Samlet utlånsaktivitet på BIBLIOFIL-bibliotek

Hver dag samles det inn data fra alle BIBLIOFIL-bibliotek som bruker utlånsmodulen. Nedenfor følger en oversikt over antall utlån pr. måned. Oversikten nedenfor inneholder data som er registrert tom. 26/11/2022 kl. 00:45

Vær oppmerksom på at denne oversikten inneholder antall utlån pr. måned som er foretatt med BIBLIOFIL. Antallet bibliotek som benytter utlånsmodulen er økende. Dette vil følgelig ikke være noe generelt uttrykk for antall utlån i norske bibliotek.

Det er laget en egen statistikk som inneholder bare de bibliotekene som har brukt utlånsmodulen fra og med Januar 1996. Denne statistikken vil være et bedre uttrykk for den generelle utlånsaktisiviteten i norske bibliotek


Sammenligning av alle fra og med 1996 (graf siste 5 år)

Måned19961997Endring
1996-
1997
1998Endring
1997-
1998
Januar 1,127,155  1,251,274 11.01 % 1,306,079 4.38 %
Februar 1,087,277  1,114,609 2.51 % 1,168,182 4.81 %
Mars 1,173,096  1,072,789 -8.55 % 1,270,277 18.41 %
April 996,111  1,193,210 19.79 % 1,104,069 -7.47 %
Mai 915,371  970,297 6.00 % 920,298 -5.15 %
Juni 830,743  864,260 4.03 % 929,951 7.60 %
Juli 811,257  775,024 -4.47 % 845,754 9.13 %
August 884,826  871,859 -1.47 % 1,025,470 17.62 %
September 1,091,998  1,163,980 6.59 % 1,292,060 11.00 %
Oktober 1,262,466  1,271,047 0.68 % 1,330,632 4.69 %
November 1,159,881  1,154,437 -0.47 % 1,238,034 7.24 %
Desember 778,254  837,200 7.57 % 916,721 9.50 %
Totalt 12,118,435  12,539,986 3.48 % 13,347,527 6.44 %
 
Måned1999Endring
1998-
1999
2000Endring
1999-
2000
2001Endring
2000-
2001
Januar 1,300,353 -0.44 % 1,460,738 12.33 % 1,584,338 8.46 %
Februar 1,240,988 6.23 % 1,492,257 20.25 % 1,378,953 -7.59 %
Mars 1,483,846 16.81 % 1,531,868 3.24 % 1,529,898 -0.13 %
April 1,143,381 3.56 % 1,209,324 5.77 % 1,301,293 7.60 %
Mai 1,005,278 9.23 % 1,206,605 20.03 % 1,190,251 -1.36 %
Juni 1,065,497 14.58 % 1,081,615 1.51 % 1,070,139 -1.06 %
Juli 873,637 3.30 % 925,380 5.92 % 965,345 4.32 %
August 1,100,471 7.31 % 1,249,034 13.50 % 1,276,007 2.16 %
September 1,400,841 8.42 % 1,387,437 -0.96 % 1,394,810 0.53 %
Oktober 1,425,455 7.13 % 1,542,247 8.19 % 1,620,619 5.08 %
November 1,472,810 18.96 % 1,541,316 4.65 % 1,540,348 -0.06 %
Desember 1,009,012 10.07 % 1,035,755 2.65 % 1,004,073 -3.06 %
Totalt 14,521,569 8.80 % 15,663,576 7.86 % 15,856,074 1.23 %
 
Måned2002Endring
2001-
2002
2003Endring
2002-
2003
2004Endring
2003-
2004
Januar 1,660,522 4.81 % 1,707,740 2.84 % 1,669,315 -2.25 %
Februar 1,482,912 7.54 % 1,513,671 2.07 % 1,572,124 3.86 %
Mars 1,397,850 -8.63 % 1,642,541 17.50 % 1,829,415 11.38 %
April 1,493,730 14.79 % 1,429,790 -4.28 % 1,509,173 5.55 %
Mai 1,174,502 -1.32 % 1,363,392 16.08 % 1,268,653 -6.95 %
Juni 1,122,807 4.92 % 1,189,550 5.94 % 1,362,021 14.50 %
Juli 1,100,831 14.03 % 1,058,416 -3.85 % 1,065,293 0.65 %
August 1,267,897 -0.64 % 1,352,337 6.66 % 1,471,798 8.83 %
September 1,522,742 9.17 % 1,639,956 7.70 % 1,815,771 10.72 %
Oktober 1,695,943 4.65 % 1,756,238 3.56 % 1,838,621 4.69 %
November 1,595,212 3.56 % 1,615,647 1.28 % 1,904,232 17.86 %
Desember 1,087,684 8.33 % 1,175,598 8.08 % 1,412,154 20.12 %
Totalt 16,602,632 4.71 % 17,444,876 5.07 % 18,718,570 7.30 %
 
Måned2005Endring
2004-
2005
2006Endring
2005-
2006
2007Endring
2006-
2007
Januar 1,895,417 13.54 % 1,895,286 -0.01 % 1,930,819 1.87 %
Februar 1,687,259 7.32 % 1,650,394 -2.18 % 1,681,936 1.91 %
Mars 1,752,504 -4.20 % 1,917,361 9.41 % 1,948,456 1.62 %
April 1,731,082 14.70 % 1,565,628 -9.56 % 1,523,927 -2.66 %
Mai 1,478,095 16.51 % 1,497,999 1.35 % 1,536,036 2.54 %
Juni 1,322,628 -2.89 % 1,279,085 -3.29 % 1,323,808 3.50 %
Juli 1,014,254 -4.79 % 1,013,572 -0.07 % 1,190,390 17.45 %
August 1,601,493 8.81 % 1,636,390 2.18 % 1,713,218 4.69 %
September 1,840,500 1.36 % 1,870,824 1.65 % 1,901,054 1.62 %
Oktober 1,877,996 2.14 % 1,958,279 4.27 % 2,088,348 6.64 %
November 1,943,101 2.04 % 1,960,555 0.90 % 1,975,233 0.75 %
Desember 1,320,911 -6.46 % 1,309,531 -0.86 % 1,281,652 -2.13 %
Totalt 19,465,240 3.99 % 19,554,904 0.46 % 20,094,877 2.76 %
 
Måned2008Endring
2007-
2008
2009Endring
2008-
2009
2010Endring
2009-
2010
Januar 2,087,967 8.14 % 2,068,790 -0.92 % 2,027,612 -1.99 %
Februar 1,873,754 11.40 % 1,862,121 -0.62 % 1,895,764 1.81 %
Mars 1,771,356 -9.09 % 2,155,110 21.66 % 2,272,020 5.42 %
April 1,931,334 26.73 % 1,831,484 -5.17 % 1,827,645 -0.21 %
Mai 1,514,075 -1.43 % 1,643,306 8.54 % 1,586,209 -3.47 %
Juni 1,401,119 5.84 % 1,503,298 7.29 % 1,517,765 0.96 %
Juli 1,203,873 1.13 % 1,345,238 11.74 % 1,268,177 -5.73 %
August 1,883,860 9.96 % 2,131,538 13.15 % 2,303,262 8.06 %
September 2,023,269 6.43 % 2,090,393 3.32 % 2,148,891 2.80 %
Oktober 2,186,075 4.68 % 2,141,063 -2.06 % 2,084,165 -2.66 %
November 2,092,247 5.92 % 2,109,553 0.83 % 2,173,518 3.03 %
Desember 1,438,017 12.20 % 1,484,220 3.21 % 1,541,964 3.89 %
Totalt 21,406,946 6.53 % 22,366,114 4.48 % 22,646,992 1.26 %
 
Måned2011Endring
2010-
2011
2012Endring
2011-
2012
2013Endring
2012-
2013
Januar 2,193,354 8.17 % 2,256,247 2.87 % 2,370,656 5.07 %
Februar 1,985,621 4.74 % 2,104,452 5.98 % 2,000,455 -4.94 %
Mars 2,270,589 -0.06 % 2,313,450 1.89 % 2,036,820 -11.96 %
April 1,807,243 -1.12 % 1,825,601 1.02 % 2,256,962 23.63 %
Mai 1,901,272 19.86 % 1,780,958 -6.33 % 1,835,133 3.04 %
Juni 1,564,919 3.11 % 1,666,637 6.50 % 1,664,623 -0.12 %
Juli 1,259,984 -0.65 % 1,420,234 12.72 % 1,507,735 6.16 %
August 2,323,277 0.87 % 2,544,325 9.51 % 2,752,829 8.19 %
September 2,085,483 -2.95 % 2,114,648 1.40 % 2,174,190 2.82 %
Oktober 2,104,678 0.98 % 2,278,516 8.26 % 2,329,055 2.22 %
November 2,195,974 1.03 % 2,251,995 2.55 % 2,270,895 0.84 %
Desember 1,579,706 2.45 % 1,460,679 -7.53 % 1,613,395 10.46 %
Totalt 23,272,100 2.76 % 24,017,742 3.20 % 24,812,748 3.31 %
 
Måned2014Endring
2013-
2014
2015Endring
2014-
2015
2016Endring
2015-
2016
Januar 2,356,350 -0.60 % 2,306,441 -2.12 % 2,141,225 -7.16 %
Februar 2,058,516 2.90 % 2,040,768 -0.86 % 2,119,802 3.87 %
Mars 2,284,262 12.15 % 2,345,944 2.70 % 2,097,214 -10.60 %
April 1,970,696 -12.68 % 1,904,647 -3.35 % 2,146,253 12.69 %
Mai 1,786,664 -2.64 % 1,748,739 -2.12 % 1,779,837 1.78 %
Juni 1,656,028 -0.52 % 1,754,944 5.97 % 1,829,245 4.23 %
Juli 1,405,872 -6.76 % 1,481,345 5.37 % 1,456,973 -1.65 %
August 2,707,627 -1.64 % 2,796,821 3.29 % 2,876,947 2.86 %
September 2,346,653 7.93 % 2,208,285 -5.90 % 2,120,776 -3.96 %
Oktober 2,295,336 -1.45 % 2,232,597 -2.73 % 1,746,860 -21.76 %
November 2,213,319 -2.54 % 2,177,191 -1.63 % 1,778,431 -18.32 %
Desember 1,679,856 4.12 % 1,636,914 -2.56 % 1,258,892 -23.09 %
Totalt 24,761,179 -0.21 % 24,634,636 -0.51 % 23,352,455 -5.20 %
 
Måned2017Endring
2016-
2017
2018Endring
2017-
2018
2019Endring
2018-
2019
Januar 1,869,560 -12.69 % 1,778,172 -4.89 % 1,888,599 6.21 %
Februar 1,562,840 -26.27 % 1,472,904 -5.75 % 1,544,334 4.85 %
Mars 1,808,810 -13.75 % 1,547,306 -14.46 % 1,756,832 13.54 %
April 1,479,827 -31.05 % 1,604,012 8.39 % 1,519,641 -5.26 %
Mai 1,451,221 -18.46 % 1,283,189 -11.58 % 1,501,552 17.02 %
Juni 1,313,652 -28.19 % 1,312,730 -0.07 % 1,367,168 4.15 %
Juli 1,106,992 -24.02 % 1,062,586 -4.01 % 1,228,059 15.57 %
August 2,410,682 -16.21 % 2,380,352 -1.26 % 2,472,111 3.85 %
September 1,744,989 -17.72 % 1,711,831 -1.90 % 1,822,513 6.47 %
Oktober 1,728,494 -1.05 % 1,785,587 3.30 % 1,932,919 8.25 %
November 1,777,335 -0.06 % 1,766,885 -0.59 % 1,854,073 4.93 %
Desember 1,187,653 -5.66 % 1,183,806 -0.32 % 1,257,328 6.21 %
Totalt 19,442,055 -16.75 % 18,889,360 -2.84 % 20,145,129 6.65 %
 
