Samlet utlånsaktivitet på BIBLIOFIL-bibliotek

Hver dag samles det inn data fra alle BIBLIOFIL-bibliotek som bruker utlånsmodulen. Nedenfor følger en oversikt over antall utlån pr. måned. Oversikten nedenfor inneholder data som er registrert tom. 10/12/2023 kl. 01:34

Vær oppmerksom på at denne oversikten inneholder antall utlån pr. måned som er foretatt med BIBLIOFIL. Antallet bibliotek som benytter utlånsmodulen er økende. Dette vil følgelig ikke være noe generelt uttrykk for antall utlån i norske bibliotek.

Det er laget en egen statistikk som inneholder bare de bibliotekene som har brukt utlånsmodulen fra og med Januar 1996. Denne statistikken vil være et bedre uttrykk for den generelle utlånsaktisiviteten i norske bibliotek


Sammenligning av alle fra og med 1996 (graf siste 5 år)

Måned19961997Endring
1996-
1997
1998Endring
1997-
1998
Januar 1,127,155  1,251,274 11.01 % 1,306,079 4.38 %
Februar 1,087,277  1,114,609 2.51 % 1,168,182 4.81 %
Mars 1,173,096  1,072,789 -8.55 % 1,270,277 18.41 %
April 996,111  1,193,210 19.79 % 1,104,069 -7.47 %
Mai 915,371  970,297 6.00 % 920,298 -5.15 %
Juni 830,743  864,260 4.03 % 929,951 7.60 %
Juli 811,257  775,024 -4.47 % 845,754 9.13 %
August 884,826  871,859 -1.47 % 1,025,470 17.62 %
September 1,091,998  1,163,980 6.59 % 1,292,060 11.00 %
Oktober 1,262,466  1,271,047 0.68 % 1,330,632 4.69 %
November 1,159,881  1,154,437 -0.47 % 1,238,033 7.24 %
Desember 778,254  837,200 7.57 % 916,720 9.50 %
Totalt 12,118,435  12,539,986 3.48 % 13,347,525 6.44 %
 
Måned1999Endring
1998-
1999
2000Endring
1999-
2000
2001Endring
2000-
2001
Januar 1,300,352 -0.44 % 1,449,596 11.48 % 1,574,564 8.62 %
Februar 1,231,248 5.40 % 1,481,363 20.31 % 1,369,807 -7.53 %
Mars 1,472,360 15.91 % 1,520,882 3.30 % 1,519,105 -0.12 %
April 1,134,667 2.77 % 1,200,948 5.84 % 1,291,850 7.57 %
Mai 998,232 8.47 % 1,197,352 19.95 % 1,181,203 -1.35 %
Juni 1,059,226 13.90 % 1,074,729 1.46 % 1,062,651 -1.12 %
Juli 869,116 2.76 % 919,652 5.81 % 958,668 4.24 %
August 1,094,090 6.69 % 1,241,497 13.47 % 1,268,395 2.17 %
September 1,390,937 7.65 % 1,378,039 -0.93 % 1,384,625 0.48 %
Oktober 1,415,375 6.37 % 1,532,118 8.25 % 1,608,266 4.97 %
November 1,462,001 18.09 % 1,531,138 4.73 % 1,529,826 -0.09 %
Desember 1,001,164 9.21 % 1,029,674 2.85 % 997,356 -3.14 %
Totalt 14,428,768 8.10 % 15,556,988 7.82 % 15,746,316 1.22 %
 
Måned2002Endring
2001-
2002
2003Endring
2002-
2003
2004Endring
2003-
2004
Januar 1,649,319 4.75 % 1,696,973 2.89 % 1,658,004 -2.30 %
Februar 1,473,545 7.57 % 1,504,532 2.10 % 1,562,651 3.86 %
Mars 1,388,291 -8.61 % 1,631,954 17.55 % 1,817,297 11.36 %
April 1,484,237 14.89 % 1,421,022 -4.26 % 1,498,913 5.48 %
Mai 1,166,595 -1.24 % 1,355,187 16.17 % 1,260,764 -6.97 %
Juni 1,115,763 5.00 % 1,182,282 5.96 % 1,340,648 13.39 %
Juli 1,093,523 14.07 % 1,052,188 -3.78 % 1,048,613 -0.34 %
August 1,258,222 -0.80 % 1,345,111 6.91 % 1,444,700 7.40 %
September 1,513,862 9.33 % 1,630,288 7.69 % 1,775,598 8.91 %
Oktober 1,685,562 4.81 % 1,745,488 3.56 % 1,795,372 2.86 %
November 1,585,570 3.64 % 1,604,768 1.21 % 1,858,073 15.78 %
Desember 1,081,458 8.43 % 1,167,965 8.00 % 1,381,701 18.30 %
Totalt 16,495,947 4.76 % 17,337,758 5.10 % 18,442,334 6.37 %
 
Måned2005Endring
2004-
2005
2006Endring
2005-
2006
2007Endring
2006-
2007
Januar 1,852,847 11.75 % 1,850,515 -0.13 % 1,883,420 1.78 %
Februar 1,647,626 5.44 % 1,611,548 -2.19 % 1,641,111 1.83 %
Mars 1,714,116 -5.68 % 1,869,046 9.04 % 1,896,048 1.44 %
April 1,690,363 12.77 % 1,525,891 -9.73 % 1,487,678 -2.50 %
Mai 1,443,855 14.52 % 1,460,970 1.19 % 1,498,530 2.57 %
Juni 1,289,473 -3.82 % 1,244,574 -3.48 % 1,288,009 3.49 %
Juli 1,000,319 -4.61 % 994,212 -0.61 % 1,164,803 17.16 %
August 1,576,228 9.10 % 1,599,684 1.49 % 1,677,939 4.89 %
September 1,794,599 1.07 % 1,826,073 1.75 % 1,856,096 1.64 %
Oktober 1,831,376 2.01 % 1,908,325 4.20 % 2,037,899 6.79 %
November 1,893,179 1.89 % 1,911,940 0.99 % 1,927,204 0.80 %
Desember 1,289,060 -6.70 % 1,277,546 -0.89 % 1,248,768 -2.25 %
Totalt 19,023,041 3.15 % 19,080,324 0.30 % 19,607,505 2.76 %
 
Måned2008Endring
2007-
2008
2009Endring
2008-
2009
2010Endring
2009-
2010
Januar 2,036,085 8.11 % 2,016,696 -0.95 % 1,982,441 -1.70 %
Februar 1,831,689 11.61 % 1,819,913 -0.64 % 1,852,750 1.80 %
Mars 1,726,565 -8.94 % 2,098,339 21.53 % 2,215,566 5.59 %
April 1,882,324 26.53 % 1,785,002 -5.17 % 1,782,363 -0.15 %
Mai 1,477,616 -1.40 % 1,600,199 8.30 % 1,548,830 -3.21 %
Juni 1,361,940 5.74 % 1,464,157 7.51 % 1,476,536 0.85 %
Juli 1,178,425 1.17 % 1,317,132 11.77 % 1,242,110 -5.70 %
August 1,845,453 9.98 % 2,092,289 13.38 % 2,262,982 8.16 %
September 1,975,036 6.41 % 2,038,582 3.22 % 2,098,208 2.92 %
Oktober 2,131,448 4.59 % 2,086,230 -2.12 % 2,035,375 -2.44 %
November 2,041,444 5.93 % 2,056,716 0.75 % 2,125,422 3.34 %
Desember 1,399,449 12.07 % 1,442,868 3.10 % 1,507,487 4.48 %
Totalt 20,887,474 6.53 % 21,818,123 4.46 % 22,130,070 1.43 %
 
Måned2011Endring
2010-
2011
2012Endring
2011-
2012
2013Endring
2012-
2013
Januar 2,144,896 8.19 % 2,198,736 2.51 % 2,316,314 5.35 %
Februar 1,941,307 4.78 % 2,052,971 5.75 % 1,954,313 -4.81 %
Mars 2,211,413 -0.19 % 2,255,961 2.01 % 1,988,575 -11.85 %
April 1,763,156 -1.08 % 1,776,963 0.78 % 2,203,427 24.00 %
Mai 1,857,227 19.91 % 1,738,077 -6.42 % 1,790,620 3.02 %
Juni 1,524,527 3.25 % 1,625,718 6.64 % 1,626,063 0.02 %
Juli 1,232,161 -0.80 % 1,391,994 12.97 % 1,483,707 6.59 %
August 2,283,401 0.90 % 2,491,857 9.13 % 2,709,875 8.75 %
September 2,040,061 -2.77 % 2,064,532 1.20 % 2,119,776 2.68 %
Oktober 2,051,823 0.81 % 2,223,122 8.35 % 2,272,600 2.23 %
November 2,146,749 1.00 % 2,200,107 2.49 % 2,215,127 0.68 %
Desember 1,539,739 2.14 % 1,427,925 -7.26 % 1,571,234 10.04 %
Totalt 22,736,460 2.74 % 23,447,963 3.13 % 24,251,631 3.43 %
 
Måned2014Endring
2013-
2014
2015Endring
2014-
2015
2016Endring
2015-
2016
Januar 2,297,878 -0.80 % 2,255,286 -1.85 % 2,106,017 -6.62 %
Februar 2,008,302 2.76 % 1,992,502 -0.79 % 2,078,738 4.33 %
Mars 2,227,807 12.03 % 2,288,459 2.72 % 2,058,428 -10.05 %
April 1,919,143 -12.90 % 1,858,715 -3.15 % 2,106,640 13.34 %
Mai 1,743,289 -2.64 % 1,708,799 -1.98 % 1,747,574 2.27 %
Juni 1,616,652 -0.58 % 1,720,020 6.39 % 1,797,741 4.52 %
Juli 1,379,894 -7.00 % 1,456,924 5.58 % 1,430,888 -1.79 %
August 2,665,509 -1.64 % 2,764,794 3.72 % 2,846,210 2.94 %
September 2,296,470 8.34 % 2,162,132 -5.85 % 2,086,500 -3.50 %
Oktober 2,241,765 -1.36 % 2,188,524 -2.37 % 1,711,658 -21.79 %
November 2,160,373 -2.47 % 2,131,295 -1.35 % 1,742,739 -18.23 %
Desember 1,637,283 4.20 % 1,606,058 -1.91 % 1,233,971 -23.17 %
Totalt 24,194,365 -0.24 % 24,133,508 -0.25 % 22,947,104 -4.92 %
 
Måned2017Endring
2016-
2017
2018Endring
2017-
2018
2019Endring
2018-
2019
Januar 1,829,894 -13.11 % 1,740,060 -4.91 % 1,846,724 6.13 %
Februar 1,527,380 -26.52 % 1,439,590 -5.75 % 1,509,444 4.85 %
Mars 1,767,013 -14.16 % 1,508,159 -14.65 % 1,715,651 13.76 %
April 1,445,931 -31.36 % 1,565,771 8.29 % 1,482,041 -5.35 %
Mai 1,421,573 -18.65 % 1,254,156 -11.78 % 1,466,804 16.96 %
Juni 1,283,804 -28.59 % 1,283,181 -0.05 % 1,335,815 4.10 %
Juli 1,077,754 -24.68 % 1,033,021 -4.15 % 1,198,991 16.07 %
August 2,383,210 -16.27 % 2,353,302 -1.25 % 2,445,734 3.93 %
September 1,705,845 -18.24 % 1,674,907 -1.81 % 1,782,389 6.42 %
Oktober 1,688,629 -1.35 % 1,746,252 3.41 % 1,891,335 8.31 %
November 1,737,880 -0.28 % 1,728,605 -0.53 % 1,813,418 4.91 %
Desember 1,160,470 -5.96 % 1,155,429 -0.43 % 1,228,088 6.29 %
Totalt 19,029,383 -17.07 % 18,482,433 -2.87 % 19,716,434 6.68 %
 
