Samlet utlånsaktivitet på BIBLIOFIL-bibliotek

Hver dag samles det inn data fra alle BIBLIOFIL-bibliotek som bruker utlånsmodulen. Nedenfor følger en oversikt over antall utlån pr. måned. Oversikten nedenfor inneholder data som er registrert tom. 26/03/2023 kl. 00:55

Vær oppmerksom på at denne oversikten inneholder antall utlån pr. måned som er foretatt med BIBLIOFIL. Antallet bibliotek som benytter utlånsmodulen er økende. Dette vil følgelig ikke være noe generelt uttrykk for antall utlån i norske bibliotek.

Det er laget en egen statistikk som inneholder bare de bibliotekene som har brukt utlånsmodulen fra og med Januar 1996. Denne statistikken vil være et bedre uttrykk for den generelle utlånsaktisiviteten i norske bibliotek


Sammenligning av alle fra og med 1996 (graf siste 5 år)

Måned19961997Endring
1996-
1997
1998Endring
1997-
1998
Januar 1,127,155  1,251,274 11.01 % 1,306,079 4.38 %
Februar 1,087,277  1,114,609 2.51 % 1,168,182 4.81 %
Mars 1,173,096  1,072,789 -8.55 % 1,270,277 18.41 %
April 996,111  1,193,210 19.79 % 1,104,069 -7.47 %
Mai 915,371  970,297 6.00 % 920,298 -5.15 %
Juni 830,743  864,260 4.03 % 929,951 7.60 %
Juli 811,257  775,024 -4.47 % 845,754 9.13 %
August 884,826  871,859 -1.47 % 1,025,470 17.62 %
September 1,091,998  1,163,980 6.59 % 1,292,060 11.00 %
Oktober 1,262,466  1,271,047 0.68 % 1,330,632 4.69 %
November 1,159,881  1,154,437 -0.47 % 1,238,033 7.24 %
Desember 778,254  837,200 7.57 % 916,721 9.50 %
Totalt 12,118,435  12,539,986 3.48 % 13,347,526 6.44 %
 
Måned1999Endring
1998-
1999
2000Endring
1999-
2000
2001Endring
2000-
2001
Januar 1,300,353 -0.44 % 1,460,732 12.33 % 1,584,338 8.46 %
Februar 1,240,988 6.23 % 1,492,256 20.25 % 1,378,953 -7.59 %
Mars 1,483,846 16.81 % 1,531,868 3.24 % 1,529,853 -0.13 %
April 1,143,381 3.56 % 1,209,324 5.77 % 1,300,639 7.55 %
Mai 1,005,278 9.23 % 1,206,604 20.03 % 1,189,595 -1.41 %
Juni 1,065,497 14.58 % 1,081,613 1.51 % 1,068,970 -1.17 %
Juli 873,636 3.30 % 925,380 5.92 % 964,296 4.21 %
August 1,100,471 7.31 % 1,249,034 13.50 % 1,275,400 2.11 %
September 1,400,841 8.42 % 1,387,437 -0.96 % 1,393,916 0.47 %
Oktober 1,425,455 7.13 % 1,542,247 8.19 % 1,619,346 5.00 %
November 1,472,810 18.96 % 1,541,315 4.65 % 1,539,640 -0.11 %
Desember 1,009,012 10.07 % 1,035,755 2.65 % 1,003,661 -3.10 %
Totalt 14,521,568 8.80 % 15,663,565 7.86 % 15,848,607 1.18 %
 
Måned2002Endring
2001-
2002
2003Endring
2002-
2003
2004Endring
2003-
2004
Januar 1,659,926 4.77 % 1,707,142 2.84 % 1,668,527 -2.26 %
Februar 1,482,137 7.48 % 1,513,214 2.10 % 1,571,534 3.85 %
Mars 1,397,124 -8.68 % 1,641,913 17.52 % 1,828,594 11.37 %
April 1,493,026 14.79 % 1,429,243 -4.27 % 1,508,452 5.54 %
Mai 1,173,934 -1.32 % 1,362,932 16.10 % 1,268,172 -6.95 %
Juni 1,121,927 4.95 % 1,188,698 5.95 % 1,360,932 14.49 %
Juli 1,099,878 14.06 % 1,057,608 -3.84 % 1,064,279 0.63 %
August 1,267,297 -0.64 % 1,351,835 6.67 % 1,471,198 8.83 %
September 1,522,271 9.21 % 1,639,263 7.69 % 1,815,222 10.73 %
Oktober 1,695,313 4.69 % 1,755,684 3.56 % 1,837,700 4.67 %
November 1,594,590 3.57 % 1,614,559 1.25 % 1,903,510 17.90 %
Desember 1,087,248 8.33 % 1,175,136 8.08 % 1,411,606 20.12 %
Totalt 16,594,671 4.71 % 17,437,227 5.08 % 18,709,726 7.30 %
 
Måned2005Endring
2004-
2005
2006Endring
2005-
2006
2007Endring
2006-
2007
Januar 1,894,689 13.55 % 1,894,754 0.00 % 1,930,228 1.87 %
Februar 1,686,591 7.32 % 1,650,072 -2.17 % 1,681,451 1.90 %
Mars 1,751,932 -4.19 % 1,916,774 9.41 % 1,947,605 1.61 %
April 1,730,570 14.72 % 1,565,048 -9.56 % 1,523,357 -2.66 %
Mai 1,477,347 16.49 % 1,497,532 1.37 % 1,535,643 2.54 %
Juni 1,321,554 -2.89 % 1,278,325 -3.27 % 1,323,250 3.51 %
Juli 1,013,418 -4.78 % 1,012,892 -0.05 % 1,189,751 17.46 %
August 1,601,084 8.83 % 1,635,858 2.17 % 1,712,500 4.69 %
September 1,840,029 1.37 % 1,870,291 1.64 % 1,900,367 1.61 %
Oktober 1,877,371 2.16 % 1,957,723 4.28 % 2,087,760 6.64 %
November 1,942,287 2.04 % 1,959,855 0.90 % 1,974,312 0.74 %
Desember 1,320,147 -6.48 % 1,309,094 -0.84 % 1,281,026 -2.14 %
Totalt 19,457,019 3.99 % 19,548,218 0.47 % 20,087,250 2.76 %
 
Måned2008Endring
2007-
2008
2009Endring
2008-
2009
2010Endring
2009-
2010
Januar 2,086,808 8.11 % 2,067,971 -0.90 % 2,027,114 -1.98 %
Februar 1,872,661 11.37 % 1,861,383 -0.60 % 1,894,970 1.80 %
Mars 1,770,569 -9.09 % 2,154,048 21.66 % 2,271,357 5.45 %
April 1,930,509 26.73 % 1,830,670 -5.17 % 1,827,241 -0.19 %
Mai 1,513,680 -1.43 % 1,642,322 8.50 % 1,585,714 -3.45 %
Juni 1,400,144 5.81 % 1,502,224 7.29 % 1,517,031 0.99 %
Juli 1,202,063 1.03 % 1,343,671 11.78 % 1,267,687 -5.65 %
August 1,882,972 9.95 % 2,130,914 13.17 % 2,302,752 8.06 %
September 2,022,239 6.41 % 2,088,508 3.28 % 2,148,094 2.85 %
Oktober 2,185,206 4.67 % 2,140,163 -2.06 % 2,083,441 -2.65 %
November 2,091,436 5.93 % 2,108,495 0.82 % 2,172,848 3.05 %
Desember 1,437,389 12.21 % 1,483,526 3.21 % 1,541,417 3.90 %
Totalt 21,395,676 6.51 % 22,353,895 4.48 % 22,639,666 1.28 %
 
Måned2011Endring
2010-
2011
2012Endring
2011-
2012
2013Endring
2012-
2013
Januar 2,192,680 8.17 % 2,255,048 2.84 % 2,369,926 5.09 %
Februar 1,985,003 4.75 % 2,103,853 5.99 % 1,999,742 -4.95 %
Mars 2,269,793 -0.07 % 2,312,916 1.90 % 2,036,183 -11.96 %
April 1,806,628 -1.13 % 1,825,011 1.02 % 2,256,247 23.63 %
Mai 1,900,744 19.87 % 1,780,512 -6.33 % 1,834,534 3.03 %
Juni 1,564,373 3.12 % 1,665,984 6.50 % 1,663,743 -0.13 %
Juli 1,259,444 -0.65 % 1,419,584 12.72 % 1,507,100 6.16 %
August 2,322,748 0.87 % 2,543,861 9.52 % 2,752,280 8.19 %
September 2,084,784 -2.95 % 2,114,141 1.41 % 2,173,440 2.80 %
Oktober 2,103,832 0.98 % 2,277,955 8.28 % 2,328,413 2.22 %
November 2,195,047 1.02 % 2,251,447 2.57 % 2,269,945 0.82 %
Desember 1,579,132 2.45 % 1,459,981 -7.55 % 1,612,894 10.47 %
Totalt 23,264,208 2.76 % 24,010,293 3.21 % 24,804,447 3.31 %
 
Måned2014Endring
2013-
2014
2015Endring
2014-
2015
2016Endring
2015-
2016
Januar 2,354,951 -0.63 % 2,305,850 -2.09 % 2,140,053 -7.19 %
Februar 2,057,580 2.89 % 2,039,997 -0.85 % 2,118,665 3.86 %
Mars 2,283,624 12.15 % 2,345,037 2.69 % 2,095,572 -10.64 %
April 1,969,833 -12.69 % 1,904,022 -3.34 % 2,145,251 12.67 %
Mai 1,786,219 -2.63 % 1,748,310 -2.12 % 1,778,285 1.71 %
Juni 1,654,880 -0.53 % 1,754,272 6.01 % 1,827,997 4.20 %
Juli 1,405,082 -6.77 % 1,480,360 5.36 % 1,456,100 -1.64 %
August 2,706,835 -1.65 % 2,795,835 3.29 % 2,875,607 2.85 %
September 2,346,071 7.94 % 2,207,653 -5.90 % 2,120,079 -3.97 %
Oktober 2,294,440 -1.46 % 2,231,166 -2.76 % 1,745,911 -21.75 %
November 2,212,564 -2.53 % 2,176,321 -1.64 % 1,777,138 -18.34 %
Desember 1,679,184 4.11 % 1,635,684 -2.59 % 1,257,921 -23.10 %
Totalt 24,751,263 -0.21 % 24,624,507 -0.51 % 23,338,579 -5.22 %
 
Måned2017Endring
2016-
2017
2018Endring
2017-
2018
2019Endring
2018-
2019
Januar 1,868,512 -12.69 % 1,776,666 -4.92 % 1,886,713 6.19 %
Februar 1,562,092 -26.27 % 1,471,588 -5.79 % 1,543,228 4.87 %
Mars 1,807,857 -13.73 % 1,546,108 -14.48 % 1,755,708 13.56 %
April 1,479,160 -31.05 % 1,602,965 8.37 % 1,518,622 -5.26 %
Mai 1,450,574 -18.43 % 1,282,571 -11.58 % 1,500,510 16.99 %
Juni 1,312,664 -28.19 % 1,311,294 -0.10 % 1,365,810 4.16 %
Juli 1,106,055 -24.04 % 1,061,557 -4.02 % 1,226,907 15.58 %
August 2,409,821 -16.20 % 2,379,097 -1.27 % 2,471,054 3.87 %
September 1,744,054 -17.74 % 1,710,788 -1.91 % 1,821,185 6.45 %
Oktober 1,727,531 -1.05 % 1,784,399 3.29 % 1,931,686 8.25 %
November 1,775,734 -0.08 % 1,765,478 -0.58 % 1,852,340 4.92 %
Desember 1,186,690 -5.66 % 1,182,770 -0.33 % 1,256,147 6.20 %
Totalt 19,430,744 -16.74 % 18,875,281 -2.86 % 20,129,910 6.65 %
 
