Samlet utlånsaktivitet på BIBLIOFIL-bibliotek

Hver dag samles det inn data fra alle BIBLIOFIL-bibliotek som bruker utlånsmodulen. Nedenfor følger en oversikt over antall utlån pr. måned. Oversikten nedenfor inneholder data som er registrert tom. 29/01/2022 kl. 00:42

Vær oppmerksom på at denne oversikten inneholder antall utlån pr. måned som er foretatt med BIBLIOFIL. Antallet bibliotek som benytter utlånsmodulen er økende. Dette vil følgelig ikke være noe generelt uttrykk for antall utlån i norske bibliotek.

Det er laget en egen statistikk som inneholder bare de bibliotekene som har brukt utlånsmodulen fra og med Januar 1996. Denne statistikken vil være et bedre uttrykk for den generelle utlånsaktisiviteten i norske bibliotek


Sammenligning av alle fra og med 1996 (graf siste 5 år)

Måned19961997Endring
1996-
1997
1998Endring
1997-
1998
Januar 1,132,246  1,244,224 9.89 % 1,300,481 4.52 %
Februar 1,091,783  1,108,101 1.49 % 1,161,751 4.84 %
Mars 1,176,772  1,066,535 -9.37 % 1,264,012 18.52 %
April 996,204  1,186,589 19.11 % 1,099,597 -7.33 %
Mai 910,601  964,769 5.95 % 916,734 -4.98 %
Juni 826,757  858,556 3.85 % 926,928 7.96 %
Juli 804,261  767,820 -4.53 % 837,259 9.04 %
August 879,108  867,403 -1.33 % 1,020,732 17.68 %
September 1,084,990  1,158,010 6.73 % 1,287,445 11.18 %
Oktober 1,254,840  1,262,744 0.63 % 1,325,751 4.99 %
November 1,152,837  1,147,960 -0.42 % 1,234,230 7.52 %
Desember 772,872  832,734 7.75 % 912,943 9.63 %
Totalt 12,083,271  12,465,445 3.16 % 13,287,863 6.60 %
 
Måned1999Endring
1998-
1999
2000Endring
1999-
2000
2001Endring
2000-
2001
Januar 1,297,616 -0.22 % 1,458,418 12.39 % 1,582,550 8.51 %
Februar 1,236,626 6.45 % 1,489,215 20.43 % 1,375,415 -7.64 %
Mars 1,479,185 17.02 % 1,529,141 3.38 % 1,526,463 -0.18 %
April 1,140,263 3.70 % 1,206,869 5.84 % 1,296,916 7.46 %
Mai 1,002,697 9.38 % 1,204,567 20.13 % 1,187,308 -1.43 %
Juni 1,063,110 14.69 % 1,078,936 1.49 % 1,067,598 -1.05 %
Juli 867,836 3.65 % 917,945 5.77 % 958,428 4.41 %
August 1,097,359 7.51 % 1,246,075 13.55 % 1,272,570 2.13 %
September 1,398,715 8.64 % 1,384,134 -1.04 % 1,391,895 0.56 %
Oktober 1,423,501 7.37 % 1,539,424 8.14 % 1,618,244 5.12 %
November 1,469,159 19.03 % 1,540,066 4.83 % 1,537,749 -0.15 %
Desember 1,005,372 10.12 % 1,032,739 2.72 % 1,002,309 -2.95 %
Totalt 14,481,439 8.98 % 15,627,529 7.91 % 15,817,445 1.22 %
 
Måned2002Endring
2001-
2002
2003Endring
2002-
2003
2004Endring
2003-
2004
Januar 1,659,821 4.88 % 1,706,522 2.81 % 1,668,446 -2.23 %
Februar 1,479,900 7.60 % 1,512,962 2.23 % 1,569,702 3.75 %
Mars 1,404,437 -7.99 % 1,642,263 16.93 % 1,828,845 11.36 %
April 1,501,780 15.80 % 1,428,634 -4.87 % 1,507,749 5.54 %
Mai 1,180,548 -0.57 % 1,361,951 15.37 % 1,267,427 -6.94 %
Juni 1,121,219 5.02 % 1,187,183 5.88 % 1,358,562 14.44 %
Juli 1,095,388 14.29 % 1,053,992 -3.78 % 1,059,441 0.52 %
August 1,265,902 -0.52 % 1,350,042 6.65 % 1,469,916 8.88 %
September 1,521,119 9.28 % 1,639,249 7.77 % 1,815,009 10.72 %
Oktober 1,694,090 4.69 % 1,755,284 3.61 % 1,836,786 4.64 %
November 1,594,689 3.70 % 1,615,670 1.32 % 1,903,657 17.82 %
Desember 1,086,945 8.44 % 1,175,338 8.13 % 1,409,802 19.95 %
Totalt 16,605,838 4.98 % 17,429,090 4.96 % 18,695,342 7.27 %
 
Måned2005Endring
2004-
2005
2006Endring
2005-
2006
2007Endring
2006-
2007
Januar 1,895,134 13.59 % 1,876,421 -0.99 % 1,904,843 1.51 %
Februar 1,685,226 7.36 % 1,637,161 -2.85 % 1,663,570 1.61 %
Mars 1,750,161 -4.30 % 1,898,034 8.45 % 1,922,647 1.30 %
April 1,729,495 14.71 % 1,552,118 -10.26 % 1,509,426 -2.75 %
Mai 1,476,258 16.48 % 1,483,753 0.51 % 1,519,466 2.41 %
Juni 1,320,533 -2.80 % 1,271,545 -3.71 % 1,312,183 3.20 %
Juli 1,009,138 -4.75 % 1,008,715 -0.04 % 1,181,574 17.14 %
August 1,598,171 8.73 % 1,612,800 0.92 % 1,680,432 4.19 %
September 1,839,021 1.32 % 1,847,588 0.47 % 1,876,177 1.55 %
Oktober 1,877,568 2.22 % 1,938,310 3.24 % 2,062,716 6.42 %
November 1,943,075 2.07 % 1,938,184 -0.25 % 1,950,842 0.65 %
Desember 1,319,376 -6.41 % 1,297,553 -1.65 % 1,269,572 -2.16 %
Totalt 19,443,156 4.00 % 19,362,182 -0.42 % 19,853,448 2.54 %
 
Måned2008Endring
2007-
2008
2009Endring
2008-
2009
2010Endring
2009-
2010
Januar 2,056,025 7.94 % 2,033,643 -1.09 % 1,988,993 -2.20 %
Februar 1,850,785 11.25 % 1,834,785 -0.86 % 1,867,977 1.81 %
Mars 1,749,506 -9.01 % 2,117,997 21.06 % 2,235,738 5.56 %
April 1,905,059 26.21 % 1,803,635 -5.32 % 1,797,538 -0.34 %
Mai 1,494,995 -1.61 % 1,617,126 8.17 % 1,562,044 -3.41 %
Juni 1,391,719 6.06 % 1,486,946 6.84 % 1,501,883 1.00 %
Juli 1,194,876 1.13 % 1,333,602 11.61 % 1,256,497 -5.78 %
August 1,833,224 9.09 % 2,061,917 12.47 % 2,227,817 8.05 %
September 1,990,549 6.10 % 2,053,283 3.15 % 2,104,354 2.49 %
Oktober 2,153,923 4.42 % 2,103,898 -2.32 % 2,051,876 -2.47 %
November 2,057,250 5.45 % 2,074,487 0.84 % 2,133,998 2.87 %
Desember 1,420,193 11.86 % 1,467,059 3.30 % 1,522,110 3.75 %
Totalt 21,098,104 6.27 % 21,988,378 4.22 % 22,250,825 1.19 %
 
Måned2011Endring
2010-
2011
2012Endring
2011-
2012
2013Endring
2012-
2013
Januar 2,152,422 8.22 % 2,209,896 2.67 % 2,322,488 5.09 %
Februar 1,955,582 4.69 % 2,068,795 5.79 % 1,965,437 -5.00 %
Mars 2,224,760 -0.49 % 2,267,167 1.91 % 1,999,419 -11.81 %
April 1,776,989 -1.14 % 1,793,213 0.91 % 2,211,780 23.34 %
Mai 1,867,106 19.53 % 1,747,229 -6.42 % 1,799,179 2.97 %
Juni 1,546,912 3.00 % 1,642,004 6.15 % 1,637,040 -0.30 %
Juli 1,248,268 -0.65 % 1,406,064 12.64 % 1,494,784 6.31 %
August 2,240,352 0.56 % 2,453,184 9.50 % 2,655,676 8.25 %
September 2,039,765 -3.07 % 2,067,594 1.36 % 2,125,129 2.78 %
Oktober 2,064,148 0.60 % 2,236,730 8.36 % 2,280,550 1.96 %
November 2,151,674 0.83 % 2,207,528 2.60 % 2,221,188 0.62 %
Desember 1,552,159 1.97 % 1,437,326 -7.40 % 1,585,640 10.32 %
Totalt 22,820,137 2.56 % 23,536,730 3.14 % 24,298,310 3.24 %
 
Måned2014Endring
2013-
2014
2015Endring
2014-
2015
2016Endring
2015-
2016
Januar 2,302,238 -0.87 % 2,252,059 -2.18 % 2,082,388 -7.53 %
Februar 2,020,663 2.81 % 2,000,452 -1.00 % 2,070,998 3.53 %
Mars 2,235,246 11.79 % 2,294,982 2.67 % 2,048,853 -10.72 %
April 1,931,769 -12.66 % 1,859,717 -3.73 % 2,091,361 12.46 %
Mai 1,748,356 -2.82 % 1,709,037 -2.25 % 1,736,742 1.62 %
Juni 1,628,413 -0.53 % 1,723,338 5.83 % 1,797,722 4.32 %
Juli 1,391,921 -6.88 % 1,464,612 5.22 % 1,439,269 -1.73 %
August 2,604,089 -1.94 % 2,693,257 3.42 % 2,769,465 2.83 %
September 2,291,319 7.82 % 2,154,614 -5.97 % 2,057,471 -4.51 %
Oktober 2,242,267 -1.68 % 2,177,673 -2.88 % 1,697,519 -22.05 %
November 2,160,341 -2.74 % 2,123,222 -1.72 % 1,716,799 -19.14 %
Desember 1,647,504 3.90 % 1,604,663 -2.60 % 1,224,440 -23.69 %
Totalt 24,204,126 -0.39 % 24,057,626 -0.61 % 22,733,027 -5.51 %
 
Måned2017Endring
2016-
2017
2018Endring
2017-
2018
2019Endring
2018-
2019
Januar 1,803,112 -13.41 % 1,712,295 -5.04 % 1,821,884 6.40 %
Februar 1,515,344 -26.83 % 1,423,947 -6.03 % 1,496,897 5.12 %
Mars 1,749,495 -14.61 % 1,495,801 -14.50 % 1,697,804 13.50 %
April 1,438,882 -31.20 % 1,546,929 7.51 % 1,471,712 -4.86 %
Mai 1,406,090 -19.04 % 1,237,964 -11.96 % 1,452,235 17.31 %
Juni 1,283,056 -28.63 % 1,281,544 -0.12 % 1,336,988 4.33 %
Juli 1,087,291 -24.46 % 1,040,529 -4.30 % 1,205,672 15.87 %
August 2,293,197 -17.20 % 2,261,795 -1.37 % 2,359,794 4.33 %
September 1,682,860 -18.21 % 1,649,463 -1.98 % 1,762,768 6.87 %
Oktober 1,673,577 -1.41 % 1,728,168 3.26 % 1,875,693 8.54 %
November 1,709,932 -0.40 % 1,702,866 -0.41 % 1,796,242 5.48 %
Desember 1,150,418 -6.05 % 1,149,706 -0.06 % 1,222,506 6.33 %
Totalt 18,793,254 -17.33 % 18,231,007 -2.99 % 19,500,195 6.96 %
 