Måned2020Endring
2019-
2020
2021Endring
2020-
2021
2022Endring
2021-
2022
Januar 1,920,006 3.97 % 1,620,141 -15.62 % 1,835,687 13.30 %
Februar 1,666,898 10.43 % 1,499,009 -10.07 % 1,563,892 4.33 %
Mars 970,576 -43.43 % 1,512,973 55.88 % 1,821,537 20.39 %
April 341,324 -76.97 % 1,348,990 295.22 % 1,494,625 10.80 %
Mai 590,266 -59.76 % 1,309,953 121.93 % 1,500,542 14.55 %
Juni 1,101,933 -17.51 % 1,445,147 31.15 % 1,391,786 -3.69 %
Juli 1,094,138 -8.75 % 1,207,852 10.39 % 1,191,692 -1.34 %
August 2,148,232 -12.16 % 2,228,148 3.72 % 2,312,531 3.79 %
September 1,696,302 -4.83 % 1,822,347 7.43 % 1,877,603 3.03 %
Oktober 1,703,005 -9.96 % 1,761,357 3.43 % 1,760,183 -0.07 %
November 1,709,153 -5.75 % 1,837,466 7.51 % 1,835,506 -0.11 %
Desember 1,318,598 7.37 % 1,219,348 -7.53 % 1,187,960 -2.57 %
Totalt 16,260,431 -17.53 % 18,812,731 15.70 % 19,773,544 5.11 %
 
Måned2023Endring
2022-
2023
Januar 1,929,152 5.09 %
Februar 1,627,574 4.07 %
Mars 1,886,757 3.58 %
April 1,505,237 0.71 %
Mai 1,491,573 -0.60 %
Juni 1,464,589 5.23 %
Juli 1,277,300 7.18 %
August 2,359,287 2.02 %
September 1,902,780 1.34 %
Oktober 1,815,365 3.14 %
November 1,856,868 1.16 %
Desember 426,197 -64.12 %
Totalt 19,542,679 -1.17 %
 

Totalt antall utlån med BIBLIOFIL siden 1/1/1996: 531,889,260

Tall i gul farge angir måned med påske. Dette vil kunne påvirke antall utlån betydelig.

Tall i rød farge angir innværende måned og betyr at tallene ikke er fullstendige


Antall utsendte purrebrev pr. år

ÅrBrev via postenBrev via epost
1996 633647 0
1997(25.5%) 795086 0
1998(5.8%) 841493 3168
1999(11.0%) 934219 (286.8%) 12253
2000(-0.8%) 926546 (402.8%) 61610
2001(-4.7%) 883400 (53.8%) 94751
2002(-6.2%) 828239 (68.1%) 159298
2003(0.6%) 833252 (56.3%) 248938
2004(-14.6%) 711370 (17.3%) 291963
2005(-3.7%) 684794 (26.4%) 369056
2006(-10.3%) 614084 (14.1%) 421052
2007(-11.5%) 543655 (3.0%) 433522
2008(-7.4%) 503590 (9.0%) 472448
2009(-5.4%) 476158 (11.7%) 527572
2010(-9.0%) 433199 (3.7%) 547065
2011(-5.4%) 409983 (4.5%) 571439
2012(-6.5%) 383154 (-1.6%) 562117
2013(0.7%) 385745 (-8.8%) 512827
2014(-21.9%) 301427 (9.7%) 562353
2015(-18.2%) 246667 (1.3%) 569530
2016(-14.0%) 212173 (-7.5%) 526961
2017(-27.8%) 153189 (-26.5%) 387186
2018(-18.8%) 124406 (-0.8%) 383979
2019(-5.2%) 117892 (17.1%) 449615
2020(-34.0%) 77793 (-11.8%) 396449
2021(-3.3%) 75199 (7.6%) 426591
2022(-4.1%) 72087 (8.7%) 463905
2023 43198 460304

Bestilt innlån pr. år

ÅrBestilt innlånBestilt lånerinitiert innlån
1997 48061 0
1998(35.9%) 65298 0
1999(17.1%) 76432 0
2000(12.2%) 85736 11
2001(3.6%) 88813 0
2002(0.1%) 88867 0
2003(-3.5%) 85745 0
2004(15.1%) 98722 0
2005(16.8%) 115266 0
2006(5.9%) 122030 0
2007(6.1%) 129416 0
2008(11.5%) 144300 3137
2009(30.4%) 188143 (473.3%) 17985
2010(39.3%) 262118 (144.8%) 44033
2011(16.7%) 305992 (31.7%) 57975
2012(3.9%) 318013 (-11.0%) 51592
2013(5.1%) 334178 (18.1%) 60922
2014(4.8%) 350308 (15.3%) 70251
2015(3.2%) 361692 (2.8%) 72186
2016(-4.8%) 344391 (-9.7%) 65169
2017(-17.9%) 282892 (-8.3%) 59787
2018(11.8%) 316144 (4.6%) 62553
2019(12.4%) 355267 (9.1%) 68247
2020(-13.5%) 307245 (-18.1%) 55878
2021(13.5%) 348720 (27.8%) 71389
2022(-8.0%) 320812 (22.9%) 87739
2023 297873 90617

Utlånt innlån pr. år

ÅrUtlånt innlånUtlånt lånerinitiert innlån
1997 40068 0
1998(40.3%) 56213 0
1999(17.1%) 65853 0
2000(13.9%) 74996 0
2001(1.9%) 76451 0
2002(0.3%) 76687 0
2003(-0.9%) 75969 0
2004(20.4%) 91429 0
2005(26.3%) 115445 0
2006(11.7%) 128971 0
2007(5.9%) 136568 0
2008(8.8%) 148557 1965
2009(17.3%) 174256 (585.9%) 13478
2010(20.3%) 209650 (143.5%) 32815
2011(25.4%) 262960 (62.8%) 53414
2012(10.1%) 289512 (14.3%) 61037
2013(7.1%) 310195 (21.2%) 73960
2014(4.6%) 324548 (10.2%) 81529
2015(4.6%) 339510 (7.8%) 87866
2016(-2.3%) 331648 (-0.6%) 87299
2017(-4.5%) 316773 (-9.5%) 79034
2018(5.4%) 333739 (9.5%) 86512
2019(17.8%) 393306 (16.9%) 101123
2020(-10.0%) 354030 (-16.0%) 84927
2021(30.9%) 463331 (34.9%) 114602
2022(0.8%) 467163 (29.0%) 147827
2023 440376 159064

Fjernlånsbestilling pr. år

ÅrFjernlånsbestilling mottattFjernlånsbestilling lånerinitiert mottatt
2004 143299 0
2005(16.1%) 166392 0
2006(-1.7%) 163551 0
2007(3.4%) 169082 0
2008(10.5%) 186907 4269
2009(14.4%) 213827 (342.7%) 18900
2010(18.5%) 253421 (86.7%) 35282
2011(2.9%) 260726 (39.6%) 49239
2012(-3.1%) 252564 (-11.3%) 43673
2013(-2.7%) 245807 (11.2%) 48581
2014(5.9%) 260396 (7.3%) 52117
2015(7.0%) 278678 (12.5%) 58653
2016(-11.3%) 247125 (-15.4%) 49592
2017(-97.8%) 5520 (-98.9%) 534
2018(-41.9%) 3206 (-37.6%) 333
2019(-41.6%) 1872 (-49.8%) 167
2020(-43.1%) 1065 (-73.7%) 44
2021(-42.2%) 616 (175.0%) 121
2022(142.9%) 1496 (-81.0%) 23
2023 264887 87932

Fjernlån (utlån) utført pr. år

ÅrFjernlån
1999 29508
2000(854.1%) 281543
2001(2.0%) 287190
2002(10.7%) 317913
2003(7.9%) 342924
2004(2.8%) 352379
2005(-3.8%) 339106
2006(-3.7%) 326472
2007(5.3%) 343786
2008(10.3%) 379152
2009(7.6%) 408155
2010(14.0%) 465263
2011(2.5%) 476706
2012(-3.3%) 461056
2013(0.9%) 465189
2014(7.9%) 501734
2015(6.9%) 536159
2016 535962
2017(-36.9%) 338236
2018(3.6%) 350308
2019(3.2%) 361463
2020(-15.7%) 304678
2021(12.5%) 342787
2022(19.8%) 410776
2023 407096

Innlevering for annet bibliotek pr. år

ÅrInnleveringer
2007 1919
2008(838.4%) 18007
2009(88.7%) 33971
2010(45.5%) 49422
2011(25.1%) 61808
2012(26.5%) 78175
2013(11.2%) 86935
2014(14.6%) 99599
2015(7.9%) 107471
2016(-6.6%) 100390
2017(-28.6%) 71706
2018(-3.7%) 69027
2019(7.6%) 74296
2020(-18.4%) 60633
2021(-3.5%) 58484
2022(-1.1%) 57832
2023 65328

Mottatt depoteksemplar pr. år

ÅrMottatt
2009 10988
2010(284.8%) 42280
2011(24.6%) 52701
2012(4.5%) 55051
2013(3.9%) 57179
2014(-0.2%) 57046
2015(-2.8%) 55449
2016(15.0%) 63771
2017(-64.2%) 22833
2018(80.8%) 41276
2019(8.3%) 44687
2020(-15.8%) 37637
2021(14.7%) 43164
2022(12.8%) 48683
2023 44168

BIBLIOFIL holder forøvrig orden på:

Total mediebestand i norske bibliotek pr. 2008: 56 millioner (kilde: ABM-Utvikling)

Antall eksemplarer 33,350,191 
Antall forskjellige titler 16,534,761 
Antall lånere 5,294,076 

Utlån 1996

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,127,15555
Februar1,087,27755
Mars1,173,09658
April996,11160
Mai915,37160
Juni830,74361
Juli811,25760
August884,82662
September1,091,99863
Oktober1,262,46663
November1,159,88164
Desember778,25465

Totalt antall utlån i 1996: 12,118,435


Utlån 1997

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,251,27466
Februar1,114,60966
Mars1,072,78967
April1,193,21067
Mai970,29767
Juni864,26067
Juli775,02466
August871,85968
September1,163,98070
Oktober1,271,04769
November1,154,43770
Desember837,20070

Totalt antall utlån i 1997: 12,539,986


Utlån 1998

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,306,07972
Februar1,168,18275
Mars1,270,27772
April1,104,06970
Mai920,29871
Juni929,95172
Juli845,75470
August1,025,47076
September1,292,06077
Oktober1,330,63277
November1,238,03377
Desember916,72078

Totalt antall utlån i 1998: 13,347,525


Utlån 1999

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,300,35279
Februar1,231,24881
Mars1,472,36085
April1,134,66789
Mai998,23295
Juni1,059,22693
Juli869,11690
August1,094,09098
September1,390,937105
Oktober1,415,375106
November1,462,001109
Desember1,001,164117

Totalt antall utlån i 1999: 14,428,768


Utlån 2000

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,449,596117
Februar1,481,363113
Mars1,520,882117
April1,200,948120
Mai1,197,352119
Juni1,074,729113
Juli919,65297
August1,241,497117
September1,378,039120
Oktober1,532,118122
November1,531,138123
Desember1,029,674122

Totalt antall utlån i 2000: 15,556,988


Utlån 2001

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,574,564125
Februar1,369,807124
Mars1,519,105129
April1,291,850128
Mai1,181,203132
Juni1,062,651127
Juli958,66898
August1,268,395137
September1,384,625138
Oktober1,608,266146
November1,529,826155
Desember997,356163