Måned2020Endring
2019-
2020
2021Endring
2020-
2021
2022Endring
2021-
2022
Januar 1,960,966 3.94 % 1,649,233 -15.90 % 1,864,266 13.04 %
Februar 1,703,217 10.37 % 1,527,755 -10.30 % 1,591,719 4.19 %
Mars 991,811 -43.51 % 1,539,339 55.20 % 1,851,215 20.26 %
April 349,121 -77.01 % 1,368,247 291.91 % 1,521,789 11.22 %
Mai 603,047 -59.81 % 1,327,330 120.10 % 1,520,057 14.52 %
Juni 1,121,365 -17.90 % 1,471,473 31.22 % 1,416,202 -3.76 %
Juli 1,119,377 -8.76 % 1,237,087 10.52 % 1,211,785 -2.05 %
August 2,154,657 -12.80 % 2,220,108 3.04 % 2,274,745 2.46 %
September 1,727,267 -5.16 % 1,845,271 6.83 % 1,873,699 1.54 %
Oktober 1,735,916 -10.13 % 1,791,091 3.18 % 1,756,021 -1.96 %
November 1,737,413 -6.20 % 1,868,141 7.52 % 1,827,203 -2.19 %
Desember 1,343,310 6.94 % 1,244,116 -7.38 % 1,183,205 -4.90 %
Totalt 16,547,467 -17.80 % 19,089,191 15.36 % 19,891,906 4.21 %
 
Måned2023Endring
2022-
2023
Januar 1,920,472 3.01 %
Februar 1,621,264 1.86 %
Mars 1,480,115 -20.05 %
April 0  
Mai 0  
Juni 0  
Juli 0  
August 0  
September 0  
Oktober 0  
November 0  
Desember 0  
Totalt 5,021,851 -74.75 %
 

Totalt antall utlån med BIBLIOFIL siden 1/1/1996: 526,042,682

Tall i gul farge angir måned med påske. Dette vil kunne påvirke antall utlån betydelig.

Tall i rød farge angir innværende måned og betyr at tallene ikke er fullstendige


Antall utsendte purrebrev pr. år

ÅrBrev via postenBrev via epost
1996 633647 0
1997(25.5%) 795086 0
1998(5.8%) 841493 3168
1999(11.7%) 940182 (287.1%) 12264
2000(-0.6%) 934147 (402.6%) 61635
2001(-4.6%) 890827 (53.8%) 94803
2002(-6.2%) 835235 (68.2%) 159499
2003(0.6%) 839990 (56.3%) 249279
2004(-13.5%) 726823 (17.9%) 293974
2005(-3.1%) 703977 (27.4%) 374643
2006(-10.3%) 631625 (14.6%) 429157
2007(-11.6%) 558234 (3.3%) 443303
2008(-7.1%) 518346 (9.6%) 485744
2009(-5.7%) 488997 (11.9%) 543445
2010(-9.2%) 444008 (3.9%) 564458
2011(-5.8%) 418050 (4.5%) 589832
2012(-6.3%) 391578 (-1.5%) 580983
2013(0.5%) 393681 (-8.9%) 529314
2014(-21.8%) 308014 (9.9%) 581693
2015(-18.4%) 251432 (0.7%) 585679
2016(-14.3%) 215444 (-8.1%) 538341
2017(-27.7%) 155680 (-26.0%) 398590
2018(-18.7%) 126538 (-0.9%) 394915
2019(-5.6%) 119510 (16.5%) 459969
2020(-34.2%) 78685 (-11.8%) 405713
2021(-3.3%) 76054 (7.8%) 437483
2022(-4.3%) 72807 (7.9%) 471980
2023 12180 121549

Bestilt innlån pr. år

ÅrBestilt innlånBestilt lånerinitiert innlån
1997 48061 0
1998(35.9%) 65298 0
1999(18.4%) 77328 0
2000(12.1%) 86672 11
2001(3.4%) 89621 0
2002(0.2%) 89835 0
2003(-3.5%) 86682 0
2004(16.7%) 101193 0
2005(18.3%) 119747 0
2006(7.6%) 128855 0
2007(5.1%) 135450 0
2008(12.4%) 152229 3432
2009(30.5%) 198623 (474.6%) 19720
2010(39.3%) 276635 (145.9%) 48490
2011(16.9%) 323482 (32.7%) 64323
2012(4.1%) 336621 (-11.1%) 57185
2013(4.6%) 352040 (16.4%) 66537
2014(4.8%) 368943 (14.9%) 76462
2015(3.1%) 380340 (2.6%) 78447
2016(-4.5%) 363222 (-8.7%) 71607
2017(-17.5%) 299688 (-8.1%) 65807
2018(11.5%) 334091 (5.1%) 69161
2019(11.5%) 372512 (8.2%) 74823
2020(-14.6%) 317990 (-21.4%) 58801
2021(13.3%) 360314 (27.2%) 74816
2022(-9.4%) 326551 (20.0%) 89789
2023 89680 24330

Utlånt innlån pr. år

ÅrUtlånt innlånUtlånt lånerinitiert innlån
1997 40068 0
1998(40.3%) 56213 0
1999(18.6%) 66676 0
2000(13.8%) 75889 0
2001(1.8%) 77269 0
2002(0.5%) 77621 0
2003(-1.0%) 76850 0
2004(21.7%) 93531 0
2005(28.2%) 119949 0
2006(12.8%) 135340 0
2007(5.7%) 143098 0
2008(9.5%) 156689 2160
2009(16.9%) 183160 (577.8%) 14640
2010(21.0%) 221665 (145.6%) 35950
2011(25.6%) 278420 (64.5%) 59136
2012(10.1%) 306611 (13.7%) 67255
2013(6.8%) 327479 (19.3%) 80264
2014(5.0%) 343757 (11.0%) 89085
2015(5.3%) 361884 (8.8%) 96882
2016(-2.7%) 352163 (-0.8%) 96095
2017(-4.2%) 337521 (-8.9%) 87509
2018(5.6%) 356397 (10.2%) 96433
2019(16.6%) 415509 (14.6%) 110534
2020(-11.6%) 367475 (-18.9%) 89607
2021(30.6%) 479821 (33.9%) 120017
2022(-0.5%) 477358 (26.6%) 152000
2023 123403 40201

Fjernlånsbestilling pr. år

ÅrFjernlånsbestilling mottattFjernlånsbestilling lånerinitiert mottatt
2004 150627 0
2005(20.7%) 181767 0
2006(-1.7%) 178588 0
2007(3.6%) 184955 0
2008(10.6%) 204606 4816
2009(15.2%) 235793 (360.3%) 22166
2010(18.7%) 279836 (91.7%) 42499
2011(3.8%) 290375 (41.7%) 60208
2012(-3.1%) 281439 (-10.6%) 53853
2013(-1.9%) 276213 (11.5%) 60068
2014(5.0%) 289912 (6.0%) 63668
2015(7.0%) 310147 (11.2%) 70781
2016(-17.7%) 255146 (-26.4%) 52113
2017(-97.8%) 5581 (-99.0%) 538
2018(-42.0%) 3235 (-37.9%) 334
2019(-41.4%) 1895 (-49.7%) 168
2020(-43.7%) 1067 (-72.6%) 46
2021(-42.1%) 618 (165.2%) 122
2022(142.2%) 1497 (-81.1%) 23
2023 46450 13433

Fjernlån (utlån) utført pr. år

ÅrFjernlån
1999 29509
2000(854.2%) 281587
2001(2.0%) 287216
2002(10.7%) 317930
2003(7.9%) 342989
2004(5.7%) 362620
2005(-1.1%) 358652
2006(-3.5%) 346086
2007(5.0%) 363315
2008(10.3%) 400856
2009(8.1%) 433141
2010(14.4%) 495566
2011(3.3%) 511943
2012(-3.0%) 496603
2013(1.2%) 502329
2014(6.8%) 536700
2015(6.4%) 571107
2016(-4.0%) 548011
2017(-36.2%) 349779
2018(2.9%) 359956
2019(3.6%) 372848
2020(-15.9%) 313544
2021(12.2%) 351892
2022(17.8%) 414498
2023 122054

Innlevering for annet bibliotek pr. år

ÅrInnleveringer
2007 2351
2008(768.5%) 20419
2009(84.6%) 37684
2010(46.3%) 55121
2011(23.1%) 67867
2012(24.6%) 84555
2013(10.8%) 93672
2014(13.7%) 106540
2015(8.0%) 115028
2016(-6.7%) 107303
2017(-28.0%) 77253
2018(-4.3%) 73932
2019(7.4%) 79430
2020(-20.1%) 63484
2021(-4.1%) 60853
2022(-2.8%) 59163
2023 11622

Mottatt depoteksemplar pr. år

ÅrMottatt
2009 11831
2010(270.4%) 43820
2011(24.5%) 54568
2012(5.1%) 57347
2013(4.4%) 59884
2014(-0.9%) 59370
2015(-3.2%) 57467
2016(15.4%) 66297
2017(-64.2%) 23757
2018(80.8%) 42956
2019(7.0%) 45972
2020(-15.7%) 38754
2021(15.9%) 44897
2022(10.0%) 49370
2023 12408

BIBLIOFIL holder forøvrig orden på:

Total mediebestand i norske bibliotek pr. 2008: 56 millioner (kilde: ABM-Utvikling)

Antall eksemplarer 32,950,568 
Antall forskjellige titler 16,473,490 
Antall lånere 5,172,039 

Utlån 1996

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,127,15555
Februar1,087,27755
Mars1,173,09658
April996,11160
Mai915,37160
Juni830,74361
Juli811,25760
August884,82662
September1,091,99863
Oktober1,262,46663
November1,159,88164
Desember778,25465

Totalt antall utlån i 1996: 12,118,435


Utlån 1997

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,251,27466
Februar1,114,60966
Mars1,072,78967
April1,193,21067
Mai970,29767
Juni864,26067
Juli775,02466
August871,85968
September1,163,98070
Oktober1,271,04769
November1,154,43770
Desember837,20070

Totalt antall utlån i 1997: 12,539,986


Utlån 1998

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,306,07972
Februar1,168,18275
Mars1,270,27772
April1,104,06970
Mai920,29871
Juni929,95172
Juli845,75470
August1,025,47076
September1,292,06077
Oktober1,330,63277
November1,238,03377
Desember916,72178

Totalt antall utlån i 1998: 13,347,526


Utlån 1999

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,300,35379
Februar1,240,98882
Mars1,483,84686
April1,143,38190
Mai1,005,27896
Juni1,065,49794
Juli873,63691
August1,100,47199
September1,400,841106
Oktober1,425,455107
November1,472,810110
Desember1,009,012118

Totalt antall utlån i 1999: 14,521,568


Utlån 2000

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,460,732118
Februar1,492,256114
Mars1,531,868118
April1,209,324121
Mai1,206,604120
Juni1,081,613114
Juli925,38098
August1,249,034118
September1,387,437121
Oktober1,542,247123
November1,541,315124
Desember1,035,755123

Totalt antall utlån i 2000: 15,663,565


Utlån 2001

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,584,338126
Februar1,378,953125
Mars1,529,853130
April1,300,639129
Mai1,189,595133
Juni1,068,970128
Juli964,29699
August1,275,400138
September1,393,916139
Oktober1,619,346147
November1,539,640155
Desember1,003,661163

Totalt antall utlån i 2001: 15,848,607


Utlån 2002

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,659,926170
Februar1,482,137175
Mars1,397,124181
April1,493,026180
Mai1,173,934178
Juni1,121,927176
Juli1,099,878107
August1,267,297187
September1,522,271198
Oktober1,695,313203
November1,594,590213
Desember1,087,248204

