Samlet utlånsaktivitet på BIBLIOFIL-bibliotek

Hver dag samles det inn data fra alle BIBLIOFIL-bibliotek som bruker utlånsmodulen. Nedenfor følger en oversikt over antall utlån pr. måned. Oversikten nedenfor inneholder data som er registrert tom. 29/05/2022 kl. 01:00

Vær oppmerksom på at denne oversikten inneholder antall utlån pr. måned som er foretatt med BIBLIOFIL. Antallet bibliotek som benytter utlånsmodulen er økende. Dette vil følgelig ikke være noe generelt uttrykk for antall utlån i norske bibliotek.

Det er laget en egen statistikk som inneholder bare de bibliotekene som har brukt utlånsmodulen fra og med Januar 1996. Denne statistikken vil være et bedre uttrykk for den generelle utlånsaktisiviteten i norske bibliotek


Sammenligning av alle fra og med 1996 (graf siste 5 år)

Måned19961997Endring
1996-
1997
1998Endring
1997-
1998
Januar 1,132,246  1,244,224 9.89 % 1,300,314 4.51 %
Februar 1,091,783  1,108,101 1.49 % 1,161,592 4.83 %
Mars 1,176,772  1,066,535 -9.37 % 1,263,763 18.49 %
April 996,204  1,186,589 19.11 % 1,099,407 -7.35 %
Mai 910,601  964,769 5.95 % 916,605 -4.99 %
Juni 826,757  858,555 3.85 % 926,919 7.96 %
Juli 804,261  767,820 -4.53 % 837,236 9.04 %
August 879,108  867,403 -1.33 % 1,020,596 17.66 %
September 1,084,990  1,157,961 6.73 % 1,287,153 11.16 %
Oktober 1,254,840  1,262,647 0.62 % 1,325,423 4.97 %
November 1,152,837  1,147,892 -0.43 % 1,234,057 7.51 %
Desember 772,872  832,726 7.74 % 912,892 9.63 %
Totalt 12,083,271  12,465,222 3.16 % 13,285,957 6.58 %
 
Måned1999Endring
1998-
1999
2000Endring
1999-
2000
2001Endring
2000-
2001
Januar 1,297,352 -0.23 % 1,457,977 12.38 % 1,582,021 8.51 %
Februar 1,236,504 6.45 % 1,488,791 20.40 % 1,375,009 -7.64 %
Mars 1,478,855 17.02 % 1,528,707 3.37 % 1,526,299 -0.16 %
April 1,139,915 3.68 % 1,206,830 5.87 % 1,296,731 7.45 %
Mai 1,002,566 9.38 % 1,204,419 20.13 % 1,187,076 -1.44 %
Juni 1,063,009 14.68 % 1,078,843 1.49 % 1,067,587 -1.04 %
Juli 867,780 3.65 % 917,937 5.78 % 958,419 4.41 %
August 1,097,151 7.50 % 1,245,778 13.55 % 1,272,009 2.11 %
September 1,398,507 8.65 % 1,383,968 -1.04 % 1,391,424 0.54 %
Oktober 1,423,005 7.36 % 1,538,798 8.14 % 1,617,674 5.13 %
November 1,469,004 19.04 % 1,539,470 4.80 % 1,537,257 -0.14 %
Desember 1,005,321 10.12 % 1,032,706 2.72 % 1,002,172 -2.96 %
Totalt 14,478,969 8.98 % 15,624,224 7.91 % 15,813,678 1.21 %
 
Måned2002Endring
2001-
2002
2003Endring
2002-
2003
2004Endring
2003-
2004
Januar 1,659,283 4.88 % 1,705,546 2.79 % 1,667,150 -2.25 %
Februar 1,479,512 7.60 % 1,512,293 2.22 % 1,569,071 3.75 %
Mars 1,404,143 -8.00 % 1,641,466 16.90 % 1,828,275 11.38 %
April 1,501,261 15.77 % 1,428,089 -4.87 % 1,507,216 5.54 %
Mai 1,180,287 -0.57 % 1,361,643 15.37 % 1,267,079 -6.94 %
Juni 1,121,144 5.02 % 1,187,118 5.88 % 1,358,427 14.43 %
Juli 1,095,386 14.29 % 1,053,982 -3.78 % 1,059,435 0.52 %
August 1,265,584 -0.51 % 1,349,323 6.62 % 1,469,508 8.91 %
September 1,520,727 9.29 % 1,638,552 7.75 % 1,814,173 10.72 %
Oktober 1,693,589 4.69 % 1,754,590 3.60 % 1,836,285 4.66 %
November 1,593,834 3.68 % 1,614,988 1.33 % 1,902,571 17.81 %
Desember 1,086,668 8.43 % 1,174,965 8.13 % 1,409,528 19.96 %
Totalt 16,601,418 4.98 % 17,422,555 4.95 % 18,688,718 7.27 %
 