Måned2020Endring
2019-
2020
2021Endring
2020-
2021
2022Endring
2021-
2022
Januar 1,962,336 3.90 % 1,649,640 -15.93 % 1,865,291 13.07 %
Februar 1,704,698 10.38 % 1,528,229 -10.35 % 1,592,486 4.20 %
Mars 992,412 -43.51 % 1,539,554 55.13 % 1,852,358 20.32 %
April 349,215 -77.02 % 1,368,512 291.88 % 1,522,650 11.26 %
Mai 603,335 -59.82 % 1,327,550 120.04 % 1,521,039 14.57 %
Juni 1,122,455 -17.90 % 1,472,312 31.17 % 1,419,015 -3.62 %
Juli 1,120,539 -8.76 % 1,237,827 10.47 % 1,212,546 -2.04 %
August 2,155,592 -12.80 % 2,220,607 3.02 % 2,275,254 2.46 %
September 1,727,842 -5.19 % 1,845,891 6.83 % 1,873,661 1.50 %
Oktober 1,736,346 -10.17 % 1,791,824 3.20 % 1,756,894 -1.95 %
November 1,737,901 -6.27 % 1,868,665 7.52 % 1,509,254 -19.23 %
Desember 1,343,710 6.87 % 1,244,655 -7.37 % 0  
Totalt 16,556,381 -17.81 % 19,095,266 15.33 % 18,400,448 -3.64 %
 

Totalt antall utlån med BIBLIOFIL siden 1/1/1996: 519,727,817

Tall i gul farge angir måned med påske. Dette vil kunne påvirke antall utlån betydelig.

Tall i rød farge angir innværende måned og betyr at tallene ikke er fullstendige


Antall utsendte purrebrev pr. år

ÅrBrev via postenBrev via epost
1996 633647 0
1997(25.5%) 795086 0
1998(5.8%) 841493 3168
1999(11.7%) 940182 (287.1%) 12264
2000(-0.6%) 934147 (402.6%) 61635
2001(-4.6%) 890827 (53.8%) 94803
2002(-6.2%) 835235 (68.2%) 159499
2003(0.6%) 839990 (56.3%) 249279
2004(-13.5%) 726823 (17.9%) 293974
2005(-3.1%) 703977 (27.4%) 374643
2006(-10.3%) 631625 (14.6%) 429157
2007(-11.6%) 558234 (3.3%) 443303
2008(-7.1%) 518346 (9.6%) 485744
2009(-5.7%) 488997 (11.9%) 543445
2010(-9.2%) 444008 (3.9%) 564458
2011(-5.8%) 418050 (4.5%) 589832
2012(-6.3%) 391578 (-1.5%) 580983
2013(0.5%) 393681 (-8.9%) 529314
2014(-21.8%) 308014 (9.9%) 581693
2015(-18.4%) 251432 (0.7%) 585679
2016(-14.3%) 215444 (-8.1%) 538341
2017(-27.7%) 155681 (-26.0%) 398590
2018(-18.7%) 126538 (-0.9%) 394915
2019(-5.6%) 119510 (16.5%) 459969
2020(-34.2%) 78685 (-11.8%) 405713
2021(-3.3%) 76054 (7.8%) 437483
2022 68156 428237

Bestilt innlån pr. år

ÅrBestilt innlånBestilt lånerinitiert innlån
1997 48061 0
1998(35.9%) 65298 0
1999(18.4%) 77328 0
2000(12.1%) 86672 11
2001(3.4%) 89621 0
2002(0.2%) 89835 0
2003(-3.5%) 86682 0
2004(16.7%) 101193 0
2005(18.3%) 119747 0
2006(7.6%) 128855 0
2007(5.1%) 135450 0
2008(12.4%) 152229 3432
2009(30.5%) 198623 (474.6%) 19720
2010(39.3%) 276635 (145.9%) 48490
2011(16.9%) 323482 (32.7%) 64323
2012(4.1%) 336621 (-11.1%) 57185
2013(4.6%) 352040 (16.4%) 66537
2014(4.8%) 368943 (14.9%) 76462
2015(3.1%) 380340 (2.6%) 78447
2016(-4.5%) 363222 (-8.7%) 71607
2017(-17.5%) 299688 (-8.1%) 65807
2018(11.5%) 334091 (5.1%) 69161
2019(11.5%) 372512 (8.2%) 74823
2020(-14.6%) 317990 (-21.4%) 58801
2021(13.3%) 360314 (27.2%) 74816
2022 303579 82463

Utlånt innlån pr. år

ÅrUtlånt innlånUtlånt lånerinitiert innlån
1997 40068 0
1998(40.3%) 56213 0
1999(18.6%) 66676 0
2000(13.8%) 75889 0
2001(1.8%) 77269 0
2002(0.5%) 77621 0
2003(-1.0%) 76850 0
2004(21.7%) 93531 0
2005(28.2%) 119949 0
2006(12.8%) 135340 0
2007(5.7%) 143098 0
2008(9.5%) 156689 2160
2009(16.9%) 183160 (577.8%) 14640
2010(21.0%) 221665 (145.6%) 35950
2011(25.6%) 278420 (64.5%) 59136
2012(10.2%) 306796 (13.9%) 67353
2013(6.8%) 327723 (19.4%) 80407
2014(5.0%) 344013 (10.9%) 89198
2015(5.3%) 362164 (8.7%) 97002
2016(-2.6%) 352686 (-0.6%) 96375
2017(-4.2%) 337932 (-9.1%) 87651
2018(5.6%) 356778 (10.1%) 96536
2019(16.6%) 415915 (14.7%) 110679
2020(-11.6%) 367678 (-19.0%) 89645
2021(30.6%) 480181 (34.1%) 120179
2022 438364 138853

Fjernlånsbestilling pr. år

ÅrFjernlånsbestilling mottattFjernlånsbestilling lånerinitiert mottatt
2004 150627 0
2005(20.7%) 181767 0
2006(-1.7%) 178588 0
2007(3.6%) 184955 0
2008(10.6%) 204606 4816
2009(15.2%) 235793 (360.3%) 22166
2010(18.7%) 279836 (91.7%) 42499
2011(3.8%) 290375 (41.7%) 60208
2012(-3.1%) 281439 (-10.6%) 53853
2013(-1.9%) 276214 (11.5%) 60068
2014(5.0%) 289912 (6.0%) 63668
2015(7.0%) 310147 (11.2%) 70781
2016(-17.7%) 255146 (-26.4%) 52113
2017(-97.8%) 5581 (-99.0%) 538
2018(-42.0%) 3235 (-37.9%) 334
2019(-41.4%) 1895 (-49.7%) 168
2020(-43.7%) 1067 (-72.6%) 46
2021(-42.1%) 618 (165.2%) 122
2022 1410 23

Fjernlån (utlån) utført pr. år

ÅrFjernlån
1999 29509
2000(854.2%) 281588
2001(2.0%) 287277
2002(10.7%) 318014
2003(7.9%) 343056
2004(5.7%) 362740
2005(-1.1%) 358924
2006(-3.5%) 346275
2007(5.0%) 363463
2008(10.3%) 400926
2009(8.1%) 433218
2010(14.4%) 495659
2011(3.3%) 512013
2012(-3.0%) 496658
2013(1.2%) 502419
2014(6.8%) 536763
2015(6.4%) 571163
2016(-4.0%) 548056
2017(-36.2%) 349900
2018(2.9%) 360071
2019(3.6%) 372931
2020(-15.9%) 313606
2021(12.3%) 352030
2022 388327

Innlevering for annet bibliotek pr. år

ÅrInnleveringer
2007 2351
2008(768.5%) 20419
2009(84.6%) 37684
2010(46.3%) 55121
2011(23.1%) 67867
2012(24.6%) 84555
2013(10.8%) 93672
2014(13.7%) 106540
2015(8.0%) 115028
2016(-6.7%) 107303
2017(-28.0%) 77253
2018(-4.3%) 73932
2019(7.4%) 79430
2020(-20.1%) 63484
2021(-4.1%) 60853
2022 54380

Mottatt depoteksemplar pr. år

ÅrMottatt
2009 11831
2010(270.4%) 43820
2011(24.5%) 54568
2012(5.1%) 57347
2013(4.4%) 59884
2014(-0.9%) 59370
2015(-3.2%) 57467
2016(15.4%) 66297
2017(-64.2%) 23757
2018(80.8%) 42956
2019(7.0%) 45972
2020(-15.7%) 38754
2021(15.9%) 44897
2022 44010

BIBLIOFIL holder forøvrig orden på:

Total mediebestand i norske bibliotek pr. 2008: 56 millioner (kilde: ABM-Utvikling)

Antall eksemplarer 32,827,069 
Antall forskjellige titler 16,274,669 
Antall lånere 5,162,514 

Utlån 1996

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,127,15555
Februar1,087,27755
Mars1,173,09658
April996,11160
Mai915,37160
Juni830,74361
Juli811,25760
August884,82662
September1,091,99863
Oktober1,262,46663
November1,159,88164
Desember778,25465

Totalt antall utlån i 1996: 12,118,435


Utlån 1997

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,251,27466
Februar1,114,60966
Mars1,072,78967
April1,193,21067
Mai970,29767
Juni864,26067
Juli775,02466
August871,85968
September1,163,98070
Oktober1,271,04769
November1,154,43770
Desember837,20070

Totalt antall utlån i 1997: 12,539,986


Utlån 1998

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,306,07972
Februar1,168,18275
Mars1,270,27772
April1,104,06970
Mai920,29871
Juni929,95172
Juli845,75470
August1,025,47076
September1,292,06077
Oktober1,330,63277
November1,238,03477
Desember916,72178

Totalt antall utlån i 1998: 13,347,527


Utlån 1999

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,300,35379
Februar1,240,98882
Mars1,483,84686
April1,143,38190
Mai1,005,27896
Juni1,065,49794
Juli873,63791
August1,100,47199
September1,400,841106
Oktober1,425,455107
November1,472,810110
Desember1,009,012118

Totalt antall utlån i 1999: 14,521,569


Utlån 2000

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,460,738118
Februar1,492,257115
Mars1,531,868118
April1,209,324121
Mai1,206,605120
Juni1,081,615115
Juli925,38098
August1,249,034118
September1,387,437121
Oktober1,542,247123
November1,541,316124
Desember1,035,755123

Totalt antall utlån i 2000: 15,663,576


Utlån 2001

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,584,338126
Februar1,378,953125
Mars1,529,898130
April1,301,293129
Mai1,190,251133
Juni1,070,139128
Juli965,34599
August1,276,007138
September1,394,810139
Oktober1,620,619147
November1,540,348155
Desember1,004,073163

Totalt antall utlån i 2001: 15,856,074


Utlån 2002

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,660,522170
Februar1,482,912175
Mars1,397,850181
April1,493,730180
Mai1,174,502178
Juni1,122,807176
Juli1,100,831107
August1,267,897187
September1,522,742198
Oktober1,695,943203
November1,595,212213
Desember1,087,684204

Totalt antall utlån i 2002: 16,602,632


Utlån 2003

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,707,740219
Februar1,513,671221
Mars1,642,541228
April1,429,790231
Mai1,363,392233
Juni1,189,550233
Juli1,058,416112
August1,352,337245
September1,639,956264
Oktober1,756,238273
November1,615,647272
Desember1,175,598271