Totalt antall utlån i 2002: 16,594,671


Utlån 2003

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,707,142219
Februar1,513,214221
Mars1,641,913228
April1,429,243231
Mai1,362,932233
Juni1,188,698233
Juli1,057,608112
August1,351,835245
September1,639,263264
Oktober1,755,684273
November1,614,559272
Desember1,175,136271

Totalt antall utlån i 2003: 17,437,227


Utlån 2004

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,668,527304
Februar1,571,534318
Mars1,828,594340
April1,508,452347
Mai1,268,172342
Juni1,360,932339
Juli1,064,279111
August1,471,198343
September1,815,222389
Oktober1,837,700387
November1,903,510402
Desember1,411,606392

Totalt antall utlån i 2004: 18,709,726


Utlån 2005

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,894,689415
Februar1,686,591415
Mars1,751,932416
April1,730,570417
Mai1,477,347415
Juni1,321,554409
Juli1,013,418125
August1,601,084399
September1,840,029423
Oktober1,877,371432
November1,942,287439
Desember1,320,147435

Totalt antall utlån i 2005: 19,457,019


Utlån 2006

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,894,754453
Februar1,650,072457
Mars1,916,774472
April1,565,048474
Mai1,497,532474
Juni1,278,325450
Juli1,012,892136
August1,635,858457
September1,870,291493
Oktober1,957,723500
November1,959,855504
Desember1,309,094501

Totalt antall utlån i 2006: 19,548,218


Utlån 2007

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,930,228515
Februar1,681,451514
Mars1,947,605511
April1,523,357518
Mai1,535,643524
Juni1,323,250495
Juli1,189,751159
August1,712,500509
September1,900,367536
Oktober2,087,760540
November1,974,312548
Desember1,281,026542

Totalt antall utlån i 2007: 20,087,250


Utlån 2008

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,086,808559
Februar1,872,661561
Mars1,770,569565
April1,930,509567
Mai1,513,680556
Juni1,400,144527
Juli1,202,063163
August1,882,972544
September2,022,239573
Oktober2,185,206584
November2,091,436583
Desember1,437,389574

Totalt antall utlån i 2008: 21,395,676


Utlån 2009

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,067,971592
Februar1,861,383590
Mars2,154,048598
April1,830,670598
Mai1,642,322591
Juni1,502,224570
Juli1,343,671168
August2,130,914571
September2,088,508603
Oktober2,140,163601
November2,108,495595
Desember1,483,526593

Totalt antall utlån i 2009: 22,353,895


Utlån 2010

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,027,114601
Februar1,894,970605
Mars2,271,357610
April1,827,241610
Mai1,585,714614
Juni1,517,031587
Juli1,267,687176
August2,302,752609
September2,148,094637
Oktober2,083,441633
November2,172,848648
Desember1,541,417640

Totalt antall utlån i 2010: 22,639,666


Utlån 2011

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,192,680655
Februar1,985,003658
Mars2,269,793656
April1,806,628652
Mai1,900,744648
Juni1,564,373616
Juli1,259,444188
August2,322,748626
September2,084,784649
Oktober2,103,832653
November2,195,047665
Desember1,579,132657

Totalt antall utlån i 2011: 23,264,208


Utlån 2012

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,255,048681
Februar2,103,853679
Mars2,312,916677
April1,825,011685
Mai1,780,512681
Juni1,665,984660
Juli1,419,584187
August2,543,861685
September2,114,141709
Oktober2,277,955711
November2,251,447709
Desember1,459,981695

Totalt antall utlån i 2012: 24,010,293


Utlån 2013

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,369,926709
Februar1,999,742709
Mars2,036,183709
April2,256,247709
Mai1,834,534704
Juni1,663,743682
Juli1,507,100202
August2,752,280702
September2,173,440711
Oktober2,328,413728
November2,269,945730
Desember1,612,894720

Totalt antall utlån i 2013: 24,804,447


Utlån 2014

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,354,951734
Februar2,057,580738
Mars2,283,624738
April1,969,833726
Mai1,786,219728
Juni1,654,880705
Juli1,405,082199
August2,706,835699
September2,346,071734
Oktober2,294,440733
November2,212,564749
Desember1,679,184745

Totalt antall utlån i 2014: 24,751,263


Utlån 2015

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,305,850762
Februar2,039,997755
Mars2,345,037759
April1,904,022757
Mai1,748,310750
Juni1,754,272741
Juli1,480,360197
August2,795,835735
September2,207,653760
Oktober2,231,166764
November2,176,321771
Desember1,635,684748

Totalt antall utlån i 2015: 24,624,507


Utlån 2016

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,140,053766
Februar2,118,665767
Mars2,095,572762
April2,145,251766
Mai1,778,285756
Juni1,827,997736
Juli1,456,100198
August2,875,607749
September2,120,079774
Oktober1,745,911771
November1,777,138786
Desember1,257,921766

Totalt antall utlån i 2016: 23,338,579


Utlån 2017

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,868,512780
Februar1,562,092781
Mars1,807,857781
April1,479,160766
Mai1,450,574763
Juni1,312,664747
Juli1,106,055199
August2,409,821753
September1,744,054780
Oktober1,727,531778
November1,775,734772
Desember1,186,690760

Totalt antall utlån i 2017: 19,430,744


Utlån 2018

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,776,666779
Februar1,471,588773
Mars1,546,108763
April1,602,965768
Mai1,282,571751
Juni1,311,294737
Juli1,061,557199
August2,379,097748
September1,710,788765
Oktober1,784,399763
November1,765,478766
Desember1,182,770751

Totalt antall utlån i 2018: 18,875,281


Utlån 2019

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,886,713800
Februar1,543,228791
Mars1,755,708800
April1,518,622788
Mai1,500,510783
Juni1,365,810759
Juli1,226,907190
August2,471,054780
September1,821,185801
Oktober1,931,686819
November1,852,340831
Desember1,256,147802

Totalt antall utlån i 2019: 20,129,910


Utlån 2020

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,960,966826
Februar1,703,217823
Mars991,811819
April349,121498
Mai603,047609
Juni1,121,365676
Juli1,119,377198
August2,154,657772
September1,727,267816
Oktober1,735,916808
November1,737,413807
Desember1,343,310798

Totalt antall utlån i 2020: 16,547,467


Utlån 2021

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,649,233841
Februar1,527,755843
Mars1,539,339841
April1,368,247823
Mai1,327,330821
Juni1,471,473787
Juli1,237,087221
August2,220,108849
September1,845,271877
Oktober1,791,091874
November1,868,141893
Desember1,244,116853

Totalt antall utlån i 2021: 19,089,191


Utlån 2022

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,864,266887
Februar1,591,719883
Mars1,851,215889
April1,521,789873
Mai1,520,057871
Juni1,416,202823
Juli1,211,785200
August2,274,745869
September1,873,699896
Oktober1,756,021888
November1,827,203895
Desember1,183,205859

Totalt antall utlån i 2022: 19,891,906


Utlån 2023

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,920,472900
Februar1,621,264891
Mars1,480,115893
April00
Mai00
Juni00
Juli00
August00
September00
Oktober00
November00
Desember00

Totalt antall utlån i 2023: 5,021,851


Utlån sortert på måned


Brev sendt på SMS

 ReserveringsbrevForhåndsvarslerPurrebrev
20191074347736849174541
20201098659549852170688
20211302648675465187877
20221229952674809268611
202332779714866454788

Dataene er innsamlet fra følgende bibliotek:

 • Rena skolebibliotek (AAmRenSk)
 • Bjarnetjønna skole (AGBjarSk)
 • Sandnes barneskole (AGSandSk)
 • Sandnessjøen U.skole (AGSanduSk)
 • Søvik oppvekstsenter (AGSoviSk)
 • Ura skolebibliotek (AGUraSk)
 • Aursmoen skolebibliotek (AHAurSk)
 • Bjørkelangen skolebibliotek (AHBjoSk)
 • Bråte skolebibliotek (AHBraSk)
 • Haneborg skolebibliotek (AHHanSk)
 • Løken og Hofmoen skolebibliotek (AHLokSk)
 • Setskog oppvekstsenter (AHSetSk)
 • Arnestad barneskole (AKArSk)
 • Billingstad barneskole (AKBiSk)
 • Blakstad barneskole (AKBlSk)
 • Bondi barneskole (AKBoSk)
 • Borgen ungdomsskole (AKBouSk)
 • Drengsrud barneskole (AKDrSk)
 • Folkestad barneskole (AKFolSk)
 • Hagaløkka barneskole (AKHaSk)
 • Heggedal barneskole (AKHeSk)
 • Hofstad barneskole (AKHoSk)
 • Hovedgården ungdomsskole (AKHouSk)
 • Hvalstad barneskole (AKHvSk)
 • Hyggen barneskole (AKHygSk)
 • Jansløkka barneskole (AKJaSk)
 • Landøya ungdomsskole (AKLaSk)
 • Mellom-Nes barneskole (AKMnSk)
 • Nesøya barneskole (AKNeSk)
 • Risenga ungdomsskole (AKRiSk)
 • Rønningen barneskole (AKRoSk)
 • Solberg barneskole (AKSoSk)
 • Solvang ungdomsskole (AKSouSk)
 • Torstad ungdomsskole (AKToSk)
 • Vardåsen barneskole (AKVaSk)
 • Vettre barneskole (AKVeSk)
 • Vollen ungdomsskole. Biblioteket (AKVuSk)
 • Alta ungdomsskole (ALAltuSk)
 • Aronnes skole (ALAronSk)
 • Bossekop skole (ALBossSk)
 • Elvebakken skole (ALElveSk)
 • Gakori skole (ALGakoSk)
 • Kaafjord skole (ALKafjSk)
 • Kaiskuru Nærmiljøsenter (ALKaisSk)
 • Komsa skole (ALKomsSk)
 • Korsfjord skole (ALKorsSk)
 • Kvalfjord skole (ALKvalSk)
 • Leirbotn oppvekstsenter (ALLeirSk)
 • Øvre Alta skole (ALOvreSk)
 • Rafsbotn skole (ALRafsSk)
 • Saga skole (ALSagaSk)
 • Sandfallet ungdomsskole (ALSanuSk)
 • Talvik skole (ALTlvkSk)
 • Tverrelvdalen skole (ALTverSk)
 • Andenes skole (ANAndSk)
 • Asdal skolebibliotek (ARAsdaSk)
 • Birkenlund skolebibliotek (ARBirkSk)
 • Eydehavn skolebibliotek (AREydSk)
 • Hisøy skolebibliotek (ARHisSk)
 • Moltemyr skolebibliotek (ARMoltSk)
 • Myra skolebibliotek (ARMyrSk)
 • Nedenes skolebibliotek (ARNedSk)
 • Nesheim skolebibliotek (ARNesSk)
 • Roligheden skolebibliotek (ARRolSk)
 • Rykene oppvekstsenter. Biblioteket (ARRykSk)
 • Sandnes skolebibliotek (ARSandSk)
 • Steinerskolen i Arendal (ARSteiSk)
 • Stinta skolebibliotek (ARStinSk)
 • Strømmen skolebibliotek (ARStrSk)
 • Stuenes skolebibliotek (ARStuSk)
 • Arendal voksenopplæring (ARVoksSk)
 • Arendal Rådhus, Fagbiblioteket (ARadhus)
 • Davanger skolebibliotek (ASDavSk)
 • Erdal skolebibliotek (ASErdSk)
 • Erdal ungdomsskole. (ASErduSk)
 • Fauskanger skole (ASFauSk)
 • Florvåg skole, Kleppestø (ASFlorSk)
 • Follese skole, Askøy (ASFolSk)
 • Hanøy skole (ASHanSk)
 • Haugland skolebibliotek (ASHauSk)
 • Hetlevik skole (ASHetSk)
 • Hop skole (ASHopSk)
 • Kleppe skolebibliotek (ASKleSk)
 • Kleppestø skolebibliotek (ASKlepSk)
 • Kleppestø ungdomsskole (ASKleuSk)
 • Ravnanger ungdomsskole (ASRavnSk)
 • Strusshamn skolebibliotek (ASStrSk)
 • Tveit skole, Askøy (ASTveSk)
 • AalesuSk
 • Åssiden skolebibliotek (AasBib)
 • Åsgården skol (AasgBib)
 • Ålesund bibliotek (AleBib)
 • Ålesund grunnskoler (AleSkBib)
 • Kulturbadet bibliotek (AlstBib)
 • Alstad ungdomsskole (AlsuBib)
 • Alta Bibliotek (AltaBib)
 • Åmot Folkebibliotek (AmotBib)
 • Andøy folkebibliotek (AndBib)
 • Askøy bibliotek (AoyBib)
 • Arendal bibliotek (ArnBib)
 • Askerbibliotekene (AskBib)
 • AskoBib
 • Åsnes folkebibliotek (AsnBib)
 • Aurskog-Høland bibliotek (AuHoBib)
 • AurBib
 • Austevoll folkebibliotek (AustBib)
 • Herre skolebibliotek (BAHerrSk)
 • Langesund barneskole. Biblioteket (BALandSk)
 • Bamble ungdomsskole. Biblioteket (BALangSk)
 • Rønholt skolebibliotek (BARonSk)
 • Rugtvedt skolebibliotek (BARugSk)
 • Stathelle skolebibliotek (BAStatSk)
 • Ballangen skolebibliotek (BLBalSk)
 • Alstad barneskole bibliotek (BOAlsbSk)
 • Aspåsen skolebibliotek (BOAspSk)
 • Bodøsjøen skole (BOBosoSk)
 • Bodø fengsel. Biblioteket (BOFngBib)
 • Grønnåsen skole (BOGroSk)
 • Hunstad barneskole (BOHunBSk)
 • Hunstad U.skole (BOHunUSk)
 • Kjerringøy skole (BOKjerSk)
 • Løpsmark skolebibliotek (BOLopSk)
 • Misvær skole (BOMisvSk)
 • Mørkvedbukta skole, Bodø (BOMorSk)
 • Østbyen skole (BOOstSk)
 • Saltstraumen skole (BOSaltSk)
 • Skjerstad oppvekstsenter. Biblioteket (BOSkjSk)
 • Bodø voksenopplæring (BOVoksSk)
 • Bø skule (BTBoSk)
 • Bø ungdomsskule (BTBouSk)
 • Folkestad skole (BTFolkSk)
 • Gvarv skole (BTSauSk)
 • Øygardsbiblioteka (BVestBib)
 • Bamble bibliotek (BamBib)
 • Beiarn folkebibliotek (BeiBib)
 • Ådnamarka skule (BgAdnSk)
 • Alrekstad skole (BgAleSk)
 • Alvøen skole (BgAlvSk)
 • Apeltun skole (BgApeSk)
 • Åstveit skole (BgAstSk)
 • Aurdalslia skole (BgAurSk)
 • Bjørndalsskogen skole (BgBjoSk)
 • Blokkhaugen skole (BgBloSk)
 • Bønes skole (BgBonSk)
 • Breimyra skole (BgBreSk)
 • Bergen Byarkiv (BgByark)
 • Fagavdeling barnehage og skole (BgByrSk)
 • Christi Krybbe skoler (BgChrSk)
 • Damsgård skole (BgDamSk)
 • Eidsvåg skole (BgEidSk)
 • Fjellsdalen skole (BgFjeSk)
 • Flaktveit skolebibliotek (BgFlaSk)
 • Fridalen skole (BgFriSk)
 • Garnes skule (BgGarSk)
 • Garnes ungdomsskule (BgGaruSk)
 • Gimle skole (BgGimSk)
 • INAKTIV: Holen skole ungdomstrinnet (BgHasSk)
 • Haukås skole (BgHauaSk)
 • Haugland skulebibliotek (BgHaugSk)
 • Haukedalen skole (BgHaukSk)
 • Haukeland skole (BgHaulSk)
 • Hellen skole (BgHellSk)
 • Hjellestad skolebibliotek (BgHjeSk)
 • Holen skole (BgHolSk)
 • Hop skole (BgHopSk)
 • Hordvik skolebibliotek (BgHorSk)
 • BgIndSk
 • Kaland skole (BgKalSk)
 • Kalvatræet skole (BgKalvSk)
 • Kirkevoll skole (BgKirSk)
 • Kjøkkelvik skole (BgKjoSk)
 • Kringlebotn skole (BgKriSk)
 • Krokeide skolebibliotek (BgKroSk)
 • Krohnengen skole (BgKrohSk)
 • Kronstad skole (BgKronSk)
 • Kyrkjekrinsen skole (BgKyrSk)
 • Landås skole (BgLanSk)
 • Li skolebibliotek (BgLiSk)
 • Liland skole (BgLilSk)
 • Loddefjord skole (BgLodSk)
 • Lone skule (BgLonSk)
 • Løvås skole (BgLovSk)
 • Lynghaug skole (BgLynSk)
 • Lyshovden skole (BgLysSk)
 • Marikollen skole (BgMarSk)
 • Mathopen skole (BgMatSk)
 • Midtun skole (BgMidSk)
 • Minde skole (BgMinSk)
 • Mjølkeråen skole (BgMjoSk)
 • Møhlenpris skole (BgMohSk)
 • Nattland skole (BgNatSk)
 • Ny Krohnborg skole (BgNkroSk)
 • Nordnes skole (BgNorSk)
 • Nordvik skole (BgNorvSk)
 • Grunnskole for voksne i Bergen (BgNygSk)
 • Nygårdslien skole (BgNyglSk)
 • Olsvik skolebibliotek (BgOlsSk)
 • Ortun skole (BgOrtSk)
 • Paradis skole (BgParSk)
 • Rå skole (BgRaaSk)
 • Rådalslien skolebibliotek (BgRadSk)
 • Riple skole (BgRipSk)
 • Rolland skole (BgRolSk)
 • Rothaugen skole (BgRotSk)
 • Sædalen skole (BgSadaSk)
 • Salhus skole (BgSalSk)
 • Sælen skole (BgSaleSk)
 • BgSamSk
 • Sandgotna skole (BgSanSk)
 • Seljedalen skole (BgSelSk)
 • Skeie skole (BgSkeSk)
 • Skjold skole (BgSkjSk)
 • Skranevatnet skole (BgSkrSk)
 • Slåtthaug skole (BgSlaSk)
 • Slettebakken skole (BgSleSk)
 • Smørås skole (BgSmoSk)
 • Søråshøgda skole (BgSoraSk)
 • Søreide skole (BgSoreSk)
 • Storetveit skole (BgStorSk)
 • Tertnes skole (BgTerSk)
 • Trengereid oppveksttun (BgTreSk)
 • BgTunSk
 • Tveiterås skole (BgTveSk)
 • Ulsetskogen skole (BgUlseSk)
 • Ulsmåg skole (BgUlsmSk)
 • Vadmyra skole (BgVadSk)
 • Varden skole (BgVarSk)
 • Voksenopplæring (BgVokSk)
 • Ytrebygda skole (BgYtrSk)
 • Ytre Arna skule (BgYtreSk)
 • Bjerkreim folkebibliotek (BjerkBib)
 • Bokn bibliotek (BknBib)
 • Bømlo folkebibliotek (BmloBib)
 • Bankgata skolebibliotek (BnkuBib)
 • Midt-Telemark bibliotek (BoBib)
 • Stormen bibliotek (BodBib)
 • Bø i Vesterålen folkebibliotek (BoeVeBib)
 • Bølehøgda skolebibliotek (BolBib)
 • Børresen skolebibliotek (BorBib)
 • Bergen Off. Bibliotek (BrgBib)
 • BrgrBib
 • Bærum bibliotek (BrmBib)
 • Bærumskolene (BrmSk)
 • Viken fylkesbibliotek (BuskSkSk)
 • Bytårnet ungdomsskole (BytBib)
 • CMS-biblioteket (CmsBib)
 • Det flerspråklige bibliotek (DFBBib)
 • Åskollen skolebibliotek (DKAasSk)
 • Aronsløkka skolebibliotek (DKAronSk)
 • Bragernes skolebibliotek (DKBragSk)
 • Brandengen skolebibliotek (DKBranSk)