Totalt antall utlån i 2001: 15,746,316


Utlån 2002

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,649,319170
Februar1,473,545175
Mars1,388,291181
April1,484,237180
Mai1,166,595178
Juni1,115,763176
Juli1,093,523107
August1,258,222187
September1,513,862198
Oktober1,685,562203
November1,585,570212
Desember1,081,458204

Totalt antall utlån i 2002: 16,495,947


Utlån 2003

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,696,973218
Februar1,504,532220
Mars1,631,954227
April1,421,022230
Mai1,355,187232
Juni1,182,282233
Juli1,052,188112
August1,345,111244
September1,630,288263
Oktober1,745,488272
November1,604,768271
Desember1,167,965270

Totalt antall utlån i 2003: 17,337,758


Utlån 2004

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,658,004303
Februar1,562,651317
Mars1,817,297339
April1,498,913346
Mai1,260,764341
Juni1,340,648337
Juli1,048,613110
August1,444,700341
September1,775,598386
Oktober1,795,372385
November1,858,073399
Desember1,381,701389

Totalt antall utlån i 2004: 18,442,334


Utlån 2005

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,852,847412
Februar1,647,626412
Mars1,714,116413
April1,690,363414
Mai1,443,855412
Juni1,289,473406
Juli1,000,319124
August1,576,228397
September1,794,599420
Oktober1,831,376429
November1,893,179435
Desember1,289,060431

Totalt antall utlån i 2005: 19,023,041


Utlån 2006

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,850,515449
Februar1,611,548453
Mars1,869,046468
April1,525,891469
Mai1,460,970470
Juni1,244,574445
Juli994,212135
August1,599,684453
September1,826,073488
Oktober1,908,325495
November1,911,940499
Desember1,277,546496

Totalt antall utlån i 2006: 19,080,324


Utlån 2007

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,883,420510
Februar1,641,111509
Mars1,896,048506
April1,487,678513
Mai1,498,530519
Juni1,288,009491
Juli1,164,803158
August1,677,939504
September1,856,096531
Oktober2,037,899535
November1,927,204543
Desember1,248,768539

Totalt antall utlån i 2007: 19,607,505


Utlån 2008

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,036,085553
Februar1,831,689555
Mars1,726,565560
April1,882,324561
Mai1,477,616551
Juni1,361,940522
Juli1,178,425162
August1,845,453538
September1,975,036567
Oktober2,131,448578
November2,041,444577
Desember1,399,449570

Totalt antall utlån i 2008: 20,887,474


Utlån 2009

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,016,696586
Februar1,819,913584
Mars2,098,339592
April1,785,002593
Mai1,600,199585
Juni1,464,157565
Juli1,317,132167
August2,092,289566
September2,038,582598
Oktober2,086,230597
November2,056,716590
Desember1,442,868589

Totalt antall utlån i 2009: 21,818,123


Utlån 2010

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,982,441596
Februar1,852,750600
Mars2,215,566606
April1,782,363606
Mai1,548,830608
Juni1,476,536584
Juli1,242,110175
August2,262,982603
September2,098,208631
Oktober2,035,375629
November2,125,422643
Desember1,507,487636

Totalt antall utlån i 2010: 22,130,070


Utlån 2011

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,144,896649
Februar1,941,307652
Mars2,211,413650
April1,763,156646
Mai1,857,227643
Juni1,524,527611
Juli1,232,161187
August2,283,401621
September2,040,061644
Oktober2,051,823647
November2,146,749659
Desember1,539,739651

Totalt antall utlån i 2011: 22,736,460


Utlån 2012

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,198,736675
Februar2,052,971673
Mars2,255,961671
April1,776,963679
Mai1,738,077675
Juni1,625,718655
Juli1,391,994186
August2,491,857678
September2,064,532703
Oktober2,223,122705
November2,200,107702
Desember1,427,925689

Totalt antall utlån i 2012: 23,447,963


Utlån 2013

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,316,314702
Februar1,954,313703
Mars1,988,575702
April2,203,427702
Mai1,790,620697
Juni1,626,063676
Juli1,483,707200
August2,709,875696
September2,119,776705
Oktober2,272,600722
November2,215,127724
Desember1,571,234716

Totalt antall utlån i 2013: 24,251,631


Utlån 2014

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,297,878728
Februar2,008,302732
Mars2,227,807733
April1,919,143721
Mai1,743,289723
Juni1,616,652701
Juli1,379,894199
August2,665,509694
September2,296,470730
Oktober2,241,765729
November2,160,373744
Desember1,637,283740

Totalt antall utlån i 2014: 24,194,365


Utlån 2015

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,255,286757
Februar1,992,502751
Mars2,288,459755
April1,858,715754
Mai1,708,799747
Juni1,720,020738
Juli1,456,924197
August2,764,794732
September2,162,132757
Oktober2,188,524760
November2,131,295767
Desember1,606,058744

Totalt antall utlån i 2015: 24,133,508


Utlån 2016

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,106,017763
Februar2,078,738764
Mars2,058,428758
April2,106,640763
Mai1,747,574752
Juni1,797,741732
Juli1,430,888198
August2,846,210745
September2,086,500770
Oktober1,711,658767
November1,742,739782
Desember1,233,971763

Totalt antall utlån i 2016: 22,947,104


Utlån 2017

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,829,894776
Februar1,527,380777
Mars1,767,013778
April1,445,931763
Mai1,421,573760
Juni1,283,804743
Juli1,077,754198
August2,383,210749
September1,705,845776
Oktober1,688,629774
November1,737,880769
Desember1,160,470757

Totalt antall utlån i 2017: 19,029,383


Utlån 2018

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,740,060775
Februar1,439,590770
Mars1,508,159760
April1,565,771764
Mai1,254,156748
Juni1,283,181733
Juli1,033,021198
August2,353,302744
September1,674,907761
Oktober1,746,252759
November1,728,605763
Desember1,155,429749

Totalt antall utlån i 2018: 18,482,433


Utlån 2019

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,846,724797
Februar1,509,444788
Mars1,715,651797
April1,482,041785
Mai1,466,804781
Juni1,335,815757
Juli1,198,991190
August2,445,734777
September1,782,389799
Oktober1,891,335817
November1,813,418829
Desember1,228,088800

Totalt antall utlån i 2019: 19,716,434


Utlån 2020

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,920,006824
Februar1,666,898821
Mars970,576818
April341,324497
Mai590,266607
Juni1,101,933675
Juli1,094,138198
August2,148,232770
September1,696,302814
Oktober1,703,005806
November1,709,153805
Desember1,318,598797

Totalt antall utlån i 2020: 16,260,431


Utlån 2021

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,620,141839
Februar1,499,009841
Mars1,512,973839
April1,348,990822
Mai1,309,953820
Juni1,445,147785
Juli1,207,852220
August2,228,148848
September1,822,347877
Oktober1,761,357874
November1,837,466893
Desember1,219,348853

Totalt antall utlån i 2021: 18,812,731


Utlån 2022

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,835,687887
Februar1,563,892883
Mars1,821,537889
April1,494,625873
Mai1,500,542871
Juni1,391,786823
Juli1,191,692200
August2,312,531870
September1,877,603897
Oktober1,760,183889
November1,835,506898
Desember1,187,960862

Totalt antall utlån i 2022: 19,773,544


Utlån 2023

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,929,152903
Februar1,627,574894
Mars1,886,757900
April1,505,237885
Mai1,491,573871
Juni1,464,589812
Juli1,277,300204
August2,359,287868
September1,902,780882
Oktober1,815,365888
November1,856,868887
Desember426,197816

Totalt antall utlån i 2023: 19,542,679


Utlån sortert på måned


Brev sendt på SMS

 ReserveringsbrevForhåndsvarslerPurrebrev
20191074347736849174541
20201098659549852170688
20211302648675465187877
20221229952674809268611
20231270989621934256816

Dataene er innsamlet fra følgende bibliotek:

 • Åmot barne- og ungdomsskole (AAmRenSk)
 • Bjarnetjønna skole (AGBjarSk)
 • Sandnes barneskole (AGSandSk)
 • Sandnessjøen U.skole (AGSanduSk)
 • Søvik oppvekstsenter (AGSoviSk)
 • Ura skolebibliotek (AGUraSk)
 • Aursmoen skolebibliotek (AHAurSk)
 • Bjørkelangen skolebibliotek (AHBjoSk)
 • Bråte skolebibliotek (AHBraSk)
 • Haneborg skolebibliotek (AHHanSk)
 • Løken og Hofmoen skolebibliotek (AHLokSk)
 • Setskog oppvekstsenter (AHSetSk)
 • Arnestad barneskole (AKArSk)
 • Billingstad barneskole (AKBiSk)
 • Blakstad barneskole (AKBlSk)
 • Bondi barneskole (AKBoSk)
 • Borgen ungdomsskole (AKBouSk)
 • Drengsrud barneskole (AKDrSk)
 • Folkestad barneskole (AKFolSk)
 • Hagaløkka barneskole (AKHaSk)
 • Heggedal barneskole (AKHeSk)
 • Hofstad barneskole (AKHoSk)
 • Hovedgården ungdomsskole (AKHouSk)
 • Hvalstad barneskole (AKHvSk)
 • Hyggen barneskole (AKHygSk)
 • Jansløkka barneskole (AKJaSk)
 • Landøya ungdomsskole (AKLaSk)
 • Mellom-Nes barneskole (AKMnSk)
 • Nesøya barneskole (AKNeSk)
 • Risenga ungdomsskole (AKRiSk)
 • Rønningen barneskole (AKRoSk)
 • Solberg barneskole (AKSoSk)
 • Solvang ungdomsskole (AKSouSk)
 • Torstad ungdomsskole (AKToSk)
 • Vardåsen barneskole (AKVaSk)
 • Vettre barneskole (AKVeSk)
 • Vollen ungdomsskole. Biblioteket (AKVuSk)
 • Alta ungdomsskole (ALAltuSk)
 • Aronnes skole (ALAronSk)
 • Bossekop skole (ALBossSk)
 • Elvebakken skole (ALElveSk)
 • Gakori skole (ALGakoSk)
 • Kaafjord skole (ALKafjSk)
 • Kaiskuru Nærmiljøsenter (ALKaisSk)
 • Komsa skole (ALKomsSk)
 • Korsfjord skole (ALKorsSk)
 • Kvalfjord skole (ALKvalSk)
 • Leirbotn oppvekstsenter (ALLeirSk)
 • Øvre Alta skole (ALOvreSk)
 • Rafsbotn skole (ALRafsSk)
 • Saga skole (ALSagaSk)
 • Sandfallet ungdomsskole (ALSanuSk)
 • Talvik skole (ALTlvkSk)
 • Tverrelvdalen skole (ALTverSk)
 • Andenes skole (ANAndSk)
 • Asdal skolebibliotek (ARAsdaSk)
 • Birkenlund skolebibliotek (ARBirkSk)
 • Eydehavn skolebibliotek (AREydSk)
 • Hisøy skolebibliotek (ARHisSk)
 • Moltemyr skolebibliotek (ARMoltSk)
 • Myra skolebibliotek (ARMyrSk)
 • Nedenes skolebibliotek (ARNedSk)
 • Nesheim skolebibliotek (ARNesSk)
 • Roligheden skolebibliotek (ARRolSk)
 • Rykene oppvekstsenter. Biblioteket (ARRykSk)
 • Sandnes skolebibliotek (ARSandSk)
 • Steinerskolen i Arendal (ARSteiSk)
 • Stinta skolebibliotek (ARStinSk)
 • Strømmen skolebibliotek (ARStrSk)
 • Stuenes skolebibliotek (ARStuSk)
 • Arendal voksenopplæring (ARVoksSk)
 • Arendal Rådhus, Fagbiblioteket (ARadhus)
 • Davanger skolebibliotek (ASDavSk)
 • Erdal skolebibliotek (ASErdSk)
 • Erdal ungdomsskole. (ASErduSk)
 • Fauskanger skole (ASFauSk)
 • Florvåg skole, Kleppestø (ASFlorSk)
 • Follese skole, Askøy (ASFolSk)
 • Hanøy skole (ASHanSk)
 • Haugland skolebibliotek (ASHauSk)
 • Hetlevik skole (ASHetSk)
 • Hop skole (ASHopSk)
 • Kleppe skolebibliotek (ASKleSk)
 • Kleppestø skolebibliotek (ASKlepSk)
 • Kleppestø ungdomsskole (ASKleuSk)
 • Ravnanger ungdomsskole (ASRavnSk)
 • Strusshamn skolebibliotek (ASStrSk)
 • Tveit skole, Askøy (ASTveSk)
 • AalesuSk
 • Åssiden skolebibliotek (AasBib)
 • Åsgården skol (AasgBib)
 • Ålesund bibliotek (AleBib)
 • Ålesund grunnskoler (AleSkBib)
 • Kulturbadet bibliotek (AlstBib)
 • Alstad ungdomsskole (AlsuBib)
 • Alta Bibliotek (AltaBib)
 • Åmot Folkebibliotek (AmotBib)
 • Andøy folkebibliotek (AndBib)
 • Askøy bibliotek (AoyBib)
 • Arendal bibliotek (ArnBib)
 • Askerbibliotekene (AskBib)
 • AskoBib
 • Åsnes folkebibliotek (AsnBib)
 • Aurskog-Høland bibliotek (AuHoBib)
 • AurBib
 • Austevoll folkebibliotek (AustBib)
 • Herre skolebibliotek (BAHerrSk)
 • Langesund barneskole. Biblioteket (BALandSk)
 • Bamble ungdomsskole. Biblioteket (BALangSk)
 • Rønholt skolebibliotek (BARonSk)
 • Rugtvedt skolebibliotek (BARugSk)
 • Stathelle skolebibliotek (BAStatSk)
 • Ballangen skolebibliotek (BLBalSk)
 • Alstad barneskole bibliotek (BOAlsbSk)
 • Aspåsen skolebibliotek (BOAspSk)
 • Bodøsjøen skole (BOBosoSk)
 • Bodø fengsel. Biblioteket (BOFngBib)
 • Grønnåsen skole (BOGroSk)
 • Hunstad barneskole (BOHunBSk)
 • Hunstad U.skole (BOHunUSk)
 • Kjerringøy skole (BOKjerSk)
 • Løpsmark skolebibliotek (BOLopSk)
 • Misvær skole (BOMisvSk)
 • Mørkvedbukta skole, Bodø (BOMorSk)
 • Østbyen skole (BOOstSk)
 • Saltstraumen skole (BOSaltSk)
 • Skjerstad oppvekstsenter. Biblioteket (BOSkjSk)
 • Bodø voksenopplæring (BOVoksSk)
 • Bø skule (BTBoSk)
 • Bø ungdomsskule (BTBouSk)
 • Folkestad skole (BTFolkSk)
 • Gvarv skole (BTSauSk)
 • Øygardsbiblioteka (BVestBib)
 • Bamble bibliotek (BamBib)
 • Beiarn folkebibliotek (BeiBib)
 • Ådnamarka skule (BgAdnSk)
 • Alrekstad skole (BgAleSk)
 • Alvøen skole (BgAlvSk)
 • Apeltun skole (BgApeSk)
 • Åstveit skole (BgAstSk)
 • Aurdalslia skole (BgAurSk)
 • Bjørndalsskogen skole (BgBjoSk)
 • Blokkhaugen skole (BgBloSk)
 • Bønes skole (BgBonSk)
 • Breimyra skole (BgBreSk)
 • Bergen Byarkiv (BgByark)
 • Fagavdeling barnehage og skole (BgByrSk)
 • Christi Krybbe skoler (BgChrSk)
 • Damsgård skole (BgDamSk)
 • Eidsvåg skole (BgEidSk)
 • Fjellsdalen skole (BgFjeSk)
 • Flaktveit skolebibliotek (BgFlaSk)
 • Fridalen skole (BgFriSk)
 • Garnes skule (BgGarSk)
 • Garnes ungdomsskule (BgGaruSk)
 • Gimle skole (BgGimSk)
 • INAKTIV: Holen skole ungdomstrinnet (BgHasSk)
 • Haukås skole (BgHauaSk)
 • Haugland skulebibliotek (BgHaugSk)
 • Haukedalen skole (BgHaukSk)
 • Haukeland skole (BgHaulSk)
 • Hellen skole (BgHellSk)
 • Hjellestad skolebibliotek (BgHjeSk)
 • Holen skole (BgHolSk)
 • Hop skole (BgHopSk)
 • Hordvik skolebibliotek (BgHorSk)
 • BgIndSk
 • Kaland skole (BgKalSk)
 • Kalvatræet skole (BgKalvSk)
 • Kirkevoll skole (BgKirSk)
 • Kjøkkelvik skole (BgKjoSk)
 • Kringlebotn skole (BgKriSk)
 • Krokeide skolebibliotek (BgKroSk)
 • Krohnengen skole (BgKrohSk)
 • Kronstad skole (BgKronSk)
 • Kyrkjekrinsen skole (BgKyrSk)
 • Landås skole (BgLanSk)
 • Li skolebibliotek (BgLiSk)
 • Liland skole (BgLilSk)
 • Loddefjord skole (BgLodSk)
 • Lone skule (BgLonSk)
 • Løvås skole (BgLovSk)
 • Lynghaug skole (BgLynSk)
 • Lyshovden skole (BgLysSk)
 • Marikollen skole (BgMarSk)
 • Mathopen skole (BgMatSk)
 • Midtun skole (BgMidSk)
 • Minde skole (BgMinSk)
 • Mjølkeråen skole (BgMjoSk)
 • Møhlenpris skole (BgMohSk)
 • Nattland skole (BgNatSk)
 • Ny Krohnborg skole (BgNkroSk)
 • Nordnes skole (BgNorSk)
 • Nordvik skole (BgNorvSk)
 • Grunnskole for voksne i Bergen (BgNygSk)
 • Nygårdslien skole (BgNyglSk)
 • Olsvik skolebibliotek (BgOlsSk)
 • Ortun skole (BgOrtSk)
 • Paradis skole (BgParSk)
 • Rå skole (BgRaaSk)
 • Rådalslien skolebibliotek (BgRadSk)
 • Riple skole (BgRipSk)
 • Rolland skole (BgRolSk)
 • Rothaugen skole (BgRotSk)
 • Sædalen skole (BgSadaSk)
 • Salhus skole (BgSalSk)
 • Sælen skole (BgSaleSk)
 • BgSamSk
 • Sandgotna skole (BgSanSk)
 • Seljedalen skole (BgSelSk)
 • Skeie skole (BgSkeSk)
 • Skjold skole (BgSkjSk)
 • Skranevatnet skole (BgSkrSk)
 • Slåtthaug skole (BgSlaSk)
 • Slettebakken skole (BgSleSk)
 • Smørås skole (BgSmoSk)
 • Søråshøgda skole (BgSoraSk)
 • Søreide skole (BgSoreSk)
 • Storetveit skole (BgStorSk)
 • Tertnes skole (BgTerSk)
 • Trengereid oppveksttun (BgTreSk)
 • BgTunSk
 • Tveiterås skole (BgTveSk)
 • Ulsetskogen skole (BgUlseSk)
 • Ulsmåg skole (BgUlsmSk)
 • Vadmyra skole (BgVadSk)
 • Varden skole (BgVarSk)
 • Voksenopplæring (BgVokSk)
 • Ytrebygda skole (BgYtrSk)
 • Ytre Arna skule (BgYtreSk)
 • Bjerkreim folkebibliotek (BjerkBib)
 • Bokn bibliotek (BknBib)
 • Bømlo folkebibliotek (BmloBib)
 • Bankgata skolebibliotek (BnkuBib)
 • Midt-Telemark bibliotek (BoBib)
 • Stormen bibliotek (BodBib)
 • Bø i Vesterålen folkebibliotek (BoeVeBib)
 • Bølehøgda skolebibliotek (BolBib)
 • Børresen skolebibliotek (BorBib)
 • Bergen Off. Bibliotek (BrgBib)
 • BrgrBib
 • Bærum bibliotek (BrmBib)
 • Bærumskolene (BrmSk)
 • Viken fylkesbibliotek (BuskSkSk)
 • Bytårnet ungdomsskole (BytBib)
 • CMS-biblioteket (CmsBib)
 • Det flerspråklige bibliotek (DFBBib)
 • Åskollen skolebibliotek (DKAasSk)
 • Aronsløkka skolebibliotek (DKAronSk)
 • Bragernes skolebibliotek (DKBragSk)
