755
2014(8.2%) 500702
2015(6.9%) 535237
2016(-0.4%) 532947
2017(-37.3%) 334232
2018(3.1%) 344562
2019(1.7%) 350348
2020(-14.9%) 298009
2021(12.4%) 335017
2022(21.7%) 407808
2023(4.9%) 427711
2024 125536

Innlevering for annet bibliotek pr. år

ÅrInnleveringer
2007 1600
2008(934.9%) 16558
2009(90.7%) 31572
2010(45.3%) 45860
2011(24.4%) 57028
2012(26.1%) 71893
2013(12.4%) 80786
2014(14.4%) 92427
2015(8.8%) 100590
2016(-4.7%) 95865
2017(-23.0%) 73821
2018(-9.4%) 66890
2019(5.4%) 70526
2020(-18.2%) 57725
2021(-2.4%) 56320
2022(1.2%) 56994
2023(21.3%) 69157
2024 16144

Mottatt depoteksemplar pr. år

ÅrMottatt
2009 11003
2010(279.8%) 41787
2011(25.3%) 52368
2012(3.9%) 54391
2013(1.7%) 55340
2014(0.8%) 55784
2015(-2.8%) 54217
2016(14.0%) 61785
2017(-64.8%) 21765
2018(81.2%) 39434
2019(6.6%) 42032
2020(-12.9%) 36596
2021(19.2%) 43633
2022(10.9%) 48396
2023(-4.3%) 46338
2024 18607

BIBLIOFIL holder forøvrig orden på:

Total mediebestand i norske bibliotek pr. 2008: 56 millioner (kilde: ABM-Utvikling)

Antall eksemplarer 32,820,407 
Antall forskjellige titler 16,245,716 
Antall lånere 5,223,263 

Utlån 1996

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,146,82156
Februar1,105,60456
Mars1,190,90359
April1,011,59661
Mai928,77761
Juni845,21362
Juli827,48361
August899,95463
September1,108,39664
Oktober1,281,35064
November1,176,84665
Desember790,78166

Totalt antall utlån i 1996: 12,313,724


Utlån 1997

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,271,63267
Februar1,132,59067
Mars1,089,28568
April1,212,69468
Mai984,88968
Juni876,37168
Juli788,02967
August886,56369
September1,181,70071
Oktober1,290,75370
November1,171,81271
Desember850,18971

Totalt antall utlån i 1997: 12,736,507


Utlån 1998

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,328,69073
Februar1,187,76976
Mars1,290,05973
April1,120,07471
Mai934,91372
Juni944,10073
Juli853,29871
August1,042,70777
September1,310,72578
Oktober1,350,94478
November1,255,52278
Desember930,36279

Totalt antall utlån i 1998: 13,549,163


Utlån 1999

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,321,00080
Februar1,250,23682
Mars1,492,94986
April1,149,96390
Mai1,012,29296
Juni1,073,43094
Juli879,46391
August1,110,39899
September1,408,035106
Oktober1,430,439107
November1,480,190110
Desember1,014,006118

Totalt antall utlån i 1999: 14,622,401


Utlån 2000

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,471,026118
Februar1,501,786114
Mars1,542,289118
April1,216,807121
Mai1,213,548120
Juni1,090,684114
Juli934,87698
August1,259,366118
September1,395,651121
Oktober1,552,243123
November1,549,410124
Desember1,042,456123

Totalt antall utlån i 2000: 15,770,142


Utlån 2001

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,596,032126
Februar1,388,600125
Mars1,537,972130
April1,304,971129
Mai1,193,201133
Juni1,074,850128
Juli970,38499
August1,283,538138
September1,398,611139
Oktober1,624,257147
November1,542,252156
Desember1,007,337164

Totalt antall utlån i 2001: 15,922,005


Utlån 2002

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,666,253171
Februar1,487,347176
Mars1,401,311182
April1,496,740181
Mai1,176,763179
Juni1,125,855177
Juli1,105,437108
August1,271,133188
September1,526,971199
Oktober1,701,908204
November1,600,363213
Desember1,091,170205

Totalt antall utlån i 2002: 16,651,251


Utlån 2003

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,713,622219
Februar1,519,711221
Mars1,647,471228
April1,433,527231
Mai1,368,357233
Juni1,192,523234
Juli1,062,400113
August1,360,198245
September1,644,396264
Oktober1,762,773272
November1,618,520271
Desember1,177,760269

Totalt antall utlån i 2003: 17,501,258


Utlån 2004

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,672,927302
Februar1,577,805317
Mars1,830,758337
April1,510,109344
Mai1,272,318340
Juni1,349,181335
Juli1,058,733110
August1,454,711339
September1,773,865381
Oktober1,788,552381
November1,851,904395
Desember1,377,504384

Totalt antall utlån i 2004: 18,518,367


Utlån 2005

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,847,139407
Februar1,639,713407
Mars1,704,638409
April1,681,582409
Mai1,437,822404
Juni1,272,591400
Juli986,186120
August1,569,014392
September1,782,930415
Oktober1,817,827424
November1,880,977429
Desember1,280,750426

Totalt antall utlån i 2005: 18,901,169


Utlån 2006

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,842,339443
Februar1,594,735447
Mars1,850,030462
April1,509,407463
Mai1,450,951465
Juni1,232,034439
Juli981,465130
August1,586,606447
September1,809,481482
Oktober1,890,132489
November1,895,863492
Desember1,264,649488

Totalt antall utlån i 2006: 18,907,692


Utlån 2007

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,866,973502
Februar1,625,475501
Mars1,878,499497
April1,476,269504
Mai1,485,070510
Juni1,273,392483
Juli1,150,132153
August1,663,838494
September1,833,989516
Oktober2,015,725522
November1,906,680528
Desember1,237,354524

Totalt antall utlån i 2007: 19,413,396


Utlån 2008

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,014,008538
Februar1,813,724540
Mars1,707,517545
April1,864,573546
Mai1,464,563536
Juni1,349,083508
Juli1,165,546159
August1,826,680525
September1,955,497552
Oktober2,106,113562
November2,017,445561
Desember1,386,330554

Totalt antall utlån i 2008: 20,671,079


Utlån 2009

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,993,572569
Februar1,802,793568
Mars2,070,897576
April1,763,279578
Mai1,575,020570
Juni1,446,040550
Juli1,307,581164
August2,072,736552
September2,015,029581
Oktober2,054,653581
November2,029,007575
Desember1,425,089573

Totalt antall utlån i 2009: 21,555,696


Utlån 2010

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,955,586579
Februar1,831,791584
Mars2,185,161590
April1,756,681590
Mai1,524,313592
Juni1,455,486570
Juli1,230,515171
August2,230,239587
September2,063,463613
Oktober2,008,521613
November2,095,625626
Desember1,488,429619

Totalt antall utlån i 2010: 21,825,810


Utlån 2011

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,113,946632
Februar1,929,232635
Mars2,191,117633
April1,750,825628
Mai1,825,261625
Juni1,499,272594
Juli1,218,027183
August2,247,831604
September2,007,014626
Oktober2,020,993630
November2,113,761641
Desember1,517,120635

Totalt antall utlån i 2011: 22,434,399


Utlån 2012

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,161,874657
Februar2,019,136656
Mars2,215,461653
April1,739,430652
Mai1,695,995649
Juni1,583,109628
Juli1,363,013181
August2,431,905651
September2,011,631674
Oktober2,169,749677
November2,144,504674
Desember1,395,633660

Totalt antall utlån i 2012: 22,931,440


Utlån 2013

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,257,259673
Februar1,909,608674
Mars1,938,066673
April2,147,853673
Mai1,741,844666
Juni1,583,630644
Juli1,456,326194
August2,641,536663
September2,064,222673
Oktober2,212,554689
November2,153,758690
Desember1,531,051683

Totalt antall utlån i 2013: 23,637,707


Utlån 2014

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,234,656695
Februar1,956,038698
Mars2,166,152698
April1,865,596688
Mai1,693,280690
Juni1,573,214669
Juli1,352,260194
August2,592,657662
September2,231,405695
Oktober2,179,702693
November2,097,014707
Desember1,596,427703

Totalt antall utlån i 2014: 23,538,401


Utlån 2015

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,195,154720
Februar1,941,148714
Mars2,222,125718
April1,802,896717
Mai1,654,094710
Juni1,669,922701
Juli1,426,363189
August2,683,980695
September2,098,732719
Oktober2,124,303723
November2,066,435730
Desember1,561,874708

Totalt antall utlån i 2015: 23,447,026


Utlån 2016

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,044,029726
Februar2,021,052727
Mars1,997,853722
April2,043,476727
Mai1,695,822716
Juni1,745,491696
Juli1,400,153194
August2,760,111710
September2,021,717733
Oktober1,655,733731
November1,673,054746
Desember1,187,786727

Totalt antall utlån i 2016: 22,246,277


Utlån 2017

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,764,030741
Februar1,479,565741
Mars1,704,992745
April1,393,669729
Mai1,366,988725
Juni1,224,953709
Juli1,036,806192
August2,295,870717
September1,633,309739
Oktober1,622,731740
November1,665,333733
Desember1,113,993723