Måned2020Endring
2019-
2020
2021Endring
2020-
2021
2022Endring
2021-
2022
Januar 1,896,654 4.10 % 1,602,991 -15.48 % 1,634,768 1.98 %
Februar 1,657,997 10.76 % 1,486,125 -10.37 % 0  
Mars 962,534 -43.31 % 1,498,960 55.73 % 0  
April 345,191 -76.54 % 1,344,668 289.54 % 0  
Mai 597,087 -58.88 % 1,288,099 115.73 % 0  
Juni 1,104,853 -17.36 % 1,445,044 30.79 % 0  
Juli 1,104,140 -8.42 % 1,215,151 10.05 % 0  
August 2,087,002 -11.56 % 2,149,216 2.98 % 0  
September 1,679,157 -4.74 % 1,794,761 6.88 % 0  
Oktober 1,684,408 -10.20 % 1,754,686 4.17 % 0  
November 1,683,527 -6.28 % 1,819,727 8.09 % 0  
Desember 1,312,816 7.39 % 1,226,561 -6.57 % 0  
Totalt 16,115,366 -17.36 % 18,625,989 15.58 % 1,634,768 -91.22 %
 

Totalt antall utlån med BIBLIOFIL siden 1/1/1996: 495,039,890

Tall i gul farge angir måned med påske. Dette vil kunne påvirke antall utlån betydelig.

Tall i rød farge angir innværende måned og betyr at tallene ikke er fullstendige


Antall utsendte purrebrev pr. år

ÅrBrev via postenBrev via epost
1996 636353 0
1997(24.6%) 792905 0
1998(6.0%) 840489 3111
1999(11.8%) 939472 (286.8%) 12032
2000(-0.5%) 934549 (407.4%) 61046
2001(-4.7%) 890998 (54.3%) 94224
2002(-6.0%) 837855 (68.9%) 159191
2003(0.5%) 842097 (56.1%) 248502
2004(-13.5%) 728800 (18.1%) 293419
2005(-3.2%) 705279 (27.4%) 373914
2006(-10.3%) 632980 (14.5%) 428219
2007(-11.4%) 560518 (3.1%) 441374
2008(-7.4%) 518970 (9.5%) 483134
2009(-5.7%) 489641 (11.9%) 540814
2010(-9.3%) 444203 (4.0%) 562338
2011(-6.0%) 417529 (4.4%) 587158
2012(-6.5%) 390531 (-1.5%) 578290
2013(0.4%) 391923 (-8.9%) 526590
2014(-21.8%) 306293 (9.8%) 578450
2015(-18.4%) 249844 (0.7%) 582372
2016(-14.1%) 214652 (-8.0%) 535863
2017(-27.8%) 154991 (-26.0%) 396600
2018(-18.1%) 126962 (-0.7%) 393814
2019(-6.1%) 119269 (16.6%) 459382
2020(-34.1%) 78551 (-11.7%) 405549
2021(-4.1%) 75345 (7.4%) 435707
2022 7390 42355

Bestilt innlån pr. år

ÅrBestilt innlånBestilt lånerinitiert innlån
1997 46624 0
1998(37.0%) 63870 0
1999(18.4%) 75614 0
2000(12.4%) 85003 11
2001(3.0%) 87559 0
2002(2.3%) 89549 0
2003(-4.7%) 85313 0
2004(16.9%) 99698 0
2005(18.2%) 117831 0
2006(7.7%) 126871 0
2007(5.2%) 133432 0
2008(13.0%) 150783 3424
2009(30.1%) 196239 (469.8%) 19510
2010(39.3%) 273375 (144.9%) 47786
2011(16.9%) 319450 (33.1%) 63589
2012(3.7%) 331241 (-11.5%) 56271
2013(4.7%) 346887 (16.4%) 65515
2014(5.1%) 364508 (14.7%) 75145
2015(3.1%) 375776 (2.2%) 76812
2016(-4.7%) 358205 (-9.3%) 69702
2017(-17.8%) 294293 (-7.8%) 64243
2018(12.1%) 329972 (5.0%) 67440
2019(11.2%) 366937 (8.7%) 73323
2020(-14.5%) 313690 (-21.5%) 57587
2021(13.7%) 356810 (28.9%) 74253
2022 34510 8850

Utlånt innlån pr. år

ÅrUtlånt innlånUtlånt lånerinitiert innlån
1997 38779 0
1998(41.3%) 54812 0
1999(18.7%) 65061 0
2000(14.3%) 74357 0
2001(1.4%) 75362 0
2002(2.6%) 77336 0
2003(-2.3%) 75587 0
2004(21.7%) 91990 0
2005(28.0%) 117751 0
2006(12.9%) 132982 0
2007(5.5%) 140267 0
2008(10.5%) 154943 2165
2009(16.4%) 180336 (567.0%) 14441
2010(21.1%) 218450 (144.8%) 35348
2011(25.5%) 274079 (65.5%) 58505
2012(10.0%) 301566 (13.6%) 66444
2013(6.8%) 322220 (19.2%) 79203
2014(5.1%) 338714 (11.1%) 87985
2015(5.2%) 356163 (8.0%) 95054
2016(-2.8%) 346013 (-1.0%) 94145
2017(-4.4%) 330713 (-8.8%) 85832
2018(6.0%) 350650 (9.8%) 94209
2019(16.3%) 407905 (15.2%) 108507
2020(-11.6%) 360524 (-19.0%) 87854
2021(31.5%) 474056 (35.4%) 118923
2022 41067 11534

Fjernlånsbestilling pr. år

ÅrFjernlånsbestilling mottattFjernlånsbestilling lånerinitiert mottatt
2004 150011 0
2005(20.7%) 181044 0
2006(-1.9%) 177693 0
2007(3.4%) 183669 0
2008(10.4%) 202854 4751
2009(15.3%) 233834 (362.7%) 21985
2010(18.6%) 277386 (92.3%) 42282
2011(3.9%) 288110 (41.7%) 59932
2012(-3.0%) 279442 (-10.7%) 53508
2013(-2.0%) 273947 (11.3%) 59573
2014(4.9%) 287394 (6.2%) 63254
2015(7.0%) 307457 (11.3%) 70394
2016(-17.6%) 253309 (-26.5%) 51774
2017(-97.8%) 5531 (-99.0%) 535
2018(-41.8%) 3220 (-38.3%) 330
2019(-41.3%) 1891 (-49.4%) 167
2020(-43.6%) 1066 (-72.5%) 46
2021(-42.0%) 618 (165.2%) 122
2022 186 11

Fjernlån (utlån) utført pr. år

ÅrFjernlån
1999 29490
2000(854.3%) 281420
2001(2.1%) 287266
2002(10.8%) 318273
2003(7.7%) 342699
2004(5.7%) 362112
2005(-1.1%) 358205
2006(-3.6%) 345484
2007(5.0%) 362766
2008(10.3%) 400255
2009(8.0%) 432172
2010(14.4%) 494223
2011(3.3%) 510480
2012(-3.0%) 495284
2013(1.2%) 501227
2014(6.7%) 534826
2015(6.4%) 568984
2016(-4.3%) 544416
2017(-36.5%) 345925
2018(3.2%) 356878
2019(4.0%) 371243
2020(-15.9%) 312304
2021(12.4%) 351121
2022 41282

Innlevering for annet bibliotek pr. år

ÅrInnleveringer
2007 2390
2008(770.8%) 20811
2009(83.5%) 38191
2010(46.5%) 55955
2011(22.3%) 68450
2012(24.2%) 85001
2013(10.5%) 93942
2014(14.2%) 107258
2015(7.7%) 115545
2016(-7.1%) 107321
2017(-28.0%) 77289
2018(-4.9%) 73504
2019(7.5%) 79040
2020(-20.1%) 63168
2021(-3.8%) 60799
2022 3587

Mottatt depoteksemplar pr. år

ÅrMottatt
2009 11516
2010(274.0%) 43067
2011(24.5%) 53609
2012(4.4%) 55947
2013(5.6%) 59062
2014(0.3%) 59239
2015(-2.7%) 57624
2016(15.2%) 66363
2017(-64.1%) 23832
2018(81.1%) 43161
2019(6.9%) 46144
2020(-15.8%) 38861
2021(16.1%) 45125
2022 4228

BIBLIOFIL holder forøvrig orden på:

Total mediebestand i norske bibliotek pr. 2008: 56 millioner (kilde: ABM-Utvikling)

Antall eksemplarer 31,449,377 
Antall forskjellige titler 16,095,084 
Antall lånere 4,946,846 

Utlån 1996

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,132,24656
Februar1,091,78356
Mars1,176,77258
April996,20460
Mai910,60160
Juni826,75761
Juli804,26160
August879,10862
September1,084,99063
Oktober1,254,84063
November1,152,83764
Desember772,87265

Totalt antall utlån i 1996: 12,083,271


Utlån 1997

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,244,22466
Februar1,108,10166
Mars1,066,53567
April1,186,58967
Mai964,76967
Juni858,55668
Juli767,82066
August867,40368
September1,158,01071
Oktober1,262,74470
November1,147,96071
Desember832,73471

Totalt antall utlån i 1997: 12,465,445


Utlån 1998

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,300,48173
Februar1,161,75176
Mars1,264,01273
April1,099,59771
Mai916,73472
Juni926,92873
Juli837,25971
August1,020,73277
September1,287,44578
Oktober1,325,75178
November1,234,23078
Desember912,94379

Totalt antall utlån i 1998: 13,287,863


Utlån 1999

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,297,61680
Februar1,236,62683
Mars1,479,18587
April1,140,26391
Mai1,002,69796
Juni1,063,11095
Juli867,83692
August1,097,359100
September1,398,715106
Oktober1,423,501108
November1,469,159110
Desember1,005,372118

Totalt antall utlån i 1999: 14,481,439


Utlån 2000

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,458,418118
Februar1,489,215116
Mars1,529,141118
April1,206,869120
Mai1,204,567120
Juni1,078,936116
Juli917,94599
August1,246,075119
September1,384,134121
Oktober1,539,424124
November1,540,066124
Desember1,032,739124

Totalt antall utlån i 2000: 15,627,529


Utlån 2001

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,582,550126
Februar1,375,415126
Mars1,526,463131
April1,296,916130
Mai1,187,308134
Juni1,067,598127
Juli958,42899
August1,272,570139
September1,391,895140
Oktober1,618,244147
November1,537,749155
Desember1,002,309164

Totalt antall utlån i 2001: 15,817,445


Utlån 2002

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,659,821171
Februar1,479,900175
Mars1,404,437181
April1,501,780181
Mai1,180,548179
Juni1,121,219177
Juli1,095,388107
August1,265,902185
September1,521,119198
Oktober1,694,090203
November1,594,689213
Desember1,086,945204

Totalt antall utlån i 2002: 16,605,838


Utlån 2003

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,706,522220
Februar1,512,962221
Mars1,642,263227
April1,428,634230
Mai1,361,951232
Juni1,187,183232
Juli1,053,992111
August1,350,042244
September1,639,249262
Oktober1,755,284272
November1,615,670271
Desember1,175,338270