 • Danvik skolebibliotek (DKDanSk)
 • Fjell skolebibliotek (DKFjelSk)
 • Frydenhaug skolebibliotek (DKFrydSk)
 • Hallermoen skolebibliotek (DKHallSk)
 • Kjøsterud skole (DKKjoSk)
 • Øren skolebibliotek (DKOreSk)
 • Rødskog skolebibliotek (DKRodSk)
 • Skoger skolebibliotek (DKSkogSk)
 • Marienlyst skole (DKStroSk)
 • Vestbygda skolebibliotek (DKVestSk)
 • Dale skulebibliotek (DaleVgs)
 • Depotbiblioteket (DepotBib)
 • Dønna bibliotek (DonnBib)
 • DrmBib
 • Eigerøy skole (EIEigSk)
 • Grøne Bråden skole (EIGbrSk)
 • Helleland skole (EIHelSk)
 • Husabø skole (EIHusSk)
 • Husabø ungdomsskole (EIHusuSk)
 • Hellvik skole (EIHvkSk)
 • Lagård ungdomsskole (EILaguSk)
 • Rundevoll skole (EIRunSk)
 • Indre Østfold Fengselsbibliotek (EKOstFng)
 • Elverum Læringssenter (ELElvLar)
 • Elverum ungdomsskole (ELElvUSk)
 • Frydenlund skole (ELFrydSk)
 • Hanstad skole (ELHansSk)
 • Hernes skole (ELHernSk)
 • Lillemoen skole (ELLillSk)
 • Søbakken skole (ELSobaSk)
 • Sørskogbygda skole (ELSoskSk)
 • Utstyrsbiblioteket i Elverum (ELUtstBi)
 • Vestad skole (ELVestSk)
 • Ydalir skole, Elverum (ELYdaSk)
 • Enebakk ungdomsskole (ENEneSk)
 • Engerdal barne- og ungdomsskole (ENEngSk)
 • Hauglia skole (ENHaugSk)
 • Mjær ungdomsskole. Biblioteket (ENMjarSk)
 • Stranden skole (ENStraSk)
 • Ytre Enebakk skole (ENYtEnSk)
 • ETEngeSk
 • EbbBib
 • Eigersund folkebibliotek (EigerBib)
 • Eidsvoll bibliotek (EivoBib)
 • Elverum bibliotek (ElveBib)
 • Enebakk bibliotek (EneBib)
 • Engerdal folkebibliotek (EngBib)
 • Evenes folkebibliotek (EvenBib)
 • Farsund barne- og ungdomsskole (FAFarSk)
 • Lista ungdomsskole (FALisSk)
 • Ore skole (FAOreSk)
 • Vanse skole (FAVanSk)
 • Hovinhøgda skolebibliotek (FETHovSk)
 • Riddersand skole (FETRidSk)
 • Øvrebygda skule (FIOvrSk)
 • Rimbareid barne og ungdomsskule (FIRimSk)
 • Sælevik skule (FISalSk)
 • Hafstad vgs (FKHafSk)
 • Mo og Øyrane Videregående skule (FKOyrSk)
 • Grunnskulane i Førde kommune (FKSlSk)
 • Flekkefjord U.skole (FLFluSk)
 • Gyland skole (FLGylSk)
 • Hidra skole (FLHidSk)
 • Sira skole (FLSiraSk)
 • Søyland skolebibliotek (FLSlaSk)
 • Sunde skolebibliotek (FLSunSk)
 • Fredrikstad museum (FRFrdMus)
 • Pedagogisk senter (FRPedSen)
 • PPT (FRPptTj)
 • Fada
 • Fagerheim skolebibliotek (FagBib)
 • Farsund bibliotek (FarsBib)
 • FetBib
 • Garderåsen skole (FetGarSk)
 • Fet skolebibliotek (Dalen og Østersund) (FetSk)
 • FetSkole
 • Skulane i Øygarden (Fjell, Øygarden, Sund) (FjellSk)
 • Pedagogisk senter Fjell (FjlPedSk)
 • Flakstad folkebibliotek (FlakBib)
 • Flekkefjord bibliotek (FlekBib)
 • Flosta skolebibliotek (FlstBib)
 • ForsBib
 • Fredrikstad bibliotek (FrdBib)
 • Skolene i Fredrikstad (FrdSk)
 • Førre skole (FreBib)
 • Frakkagjerd ungdomsskule (FrkBib)
 • Førland skule (FrlnBib)
 • Vadsø barneskole (FsnBib)
 • Gjerdrum barneskole (GJGjebSk)
 • Gjerdrum ungdomsskole (GJGusSk)
 • Veståsen skolebibliotek (GJVestSk)
 • Gjøvik-skolene (GJoSk)
 • Gausdal ungdomsskole. Biblioteket (GKGauSk)
 • GamvBib
 • Gausdal bibliotek (GausBib)
 • Gimsøy skole (GimBib)
 • Gjesdal folkebibliotek (GjesBib)
 • Gjesdalskolene (GjesSk)
 • Gjøvik bibliotek (GjoBib)
 • GlpBib
 • Galterud skole. Biblioteket (GltBib)
 • Granly skolebibliotek (GraBib)
 • Grinde skule (GrdBib)
 • Gjerdrum folkebibliotek (GrmBib)
 • Grue folkebibliotek (GrueBib)
 • GrvBib
 • Gulskogen skole (GulBib)
 • Tistedal skole (HAAsSk)
 • Berg skole (HABeSk)
 • Gimle skolebibliotek (HAGiSk)
 • Hjortsberg skole (HAHjSk)
 • Halden fengselsbibliotek (HAHldFng)
 • Låby skole (HALaaSk)
 • Kongeveien skole (HAOebSk)
 • Os skole (HAOsSk)
 • Prestebakke skole (HAPrSk)
 • Risum ungdomsskole (HARiSk)
 • Rødsberg skole (HARoeSk)
 • Solheim skole (HASoSk)
 • Strupe ungdomsskole (HAStSk)
 • Baksalen skolebibliotek (HFBakSk)
 • Breilia Ungdomsskole, Hammerfest (HFBreiSk)
 • Fjordtun Skole, Hammerfest (HFFjoSk)
 • Fuglenes skolebibliotek (HFFugSk)
 • Hof skolebibliotek, Holmestrand (HFHofSk)
 • Reindalen skolebibliotek (HFReiSk)
 • Fister skole (HJFistSk)
 • Hjelmeland skule (HJHjelSk)
 • Ajer ungdomsskolebibliotek, Hamar (HKAjerSk)
 • Børstad skolebibliotek, Hamar (HKBorSk)
 • Ener ungdomsskole, Hamar (HKEnerSk)
 • Greveløkka skolebibliotek (HKGrevSk)
 • Hedmark fengsel,Hamar (HKHmrFng)
 • Ingeberg skolebibliotek (HKIngeSk)
 • Lovisenberg skolebibliotek (HKLovSk)
 • Lunden skolebibliotek (HKLundSk)
 • Prestrud skolebibliotek, Hamar (HKPreSk)
 • Ridabu skolebibliotek (HKRidaSk)
 • Rollsløkken skolebibliotek (HKRollSk)
 • Solvang skolebibliotek, Hamar (HKSolSk)
 • Storhamar skole (HKStorSk)
 • Bastoy fengsel (HOBasFng)
 • Borre ungdomsskole (HOBorrSk)
 • Holtan ungdomsskole (HOHoltSk)
 • Sentrumskolens bibliotek (HOSentSk)
 • Bergseng skolebibliotek (HSBerSk)
 • Hagebyen skole (HSHageSk)
 • Harstad skolebibliotek (HSHarSk)
 • Kanebogen skole, Harstad (HSKaneSk)
 • Kila skole (HSKilaSk)
 • Øyriket oppvekstsenter (HSOyrSk)
 • Seljestad skolebibliotek (HSSelSk)
 • Seljestad ungdomsskole (HSSeluSk)
 • Sørvik skolebibliotek (HSSorSk)
 • Stangnes skole (HSStanSk)
 • Hå folkebibliotek (HaBib)
 • Hammerfest bibliotek (HamBib)
 • Haugesund folkebibliotek (HaugBib)
 • Haugalandmuseet (HaugMus)
 • Hemnes folkebibliotek (HemBib)
 • Skolene i Hemnes (HemSk)
 • Herøy folkebibliotek (HerBib)
 • Høyskolen i Oslo, Avd journalistikk -bibliotek og info-fag, Biblioteket (HioBib)
 • HjmlBib
 • Halden bibliotek (HldBib)
 • HlmsBib
 • Holmestrandbibliotekene (HlmstBib)
 • Hamar bibliotek (HmrBib)
 • Hof bibliotek (HofBib)
 • Nordre Vestfold fengsel, avd. Hof (HofFng)
 • Holmen senterbibliotek (Holmen)
 • Hoppern skole. Biblioteket (HopBib)
 • Hope skolebibliotek (HopeBib)
 • Bibliotekutvikling Vestland (HordBib)
 • Vestland fylke, vgs-biblioteka (HordVgs)
 • Høyanger bibliotek (HoyBib)
 • Harstad bibliotek (HstdBib)
 • Horten bibliotek (HtnBib)
 • Hurdal bibliotek (HurBib)
 • Husbank
 • Hvaler folkebibliotek (HvalBib)
 • Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum (HvalMus)
 • Hvaler barne- og ungdomsskole (HvalSk)
 • Hervik skule (HvkBib)
 • Indre Østfoldbibliotekene (IOBib)
 • Hovin skole, Spydeberg (IOHovSk)
 • Skolene i Indre Østfold (IOSk)
 • Skjønhaugskolene (IOSkjSk)
 • Spydeberg skole, Spydeberg (IOSpyBsk)
 • Spydeberg ungdomsskole, Spydeberg (IOSpyUsk)
 • Tomter-skolene (IOTomSk)
 • Jærbiblioteka - Klepp, Sola og Time (JaerBib)
 • Jærmuseet (JaerMus)
 • Jevnaker folkebibliotek (JevnBib)
 • Efteløt skolebibliotek (KKEftSk)
 • Gamlegrendåsen skolebibliotek (KKGamSk)
 • Kongsgårdmoen skolebibliotek (KKKonSk)
 • Raumyr skolebibliotek (KKRauSk)
 • Skavanger skole (KKSkavSk)
 • Skrim ungdomsskole (KKSkriSk)
 • Tislegård ungdomsskole (KKTislSk)
 • Vestsiden ungdomsskole. Biblioteket (KKVestSk)
 • Wennersborg skolebibliotek (KKWenSk)
 • Klepp-skolene (KLKlpSk)
 • KRRosSk
 • KRSonSk
 • KRTunSk
 • Kongsvinger hjelpemiddellager (KVHjelp)
 • Husnes ungdomsskule (KVHusnSk)
 • Kongsvinger ungdomsskole. Biblioteket (KVKongSk)
 • Rosendal ungdomsskule. Skulebiblioteket (KVRoseSk)
 • KVRosenSk
 • Roverud skole (KVRoveSk)
 • KaraBib
 • KgbBib
 • KjllBib
 • Klyve skole (KlyBib)
 • Konnerud skole (KnrBib)
 • Kollmyr skolebibliotek (KollBib)
 • Kongsberg bibliotek (KongBib)
 • Rønvik skole (KrkBib)
 • Karmøy folkebibliotek (KrmBib)
 • Karmøyskolene (KrmSk)
 • Krokemoa barneskole. Biblioteket (KroBib)
 • Kristiansand folkebibliotek (KrsBib)
 • Kristiansand skoler (KrsSk)
 • READ Agder (KsaBib)
 • Kongsvinger fengselsbibliotek (KvFngBib)
 • KvaBib
 • Kvinnherad bibliotek (KvinBib)
 • Kvitsøy folkebibliotek (KvitsBib)
 • Kongsvinger bibliotek (KvngBib)
 • Aasen barne- og ungdomsskole (LEAsSk)
 • Ekne skolebibliotek (LEEkneSk)
 • Frol barneskole (LEFrolSk)
 • Halsan skole (LEHaSk)
 • LELarmid
 • Musikk- og kulturskolen (LEMuSk)
 • Mule skolebibliotek (LEMulSk)
 • Levanger ungdomsskole (LENesSk)
 • Nesheim skolebibliotek (LENeshSk)
 • Okkenhaug skolebibliotek (LEOkSk)
 • Skogn ungdomsskole (LESkSk)
 • Tuv oppvekstsenter. Biblioteket (LETuvSk)
 • Vårtun Kristne Oppvekstsenter (LEVarSk)