Totalt antall utlån i 2017: 18,302,239


Utlån 2018

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,672,892741
Februar1,383,583735
Mars1,442,947726
April1,498,643731
Mai1,198,511714
Juni1,227,083700
Juli996,479194
August2,274,953715
September1,609,168730
Oktober1,672,978727
November1,661,977732
Desember1,111,146719

Totalt antall utlån i 2018: 17,750,360


Utlån 2019

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,779,509767
Februar1,452,636758
Mars1,647,324767
April1,419,910754
Mai1,407,438751
Juni1,279,958727
Juli1,154,053184
August2,365,936748
September1,714,443770
Oktober1,822,068787
November1,734,913799
Desember1,185,861771

Totalt antall utlån i 2019: 18,964,049


Utlån 2020

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,853,441795
Februar1,608,816791
Mars938,082789
April330,921482
Mai567,982585
Juni1,064,526650
Juli1,059,034194
August2,080,420744
September1,642,299786
Oktober1,646,872777
November1,656,274776
Desember1,281,798771

Totalt antall utlån i 2020: 15,730,465


Utlån 2021

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,579,785812
Februar1,457,274814
Mars1,481,339810
April1,323,658794
Mai1,274,913794
Juni1,400,676758
Juli1,173,913215
August2,169,891824
September1,770,579850
Oktober1,711,714849
November1,782,634866
Desember1,184,601827

Totalt antall utlån i 2021: 18,310,977


Utlån 2022

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,784,687860
Februar1,519,821856
Mars1,766,568861
April1,456,742846
Mai1,468,177843
Juni1,368,018797
Juli1,172,363197
August2,265,820844
September1,834,348870
Oktober1,736,409864
November1,823,280873
Desember1,187,436841

Totalt antall utlån i 2022: 19,383,669


Utlån 2023

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,922,102880
Februar1,625,900873
Mars1,878,742883
April1,500,790869
Mai1,493,089865
Juni1,475,984813
Juli1,289,295207
August2,370,045871
September1,912,130886
Oktober1,824,522892
November1,864,809891
Desember1,247,702856

Totalt antall utlån i 2023: 20,405,110


Utlån 2024

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,931,560887
Februar1,701,361887
Mars1,629,500883
April856,046864
Mai00
Juni00
Juli00
August00
September00
Oktober00
November00
Desember00

Totalt antall utlån i 2024: 6,118,467


Utlån sortert på måned


Brev sendt på SMS

 ReserveringsbrevForhåndsvarslerPurrebrev
20201098659549852170688
20211302648675465187877
20221229952674809268611
20231333220660253270131
202442623719165378971

Dataene er innsamlet fra følgende bibliotek:

 • Åmot barne- og ungdomsskole (AAmRenSk)
 • Bjarnetjønna skole (AGBjarSk)
 • Sandnes barneskole (AGSandSk)
 • Sandnessjøen U.skole (AGSanduSk)
 • Søvik oppvekstsenter (AGSoviSk)
 • Ura skolebibliotek (AGUraSk)
 • Aursmoen skolebibliotek (AHAurSk)
 • Bjørkelangen skolebibliotek (AHBjoSk)
 • Bråte skolebibliotek (AHBraSk)
 • Haneborg skolebibliotek (AHHanSk)
 • Løken og Hofmoen skolebibliotek (AHLokSk)
 • Setskog oppvekstsenter (AHSetSk)
 • Arnestad barneskole (AKArSk)
 • Billingstad barneskole (AKBiSk)
 • Blakstad barneskole (AKBlSk)
 • Bondi barneskole (AKBoSk)
 • Borgen ungdomsskole (AKBouSk)
 • Drengsrud barneskole (AKDrSk)
 • Folkestad barneskole (AKFolSk)
 • Hagaløkka barneskole (AKHaSk)
 • Heggedal barneskole (AKHeSk)
 • Hofstad barneskole (AKHoSk)
 • Hovedgården ungdomsskole (AKHouSk)
 • Hvalstad barneskole (AKHvSk)
 • Hyggen barneskole (AKHygSk)
 • Jansløkka barneskole (AKJaSk)
 • Landøya ungdomsskole (AKLaSk)
 • Mellom-Nes barneskole (AKMnSk)
 • Nesøya barneskole (AKNeSk)
 • Risenga ungdomsskole (AKRiSk)
 • Rønningen barneskole (AKRoSk)
 • Solberg barneskole (AKSoSk)
 • Solvang ungdomsskole (AKSouSk)
 • Torstad ungdomsskole (AKToSk)
 • Vardåsen barneskole (AKVaSk)
 • Vettre barneskole (AKVeSk)
 • Vollen ungdomsskole. Biblioteket (AKVuSk)
 • Alta ungdomsskole (ALAltuSk)
 • Aronnes skole (ALAronSk)
 • Bossekop skole (ALBossSk)
 • Elvebakken skole (ALElveSk)
 • Gakori skole (ALGakoSk)
 • Kaafjord skole (ALKafjSk)
 • Kaiskuru Nærmiljøsenter (ALKaisSk)
 • Komsa skole (ALKomsSk)
 • Korsfjord skole (ALKorsSk)
 • Kvalfjord skole (ALKvalSk)
 • Leirbotn oppvekstsenter (ALLeirSk)
 • Øvre Alta skole (ALOvreSk)
 • Rafsbotn skole (ALRafsSk)
 • Saga skole (ALSagaSk)
 • Sandfallet ungdomsskole (ALSanuSk)
 • Talvik skole (ALTlvkSk)
 • Tverrelvdalen skole (ALTverSk)
 • Asdal skolebibliotek (ARAsdaSk)
 • Birkenlund skolebibliotek (ARBirkSk)
 • Eydehavn skolebibliotek (AREydSk)
 • Hisøy skolebibliotek (ARHisSk)
 • Moltemyr skolebibliotek (ARMoltSk)
 • Myra skolebibliotek (ARMyrSk)
 • Nedenes skolebibliotek (ARNedSk)
 • Nesheim skolebibliotek (ARNesSk)
 • Roligheden skolebibliotek (ARRolSk)
 • Rykene oppvekstsenter. Biblioteket (ARRykSk)
 • Sandnes skolebibliotek (ARSandSk)
 • Steinerskolen i Arendal (ARSteiSk)
 • Stinta skolebibliotek (ARStinSk)
 • Strømmen skolebibliotek (ARStrSk)
 • Stuenes skolebibliotek (ARStuSk)
 • Arendal voksenopplæring (ARVoksSk)
 • Arendal Rådhus, Fagbiblioteket (ARadhus)
 • Davanger skolebibliotek (ASDavSk)
 • Erdal skolebibliotek (ASErdSk)
 • Erdal ungdomsskole. (ASErduSk)
 • Fauskanger skole (ASFauSk)
 • Florvåg skole, Kleppestø (ASFlorSk)
 • Follese skole, Askøy (ASFolSk)
 • Hanøy skole (ASHanSk)
 • Haugland skolebibliotek (ASHauSk)
 • Hetlevik skole (ASHetSk)
 • Hop skole (ASHopSk)
 • Kleppe skolebibliotek (ASKleSk)
 • Kleppestø skolebibliotek (ASKlepSk)
 • Kleppestø ungdomsskole (ASKleuSk)
 • Ravnanger ungdomsskole (ASRavnSk)
 • Strusshamn skolebibliotek (ASStrSk)
 • Tveit skole, Askøy (ASTveSk)
 • AalesuSk
 • Åssiden skolebibliotek (AasBib)
 • Åsgården skol (AasgBib)
 • Ålesund bibliotek (AleBib)
 • Ålesund grunnskoler (AleSkBib)
 • Kulturbadet bibliotek (AlstBib)
 • Alstad ungdomsskole (AlsuBib)
 • Alta Bibliotek (AltaBib)
 • Alta Museum (AltaMus)
 • Åmot Folkebibliotek (AmotBib)
 • Andøy folkebibliotek (AndBib)
 • Askøy bibliotek (AoyBib)
 • Arendal bibliotek (ArnBib)
 • Askerbibliotekene (AskBib)
 • AskoBib
 • Åsnes folkebibliotek (AsnBib)
 • AurBib
 • Austevoll folkebibliotek (AustBib)
 • Herre skolebibliotek (BAHerrSk)
 • Langesund barneskole. Biblioteket (BALandSk)
 • Bamble ungdomsskole. Biblioteket (BALangSk)
 • Rønholt skolebibliotek (BARonSk)
 • Rugtvedt skolebibliotek (BARugSk)
 • Stathelle skolebibliotek (BAStatSk)
 • Ballangen skolebibliotek (BLBalSk)
 • Alstad barneskole bibliotek (BOAlsbSk)
 • Aspåsen skolebibliotek (BOAspSk)
 • Bodøsjøen skole (BOBosoSk)
 • Bodø fengsel. Biblioteket (BOFngBib)
 • Grønnåsen skole (BOGroSk)
 • Hunstad barneskole (BOHunBSk)
 • Hunstad U.skole (BOHunUSk)
 • Kjerringøy skole (BOKjerSk)
 • Løpsmark skolebibliotek (BOLopSk)
 • Misvær skole (BOMisvSk)
 • Mørkvedbukta skole, Bodø (BOMorSk)
 • Østbyen skole (BOOstSk)
 • Saltstraumen skole (BOSaltSk)
 • Skjerstad oppvekstsenter. Biblioteket (BOSkjSk)
 • Bodø voksenopplæring (BOVoksSk)
 • Bø skule (BTBoSk)
 • Bø ungdomsskule (BTBouSk)
 • Folkestad skole (BTFolkSk)
 • Gvarv skole (BTSauSk)
 • Øygardsbiblioteka (BVestBib)
 • Bamble bibliotek (BamBib)
 • Beiarn folkebibliotek (BeiBib)
 • Ådnamarka skule (BgAdnSk)
 • Alrekstad skole (BgAleSk)
 • Alvøen skole (BgAlvSk)
 • Apeltun skole (BgApeSk)
 • Åstveit skole (BgAstSk)
 • Aurdalslia skole (BgAurSk)
 • Bjørndalsskogen skole (BgBjoSk)
 • Blokkhaugen skole (BgBloSk)
 • Bønes skole (BgBonSk)
 • Breimyra skole (BgBreSk)
 • Bergen Byarkiv (BgByark)
 • Fagavdeling barnehage og skole (BgByrSk)
 • Christi Krybbe skoler (BgChrSk)
 • Damsgård skole (BgDamSk)
 • Eidsvåg skole (BgEidSk)
 • Fjellsdalen skole (BgFjeSk)
 • Flaktveit skolebibliotek (BgFlaSk)
 • Fridalen skole (BgFriSk)
 • Garnes skule (BgGarSk)
 • Garnes ungdomsskule (BgGaruSk)
 • Gimle skole (BgGimSk)
 • INAKTIV: Holen skole ungdomstrinnet (BgHasSk)
 • Haukås skole (BgHauaSk)
 • Haugland skulebibliotek (BgHaugSk)
 • Haukedalen skole (BgHaukSk)
 • Haukeland skole (BgHaulSk)
 • Hellen skole (BgHellSk)
 • Hjellestad skolebibliotek (BgHjeSk)
 • Holen skole (BgHolSk)
 • Hop skole (BgHopSk)
 • Hordvik skolebibliotek (BgHorSk)
 • BgIndSk
 • Kaland skole (BgKalSk)
 • Kalvatræet skole (BgKalvSk)
 • Kirkevoll skole (BgKirSk)
 • Kjøkkelvik skole (BgKjoSk)
 • Kringlebotn skole (BgKriSk)
 • Krokeide skolebibliotek (BgKroSk)
 • Krohnengen skole (BgKrohSk)
 • Kronstad skole (BgKronSk)
 • Kyrkjekrinsen skole (BgKyrSk)
 • Landås skole (BgLanSk)
 • Li skolebibliotek (BgLiSk)
 • Liland skole (BgLilSk)
 • Loddefjord skole (BgLodSk)
 • Lone skule (BgLonSk)
 • Løvås skole (BgLovSk)
 • Lynghaug skole (BgLynSk)
 • Lyshovden skole (BgLysSk)
 • Marikollen skole (BgMarSk)
 • Mathopen skole (BgMatSk)
 • Midtun skole (BgMidSk)
 • Minde skole (BgMinSk)
 • Mjølkeråen skole (BgMjoSk)
 • Møhlenpris skole (BgMohSk)
 • Nattland skole (BgNatSk)
 • Ny Krohnborg skole (BgNkroSk)
 • Nordnes skole (BgNorSk)
 • Nordvik skole (BgNorvSk)
 • Grunnskole for voksne i Bergen (BgNygSk)
 • Nygårdslien skole (BgNyglSk)
 • Olsvik skolebibliotek (BgOlsSk)
 • Ortun skole (BgOrtSk)
 • Paradis skole (BgParSk)
 • Rå skole (BgRaaSk)