Måned2005Endring
2004-
2005
2006Endring
2005-
2006
2007Endring
2006-
2007
Januar 1,893,795 13.59 % 1,875,479 -0.97 % 1,904,006 1.52 %
Februar 1,684,676 7.37 % 1,636,260 -2.87 % 1,664,378 1.72 %
Mars 1,749,654 -4.30 % 1,897,324 8.44 % 1,923,977 1.40 %
April 1,728,699 14.69 % 1,551,583 -10.25 % 1,510,678 -2.64 %
Mai 1,475,925 16.48 % 1,483,406 0.51 % 1,520,481 2.50 %
Juni 1,320,314 -2.81 % 1,271,390 -3.71 % 1,313,316 3.30 %
Juli 1,009,119 -4.75 % 1,008,715 -0.04 % 1,182,820 17.26 %
August 1,597,932 8.74 % 1,612,288 0.90 % 1,678,997 4.14 %
September 1,838,045 1.32 % 1,846,724 0.47 % 1,876,797 1.63 %
Oktober 1,876,722 2.20 % 1,937,582 3.24 % 2,063,898 6.52 %
November 1,942,205 2.08 % 1,936,753 -0.28 % 1,950,723 0.72 %
Desember 1,318,316 -6.47 % 1,297,196 -1.60 % 1,270,526 -2.06 %
Totalt 19,435,402 4.00 % 19,354,700 -0.42 % 19,860,597 2.61 %
 
Måned2008Endring
2007-
2008
2009Endring
2008-
2009
2010Endring
2009-
2010
Januar 2,059,625 8.17 % 2,040,571 -0.93 % 1,996,957 -2.14 %
Februar 1,854,516 11.42 % 1,841,250 -0.72 % 1,874,435 1.80 %
Mars 1,754,248 -8.82 % 2,125,449 21.16 % 2,244,323 5.59 %
April 1,909,251 26.38 % 1,810,075 -5.19 % 1,804,031 -0.33 %
Mai 1,498,622 -1.44 % 1,622,385 8.26 % 1,567,833 -3.36 %
Juni 1,395,212 6.24 % 1,492,644 6.98 % 1,508,026 1.03 %
Juli 1,198,788 1.35 % 1,339,224 11.71 % 1,262,070 -5.76 %
August 1,838,371 9.49 % 2,069,538 12.57 % 2,237,780 8.13 %
September 1,995,690 6.33 % 2,060,322 3.24 % 2,112,508 2.53 %
Oktober 2,158,232 4.57 % 2,111,562 -2.16 % 2,060,131 -2.44 %
November 2,063,598 5.79 % 2,081,758 0.88 % 2,142,143 2.90 %
Desember 1,424,207 12.10 % 1,472,351 3.38 % 1,528,302 3.80 %
Totalt 21,150,360 6.49 % 22,067,129 4.33 % 22,338,539 1.23 %
 
Måned2011Endring
2010-
2011
2012Endring
2011-
2012
2013Endring
2012-
2013
Januar 2,160,794 8.20 % 2,221,152 2.79 % 2,333,317 5.05 %
Februar 1,963,563 4.75 % 2,078,759 5.87 % 1,974,562 -5.01 %
Mars 2,234,772 -0.43 % 2,278,424 1.95 % 2,008,908 -11.83 %
April 1,785,409 -1.03 % 1,802,264 0.94 % 2,222,121 23.30 %
Mai 1,875,048 19.59 % 1,755,254 -6.39 % 1,806,916 2.94 %
Juni 1,553,389 3.01 % 1,649,819 6.21 % 1,645,024 -0.29 %
Juli 1,253,655 -0.67 % 1,413,117 12.72 % 1,500,935 6.21 %
August 2,254,537 0.75 % 2,467,490 9.45 % 2,670,801 8.24 %
September 2,050,339 -2.94 % 2,077,100 1.31 % 2,135,483 2.81 %
Oktober 2,074,973 0.72 % 2,246,745 8.28 % 2,291,307 1.98 %
November 2,162,762 0.96 % 2,217,738 2.54 % 2,232,920 0.68 %
Desember 1,559,514 2.04 % 1,443,761 -7.42 % 1,592,355 10.29 %
Totalt 22,928,755 2.64 % 23,651,623 3.15 % 24,414,649 3.23 %
 