Totalt antall utlån i 2003: 17,444,876


Utlån 2004

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,669,315304
Februar1,572,124318
Mars1,829,415340
April1,509,173347
Mai1,268,653342
Juni1,362,021339
Juli1,065,293111
August1,471,798343
September1,815,771389
Oktober1,838,621387
November1,904,232402
Desember1,412,154392

Totalt antall utlån i 2004: 18,718,570


Utlån 2005

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,895,417415
Februar1,687,259415
Mars1,752,504416
April1,731,082417
Mai1,478,095415
Juni1,322,628409
Juli1,014,254125
August1,601,493399
September1,840,500423
Oktober1,877,996432
November1,943,101440
Desember1,320,911435

Totalt antall utlån i 2005: 19,465,240


Utlån 2006

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,895,286453
Februar1,650,394457
Mars1,917,361472
April1,565,628474
Mai1,497,999474
Juni1,279,085450
Juli1,013,572136
August1,636,390457
September1,870,824493
Oktober1,958,279500
November1,960,555504
Desember1,309,531501

Totalt antall utlån i 2006: 19,554,904


Utlån 2007

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,930,819515
Februar1,681,936514
Mars1,948,456511
April1,523,927518
Mai1,536,036524
Juni1,323,808495
Juli1,190,390159
August1,713,218509
September1,901,054536
Oktober2,088,348540
November1,975,233548
Desember1,281,652543

Totalt antall utlån i 2007: 20,094,877


Utlån 2008

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,087,967560
Februar1,873,754562
Mars1,771,356566
April1,931,334568
Mai1,514,075557
Juni1,401,119528
Juli1,203,873164
August1,883,860545
September2,023,269574
Oktober2,186,075585
November2,092,247584
Desember1,438,017575

Totalt antall utlån i 2008: 21,406,946


Utlån 2009

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,068,790593
Februar1,862,121591
Mars2,155,110600
April1,831,484599
Mai1,643,306592
Juni1,503,298571
Juli1,345,238169
August2,131,538572
September2,090,393604
Oktober2,141,063602
November2,109,553596
Desember1,484,220594

Totalt antall utlån i 2009: 22,366,114


Utlån 2010

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,027,612602
Februar1,895,764606
Mars2,272,020612
April1,827,645611
Mai1,586,209615
Juni1,517,765589
Juli1,268,177176
August2,303,262610
September2,148,891639
Oktober2,084,165635
November2,173,518650
Desember1,541,964641

Totalt antall utlån i 2010: 22,646,992


Utlån 2011

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,193,354656
Februar1,985,621659
Mars2,270,589657
April1,807,243653
Mai1,901,272649
Juni1,564,919617
Juli1,259,984189
August2,323,277627
September2,085,483650
Oktober2,104,678654
November2,195,974666
Desember1,579,706658

Totalt antall utlån i 2011: 23,272,100


Utlån 2012

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,256,247682
Februar2,104,452680
Mars2,313,450678
April1,825,601686
Mai1,780,958682
Juni1,666,637661
Juli1,420,234188
August2,544,325686
September2,114,648710
Oktober2,278,516712
November2,251,995710
Desember1,460,679696

Totalt antall utlån i 2012: 24,017,742


Utlån 2013

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,370,656710
Februar2,000,455710
Mars2,036,820710
April2,256,962710
Mai1,835,133705
Juni1,664,623683
Juli1,507,735203
August2,752,829703
September2,174,190712
Oktober2,329,055729
November2,270,895731
Desember1,613,395721

Totalt antall utlån i 2013: 24,812,748


Utlån 2014

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,356,350735
Februar2,058,516739
Mars2,284,262739
April1,970,696727
Mai1,786,664729
Juni1,656,028706
Juli1,405,872200
August2,707,627700
September2,346,653735
Oktober2,295,336734
November2,213,319750
Desember1,679,856747

Totalt antall utlån i 2014: 24,761,179


Utlån 2015

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,306,441764
Februar2,040,768757
Mars2,345,944761
April1,904,647759
Mai1,748,739752
Juni1,754,944743
Juli1,481,345198
August2,796,821737
September2,208,285763
Oktober2,232,597766
November2,177,191773
Desember1,636,914751

Totalt antall utlån i 2015: 24,634,636


Utlån 2016

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,141,225769
Februar2,119,802770
Mars2,097,214765
April2,146,253769
Mai1,779,837759
Juni1,829,245739
Juli1,456,973199
August2,876,947752
September2,120,776776
Oktober1,746,860774
November1,778,431789
Desember1,258,892769

Totalt antall utlån i 2016: 23,352,455


Utlån 2017

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,869,560783
Februar1,562,840784
Mars1,808,810784
April1,479,827769
Mai1,451,221766
Juni1,313,652750
Juli1,106,992200
August2,410,682756
September1,744,989782
Oktober1,728,494780
November1,777,335774
Desember1,187,653762

Totalt antall utlån i 2017: 19,442,055


Utlån 2018

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,778,172781
Februar1,472,904775
Mars1,547,306765
April1,604,012770
Mai1,283,189753
Juni1,312,730739
Juli1,062,586200
August2,380,352750
September1,711,831767
Oktober1,785,587765
November1,766,885768
Desember1,183,806753

Totalt antall utlån i 2018: 18,889,360


Utlån 2019

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,888,599802
Februar1,544,334793
Mars1,756,832802
April1,519,641790
Mai1,501,552785
Juni1,367,168761
Juli1,228,059191
August2,472,111782
September1,822,513803
Oktober1,932,919821
November1,854,073833
Desember1,257,328804

Totalt antall utlån i 2019: 20,145,129


Utlån 2020

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,962,336828
Februar1,704,698824
Mars992,412820
April349,215499
Mai603,335610
Juni1,122,455678
Juli1,120,539199
August2,155,592774
September1,727,842818
Oktober1,736,346810
November1,737,901808
Desember1,343,710799

Totalt antall utlån i 2020: 16,556,381


Utlån 2021

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,649,640843
Februar1,528,229845
Mars1,539,554843
April1,368,512825
Mai1,327,550822
Juni1,472,312788
Juli1,237,827222
August2,220,607851
September1,845,891879
Oktober1,791,824875
November1,868,665895
Desember1,244,655854

Totalt antall utlån i 2021: 19,095,266


Utlån 2022

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,865,291889
Februar1,592,486885
Mars1,852,358891
April1,522,650875
Mai1,521,039872
Juni1,419,015825
Juli1,212,546200
August2,275,254870
September1,873,661897
Oktober1,756,894889
November1,509,254896
Desember00

Totalt antall utlån i 2022: 18,400,448


Utlån sortert på måned


Brev sendt på SMS

 ReserveringsbrevForhåndsvarslerPurrebrev
2018946456681199163647
20191074347736849174541
20201098659549852170688
20211302648675465187877
20221127564607051247055

Dataene er innsamlet fra følgende bibliotek:

 • Rena skolebibliotek (AAmRenSk)
 • Bjarnetjønna skole (AGBjarSk)
 • Sandnes barneskole (AGSandSk)
 • Sandnessjøen U.skole (AGSanduSk)
 • Søvik oppvekstsenter (AGSoviSk)
 • Ura skolebibliotek (AGUraSk)
 • Aursmoen skolebibliotek (AHAurSk)
 • Bjørkelangen skolebibliotek (AHBjoSk)
 • Bråte skolebibliotek (AHBraSk)
 • Haneborg skolebibliotek (AHHanSk)
 • Løken og Hofmoen skolebibliotek (AHLokSk)
 • Setskog oppvekstsenter (AHSetSk)
 • Arnestad barneskole (AKArSk)
 • Billingstad barneskole (AKBiSk)
 • Blakstad barneskole (AKBlSk)
 • Bondi barneskole (AKBoSk)
 • Borgen ungdomsskole (AKBouSk)
 • Drengsrud barneskole (AKDrSk)
 • Folkestad barneskole (AKFolSk)
 • Hagaløkka barneskole (AKHaSk)
 • Heggedal barneskole (AKHeSk)
 • Hofstad barneskole (AKHoSk)
 • Hovedgården ungdomsskole (AKHouSk)
 • Hvalstad barneskole (AKHvSk)
 • Hyggen barneskole (AKHygSk)
 • Jansløkka barneskole (AKJaSk)
 • Landøya ungdomsskole (AKLaSk)
 • Mellom-Nes barneskole (AKMnSk)
 • Nesøya barneskole (AKNeSk)
 • Risenga ungdomsskole (AKRiSk)
 • Rønningen barneskole (AKRoSk)
 • Solberg barneskole (AKSoSk)
 • Solvang ungdomsskole (AKSouSk)
 • Torstad ungdomsskole (AKToSk)
 • Vardåsen barneskole (AKVaSk)
 • Vettre barneskole (AKVeSk)
 • Vollen ungdomsskole. Biblioteket (AKVuSk)
 • Alta ungdomsskole (ALAltuSk)
 • Aronnes skole (ALAronSk)
 • Bossekop skole (ALBossSk)
 • Elvebakken skole (ALElveSk)
 • Gakori skole (ALGakoSk)
 • Kaafjord skole (ALKafjSk)
 • Kaiskuru Nærmiljøsenter (ALKaisSk)
 • Komsa skole (ALKomsSk)
 • Korsfjord skole (ALKorsSk)
 • Kvalfjord skole (ALKvalSk)
 • Leirbotn oppvekstsenter (ALLeirSk)
 • Øvre Alta skole (ALOvreSk)
 • Rafsbotn skole (ALRafsSk)
 • Saga skole (ALSagaSk)
 • Sandfallet ungdomsskole (ALSanuSk)
 • Talvik skole (ALTlvkSk)
 • Tverrelvdalen skole (ALTverSk)
 • Andenes skole (ANAndSk)
 • Asdal skolebibliotek (ARAsdaSk)
 • Birkenlund skolebibliotek (ARBirkSk)
 • Eydehavn skolebibliotek (AREydSk)
 • Hisøy skolebibliotek (ARHisSk)
 • Moltemyr skolebibliotek (ARMoltSk)
 • Myra skolebibliotek (ARMyrSk)
 • Nedenes skolebibliotek (ARNedSk)
 • Nesheim skolebibliotek (ARNesSk)
 • Roligheden skolebibliotek (ARRolSk)
 • Rykene oppvekstsenter. Biblioteket (ARRykSk)
 • Sandnes skolebibliotek (ARSandSk)
 • Steinerskolen i Arendal (ARSteiSk)
 • Stinta skolebibliotek (ARStinSk)
 • Strømmen skolebibliotek (ARStrSk)
 • Stuenes skolebibliotek (ARStuSk)
 • Arendal voksenopplæring (ARVoksSk)
 • Arendal Rådhus, Fagbiblioteket (ARadhus)
 • Davanger skolebibliotek (ASDavSk)
 • Erdal skolebibliotek (ASErdSk)
 • Erdal ungdomsskole. (ASErduSk)
 • Fauskanger skole (ASFauSk)
 • Florvåg skole, Kleppestø (ASFlorSk)
 • Follese skole, Askøy (ASFolSk)
 • Hanøy skole (ASHanSk)
 • Haugland skolebibliotek (ASHauSk)
 • Hetlevik skole (ASHetSk)
 • Hop skole (ASHopSk)
 • Kleppe skolebibliotek (ASKleSk)
 • Kleppestø skolebibliotek (ASKlepSk)
 • Kleppestø ungdomsskole (ASKleuSk)
 • Ravnanger ungdomsskole (ASRavnSk)
 • Strusshamn skolebibliotek (ASStrSk)
 • Tveit skole, Askøy (ASTveSk)
 • AalesuSk
 • Åssiden skolebibliotek (AasBib)
 • Åsgården skol (AasgBib)
 • Ålesund bibliotek (AleBib)
 • Ålesund grunnskoler (AleSkBib)
 • Kulturbadet bibliotek (AlstBib)
 • Alstad ungdomsskole (AlsuBib)
 • Alta Bibliotek (AltaBib)
 • Åmot Folkebibliotek (AmotBib)
 • Andøy folkebibliotek (AndBib)
 • Askøy bibliotek (AoyBib)
 • Arendal bibliotek (ArnBib)
 • Askerbibliotekene (AskBib)
 • AskoBib
 • Åsnes folkebibliotek (AsnBib)
 • Aurskog-Høland bibliotek (AuHoBib)
 • AurBib
 • Austevoll folkebibliotek (AustBib)
 • Herre skolebibliotek (BAHerrSk)
 • Langesund barneskole. Biblioteket (BALandSk)
 • Bamble ungdomsskole. Biblioteket (BALangSk)
 • Rønholt skolebibliotek (BARonSk)
 • Rugtvedt skolebibliotek (BARugSk)
 • Stathelle skolebibliotek (BAStatSk)
 • Ballangen skolebibliotek (BLBalSk)
 • Alstad skolebibliotek (BOAlsbSk)
 • Aspåsen skolebibliotek (BOAspSk)
 • Bodøsjøen skole (BOBosoSk)
 • Bodø fengsel. Biblioteket (BOFngBib)
 • Grønnåsen skole (BOGroSk)
 • Hunstad barneskole (BOHunBSk)
 • Hunstad U.skole (BOHunUSk)
 • Kjerringøy skole (BOKjerSk)
 • Løpsmark skolebibliotek (BOLopSk)
 • Misvær skole (BOMisvSk)
 • Mørkvedbukta skole, Bodø (BOMorSk)
 • Østbyen skole (BOOstSk)
 • Saltstraumen skole (BOSaltSk)
 • Skjerstad oppvekstsenter. Biblioteket (BOSkjSk)
 • Bodø voksenopplæring (BOVoksSk)
 • Bø skule (BTBoSk)
 • Bø ungdomsskule (BTBouSk)
 • Folkestad skole (BTFolkSk)
 • Gvarv skole (BTSauSk)
 • Øygardsbiblioteka (BVestBib)
 • Bamble bibliotek (BamBib)
 • Beiarn folkebibliotek (BeiBib)
 • Ådnamarka skule (BgAdnSk)
 • Alrekstad skole (BgAleSk)
 • Alvøen skole (BgAlvSk)
 • Apeltun skole (BgApeSk)
 • Åstveit skole (BgAstSk)
 • Aurdalslia skole (BgAurSk)
 • Bjørndalsskogen skole (BgBjoSk)
 • Blokkhaugen skole (BgBloSk)
 • Bønes skole (BgBonSk)
 • Breimyra skole (BgBreSk)
 • Bergen Byarkiv (BgByark)
 • Fagavdeling barnehage og skole (BgByrSk)
 • Christi Krybbe skoler (BgChrSk)
 • Damsgård skole (BgDamSk)
 • Eidsvåg skole (BgEidSk)
 • Fjellsdalen skole (BgFjeSk)
 • Flaktveit skolebibliotek (BgFlaSk)
 • Fridalen skole (BgFriSk)
 • Garnes skule (BgGarSk)
 • Garnes ungdomsskule (BgGaruSk)
 • Gimle skole (BgGimSk)
 • INAKTIV: Holen skole ungdomstrinnet (BgHasSk)
 • Haukås skole (BgHauaSk)
 • Haugland skulebibliotek (BgHaugSk)
 • Haukedalen skole (BgHaukSk)
 • Haukeland skole (BgHaulSk)
 • Hellen skole (BgHellSk)
 • Hjellestad skolebibliotek (BgHjeSk)
 • Holen skole (BgHolSk)
 • Hop skole (BgHopSk)
 • Hordvik skolebibliotek (BgHorSk)
 • BgIndSk
 • Kaland skole (BgKalSk)
 • Kalvatræet skole (BgKalvSk)
 • Kirkevoll skole (BgKirSk)
 • Kjøkkelvik skole (BgKjoSk)
 • Kringlebotn skole (BgKriSk)
 • Krokeide skolebibliotek (BgKroSk)
 • Krohnengen skole (BgKrohSk)
 • Kronstad skole (BgKronSk)
 • Kyrkjekrinsen skole (BgKyrSk)
 • Landås skole (BgLanSk)
 • Li skolebibliotek (BgLiSk)
 • Liland skole (BgLilSk)
 • Loddefjord skole (BgLodSk)
 • Lone skule (BgLonSk)
 • Løvås skole (BgLovSk)
 • Lynghaug skole (BgLynSk)
 • Lyshovden skole (BgLysSk)
 • Marikollen skole (BgMarSk)
 • Mathopen skole (BgMatSk)
 • Midtun skole (BgMidSk)
 • Minde skole (BgMinSk)
 • Mjølkeråen skole (BgMjoSk)
 • Møhlenpris skole (BgMohSk)
 • Nattland skole (BgNatSk)
 • Ny Krohnborg skole (BgNkroSk)
 • Nordnes skole (BgNorSk)
 • Nordvik skole (BgNorvSk)
 • Nygård skolebibliotek (BgNygSk)
 • Nygårdslien skole (BgNyglSk)
 • Olsvik skolebibliotek (BgOlsSk)
 • Ortun skole (BgOrtSk)
 • Paradis skole (BgParSk)
 • Rå skole (BgRaaSk)
 • Rådalslien skolebibliotek (BgRadSk)
 • Riple skole (BgRipSk)
 • Rolland skole (BgRolSk)
 • Rothaugen skole (BgRotSk)
 • Sædalen skole (BgSadaSk)
 • Salhus skole (BgSalSk)
 • Sælen skole (BgSaleSk)
 • BgSamSk
 • Sandgotna skole (BgSanSk)
 • Seljedalen skole (BgSelSk)
 • Skeie skole (BgSkeSk)
 • Skjold skole (BgSkjSk)
 • Skranevatnet skole (BgSkrSk)
 • Slåtthaug skole (BgSlaSk)
 • Slettebakken skole (BgSleSk)
 • Smørås skole (BgSmoSk)
 • Søråshøgda skole (BgSoraSk)
 • Søreide skole (BgSoreSk)
 • Storetveit skole (BgStorSk)
 • Tertnes skole (BgTerSk)
 • Trengereid oppveksttun (BgTreSk)
 • BgTunSk
 • Tveiterås skole (BgTveSk)
 • Ulsetskogen skole (BgUlseSk)
 • Ulsmåg skole (BgUlsmSk)
 • Vadmyra skole (BgVadSk)
 • Varden skole (BgVarSk)
 • Voksenopplæring (BgVokSk)
 • Ytrebygda skole (BgYtrSk)
 • Ytre Arna skule (BgYtreSk)
 • Bjerkreim folkebibliotek (BjerkBib)
 • Bokn bibliotek (BknBib)
 • Bømlo folkebibliotek (BmloBib)
 • Bankgata skolebibliotek (BnkuBib)
 • Midt-Telemark bibliotek (BoBib)
 • Stormen bibliotek (BodBib)
 • Bø i Vesterålen folkebibliotek (BoeVeBib)
 • Bølehøgda skolebibliotek (BolBib)
 • Børresen skolebibliotek (BorBib)
 • Bratbergkleiva skole Skien (BrbBib)
 • Bergen Off. Bibliotek (BrgBib)
 • BrgrBib
 • Bærum bibliotek (BrmBib)
 • Bærumskolene (BrmSk)
 • Viken fylkesbibliotek (BuskSkSk)
 • Bytårnet ungdomsskole (BytBib)
 • CMS-biblioteket (CmsBib)
 • Det flerspråklige bibliotek (DFBBib)
 • Åskollen skolebibliotek (DKAasSk)
 • Aronsløkka skolebibliotek (DKAronSk)