 • Rådalslien skolebibliotek (BgRadSk)
 • Riple skole (BgRipSk)
 • Rolland skole (BgRolSk)
 • Rothaugen skole (BgRotSk)
 • Sædalen skole (BgSadaSk)
 • Salhus skole (BgSalSk)
 • Sælen skole (BgSaleSk)
 • BgSamSk
 • Sandgotna skole (BgSanSk)
 • Seljedalen skole (BgSelSk)
 • Skeie skole (BgSkeSk)
 • Skjold skole (BgSkjSk)
 • Skranevatnet skole (BgSkrSk)
 • Slåtthaug skole (BgSlaSk)
 • Slettebakken skole (BgSleSk)
 • Smørås skole (BgSmoSk)
 • Søråshøgda skole (BgSoraSk)
 • Søreide skole (BgSoreSk)
 • Storetveit skole (BgStorSk)
 • Tertnes skole (BgTerSk)
 • Trengereid oppveksttun (BgTreSk)
 • BgTunSk
 • Tveiterås skole (BgTveSk)
 • Ulsetskogen skole (BgUlseSk)
 • Ulsmåg skole (BgUlsmSk)
 • Vadmyra skole (BgVadSk)
 • Varden skole (BgVarSk)
 • Voksenopplæring (BgVokSk)
 • Ytrebygda skole (BgYtrSk)
 • Ytre Arna skule (BgYtreSk)
 • Bjerkreim folkebibliotek (BjerkBib)
 • Bokn bibliotek (BknBib)
 • Bømlo folkebibliotek (BmloBib)
 • Bankgata skolebibliotek (BnkuBib)
 • Midt-Telemark bibliotek (BoBib)
 • Stormen bibliotek (BodBib)
 • Bø i Vesterålen folkebibliotek (BoeVeBib)
 • Bølehøgda skolebibliotek (BolBib)
 • Børresen skolebibliotek (BorBib)
 • Bergen Off. Bibliotek (BrgBib)
 • Bergen offentlige bibliotek, fengsel (BrgFng)
 • BrgrBib
 • Bærum bibliotek (BrmBib)
 • Bærumskolene (BrmSk)
 • Viken fylkesbibliotek (BuskSkSk)
 • Bytårnet ungdomsskole (BytBib)
 • CMS-biblioteket (CmsBib)
 • Det flerspråklige bibliotek (DFBBib)
 • Åskollen skolebibliotek (DKAasSk)
 • Aronsløkka skolebibliotek (DKAronSk)
 • Bragernes skolebibliotek (DKBragSk)
 • Brandengen skolebibliotek (DKBranSk)
 • Danvik skolebibliotek (DKDanSk)
 • Fjell skolebibliotek (DKFjelSk)
 • Frydenhaug skolebibliotek (DKFrydSk)
 • Hallermoen skolebibliotek (DKHallSk)
 • Kjøsterud skole (DKKjoSk)
 • Øren skolebibliotek (DKOreSk)
 • Rødskog skolebibliotek (DKRodSk)
 • Skoger skolebibliotek (DKSkogSk)
 • Marienlyst skole (DKStroSk)
 • Vestbygda skolebibliotek (DKVestSk)
 • Drammen voksenopplæring (DKVoksSk)
 • Dale skulebibliotek (DaleVgs)
 • Depotbiblioteket (DepotBib)
 • Dønna bibliotek (DonnBib)
 • DrmBib
 • Eigerøy skole (EIEigSk)
 • Grøne Bråden skole (EIGbrSk)
 • Helleland skole (EIHelSk)
 • Husabø skole (EIHusSk)
 • Husabø ungdomsskole (EIHusuSk)
 • Hellvik skole (EIHvkSk)
 • Lagård ungdomsskole (EILaguSk)
 • Rundevoll skole (EIRunSk)
 • Indre Østfold Fengselsbibliotek (EKOstFng)
 • Elverum Læringssenter (ELElvLar)
 • Elverum ungdomsskole (ELElvUSk)
 • Frydenlund skole (ELFrydSk)
 • Hanstad skole (ELHansSk)
 • Hernes skole (ELHernSk)
 • Lillemoen skole (ELLillSk)
 • Søbakken skole (ELSobaSk)
 • Sørskogbygda skole (ELSoskSk)
 • Utstyrsbiblioteket i Elverum (ELUtstBi)
 • Vestad skole (ELVestSk)
 • Ydalir skole, Elverum (ELYdaSk)
 • Engerdal barne- og ungdomsskole (ENEngSk)
 • ETEngeSk
 • EbbBib
 • Eigersund folkebibliotek (EigerBib)
 • Eidsvoll bibliotek (EivoBib)
 • Elverum bibliotek (ElveBib)
 • Engerdal folkebibliotek (EngBib)
 • Evenes folkebibliotek (EvenBib)
 • Farsund barne- og ungdomsskole (FAFarSk)
 • Lista ungdomsskole (FALisSk)
 • Ore skole (FAOreSk)
 • Vanse skole (FAVanSk)
 • Hovinhøgda skolebibliotek (FETHovSk)
 • Riddersand skole (FETRidSk)
 • Øvrebygda skule (FIOvrSk)
 • Rimbareid skule (FIRimSk)
 • Sælevik skule (FISalSk)
 • Hafstad vgs (FKHafSk)
 • Mo og Øyrane Videregående skule (FKOyrSk)
 • Grunnskulane i Sunnfjord kommune (FKSlSk)
 • Flekkefjord U.skole (FLFluSk)
 • Gyland skole (FLGylSk)
 • Hidra skole (FLHidSk)
 • Sira skole (FLSiraSk)
 • Søyland skolebibliotek (FLSlaSk)
 • Sunde skolebibliotek (FLSunSk)
 • Fredrikstad museum (FRFrdMus)
 • Pedagogisk senter (FRPedSen)
 • PPT (FRPptTj)
 • Fada
 • Fagerheim skolebibliotek (FagBib)
 • Farsund bibliotek (FarsBib)
 • FetBib
 • Garderåsen skole (FetGarSk)
 • Fet skolebibliotek (Dalen og Østersund) (FetSk)
 • FetSkole
 • Flakstad folkebibliotek (FlakBib)
 • Flekkefjord bibliotek (FlekBib)
 • Flosta skolebibliotek (FlstBib)
 • ForsBib
 • Fredrikstad bibliotek (FrdBib)
 • Skolene i Fredrikstad (FrdSk)
 • Førre skole (FreBib)
 • Frakkagjerd ungdomsskule (FrkBib)
 • Førland skule (FrlnBib)
 • Vadsø barneskole (FsnBib)
 • Gjerdrum barneskole (GJGjebSk)
 • Gjerdrum ungdomsskole (GJGusSk)
 • Veståsen skolebibliotek (GJVestSk)
 • Gjøvik-skolene (GJoSk)
 • GamvBib
 • Gausdal bibliotek (GausBib)
 • Gildeskål folkebibliotek (GilBib)
 • Gimsøy skole (GimBib)
 • Gjesdal folkebibliotek (GjesBib)
 • Gjesdalskolene (GjesSk)
 • Gjøvik bibliotek (GjoBib)
 • GlpBib
 • Galterud skole. Biblioteket (GltBib)
 • Granly skolebibliotek (GraBib)
 • Grinde skule (GrdBib)
 • Gjerdrum folkebibliotek (GrmBib)
 • Grane folkebibliotek (GrneBib)
 • Grue folkebibliotek (GrueBib)
 • GrvBib
 • Gulskogen skole (GulBib)
 • Tistedal skole (HAAsSk)
 • Berg skole (HABeSk)
 • Gimle skolebibliotek (HAGiSk)
 • Hjortsberg skole (HAHjSk)
 • Halden fengselsbibliotek (HAHldFng)
 • Låby skole (HALaaSk)
 • Kongeveien skole (HAOebSk)
 • Os skole (HAOsSk)
 • Prestebakke skole (HAPrSk)
 • Risum ungdomsskole (HARiSk)
 • Rødsberg skole (HARoeSk)
 • Solheim skole (HASoSk)
 • Strupe ungdomsskole (HAStSk)
 • Baksalen skolebibliotek (HFBakSk)
 • Breilia Ungdomsskole, Hammerfest (HFBreiSk)
 • Fjordtun Skole, Hammerfest (HFFjoSk)
 • Fuglenes skolebibliotek (HFFugSk)
 • Hof skolebibliotek, Holmestrand (HFHofSk)
 • Reindalen skolebibliotek (HFReiSk)
 • Fister skole (HJFistSk)
 • Hjelmeland skule (HJHjelSk)
 • Ajer ungdomsskolebibliotek, Hamar (HKAjerSk)
 • Børstad skolebibliotek, Hamar (HKBorSk)
 • Ener ungdomsskole, Hamar (HKEnerSk)
 • Greveløkka skolebibliotek (HKGrevSk)
 • Hedmark fengsel,Hamar (HKHmrFng)
 • Ingeberg skolebibliotek (HKIngeSk)
 • Lovisenberg skolebibliotek (HKLovSk)
 • Lunden skolebibliotek (HKLundSk)
 • Prestrud skolebibliotek, Hamar (HKPreSk)
 • Ridabu skolebibliotek (HKRidaSk)
 • Rollsløkken skolebibliotek (HKRollSk)
 • Solvang skolebibliotek, Hamar (HKSolSk)
 • Storhamar skole (HKStorSk)
 • Bastoy fengsel (HOBasFng)
 • Borre ungdomsskole (HOBorrSk)
 • Holtan ungdomsskole (HOHoltSk)
 • Sentrumskolens bibliotek (HOSentSk)
 • Bergseng skolebibliotek (HSBerSk)
 • Hagebyen skole (HSHageSk)
 • Harstad skolebibliotek (HSHarSk)
 • Kanebogen skole, Harstad (HSKaneSk)
 • Kila skole (HSKilaSk)
 • Medkila skole (HSMedSk)
 • Øyriket oppvekstsenter (HSOyrSk)
 • Seljestad skolebibliotek (HSSelSk)
 • Seljestad ungdomsskole (HSSeluSk)
 • Sørvik skolebibliotek (HSSorSk)
 • Stangnes skole (HSStanSk)
 • Hå folkebibliotek (HaBib)