 • Brandengen skolebibliotek (DKBranSk)
 • Danvik skolebibliotek (DKDanSk)
 • Fjell skolebibliotek (DKFjelSk)
 • Frydenhaug skolebibliotek (DKFrydSk)
 • Hallermoen skolebibliotek (DKHallSk)
 • Kjøsterud skole (DKKjoSk)
 • Øren skolebibliotek (DKOreSk)
 • Rødskog skolebibliotek (DKRodSk)
 • Skoger skolebibliotek (DKSkogSk)
 • Marienlyst skole (DKStroSk)
 • Vestbygda skolebibliotek (DKVestSk)
 • Drammen voksenopplæring (DKVoksSk)
 • Dale skulebibliotek (DaleVgs)
 • Depotbiblioteket (DepotBib)
 • Dønna bibliotek (DonnBib)
 • DrmBib
 • Eigerøy skole (EIEigSk)
 • Grøne Bråden skole (EIGbrSk)
 • Helleland skole (EIHelSk)
 • Husabø skole (EIHusSk)
 • Husabø ungdomsskole (EIHusuSk)
 • Hellvik skole (EIHvkSk)
 • Lagård ungdomsskole (EILaguSk)
 • Rundevoll skole (EIRunSk)
 • Indre Østfold Fengselsbibliotek (EKOstFng)
 • Elverum Læringssenter (ELElvLar)
 • Elverum ungdomsskole (ELElvUSk)
 • Frydenlund skole (ELFrydSk)
 • Hanstad skole (ELHansSk)
 • Hernes skole (ELHernSk)
 • Lillemoen skole (ELLillSk)
 • Søbakken skole (ELSobaSk)
 • Sørskogbygda skole (ELSoskSk)
 • Utstyrsbiblioteket i Elverum (ELUtstBi)
 • Vestad skole (ELVestSk)
 • Ydalir skole, Elverum (ELYdaSk)
 • Enebakk ungdomsskole (ENEneSk)
 • Engerdal barne- og ungdomsskole (ENEngSk)
 • Hauglia skole (ENHaugSk)
 • Mjær ungdomsskole. Biblioteket (ENMjarSk)
 • Stranden skole (ENStraSk)
 • Ytre Enebakk skole (ENYtEnSk)
 • ETEngeSk
 • EbbBib
 • Eigersund folkebibliotek (EigerBib)
 • Eidsvoll bibliotek (EivoBib)
 • Elverum bibliotek (ElveBib)
 • Enebakk bibliotek (EneBib)
 • Engerdal folkebibliotek (EngBib)
 • Evenes folkebibliotek (EvenBib)
 • Farsund barne- og ungdomsskole (FAFarSk)
 • Lista ungdomsskole (FALisSk)
 • Ore skole (FAOreSk)
 • Vanse skole (FAVanSk)
 • Hovinhøgda skolebibliotek (FETHovSk)
 • Riddersand skole (FETRidSk)
 • Øvrebygda skule (FIOvrSk)
 • Rimbareid skule (FIRimSk)
 • Sælevik skule (FISalSk)
 • Hafstad vgs (FKHafSk)
 • Mo og Øyrane Videregående skule (FKOyrSk)
 • Grunnskulane i Sunnfjord kommune (FKSlSk)
 • Flekkefjord U.skole (FLFluSk)
 • Gyland skole (FLGylSk)
 • Hidra skole (FLHidSk)
 • Sira skole (FLSiraSk)
 • Søyland skolebibliotek (FLSlaSk)
 • Sunde skolebibliotek (FLSunSk)
 • Fredrikstad museum (FRFrdMus)
 • Pedagogisk senter (FRPedSen)
 • PPT (FRPptTj)
 • Fada
 • Fagerheim skolebibliotek (FagBib)
 • Farsund bibliotek (FarsBib)
 • FetBib
 • Garderåsen skole (FetGarSk)
 • Fet skolebibliotek (Dalen og Østersund) (FetSk)
 • FetSkole
 • Pedagogisk senter Fjell (FjlPedSk)
 • Flakstad folkebibliotek (FlakBib)
 • Flekkefjord bibliotek (FlekBib)
 • Flosta skolebibliotek (FlstBib)
 • ForsBib
 • Fredrikstad bibliotek (FrdBib)
 • Skolene i Fredrikstad (FrdSk)
 • Førre skole (FreBib)
 • Frakkagjerd ungdomsskule (FrkBib)
 • Førland skule (FrlnBib)
 • Vadsø barneskole (FsnBib)
 • Gjerdrum barneskole (GJGjebSk)
 • Gjerdrum ungdomsskole (GJGusSk)
 • Veståsen skolebibliotek (GJVestSk)
 • Gjøvik-skolene (GJoSk)
 • GamvBib
 • Gausdal bibliotek (GausBib)
 • Gildeskål folkebibliotek (GilBib)
 • Gimsøy skole (GimBib)
 • Gjesdal folkebibliotek (GjesBib)
 • Gjesdalskolene (GjesSk)
 • Gjøvik bibliotek (GjoBib)
 • GlpBib
 • Galterud skole. Biblioteket (GltBib)
 • Granly skolebibliotek (GraBib)
 • Grinde skule (GrdBib)
 • Gjerdrum folkebibliotek (GrmBib)
 • Grue folkebibliotek (GrueBib)
 • GrvBib
 • Gulskogen skole (GulBib)
 • Tistedal skole (HAAsSk)
 • Berg skole (HABeSk)
 • Gimle skolebibliotek (HAGiSk)
 • Hjortsberg skole (HAHjSk)
 • Halden fengselsbibliotek (HAHldFng)
 • Låby skole (HALaaSk)
 • Kongeveien skole (HAOebSk)
 • Os skole (HAOsSk)
 • Prestebakke skole (HAPrSk)
 • Risum ungdomsskole (HARiSk)
 • Rødsberg skole (HARoeSk)
 • Solheim skole (HASoSk)
 • Strupe ungdomsskole (HAStSk)
 • Baksalen skolebibliotek (HFBakSk)
 • Breilia Ungdomsskole, Hammerfest (HFBreiSk)
 • Fjordtun Skole, Hammerfest (HFFjoSk)
 • Fuglenes skolebibliotek (HFFugSk)
 • Hof skolebibliotek, Holmestrand (HFHofSk)
 • Reindalen skolebibliotek (HFReiSk)
 • Fister skole (HJFistSk)
 • Hjelmeland skule (HJHjelSk)
 • Ajer ungdomsskolebibliotek, Hamar (HKAjerSk)
 • Børstad skolebibliotek, Hamar (HKBorSk)
 • Ener ungdomsskole, Hamar (HKEnerSk)
 • Greveløkka skolebibliotek (HKGrevSk)
 • Hedmark fengsel,Hamar (HKHmrFng)
 • Ingeberg skolebibliotek (HKIngeSk)
 • Lovisenberg skolebibliotek (HKLovSk)
 • Lunden skolebibliotek (HKLundSk)
 • Prestrud skolebibliotek, Hamar (HKPreSk)
 • Ridabu skolebibliotek (HKRidaSk)
 • Rollsløkken skolebibliotek (HKRollSk)
 • Solvang skolebibliotek, Hamar (HKSolSk)
 • Storhamar skole (HKStorSk)
 • Bastoy fengsel (HOBasFng)
 • Borre ungdomsskole (HOBorrSk)
 • Holtan ungdomsskole (HOHoltSk)
 • Sentrumskolens bibliotek (HOSentSk)
 • Bergseng skolebibliotek (HSBerSk)
 • Hagebyen skole (HSHageSk)
 • Harstad skolebibliotek (HSHarSk)
 • Kanebogen skole, Harstad (HSKaneSk)
 • Kila skole (HSKilaSk)
 • Øyriket oppvekstsenter (HSOyrSk)
 • Seljestad skolebibliotek (HSSelSk)
 • Seljestad ungdomsskole (HSSeluSk)
 • Sørvik skolebibliotek (HSSorSk)
 • Stangnes skole (HSStanSk)
 • Hå folkebibliotek (HaBib)
 • Hammerfest bibliotek (HamBib)
 • Haugesund folkebibliotek (HaugBib)
 • Haugalandmuseet (HaugMus)
 • Hemnes folkebibliotek (HemBib)
 • Skolene i Hemnes (HemSk)
 • Herøy folkebibliotek (HerBib)
 • Høyskolen i Oslo, Avd journalistikk -bibliotek og info-fag, Biblioteket (HioBib)
 • HjmlBib
 • Halden bibliotek (HldBib)
 • HlmsBib
 • Holmestrandbibliotekene (HlmstBib)
 • Hamar bibliotek (HmrBib)
 • Hof bibliotek (HofBib)
 • Nordre Vestfold fengsel, avd. Hof (HofFng)
 • Holmen senterbibliotek (Holmen)
 • Hoppern skole. Biblioteket (HopBib)
 • Hope skolebibliotek (HopeBib)
 • Bibliotekutvikling Vestland (HordBib)
 • Vestland fylke, vgs-biblioteka (HordVgs)
 • Høyanger bibliotek (HoyBib)
 • Harstad bibliotek (HstdBib)
 • Horten bibliotek (HtnBib)
 • Hurdal bibliotek (HurBib)
 • Husbank
 • Hvaler folkebibliotek (HvalBib)
 • Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum (HvalMus)
 • Hvaler barne- og ungdomsskole (HvalSk)
 • Hervik skule (HvkBib)
 • Indre Østfoldbibliotekene (IOBib)
 • IOHovSk
 • Skolene i Indre Østfold (IOSk)
 • IOSkjSk
 • IOSpyBsk
 • IOSpyUsk
 • IOTomSk
 • Jærbiblioteka - Klepp, Sola og Time (JaerBib)
 • Jærmuseet (JaerMus)
 • Jevnaker folkebibliotek (JevnBib)
 • Efteløt skolebibliotek (KKEftSk)
 • Gamlegrendåsen skolebibliotek (KKGamSk)
 • Hvittingfoss skole (KKHvitSk)
 • Kongsgårdmoen skolebibliotek (KKKonSk)
 • Raumyr skolebibliotek (KKRauSk)
 • Skavanger skole (KKSkavSk)
 • Skrim ungdomsskole (KKSkriSk)
 • Tislegård ungdomsskole (KKTislSk)
 • Vestsiden ungdomsskole. Biblioteket (KKVestSk)
 • Wennersborg skolebibliotek (KKWenSk)
 • Klepp-skolene (KLKlpSk)
 • KRRosSk
 • KRSonSk
 • KRTunSk
 • Kongsvinger hjelpemiddellager (KVHjelp)
 • Husnes ungdomsskule (KVHusnSk)
 • Kongsvinger ungdomsskole. Biblioteket (KVKongSk)
 • Rosendal ungdomsskule. Skulebiblioteket (KVRoseSk)
 • KVRosenSk
 • Roverud skole (KVRoveSk)
 • KaraBib
 • KgbBib
 • KjllBib
 • Klyve skole (KlyBib)
 • Konnerud skole (KnrBib)
 • Kollmyr skolebibliotek (KollBib)
 • Kongsberg bibliotek (KongBib)
 • Rønvik skole (KrkBib)
 • Karmøy folkebibliotek (KrmBib)
 • Karmøyskolene (KrmSk)
 • Krokemoa barneskole. Biblioteket (KroBib)
 • Kristiansand folkebibliotek (KrsBib)
 • Kristiansand skoler (KrsSk)
 • READ Agder (KsaBib)
 • Kongsvinger fengselsbibliotek (KvFngBib)
 • KvaBib
 • Kvinnherad bibliotek (KvinBib)
 • Kvitsøy folkebibliotek (KvitsBib)
 • Kongsvinger bibliotek (KvngBib)
 • Aasen barne- og ungdomsskole (LEAsSk)
 • Ekne skolebibliotek (LEEkneSk)
 • Frol barneskole (LEFrolSk)
 • Halsan skole (LEHaSk)
 • LELarmid
 • Levanger ungdomsskole (LENesSk)
 • Nesheim skolebibliotek (LENeshSk)
 • Skogn ungdomsskole (LESkSk)
 • Tuv oppvekstsenter. Biblioteket (LETuvSk)
 • Vårtun Kristne Oppvekstsenter (LEVarSk)
 • LEVgSk
 • Ytterøy Skole (LEYtSk)
 • Hegg skole (LIHeggSk)
 • Høvik skole (LIHovSk)
 • Hedrum barneskole (LKBomBib)
 • Berg skole. Biblioteket (LKBrgBib)