 • LEVgSk
 • Ytterøy Skole (LEYtSk)
 • Hegg skole (LIHeggSk)
 • Heia Skole (LIHeiaSk)
 • Høvik skole (LIHovSk)
 • Hedrum barneskole (LKBomBib)
 • Berg skole. Biblioteket (LKBrgBib)
 • Brunla ungdomsskoles bibliotek (LKBruBib)
 • Fagerli skolebibliotek (LKFagBib)
 • Hedrum ungdomsskole. Biblioteket (LKHedBib)
 • Jordet skolebibliotek (LKJorBib)
 • Kvelde skole. Biblioteket (LKKvlBib)
 • Langestrand skolebibliotek (LKLanBib)
 • Mellomhagen ungdomsskole. Biblioteket (LKMelBib)
 • Mesterfjellet skolebibliotek (LKMstBib)
 • Østre Halsen skolebibliotek (LKOhaBib)
 • Ra ungdomsskolebibliotek (LKRanBib)
 • Sky skolebibliotek (LKSkyBib)
 • Stavern skolebibliotek (LKStaBib)
 • Tjodalyng barneskoles bibliotek (LKTjoBib)
 • Tjodalyng ungdomsskole. Biblioteket (LKTjuBib)
 • Valby skolebibliotek (LKValBib)
 • Åsen skolebibliotek (LOAsenSk)
 • Benterud skole (LOBentSk)
 • Finstad skolebibliotek (LOFinSk)
 • Fjellsrud bibliotek (LOFjeSk)
 • Fjellhamar skolebibliotek, Lørenskog (LOFjelSk)
 • Hammer u.skole Biblioteket (LOHamSk)
 • Kjenn ungdomsskole (LOKjenSk)
 • Kurland skolebibliotek (LOKurSk)
 • Løkenåsen skolebibliotek (LOLokSk)
 • Luhr skole (LOLuhrSk)
 • Rasta skolebibliotek (LORastSk)
 • Solheim skolebibliotek (LOSolSk)
 • Å barneskole. Biblioteket (LYAaSk)
 • Årnes barneskole. Biblioteket (LYArSk)
 • Berge barneskole. Biblioteket (LYBeSk)
 • Lyngdal ungdomsskole. Biblioteket (LYBeuSk)
 • Å ungdomsskole. Biblioteket (LYKoSk)
 • Kvås skole (LYKvasSk)
 • KVS Lyngdal (LYKvgSk)
 • Larvik bibliotek (LarBib)
 • Leirfjord bibliotek (LeirBib)
 • LenBib
 • Levanger bibliotek (LevBib)
 • Lillehammer bibliotek (LhmBib)
 • Lier Bibliotek (LierBib)
 • LierHist
 • Lillås skolebibliotek (LillBib)
 • LkaBib
 • LoLokSk
 • Lødingen bibliotek (LodBib)
 • Lørenskog bibliotek (LorBib)
 • Løten folkebibliotek (LotBib)
 • Løtenskolene (LotSk)
 • Lund folkebibliotek (LundBib)
 • Lurøy bibliotek (LurBib)
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (LydBib)
 • Lyngdal bibliotek (LyngBib)
 • Lysheim skolebibliotek (LysBib)
 • Åvangen skole (MKAvanSk)
 • Ekholt skole (MKEkhSk)
 • Halmstad skole (MKHalSk)
 • Nøkkeland skole (MKKamSk)
 • Krapfoss skole (MKKrapSk)
 • Larkollen skole (MKLarSk)
 • Moss Voksenopplæring (MKMossVo)
 • Øreåsen skole (MKOreSk)
 • Reier skole (MKReieSk)
 • Vang skole (MKVanSk)
 • Ålesund VGS skolebibliotek (MRAleVgs)
 • Atlanten vgs skolebibliotek (MRAtlVgs)
 • Bokbåten i Møre og Romsdal (MRBaat)
 • Borgund vgs skolebibliotek (MRBorVgs)
 • Fagerlia vgs skolebibliotek (MRFagVgs)
 • Hustadvika vgs skolebibliotek (MRFraVgs)
 • Gjermundnes VGS skolebibliotek (MRGjeVgs)
 • Haram VGS skolebibliotek (MRHarVgs)
 • Herøy VGS, avd Fosnavåg (MRHerVgs)
 • Kristiansund vgs skolebibliotek (MRKriVgs)
 • Molde vgs skolebibliotek (MRMolVgs)
 • Ørsta VGS (MROrsVgs)
 • Rauma VGS skolebibliotek (MRRauVgs)
 • Romsdal vgs skolebibliotek (MRRomVgs)
 • Spjelkavik vgs skolebibliotek (MRSpjVgs)
 • Stranda VGS skolebibliotek (MRStrVgs)
 • Sunndal vgs skolebibliotek (MRSunVgs)
 • Surnadal VGS skolebibliotek (MRSurVgs)
 • Sykkylven VGS skolebibliotek (MRSykVgs)
 • UPA Skolen (MRUPASk)
 • Ulstein VGS skolebibliotek (MRUlsVgs)
 • Volda vidaregåande skule, biblioteket (MRVolVgs)
 • Hommelvik skole. Biblioteket (MVHomSk)
 • Hommelvik ungdomsskole. Biblioteket (MVHouSk)
 • Saksvik skole. Biblioteket (MVSakSk)
 • Sveberg skole. Biblioteket (MVSveSk)
 • Vikhammeraasen grendaskole. Biblioteket (MVVigSk)
 • Vikhammer skole. Biblioteket (MVVikSk)
 • Vikhammer ungdomsskole. Biblioteket (MVViuSk)
 • Madsebakken skolebibliotek (MadsBib)
 • Malvik bibliotek (MalBib)
 • Meløy bibliotek (MelBib)
 • Melløs skole (MellBib)
 • Mjøsmuseet (MjosMus)
 • MlsBib
 • Mo og Jølster skulebibliotek (MoJoVgs)
 • Møre og Romsdal fylkesbibliotek (MoreBib)
 • Mørkvedmarka skole (MorkBib)
 • Moskenes folkebibliotek (MoskBib)
 • Mossebibliotekene (MossBib)
 • Mosterøy skole (MostBib)
 • Ankenes skolebibliotek (NAAnkbSk)
 • Ankenes ungdomsskole. Biblioteket. (NAAnkuSk)
 • Beisfjord skolebibliotek (NABeisSk)
 • Bjerkvik skolebibliotek (NABjeSk)
 • Fagernes skolebibliotek (NAFagSk)
 • Narvik ungdomsskole (NAFraSk)
 • Håkvik skolebibliotek (NAHakSk)
 • Skistua skole (NASkiSk)
 • Skjomen skolebibliotek (NASkjoSk)
 • Straumsnes skolebibliotek (NAStraSk)
 • Frydenlund skole (NATarSk)
 • Villaveien skolebibliotek (NAVillSk)
 • Naustdal skule (NDNausSk)
 • Åsen skole (NEAsnSk)
 • Eknes ungdomsskole (NEEknSk)
 • Killingrud ungdomsskole (NEKilSk)
 • Krokstad skole (NEKroSk)
 • Mjøndalen skolebibliotek (NEMjoSk)
 • Solberg skole, biblioteket (NESolSk)
 • Steinberg skolebibliotek (NESteSk)
 • Stenseth skole, biblioteket (NEStenSk)
 • Veiavangen ungdomsskole, biblioteket (NEVeiSk)
 • Nordland kunst- og filmfagskole (NFilmSk)
 • Elvetangen skolebibliotek (NIElvSk)
 • Hakadal skolebibliotek (NIHakSk)
 • Holumskogen skolebibliotek (NIHolSk)
 • Nittedal ungdomsskole (NINitSk)
 • Rotnes skolebibliotek (NIRotSk)
 • NISkoSk
 • Slattum skolebibliotek (NISlaSk)
 • Sørli skolebibliotek (NISorSk)
 • Ulverud skole (NIUlveSk)
 • NKBerSk
 • Borgheim skolebibliotek (NKBorSk)
 • Brattås skolebibliotek (NKBraSk)
 • Føynland skolebibliotek (NKFoySk)
 • NKHarSk
 • Labakken skole (NKLabSk)
 • Lindhøy skole (NKLinSk)
 • Oserød skol (NKOseSk)
 • Teie skolebibliotek (NKTeiSk)
 • Teigar ungdomsskolebibliotek (NKTgaSk)
 • Tjøme ungdomsskole (NKTjoSk)
 • Torød skolebibliotek (NKTorSk)
 • Veierland skolebibliotek (NKVeiSk)
 • Bruvoll fengselsbibliotek (NOKFbSk)
 • Skolebiblioteket i Mo (NOKMoSk)
 • Skolebibliotek på Sand (NOKSaSk)
 • Gransherad barne- og ungdomsskole (NTGranSk)
 • Høgås skole (NTHoegSk)
 • Heddal ungdomsskole (NTHuskSk)
 • Nordbygda skole (NTNordSk)
 • Notodden ungdomsskole (NTNuskSk)
 • Heddal barneskole (NTRygiSk)
 • Sætre skole (NTSSkole)
 • Tinnesmoen skole (NTTinnSk)
 • Tveiten skole (NTveitSk)
 • Eltonåsen skole (NanEltSk)
 • Maura skole (NanMauSk)
 • Preståsen skole, Nannestd (NanPreSk)
 • Nannestad bibliotek (NannBib)
 • Narvik bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik (NarBib)
 • NaromBib
 • Nasjonalbiblioteket Nasjonalt lånekort (NasjBib)
 • Valdresbiblioteka (NaudBib)
 • NeikBib
 • Nes bibliotek (NesBib)
 • Nesna bibliotek (NesnaBib)
 • Nord-Fron bibliotek (NfroBib)
 • Nittedal bibliotek (NitBib)
 • Nome bibliotek (NomeBib)
 • Nordskogen skolebibliotek (NordBib)
 • Notodden bibliotek (NotBib)
 • NRK Researchsenteret (NrkBib)
 • NrkMinne
 • NrsBib
 • Hokksund skolebibliotek (OEHokSk)
 • Hokksund U.skole (OEHokuSk)
 • Ormåsen Oppvekstsenter (OEOrmSk)
 • Skolene i Vestfossen (OEVestSk)
 • Aurvoll skole (OKAurSk)
 • Solvang skolebibliotek (OKVidSk)
 • Myre skolebibliotek (ONMyreSk)
 • Alsvåg skolebibliotek (ONSomSk)
 • Flåtestad skole (OPFlatSk)
 • Greverud skole (OPGrevSk)
 • Hellerasten skole (OPHellSk)
 • Ingieråsen skole (OPIngiSk)
 • Kolbotn skole (OPKolbSk)
 • Østli skole (OPOstlSk)
 • Sofiemyrtoppen skole (OPSofiSk)
 • Tårnåsen skole (OPTarnSk)
 • Vassbonn skole (OPVassSk)
 • Kolbu skolebibliotek (OTKolSk)
 • Lena ungdomsskole (OTLenuSk)
 • OTMoenSk
 • Stange skolebibliotek (OTStaSk)
 • Skreia ungdomsskolebibliotek (OTSuSk)
 • Nord-Odal/Sør-Odal bibliotek (OdlBib)
 • Øvre Eiker bibliotek (OeikBib)
 • Østfold kulturutvikling, Fylkesbiblioteket (OfBib)
 • Øksnes folkebibliotek (OksnBib)
 • Nordre Follo bibliotek - avd. Kolben (OpgBib)
 • Orerønningen skolebibliotek (OreBib)
 • OrskoBib
 • Fengslene i Oslo (OsFngBib)
 • Østfoldmuseene Halden historiske samlinger (OstMus)
 • Østre Toten folkebibliotek (OtotBib)
 • Vikevåg skule (OvikBib)
 • Skulane i Øygarden (Fjell, Øygarden, Sund) (OygSk)
 • Øyer folkebibliotek (OyrBib)
 • Øyer ungdomsskole (OyruBib)
 • Øystre Slidre bibl. (OysliBib)
 • PopBib
 • Porsgrunn bibliotek (PorsBib)
 • Karlshus skole (RADKarSk)
 • Råde ungdomsskole (RADRuSk)
 • Spetalen skole (RADSpeSk)
 • Benterud skole, Ringerike (RIBenSk)
 • Furnes ungdomsskole (RIFurnSk)
 • Kirkekretsen skole (RIKrkrSk)
 • Moelv ungdomsskole (RIMlvuSk)
 • Ullerål skole, Ringerike (RIUllSk)