Totalt antall utlån i 2003: 17,429,090


Utlån 2004

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,668,446302
Februar1,569,702316
Mars1,828,845339
April1,507,749346
Mai1,267,427341
Juni1,358,562339
Juli1,059,441111
August1,469,916341
September1,815,009388
Oktober1,836,786386
November1,903,657402
Desember1,409,802392

Totalt antall utlån i 2004: 18,695,342


Utlån 2005

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,895,134414
Februar1,685,226415
Mars1,750,161416
April1,729,495417
Mai1,476,258415
Juni1,320,533408
Juli1,009,138125
August1,598,171398
September1,839,021423
Oktober1,877,568432
November1,943,075438
Desember1,319,376434

Totalt antall utlån i 2005: 19,443,156


Utlån 2006

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,876,421452
Februar1,637,161455
Mars1,898,034469
April1,552,118473
Mai1,483,753474
Juni1,271,545450
Juli1,008,715133
August1,612,800457
September1,847,588491
Oktober1,938,310500
November1,938,184504
Desember1,297,553501

Totalt antall utlån i 2006: 19,362,182


Utlån 2007

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,904,843511
Februar1,663,570509
Mars1,922,647508
April1,509,426516
Mai1,519,466521
Juni1,312,183493
Juli1,181,574155
August1,680,432506
September1,876,177533
Oktober2,062,716537
November1,950,842545
Desember1,269,572541

Totalt antall utlån i 2007: 19,853,448


Utlån 2008

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,056,025556
Februar1,850,785559
Mars1,749,506562
April1,905,059565
Mai1,494,995554
Juni1,391,719525
Juli1,194,876160
August1,833,224541
September1,990,549571
Oktober2,153,923581
November2,057,250581
Desember1,420,193571

Totalt antall utlån i 2008: 21,098,104


Utlån 2009

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,033,643589
Februar1,834,785586
Mars2,117,997595
April1,803,635594
Mai1,617,126587
Juni1,486,946566
Juli1,333,602164
August2,061,917568
September2,053,283600
Oktober2,103,898597
November2,074,487592
Desember1,467,059590

Totalt antall utlån i 2009: 21,988,378


Utlån 2010

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,988,993599
Februar1,867,977603
Mars2,235,738609
April1,797,538608
Mai1,562,044612
Juni1,501,883585
Juli1,256,497172
August2,227,817606
September2,104,354636
Oktober2,051,876632
November2,133,998646
Desember1,522,110637

Totalt antall utlån i 2010: 22,250,825


Utlån 2011

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,152,422652
Februar1,955,582654
Mars2,224,760653
April1,776,989649
Mai1,867,106645
Juni1,546,912612
Juli1,248,268184
August2,240,352622
September2,039,765645
Oktober2,064,148649
November2,151,674662
Desember1,552,159653

Totalt antall utlån i 2011: 22,820,137


Utlån 2012

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,209,896678
Februar2,068,795676
Mars2,267,167674
April1,793,213682
Mai1,747,229678
Juni1,642,004656
Juli1,406,064183
August2,453,184680
September2,067,594705
Oktober2,236,730707
November2,207,528705
Desember1,437,326691

Totalt antall utlån i 2012: 23,536,730


Utlån 2013

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,322,488704
Februar1,965,437704
Mars1,999,419704
April2,211,780704
Mai1,799,179699
Juni1,637,040676
Juli1,494,784196
August2,655,676697
September2,125,129708
Oktober2,280,550726
November2,221,188728
Desember1,585,640717

Totalt antall utlån i 2013: 24,298,310


Utlån 2014

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,302,238732
Februar2,020,663735
Mars2,235,246736
April1,931,769723
Mai1,748,356725
Juni1,628,413702
Juli1,391,921195
August2,604,089697
September2,291,319733
Oktober2,242,267731
November2,160,341747
Desember1,647,504744

Totalt antall utlån i 2014: 24,204,126


Utlån 2015

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,252,059763
Februar2,000,452756
Mars2,294,982760
April1,859,717756
Mai1,709,037750
Juni1,723,338741
Juli1,464,612193
August2,693,257733
September2,154,614761
Oktober2,177,673764
November2,123,222771
Desember1,604,663748

Totalt antall utlån i 2015: 24,057,626


Utlån 2016

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,082,388768
Februar2,070,998768
Mars2,048,853762
April2,091,361768
Mai1,736,742758
Juni1,797,722736
Juli1,439,269194
August2,769,465751
September2,057,471774
Oktober1,697,519771
November1,716,799786
Desember1,224,440766

Totalt antall utlån i 2016: 22,733,027


Utlån 2017

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,803,112781
Februar1,515,344780
Mars1,749,495780
April1,438,882765
Mai1,406,090763
Juni1,283,056746
Juli1,087,291195
August2,293,197751
September1,682,860778
Oktober1,673,577777
November1,709,932771
Desember1,150,418759

Totalt antall utlån i 2017: 18,793,254


Utlån 2018

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,712,295779
Februar1,423,947772
Mars1,495,801760
April1,546,929766
Mai1,237,964749
Juni1,281,544736
Juli1,040,529197
August2,261,795746
September1,649,463764
Oktober1,728,168761
November1,702,866765
Desember1,149,706748

Totalt antall utlån i 2018: 18,231,007


Utlån 2019

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,821,884798
Februar1,496,897790
Mars1,697,804799
April1,471,712786
Mai1,452,235782
Juni1,336,988755
Juli1,205,672186
August2,359,794776
September1,762,768798
Oktober1,875,693817
November1,796,242829
Desember1,222,506800

Totalt antall utlån i 2019: 19,500,195


Utlån 2020

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,896,654825
Februar1,657,997820
Mars962,534815
April345,191492
Mai597,087603
Juni1,104,853672
Juli1,104,140194
August2,087,002769
September1,679,157813
Oktober1,684,408804
November1,683,527803
Desember1,312,816793

Totalt antall utlån i 2020: 16,115,366


Utlån 2021

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,602,991837
Februar1,486,125838
Mars1,498,960837
April1,344,668818
Mai1,288,099816
Juni1,445,044781
Juli1,215,151214
August2,149,216845
September1,794,761873
Oktober1,754,686870
November1,819,727889
Desember1,226,561850

Totalt antall utlån i 2021: 18,625,989


Utlån 2022

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,634,768884
Februar00
Mars00
April00
Mai00
Juni00
Juli00
August00
September00
Oktober00
November00
Desember00

Totalt antall utlån i 2022: 1,634,768


Utlån sortert på måned


Brev sendt på SMS

 ReserveringsbrevForhåndsvarslerPurrebrev
2018946456681199163647
20191074347736849174541
20201098659549852170688
20211302648675465187877
20221126755051338208

Dataene er innsamlet fra følgende bibliotek:

 • Rena skolebibliotek (AAmRenSk)
 • Bjarnetjønna skole (AGBjarSk)
 • Sandnes barneskole (AGSandSk)
 • Sandnessjøen U.skole (AGSanduSk)
 • Søvik oppvekstsenter (AGSoviSk)
 • Ura skolebibliotek (AGUraSk)
 • Aursmoen skolebibliotek (AHAurSk)
 • Bjørkelangen skolebibliotek (AHBjoSk)
 • Bråte skolebibliotek (AHBraSk)
 • Haneborg skolebibliotek (AHHanSk)
 • Løken og Hofmoen skolebibliotek (AHLokSk)
 • Setskog oppvekstsenter (AHSetSk)
 • Arnestad barneskole (AKArSk)
 • Billingstad barneskole (AKBiSk)
 • Blakstad barneskole (AKBlSk)
 • Bondi barneskole (AKBoSk)
 • Borgen ungdomsskole (AKBouSk)
 • Drengsrud barneskole (AKDrSk)
 • Hagaløkka barneskole (AKHaSk)
 • Heggedal barneskole (AKHeSk)
 • Hofstad barneskole (AKHoSk)
 • Hovedgården ungdomsskole (AKHouSk)
 • Hvalstad barneskole (AKHvSk)
 • Jansløkka barneskole (AKJaSk)
 • Landøya ungdomsskole (AKLaSk)
 • Mellom-Nes barneskole (AKMnSk)
 • Nesøya barneskole (AKNeSk)
 • Risenga ungdomsskole (AKRiSk)
 • Rønningen barneskole (AKRoSk)
 • Solberg barneskole (AKSoSk)
 • Solvang ungdomsskole (AKSouSk)
 • Torstad ungdomsskole (AKToSk)
 • Vardåsen barneskole (AKVaSk)
 • Vettre barneskole (AKVeSk)
 • Vollen ungdomsskole. Biblioteket (AKVuSk)
 • Alta ungdomsskole (ALAltuSk)
 • Aronnes skole (ALAronSk)
 • Bossekop skole (ALBossSk)
 • Elvebakken skole (ALElveSk)
 • Gakori skole (ALGakoSk)
 • Kaafjord skole (ALKafjSk)
 • Kaiskuru Nærmiljøsenter (ALKaisSk)
 • Komsa skole (ALKomsSk)
 • Korsfjord skole (ALKorsSk)
 • Kvalfjord skole (ALKvalSk)
 • Leirbotn oppvekstsenter (ALLeirSk)
 • Øvre Alta skole (ALOvreSk)
 • Rafsbotn skole (ALRafsSk)
 • Saga skole (ALSagaSk)
 • Sandfallet ungdomsskole (ALSanuSk)
 • Talvik skole (ALTlvkSk)
 • Tverrelvdalen skole (ALTverSk)
 • Andenes skole (ANAndSk)
 • Asdal skolebibliotek (ARAsdaSk)
 • Birkenlund skolebibliotek (ARBirkSk)
 • Eydehavn skolebibliotek (AREydSk)
 • Hisøy skolebibliotek (ARHisSk)
 • Moltemyr skolebibliotek (ARMoltSk)
 • Myra skolebibliotek (ARMyrSk)
 • Nedenes skolebibliotek (ARNedSk)
 • Nesheim skolebibliotek (ARNesSk)
 • Roligheden skolebibliotek (ARRolSk)
 • Rykene oppvekstsenter. Biblioteket (ARRykSk)
 • Sandnes skolebibliotek (ARSandSk)
 • Steinerskolen i Arendal (ARSteiSk)
 • Stinta skolebibliotek (ARStinSk)
 • Strømmen skolebibliotek (ARStrSk)
 • Stuenes skolebibliotek (ARStuSk)
 • Arendal voksenopplæring (ARVoksSk)
 • Arendal Rådhus, Fagbiblioteket (ARadhus)
 • Davanger skolebibliotek (ASDavSk)
 • Erdal skolebibliotek (ASErdSk)
 • Erdal ungdomsskole. (ASErduSk)
 • Fauskanger skole (ASFauSk)
 • Florvåg skole, Kleppestø (ASFlorSk)
 • Follese skole, Askøy (ASFolSk)
 • Hanøy skole (ASHanSk)
 • Haugland skolebibliotek (ASHauSk)
 • Hetlevik skole (ASHetSk)
 • Hop skole (ASHopSk)
 • Kleppe skolebibliotek (ASKleSk)
 • Kleppestø skolebibliotek (ASKlepSk)
 • Kleppestø ungdomsskole (ASKleuSk)
 • Ravnanger ungdomsskole (ASRavnSk)
 • Strusshamn skolebibliotek (ASStrSk)
 • Tveit skole, Askøy (ASTveSk)
 • AalesuSk
 • Åssiden skolebibliotek (AasBib)
 • Åsgården skol (AasgBib)
 • Ålesund bibliotek (AleBib)
 • Ålesund grunnskoler (AleSkBib)
 • Kulturbadet bibliotek (AlstBib)
 • Alstad ungdomsskole (AlsuBib)
 • Alta Bibliotek (AltaBib)
 • Åmot Folkebibliotek (AmotBib)
 • Andøy folkebibliotek (AndBib)
 • Askøy bibliotek (AoyBib)
 • Arendal bibliotek (ArnBib)
 • Askerbibliotekene (AskBib)
 • AskoBib
 • Åsnes folkebibliotek (AsnBib)
 • Aurskog-Høland bibliotek (AuHoBib)
 • AurBib
 • Austevoll folkebibliotek (AustBib)
 • Herre skolebibliotek (BAHerrSk)
 • Langesund barneskole. Biblioteket (BALandSk)
 • Bamble ungdomsskole. Biblioteket (BALangSk)
 • Rønholt skolebibliotek (BARonSk)
 • Rugtvedt skolebibliotek (BARugSk)
 • Stathelle skolebibliotek (BAStatSk)
 • Ballangen skolebibliotek (BLBalSk)
 • Alstad skolebibliotek (BOAlsbSk)
 • Aspåsen skolebibliotek (BOAspSk)
 • Bodøsjøen skole (BOBosoSk)
 • Bodø fengsel. Biblioteket (BOFngBib)
 • Grønnåsen skole (BOGroSk)
 • Hunstad barneskole (BOHunBSk)
 • Hunstad U.skole (BOHunUSk)
 • Kjerringøy skole (BOKjerSk)
 • Løpsmark skolebibliotek (BOLopSk)
 • Misvær skole (BOMisvSk)
 • Østbyen skole (BOOstSk)
 • Saltstraumen skole (BOSaltSk)
 • Skjerstad oppvekstsenter. Biblioteket (BOSkjSk)
 • Bodø voksenopplæring (BOVoksSk)
 • Bø skule (BTBoSk)
 • Bø ungdomsskule (BTBouSk)
 • Folkestad skole (BTFolkSk)
 • Gvarv skole (BTSauSk)
 • Øygardsbiblioteka (BVestBib)
 • Bamble bibliotek (BamBib)
 • Ådnamarka skule (BgAdnSk)
 • Alrekstad skole (BgAleSk)
 • Alvøen skole (BgAlvSk)
 • Apeltun skole (BgApeSk)
 • Åstveit skole (BgAstSk)
 • Aurdalslia skole (BgAurSk)
 • Bjørndalsskogen skole (BgBjoSk)
 • Blokkhaugen skole (BgBloSk)
 • Bønes skole (BgBonSk)
 • Breimyra skole (BgBreSk)
 • Bergen Byarkiv (BgByark)
 • Fagavdeling barnehage og skole (BgByrSk)
 • Christi Krybbe skoler (BgChrSk)
 • Damsgård skole (BgDamSk)
 • Eidsvåg skole (BgEidSk)
 • Fjellsdalen skole (BgFjeSk)
 • Flaktveit skolebibliotek (BgFlaSk)
 • Fridalen skole (BgFriSk)
 • Garnes skule (BgGarSk)
 • Garnes ungdomsskule (BgGaruSk)
 • Gimle skole (BgGimSk)
 • Holen skole ungdomstrinnet (BgHasSk)
 • Haukås skole (BgHauaSk)
 • Haugland skulebibliotek (BgHaugSk)
 • Haukedalen skole (BgHaukSk)
 • Haukeland skole (BgHaulSk)
 • Hellen skole (BgHellSk)
 • Hjellestad skolebibliotek (BgHjeSk)
 • Holen skole barnetrinnet (BgHolSk)
 • Hop skole (BgHopSk)
 • Hordvik skolebibliotek (BgHorSk)
 • BgIndSk
 • Kaland skole (BgKalSk)
 • Kalvatræet skole (BgKalvSk)
 • Kirkevoll skole (BgKirSk)
 • Kjøkkelvik skole (BgKjoSk)
 • Kringlebotn skole (BgKriSk)
 • Krokeide skolebibliotek (BgKroSk)
 • Krohnengen skole (BgKrohSk)
 • Kronstad skole (BgKronSk)
 • Kyrkjekrinsen skole (BgKyrSk)
 • Landås skole (BgLanSk)
 • Li skolebibliotek (BgLiSk)
 • Liland skole (BgLilSk)
 • Loddefjord skole (BgLodSk)
 • Lone skule (BgLonSk)
 • Løvås skole (BgLovSk)
 • Lynghaug skole (BgLynSk)
 • Lyshovden skole (BgLysSk)
 • Marikollen skole (BgMarSk)
 • Mathopen skole (BgMatSk)
 • Midtun skole (BgMidSk)
 • Minde skole (BgMinSk)
 • Mjølkeråen skole (BgMjoSk)
 • Møhlenpris skole (BgMohSk)
 • Nattland skole (BgNatSk)
 • Ny Krohnborg skole (BgNkroSk)
 • Nordnes skole (BgNorSk)
 • Nordvik skole (BgNorvSk)
 • Nygård skolebibliotek (BgNygSk)
 • Nygårdslien skole (BgNyglSk)
 • Olsvik skolebibliotek (BgOlsSk)
 • Ortun skole (BgOrtSk)
 • Paradis skole (BgParSk)
 • Rå skole (BgRaaSk)
 • Rådalslien skolebibliotek (BgRadSk)
 • Riple skole (BgRipSk)
 • Rolland skole (BgRolSk)
 • Rothaugen skole (BgRotSk)
 • Sædalen skole (BgSadaSk)
 • Salhus skole (BgSalSk)
 • Sælen skole (BgSaleSk)
 • BgSamSk
 • Sandgotna skole (BgSanSk)
 • Seljedalen skole (BgSelSk)
 • Skeie skole (BgSkeSk)
 • Skjold skole (BgSkjSk)
 • Skranevatnet skole (BgSkrSk)
 • Slåtthaug skole (BgSlaSk)
 • Slettebakken skole (BgSleSk)
 • Smørås skole (BgSmoSk)
 • Søråshøgda skole (BgSoraSk)
 • Søreide skole (BgSoreSk)
 • Storetveit skole (BgStorSk)
 • Tertnes skole (BgTerSk)
 • Trengereid oppveksttun (BgTreSk)
 • BgTunSk
 • Tveiterås skole (BgTveSk)
 • Ulsetskogen skole (BgUlseSk)
 • Ulsmåg skole (BgUlsmSk)
 • Vadmyra skole (BgVadSk)
 • Varden skole (BgVarSk)
 • Voksenopplæring (BgVokSk)
 • Ytrebygda skole (BgYtrSk)
 • Ytre Arna skule (BgYtreSk)
 • Bjerkreim folkebibliotek (BjerkBib)
 • Bokn bibliotek (BknBib)
 • Bømlo folkebibliotek (BmloBib)
 • Bankgata skolebibliotek (BnkuBib)
 • Midt-Telemark bibliotek (BoBib)
 • Stormen bibliotek (BodBib)
 • Bø i Vesterålen folkebibliotek (BoeVeBib)
 • Bølehøgda skolebibliotek (BolBib)
 • Børresen skolebibliotek (BorBib)
 • Bratbergkleiva skole Skien (BrbBib)
 • Bergen Off. Bibliotek (BrgBib)
 • BrgrBib
 • Bærum bibliotek (BrmBib)
 • Viken fylkesbibliotek (BuskSkSk)
 • Bytårnet ungdomsskole (BytBib)
 • Det flerspråklige bibliotek (DFBBib)
 • Åskollen skolebibliotek (DKAasSk)
 • Aronsløkka skolebibliotek (DKAronSk)
 • Bragernes skolebibliotek (DKBragSk)
 • Brandengen skolebibliotek (DKBranSk)
 • Danvik skolebibliotek (DKDanSk)
 • Fjell skolebibliotek (DKFjelSk)
 • Frydenhaug skolebibliotek (DKFrydSk)