 • Brunla ungdomsskoles bibliotek (LKBruBib)
 • Fagerli skolebibliotek (LKFagBib)
 • Hedrum ungdomsskole. Biblioteket (LKHedBib)
 • Jordet skolebibliotek (LKJorBib)
 • Kvelde skole. Biblioteket (LKKvlBib)
 • Langestrand skolebibliotek (LKLanBib)
 • Mellomhagen ungdomsskole. Biblioteket (LKMelBib)
 • Mesterfjellet skolebibliotek (LKMstBib)
 • Østre Halsen skolebibliotek (LKOhaBib)
 • Ra ungdomsskolebibliotek (LKRanBib)
 • Sky skolebibliotek (LKSkyBib)
 • Stavern skolebibliotek (LKStaBib)
 • Tjodalyng barneskoles bibliotek (LKTjoBib)
 • Tjodalyng ungdomsskole. Biblioteket (LKTjuBib)
 • Valby skolebibliotek (LKValBib)
 • Åsen skolebibliotek (LOAsenSk)
 • Benterud skole (LOBentSk)
 • Finstad skolebibliotek (LOFinSk)
 • Fjellsrud bibliotek (LOFjeSk)
 • Fjellhamar skolebibliotek, Lørenskog (LOFjelSk)
 • Hammer u.skole Biblioteket (LOHamSk)
 • Kjenn ungdomsskole (LOKjenSk)
 • Kurland skolebibliotek (LOKurSk)
 • Løkenåsen skolebibliotek (LOLokSk)
 • Luhr skole (LOLuhrSk)
 • Rasta skolebibliotek (LORastSk)
 • Solheim skolebibliotek (LOSolSk)
 • Å barneskole. Biblioteket (LYAaSk)
 • Årnes barneskole. Biblioteket (LYArSk)
 • Berge barneskole. Biblioteket (LYBeSk)
 • Lyngdal ungdomsskole. Biblioteket (LYBeuSk)
 • Å ungdomsskole. Biblioteket (LYKoSk)
 • Kvås skole (LYKvasSk)
 • KVS Lyngdal (LYKvgSk)
 • Larvik bibliotek (LarBib)
 • Leirfjord bibliotek (LeirBib)
 • LenBib
 • Levanger bibliotek (LevBib)
 • Lillehammer bibliotek (LhmBib)
 • Lier Bibliotek (LierBib)
 • LierHist
 • Lillås skolebibliotek (LillBib)
 • LkaBib
 • LoLokSk
 • Lødingen bibliotek (LodBib)
 • Lørenskog bibliotek (LorBib)
 • Løten folkebibliotek (LotBib)
 • Løtenskolene (LotSk)
 • Lund folkebibliotek (LundBib)
 • Lurøy bibliotek (LurBib)
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (LydBib)
 • Lyngdal bibliotek (LyngBib)
 • Lysheim skolebibliotek (LysBib)
 • Åvangen skole (MKAvanSk)
 • Ekholt skole (MKEkhSk)
 • Halmstad skole (MKHalSk)
 • Nøkkeland skole (MKKamSk)
 • Krapfoss skole (MKKrapSk)
 • Larkollen skole (MKLarSk)
 • Moss Voksenopplæring (MKMossVo)
 • Øreåsen skole (MKOreSk)
 • Reier skole (MKReieSk)
 • Vang skole (MKVanSk)
 • Ålesund VGS skolebibliotek (MRAleVgs)
 • Atlanten vgs skolebibliotek (MRAtlVgs)
 • Bokbåten i Møre og Romsdal (MRBaat)
 • Borgund vgs skolebibliotek (MRBorVgs)
 • Fagerlia vgs skolebibliotek (MRFagVgs)
 • Hustadvika vgs skolebibliotek (MRFraVgs)
 • Gjermundnes VGS skolebibliotek (MRGjeVgs)
 • Haram VGS skolebibliotek (MRHarVgs)
 • Herøy VGS, avd Fosnavåg (MRHerVgs)
 • Kristiansund vgs skolebibliotek (MRKriVgs)
 • Molde vgs skolebibliotek (MRMolVgs)
 • Ørsta VGS (MROrsVgs)
 • Rauma VGS skolebibliotek (MRRauVgs)
 • Romsdal vgs skolebibliotek (MRRomVgs)
 • Spjelkavik vgs skolebibliotek (MRSpjVgs)
 • Stranda VGS skolebibliotek (MRStrVgs)
 • Sunndal vgs skolebibliotek (MRSunVgs)
 • Surnadal VGS skolebibliotek (MRSurVgs)
 • Sykkylven VGS skolebibliotek (MRSykVgs)
 • UPA Skolen (MRUPASk)
 • Ulstein VGS skolebibliotek (MRUlsVgs)
 • Volda vidaregåande skule, biblioteket (MRVolVgs)
 • Hommelvik skole. Biblioteket (MVHomSk)
 • Hommelvik ungdomsskole. Biblioteket (MVHouSk)
 • Saksvik skole. Biblioteket (MVSakSk)
 • Sveberg skole. Biblioteket (MVSveSk)
 • Vikhammeraasen grendaskole. Biblioteket (MVVigSk)
 • Vikhammer skole. Biblioteket (MVVikSk)
 • Vikhammer ungdomsskole. Biblioteket (MVViuSk)
 • Madsebakken skolebibliotek (MadsBib)
 • Malvik bibliotek (MalBib)
 • Meløy bibliotek (MelBib)
 • Melløs skole (MellBib)
 • Mjøsmuseet (MjosMus)
 • MlsBib
 • Mo og Jølster skulebibliotek (MoJoVgs)
 • Møre og Romsdal fylkesbibliotek (MoreBib)
 • Mørkvedmarka skole (MorkBib)
 • Moskenes folkebibliotek (MoskBib)
 • Mossebibliotekene (MossBib)
 • Mosterøy skole (MostBib)
 • Ankenes skolebibliotek (NAAnkbSk)
 • Ankenes ungdomsskole. Biblioteket. (NAAnkuSk)
 • Beisfjord skolebibliotek (NABeisSk)
 • Bjerkvik skolebibliotek (NABjeSk)
 • Fagernes skolebibliotek (NAFagSk)
 • Narvik ungdomsskole (NAFraSk)
 • Håkvik skolebibliotek (NAHakSk)
 • Kjøpsvik barne- og ungdomsskole (NAKjopSk)
 • Skistua skole (NASkiSk)
 • Skjomen skolebibliotek (NASkjoSk)
 • Straumsnes skolebibliotek (NAStraSk)
 • Frydenlund skole (NATarSk)
 • Villaveien skolebibliotek (NAVillSk)
 • Naustdal skule (NDNausSk)
 • Åsen skole (NEAsnSk)
 • Eknes ungdomsskole (NEEknSk)
 • Killingrud ungdomsskole (NEKilSk)
 • Krokstad skole (NEKroSk)
 • Mjøndalen skolebibliotek (NEMjoSk)
 • Solberg skole, biblioteket (NESolSk)
 • Steinberg skolebibliotek (NESteSk)
 • Stenseth skole, biblioteket (NEStenSk)
 • Veiavangen ungdomsskole, biblioteket (NEVeiSk)
 • Nordland kunst- og filmfagskole (NFilmSk)
 • Elvetangen skolebibliotek (NIElvSk)
 • Hakadal skolebibliotek (NIHakSk)
 • Holumskogen skolebibliotek (NIHolSk)
 • Nittedal ungdomsskole (NINitSk)
 • Rotnes skolebibliotek (NIRotSk)
 • NISkoSk
 • Slattum skolebibliotek (NISlaSk)
 • Sørli skolebibliotek (NISorSk)
 • Ulverud skole (NIUlveSk)
 • NKBerSk
 • Borgheim skolebibliotek (NKBorSk)
 • Brattås skolebibliotek (NKBraSk)
 • Føynland skolebibliotek (NKFoySk)
 • NKHarSk
 • Labakken skole (NKLabSk)
 • Lindhøy skole (NKLinSk)
 • Oserød skol (NKOseSk)
 • Teie skolebibliotek (NKTeiSk)
 • Teigar ungdomsskolebibliotek (NKTgaSk)
 • Tjøme ungdomsskole (NKTjoSk)
 • Torød skolebibliotek (NKTorSk)
 • Veierland skolebibliotek (NKVeiSk)
 • Bruvoll fengselsbibliotek (NOKFbSk)
 • Skolebiblioteket i Mo (NOKMoSk)
 • Skolebibliotek på Sand (NOKSaSk)
 • Gransherad barne- og ungdomsskole (NTGranSk)
 • Høgås skole (NTHoegSk)
 • Heddal ungdomsskole (NTHuskSk)
 • Notodden ungdomsskole (NTNuskSk)
 • Heddal barneskole (NTRygiSk)
 • Sætre skole/Notodden ungdomsskole (NTSSkole)
 • Tinnesmoen skole (NTTinnSk)
 • Tveiten skole (NTveitSk)
 • Eltonåsen skole (NanEltSk)
 • Maura skole (NanMauSk)
 • Preståsen skole, Nannestd (NanPreSk)
 • Nannestad bibliotek (NannBib)
 • Narvik bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik (NarBib)
 • NaromBib
 • Nasjonalbiblioteket Nasjonalt lånekort (NasjBib)
 • Valdresbiblioteka (NaudBib)
 • Norwegian Community School (NcsSk)
 • NeikBib
 • Nes bibliotek (NesBib)
 • Nesna bibliotek (NesnaBib)
 • Nord-Fron bibliotek (NfroBib)
 • Nittedal bibliotek (NitBib)
 • Nome bibliotek (NomeBib)
 • Nordskogen skolebibliotek (NordBib)
 • Nordland VGS (NordlVgs)
 • Notodden bibliotek (NotBib)
 • NRK Researchsenteret (NrkBib)
 • NrkMinne
 • NrsBib
 • Hokksund skolebibliotek (OEHokSk)
 • Hokksund U.skole (OEHokuSk)
 • Ormåsen Oppvekstsenter (OEOrmSk)
 • Skolene i Vestfossen (OEVestSk)
 • Aurvoll skole (OKAurSk)
 • Solvang skolebibliotek (OKVidSk)
 • Myre skolebibliotek (ONMyreSk)
 • Alsvåg skolebibliotek (ONSomSk)
 • Flåtestad skole (OPFlatSk)
 • Greverud skole (OPGrevSk)
 • Hellerasten skole (OPHellSk)
 • Ingieråsen skole (OPIngiSk)
 • Kolbotn skole (OPKolbSk)
 • Østli skole (OPOstlSk)
 • Sofiemyrtoppen skole (OPSofiSk)
 • Tårnåsen skole (OPTarnSk)
 • Vassbonn skole (OPVassSk)
 • Kolbu skolebibliotek (OTKolSk)
 • Lena ungdomsskole (OTLenuSk)
 • OTMoenSk
 • Stange skolebibliotek (OTStaSk)
 • Skreia ungdomsskolebibliotek (OTSuSk)
 • Nord-Odal/Sør-Odal bibliotek (OdlBib)
 • Østfold kulturutvikling, Fylkesbiblioteket (OfBib)
 • Øksnes folkebibliotek (OksnBib)
 • Nordre Follo bibliotek - avd. Kolben (OpgBib)
 • Orerønningen skolebibliotek (OreBib)
 • OrskoBib
 • Fengslene i Oslo (OsFngBib)
 • Østfoldmuseene Halden historiske samlinger (OstMus)
 • Østre Toten folkebibliotek (OtotBib)
 • Vikevåg skule (OvikBib)
 • Skulane i Øygarden (Fjell, Øygarden, Sund) (OygSk)
 • Øyer folkebibliotek (OyrBib)
 • Øyer ungdomsskole (OyruBib)
 • Øystre Slidre bibl. (OysliBib)
 • PopBib
 • Porsgrunn bibliotek (PorsBib)
 • Karlshus skole (RADKarSk)
 • Råde ungdomsskole (RADRuSk)
 • Spetalen skole (RADSpeSk)
 • Benterud skole, Ringerike (RIBenSk)
 • Furnes ungdomsskole (RIFurnSk)
 • Kirkekretsen skole (RIKrkrSk)
 • Moelv ungdomsskole (RIMlvuSk)
 • Ullerål skole, Ringerike (RIUllSk)
 • RKBib
 • Kirkevoll skolebibliotek (RKKirkSk)
 • Ramnes skolebibliotek (RKRamnSk)