 • Hammerfest bibliotek (HamBib)
 • Haramsbiblioteka (HaramBib)
 • Hattfjelldal bibliotek (HattBib)
 • Haugesund folkebibliotek (HaugBib)
 • Haugalandmuseet (HaugMus)
 • Hemnes folkebibliotek (HemBib)
 • Skolene i Hemnes (HemSk)
 • Herøy folkebibliotek (HerBib)
 • Høyskolen i Oslo, Avd journalistikk -bibliotek og info-fag, Biblioteket (HioBib)
 • HjmlBib
 • Halden bibliotek (HldBib)
 • HlmsBib
 • Holmestrandbibliotekene (HlmstBib)
 • Hamar bibliotek (HmrBib)
 • Nordre Vestfold fengsel, avd. Hof (HofFng)
 • Holmen senterbibliotek (Holmen)
 • Hoppern skole. Biblioteket (HopBib)
 • Hope skolebibliotek (HopeBib)
 • Bibliotekutvikling Vestland (HordBib)
 • Vestland fylke, vgs-biblioteka (HordVgs)
 • Høyanger bibliotek (HoyBib)
 • Harstad bibliotek (HstdBib)
 • Horten bibliotek (HtnBib)
 • Hurdal bibliotek (HurBib)
 • Husbank
 • Hvaler folkebibliotek (HvalBib)
 • Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum (HvalMus)
 • Hvaler barne- og ungdomsskole (HvalSk)
 • Hervik skule (HvkBib)
 • Indre Østfoldbibliotekene (IOBib)
 • IOHovSk
 • Skolene i Indre Østfold (IOSk)
 • IOSkjSk
 • IOSpyBsk
 • IOSpyUsk
 • IOTomSk
 • Jærbiblioteka - Klepp, Sola og Time (JaerBib)
 • Jærmuseet (JaerMus)
 • Jevnaker folkebibliotek (JevnBib)
 • Efteløt skolebibliotek (KKEftSk)
 • Gamlegrendåsen skolebibliotek (KKGamSk)
 • Hvittingfoss skole (KKHvitSk)
 • Kongsgårdmoen skolebibliotek (KKKonSk)
 • Raumyr skolebibliotek (KKRauSk)
 • Skavanger skole (KKSkavSk)
 • Skrim ungdomsskole (KKSkriSk)
 • Tislegård ungdomsskole (KKTislSk)
 • Vestsiden ungdomsskole. Biblioteket (KKVestSk)
 • Wennersborg skolebibliotek (KKWenSk)
 • Klepp-skolene (KLKlpSk)
 • KRRosSk
 • KRSonSk
 • KRTunSk
 • Kongsvinger hjelpemiddellager (KVHjelp)
 • Husnes ungdomsskule (KVHusnSk)
 • Kongsvinger ungdomsskole. Biblioteket (KVKongSk)
 • Rosendal ungdomsskule. Skulebiblioteket (KVRoseSk)
 • KVRosenSk
 • Roverud skole (KVRoveSk)
 • KaraBib
 • KgbBib
 • KjllBib
 • Klyve skole (KlyBib)
 • Konnerud skole (KnrBib)
 • Kollmyr skolebibliotek (KollBib)
 • Kongsberg bibliotek (KongBib)
 • Rønvik skole (KrkBib)
 • Karmøy folkebibliotek (KrmBib)
 • Karmøyskolene (KrmSk)
 • Krokemoa barneskole. Biblioteket (KroBib)
 • Kristiansand folkebibliotek (KrsBib)
 • Kristiansand skoler (KrsSk)
 • READ Agder (KsaBib)
 • Kongsvinger fengselsbibliotek (KvFngBib)
 • KvaBib
 • Kvinnherad bibliotek (KvinBib)
 • Kvitsøy folkebibliotek (KvitsBib)
 • Kongsvinger bibliotek (KvngBib)
 • Aasen barne- og ungdomsskole (LEAsSk)
 • Ekne skolebibliotek (LEEkneSk)
 • Frol barneskole (LEFrolSk)
 • Halsan skole (LEHaSk)
 • LELarmid
 • Levanger ungdomsskole (LENesSk)
 • Nesheim skolebibliotek (LENeshSk)
 • Skogn ungdomsskole (LESkSk)
 • Tuv oppvekstsenter. Biblioteket (LETuvSk)
 • Vårtun Kristne Oppvekstsenter (LEVarSk)
 • LEVgSk
 • Ytterøy Skole (LEYtSk)
 • Åretta ungdomsskole (LHArUSk)
 • Hammartun barne- og ungdomsskole (LHHamSk)
 • Jørstadmoen skole (LHJomSk)
 • Nordre Ål skole (LHNoaSk)
 • Røyslimoen skole (LHRoySk)
 • Smestad ungdomsskole (LHSmUSk)
 • Søre Ål skole (LHSoaSk)
 • Vingar skole (LHVarSk)
 • Vingrom skole (LHVngSk)
 • Hegg skole (LIHeggSk)
 • Høvik skole (LIHovSk)
 • Hedrum barneskole (LKBomBib)
 • Berg skole. Biblioteket (LKBrgBib)
 • Brunla ungdomsskoles bibliotek (LKBruBib)
 • Fagerli skolebibliotek (LKFagBib)
 • Hedrum ungdomsskole. Biblioteket (LKHedBib)
 • Jordet skolebibliotek (LKJorBib)
 • Kvelde skole. Biblioteket (LKKvlBib)
 • Langestrand skolebibliotek (LKLanBib)
 • Mellomhagen ungdomsskole. Biblioteket (LKMelBib)
 • Mesterfjellet skolebibliotek (LKMstBib)
 • Østre Halsen skolebibliotek (LKOhaBib)
 • Ra ungdomsskolebibliotek (LKRanBib)
 • Sky skolebibliotek (LKSkyBib)
 • Stavern skolebibliotek (LKStaBib)
 • Tjodalyng barneskoles bibliotek (LKTjoBib)
 • Tjodalyng ungdomsskole. Biblioteket (LKTjuBib)
 • Valby skolebibliotek (LKValBib)
 • Å barneskole. Biblioteket (LYAaSk)
 • Årnes barneskole. Biblioteket (LYArSk)
 • Berge barneskole. Biblioteket (LYBeSk)
 • Lyngdal ungdomsskole. Biblioteket (LYBeuSk)
 • Å ungdomsskole. Biblioteket (LYKoSk)
 • Kvås skole (LYKvasSk)
 • KVS Lyngdal (LYKvgSk)
 • Larvik bibliotek (LarBib)
 • Leirfjord bibliotek (LeirBib)
 • LenBib
 • Levanger bibliotek (LevBib)
 • Lillehammer bibliotek (LhmBib)
 • Lier Historielag (LierBib)
 • LierHist
 • Lillås skolebibliotek (LillBib)
 • LkaBib
 • LoLokSk
 • Lødingen bibliotek (LodBib)
 • Løten folkebibliotek (LotBib)
 • Løtenskolene (LotSk)
 • Lund folkebibliotek (LundBib)
 • Lurøy bibliotek (LurBib)
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (LydBib)
 • Lyngdal bibliotek (LyngBib)
 • Lysheim skolebibliotek (LysBib)
 • Åvangen skole (MKAvanSk)
 • Ekholt skole (MKEkhSk)
 • Halmstad skole (MKHalSk)
 • Nøkkeland skole (MKKamSk)
 • Krapfoss skole (MKKrapSk)
 • Larkollen skole (MKLarSk)
 • Moss Voksenopplæring (MKMossVo)
 • Øreåsen skole (MKOreSk)
 • Reier skole (MKReieSk)
 • Vang skole (MKVanSk)
 • Ålesund VGS skolebibliotek (MRAleVgs)
 • Atlanten vgs skolebibliotek (MRAtlVgs)
 • Bokbåten i Møre og Romsdal (MRBaat)
 • Borgund vgs skolebibliotek (MRBorVgs)
 • Fagerlia vgs skolebibliotek (MRFagVgs)
 • Hustadvika vgs skolebibliotek (MRFraVgs)
 • Gjermundnes VGS skolebibliotek (MRGjeVgs)
 • Haram VGS skolebibliotek (MRHarVgs)
 • Herøy VGS, avd Fosnavåg (MRHerVgs)
 • Kristiansund vgs skolebibliotek (MRKriVgs)
 • Molde vgs skolebibliotek (MRMolVgs)
 • Ørsta VGS (MROrsVgs)
 • Rauma VGS skolebibliotek (MRRauVgs)
 • Romsdal vgs skolebibliotek (MRRomVgs)
 • Spjelkavik vgs skolebibliotek (MRSpjVgs)
 • Stranda VGS skolebibliotek (MRStrVgs)
 • Sunndal vgs skolebibliotek (MRSunVgs)
 • Surnadal VGS skolebibliotek (MRSurVgs)
 • Sykkylven VGS skolebibliotek (MRSykVgs)
 • UPA Skolen (MRUPASk)
 • Ulstein VGS skolebibliotek (MRUlsVgs)
 • Volda vidaregåande skule, biblioteket (MRVolVgs)
 • Hommelvik skole. Biblioteket (MVHomSk)
 • Hommelvik ungdomsskole. Biblioteket (MVHouSk)
 • Saksvik skole. Biblioteket (MVSakSk)
 • Sveberg skole. Biblioteket (MVSveSk)
 • Vikhammeraasen grendaskole. Biblioteket (MVVigSk)
 • Vikhammer skole. Biblioteket (MVVikSk)
 • Vikhammer ungdomsskole. Biblioteket (MVViuSk)
 • Madsebakken skolebibliotek (MadsBib)
 • Malvik bibliotek (MalBib)
 • Meløy bibliotek (MelBib)
 • Melløs skole (MellBib)
 • Mjøsmuseet (MjosMus)
 • MlsBib
 • Mo og Jølster skulebibliotek (MoJoVgs)
 • Møre og Romsdal fylkesbibliotek (MoreBib)
 • Mørkvedmarka skole (MorkBib)
 • Moskenes folkebibliotek (MoskBib)
 • Mossebibliotekene (MossBib)