 • Bragernes skolebibliotek (DKBragSk)
 • Brandengen skolebibliotek (DKBranSk)
 • Danvik skolebibliotek (DKDanSk)
 • Fjell skolebibliotek (DKFjelSk)
 • Frydenhaug skolebibliotek (DKFrydSk)
 • Hallermoen skolebibliotek (DKHallSk)
 • Kjøsterud skole (DKKjoSk)
 • Øren skolebibliotek (DKOreSk)
 • Rødskog skolebibliotek (DKRodSk)
 • Skoger skolebibliotek (DKSkogSk)
 • Marienlyst skole (DKStroSk)
 • Vestbygda skolebibliotek (DKVestSk)
 • Dale skulebibliotek (DaleVgs)
 • Depotbiblioteket (DepotBib)
 • Dønna bibliotek (DonnBib)
 • DrmBib
 • Eigerøy skole (EIEigSk)
 • Indre Østfold Fengselsbibliotek (EKOstFng)
 • Elverum Læringssenter (ELElvLar)
 • Elverum ungdomsskole (ELElvUSk)
 • Frydenlund skole (ELFrydSk)
 • Hanstad skole (ELHansSk)
 • Hernes skole (ELHernSk)
 • Lillemoen skole (ELLillSk)
 • Søbakken skole (ELSobaSk)
 • Sørskogbygda skole (ELSoskSk)
 • Utstyrsbiblioteket i Elverum (ELUtstBi)
 • Vestad skole (ELVestSk)
 • Ydalir skole, Elverum (ELYdaSk)
 • Enebakk ungdomsskole (ENEneSk)
 • Engerdal barne- og ungdomsskole (ENEngSk)
 • Hauglia skole (ENHaugSk)
 • Mjær ungdomsskole. Biblioteket (ENMjarSk)
 • Stranden skole (ENStraSk)
 • Ytre Enebakk skole (ENYtEnSk)
 • ETEngeSk
 • EbbBib
 • Eigersund folkebibliotek (EigerBib)
 • Eidsvoll bibliotek (EivoBib)
 • Elverum bibliotek (ElveBib)
 • Enebakk bibliotek (EneBib)
 • Engerdal folkebibliotek (EngBib)
 • Evenes folkebibliotek (EvenBib)
 • Farsund barne- og ungdomsskole (FAFarSk)
 • Lista ungdomsskole (FALisSk)
 • Ore skole (FAOreSk)
 • Vanse skole (FAVanSk)
 • Hovinhøgda skolebibliotek (FETHovSk)
 • Riddersand skole (FETRidSk)
 • Øvrebygda skule (FIOvrSk)
 • Rimbareid barne og ungdomsskule (FIRimSk)
 • Sælevik skule (FISalSk)
 • Hafstad vgs (FKHafSk)
 • Mo og Øyrane Videregående skule (FKOyrSk)
 • Grunnskulane i Førde kommune (FKSlSk)
 • Flekkefjord U.skole (FLFluSk)
 • Gyland skole (FLGylSk)
 • Hidra skole (FLHidSk)
 • Sira skole (FLSiraSk)
 • Søyland skolebibliotek (FLSlaSk)
 • Sunde skolebibliotek (FLSunSk)
 • Fredrikstad museum (FRFrdMus)
 • Pedagogisk senter (FRPedSen)
 • PPT (FRPptTj)
 • Fada
 • Fagerheim skolebibliotek (FagBib)
 • Farsund bibliotek (FarsBib)
 • FetBib
 • Garderåsen skole (FetGarSk)
 • Fet skolebibliotek (Dalen og Østersund) (FetSk)
 • FetSkole
 • Skulane i Øygarden (Fjell, Øygarden, Sund) (FjellSk)
 • Pedagogisk senter Fjell (FjlPedSk)
 • Flakstad folkebibliotek (FlakBib)
 • Flekkefjord bibliotek (FlekBib)
 • Flosta skolebibliotek (FlstBib)
 • ForsBib
 • Fredrikstad bibliotek (FrdBib)
 • Skolene i Fredrikstad (FrdSk)
 • Førre skole (FreBib)
 • Frakkagjerd ungdomsskule (FrkBib)
 • Førland skule (FrlnBib)
 • Vadsø barneskole (FsnBib)
 • Gjerdrum barneskole (GJGjebSk)
 • Gjerdrum ungdomsskole (GJGusSk)
 • Veståsen skolebibliotek (GJVestSk)
 • Gjøvik-skolene (GJoSk)
 • Gausdal ungdomsskole. Biblioteket (GKGauSk)
 • GamvBib
 • Gausdal bibliotek (GausBib)
 • Gimsøy skole (GimBib)
 • Gjesdal folkebibliotek (GjesBib)
 • Gjesdalskolene (GjesSk)
 • Gjøvik bibliotek (GjoBib)
 • Gjerpen ungdomsskole, Skien (GjuBib)
 • GlpBib
 • Galterud skole. Biblioteket (GltBib)
 • Granly skolebibliotek (GraBib)
 • Grinde skule (GrdBib)
 • Gjerdrum folkebibliotek (GrmBib)
 • Grue folkebibliotek (GrueBib)
 • GrvBib
 • Gulskogen skole (GulBib)
 • Tistedal skole (HAAsSk)
 • Berg skole (HABeSk)
 • Gimle skolebibliotek (HAGiSk)
 • Hjortsberg skole (HAHjSk)
 • Halden fengselsbibliotek (HAHldFng)
 • Låby skole (HALaaSk)
 • Kongeveien skole (HAOebSk)
 • Os skole (HAOsSk)
 • Prestebakke skole (HAPrSk)
 • Risum ungdomsskole (HARiSk)
 • Rødsberg skole (HARoeSk)
 • Solheim skole (HASoSk)
 • Strupe ungdomsskole (HAStSk)
 • Baksalen skolebibliotek (HFBakSk)
 • Breilia Ungdomsskole, Hammerfest (HFBreiSk)
 • Fjordtun Skole, Hammerfest (HFFjoSk)
 • Fuglenes skolebibliotek (HFFugSk)
 • Hof skolebibliotek, Holmestrand (HFHofSk)
 • Reindalen skolebibliotek (HFReiSk)
 • Fister skole (HJFistSk)
 • Hjelmeland skule (HJHjelSk)
 • Ajer ungdomsskolebibliotek, Hamar (HKAjerSk)
 • Børstad skolebibliotek, Hamar (HKBorSk)
 • Ener ungdomsskole, Hamar (HKEnerSk)
 • Greveløkka skolebibliotek (HKGrevSk)
 • Hedmark fengsel,Hamar (HKHmrFng)
 • Ingeberg skolebibliotek (HKIngeSk)
 • Lovisenberg skolebibliotek (HKLovSk)
 • Lunden skolebibliotek (HKLundSk)
 • Prestrud skolebibliotek, Hamar (HKPreSk)
 • Ridabu skolebibliotek (HKRidaSk)
 • Rollsløkken skolebibliotek (HKRollSk)
 • Solvang skolebibliotek, Hamar (HKSolSk)
 • Storhamar skole (HKStorSk)
 • Bastoy fengsel (HOBasFng)
 • Borre ungdomsskole (HOBorrSk)
 • Holtan ungdomsskole (HOHoltSk)
 • Sentrumskolens bibliotek (HOSentSk)
 • Bergseng skolebibliotek (HSBerSk)
 • Hagebyen skole (HSHageSk)
 • Harstad skolebibliotek (HSHarSk)
 • Kanebogen skole, Harstad (HSKaneSk)
 • Kila skole (HSKilaSk)
 • Øyriket oppvekstsenter (HSOyrSk)
 • Seljestad skolebibliotek (HSSelSk)
 • Seljestad ungdomsskole (HSSeluSk)
 • Sørvik skolebibliotek (HSSorSk)
 • Stangnes skole (HSStanSk)
 • Hå folkebibliotek (HaBib)
 • Hammerfest bibliotek (HamBib)
 • Haugesund folkebibliotek (HaugBib)
 • Haugalandmuseet (HaugMus)
 • Hemnes folkebibliotek (HemBib)
 • Skolene i Hemnes (HemSk)
 • Herøy folkebibliotek (HerBib)
 • Høyskolen i Oslo, Avd journalistikk -bibliotek og info-fag, Biblioteket (HioBib)
 • HjmlBib
 • Halden bibliotek (HldBib)
 • HlmsBib
 • Holmestrandbibliotekene (HlmstBib)
 • Hamar bibliotek (HmrBib)
 • Hof bibliotek (HofBib)
 • Nordre Vestfold fengsel, avd. Hof (HofFng)
 • Holmen senterbibliotek (Holmen)
 • Hoppern skole. Biblioteket (HopBib)
 • Hope skolebibliotek (HopeBib)
 • Bibliotekutvikling Vestland (HordBib)
 • Vestland fylke, vgs-biblioteka (HordVgs)
 • Høyanger bibliotek (HoyBib)
 • Harstad bibliotek (HstdBib)
 • Horten bibliotek (HtnBib)
 • Hurdal bibliotek (HurBib)
 • Husbank
 • Hvaler folkebibliotek (HvalBib)
 • Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum (HvalMus)
 • Hvaler barne- og ungdomsskole (HvalSk)
 • Hervik skule (HvkBib)
 • Indre Østfoldbibliotekene (IOBib)
 • Hovin skole, Spydeberg (IOHovSk)
 • Skolene i Indre Østfold (IOSk)
 • Skjønhaugskolene (IOSkjSk)
 • Spydeberg skole, Spydeberg (IOSpyBsk)
 • Spydeberg ungdomsskole, Spydeberg (IOSpyUsk)
 • Tomter-skolene (IOTomSk)
 • Jærbiblioteka - Klepp, Sola og Time (JaerBib)
 • Jærmuseet (JaerMus)
 • Jevnaker folkebibliotek (JevnBib)
 • Efteløt skolebibliotek (KKEftSk)
 • Gamlegrendåsen skolebibliotek (KKGamSk)
 • Kongsgårdmoen skolebibliotek (KKKonSk)
 • Raumyr skolebibliotek (KKRauSk)
 • Skavanger skole (KKSkavSk)
 • Skrim ungdomsskole (KKSkriSk)
 • Tislegård ungdomsskole (KKTislSk)
 • Vestsiden ungdomsskole. Biblioteket (KKVestSk)
 • Wennersborg skolebibliotek (KKWenSk)
 • Klepp-skolene (KLKlpSk)
 • KRRosSk
 • KRSonSk
 • KRTunSk
 • Kongsvinger hjelpemiddellager (KVHjelp)
 • Husnes ungdomsskule (KVHusnSk)
 • Kongsvinger ungdomsskole. Biblioteket (KVKongSk)
 • Rosendal ungdomsskule. Skulebiblioteket (KVRoseSk)
 • KVRosenSk
 • Roverud skole (KVRoveSk)
 • KaraBib
 • KgbBib
 • KjllBib
 • Klyve skole (KlyBib)
 • Konnerud skole (KnrBib)
 • Kollmyr skolebibliotek (KollBib)
 • Kongsberg bibliotek (KongBib)
 • Rønvik skole (KrkBib)
 • Karmøy folkebibliotek (KrmBib)
 • Karmøyskolene (KrmSk)
 • Krokemoa barneskole. Biblioteket (KroBib)
 • Kristiansand folkebibliotek (KrsBib)
 • Kristiansand skoler (KrsSk)
 • READ Agder (KsaBib)
 • Kongsvinger fengselsbibliotek (KvFngBib)
 • KvaBib
 • Kvinnherad bibliotek (KvinBib)
 • Kvitsøy folkebibliotek (KvitsBib)
 • Kongsvinger bibliotek (KvngBib)
 • Aasen barne- og ungdomsskole (LEAsSk)
 • Ekne skolebibliotek (LEEkneSk)
 • Frol barneskole (LEFrolSk)
 • Halsan skole (LEHaSk)
 • LELarmid
 • Musikk- og kulturskolen (LEMuSk)
 • Mule skolebibliotek (LEMulSk)
 • Levanger ungdomsskole (LENesSk)
 • Nesheim skolebibliotek (LENeshSk)
 • Okkenhaug skolebibliotek (LEOkSk)
 • Skogn ungdomsskole (LESkSk)
 • Tuv oppvekstsenter. Biblioteket (LETuvSk)
 • Vårtun Kristne Oppvekstsenter (LEVarSk)
 • LEVgSk
 • Ytterøy Skole (LEYtSk)
 • Hegg skole (LIHeggSk)