 • Hallermoen skolebibliotek (DKHallSk)
 • Introduksjonssenteret i Drammen (DKIntro)
 • Kjøsterud skole (DKKjoSk)
 • Øren skolebibliotek (DKOreSk)
 • Rødskog skolebibliotek (DKRodSk)
 • Skoger skolebibliotek (DKSkogSk)
 • Marienlyst skole (DKStroSk)
 • Vestbygda skolebibliotek (DKVestSk)
 • Dale skulebibliotek (DaleVgs)
 • Depotbiblioteket (DepotBib)
 • Dønna bibliotek (DonnBib)
 • DrmBib
 • Eigerøy skole (EIEigSk)
 • Indre Østfold Fengselsbibliotek (EKOstFng)
 • Elverum Læringssenter (ELElvLar)
 • Elverum ungdomsskole (ELElvUSk)
 • Frydenlund skole (ELFrydSk)
 • Hanstad skole (ELHansSk)
 • Hernes skole (ELHernSk)
 • Lillemoen skole (ELLillSk)
 • Søbakken skole (ELSobaSk)
 • Sørskogbygda skole (ELSoskSk)
 • Utstyrsbiblioteket i Elverum (ELUtstBi)
 • Vestad skole (ELVestSk)
 • Ydalir skole, Elverum (ELYdaSk)
 • Enebakk ungdomsskole (ENEneSk)
 • Engerdal barne- og ungdomsskole (ENEngSk)
 • Hauglia skole (ENHaugSk)
 • Mjær ungdomsskole. Biblioteket (ENMjarSk)
 • Stranden skole (ENStraSk)
 • Ytre Enebakk skole (ENYtEnSk)
 • ETEngeSk
 • EbbBib
 • Eigersund folkebibliotek (EigerBib)
 • Eidsvoll bibliotek (EivoBib)
 • Elverum bibliotek (ElveBib)
 • Enebakk bibliotek (EneBib)
 • Engerdal folkebibliotek (EngBib)
 • Evenes folkebibliotek (EvenBib)
 • Farsund barne- og ungdomsskole (FAFarSk)
 • Lista ungdomsskole (FALisSk)
 • Ore skole (FAOreSk)
 • Vanse skole (FAVanSk)
 • Hovinhøgda skolebibliotek (FETHovSk)
 • Riddersand skole (FETRidSk)
 • Øvrebygda skule (FIOvrSk)
 • Rimbareid barne og ungdomsskule (FIRimSk)
 • Sælevik skule (FISalSk)
 • Hafstad vgs (FKHafSk)
 • Mo og Øyrane Videregående skule (FKOyrSk)
 • Grunnskulane i Førde kommune (FKSlSk)
 • Flekkefjord U.skole (FLFluSk)
 • Gyland skole (FLGylSk)
 • Hidra skole (FLHidSk)
 • Sira skole (FLSiraSk)
 • Søyland skolebibliotek (FLSlaSk)
 • Sunde skolebibliotek (FLSunSk)
 • Fredrikstad museum (FRFrdMus)
 • Pedagogisk senter (FRPedSen)
 • PPT (FRPptTj)
 • Fada
 • Fagerheim skolebibliotek (FagBib)
 • Farsund bibliotek (FarsBib)
 • FetBib
 • Garderåsen skole (FetGarSk)
 • Fet skolebibliotek (Dalen og Østersund) (FetSk)
 • FetSkole
 • Skulane i Øygarden (Fjell, Øygarden, Sund) (FjellSk)
 • Pedagogisk senter Fjell (FjlPedSk)
 • Flakstad folkebibliotek (FlakBib)
 • Flekkefjord bibliotek (FlekBib)
 • Flosta skolebibliotek (FlstBib)
 • ForsBib
 • Fredrikstad bibliotek (FrdBib)
 • Skolene i Fredrikstad (FrdSk)
 • Førre skole (FreBib)
 • Frakkagjerd ungdomsskule (FrkBib)
 • Førland skule (FrlnBib)
 • Vadsø barneskole (FsnBib)
 • Bjørnafjorden bibliotek Eikelandsosen (FusaBib)
 • Gjerdrum barneskole (GJGjebSk)
 • Gjerdrum ungdomsskole (GJGusSk)
 • Veståsen skolebibliotek (GJVestSk)
 • Gjøvik-skolene (GJoSk)
 • Gausdal ungdomsskole. Biblioteket (GKGauSk)
 • GamvBib
 • Gausdal bibliotek (GausBib)
 • Gimsøy skole (GimBib)
 • Gjesdal folkebibliotek (GjesBib)
 • Gjesdalskolene (GjesSk)
 • Gjøvik bibliotek (GjoBib)
 • Gjerpen ungdomsskole, Skien (GjuBib)
 • GlpBib
 • Galterud skole. Biblioteket (GltBib)
 • Granly skolebibliotek (GraBib)
 • Grinde skule (GrdBib)
 • Gjerdrum folkebibliotek (GrmBib)
 • Grue folkebibliotek (GrueBib)
 • GrvBib
 • Gulskogen skole (GulBib)
 • Tistedal skole (HAAsSk)
 • Berg skole (HABeSk)
 • Gimle skolebibliotek (HAGiSk)
 • Hjortsberg skole (HAHjSk)
 • Halden fengselsbibliotek (HAHldFng)
 • Låby skole (HALaaSk)
 • Kongeveien skole (HAOebSk)
 • Os skole (HAOsSk)
 • Prestebakke skole (HAPrSk)
 • Risum ungdomsskole (HARiSk)
 • Rødsberg skole (HARoeSk)
 • Solheim skole (HASoSk)
 • Strupe ungdomsskole (HAStSk)
 • Baksalen skolebibliotek (HFBakSk)
 • Breilia Ungdomsskole, Hammerfest (HFBreiSk)
 • Fjordtun Skole, Hammerfest (HFFjoSk)
 • Fuglenes skolebibliotek (HFFugSk)
 • Hof skolebibliotek, Holmestrand (HFHofSk)
 • Reindalen skolebibliotek (HFReiSk)
 • Fister skole (HJFistSk)
 • Hjelmeland skule (HJHjelSk)
 • Ajer ungdomsskolebibliotek, Hamar (HKAjerSk)
 • Børstad skolebibliotek, Hamar (HKBorSk)
 • Ener ungdomsskole, Hamar (HKEnerSk)
 • Greveløkka skolebibliotek (HKGrevSk)
 • Hedmark fengsel,Hamar (HKHmrFng)
 • Ingeberg skolebibliotek (HKIngeSk)
 • Lovisenberg skolebibliotek (HKLovSk)
 • Lunden skolebibliotek (HKLundSk)
 • Prestrud skolebibliotek, Hamar (HKPreSk)
 • Ridabu skolebibliotek (HKRidaSk)
 • Rollsløkken skolebibliotek (HKRollSk)
 • Solvang skolebibliotek, Hamar (HKSolSk)
 • Storhamar skole (HKStorSk)
 • Bastøy fengsel (HOBasFng)
 • Borre ungdomsskole (HOBorrSk)
 • Holtan ungdomsskole (HOHoltSk)
 • Sentrumskolens bibliotek (HOSentSk)
 • Bergseng skolebibliotek (HSBerSk)
 • Hagebyen skole (HSHageSk)
 • Harstad skolebibliotek (HSHarSk)
 • Kanebogen skole, Harstad (HSKaneSk)
 • Kila skole (HSKilaSk)
 • Øyriket oppvekstsenter (HSOyrSk)
 • Seljestad skolebibliotek (HSSelSk)
 • Seljestad ungdomsskole (HSSeluSk)
 • Sørvik skolebibliotek (HSSorSk)
 • Stangnes skole (HSStanSk)
 • Hå folkebibliotek (HaBib)
 • Hammerfest bibliotek (HamBib)
 • Haugesund folkebibliotek (HaugBib)
 • Haugalandmuseet (HaugMus)
 • Hemnes folkebibliotek (HemBib)
 • Skolene i Hemnes (HemSk)
 • Herøy folkebibliotek (HerBib)
 • Høyskolen i Oslo, Avd journalistikk -bibliotek og info-fag, Biblioteket (HioBib)
 • HjmlBib
 • Halden bibliotek (HldBib)
 • HlmsBib
 • Holmestrand og Sande bibliotek (HlmstBib)
 • Hamar bibliotek (HmrBib)
 • Hof bibliotek (HofBib)
 • Nordre Vestfold fengsel, avd. Hof (HofFng)
 • Holmen senterbibliotek (Holmen)
 • Hoppern skole. Biblioteket (HopBib)
 • Hope skolebibliotek (HopeBib)
 • Bibliotekutvikling Vestland (HordBib)
 • Vestland fylke, vgs-biblioteka (HordVgs)
 • Høyanger bibliotek (HoyBib)
 • Harstad bibliotek (HstdBib)
 • Horten bibliotek (HtnBib)
 • Hurdal bibliotek (HurBib)
 • Husbank
 • Hvaler folkebibliotek (HvalBib)
 • Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum (HvalMus)
 • Hvaler barne- og ungdomsskole (HvalSk)
 • Hervik skule (HvkBib)
 • Indre Østfoldbibliotekene (IOBib)
 • Hovin skole, Spydeberg (IOHovSk)
 • Skolene i Indre Østfold (IOSk)
 • Skjønhaugskolene (IOSkjSk)
 • Spydeberg skole, Spydeberg (IOSpyBsk)
 • Spydeberg ungdomsskole, Spydeberg (IOSpyUsk)
 • Tomter-skolene (IOTomSk)
 • Jærbiblioteka - Klepp, Sola og Time (JaerBib)
 • Jærmuseet (JaerMus)
 • Jevnaker folkebibliotek (JevnBib)
 • Efteløt skolebibliotek (KKEftSk)
 • Gamlegrendåsen skolebibliotek (KKGamSk)
 • Kongsgårdmoen skolebibliotek (KKKonSk)
 • Raumyr skolebibliotek (KKRauSk)
 • Skavanger skole (KKSkavSk)
 • Skrim ungdomsskole (KKSkriSk)
 • Tislegård ungdomsskole (KKTislSk)
 • Vestsiden ungdomsskole. Biblioteket (KKVestSk)
 • Wennersborg skolebibliotek (KKWenSk)
 • Klepp-skolene (KLKlpSk)
 • KRRosSk
 • KRSonSk
 • KRTunSk
 • Hatlestrand skulebibliotek (KVHatlSk)
 • Kongsvinger hjelpemiddellager (KVHjelp)
 • Husnes ungdomsskule (KVHusnSk)
 • Kongsvinger ungdomsskole. Biblioteket (KVKongSk)
 • Rosendal ungdomsskule. Skulebiblioteket (KVRoseSk)
 • KVRosenSk
 • Roverud skole (KVRoveSk)
 • KaraBib
 • KgbBib
 • KjllBib
 • Klyve skole (KlyBib)
 • Konnerud skole (KnrBib)
 • Kollmyr skolebibliotek (KollBib)
 • Kongsberg bibliotek (KongBib)
 • Rønvik skole (KrkBib)
 • Karmøy folkebibliotek (KrmBib)
 • Karmøyskolene (KrmSk)
 • Krokemoa barneskole. Biblioteket (KroBib)
 • Kristiansand folkebibliotek (KrsBib)
 • Kristiansand skoler (KrsSk)
 • READ Agder (KsaBib)
 • Kongsvinger fengselsbibliotek (KvFngBib)
 • KvaBib
 • Kvinnherad bibliotek (KvinBib)
 • Kvitsøy folkebibliotek (KvitsBib)
 • Kongsvinger bibliotek (KvngBib)
 • Aasen barne- og ungdomsskole (LEAsSk)
 • Ekne skolebibliotek (LEEkneSk)
 • Frol OS, Skolebiblioteket (LEFrolSk)
 • Halsan skole (LEHaSk)
 • LELarmid
 • Musikk- og kulturskolen (LEMuSk)
 • Mule skolebibliotek (LEMulSk)
 • Levanger ungdomsskole (LENesSk)
 • Nesheim skolebibliotek (LENeshSk)
 • Okkenhaug skolebibliotek (LEOkSk)
 • Skogn ungdomsskole (LESkSk)
 • Tuv oppvekstsenter. Biblioteket (LETuvSk)
 • Vårtun Kristne Oppvekstsenter (LEVarSk)
 • LEVgSk
 • Ytterøy Skole (LEYtSk)
 • Hegg skole (LIHeggSk)
 • Heia Skole (LIHeiaSk)