 • Mosterøy skole (MostBib)
 • Ankenes skolebibliotek (NAAnkbSk)
 • Ankenes ungdomsskole. Biblioteket. (NAAnkuSk)
 • Beisfjord skolebibliotek (NABeisSk)
 • Bjerkvik skolebibliotek (NABjeSk)
 • Fagernes skolebibliotek (NAFagSk)
 • Narvik ungdomsskole (NAFraSk)
 • Håkvik skolebibliotek (NAHakSk)
 • Kjøpsvik barne- og ungdomsskole (NAKjopSk)
 • Skistua skole (NASkiSk)
 • Skjomen skolebibliotek (NASkjoSk)
 • Straumsnes skolebibliotek (NAStraSk)
 • Frydenlund skole (NATarSk)
 • Villaveien skolebibliotek (NAVillSk)
 • Naustdal skule (NDNausSk)
 • Åsen skole (NEAsnSk)
 • Eknes ungdomsskole (NEEknSk)
 • Killingrud ungdomsskole (NEKilSk)
 • Krokstad skole (NEKroSk)
 • Mjøndalen skolebibliotek (NEMjoSk)
 • Solberg skole, biblioteket (NESolSk)
 • Steinberg skolebibliotek (NESteSk)
 • Stenseth skole, biblioteket (NEStenSk)
 • Veiavangen ungdomsskole, biblioteket (NEVeiSk)
 • Nordland kunst- og filmfagskole (NFilmSk)
 • NISkoSk
 • NKBerSk
 • Borgheim skolebibliotek (NKBorSk)
 • Brattås skolebibliotek (NKBraSk)
 • Føynland skolebibliotek (NKFoySk)
 • NKHarSk
 • Labakken skole (NKLabSk)
 • Lindhøy skole (NKLinSk)
 • Oserød skol (NKOseSk)
 • Teie skolebibliotek (NKTeiSk)
 • Teigar ungdomsskolebibliotek (NKTgaSk)
 • Tjøme ungdomsskole (NKTjoSk)
 • Torød skolebibliotek (NKTorSk)
 • Veierland skolebibliotek (NKVeiSk)
 • Bruvoll fengselsbibliotek (NOKFbSk)
 • Skolebiblioteket i Mo (NOKMoSk)
 • Skolebibliotek på Sand (NOKSaSk)
 • Gransherad barne- og ungdomsskole (NTGranSk)
 • Høgås skole (NTHoegSk)
 • Heddal ungdomsskole (NTHuskSk)
 • Notodden ungdomsskole (NTNuskSk)
 • Heddal barneskole (NTRygiSk)
 • Sætre skole/Notodden ungdomsskole (NTSSkole)
 • Tinnesmoen skole (NTTinnSk)
 • Tveiten skole (NTveitSk)
 • Eltonåsen skole (NanEltSk)
 • Maura skole (NanMauSk)
 • Preståsen skole, Nannestd (NanPreSk)
 • Nannestad bibliotek (NannBib)
 • Narvik bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik (NarBib)
 • NaromBib
 • Nasjonalbiblioteket Nasjonalt lånekort (NasjBib)
 • Valdresbiblioteka (NaudBib)
 • Norwegian Community School (NcsSk)
 • NeikBib
 • Nes bibliotek (NesBib)
 • Nesna bibliotek (NesnaBib)
 • Nord-Fron bibliotek (NfroBib)
 • Nome bibliotek (NomeBib)
 • Nordskogen skolebibliotek (NordBib)
 • Nordland VGS (NordlVgs)
 • Notodden bibliotek (NotBib)
 • NRK Researchsenteret (NrkBib)
 • NrkMinne
 • NrsBib
 • Aurvoll skole (OKAurSk)
 • Solvang skolebibliotek (OKVidSk)
 • Myre skolebibliotek (ONMyreSk)
 • Kolbu skolebibliotek (OTKolSk)
 • Lena ungdomsskole (OTLenuSk)
 • OTMoenSk
 • Stange skolebibliotek (OTStaSk)
 • Skreia ungdomsskolebibliotek (OTSuSk)
 • Nord-Odal/Sør-Odal bibliotek (OdlBib)
 • Østfold kulturutvikling, Fylkesbiblioteket (OfBib)
 • Øksnes folkebibliotek (OksnBib)
 • Orerønningen skolebibliotek (OreBib)
 • OrskoBib
 • Østfoldmuseene Halden historiske samlinger (OstMus)
 • Østre Toten folkebibliotek (OtotBib)
 • Vikevåg skule (OvikBib)
 • Skulane i Øygarden (Fjell, Øygarden, Sund) (OygSk)
 • Øyer folkebibliotek (OyrBib)
 • Øyer ungdomsskole (OyruBib)
 • Øystre Slidre bibl. (OysliBib)
 • PopBib
 • Porsgrunn bibliotek (PorsBib)
 • Karlshus skole (RADKarSk)
 • Råde ungdomsskole (RADRuSk)
 • Spetalen skole (RADSpeSk)
 • Benterud skole, Ringerike (RIBenSk)
 • Furnes ungdomsskole (RIFurnSk)
 • Kirkekretsen skole (RIKrkrSk)
 • Moelv ungdomsskole (RIMlvuSk)
 • Ullerål skole, Ringerike (RIUllSk)
 • RKBib
 • Kirkevoll skolebibliotek (RKKirkSk)
 • Ramnes skolebibliotek (RKRamnSk)
 • Røråstoppen skolebibliotek (RKRoraSk)
 • Solerød oppvekstsenter. Biblioteket (RKSolSk)
 • Åfarnes skulebibliotek (RMAfarSk)
 • Åndalsnes ungdomsskole. Biblioteket (RMAndSk)
 • Isfjorden skole (RMIsfjSk)
 • Måndalen skule (RMManSk)
 • Åkrehamn videregående skole (ROAkrVgs)
 • Bergeland videregående skole (ROBerVgs)
 • Bryne vidaregåande skule (ROBryVgs)
 • Dalane videregående skole (RODalVgs)
 • Gand videregående skole (ROGanVgs)
 • Godalen videregående skole (ROGodVgs)
 • Haugaland videregående skole (ROHauVgs)
 • Hetland Videregående skole (ROHetVgs)
 • Hollenderhaugen skolesenter (ROHolVgs)
 • Jåttå videregående skole (ROJatVgs)
 • Frydenlund skolebibliotek (ROKFrySk)
 • Karmsund videregående skole (ROKarVgs)
 • Kopervik videregåene skole (ROKopVgs)
 • Møllehagen videregående skole (ROMolVgs)
 • Øksnevad videregående skole (ROOksVgs)
 • Ølen vidaregåande skule (ROOleVgs)
 • Randaberg videregående skole (RORanVgs)
 • Sandnes videregående skole (ROSanVgs)
 • Sauda videregående skole (ROSauVgs)
 • Skeisvang videregående skole (ROSkeVgs)
 • Sola videregående skole (ROSolVgs)
 • Stavanger offshore tekniske skole (ROSotVgs)
 • Stavanger katedralskole (ROStKVgs)
 • St. Olav videregående skole (ROStOVgs)
 • St. Svithun videregående skole (ROStSVgs)
 • Strand videregående skole (ROStrVgs)
 • Vågen videregående skole (ROVagVgs)
 • Vardafjell videregående skole (ROVarVgs)
 • Midtbygda skole (RYMidtSk)
 • Nærsnes barneskole (RYNAerSk)
 • Røyken ungdomsskole (RYRoyuSk)
 • Sætre skole (RYSatrSk)
 • Slemmestad barneskole (RYSlemSk)
 • Slemmestad U.skole (RYSleuSk)
 • Spikkestad barneskole (RYSpiSk)
 • Spikkestad ungdomsskole (RYSpiuSk)
 • Sydskogen skole (RYSydsSk)
 • Torvbråten skole (RYTorvSk)
 • Råde bibliotek (RadeBib)
 • Blystadlia skole (RalBlySk)
 • Nordby skole (RalNorSk)
 • Rud skole (RalRudSk)
 • Smestad skole (RalSmeSk)
 • Ramberg skolebibliotek (RamBib)
 • Ranvik ungdomsskole (RanBib)
 • Rana bibliotek (RanaBib)
 • Skolene i Rana (RanaSk)
 • Randaberg folkebibliotek (RandaBib)
 • NRK Platearkivet (Rapl)
 • Rapp
 • Raty
 • Rennesøy skule (RbuBib)
 • Rendalen bibliotek (RendBib)
 • Revetal ungdomsskole (RevBib)
 • Refsnes skole, Biblioteket (RfsBib)
 • Brøttum skole, Ringsaker (RiBrotSk)
 • Brumunddal ungdomsskole (RiBruSk)
 • Fagerlund skole (RiFagSk)
 • Åsen skole (tidl. Fagernes skole) (RiFagerSk)
 • Fossen skolebibliotek (RiFosSk)
 • Gaupen skolebibliotek (RiGauSk)
 • Hempa skolebibliotek (RiHemSk)
 • Moelv skolebibliotek (RiKilSk)
 • Kirkenær skolebibliotek (RiKirSk)
 • Kylstad skolebibliotek (RiKylSk)
 • Lismarka skolebibliotek (RiLisSk)
 • Mørkved skole (RiMorSk)
 • Nes ungdomsskole. Skolebiblioteket (RiNesSk)
 • Nes barneskole (RiNesbSk)
 • Stavsberg skolebibliotek (RiStbSk)
 • Ringebu folkebibliotek (RingBib)
 • Ringerike bibliotek (RirikBib)
 • Ringerike fengselsbibliotek (RirikFng)
 • Risør bibliotek (RisBib)
 • Risør barneskole. Biblioteket (RisbBib)
 • Risør ungdomsskole. Biblioteket. (RisuBib)