 • Røråstoppen skolebibliotek (RKRoraSk)
 • Solerød oppvekstsenter. Biblioteket (RKSolSk)
 • Åfarnes skulebibliotek (RMAfarSk)
 • Åndalsnes ungdomsskole. Biblioteket (RMAndSk)
 • Isfjorden skole (RMIsfjSk)
 • Måndalen skule (RMManSk)
 • Åkrehamn videregående skole (ROAkrVgs)
 • Bergeland videregående skole (ROBerVgs)
 • Bryne vidaregåande skule (ROBryVgs)
 • Dalane videregående skole (RODalVgs)
 • Gand videregående skole (ROGanVgs)
 • Godalen videregående skole (ROGodVgs)
 • Haugaland videregående skole (ROHauVgs)
 • Hetland Videregående skole (ROHetVgs)
 • Hollenderhaugen skolesenter (ROHolVgs)
 • Jåttå videregående skole (ROJatVgs)
 • Frydenlund skolebibliotek (ROKFrySk)
 • Karmsund videregående skole (ROKarVgs)
 • Kopervik videregåene skole (ROKopVgs)
 • Møllehagen videregående skole (ROMolVgs)
 • Øksnevad videregående skole (ROOksVgs)
 • Ølen vidaregåande skule (ROOleVgs)
 • Randaberg videregående skole (RORanVgs)
 • Sandnes videregående skole (ROSanVgs)
 • Sauda videregående skole (ROSauVgs)
 • Skeisvang videregående skole (ROSkeVgs)
 • Sola videregående skole (ROSolVgs)
 • Stavanger offshore tekniske skole (ROSotVgs)
 • Stavanger katedralskole (ROStKVgs)
 • St. Olav videregående skole (ROStOVgs)
 • St. Svithun videregående skole (ROStSVgs)
 • Strand videregående skole (ROStrVgs)
 • Vågen videregående skole (ROVagVgs)
 • Vardafjell videregående skole (ROVarVgs)
 • Midtbygda skole (RYMidtSk)
 • Nærsnes barneskole (RYNAerSk)
 • Røyken ungdomsskole (RYRoyuSk)
 • Sætre skole (RYSatrSk)
 • Slemmestad barneskole (RYSlemSk)
 • Slemmestad U.skole (RYSleuSk)
 • Spikkestad barneskole (RYSpiSk)
 • Spikkestad ungdomsskole (RYSpiuSk)
 • Sydskogen skole (RYSydsSk)
 • Torvbråten skole (RYTorvSk)
 • Råde bibliotek (RadeBib)
 • Rælingen VGS (RalBib)
 • Blystadlia skole (RalBlySk)
 • Nordby skole (RalNorSk)
 • Rud skole (RalRudSk)
 • Smestad skole (RalSmeSk)
 • Ramberg skolebibliotek (RamBib)
 • Ranvik ungdomsskole (RanBib)
 • Rana bibliotek (RanaBib)
 • Skolene i Rana (RanaSk)
 • Randaberg folkebibliotek (RandaBib)
 • NRK Platearkivet (Rapl)
 • Rapp
 • Raty
 • Rennesøy skule (RbuBib)
 • Rendalen bibliotek (RendBib)
 • Revetal ungdomsskole (RevBib)
 • Refsnes skole, Biblioteket (RfsBib)
 • Brøttum skole, Ringsaker (RiBrotSk)
 • Brumunddal ungdomsskole (RiBruSk)
 • Fagerlund skole (RiFagSk)
 • Åsen skole (tidl. Fagernes skole) (RiFagerSk)
 • Fossen skolebibliotek (RiFosSk)
 • Gaupen skolebibliotek (RiGauSk)
 • Hempa skolebibliotek (RiHemSk)
 • Moelv skolebibliotek (RiKilSk)
 • Kirkenær skolebibliotek (RiKirSk)
 • Kylstad skolebibliotek (RiKylSk)
 • Lismarka skolebibliotek (RiLisSk)
 • Mørkved skole (RiMorSk)
 • Nes ungdomsskole. Skolebiblioteket (RiNesSk)
 • Nes barneskole (RiNesbSk)
 • Stavsberg skolebibliotek (RiStbSk)
 • Ringebu folkebibliotek (RingBib)
 • Ringerike bibliotek (RirikBib)
 • Ringerike fengselsbibliotek (RirikFng)
 • Risør bibliotek (RisBib)
 • Risør utlånssentral (RisFri)
 • Risør barneskole. Biblioteket (RisbBib)
 • Risør ungdomsskole. Biblioteket. (RisuBib)
 • Rjukan bibliotek (RjuBib)
 • Rauma bibliotek (RmaBib)
 • Rødøy folkebibliotek (RodBib)
 • Rollag bibliotek (RolBib)
 • Rork
 • Røst folkebibliotek (RostBib)
 • RoyBib
 • Ringsaker bibliotek (RskrBib)
 • Ryfylkebiblioteket (RyfylBib)
 • Aspervika skole (SAAspSk)
 • Austrått skole (SAAusSk)
 • Bogafjell skole (SABogSk)
 • Bogafjell ungdomsskole (SABogUSk)
 • Buggeland skole (SABugSk)
 • FBU (SAFbuSk)
 • Figgjo skole (SAFigSk)
 • Forsand skule (SAForSk)
 • Ganddal skole (SAGanSk)
 • Giske ungdomsskole (SAGisSk)
 • Hana skole (SAHanSk)
 • Høle barne- og ungdomsskule (SAHolSk)
 • Hommersåk skole (SAHomSk)
 • Høyland ungdomsskole (SAHoySk)
 • Iglemyr skole (SAIglSk)
 • Kleivane skole (SAKleiSk)
 • Kyrkjevollen skole (SAKyrSk)
 • Lurahammaren ungdomsskole (SALhaSk)
 • Lundehaugen ungdomsskole (SALunSk)
 • Lura skole (SALurSk)
 • Malmheim skole (SAMalSk)
 • Maudland skole (SAMauSk)
 • Øygard ungdomsskole (SAOygSk)
 • Porsholen skole (SAPorSk)
 • Riska ungdomsskole (SARisSk)
 • Sandved skole (SASanSk)
 • Skeiane ungdomsskole (SASkeSk)
 • Sandnes Læringssenter (SASlaSk)
 • Smeaheia skole (SASmeSk)
 • Sørbø skole (SASorSk)
 • Stangeland skole (SAStaSk)
 • Sviland skole (SASviSk)
 • Trones skole og ressurssenter (SATroSk)
 • Austarheim skule (SDAustSk)
 • Fløgstad skule (SDFlogSk)
 • Risvoll skule (SDRisvSk)
 • Strand skolebibliotek (SDStrnSk)
 • Strand Utstyrslager (SDUtstyr)
 • SEAtnaSk
 • Koppang skole (SEKoppSk)
 • Opphus skole (SEOppSk)
 • Sollia barne og ungdomsskole (SESollSk)
 • Stor-Elvdal U.skole (SESuSk)
 • SGLangSk
 • SGLundSk
 • SGNygSk
 • SGTangSk
 • SGTinnSk
 • Åfoss skolebibliotek (SKAafoSk)
 • Åsenhagen skolebibliotek (SKAaseSk)
 • Asak skolebibliotek (SKAsaSk)
 • Brånås skolebibliotek (SKBraSk)
 • Buer skole (SKBuerSk)
 • Gjellerås skolebibliotek (SKGjeSk)
 • Gjerpen barneskole. Biblioteket (SKGjebSk)
 • OKS Friskolen (SKGrosSk)
 • Sophie Radich skole (SKKjeSk)
 • Kjeller skolebibliotek (SKKjelSk)
 • Kjørbekkhøgda skolebibliotek (SKKjorSk)
 • Lunde skolebibliotek (SKLundSk)
 • Mæla ungdomsskole (SKMalaSk)
 • Moflata skole (SKMofSk)
 • Sagdalen skolebibliotek (SKSagdSk)
 • Lillestrøm voksenopplæringssenter (SKSageSk)
 • Skjetten skolebibliotek (SKSkjSk)
 • SKSkoSk
 • Skotfoss skolebibliotek (SKSkotSk)
 • Bråtejordet skole (SKStalSk)
 • Stav skolebibliotek (SKStavSk)
 • Sten-Tærud skolebibliotek (SKStenSk)
 • Stigeråsen skole (SKStroSk)
 • Tæruddalen skolebibliotek (SKTarSk)
 • Vardeåsen skolebibliotek (SKVarSk)
 • Venstøp skolebibliotek (SKVenSk)
 • Vigernes skolebibliotek (SKVigSk)
 • Volla skolebibliotek (SKVolSk)
 • Dysjaland skule (SODysSk)
 • Fjuk skole (SOFjukSk)
 • Frogner skole (SOFroSk)
 • Grannes skole (SOGraSk)
 • Håland skole (SOHaaSk)
 • Haga skole (SOHagSk)
 • Blaker skole (SOHauSk)
 • Glommasvingen skole (SOKKorSk)
 • Kjerrberget ungdomsskole (SOKjeUSk)
 • Melvold ungdomsskole (SOMelSk)
 • Røyneberg skole (SORoySk)
 • Sande skole (SOSanSk)
 • Skadberg skole (SOSkaSk)
 • Sola ungdomsskole (SOSoUSk)
 • Sola skole (SOSolSk)
 • Sørum skole (SOSorSk)
 • Sørumsand skole (SOSoruSk)
 • Storevarden skole (SOStoSk)
 • Tananger ungdomsskole (SOTaUSk)
 • Vesterskaun skole (SOVestSk)
 • Auglend skole (STAugSk)
 • Austbø skole (STAusSk)
 • Beitstad skole (STBeitSk)
 • Buøy skole (STBuoSk)
 • Stavanger byarkiv (STByaSk)
 • Byafossen skole (STByafSk)
 • Byfjord skole (STByfSk)
 • Eiganes skole (STEgaSk)
 • Egge barneskole (STEggeSk)
 • Egge U.skole (STEgguSk)
 • Finnøyskolene (STFinnSk)
 • Gausel skole (STGauSk)
 • Godeset skole (STGodSk)
 • Gosen ungdomsskole (STGosSk)
 • Gautesete skole (STGtsSk)
 • Hafrsfjord skole (STHafSk)
 • Hinna skole (STHinSk)
 • Hundvåg skole (STHunSk)
 • Hystad skule (STHysSk)
 • Jåtten skole (STJatSk)
 • Johannes læringssenter (STJohSk)
 • Steinkjer ungdomsskole. Biblioteket (STKSusSk)
 • Kampen skole (STKamSk)
 • Kannik skoles bibliotek (STKanSk)
 • Kvaleberg skole (STKbgSk)
 • Kristianslyst skole (STKriSk)
 • Kvam skole (STKvamSk)
 • Kvernevik skole (STKveSk)
 • Langeland skule (STLanSk)
 • Lassa skole (STLasSk)
 • Leirvik skule (STLeiSk)
 • Lenden skole og ressurssenter (STLenSk)
 • Litlabø skule (STLitSk)
 • Lø skole (STLoSk)
 • Lunde skole (STLunSk)
 • Madlamark skole (STMamSk)
 • Mære skolebibliotek (STMarSk)
 • Madlavoll skole (STMavSk)
 • Nylund skole (STNylSk)
 • Nysæter ungdomsskule (STNysuSk)
 • Revheim ungdomsskole (STRevSk)
 • Roaldsøy skole (STRoaSk)
 • Rommetveit skule (STRomSk)
 • Sagvåg skule (STSagSk)
 • Steinkjer barneskole (STSbsSk)
 • Skeie skole (STSkeSk)
 • Stord ungdomsskule (STStouSk)
 • Storhaug skole (STStrSk)
 • Sunde skole (STSunSk)
 • St. Svithun skole (STSviSk)
 • Tastarustå skole (STTarSk)
 • Tasta skoles bibliotek (STTasSk)
 • Tastaveden skole (STTavSk)
 • Teinå skoles bibliotek (STTeiSk)
 • Tjensvoll skole (STTjeSk)
 • Tjødnalio skule (STTjoSk)
 • Ullandhaug skole (STUllSk)
 • Våland skoles bibliotek (STVaaSk)
 • Vardenes skole (STVarSk)
 • Vassøy skole (STVasSk)