 • Høvik skole (LIHovSk)
 • Hedrum barneskole (LKBomBib)
 • Berg skole. Biblioteket (LKBrgBib)
 • Brunla ungdomsskoles bibliotek (LKBruBib)
 • Fagerli skolebibliotek (LKFagBib)
 • Hedrum ungdomsskole. Biblioteket (LKHedBib)
 • Jordet skolebibliotek (LKJorBib)
 • Kvelde skole. Biblioteket (LKKvlBib)
 • Langestrand skolebibliotek (LKLanBib)
 • Mellomhagen ungdomsskole. Biblioteket (LKMelBib)
 • Mesterfjellet skolebibliotek (LKMstBib)
 • Østre Halsen skolebibliotek (LKOhaBib)
 • Pedagogisk veiledningssenter (LKPedBib)
 • Ra ungdomsskolebibliotek (LKRanBib)
 • Sky skolebibliotek (LKSkyBib)
 • Stavern skolebibliotek (LKStaBib)
 • Tjodalyng barneskoles bibliotek (LKTjoBib)
 • Tjodalyng ungdomsskole. Biblioteket (LKTjuBib)
 • Valby skolebibliotek (LKValBib)
 • Åsen skolebibliotek (LOAsenSk)
 • Benterud skole (LOBentSk)
 • Finstad skolebibliotek (LOFinSk)
 • Fjellsrud bibliotek (LOFjeSk)
 • Fjellhamar skolebibliotek, Lørenskog (LOFjelSk)
 • Hammer u.skole Biblioteket (LOHamSk)
 • Kjenn ungdomsskole (LOKjenSk)
 • Kurland skolebibliotek (LOKurSk)
 • Løkenåsen skolebibliotek (LOLokSk)
 • Luhr skole (LOLuhrSk)
 • Rasta skolebibliotek (LORastSk)
 • Solheim skolebibliotek (LOSolSk)
 • Å barneskole. Biblioteket (LYAaSk)
 • Årnes barneskole. Biblioteket (LYArSk)
 • Berge barneskole. Biblioteket (LYBeSk)
 • Lyngdal ungdomsskole. Biblioteket (LYBeuSk)
 • Å ungdomsskole. Biblioteket (LYKoSk)
 • Kvås skole (LYKvasSk)
 • KVS Lyngdal (LYKvgSk)
 • Larvik bibliotek (LarBib)
 • Leirfjord bibliotek (LeirBib)
 • LenBib
 • Levanger bibliotek (LevBib)
 • Lillehammer bibliotek (LhmBib)
 • Lier Bibliotek (LierBib)
 • LierHist
 • Lillås skolebibliotek (LillBib)
 • LkaBib
 • LoLokSk
 • Lødingen bibliotek (LodBib)
 • Lørenskog bibliotek (LorBib)
 • Løten folkebibliotek (LotBib)
 • Løtenskolene (LotSk)
 • Lund folkebibliotek (LundBib)
 • Lurøy bibliotek (LurBib)
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (LydBib)
 • Lyngdal bibliotek (LyngBib)
 • Lysheim skolebibliotek (LysBib)
 • Åvangen skole (MKAvanSk)
 • Ekholt skole (MKEkhSk)
 • Halmstad skole (MKHalSk)
 • Nøkkeland skole (MKKamSk)
 • Krapfoss skole (MKKrapSk)
 • Larkollen skole (MKLarSk)
 • Moss Voksenopplæring (MKMossVo)
 • Øreåsen skole (MKOreSk)
 • Reier skole (MKReieSk)
 • Vang skole (MKVanSk)
 • Ålesund VGS skolebibliotek (MRAleVgs)
 • Atlanten vgs skolebibliotek (MRAtlVgs)
 • Bokbåten i Møre og Romsdal (MRBaat)
 • Borgund vgs skolebibliotek (MRBorVgs)
 • Fagerlia vgs skolebibliotek (MRFagVgs)
 • Hustadvika vgs skolebibliotek (MRFraVgs)
 • Gjermundnes VGS skolebibliotek (MRGjeVgs)
 • Haram VGS skolebibliotek (MRHarVgs)
 • Kristiansund vgs skolebibliotek (MRKriVgs)
 • Molde vgs skolebibliotek (MRMolVgs)
 • Ørsta VGS (MROrsVgs)
 • Rauma VGS skolebibliotek (MRRauVgs)
 • Romsdal vgs skolebibliotek (MRRomVgs)
 • Spjelkavik vgs skolebibliotek (MRSpjVgs)
 • Stranda VGS skolebibliotek (MRStrVgs)
 • Sunndal vgs skolebibliotek (MRSunVgs)
 • Surnadal VGS skolebibliotek (MRSurVgs)
 • Sykkylven VGS skolebibliotek (MRSykVgs)
 • UPA Skolen (MRUPASk)
 • Ulstein VGS skolebibliotek (MRUlsVgs)
 • Volda vidaregåande skule, biblioteket (MRVolVgs)
 • Hommelvik skole. Biblioteket (MVHomSk)
 • Hommelvik ungdomsskole. Biblioteket (MVHouSk)
 • Saksvik skole. Biblioteket (MVSakSk)
 • Sveberg skole. Biblioteket (MVSveSk)
 • Vikhammeraasen grendaskole. Biblioteket (MVVigSk)
 • Vikhammer skole. Biblioteket (MVVikSk)
 • Vikhammer ungdomsskole. Biblioteket (MVViuSk)
 • Madsebakken skolebibliotek (MadsBib)
 • Malvik bibliotek (MalBib)
 • Melløs skole (MellBib)
 • Mjøsmuseet (MjosMus)
 • MlsBib
 • Mo og Jølster skulebibliotek (MoJoVgs)
 • Møre og Romsdal fylkesbibliotek (MoreBib)
 • Mørkvedmarka skole (MorkBib)
 • Moskenes folkebibliotek (MoskBib)
 • Mossebibliotekene (MossBib)
 • Mosterøy skole (MostBib)
 • Ankenes skolebibliotek (NAAnkbSk)
 • Ankenes ungdomsskole. Biblioteket. (NAAnkuSk)
 • Beisfjord skolebibliotek (NABeisSk)
 • Bjerkvik skolebibliotek (NABjeSk)
 • Fagernes skolebibliotek (NAFagSk)
 • Narvik ungdomsskole (NAFraSk)
 • Håkvik skolebibliotek (NAHakSk)
 • Seines skolebibliotek (NASeiSk)
 • Skistua skole (NASkiSk)
 • Skjomen skolebibliotek (NASkjoSk)
 • Straumsnes skolebibliotek (NAStraSk)
 • Frydenlund skole (NATarSk)
 • Villaveien skolebibliotek (NAVillSk)
 • Naustdal skule (NDNausSk)
 • Åsen skole (NEAsnSk)
 • Eknes ungdomsskole (NEEknSk)
 • Killingrud ungdomsskole (NEKilSk)
 • Krokstad skole (NEKroSk)
 • Mjøndalen skolebibliotek (NEMjoSk)
 • Solberg skole, biblioteket (NESolSk)
 • Steinberg skolebibliotek (NESteSk)
 • Stenseth skole, biblioteket (NEStenSk)
 • Veiavangen ungdomsskole, biblioteket (NEVeiSk)
 • Nordland kunst- og filmfagskole (NFilmSk)
 • Elvetangen skolebibliotek (NIElvSk)
 • Hakadal skolebibliotek (NIHakSk)
 • Holumskogen skolebibliotek (NIHolSk)
 • Nittedal ungdomsskole (NINitSk)
 • Rotnes skolebibliotek (NIRotSk)
 • NISkoSk
 • Slattum skolebibliotek (NISlaSk)
 • Sørli skolebibliotek (NISorSk)
 • Ulverud skole (NIUlveSk)
 • NKBerSk
 • Borgheim skolebibliotek (NKBorSk)
 • Brattås skolebibliotek (NKBraSk)
 • Føynland skolebibliotek (NKFoySk)
 • NKHarSk
 • Labakken skole (tidl. Vestskogen) (NKLabSk)
 • Lindhøy skole (NKLinSk)
 • Oserød skol (NKOseSk)
 • Teie skolebibliotek (NKTeiSk)
 • Teigar ungdomsskolebibliotek (NKTgaSk)
 • Tjøme ungdomsskole (NKTjoSk)
 • Torød skolebibliotek (NKTorSk)
 • Veierland skolebibliotek (NKVeiSk)
 • Bruvoll fengselsbibliotek (NOKFbSk)
 • Skolebiblioteket i Mo (NOKMoSk)
 • Skolebibliotek på Sand (NOKSaSk)
 • Gransherad barne- og ungdomsskole (NTGranSk)
 • Høgås skole (NTHoegSk)
 • Heddal ungdomsskole (NTHuskSk)
 • Nordbygda skole (NTNordSk)
 • Notodden ungdomsskole (NTNuskSk)
 • Heddal barneskole (NTRygiSk)
 • Sætre skole (NTSSkole)
 • Tinnesmoen skole (NTTinnSk)
 • Tveiten skole (NTveitSk)
 • Eltonåsen skole (NanEltSk)
 • Maura skole (NanMauSk)
 • Preståsen skole, Nannestd (NanPreSk)
 • Nannestad bibliotek (NannBib)
 • Narvik bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik (NarBib)
 • NaromBib
 • Nasjonalbiblioteket Nasjonalt lånekort (NasjBib)
 • Valdresbiblioteka (NaudBib)
 • NeikBib
 • Nes bibliotek (NesBib)
 • Nesna bibliotek (NesnaBib)
 • Nord-Fron bibliotek (NfroBib)
 • Nittedal bibliotek (NitBib)
 • Nome bibliotek (NomeBib)
 • Nordskogen skolebibliotek (NordBib)
 • Notodden bibliotek (NotBib)
 • Nrk biblioteket (NrkBib)
 • NrkMinne
 • NrsBib
 • Hokksund skolebibliotek (OEHokSk)
 • Hokksund U.skole (OEHokuSk)
 • Ormåsen Oppvekstsenter (OEOrmSk)
 • Skolene i Vestfossen (OEVestSk)
 • Aurvoll skole (OKAurSk)
 • Solvang skolebibliotek (OKVidSk)
 • Myre skolebibliotek (ONMyreSk)
 • Alsvåg skolebibliotek (ONSomSk)
 • Flåtestad skole (OPFlatSk)
 • Greverud skole (OPGrevSk)
 • Hellerasten skole (OPHellSk)
 • Ingieråsen skole (OPIngiSk)
 • Kolbotn skole (OPKolbSk)
 • Østli skole (OPOstlSk)
 • Sofiemyrtoppen skole (OPSofiSk)
 • Tårnåsen skole (OPTarnSk)
 • Vassbonn skole (OPVassSk)
 • Kolbu skolebibliotek (OTKolSk)
 • Lena ungdomsskole (OTLenuSk)
 • OTMoenSk
 • Stange skolebibliotek (OTStaSk)
 • Skreia ungdomsskolebibliotek (OTSuSk)
 • Nord-Odal/Sør-Odal bibliotek (OdlBib)
 • Øvre Eiker bibliotek (OeikBib)
 • Østfold kulturutvikling, Fylkesbiblioteket (OfBib)
 • Øksnes folkebibliotek (OksnBib)
 • Nordre Follo bibliotek - avd. Kolben (OpgBib)
 • Orerønningen skolebibliotek (OreBib)
 • OrskoBib
 • Fengslene i Oslo (OsFngBib)
 • Østfoldmuseene Halden historiske samlinger (OstMus)
 • Østre Toten folkebibliotek (OtotBib)
 • Vikevåg skule (OvikBib)
 • Skulane i Øygarden (Fjell, Øygarden, Sund) (OygSk)
 • Øyer folkebibliotek (OyrBib)
 • Øyer ungdomsskole (OyruBib)
 • Øystre Slidre bibl. (OysliBib)
 • PopBib
 • Porsgrunn bibliotek (PorsBib)
 • Karlshus skole (RADKarSk)
 • Råde ungdomsskole (RADRuSk)
 • Spetalen skole (RADSpeSk)
 • Benterud skole, Ringerike (RIBenSk)
 • Furnes ungdomsskole (RIFurnSk)
 • Kirkekretsen skole (RIKrkrSk)
 • Moelv ungdomsskole (RIMlvuSk)
 • Ullerål skole, Ringerike (RIUllSk)
 • RKBib