 • Rjukan bibliotek (RjuBib)
 • Rauma bibliotek (RmaBib)
 • Rødøy folkebibliotek (RodBib)
 • Rollag bibliotek (RolBib)
 • Rork
 • Røst folkebibliotek (RostBib)
 • RoyBib
 • Ringsaker bibliotek (RskrBib)
 • Ryfylkebiblioteket (RyfylBib)
 • Aspervika skole (SAAspSk)
 • Austrått skole (SAAusSk)
 • Bogafjell skole (SABogSk)
 • Bogafjell ungdomsskole (SABogUSk)
 • Buggeland skole (SABugSk)
 • FBU (SAFbuSk)
 • Figgjo skole (SAFigSk)
 • Forsand skule (SAForSk)
 • Ganddal skole (SAGanSk)
 • Giske ungdomsskole (SAGisSk)
 • Hana skole (SAHanSk)
 • Høle barne- og ungdomsskule (SAHolSk)
 • Hommersåk skole (SAHomSk)
 • Høyland ungdomsskole (SAHoySk)
 • Iglemyr skole (SAIglSk)
 • Kleivane skole (SAKleiSk)
 • Kyrkjevollen skole (SAKyrSk)
 • Lurahammaren ungdomsskole (SALhaSk)
 • Lundehaugen ungdomsskole (SALunSk)
 • Lura skole (SALurSk)
 • Malmheim skole (SAMalSk)
 • Maudland skole (SAMauSk)
 • Øygard ungdomsskole (SAOygSk)
 • Porsholen skole (SAPorSk)
 • Riska ungdomsskole (SARisSk)
 • Sandved skole (SASanSk)
 • Skeiane ungdomsskole (SASkeSk)
 • Sandnes Læringssenter (SASlaSk)
 • Smeaheia skole (SASmeSk)
 • Sørbø skole (SASorSk)
 • Stangeland skole (SAStaSk)
 • Sviland skole (SASviSk)
 • Trones skole og ressurssenter (SATroSk)
 • Austarheim skule (SDAustSk)
 • Fløgstad skule (SDFlogSk)
 • Risvoll skule (SDRisvSk)
 • Strand skolebibliotek (SDStrnSk)
 • Strand Utstyrslager (SDUtstyr)
 • SEAtnaSk
 • Koppang skole (SEKoppSk)
 • Opphus skole (SEOppSk)
 • Sollia barne og ungdomsskole (SESollSk)
 • Stor-Elvdal U.skole (SESuSk)
 • SGLangSk
 • SGLundSk
 • SGNygSk
 • SGTangSk
 • SGTinnSk
 • Åfoss skolebibliotek (SKAafoSk)
 • Åsenhagen skolebibliotek (SKAaseSk)
 • Asak skolebibliotek (SKAsaSk)
 • Brånås skolebibliotek (SKBraSk)
 • Buer skole (SKBuerSk)
 • Gjellerås skolebibliotek (SKGjeSk)
 • Gjerpen barneskole. Biblioteket (SKGjebSk)
 • OKS Friskolen (SKGrosSk)
 • Sophie Radich skole (SKKjeSk)
 • Kjeller skolebibliotek (SKKjelSk)
 • Kjørbekkhøgda skolebibliotek (SKKjorSk)
 • Lunde skolebibliotek (SKLundSk)
 • Mæla ungdomsskole (SKMalaSk)
 • Moflata skole (SKMofSk)
 • Sagdalen skolebibliotek (SKSagdSk)
 • Lillestrøm voksenopplæringssenter (SKSageSk)
 • Skjetten skolebibliotek (SKSkjSk)
 • SKSkoSk
 • Skotfoss skolebibliotek (SKSkotSk)
 • Bråtejordet skole (SKStalSk)
 • Stav skolebibliotek (SKStavSk)
 • Sten-Tærud skolebibliotek (SKStenSk)
 • Stigeråsen skole (SKStroSk)
 • Tæruddalen skolebibliotek (SKTarSk)
 • Vardeåsen skolebibliotek (SKVarSk)
 • Venstøp skolebibliotek (SKVenSk)
 • Vigernes skolebibliotek (SKVigSk)
 • Skien kommunale voksenopplæring (SKVoksSk)
 • Volla skolebibliotek (SKVolSk)
 • Dysjaland skule (SODysSk)
 • Fjuk skole (SOFjukSk)
 • Frogner skole (SOFroSk)
 • Grannes skole (SOGraSk)
 • Håland skole (SOHaaSk)
 • Haga skole (SOHagSk)
 • Blaker skole (SOHauSk)
 • Glommasvingen skole (SOKKorSk)
 • Kjerrberget ungdomsskole (SOKjeUSk)
 • Melvold ungdomsskole (SOMelSk)
 • Røyneberg skole (SORoySk)
 • Sande skole (SOSanSk)
 • Skadberg skole (SOSkaSk)
 • Sola ungdomsskole (SOSoUSk)
 • Sola skole (SOSolSk)
 • Sørum skole (SOSorSk)
 • Sørumsand skole (SOSoruSk)
 • Storevarden skole (SOStoSk)
 • Tananger ungdomsskole (SOTaUSk)
 • Vesterskaun skole (SOVestSk)
 • Auglend skole (STAugSk)
 • Austbø skole (STAusSk)
 • Beitstad skole (STBeitSk)
 • Buøy skole (STBuoSk)
 • Stavanger byarkiv (STByaSk)
 • Byafossen skole (STByafSk)
 • Byfjord skole (STByfSk)
 • Eiganes skole (STEgaSk)
 • Egge barneskole (STEggeSk)
 • Egge U.skole (STEgguSk)
 • Finnøyskolene (STFinnSk)
 • Gausel skole (STGauSk)
 • Godeset skole (STGodSk)
 • Gosen ungdomsskole (STGosSk)
 • Gautesete skole (STGtsSk)
 • Hafrsfjord skole (STHafSk)
 • Hinna skole (STHinSk)
 • Hundvåg skole (STHunSk)
 • Hystad skule (STHysSk)
 • Jåtten skole (STJatSk)
 • Johannes læringssenter (STJohSk)
 • Steinkjer ungdomsskole. Biblioteket (STKSusSk)
 • Kampen skole (STKamSk)
 • Kannik skoles bibliotek (STKanSk)
 • Kvaleberg skole (STKbgSk)
 • Kristianslyst skole (STKriSk)
 • Kvam skole (STKvamSk)
 • Kvernevik skole (STKveSk)
 • Langeland skule (STLanSk)
 • Lassa skole (STLasSk)
 • Leirvik skule (STLeiSk)
 • Lenden skole og ressurssenter (STLenSk)
 • Litlabø skule (STLitSk)
 • Lø skole (STLoSk)
 • Lunde skole (STLunSk)
 • Madlamark skole (STMamSk)
 • Mære skolebibliotek (STMarSk)
 • Madlavoll skole (STMavSk)
 • Nylund skole (STNylSk)
 • Nysæter ungdomsskule (STNysuSk)
 • Revheim ungdomsskole (STRevSk)
 • Roaldsøy skole (STRoaSk)
 • Rommetveit skule (STRomSk)
 • Sagvåg skule (STSagSk)
 • Steinkjer barneskole (STSbsSk)
 • Skeie skole (STSkeSk)
 • Stord ungdomsskule (STStouSk)
 • Storhaug skole (STStrSk)
 • Sunde skole (STSunSk)
 • St. Svithun skole (STSviSk)
 • Tastarustå skole (STTarSk)
 • Tasta skoles bibliotek (STTasSk)
 • Tastaveden skole (STTavSk)
 • Teinå skoles bibliotek (STTeiSk)
 • Tjensvoll skole (STTjeSk)
 • Tjødnalio skule (STTjoSk)
 • Ullandhaug skole (STUllSk)
 • Våland skoles bibliotek (STVaaSk)
 • Vardenes skole (STVarSk)
 • Vassøy skole (STVasSk)
 • Vaulen skole (STVauSk)
 • Steinkjer voksenopplæring (STVokSk)
 • Auklandshamn skule, Sveio (SVAukSk)
 • Førde skule, Sveio (SVForSk)
 • Sveio b-og u-skule, Sveio (SVSveiSk)
 • Valestrand skule, Sveio (SVValSk)
 • Vikse skule,Sveio (SVVikSk)
 • Saltdal bibliotek (SaltBib)
 • Sandnes bibliotek (SandBib)
 • Sør-Aurdal folkebibliotek (SaurBib)
 • SdaBib
 • Sogndal bibliotek (SdalBib)
 • Sauda ungdomsskule (SdauBib)
 • Sel bibliotek (SelBib)
 • Andebu skole (SfAbuSk)
 • Andebu ungdomsskole (SfAndSk)
 • Store Bergan skolebibliotek (SfBerSk)
 • Breidablikk U.skole (SfBreiSk)
 • Bugården ungdomsskole. (SfBuguSk)
 • Byskolen skolebibliotek (SfBySk)
 • Fevang skolebibliotek (SfFevSk)
 • Framnes skolebibliotek (SfFramSk)
 • Gokstad skole. Biblioteket (SfGokSk)
 • Haukerød skolebibliotek (SfHaukSk)
 • Helgerød skolebibliotek (SfHelgSk)
 • SfKomSk
 • Melsom skole (SfMelSk)
 • Mosserød skolebibliotek (SfMosSk)
 • Ormestad skolebibliotek (SfOrmSk)
 • Sande skolebibliotek (SfSandSk)
 • Unneberg skolebibliotek (SfUnnSk)
 • Sandefjord voksenopplæring (SfVOppSk)
 • Vennerød skole (SfVenSk)
 • Vesterøy skolebibliotek (SfVestSk)
 • Virik skolebibliotek (SfViriSk)
 • Sandefjordbibliotekene (SfjBib)
 • SfjvBib
 • SftBib
 • Grov skole (SkGrovSk)
 • Skånland skolebibliotek (SkSkanSk)
 • Tjeldsund folkebibliotek (SkanBib)
 • Skauen skole (SkauenSk)
 • SkjBib
 • Skien bibliotek (SknBib)
 • Skiptvet bibliotek (SktvBib)
 • Søndeled skolebibliotek (SledBib)