 • RKBib
 • Kirkevoll skolebibliotek (RKKirkSk)
 • Ramnes skolebibliotek (RKRamnSk)
 • Røråstoppen skolebibliotek (RKRoraSk)
 • Solerød oppvekstsenter. Biblioteket (RKSolSk)
 • Åfarnes skulebibliotek (RMAfarSk)
 • Åndalsnes ungdomsskole. Biblioteket (RMAndSk)
 • Isfjorden skole (RMIsfjSk)
 • Måndalen skule (RMManSk)
 • Åkrehamn videregående skole (ROAkrVgs)
 • Bergeland videregående skole (ROBerVgs)
 • Bryne vidaregåande skule (ROBryVgs)
 • Dalane videregående skole (RODalVgs)
 • Gand videregående skole (ROGanVgs)
 • Godalen videregående skole (ROGodVgs)
 • Haugaland videregående skole (ROHauVgs)
 • Hetland Videregående skole (ROHetVgs)
 • Hollenderhaugen skolesenter (ROHolVgs)
 • Jåttå videregående skole (ROJatVgs)
 • Frydenlund skolebibliotek (ROKFrySk)
 • Karmsund videregående skole (ROKarVgs)
 • Kopervik videregåene skole (ROKopVgs)
 • Møllehagen videregående skole (ROMolVgs)
 • Øksnevad videregående skole (ROOksVgs)
 • Ølen vidaregåande skule (ROOleVgs)
 • Randaberg videregående skole (RORanVgs)
 • Sandnes videregående skole (ROSanVgs)
 • Sauda videregående skole (ROSauVgs)
 • Skeisvang videregående skole (ROSkeVgs)
 • Sola videregående skole (ROSolVgs)
 • Stavanger offshore tekniske skole (ROSotVgs)
 • Stavanger katedralskole (ROStKVgs)
 • St. Olav videregående skole (ROStOVgs)
 • St. Svithun videregående skole (ROStSVgs)
 • Strand videregående skole (ROStrVgs)
 • Vågen videregående skole (ROVagVgs)
 • Vardafjell videregående skole (ROVarVgs)
 • Midtbygda skole (RYMidtSk)
 • Nærsnes barneskole (RYNAerSk)
 • Røyken ungdomsskole (RYRoyuSk)
 • Sætre skole (RYSatrSk)
 • Slemmestad barneskole (RYSlemSk)
 • Slemmestad U.skole (RYSleuSk)
 • Spikkestad barneskole (RYSpiSk)
 • Spikkestad ungdomsskole (RYSpiuSk)
 • Sydskogen skole (RYSydsSk)
 • Torvbråten skole (RYTorvSk)
 • Råde bibliotek (RadeBib)
 • Rælingen VGS (RalBib)
 • Blystadlia skole (RalBlySk)
 • Nordby skole (RalNorSk)
 • Rud skole (RalRudSk)
 • Smestad skole (RalSmeSk)
 • Ramberg skolebibliotek (RamBib)
 • Ranvik ungdomsskole (RanBib)
 • Rana bibliotek (RanaBib)
 • Skolene i Rana (RanaSk)
 • Randaberg folkebibliotek (RandaBib)
 • NRK Platearkivet (Rapl)
 • Rapp
 • Raty
 • Rennesøy skule (RbuBib)
 • Rendalen bibliotek (RendBib)
 • Revetal ungdomsskole (RevBib)
 • Refsnes skole, Biblioteket (RfsBib)
 • Brøttum skole, Ringsaker (RiBrotSk)
 • Brumunddal ungdomsskole (RiBruSk)
 • Fagerlund skole (RiFagSk)
 • Åsen skole (tidl. Fagernes skole) (RiFagerSk)
 • Fossen skolebibliotek (RiFosSk)
 • Gaupen skolebibliotek (RiGauSk)
 • Hempa skolebibliotek (RiHemSk)
 • Moelv skolebibliotek (RiKilSk)
 • Kirkenær skolebibliotek (RiKirSk)
 • Kylstad skolebibliotek (RiKylSk)
 • Lismarka skolebibliotek (RiLisSk)
 • Mørkved skole (RiMorSk)
 • Nes ungdomsskole. Skolebiblioteket (RiNesSk)
 • Nes barneskole (RiNesbSk)
 • Stavsberg skolebibliotek (RiStbSk)
 • Ringebu folkebibliotek (RingBib)
 • Ringerike bibliotek (RirikBib)
 • Ringerike fengselsbibliotek (RirikFng)
 • Risør bibliotek (RisBib)
 • Risør barneskole. Biblioteket (RisbBib)
 • Risør ungdomsskole. Biblioteket. (RisuBib)
 • Rjukan bibliotek (RjuBib)
 • Rauma bibliotek (RmaBib)
 • Rødøy folkebibliotek (RodBib)
 • Rollag bibliotek (RolBib)
 • Rork
 • Røst folkebibliotek (RostBib)
 • RoyBib
 • Ringsaker bibliotek (RskrBib)
 • Ryfylkebiblioteket (RyfylBib)
 • Aspervika skole (SAAspSk)
 • Austrått skole (SAAusSk)
 • Bogafjell skole (SABogSk)
 • Bogafjell ungdomsskole (SABogUSk)
 • Buggeland skole (SABugSk)
 • FBU (SAFbuSk)
 • Figgjo skole (SAFigSk)
 • Forsand skule (SAForSk)
 • Ganddal skole (SAGanSk)
 • Giske ungdomsskole (SAGisSk)
 • Hana skole (SAHanSk)
 • Høle barne- og ungdomsskule (SAHolSk)
 • Hommersåk skole (SAHomSk)
 • Høyland ungdomsskole (SAHoySk)
 • Iglemyr skole (SAIglSk)
 • Kleivane skole (SAKleiSk)
 • Kyrkjevollen skole (SAKyrSk)
 • Lurahammaren ungdomsskole (SALhaSk)
 • Lundehaugen ungdomsskole (SALunSk)
 • Lura skole (SALurSk)
 • Malmheim skole (SAMalSk)
 • Maudland skole (SAMauSk)
 • Øygard ungdomsskole (SAOygSk)
 • Porsholen skole (SAPorSk)
 • Riska ungdomsskole (SARisSk)
 • Sandved skole (SASanSk)
 • Skeiane ungdomsskole (SASkeSk)
 • Sandnes Læringssenter (SASlaSk)
 • Smeaheia skole (SASmeSk)
 • Sørbø skole (SASorSk)
 • Stangeland skole (SAStaSk)
 • Sviland skole (SASviSk)
 • Trones skole og ressurssenter (SATroSk)
 • Austarheim skule (SDAustSk)
 • Fløgstad skule (SDFlogSk)
 • Risvoll skule (SDRisvSk)
 • Strand skolebibliotek (SDStrnSk)
 • Strand Utstyrslager (SDUtstyr)
 • SEAtnaSk
 • Koppang skole (SEKoppSk)
 • Opphus skole (SEOppSk)
 • Sollia barne og ungdomsskole (SESollSk)
 • Stor-Elvdal U.skole (SESuSk)
 • SGLangSk
 • SGLundSk
 • SGNygSk
 • SGTangSk
 • SGTinnSk
 • Åfoss skolebibliotek (SKAafoSk)
 • Åsenhagen skolebibliotek (SKAaseSk)
 • Asak skolebibliotek (SKAsaSk)
 • Brånås skolebibliotek (SKBraSk)
 • Buer skole (SKBuerSk)
 • Gjellerås skolebibliotek (SKGjeSk)
 • Gjerpen barneskole. Biblioteket (SKGjebSk)
 • OKS Friskolen (SKGrosSk)
 • Kjellervolla skolebibliotek (SKKjeSk)
 • Kjeller skolebibliotek (SKKjelSk)
 • Kjørbekkhøgda skolebibliotek (SKKjorSk)
 • Lunde skolebibliotek (SKLundSk)
 • Mæla ungdomsskole (SKMalaSk)
 • Moflata skole (SKMofSk)
 • Sagdalen skolebibliotek (SKSagdSk)
 • Lillestrøm voksenopplæringssenter (SKSageSk)
 • Skjetten skolebibliotek (SKSkjSk)
 • SKSkoSk
 • Skotfoss skolebibliotek (SKSkotSk)
 • Bråtejordet skole (SKStalSk)
 • Stav skolebibliotek (SKStavSk)
 • Sten-Tærud skolebibliotek (SKStenSk)
 • Stigeråsen skole (SKStroSk)
 • Tæruddalen skolebibliotek (SKTarSk)
 • Vardeåsen skolebibliotek (SKVarSk)
 • Venstøp skolebibliotek (SKVenSk)
 • Vigernes skolebibliotek (SKVigSk)
 • Volla skolebibliotek (SKVolSk)
 • Dysjaland skule (SODysSk)
 • Fjuk skole (SOFjukSk)
 • Frogner skole (SOFroSk)
 • Grannes skole (SOGraSk)
 • Håland skole (SOHaaSk)
 • Haga skole (SOHagSk)
 • Blaker skole (SOHauSk)
 • Glommasvingen skole (SOKKorSk)
 • Kjerrberget ungdomsskole (SOKjeUSk)
 • Melvold ungdomsskole (SOMelSk)
 • Røyneberg skole (SORoySk)
 • Sande skole (SOSanSk)
 • Skadberg skole (SOSkaSk)
 • Sola ungdomsskole (SOSoUSk)
 • Sola skole (SOSolSk)
 • Sørum skole (SOSorSk)
 • Sørumsand skole (SOSoruSk)
 • Storevarden skole (SOStoSk)
 • Tananger ungdomsskole (SOTaUSk)
 • Vesterskaun skole (SOVestSk)
 • Auglend skole (STAugSk)
 • Austbø skole (STAusSk)
 • Beitstad skole (STBeitSk)
 • Buøy skole (STBuoSk)
 • Stavanger byarkiv (STByaSk)
 • Byafossen skole (STByafSk)
 • Byfjord skole (STByfSk)
 • Eiganes skole (STEgaSk)
 • Egge barneskole (STEggeSk)
 • Egge U.skole (STEgguSk)
 • Finnøyskolene (STFinnSk)
 • Gausel skole (STGauSk)
 • Godeset skole (STGodSk)
 • Gosen ungdomsskole (STGosSk)
 • Gautesete skole (STGtsSk)
 • Hafrsfjord skole (STHafSk)
 • Hinna skole (STHinSk)
 • Hundvåg skole (STHunSk)
 • Hystad skule (STHysSk)
 • Jåtten skole (STJatSk)
 • Johannes læringssenter (STJohSk)
 • Steinkjer ungdomsskole. Biblioteket (STKSusSk)
 • Kampen skole (STKamSk)
 • Kannik skoles bibliotek (STKanSk)
 • Kvaleberg skole (STKbgSk)
 • Kristianslyst skole (STKriSk)
 • Kvam skole (STKvamSk)
 • Kvernevik skole (STKveSk)
 • Langeland skule (STLanSk)
 • Lassa skole (STLasSk)
 • Leirvik skule (STLeiSk)
 • Lenden skole og ressurssenter (STLenSk)
 • Litlabø skule (STLitSk)
 • Lø skole (STLoSk)
 • Lunde skole (STLunSk)
 • Madlamark skole (STMamSk)
 • Mære skolebibliotek (STMarSk)
 • Madlavoll skole (STMavSk)
 • Nylund skole (STNylSk)
 • Nysæter ungdomsskule (STNysuSk)
 • Revheim ungdomsskole (STRevSk)
 • Roaldsøy skole (STRoaSk)
 • Rommetveit skule (STRomSk)
 • Sagvåg skule (STSagSk)
 • Steinkjer barneskole (STSbsSk)
 • Skeie skole (STSkeSk)
 • Stord ungdomsskule (STStouSk)
 • Storhaug skole (STStrSk)
 • Sunde skole (STSunSk)
 • St. Svithun skole (STSviSk)
 • Tastarustå skole (STTarSk)
 • Tasta skoles bibliotek (STTasSk)
 • Tastaveden skole (STTavSk)
 • Teinå skoles bibliotek (STTeiSk)
 • Tjensvoll skole (STTjeSk)
 • Tjødnalio skule (STTjoSk)
 • Ullandhaug skole (STUllSk)
 • Våland skoles bibliotek (STVaaSk)
 • Vardenes skole (STVarSk)