 • Kirkevoll skolebibliotek (RKKirkSk)
 • Ramnes skolebibliotek (RKRamnSk)
 • Røråstoppen skolebibliotek (RKRoraSk)
 • Solerød oppvekstsenter. Biblioteket (RKSolSk)
 • Åfarnes skulebibliotek (RMAfarSk)
 • Åndalsnes ungdomsskole. Biblioteket (RMAndSk)
 • Isfjorden skole (RMIsfjSk)
 • Måndalen skule (RMManSk)
 • Vågstranda oppvekstsenter (RMVagSk)
 • Åkrehamn videregående skole (ROAkrVgs)
 • Bergeland videregående skole (ROBerVgs)
 • Bryne vidaregåande skule (ROBryVgs)
 • Dalane videregående skole (RODalVgs)
 • Gand videregående skole (ROGanVgs)
 • Godalen videregående skole (ROGodVgs)
 • Haugaland videregående skole (ROHauVgs)
 • Hetland Videregående skole (ROHetVgs)
 • Hollenderhaugen skolesenter (ROHolVgs)
 • Jåttå videregående skole (ROJatVgs)
 • Frydenlund skolebibliotek (ROKFrySk)
 • Karmsund videregående skole (ROKarVgs)
 • Kopervik videregåene skole (ROKopVgs)
 • Møllehagen videregående skole (ROMolVgs)
 • Øksnevad videregående skole (ROOksVgs)
 • Ølen vidaregåande skule (ROOleVgs)
 • Randaberg videregående skole (RORanVgs)
 • Sandnes videregående skole (ROSanVgs)
 • Sauda videregående skole (ROSauVgs)
 • Skeisvang videregående skole (ROSkeVgs)
 • Sola videregående skole (ROSolVgs)
 • Stavanger offshore tekniske skole (ROSotVgs)
 • Stavanger katedralskole (ROStKVgs)
 • St. Olav videregående skole (ROStOVgs)
 • St. Svithun videregående skole (ROStSVgs)
 • Strand videregående skole (ROStrVgs)
 • Vågen videregående skole (ROVagVgs)
 • Vardafjell videregående skole (ROVarVgs)
 • Midtbygda skole (RYMidtSk)
 • Nærsnes barneskole (RYNAerSk)
 • Røyken ungdomsskole (RYRoyuSk)
 • Sætre skole (RYSatrSk)
 • Slemmestad barneskole (RYSlemSk)
 • Slemmestad U.skole (RYSleuSk)
 • Spikkestad barneskole (RYSpiSk)
 • Spikkestad ungdomsskole (RYSpiuSk)
 • Sydskogen skole (RYSydsSk)
 • Torvbråten skole (RYTorvSk)
 • Råde bibliotek (RadeBib)
 • Rælingen bibliotek (RalBib)
 • Blystadlia skole (RalBlySk)
 • Løvenstad skolebibliotek (RalLovSk)
 • Nordby skole (RalNorSk)
 • Rud skole (RalRudSk)
 • Smestad skole (RalSmeSk)
 • Ramberg skolebibliotek (RamBib)
 • Ranvik ungdomsskole (RanBib)
 • Rana bibliotek (RanaBib)
 • Skolene i Rana (RanaSk)
 • Randaberg folkebibliotek (RandaBib)
 • NRK Platearkivet (Rapl)
 • Rapp
 • Raty
 • Rennesøy skule (RbuBib)
 • Rendalen bibliotek (RendBib)
 • Revetal ungdomsskole (RevBib)
 • Refsnes skole, Biblioteket (RfsBib)
 • Brøttum skole, Ringsaker (RiBrotSk)
 • Brumunddal ungdomsskole (RiBruSk)
 • Fagerlund skole (RiFagSk)
 • Fagernes skole (RiFagerSk)
 • Fossen skolebibliotek (RiFosSk)
 • Gaupen skolebibliotek (RiGauSk)
 • Hempa skolebibliotek (RiHemSk)
 • Moelv skolebibliotek (RiKilSk)
 • Kirkenær skolebibliotek (RiKirSk)
 • Kylstad skolebibliotek (RiKylSk)
 • Lismarka skolebibliotek (RiLisSk)
 • Messenlia skole (RiMesSk)
 • Mørkved skole (RiMorSk)
 • Nes ungdomsskole. Skolebiblioteket (RiNesSk)
 • Nes barneskole (RiNesbSk)
 • Stavsberg skolebibliotek (RiStbSk)
 • Ringebu folkebibliotek (RingBib)
 • Ringerike bibliotek (RirikBib)
 • Ringerike fengselsbibliotek (RirikFng)
 • Risør bibliotek (RisBib)
 • Risør barneskole. Biblioteket (RisbBib)
 • Risør ungdomsskole. Biblioteket. (RisuBib)
 • Rjukan bibliotek (RjuBib)
 • Rauma bibliotek (RmaBib)
 • Rødøy folkebibliotek (RodBib)
 • Rollag bibliotek (RolBib)
 • Rork
 • Røst folkebibliotek (RostBib)
 • RoyBib
 • Ringsaker bibliotek (RskrBib)
 • Ryfylkebiblioteket (RyfylBib)
 • Aspervika skole (SAAspSk)
 • Austrått skole (SAAusSk)
 • Bogafjell skole (SABogSk)
 • Bogafjell ungdomsskole (SABogUSk)
 • Buggeland skole (SABugSk)
 • FBU (SAFbuSk)
 • Figgjo skole (SAFigSk)
 • Forsand skule (SAForSk)
 • Ganddal skole (SAGanSk)
 • Giske ungdomsskole (SAGisSk)
 • Hana skole (SAHanSk)
 • Høle barne- og ungdomsskule (SAHolSk)
 • Hommersåk skole (SAHomSk)
 • Høyland ungdomsskole (SAHoySk)
 • Iglemyr skole (SAIglSk)
 • Kleivane skole (SAKleiSk)
 • Kyrkjevollen skole (SAKyrSk)
 • Lurahammaren ungdomsskole (SALhaSk)
 • Lundehaugen ungdomsskole (SALunSk)
 • Lura skole (SALurSk)
 • Malmheim skole (SAMalSk)
 • Maudland skole (SAMauSk)
 • Øygard ungdomsskole (SAOygSk)
 • Porsholen skole (SAPorSk)
 • Riska ungdomsskole (SARisSk)
 • Sandved skole (SASanSk)
 • Skeiane ungdomsskole (SASkeSk)
 • Sandnes Læringssenter (SASlaSk)
 • Smeaheia skole (SASmeSk)
 • Sørbø skole (SASorSk)
 • Stangeland skole (SAStaSk)
 • Sviland skole (SASviSk)
 • Trones skole og ressurssenter (SATroSk)
 • Austarheim skule (SDAustSk)
 • Fløgstad skule (SDFlogSk)
 • Risvoll skule (SDRisvSk)
 • Strand skolebibliotek (SDStrnSk)
 • Strand Utstyrslager (SDUtstyr)
 • SEAtnaSk
 • Koppang skole (SEKoppSk)
 • Opphus skole (SEOppSk)
 • Sollia barne og ungdomsskole (SESollSk)
 • Stor-Elvdal U.skole (SESuSk)
 • SGLangSk
 • SGLundSk
 • SGNygSk
 • SGTangSk
 • SGTinnSk
 • Åfoss skolebibliotek (SKAafoSk)
 • Åsenhagen skolebibliotek (SKAaseSk)
 • Asak skolebibliotek (SKAsaSk)
 • Brånås skolebibliotek (SKBraSk)
 • Buer skole (SKBuerSk)
 • Gjellerås skolebibliotek (SKGjeSk)
 • Gjerpen barneskole. Biblioteket (SKGjebSk)
 • Grunnskolen Oslo Kristne Senter (OKS) (SKGrosSk)
 • Gulset ungdomsskole (SKGulSk)
 • Kjellervolla skolebibliotek (SKKjeSk)
 • Kjeller skolebibliotek (SKKjelSk)
 • Kjørbekkhøgda skolebibliotek (SKKjorSk)
 • Lunde skolebibliotek (SKLundSk)
 • Mæla ungdomsskole (SKMalaSk)
 • Moflata skole (SKMofSk)
 • Sagdalen skolebibliotek (SKSagdSk)
 • Lillestrøm voksenopplæringssenter (SKSageSk)
 • Skjetten skolebibliotek (SKSkjSk)
 • SKSkoSk
 • Skotfoss skolebibliotek (SKSkotSk)
 • Bråtejordet skole (SKStalSk)
 • Stav skolebibliotek (SKStavSk)
 • Sten-Tærud skolebibliotek (SKStenSk)
 • Stigeråsen skole (SKStroSk)
 • Tæruddalen skolebibliotek (SKTarSk)
 • Vardeåsen skolebibliotek (SKVarSk)
 • Venstøp skolebibliotek (SKVenSk)
 • Vigernes skolebibliotek (SKVigSk)
 • Volla skolebibliotek (SKVolSk)
 • Dysjaland skule (SODysSk)
 • Fjuk skole (SOFjukSk)
 • Frogner skole (SOFroSk)
 • Grannes skole (SOGraSk)
 • Håland skole (SOHaaSk)
 • Haga skole (SOHagSk)
 • Haugtun skole (SOHauSk)
 • Glommasvingen skole (SOKKorSk)
 • Kjerrberget ungdomsskole (SOKjeUSk)
 • Melvold ungdomsskole (SOMelSk)
 • Røyneberg skole (SORoySk)
 • Sande skole (SOSanSk)
 • Skadberg skole (SOSkaSk)
 • Sola ungdomsskole (SOSoUSk)
 • Sola skole (SOSolSk)
 • Sørum skole (SOSorSk)
 • Sørumsand skole (SOSoruSk)
 • Storevarden skole (SOStoSk)
 • Tananger ungdomsskole (SOTaUSk)
 • Vesterskaun skole (SOVestSk)
 • Auglend skole (STAugSk)
 • Austbø skole (STAusSk)
 • Beitstad skole (STBeitSk)
 • Buøy skole (STBuoSk)
 • Byafossen skole (STByafSk)
 • Byfjord skole (STByfSk)
 • Eiganes skole (STEgaSk)
 • Egge barneskole (STEggeSk)
 • Egge U.skole (STEgguSk)
 • Gausel skole (STGauSk)
 • Godeset skole (STGodSk)
 • Gosen ungdomsskole (STGosSk)
 • Gautesete skole (STGtsSk)
 • Hafrsfjord skole (STHafSk)
 • Hinna skole (STHinSk)
 • Hundvåg skole (STHunSk)
 • Hystad skule (STHysSk)
 • Jåtten skole (STJatSk)
 • Johannes læringssenter (STJohSk)
 • Steinkjer ungdomsskole. Biblioteket (STKSusSk)
 • Kampen skole (STKamSk)
 • Kannik skoles bibliotek (STKanSk)
 • Kvaleberg skole (STKbgSk)
 • Kristianslyst skole (STKriSk)
 • Kvam skole (STKvamSk)
 • Kvernevik skole (STKveSk)
 • Langeland skule (STLanSk)
 • Lassa skole (STLasSk)
 • Leirvik skule (STLeiSk)
 • Lenden skole og ressurssenter (STLenSk)
 • Litlabø skule (STLitSk)
 • Lø skole (STLoSk)
 • Lunde skole (STLunSk)
 • Madlamark skole (STMamSk)
 • Mære skolebibliotek (STMarSk)
 • Madlavoll skole (STMavSk)
 • Nylund skole (STNylSk)
 • Nysæter ungdomsskule (STNysuSk)
 • Revheim ungdomsskole (STRevSk)
 • Roaldsøy skole (STRoaSk)
 • Rommetveit skule (STRomSk)
 • Sagvåg skule (STSagSk)
 • Steinkjer barneskole (STSbsSk)
 • Skeie skole (STSkeSk)
 • Stord ungdomsskule (STStouSk)
 • Storhaug skole (STStrSk)
 • Sunde skole (STSunSk)
 • St. Svithun skole (STSviSk)
 • Tastarustå skole (STTarSk)
 • Tasta skoles bibliotek (STTasSk)
 • Tastaveden skole (STTavSk)
 • Teinå skoles bibliotek (STTeiSk)
 • Tjensvoll skole (STTjeSk)