 • Biblioteka i Sunnfjord (SofjBib)
 • Sokndal folkebibliotek (SoknBib)
 • Sortland bibliotek (SortBib)
 • Pedagogisk senter Skien (SpedBib)
 • Sølvberget bibliotek og kulturhus (StavBib)
 • Steigen folkebibliotek (SteigBib)
 • Steigenskolen (SteigSk)
 • StgBib
 • Steinkjer bibliotek (StkjBib)
 • Stor-Elvdal bibliotek (StldBib)
 • Straumen skule (StmBib)
 • Stange bibliotek (StngBib)
 • Ilseng fengsel, Stange (StngFng)
 • Stangeskolene (StngSk)
 • Stord folkebibliotek (StrdBib)
 • StvgBib
 • SulBib
 • SvarBib
 • Sveio folkebibliotek (SveiBib)
 • SvkBib
 • Svelvik ungdomsskole (SvkuBib)
 • Saltvern skole. Biblioteket (SvuBib)
 • Barkåker skolebibliotek (TBBarSk)
 • Byskogen skole (TBBysSk)
 • Eik skolebibliotek (TBEikSk)
 • Hogsnes skolebibliotek (TBHogSk)
 • Husøy skolebibliotek (TBHusoSk)
 • Husvik skolebibliotek (TBHusvSk)
 • Kongseik ungdomsskole (TBKjelSk)
 • TBKlokSk
 • Tønsberg Læringssenter (TBLarSk)
 • Presterød skolebibliotek (TBPreSk)
 • Presterød ungdomsskole (TBPreuSk)
 • Ringshaug skolebibliotek (TBRingSk)
 • Ringshaug ungdomsskole. Biblioteket (TBRinguSk)
 • Sandeåsen skolebibliotek (TBSanSk)
 • Sem skolebibliotek (TBSemSk)
 • Træleborg skolebibliotek (TBTrbSk)
 • Vear skole (TBVeaSk)
 • Volden skolebibliotek (TBVolSk)
 • Vardheia ungdomsskule (TIVaruSk)
 • Kongsvik skole (TJKongSk)
 • Åsheim barneskoles bibliotek (TKAshBSk)
 • Åsheim ungdomsskolebibliotek (TKAshUSk)
 • Åsvang skolebibliotek (TKAsvaSk)
 • Åsveien skolebibliotek (TKAsveSk)
 • Berg skolebibliotek (TKBergSk)
 • Bispehaugen skolebibliotek (TKBispSk)
 • Blussuvoll skolebibliotek (TKBlusSk)
 • Bratsberg skolebibliotek (TKBratSk)
 • Breidablikk skolebibliotek (TKBreiSk)
 • Brundalen skolebibliotek (TKBrunSk)
 • Byåsen skolebibliotek (TKByasSk)
 • Charlottenlund skolebibliotek (TKChaBSk)
 • Charlottenlund ungdomsskole (TKChaUSk)
 • Dalgård skolebibliotek (TKDalgSk)
 • Eberg skolebibliotek (TKEbrgSk)
 • Flatåsen skolebibliotek (TKFlatSk)
 • TKFuruSk
 • Hårstad skolebibliotek (TKHaarSk)
 • Hallset skolebibliotek (TKHallSk)
 • Hoeggen skolebibliotek (TKHoegSk)
 • Huseby ungdomsskole (TKHuseSk)
 • Ila skolebibliotek (TKIlaSk)
 • Jakobsli skolebibliotek (TKKalvSk)
 • Kattem skolebibliotek (TKKattSk)
 • Klæbu ungdomsskole (TKKlaSk)
 • Kolstad skolebibliotek (TKKolsSk)
 • Lade skolebibliotek (TKLadeSk)
 • Lilleby skolebibliotek (TKLillSk)
 • Markaplassen skolebibliotek (TKMarkSk)
 • Trondheim kommunale kulturskole (TKK) (TKMuSk)
 • Nardo skolebibliotek (TKNardSk)
 • Nidarvoll skolebibliotek (TKNidaSk)
 • TKNideSk
 • Nyborg skolebibliotek (TKNybgSk)
 • Nypvang skolebibliotek (TKNypvSk)
 • Okstad skolebibliotek (TKOkstSk)
 • Ranheim skolebibliotek (TKRanhSk)
 • Romolslia skolebibliotek (TKRomoSk)
 • Rosten skolebibliotek (TKRostSk)
 • Rosenborg skolebibliotek (TKRsbgSk)
 • Rye skolebibliotek (TKRyeSk)
 • Huseby barneskole (TKSaupSk)
 • Trondheim voksenopplæring - Trovo (TKSevoSk)
 • Singsaker skolebibliotek (TKSingSk)
 • Sjetne skolebibliotek (TKSjtnSk)
 • Selsbakk skolebibliotek (TKSlsbSk)
 • Solbakken skolebibliotek (TKSolbSk)
 • Sørborgen skole, Trondheim (TKSorSk)
 • Lianvatnet skole (TKSpesSk)
 • Spongdal skolebibliotek (TKSpgdSk)
 • Stabbursmoen skolebibliotek (TKStabSk)
 • Stavset skolebibliotek (TKStavSk)
 • Steindal skolebibliotek (TKStndSk)
 • Strindheim skolebibliotek (TKStriSk)
 • Sunnland skolebibliotek (TKSunlSk)
 • Sverresborg skolebibliotek (TKSvsbSk)
 • Tanem Oppvekstsenter, Trondheim (TKTanSk)
 • Tonstad skolebibliotek (TKTnstSk)
 • Ugla skolebibliotek (TKUglaSk)
 • Utleira skolebibliotek (TKUtlrSk)
 • Vikasen skole (TKVkasSk)
 • Tromsø fengsel (TRFngBib)
 • Trondjord skole (TRTronSk)
 • Frakkagjerd barneskole (TYFrkSk)
 • Nedstrand barne- og u.skole (TYNedsSk)
 • Tønsberg og Færder bibliotek (TbgBib)
 • Tysværvåg barne- og ungdomsskole (TbuBib)
 • Tangen skole (TgnBib)
 • Trondheim Int. School (This)
 • Tinging (TingBib)
 • TjomeBib
 • Tømmerås skole (TmrBib)
 • Tysvær opplæringssenter (TpedBib)
 • Træna bibliotek (TraBib)
 • TrdBib
 • Trondheim folkebibliotek (TrhBib1)
 • Tromsø bibliotek og byarkiv (TrmsBib)
 • Trysil folkebibliotek (TryBib)
 • Tverlandet skole. Biblioteket (TverBib)
 • Tyrielden Eidskog bibliotek (TyrEiBib)
 • Tysvær bibliotek (TysvBib)
 • Allergot ungdomsskole (UKAlleSk)
 • Bakke skole (UKBakkSk)
 • Borgen skole (UKBorgSk)
 • Døli skolebibliotek (UKDoliSk)
 • Gystadmarka skole (UKGysSk)
 • Gystadmarka ungdomsskole (UKGysuSk)
 • Hovin skolebibliotek (UKHovSk)
 • Jessheim skole (UKJessSk)
 • Mogreina skolebibliotek (UKMogSk)
 • Nordkisa skole (UKNokiSk)
 • Nordby ungdomsskole (UKNordSk)
 • Skogmo skole (UKSkogSk)
 • Vesong ungdomsskole (UKVesoSk)
 • Ullersmo fengselsbibliotek (ULFngBib)
 • Ullensaker bibliotek (UllBib)
 • Utsira bibliotek (UtsBib)
 • Vadsø fengsel (VAFngBib)
 • Vestfoldarkivet (VFKArkiv)
 • Sandeid skulebibliotek (VIImBib)
 • Skjold skulebibliotek (VISkBib)
 • Vats skulebibliotek (VIVaBib)
 • Vågen skule (VIVageSk)
 • Vik skule og barnehage (VIVikSk)
 • Garnes oppvekstsenter (VKGarSk)
 • Ørmelen skole (VKOrmSk)
 • Stiklestad skole (VKStiSk)
 • Verdal fengsel (VKVerFng)
 • Verdalsøra u/b skole (VKVeruSk)
 • Vinne skole (VKVinSk)
 • Vuku oppvekstsenter (VKVukuSk)
 • Voss ungdomsskole. Biblioteket (VOKuSk)
 • Bøverbru skolebibliotek (VTBovSk)
 • Korta skolebibliotek (VTKorSk)
 • Raufoss skolebibliotek (VTRaubSk)
 • Reinsvoll skolebibliotek (VTReibSk)
 • Vestre Toten ungdomsskole (VTReiuSk)
 • Thune skolebibliotek (VTThuSk)
 • Ballstad skolebibliotek (VVSkoSk)
 • VaagBib
 • Vadsø bibliotek og Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø (VadBib)
 • Valdresmusea (ValdrMus)
 • Værøy folkebibliotek (VarBib)
 • Varden ungdomsskole (VardBib)
 • VefoBib
 • Verdal bibliotek (VerBib)
 • Vefsn bibliotek (VfsnBib)
 • VigeMus
 • Biblioteka i Vindafjord og Etne (VindBib)
 • Vestre Jakobselv skolebibliotek (VjeBib)
 • Våler folkebibliotek (VlrBib)
 • VlruBib
 • Vang folkebibliotek (VngBib)
 • Vang barne- og ungdomsskule (VngVanSk)
 • Voss bibliotek (VosBib)
 • Verket skole (VrkBib)
 • Vestre Toten folkebibliotek (Fyrverkeriet) (VtotBib)
 • Vadsø Ungdomsskole (VuskBib)
 • Meieriet bibliotek (VvoyBib)
 • Wang Vgs. bibliotek (WangVgSk)
 • Deichmanske bibliotek (carl)
 • Høyskolen i Oslo/Avdeling for estetiske fag (estbib) (tidligere kunde)
 • Gokstad kystlag. Motorsamlingen (gkl)

Generert 15/04/2024 kl. 01:13:49


Mer om Bibliotek-Systemer As© Et produkt fra Bibliotek-Systemer As