 • Heia Skole (LIHeiaSk)
 • Høvik skole (LIHovSk)
 • Hedrum barneskole (LKBomBib)
 • Berg skole. Biblioteket (LKBrgBib)
 • Brunla ungdomsskoles bibliotek (LKBruBib)
 • Fagerli skolebibliotek (LKFagBib)
 • Hedrum ungdomsskole. Biblioteket (LKHedBib)
 • Jordet skolebibliotek (LKJorBib)
 • Kvelde skole. Biblioteket (LKKvlBib)
 • Langestrand skolebibliotek (LKLanBib)
 • Mellomhagen ungdomsskole. Biblioteket (LKMelBib)
 • Mesterfjellet skolebibliotek (LKMstBib)
 • Østre Halsen skolebibliotek (LKOhaBib)
 • Ra ungdomsskolebibliotek (LKRanBib)
 • Sky skolebibliotek (LKSkyBib)
 • Stavern skolebibliotek (LKStaBib)
 • Tjodalyng barneskoles bibliotek (LKTjoBib)
 • Tjodalyng ungdomsskole. Biblioteket (LKTjuBib)
 • Valby skolebibliotek (LKValBib)
 • Åsen skolebibliotek (LOAsenSk)
 • Benterud skole (LOBentSk)
 • Finstad skolebibliotek (LOFinSk)
 • Fjellsrud bibliotek (LOFjeSk)
 • Fjellhamar skolebibliotek, Lørenskog (LOFjelSk)
 • Hammer u.skole Biblioteket (LOHamSk)
 • Kjenn ungdomsskole (LOKjenSk)
 • Kurland skolebibliotek (LOKurSk)
 • Løkenåsen skolebibliotek (LOLokSk)
 • Luhr skole (LOLuhrSk)
 • Rasta skolebibliotek (LORastSk)
 • Solheim skolebibliotek (LOSolSk)
 • Å barneskole. Biblioteket (LYAaSk)
 • Årnes barneskole. Biblioteket (LYArSk)
 • Berge barneskole. Biblioteket (LYBeSk)
 • Lyngdal ungdomsskole. Biblioteket (LYBeuSk)
 • Å ungdomsskole. Biblioteket (LYKoSk)
 • Kvås skole (LYKvasSk)
 • KVS Lyngdal (LYKvgSk)
 • Larvik bibliotek (LarBib)
 • Leirfjord bibliotek (LeirBib)
 • LenBib
 • Levanger bibliotek (LevBib)
 • Lillehammer bibliotek (LhmBib)
 • Lier Bibliotek (LierBib)
 • LierHist
 • Lillås skolebibliotek (LillBib)
 • LkaBib
 • LoLokSk
 • Lødingen bibliotek (LodBib)
 • Lørenskog bibliotek (LorBib)
 • Løten folkebibliotek (LotBib)
 • Løtenskolene (LotSk)
 • Lund folkebibliotek (LundBib)
 • Lurøy bibliotek (LurBib)
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (LydBib)
 • Lyngdal bibliotek (LyngBib)
 • Lysheim skolebibliotek (LysBib)
 • Åvangen skole (MKAvanSk)
 • Ekholt skole (MKEkhSk)
 • Halmstad skole (MKHalSk)
 • Nøkkeland skole (MKKamSk)
 • Krapfoss skole (MKKrapSk)
 • Larkollen skole (MKLarSk)
 • Moss Voksenopplæring (MKMossVo)
 • Øreåsen skole (MKOreSk)
 • Reier skole (MKReieSk)
 • Vang skole (MKVanSk)
 • Ålesund VGS skolebibliotek (MRAleVgs)
 • Atlanten vgs skolebibliotek (MRAtlVgs)
 • Bokbåten i Møre og Romsdal (MRBaat)
 • Borgund vgs skolebibliotek (MRBorVgs)
 • Fagerlia vgs skolebibliotek (MRFagVgs)
 • Hustadvika vgs skolebibliotek (MRFraVgs)
 • Gjermundnes VGS skolebibliotek (MRGjeVgs)
 • Haram VGS skolebibliotek (MRHarVgs)
 • Herøy VGS, avd Fosnavåg (MRHerVgs)
 • Kristiansund vgs skolebibliotek (MRKriVgs)
 • Molde vgs skolebibliotek (MRMolVgs)
 • Ørsta VGS (MROrsVgs)
 • Rauma VGS skolebibliotek (MRRauVgs)
 • Romsdal vgs skolebibliotek (MRRomVgs)
 • Spjelkavik vgs skolebibliotek (MRSpjVgs)
 • Stranda VGS skolebibliotek (MRStrVgs)
 • Sunndal vgs skolebibliotek (MRSunVgs)
 • Surnadal VGS skolebibliotek (MRSurVgs)
 • Sykkylven VGS skolebibliotek (MRSykVgs)
 • UPA Skolen (MRUPASk)
 • Ulstein VGS skolebibliotek (MRUlsVgs)
 • Volda vidaregåande skule, biblioteket (MRVolVgs)
 • Hommelvik skole. Biblioteket (MVHomSk)
 • Hommelvik ungdomsskole. Biblioteket (MVHouSk)
 • Saksvik skole. Biblioteket (MVSakSk)
 • Sveberg skole. Biblioteket (MVSveSk)
 • Vikhammeraasen grendaskole. Biblioteket (MVVigSk)
 • Vikhammer skole. Biblioteket (MVVikSk)
 • Vikhammer ungdomsskole. Biblioteket (MVViuSk)
 • Madsebakken skolebibliotek (MadsBib)
 • Malvik bibliotek (MalBib)
 • Meløy bibliotek (MelBib)
 • Melløs skole (MellBib)
 • Mjøsmuseet (MjosMus)
 • MlsBib
 • Mo og Jølster skulebibliotek (MoJoVgs)
 • Møre og Romsdal fylkesbibliotek (MoreBib)
 • Mørkvedmarka skole (MorkBib)
 • Moskenes folkebibliotek (MoskBib)
 • Mossebibliotekene (MossBib)
 • Mosterøy skole (MostBib)
 • Ankenes skolebibliotek (NAAnkbSk)
 • Ankenes ungdomsskole. Biblioteket. (NAAnkuSk)
 • Beisfjord skolebibliotek (NABeisSk)
 • Bjerkvik skolebibliotek (NABjeSk)
 • Fagernes skolebibliotek (NAFagSk)
 • Narvik ungdomsskole (NAFraSk)
 • Håkvik skolebibliotek (NAHakSk)
 • Skistua skole (NASkiSk)
 • Skjomen skolebibliotek (NASkjoSk)
 • Straumsnes skolebibliotek (NAStraSk)
 • Frydenlund skole (NATarSk)
 • Villaveien skolebibliotek (NAVillSk)
 • Naustdal skule (NDNausSk)
 • Åsen skole (NEAsnSk)
 • Eknes ungdomsskole (NEEknSk)
 • Killingrud ungdomsskole (NEKilSk)
 • Krokstad skole (NEKroSk)
 • Mjøndalen skolebibliotek (NEMjoSk)
 • Solberg skole, biblioteket (NESolSk)
 • Steinberg skolebibliotek (NESteSk)
 • Stenseth skole, biblioteket (NEStenSk)
 • Veiavangen ungdomsskole, biblioteket (NEVeiSk)
 • Nordland kunst- og filmfagskole (NFilmSk)
 • Elvetangen skolebibliotek (NIElvSk)
 • Hakadal skolebibliotek (NIHakSk)
 • Holumskogen skolebibliotek (NIHolSk)
 • Nittedal ungdomsskole (NINitSk)
 • Rotnes skolebibliotek (NIRotSk)
 • NISkoSk
 • Slattum skolebibliotek (NISlaSk)
 • Sørli skolebibliotek (NISorSk)
 • Ulverud skole (NIUlveSk)
 • NKBerSk
 • Borgheim skolebibliotek (NKBorSk)
 • Brattås skolebibliotek (NKBraSk)
 • Føynland skolebibliotek (NKFoySk)
 • NKHarSk
 • Labakken skole (NKLabSk)
 • Lindhøy skole (NKLinSk)
 • Oserød skol (NKOseSk)
 • Teie skolebibliotek (NKTeiSk)
 • Teigar ungdomsskolebibliotek (NKTgaSk)
 • Tjøme ungdomsskole (NKTjoSk)
 • Torød skolebibliotek (NKTorSk)
 • Veierland skolebibliotek (NKVeiSk)
 • Bruvoll fengselsbibliotek (NOKFbSk)
 • Skolebiblioteket i Mo (NOKMoSk)
 • Skolebibliotek på Sand (NOKSaSk)
 • Gransherad barne- og ungdomsskole (NTGranSk)
 • Høgås skole (NTHoegSk)
 • Heddal ungdomsskole (NTHuskSk)
 • Nordbygda skole (NTNordSk)
 • Notodden ungdomsskole (NTNuskSk)
 • Heddal barneskole (NTRygiSk)
 • Sætre skole (NTSSkole)
 • Tinnesmoen skole (NTTinnSk)
 • Tveiten skole (NTveitSk)
 • Eltonåsen skole (NanEltSk)
 • Maura skole (NanMauSk)
 • Preståsen skole, Nannestd (NanPreSk)
 • Nannestad bibliotek (NannBib)
 • Narvik bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik (NarBib)
 • NaromBib
 • Nasjonalbiblioteket Nasjonalt lånekort (NasjBib)
 • Valdresbiblioteka (NaudBib)
 • NeikBib
 • Nes bibliotek (NesBib)
 • Nesna bibliotek (NesnaBib)
 • Nord-Fron bibliotek (NfroBib)
 • Nittedal bibliotek (NitBib)
 • Nome bibliotek (NomeBib)
 • Nordskogen skolebibliotek (NordBib)
 • Notodden bibliotek (NotBib)
 • Nrk biblioteket (NrkBib)
 • NrkMinne
 • NrsBib
 • Hokksund skolebibliotek (OEHokSk)
 • Hokksund U.skole (OEHokuSk)
 • Ormåsen Oppvekstsenter (OEOrmSk)
 • Skolene i Vestfossen (OEVestSk)
 • Aurvoll skole (OKAurSk)
 • Solvang skolebibliotek (OKVidSk)
 • Myre skolebibliotek (ONMyreSk)
 • Alsvåg skolebibliotek (ONSomSk)
 • Flåtestad skole (OPFlatSk)
 • Greverud skole (OPGrevSk)
 • Hellerasten skole (OPHellSk)
 • Ingieråsen skole (OPIngiSk)
 • Kolbotn skole (OPKolbSk)
 • Østli skole (OPOstlSk)
 • Sofiemyrtoppen skole (OPSofiSk)
 • Tårnåsen skole (OPTarnSk)
 • Vassbonn skole (OPVassSk)
 • Kolbu skolebibliotek (OTKolSk)
 • Lena ungdomsskole (OTLenuSk)
 • OTMoenSk
 • Stange skolebibliotek (OTStaSk)
 • Skreia ungdomsskolebibliotek (OTSuSk)
 • Nord-Odal/Sør-Odal bibliotek (OdlBib)
 • Øvre Eiker bibliotek (OeikBib)
 • Østfold kulturutvikling, Fylkesbiblioteket (OfBib)
 • Øksnes folkebibliotek (OksnBib)
 • Nordre Follo bibliotek - avd. Kolben (OpgBib)
 • Orerønningen skolebibliotek (OreBib)
 • OrskoBib
 • Fengslene i Oslo (OsFngBib)
 • Østfoldmuseene Halden historiske samlinger (OstMus)
 • Østre Toten folkebibliotek (OtotBib)
 • Vikevåg skule (OvikBib)
 • Skulane i Øygarden (Fjell, Øygarden, Sund) (OygSk)
 • Øyer folkebibliotek (OyrBib)
 • Øyer ungdomsskole (OyruBib)
 • Øystre Slidre bibl. (OysliBib)
 • PopBib
 • Porsgrunn bibliotek (PorsBib)
 • Karlshus skole (RADKarSk)
 • Råde ungdomsskole (RADRuSk)
 • Spetalen skole (RADSpeSk)
 • Benterud skole, Ringerike (RIBenSk)
 • Furnes ungdomsskole (RIFurnSk)
 • Kirkekretsen skole (RIKrkrSk)
 • Moelv ungdomsskole (RIMlvuSk)
 • Ullerål skole, Ringerike (RIUllSk)
 • RKBib