 • Vassøy skole (STVasSk)
 • Vaulen skole (STVauSk)
 • Steinkjer voksenopplæring (STVokSk)
 • Auklandshamn skule, Sveio (SVAukSk)
 • Førde skule, Sveio (SVForSk)
 • Sveio b-og u-skule, Sveio (SVSveiSk)
 • Valestrand skule, Sveio (SVValSk)
 • Vikse skule,Sveio (SVVikSk)
 • Saltdal bibliotek (SaltBib)
 • Sandnes bibliotek (SandBib)
 • Sande bibliotek (SandeBib)
 • Sør-Aurdal folkebibliotek (SaurBib)
 • SdaBib
 • Sogndal bibliotek (SdalBib)
 • Sauda ungdomsskule (SdauBib)
 • Sel bibliotek (SelBib)
 • Andebu ungdomsskole (SfAndSk)
 • Store Bergan skolebibliotek (SfBerSk)
 • Breidablikk U.skole (SfBreiSk)
 • Bugården ungdomsskole. (SfBuguSk)
 • Byskolen skolebibliotek (SfBySk)
 • Fevang skolebibliotek (SfFevSk)
 • Framnes skolebibliotek (SfFramSk)
 • Gokstad skole. Biblioteket (SfGokSk)
 • Haukerød skolebibliotek (SfHaukSk)
 • Helgerød skolebibliotek (SfHelgSk)
 • SfKomSk
 • Melsom skole (SfMelSk)
 • Mosserød skolebibliotek (SfMosSk)
 • Ormestad skolebibliotek (SfOrmSk)
 • Sande skolebibliotek (SfSandSk)
 • Unneberg skolebibliotek (SfUnnSk)
 • Sandefjord voksenopplæring (SfVOppSk)
 • Vennerød skole (SfVenSk)
 • Vesterøy skolebibliotek (SfVestSk)
 • Virik skolebibliotek (SfViriSk)
 • Sandefjordbibliotekene (SfjBib)
 • SfjvBib
 • SftBib
 • Grov skole (SkGrovSk)
 • Skånland skolebibliotek (SkSkanSk)
 • Tjeldsund folkebibliotek (SkanBib)
 • Skauen skole (SkauenSk)
 • Lillestrømbibliotekene (SkeBib)
 • SkjBib
 • Skien bibliotek (SknBib)
 • Skiptvet bibliotek (SktvBib)
 • Søndeled skolebibliotek (SledBib)
 • Biblioteka i Sunnfjord (SofjBib)
 • Sokndal folkebibliotek (SoknBib)
 • Sortland bibliotek (SortBib)
 • Pedagogisk senter Skien (SpedBib)
 • Sølvberget bibliotek og kulturhus (StavBib)
 • Steigen folkebibliotek (SteigBib)
 • Steigenskolen (SteigSk)
 • StgBib
 • Steinkjer bibliotek (StkjBib)
 • Stor-Elvdal bibliotek (StldBib)
 • Straumen skule (StmBib)
 • Stange bibliotek (StngBib)
 • Ilseng fengsel, Stange (StngFng)
 • Stangeskolene (StngSk)
 • Stord folkebibliotek (StrdBib)
 • StvgBib
 • SulBib
 • SvarBib
 • Sveio folkebibliotek (SveiBib)
 • SvkBib
 • Svelvik ungdomsskole (SvkuBib)
 • Saltvern skole. Biblioteket (SvuBib)
 • Barkåker skolebibliotek (TBBarSk)
 • Byskogen skole (TBBysSk)
 • Eik skolebibliotek (TBEikSk)
 • Hogsnes skolebibliotek (TBHogSk)
 • Husøy skolebibliotek (TBHusoSk)
 • Husvik skolebibliotek (TBHusvSk)
 • Kongseik ungdomsskole (TBKjelSk)
 • TBKlokSk
 • Tønsberg Læringssenter (TBLarSk)
 • Presterød skolebibliotek (TBPreSk)
 • Presterød ungdomsskole (TBPreuSk)
 • Ringshaug skolebibliotek (TBRingSk)
 • Ringshaug ungdomsskole. Biblioteket (TBRinguSk)
 • Sandeåsen skolebibliotek (TBSanSk)
 • Sem skolebibliotek (TBSemSk)
 • Træleborg skolebibliotek (TBTrbSk)
 • Vear skole (TBVeaSk)
 • Volden skolebibliotek (TBVolSk)
 • Vardheia ungdomsskule (TIVaruSk)
 • Kongsvik skole (TJKongSk)
 • Åsheim barneskoles bibliotek (TKAshBSk)
 • Åsheim ungdomsskolebibliotek (TKAshUSk)
 • Åsvang skolebibliotek (TKAsvaSk)
 • Åsveien skolebibliotek (TKAsveSk)
 • Berg skolebibliotek (TKBergSk)
 • Bispehaugen skolebibliotek (TKBispSk)
 • Blussuvoll skolebibliotek (TKBlusSk)
 • Bratsberg skolebibliotek (TKBratSk)
 • Breidablikk skolebibliotek (TKBreiSk)
 • Brundalen skolebibliotek (TKBrunSk)
 • Byåsen skolebibliotek (TKByasSk)
 • Charlottenlund skolebibliotek (TKChaBSk)
 • Charlottenlund ungdomsskole (TKChaUSk)
 • Dalgård skolebibliotek (TKDalgSk)
 • Eberg skolebibliotek (TKEbrgSk)
 • Flatåsen skolebibliotek (TKFlatSk)
 • TKFuruSk
 • Hårstad skolebibliotek (TKHaarSk)
 • Hallset skolebibliotek (TKHallSk)
 • Hoeggen skolebibliotek (TKHoegSk)
 • Huseby ungdomsskole (TKHuseSk)
 • Ila skolebibliotek (TKIlaSk)
 • Jakobsli skolebibliotek (TKKalvSk)
 • Kattem skolebibliotek (TKKattSk)
 • Klæbu ungdomsskole (TKKlaSk)
 • Kolstad skolebibliotek (TKKolsSk)
 • Lade skolebibliotek (TKLadeSk)
 • Lilleby skolebibliotek (TKLillSk)
 • Markaplassen skolebibliotek (TKMarkSk)
 • Trondheim kommunale kulturskole (TKK) (TKMuSk)
 • Nardo skolebibliotek (TKNardSk)
 • Nidarvoll skolebibliotek (TKNidaSk)
 • TKNideSk
 • Nyborg skolebibliotek (TKNybgSk)
 • Nypvang skolebibliotek (TKNypvSk)
 • Okstad skolebibliotek (TKOkstSk)
 • Ranheim skolebibliotek (TKRanhSk)
 • Romolslia skolebibliotek (TKRomoSk)
 • Rosten skolebibliotek (TKRostSk)
 • Rosenborg skolebibliotek (TKRsbgSk)
 • Rye skolebibliotek (TKRyeSk)
 • Huseby barneskole (TKSaupSk)
 • Trondheim voksenopplæring - Trovo (TKSevoSk)
 • Singsaker skolebibliotek (TKSingSk)
 • Sjetne skolebibliotek (TKSjtnSk)
 • Selsbakk skolebibliotek (TKSlsbSk)
 • Solbakken skolebibliotek (TKSolbSk)
 • Sørborgen skole, Trondheim (TKSorSk)
 • Lianvatnet skole (TKSpesSk)
 • Spongdal skolebibliotek (TKSpgdSk)
 • Stabbursmoen skolebibliotek (TKStabSk)
 • Stavset skolebibliotek (TKStavSk)
 • Steindal skolebibliotek (TKStndSk)
 • Strindheim skolebibliotek (TKStriSk)
 • Sunnland skolebibliotek (TKSunlSk)
 • Sverresborg skolebibliotek (TKSvsbSk)
 • Tanem Oppvekstsenter, Trondheim (TKTanSk)
 • Tonstad skolebibliotek (TKTnstSk)
 • Ugla skolebibliotek (TKUglaSk)
 • Utleira skolebibliotek (TKUtlrSk)
 • Vikasen skole (TKVkasSk)
 • Tromsø fengsel (TRFngBib)
 • Trondjord skole (TRTronSk)
 • Frakkagjerd barneskole (TYFrkSk)
 • Nedstrand barne- og u.skole (TYNedsSk)
 • Tønsberg og Færder bibliotek (TbgBib)
 • Tysværvåg barne- og ungdomsskole (TbuBib)
 • Tangen skole (TgnBib)
 • Trondheim Int. School (This)
 • Tinging (TingBib)
 • TjomeBib
 • Tømmerås skole (TmrBib)
 • Tysvær opplæringssenter (TpedBib)
 • Træna bibliotek (TraBib)
 • TrdBib
 • Trondheim folkebibliotek (TrhBib1)
 • Tromsø bibliotek og byarkiv (TrmsBib)
 • Trysil folkebibliotek (TryBib)
 • Tverlandet skole. Biblioteket (TverBib)
 • Tyrielden Eidskog bibliotek (TyrEiBib)
 • Tysvær bibliotek (TysvBib)
 • Allergot ungdomsskole (UKAlleSk)
 • Bakke skole (UKBakkSk)
 • Borgen skole (UKBorgSk)
 • Døli skolebibliotek (UKDoliSk)
 • Gystadmarka skole (UKGysSk)
 • Gystadmarka ungdomsskole (UKGysuSk)
 • Hovin skolebibliotek (UKHovSk)
 • Jessheim skole (UKJessSk)
 • Mogreina skolebibliotek (UKMogSk)
 • Nordkisa skole (UKNokiSk)
 • Nordby ungdomsskole (UKNordSk)
 • Skogmo skole (UKSkogSk)
 • Vesong ungdomsskole (UKVesoSk)
 • Ullersmo fengselsbibliotek (ULFngBib)
 • Ullensaker bibliotek (UllBib)
 • Utsira bibliotek (UtsBib)
 • Vadsø fengsel (VAFngBib)
 • Vestfoldarkivet (VFKArkiv)
 • Sandeid skulebibliotek (VIImBib)
 • Skjold skulebibliotek (VISkBib)
 • Vats skulebibliotek (VIVaBib)
 • Vågen skule (VIVageSk)
 • Vik skule og barnehage (VIVikSk)
 • Garnes oppvekstsenter (VKGarSk)
 • Ørmelen skole (VKOrmSk)
 • Stiklestad skole (VKStiSk)
 • Verdal fengsel (VKVerFng)
 • Verdalsøra u/b skole (VKVeruSk)
 • Vinne skole (VKVinSk)
 • Vuku oppvekstsenter (VKVukuSk)
 • Voss ungdomsskole. Biblioteket (VOKuSk)
 • Bøverbru skolebibliotek (VTBovSk)
 • Korta skolebibliotek (VTKorSk)
 • Raufoss skolebibliotek (VTRaubSk)
 • Reinsvoll skolebibliotek (VTReibSk)
 • Vestre Toten ungdomsskole (VTReiuSk)
 • Thune skolebibliotek (VTThuSk)
 • Buksnes skolebibliotek (VVBukSk)
 • Ballstad skolebibliotek (VVSkoSk)
 • VaagBib
 • Vadsø bibliotek og Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø (VadBib)
 • Valdresmusea (ValdrMus)
 • Værøy folkebibliotek (VarBib)
 • Varden ungdomsskole (VardBib)
 • VefoBib
 • Verdal bibliotek (VerBib)
 • Vefsn bibliotek (VfsnBib)
 • VigeMus
 • Biblioteka i Vindafjord og Etne (VindBib)
 • Vestre Jakobselv skolebibliotek (VjeBib)
 • Våler folkebibliotek (VlrBib)
 • VlruBib
 • Vang folkebibliotek (VngBib)
 • Vang barne- og ungdomsskule (VngVanSk)
 • Voss bibliotek (VosBib)
 • Verket skole (VrkBib)
 • Vestre Toten folkebibliotek (Fyrverkeriet) (VtotBib)
 • Vadsø Ungdomsskole (VuskBib)
 • Meieriet bibliotek (VvoyBib)
 • Wang Vgs. bibliotek (WangVgSk)
 • Deichmanske bibliotek (carl)
 • Høyskolen i Oslo/Avdeling for estetiske fag (estbib) (tidligere kunde)
 • Gokstad kystlag. Motorsamlingen (gkl)

Generert 26/03/2023 kl. 00:55:51


Mer om Bibliotek-Systemer As© Et produkt fra Bibliotek-Systemer As