 • Tjødnalio skule (STTjoSk)
 • Ullandhaug skole (STUllSk)
 • Våland skoles bibliotek (STVaaSk)
 • Vardenes skole (STVarSk)
 • Vassøy skole (STVasSk)
 • Vaulen skole (STVauSk)
 • Steinkjer voksenopplæring (STVokSk)
 • Auklandshamn skule, Sveio (SVAukSk)
 • Førde skule, Sveio (SVForSk)
 • Sveio b-og u-skule, Sveio (SVSveiSk)
 • Valestrand skule, Sveio (SVValSk)
 • Vikse skule,Sveio (SVVikSk)
 • Sandnes bibliotek (SandBib)
 • Sør-Aurdal folkebibliotek (SaurBib)
 • SdaBib
 • Sogndal bibliotek (SdalBib)
 • Sauda ungdomsskule (SdauBib)
 • Sel bibliotek (SelBib)
 • Store Bergan skolebibliotek (SfBerSk)
 • Breidablikk U.skole (SfBreiSk)
 • Bugården ungdomsskole. (SfBuguSk)
 • Byskolen skolebibliotek (SfBySk)
 • Fevang skolebibliotek (SfFevSk)
 • Framnes skolebibliotek (SfFramSk)
 • Gokstad skole. Biblioteket (SfGokSk)
 • Haukerød skolebibliotek (SfHaukSk)
 • Helgerød skolebibliotek (SfHelgSk)
 • SfKomSk
 • Mosserød skolebibliotek (SfMosSk)
 • Ormestad skolebibliotek (SfOrmSk)
 • Sande skolebibliotek (SfSandSk)
 • Unneberg skolebibliotek (SfUnnSk)
 • Sandefjord voksenopplæring (SfVOppSk)
 • Vesterøy skolebibliotek (SfVestSk)
 • Virik skolebibliotek (SfViriSk)
 • Sandefjordbibliotekene (SfjBib)
 • SfjvBib
 • SftBib
 • Grov skole (SkGrovSk)
 • Skånland skolebibliotek (SkSkanSk)
 • Tjeldsund folkebibliotek (SkanBib)
 • Skauen skole (SkauenSk)
 • Lillestrømbibliotekene (SkeBib)
 • SkjBib
 • Skien bibliotek (SknBib)
 • Skiptvet bibliotek (SktvBib)
 • Søndeled skolebibliotek (SledBib)
 • Biblioteka i Sunnfjord (SofjBib)
 • Sokndal folkebibliotek (SoknBib)
 • Sortland bibliotek (SortBib)
 • Pedagogisk senter Skien (SpedBib)
 • Sølvberget bibliotek og kulturhus (StavBib)
 • Steigen folkebibliotek (SteigBib)
 • Steigenskolen (SteigSk)
 • StgBib
 • Steinkjer bibliotek (StkjBib)
 • Stor-Elvdal bibliotek (StldBib)
 • Straumen skule (StmBib)
 • Stange bibliotek (StngBib)
 • Ilseng fengsel, Stange (StngFng)
 • Stangeskolene (StngSk)
 • Stord folkebibliotek (StrdBib)
 • StvgBib
 • SulBib
 • SvarBib
 • Svensedammen skole (SvdBib)
 • Sveio folkebibliotek (SveiBib)
 • SvkBib
 • Svelvik ungdomsskole (SvkuBib)
 • Saltvern skole. Biblioteket (SvuBib)
 • Barkåker skolebibliotek (TBBarSk)
 • Byskogen skole (TBBysSk)
 • Eik skolebibliotek (TBEikSk)
 • Hogsnes skolebibliotek (TBHogSk)
 • Husøy skolebibliotek (TBHusoSk)
 • Husvik skolebibliotek (TBHusvSk)
 • Kongseik ungdomsskole (TBKjelSk)
 • TBKlokSk
 • Presterød skolebibliotek (TBPreSk)
 • Presterød ungdomsskole (TBPreuSk)
 • Ringshaug skolebibliotek (TBRingSk)
 • Ringshaug ungdomsskole. Biblioteket (TBRinguSk)
 • Sandeåsen skolebibliotek (TBSanSk)
 • Sem skolebibliotek (TBSemSk)
 • Træleborg skolebibliotek (TBTrbSk)
 • Vear skole (TBVeaSk)
 • Volden skolebibliotek (TBVolSk)
 • Vardheia ungdomsskule (TIVaruSk)
 • Åsheim barneskoles bibliotek (TKAshBSk)
 • Åsheim ungdomsskolebibliotek (TKAshUSk)
 • Åsvang skolebibliotek (TKAsvaSk)
 • Åsveien skolebibliotek (TKAsveSk)
 • Berg skolebibliotek (TKBergSk)
 • Bispehaugen skolebibliotek (TKBispSk)
 • Blussuvoll skolebibliotek (TKBlusSk)
 • Bratsberg skolebibliotek (TKBratSk)
 • Breidablikk skolebibliotek (TKBreiSk)
 • Brundalen skolebibliotek (TKBrunSk)
 • Byåsen skolebibliotek (TKByasSk)
 • Charlottenlund skolebibliotek (TKChaBSk)
 • Charlottenlund ungdomsskole (TKChaUSk)
 • Dalgård skolebibliotek (TKDalgSk)
 • Eberg skolebibliotek (TKEbrgSk)
 • Flatåsen skolebibliotek (TKFlatSk)
 • TKFuruSk
 • Hårstad skolebibliotek (TKHaarSk)
 • Hallset skolebibliotek (TKHallSk)
 • Hoeggen skolebibliotek (TKHoegSk)
 • Huseby ungdomsskole (TKHuseSk)
 • Ila skolebibliotek (TKIlaSk)
 • Jakobsli skolebibliotek (TKKalvSk)
 • Kattem skolebibliotek (TKKattSk)
 • Klæbu ungdomsskole (TKKlaSk)
 • Kolstad skolebibliotek (TKKolsSk)
 • Lade skolebibliotek (TKLadeSk)
 • Lilleby skolebibliotek (TKLillSk)
 • Markaplassen skolebibliotek (TKMarkSk)
 • Trondheim kommunale kulturskole (TKK) (TKMuSk)
 • Nardo skolebibliotek (TKNardSk)
 • Nidarvoll skolebibliotek (TKNidaSk)
 • TKNideSk
 • Nyborg skolebibliotek (TKNybgSk)
 • Nypvang skolebibliotek (TKNypvSk)
 • Okstad skolebibliotek (TKOkstSk)
 • Ranheim skolebibliotek (TKRanhSk)
 • Romolslia skolebibliotek (TKRomoSk)
 • Rosten skolebibliotek (TKRostSk)
 • Rosenborg skolebibliotek (TKRsbgSk)
 • Rye skolebibliotek (TKRyeSk)
 • Huseby barneskole (TKSaupSk)
 • Trondheim voksenopplæring - Trovo (TKSevoSk)
 • Singsaker skolebibliotek (TKSingSk)
 • Sjetne skolebibliotek (TKSjtnSk)
 • Selsbakk skolebibliotek (TKSlsbSk)
 • Solbakken skolebibliotek (TKSolbSk)
 • Sørborgen skole, Trondheim (TKSorSk)
 • Lianvatnet skole (TKSpesSk)
 • Spongdal skolebibliotek (TKSpgdSk)
 • Stabbursmoen skolebibliotek (TKStabSk)
 • Stavset skolebibliotek (TKStavSk)
 • Steindal skolebibliotek (TKStndSk)
 • Strindheim skolebibliotek (TKStriSk)
 • Sunnland skolebibliotek (TKSunlSk)
 • Sverresborg skolebibliotek (TKSvsbSk)
 • Tanem Oppvekstsenter, Trondheim (TKTanSk)
 • Tonstad skolebibliotek (TKTnstSk)
 • Ugla skolebibliotek (TKUglaSk)
 • Utleira skolebibliotek (TKUtlrSk)
 • Vikasen skole (TKVkasSk)
 • Tromsø fengsel (TRFngBib)
 • Trondjord skole (TRTronSk)
 • Frakkagjerd barneskole (TYFrkSk)
 • Nedstrand barne- og u.skole (TYNedsSk)
 • Tønsberg og Færder bibliotek (TbgBib)
 • Tysværvåg barne- og ungdomsskole (TbuBib)
 • Tangen skole (TgnBib)
 • Trondheim Int. School (This)
 • TjomeBib
 • Tømmerås skole (TmrBib)
 • Tysvær opplæringssenter (TpedBib)
 • Træna bibliotek (TraBib)
 • TrdBib
 • Trondheim folkebibliotek (TrhBib1)
 • Tromsø bibliotek og byarkiv (TrmsBib)
 • Trysil folkebibliotek (TryBib)
 • Tverlandet skole. Biblioteket (TverBib)
 • Tyrielden Eidskog bibliotek (TyrEiBib)
 • Tysvær bibliotek (TysvBib)
 • Allergot ungdomsskole (UKAlleSk)
 • Bakke skole (UKBakkSk)
 • Borgen skole (UKBorgSk)
 • Døli skolebibliotek (UKDoliSk)
 • Gystadmarka skole (UKGysSk)
 • Gystadmarka ungdomsskole (UKGysuSk)
 • Hovin skolebibliotek (UKHovSk)
 • Jessheim skole (UKJessSk)
 • Mogreina skolebibliotek (UKMogSk)
 • Nordkisa skole (UKNokiSk)
 • Nordby ungdomsskole (UKNordSk)
 • Skogmo skole (UKSkogSk)
 • Vesong ungdomsskole (UKVesoSk)
 • Ullersmo fengselsbibliotek (ULFngBib)
 • Ullensaker bibliotek (UllBib)
 • Utsira bibliotek (UtsBib)
 • Vadsø fengsel (VAFngBib)
 • Vestfoldarkivet (VFKArkiv)
 • Sandeid skulebibliotek (VIImBib)
 • Skjold skulebibliotek (VISkBib)
 • Vats skulebibliotek (VIVaBib)
 • Vågen skule (VIVageSk)
 • Vikedal skulebibliotek (VIViBib)
 • Vik skule og barnehage (VIVikSk)
 • Garnes oppvekstsenter (VKGarSk)
 • Ørmelen skole (VKOrmSk)
 • Stiklestad skole (VKStiSk)
 • Verdal fengsel (VKVerFng)
 • Verdalsøra u/b skole (VKVeruSk)
 • Vinne skole (VKVinSk)
 • Vuku oppvekstsenter (VKVukuSk)
 • Voss ungdomsskole. Biblioteket (VOKuSk)
 • Bøverbru skolebibliotek (VTBovSk)
 • Korta skolebibliotek (VTKorSk)
 • Raufoss skolebibliotek (VTRaubSk)
 • Reinsvoll skolebibliotek (VTReibSk)
 • Vestre Toten ungdomsskole (VTReiuSk)
 • Thune skolebibliotek (VTThuSk)
 • Buksnes skolebibliotek (VVBukSk)
 • Ballstad skolebibliotek (VVSkoSk)
 • VaagBib
 • Vadsø bibliotek og Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø (VadBib)
 • Valdresmusea (ValdrMus)
 • Værøy folkebibliotek (VarBib)
 • Varden ungdomsskole (VardBib)
 • VefoBib
 • Verdal bibliotek (VerBib)
 • Vefsn bibliotek (VfsnBib)
 • VigeMus
 • Biblioteka i Vindafjord og Etne (VindBib)
 • Vestre Jakobselv skolebibliotek (VjeBib)
 • Våler folkebibliotek (VlrBib)
 • VlruBib
 • Vang folkebibliotek (VngBib)
 • Vang barne- og ungdomsskule (VngVanSk)
 • Voss bibliotek (VosBib)
 • Verket skole (VrkBib)
 • Vestre Toten folkebibliotek (Fyrverkeriet) (VtotBib)
 • Vadsø Ungdomsskole (VuskBib)
 • Meieriet bibliotek (VvoyBib)
 • Wang Vgs. bibliotek (WangVgSk)
 • Deichmanske bibliotek (carl)
 • Høyskolen i Oslo/Avdeling for estetiske fag (estbib) (tidligere kunde)
 • Gokstad kystlag. Motorsamlingen (gkl)

Generert 29/01/2022 kl. 00:42:44


Mer om Bibliotek-Systemer As© Et produkt fra Bibliotek-Systemer As