 • Kirkevoll skolebibliotek (RKKirkSk)
 • Ramnes skolebibliotek (RKRamnSk)
 • Røråstoppen skolebibliotek (RKRoraSk)
 • Solerød oppvekstsenter. Biblioteket (RKSolSk)
 • Åfarnes skulebibliotek (RMAfarSk)
 • Åndalsnes ungdomsskole. Biblioteket (RMAndSk)
 • Isfjorden skole (RMIsfjSk)
 • Måndalen skule (RMManSk)
 • Åkrehamn videregående skole (ROAkrVgs)
 • Bergeland videregående skole (ROBerVgs)
 • Bryne vidaregåande skule (ROBryVgs)
 • Dalane videregående skole (RODalVgs)
 • Gand videregående skole (ROGanVgs)
 • Godalen videregående skole (ROGodVgs)
 • Haugaland videregående skole (ROHauVgs)
 • Hetland Videregående skole (ROHetVgs)
 • Hollenderhaugen skolesenter (ROHolVgs)
 • Jåttå videregående skole (ROJatVgs)
 • Frydenlund skolebibliotek (ROKFrySk)
 • Karmsund videregående skole (ROKarVgs)
 • Kopervik videregåene skole (ROKopVgs)
 • Møllehagen videregående skole (ROMolVgs)
 • Øksnevad videregående skole (ROOksVgs)
 • Ølen vidaregåande skule (ROOleVgs)
 • Randaberg videregående skole (RORanVgs)
 • Sandnes videregående skole (ROSanVgs)
 • Sauda videregående skole (ROSauVgs)
 • Skeisvang videregående skole (ROSkeVgs)
 • Sola videregående skole (ROSolVgs)
 • Stavanger offshore tekniske skole (ROSotVgs)
 • Stavanger katedralskole (ROStKVgs)
 • St. Olav videregående skole (ROStOVgs)
 • St. Svithun videregående skole (ROStSVgs)
 • Strand videregående skole (ROStrVgs)
 • Vågen videregående skole (ROVagVgs)
 • Vardafjell videregående skole (ROVarVgs)
 • Midtbygda skole (RYMidtSk)
 • Nærsnes barneskole (RYNAerSk)
 • Røyken ungdomsskole (RYRoyuSk)
 • Sætre skole (RYSatrSk)
 • Slemmestad barneskole (RYSlemSk)
 • Slemmestad U.skole (RYSleuSk)
 • Spikkestad barneskole (RYSpiSk)
 • Spikkestad ungdomsskole (RYSpiuSk)
 • Sydskogen skole (RYSydsSk)
 • Torvbråten skole (RYTorvSk)
 • Råde bibliotek (RadeBib)
 • Rælingen VGS (RalBib)
 • Blystadlia skole (RalBlySk)
 • Nordby skole (RalNorSk)
 • Rud skole (RalRudSk)
 • Smestad skole (RalSmeSk)
 • Ramberg skolebibliotek (RamBib)
 • Ranvik ungdomsskole (RanBib)
 • Rana bibliotek (RanaBib)
 • Skolene i Rana (RanaSk)
 • Randaberg folkebibliotek (RandaBib)
 • NRK Platearkivet (Rapl)
 • Rapp
 • Raty
 • Rennesøy skule (RbuBib)
 • Rendalen bibliotek (RendBib)
 • Revetal ungdomsskole (RevBib)
 • Refsnes skole, Biblioteket (RfsBib)
 • Brøttum skole, Ringsaker (RiBrotSk)
 • Brumunddal ungdomsskole (RiBruSk)
 • Fagerlund skole (RiFagSk)
 • Åsen skole (tidl. Fagernes skole) (RiFagerSk)
 • Fossen skolebibliotek (RiFosSk)
 • Gaupen skolebibliotek (RiGauSk)
 • Hempa skolebibliotek (RiHemSk)
 • Moelv skolebibliotek (RiKilSk)
 • Kirkenær skolebibliotek (RiKirSk)
 • Kylstad skolebibliotek (RiKylSk)
 • Lismarka skolebibliotek (RiLisSk)
 • Mørkved skole (RiMorSk)
 • Nes ungdomsskole. Skolebiblioteket (RiNesSk)
 • Nes barneskole (RiNesbSk)
 • Stavsberg skolebibliotek (RiStbSk)
 • Ringebu folkebibliotek (RingBib)
 • Ringerike bibliotek (RirikBib)
 • Ringerike fengselsbibliotek (RirikFng)
 • Risør bibliotek (RisBib)
 • Risør barneskole. Biblioteket (RisbBib)
 • Risør ungdomsskole. Biblioteket. (RisuBib)
 • Rjukan bibliotek (RjuBib)
 • Rauma bibliotek (RmaBib)
 • Rødøy folkebibliotek (RodBib)
 • Rollag bibliotek (RolBib)
 • Rork
 • Røst folkebibliotek (RostBib)
 • RoyBib
 • Ringsaker bibliotek (RskrBib)
 • Ryfylkebiblioteket (RyfylBib)
 • Aspervika skole (SAAspSk)
 • Austrått skole (SAAusSk)
 • Bogafjell skole (SABogSk)
 • Bogafjell ungdomsskole (SABogUSk)
 • Buggeland skole (SABugSk)
 • FBU (SAFbuSk)
 • Figgjo skole (SAFigSk)
 • Forsand skule (SAForSk)
 • Ganddal skole (SAGanSk)
 • Giske ungdomsskole (SAGisSk)
 • Hana skole (SAHanSk)
 • Høle barne- og ungdomsskule (SAHolSk)
 • Hommersåk skole (SAHomSk)
 • Høyland ungdomsskole (SAHoySk)
 • Iglemyr skole (SAIglSk)
 • Kleivane skole (SAKleiSk)
 • Kyrkjevollen skole (SAKyrSk)
 • Lurahammaren ungdomsskole (SALhaSk)
 • Lundehaugen ungdomsskole (SALunSk)
 • Lura skole (SALurSk)
 • Malmheim skole (SAMalSk)
 • Maudland skole (SAMauSk)
 • Øygard ungdomsskole (SAOygSk)
 • Porsholen skole (SAPorSk)
 • Riska ungdomsskole (SARisSk)
 • Sandved skole (SASanSk)
 • Skeiane ungdomsskole (SASkeSk)
 • Sandnes Læringssenter (SASlaSk)
 • Smeaheia skole (SASmeSk)
 • Sørbø skole (SASorSk)
 • Stangeland skole (SAStaSk)
 • Sviland skole (SASviSk)
 • Trones skole og ressurssenter (SATroSk)
 • Austarheim skule (SDAustSk)
 • Fløgstad skule (SDFlogSk)
 • Risvoll skule (SDRisvSk)
 • Strand skolebibliotek (SDStrnSk)
 • Strand Utstyrslager (SDUtstyr)
 • SEAtnaSk
 • Koppang skole (SEKoppSk)
 • Opphus skole (SEOppSk)
 • Sollia barne og ungdomsskole (SESollSk)
 • Stor-Elvdal U.skole (SESuSk)
 • SGLangSk
 • SGLundSk
 • SGNygSk
 • SGTangSk
 • SGTinnSk
 • Åfoss skolebibliotek (SKAafoSk)
 • Åsenhagen skolebibliotek (SKAaseSk)
 • Asak skolebibliotek (SKAsaSk)
 • Brånås skolebibliotek (SKBraSk)
 • Buer skole (SKBuerSk)
 • Gjellerås skolebibliotek (SKGjeSk)
 • Gjerpen barneskole. Biblioteket (SKGjebSk)
 • OKS Friskolen (SKGrosSk)
 • Gulset ungdomsskole (SKGulSk)
 • Kjellervolla skolebibliotek (SKKjeSk)
 • Kjeller skolebibliotek (SKKjelSk)
 • Kjørbekkhøgda skolebibliotek (SKKjorSk)
 • Lunde skolebibliotek (SKLundSk)
 • Mæla ungdomsskole (SKMalaSk)
 • Moflata skole (SKMofSk)
 • Sagdalen skolebibliotek (SKSagdSk)
 • Lillestrøm voksenopplæringssenter (SKSageSk)
 • Skjetten skolebibliotek (SKSkjSk)
 • SKSkoSk
 • Skotfoss skolebibliotek (SKSkotSk)
 • Bråtejordet skole (SKStalSk)
 • Stav skolebibliotek (SKStavSk)
 • Sten-Tærud skolebibliotek (SKStenSk)
 • Stigeråsen skole (SKStroSk)
 • Tæruddalen skolebibliotek (SKTarSk)
 • Vardeåsen skolebibliotek (SKVarSk)
 • Venstøp skolebibliotek (SKVenSk)
 • Vigernes skolebibliotek (SKVigSk)
 • Volla skolebibliotek (SKVolSk)
 • Dysjaland skule (SODysSk)
 • Fjuk skole (SOFjukSk)
 • Frogner skole (SOFroSk)
 • Grannes skole (SOGraSk)
 • Håland skole (SOHaaSk)
 • Haga skole (SOHagSk)
 • Blaker skole (SOHauSk)
 • Glommasvingen skole (SOKKorSk)
 • Kjerrberget ungdomsskole (SOKjeUSk)
 • Melvold ungdomsskole (SOMelSk)
 • Røyneberg skole (SORoySk)
 • Sande skole (SOSanSk)
 • Skadberg skole (SOSkaSk)
 • Sola ungdomsskole (SOSoUSk)
 • Sola skole (SOSolSk)
 • Sørum skole (SOSorSk)
 • Sørumsand skole (SOSoruSk)
 • Storevarden skole (SOStoSk)
 • Tananger ungdomsskole (SOTaUSk)
 • Vesterskaun skole (SOVestSk)
 • Auglend skole (STAugSk)
 • Austbø skole (STAusSk)
 • Beitstad skole (STBeitSk)
 • Buøy skole (STBuoSk)
 • Stavanger byarkiv (STByaSk)
 • Byafossen skole (STByafSk)
 • Byfjord skole (STByfSk)
 • Eiganes skole (STEgaSk)
 • Egge barneskole (STEggeSk)
 • Egge U.skole (STEgguSk)
 • Finnøyskolene (STFinnSk)
 • Gausel skole (STGauSk)
 • Godeset skole (STGodSk)
 • Gosen ungdomsskole (STGosSk)
 • Gautesete skole (STGtsSk)
 • Hafrsfjord skole (STHafSk)
 • Hinna skole (STHinSk)
 • Hundvåg skole (STHunSk)
 • Hystad skule (STHysSk)
 • Jåtten skole (STJatSk)
 • Johannes læringssenter (STJohSk)
 • Steinkjer ungdomsskole. Biblioteket (STKSusSk)
 • Kampen skole (STKamSk)
 • Kannik skoles bibliotek (STKanSk)
 • Kvaleberg skole (STKbgSk)
 • Kristianslyst skole (STKriSk)
 • Kvam skole (STKvamSk)
 • Kvernevik skole (STKveSk)
 • Langeland skule (STLanSk)
 • Lassa skole (STLasSk)
 • Leirvik skule (STLeiSk)
 • Lenden skole og ressurssenter (STLenSk)
 • Litlabø skule (STLitSk)
 • Lø skole (STLoSk)
 • Lunde skole (STLunSk)
 • Madlamark skole (STMamSk)
 • Mære skolebibliotek (STMarSk)
 • Madlavoll skole (STMavSk)
 • Nylund skole (STNylSk)
 • Nysæter ungdomsskule (STNysuSk)
 • Revheim ungdomsskole (STRevSk)
 • Roaldsøy skole (STRoaSk)
 • Rommetveit skule (STRomSk)
 • Sagvåg skule (STSagSk)
 • Steinkjer barneskole (STSbsSk)
 • Skeie skole (STSkeSk)
 • Stord ungdomsskule (STStouSk)
 • Storhaug skole (STStrSk)
 • Sunde skole (STSunSk)
 • St. Svithun skole (STSviSk)
 • Tastarustå skole (STTarSk)
 • Tasta skoles bibliotek (STTasSk)
 • Tastaveden skole (STTavSk)
 • Teinå skoles bibliotek (STTeiSk)
 • Tjensvoll skole (STTjeSk)
 • Tjødnalio skule (STTjoSk)
 • Ullandhaug skole (STUllSk)