 • Vaulen skole (STVauSk)
 • Steinkjer voksenopplæring (STVokSk)
 • Auklandshamn skule, Sveio (SVAukSk)
 • Førde skule, Sveio (SVForSk)
 • Sveio b-og u-skule, Sveio (SVSveiSk)
 • Valestrand skule, Sveio (SVValSk)
 • Vikse skule,Sveio (SVVikSk)
 • Saltdal bibliotek (SaltBib)
 • Sandnes bibliotek (SandBib)
 • Sande bibliotek (SandeBib)
 • Sør-Aurdal folkebibliotek (SaurBib)
 • SdaBib
 • Sogndal bibliotek (SdalBib)
 • Sauda ungdomsskule (SdauBib)
 • Sel bibliotek (SelBib)
 • Andebu ungdomsskole (SfAndSk)
 • Store Bergan skolebibliotek (SfBerSk)
 • Breidablikk U.skole (SfBreiSk)
 • Bugården ungdomsskole. (SfBuguSk)
 • Byskolen skolebibliotek (SfBySk)
 • Fevang skolebibliotek (SfFevSk)
 • Framnes skolebibliotek (SfFramSk)
 • Gokstad skole. Biblioteket (SfGokSk)
 • Haukerød skolebibliotek (SfHaukSk)
 • Helgerød skolebibliotek (SfHelgSk)
 • SfKomSk
 • Melsom skole (SfMelSk)
 • Mosserød skolebibliotek (SfMosSk)
 • Ormestad skolebibliotek (SfOrmSk)
 • Sande skolebibliotek (SfSandSk)
 • Unneberg skolebibliotek (SfUnnSk)
 • Sandefjord voksenopplæring (SfVOppSk)
 • Vennerød skole (SfVenSk)
 • Vesterøy skolebibliotek (SfVestSk)
 • Virik skolebibliotek (SfViriSk)
 • Sandefjordbibliotekene (SfjBib)
 • SfjvBib
 • SftBib
 • Grov skole (SkGrovSk)
 • Skånland skolebibliotek (SkSkanSk)
 • Tjeldsund folkebibliotek (SkanBib)
 • Skauen skole (SkauenSk)
 • Lillestrømbibliotekene (SkeBib)
 • SkjBib
 • Skien bibliotek (SknBib)
 • Skiptvet bibliotek (SktvBib)
 • Søndeled skolebibliotek (SledBib)
 • Biblioteka i Sunnfjord (SofjBib)
 • Sokndal folkebibliotek (SoknBib)
 • Sortland bibliotek (SortBib)
 • Pedagogisk senter Skien (SpedBib)
 • Sølvberget bibliotek og kulturhus (StavBib)
 • Steigen folkebibliotek (SteigBib)
 • Steigenskolen (SteigSk)
 • StgBib
 • Steinkjer bibliotek (StkjBib)
 • Stor-Elvdal bibliotek (StldBib)
 • Straumen skule (StmBib)
 • Stange bibliotek (StngBib)
 • Ilseng fengsel, Stange (StngFng)
 • Stangeskolene (StngSk)
 • Stord folkebibliotek (StrdBib)
 • StvgBib
 • SulBib
 • SvarBib
 • Sveio folkebibliotek (SveiBib)
 • SvkBib
 • Svelvik ungdomsskole (SvkuBib)
 • Saltvern skole. Biblioteket (SvuBib)
 • Barkåker skolebibliotek (TBBarSk)
 • Byskogen skole (TBBysSk)
 • Eik skolebibliotek (TBEikSk)
 • Hogsnes skolebibliotek (TBHogSk)
 • Husøy skolebibliotek (TBHusoSk)
 • Husvik skolebibliotek (TBHusvSk)
 • Kongseik ungdomsskole (TBKjelSk)
 • TBKlokSk
 • Tønsberg Læringssenter (TBLarSk)
 • Presterød skolebibliotek (TBPreSk)
 • Presterød ungdomsskole (TBPreuSk)
 • Ringshaug skolebibliotek (TBRingSk)
 • Ringshaug ungdomsskole. Biblioteket (TBRinguSk)
 • Sandeåsen skolebibliotek (TBSanSk)
 • Sem skolebibliotek (TBSemSk)
 • Træleborg skolebibliotek (TBTrbSk)
 • Vear skole (TBVeaSk)
 • Volden skolebibliotek (TBVolSk)
 • Vardheia ungdomsskule (TIVaruSk)
 • Kongsvik skole (TJKongSk)
 • Åsheim barneskoles bibliotek (TKAshBSk)
 • Åsheim ungdomsskolebibliotek (TKAshUSk)
 • Åsvang skolebibliotek (TKAsvaSk)
 • Åsveien skolebibliotek (TKAsveSk)
 • Berg skolebibliotek (TKBergSk)
 • Bispehaugen skolebibliotek (TKBispSk)
 • Blussuvoll skolebibliotek (TKBlusSk)
 • Bratsberg skolebibliotek (TKBratSk)
 • Breidablikk skolebibliotek (TKBreiSk)
 • Brundalen skolebibliotek (TKBrunSk)
 • Byåsen skolebibliotek (TKByasSk)
 • Charlottenlund skolebibliotek (TKChaBSk)
 • Charlottenlund ungdomsskole (TKChaUSk)
 • Dalgård skolebibliotek (TKDalgSk)
 • Eberg skolebibliotek (TKEbrgSk)
 • Flatåsen skolebibliotek (TKFlatSk)
 • TKFuruSk
 • Hårstad skolebibliotek (TKHaarSk)
 • Hallset skolebibliotek (TKHallSk)
 • Hoeggen skolebibliotek (TKHoegSk)
 • Huseby ungdomsskole (TKHuseSk)
 • Ila skolebibliotek (TKIlaSk)
 • Jakobsli skolebibliotek (TKKalvSk)
 • Kattem skolebibliotek (TKKattSk)
 • Klæbu ungdomsskole (TKKlaSk)
 • Kolstad skolebibliotek (TKKolsSk)
 • Lade skolebibliotek (TKLadeSk)
 • Lilleby skolebibliotek (TKLillSk)
 • Markaplassen skolebibliotek (TKMarkSk)
 • Trondheim kommunale kulturskole (TKK) (TKMuSk)
 • Nardo skolebibliotek (TKNardSk)
 • Nidarvoll skolebibliotek (TKNidaSk)
 • TKNideSk
 • Nyborg skolebibliotek (TKNybgSk)
 • Nypvang skolebibliotek (TKNypvSk)
 • Okstad skolebibliotek (TKOkstSk)
 • Ranheim skolebibliotek (TKRanhSk)
 • Romolslia skolebibliotek (TKRomoSk)
 • Rosten skolebibliotek (TKRostSk)
 • Rosenborg skolebibliotek (TKRsbgSk)
 • Rye skolebibliotek (TKRyeSk)
 • Huseby barneskole (TKSaupSk)
 • Trondheim voksenopplæring - Trovo (TKSevoSk)
 • Singsaker skolebibliotek (TKSingSk)
 • Sjetne skolebibliotek (TKSjtnSk)
 • Selsbakk skolebibliotek (TKSlsbSk)
 • Solbakken skolebibliotek (TKSolbSk)
 • Sørborgen skole, Trondheim (TKSorSk)
 • Lianvatnet skole (TKSpesSk)
 • Spongdal skolebibliotek (TKSpgdSk)
 • Stabbursmoen skolebibliotek (TKStabSk)
 • Stavset skolebibliotek (TKStavSk)
 • Steindal skolebibliotek (TKStndSk)
 • Strindheim skolebibliotek (TKStriSk)
 • Sunnland skolebibliotek (TKSunlSk)
 • Sverresborg skolebibliotek (TKSvsbSk)
 • Tanem Oppvekstsenter, Trondheim (TKTanSk)
 • Tonstad skolebibliotek (TKTnstSk)
 • Ugla skolebibliotek (TKUglaSk)
 • Utleira skolebibliotek (TKUtlrSk)
 • Vikasen skole (TKVkasSk)
 • Tromsø fengsel (TRFngBib)
 • Trondjord skole (TRTronSk)
 • Frakkagjerd barneskole (TYFrkSk)
 • Nedstrand barne- og u.skole (TYNedsSk)
 • Tønsberg og Færder bibliotek (TbgBib)
 • Tysværvåg barne- og ungdomsskole (TbuBib)
 • Tangen skole (TgnBib)
 • Trondheim Int. School (This)
 • Tinging (TingBib)
 • TjomeBib
 • Tømmerås skole (TmrBib)
 • Tysvær opplæringssenter (TpedBib)
 • Træna bibliotek (TraBib)
 • TrdBib
 • Trondheim folkebibliotek (TrhBib1)
 • Tromsø bibliotek og byarkiv (TrmsBib)
 • Trysil folkebibliotek (TryBib)
 • Tverlandet skole. Biblioteket (TverBib)
 • Tyrielden Eidskog bibliotek (TyrEiBib)
 • Tysvær bibliotek (TysvBib)
 • Allergot ungdomsskole (UKAlleSk)
 • Bakke skole (UKBakkSk)
 • Borgen skole (UKBorgSk)
 • Døli skolebibliotek (UKDoliSk)
 • Gystadmarka skole (UKGysSk)
 • Gystadmarka ungdomsskole (UKGysuSk)
 • Hovin skolebibliotek (UKHovSk)
 • Jessheim skole (UKJessSk)
 • Mogreina skolebibliotek (UKMogSk)
 • Nordkisa skole (UKNokiSk)
 • Nordby ungdomsskole (UKNordSk)
 • Skogmo skole (UKSkogSk)
 • Vesong ungdomsskole (UKVesoSk)
 • Ullersmo fengselsbibliotek (ULFngBib)
 • Ullensaker bibliotek (UllBib)
 • Utsira bibliotek (UtsBib)
 • Vadsø fengsel (VAFngBib)
 • Vestfoldarkivet (VFKArkiv)
 • Sandeid skulebibliotek (VIImBib)
 • Skjold skulebibliotek (VISkBib)
 • Vats skulebibliotek (VIVaBib)
 • Vågen skule (VIVageSk)
 • Vik skule og barnehage (VIVikSk)
 • Garnes oppvekstsenter (VKGarSk)
 • Ørmelen skole (VKOrmSk)
 • Stiklestad skole (VKStiSk)
 • Verdal fengsel (VKVerFng)
 • Verdalsøra u/b skole (VKVeruSk)
 • Vinne skole (VKVinSk)
 • Vuku oppvekstsenter (VKVukuSk)
 • Voss ungdomsskole. Biblioteket (VOKuSk)
 • Bøverbru skolebibliotek (VTBovSk)
 • Korta skolebibliotek (VTKorSk)
 • Raufoss skolebibliotek (VTRaubSk)
 • Reinsvoll skolebibliotek (VTReibSk)
 • Vestre Toten ungdomsskole (VTReiuSk)
 • Thune skolebibliotek (VTThuSk)
 • Buksnes skolebibliotek (VVBukSk)
 • Ballstad skolebibliotek (VVSkoSk)
 • VaagBib
 • Vadsø bibliotek og Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø (VadBib)
 • Valdresmusea (ValdrMus)
 • Værøy folkebibliotek (VarBib)
 • Varden ungdomsskole (VardBib)
 • VefoBib
 • Verdal bibliotek (VerBib)
 • Vefsn bibliotek (VfsnBib)
 • VigeMus
 • Biblioteka i Vindafjord og Etne (VindBib)
 • Vestre Jakobselv skolebibliotek (VjeBib)
 • Våler folkebibliotek (VlrBib)
 • VlruBib
 • Vang folkebibliotek (VngBib)
 • Vang barne- og ungdomsskule (VngVanSk)
 • Voss bibliotek (VosBib)
 • Verket skole (VrkBib)
 • Vestre Toten folkebibliotek (Fyrverkeriet) (VtotBib)
 • Vadsø Ungdomsskole (VuskBib)
 • Meieriet bibliotek (VvoyBib)
 • Wang Vgs. bibliotek (WangVgSk)
 • Deichmanske bibliotek (carl)
 • Høyskolen i Oslo/Avdeling for estetiske fag (estbib) (tidligere kunde)
 • Gokstad kystlag. Motorsamlingen (gkl)

Generert 10/12/2023 kl. 01:34:35


Mer om Bibliotek-Systemer As© Et produkt fra Bibliotek-Systemer As