 • Våland skoles bibliotek (STVaaSk)
 • Vardenes skole (STVarSk)
 • Vassøy skole (STVasSk)
 • Vaulen skole (STVauSk)
 • Steinkjer voksenopplæring (STVokSk)
 • Auklandshamn skule, Sveio (SVAukSk)
 • Førde skule, Sveio (SVForSk)
 • Sveio b-og u-skule, Sveio (SVSveiSk)
 • Valestrand skule, Sveio (SVValSk)
 • Vikse skule,Sveio (SVVikSk)
 • Saltdal bibliotek (SaltBib)
 • Sandnes bibliotek (SandBib)
 • Sande bibliotek (SandeBib)
 • Sør-Aurdal folkebibliotek (SaurBib)
 • SdaBib
 • Sogndal bibliotek (SdalBib)
 • Sauda ungdomsskule (SdauBib)
 • Sel bibliotek (SelBib)
 • Store Bergan skolebibliotek (SfBerSk)
 • Breidablikk U.skole (SfBreiSk)
 • Bugården ungdomsskole. (SfBuguSk)
 • Byskolen skolebibliotek (SfBySk)
 • Fevang skolebibliotek (SfFevSk)
 • Framnes skolebibliotek (SfFramSk)
 • Gokstad skole. Biblioteket (SfGokSk)
 • Haukerød skolebibliotek (SfHaukSk)
 • Helgerød skolebibliotek (SfHelgSk)
 • SfKomSk
 • Mosserød skolebibliotek (SfMosSk)
 • Ormestad skolebibliotek (SfOrmSk)
 • Sande skolebibliotek (SfSandSk)
 • Unneberg skolebibliotek (SfUnnSk)
 • Sandefjord voksenopplæring (SfVOppSk)
 • Vesterøy skolebibliotek (SfVestSk)
 • Virik skolebibliotek (SfViriSk)
 • Sandefjordbibliotekene (SfjBib)
 • SfjvBib
 • SftBib
 • Grov skole (SkGrovSk)
 • Skånland skolebibliotek (SkSkanSk)
 • Tjeldsund folkebibliotek (SkanBib)
 • Skauen skole (SkauenSk)
 • Lillestrømbibliotekene (SkeBib)
 • SkjBib
 • Skien bibliotek (SknBib)
 • Skiptvet bibliotek (SktvBib)
 • Søndeled skolebibliotek (SledBib)
 • Biblioteka i Sunnfjord (SofjBib)
 • Sokndal folkebibliotek (SoknBib)
 • Sortland bibliotek (SortBib)
 • Pedagogisk senter Skien (SpedBib)
 • Sølvberget bibliotek og kulturhus (StavBib)
 • Steigen folkebibliotek (SteigBib)
 • Steigenskolen (SteigSk)
 • StgBib
 • Steinkjer bibliotek (StkjBib)
 • Stor-Elvdal bibliotek (StldBib)
 • Straumen skule (StmBib)
 • Stange bibliotek (StngBib)
 • Ilseng fengsel, Stange (StngFng)
 • Stangeskolene (StngSk)
 • Stord folkebibliotek (StrdBib)
 • StvgBib
 • SulBib
 • SvarBib
 • Sveio folkebibliotek (SveiBib)
 • SvkBib
 • Svelvik ungdomsskole (SvkuBib)
 • Saltvern skole. Biblioteket (SvuBib)
 • Barkåker skolebibliotek (TBBarSk)
 • Byskogen skole (TBBysSk)
 • Eik skolebibliotek (TBEikSk)
 • Hogsnes skolebibliotek (TBHogSk)
 • Husøy skolebibliotek (TBHusoSk)
 • Husvik skolebibliotek (TBHusvSk)
 • Kongseik ungdomsskole (TBKjelSk)
 • TBKlokSk
 • Tønsberg Læringssenter (TBLarSk)
 • Presterød skolebibliotek (TBPreSk)
 • Presterød ungdomsskole (TBPreuSk)
 • Ringshaug skolebibliotek (TBRingSk)
 • Ringshaug ungdomsskole. Biblioteket (TBRinguSk)
 • Sandeåsen skolebibliotek (TBSanSk)
 • Sem skolebibliotek (TBSemSk)
 • Træleborg skolebibliotek (TBTrbSk)
 • Vear skole (TBVeaSk)
 • Volden skolebibliotek (TBVolSk)
 • Vardheia ungdomsskule (TIVaruSk)
 • Kongsvik skole (TJKongSk)
 • Åsheim barneskoles bibliotek (TKAshBSk)
 • Åsheim ungdomsskolebibliotek (TKAshUSk)
 • Åsvang skolebibliotek (TKAsvaSk)
 • Åsveien skolebibliotek (TKAsveSk)
 • Berg skolebibliotek (TKBergSk)
 • Bispehaugen skolebibliotek (TKBispSk)
 • Blussuvoll skolebibliotek (TKBlusSk)
 • Bratsberg skolebibliotek (TKBratSk)
 • Breidablikk skolebibliotek (TKBreiSk)
 • Brundalen skolebibliotek (TKBrunSk)
 • Byåsen skolebibliotek (TKByasSk)
 • Charlottenlund skolebibliotek (TKChaBSk)
 • Charlottenlund ungdomsskole (TKChaUSk)
 • Dalgård skolebibliotek (TKDalgSk)
 • Eberg skolebibliotek (TKEbrgSk)
 • Flatåsen skolebibliotek (TKFlatSk)
 • TKFuruSk
 • Hårstad skolebibliotek (TKHaarSk)
 • Hallset skolebibliotek (TKHallSk)
 • Hoeggen skolebibliotek (TKHoegSk)
 • Huseby ungdomsskole (TKHuseSk)
 • Ila skolebibliotek (TKIlaSk)
 • Jakobsli skolebibliotek (TKKalvSk)
 • Kattem skolebibliotek (TKKattSk)
 • Klæbu ungdomsskole (TKKlaSk)
 • Kolstad skolebibliotek (TKKolsSk)
 • Lade skolebibliotek (TKLadeSk)
 • Lilleby skolebibliotek (TKLillSk)
 • Markaplassen skolebibliotek (TKMarkSk)
 • Trondheim kommunale kulturskole (TKK) (TKMuSk)
 • Nardo skolebibliotek (TKNardSk)
 • Nidarvoll skolebibliotek (TKNidaSk)
 • TKNideSk
 • Nyborg skolebibliotek (TKNybgSk)
 • Nypvang skolebibliotek (TKNypvSk)
 • Okstad skolebibliotek (TKOkstSk)
 • Ranheim skolebibliotek (TKRanhSk)
 • Romolslia skolebibliotek (TKRomoSk)
 • Rosten skolebibliotek (TKRostSk)
 • Rosenborg skolebibliotek (TKRsbgSk)
 • Rye skolebibliotek (TKRyeSk)
 • Huseby barneskole (TKSaupSk)
 • Trondheim voksenopplæring - Trovo (TKSevoSk)
 • Singsaker skolebibliotek (TKSingSk)
 • Sjetne skolebibliotek (TKSjtnSk)
 • Selsbakk skolebibliotek (TKSlsbSk)
 • Solbakken skolebibliotek (TKSolbSk)
 • Sørborgen skole, Trondheim (TKSorSk)
 • Lianvatnet skole (TKSpesSk)
 • Spongdal skolebibliotek (TKSpgdSk)
 • Stabbursmoen skolebibliotek (TKStabSk)
 • Stavset skolebibliotek (TKStavSk)
 • Steindal skolebibliotek (TKStndSk)
 • Strindheim skolebibliotek (TKStriSk)
 • Sunnland skolebibliotek (TKSunlSk)
 • Sverresborg skolebibliotek (TKSvsbSk)
 • Tanem Oppvekstsenter, Trondheim (TKTanSk)
 • Tonstad skolebibliotek (TKTnstSk)
 • Ugla skolebibliotek (TKUglaSk)
 • Utleira skolebibliotek (TKUtlrSk)
 • Vikasen skole (TKVkasSk)
 • Tromsø fengsel (TRFngBib)
 • Trondjord skole (TRTronSk)
 • Frakkagjerd barneskole (TYFrkSk)
 • Nedstrand barne- og u.skole (TYNedsSk)
 • Tønsberg og Færder bibliotek (TbgBib)
 • Tysværvåg barne- og ungdomsskole (TbuBib)
 • Tangen skole (TgnBib)
 • Trondheim Int. School (This)
 • Tinging (TingBib)
 • TjomeBib
 • Tømmerås skole (TmrBib)
 • Tysvær opplæringssenter (TpedBib)
 • Træna bibliotek (TraBib)
 • TrdBib
 • Trondheim folkebibliotek (TrhBib1)
 • Tromsø bibliotek og byarkiv (TrmsBib)
 • Trysil folkebibliotek (TryBib)
 • Tverlandet skole. Biblioteket (TverBib)
 • Tyrielden Eidskog bibliotek (TyrEiBib)
 • Tysvær bibliotek (TysvBib)
 • Allergot ungdomsskole (UKAlleSk)
 • Bakke skole (UKBakkSk)
 • Borgen skole (UKBorgSk)
 • Døli skolebibliotek (UKDoliSk)
 • Gystadmarka skole (UKGysSk)
 • Gystadmarka ungdomsskole (UKGysuSk)
 • Hovin skolebibliotek (UKHovSk)
 • Jessheim skole (UKJessSk)
 • Mogreina skolebibliotek (UKMogSk)
 • Nordkisa skole (UKNokiSk)
 • Nordby ungdomsskole (UKNordSk)
 • Skogmo skole (UKSkogSk)
 • Vesong ungdomsskole (UKVesoSk)
 • Ullersmo fengselsbibliotek (ULFngBib)
 • Ullensaker bibliotek (UllBib)
 • Utsira bibliotek (UtsBib)
 • Vadsø fengsel (VAFngBib)
 • Vestfoldarkivet (VFKArkiv)
 • Sandeid skulebibliotek (VIImBib)
 • Skjold skulebibliotek (VISkBib)
 • Vats skulebibliotek (VIVaBib)
 • Vågen skule (VIVageSk)
 • Vik skule og barnehage (VIVikSk)
 • Garnes oppvekstsenter (VKGarSk)
 • Ørmelen skole (VKOrmSk)
 • Stiklestad skole (VKStiSk)
 • Verdal fengsel (VKVerFng)
 • Verdalsøra u/b skole (VKVeruSk)
 • Vinne skole (VKVinSk)
 • Vuku oppvekstsenter (VKVukuSk)
 • Voss ungdomsskole. Biblioteket (VOKuSk)
 • Bøverbru skolebibliotek (VTBovSk)
 • Korta skolebibliotek (VTKorSk)
 • Raufoss skolebibliotek (VTRaubSk)
 • Reinsvoll skolebibliotek (VTReibSk)
 • Vestre Toten ungdomsskole (VTReiuSk)
 • Thune skolebibliotek (VTThuSk)
 • Buksnes skolebibliotek (VVBukSk)
 • Ballstad skolebibliotek (VVSkoSk)
 • VaagBib
 • Vadsø bibliotek og Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø (VadBib)
 • Valdresmusea (ValdrMus)
 • Værøy folkebibliotek (VarBib)
 • Varden ungdomsskole (VardBib)
 • VefoBib
 • Verdal bibliotek (VerBib)
 • Vefsn bibliotek (VfsnBib)
 • VigeMus
 • Biblioteka i Vindafjord og Etne (VindBib)
 • Vestre Jakobselv skolebibliotek (VjeBib)
 • Våler folkebibliotek (VlrBib)
 • VlruBib
 • Vang folkebibliotek (VngBib)
 • Vang barne- og ungdomsskule (VngVanSk)
 • Voss bibliotek (VosBib)
 • Verket skole (VrkBib)
 • Vestre Toten folkebibliotek (Fyrverkeriet) (VtotBib)
 • Vadsø Ungdomsskole (VuskBib)
 • Meieriet bibliotek (VvoyBib)
 • Wang Vgs. bibliotek (WangVgSk)
 • Deichmanske bibliotek (carl)
 • Høyskolen i Oslo/Avdeling for estetiske fag (estbib) (tidligere kunde)
 • Gokstad kystlag. Motorsamlingen (gkl)

Generert 26/11/2022 kl. 00:45:39


Mer om Bibliotek-Systemer As© Et produkt fra Bibliotek-Systemer As