Måned2014Endring
2013-
2014
2015Endring
2014-
2015
2016Endring
2015-
2016
Januar 2,315,237 -0.77 % 2,264,506 -2.19 % 2,095,306 -7.47 %
Februar 2,029,464 2.78 % 2,009,697 -0.97 % 2,081,976 3.60 %
Mars 2,246,231 11.81 % 2,305,328 2.63 % 2,060,593 -10.62 %
April 1,941,822 -12.61 % 1,869,554 -3.72 % 2,103,810 12.53 %
Mai 1,757,434 -2.74 % 1,717,718 -2.26 % 1,746,366 1.67 %
Juni 1,637,193 -0.48 % 1,732,149 5.80 % 1,807,591 4.36 %
Juli 1,399,127 -6.78 % 1,471,928 5.20 % 1,446,957 -1.70 %
August 2,622,356 -1.81 % 2,711,126 3.39 % 2,788,464 2.85 %
September 2,303,099 7.85 % 2,167,529 -5.89 % 2,068,976 -4.55 %
Oktober 2,254,093 -1.62 % 2,190,128 -2.84 % 1,709,844 -21.93 %
November 2,171,052 -2.77 % 2,135,291 -1.65 % 1,729,903 -18.99 %
Desember 1,656,029 4.00 % 1,613,144 -2.59 % 1,234,259 -23.49 %
Totalt 24,333,137 -0.33 % 24,188,098 -0.60 % 22,874,045 -5.43 %
 
Måned2017Endring
2016-
2017
2018Endring
2017-
2018
2019Endring
2018-
2019
Januar 1,816,855 -13.29 % 1,726,803 -4.96 % 1,836,044 6.33 %
Februar 1,526,429 -26.68 % 1,437,213 -5.84 % 1,508,968 4.99 %
Mars 1,761,377 -14.52 % 1,509,517 -14.30 % 1,712,768 13.46 %
April 1,448,194 -31.16 % 1,561,049 7.79 % 1,484,002 -4.94 %
Mai 1,415,179 -18.96 % 1,249,298 -11.72 % 1,464,776 17.25 %
Juni 1,293,296 -28.45 % 1,293,005 -0.02 % 1,349,376 4.36 %
Juli 1,096,881 -24.19 % 1,050,952 -4.19 % 1,217,006 15.80 %
August 2,316,111 -16.94 % 2,283,219 -1.42 % 2,379,512 4.22 %
September 1,696,526 -18.00 % 1,662,231 -2.02 % 1,776,084 6.85 %
Oktober 1,687,346 -1.32 % 1,742,287 3.26 % 1,888,735 8.41 %
November 1,724,537 -0.31 % 1,717,410 -0.41 % 1,809,235 5.35 %
Desember 1,160,004 -6.02 % 1,158,978 -0.09 % 1,231,109 6.22 %
Totalt 18,942,735 -17.19 % 18,391,962 -2.91 % 19,657,615 6.88 %
 
Måned2020Endring
2019-
2020
2021Endring
2020-
2021
2022Endring
2021-
2022
Januar 1,911,536 4.11 % 1,616,107 -15.46 % 1,840,888 13.91 %
Februar 1,670,160 10.68 % 1,497,311 -10.35 % 1,575,139 5.20 %
Mars 970,173 -43.36 % 1,510,327 55.68 % 1,819,122 20.45 %
April 347,457 -76.59 % 1,354,972 289.97 % 1,498,657 10.60 %
Mai 600,923 -58.98 % 1,296,852 115.81 % 1,334,308 2.89 %
Juni 1,114,035 -17.44 % 1,456,752 30.76 % 0  
Juli 1,114,299 -8.44 % 1,227,587 10.17 % 0  
August 2,104,667 -11.55 % 2,169,108 3.06 % 0  
September 1,691,309 -4.77 % 1,809,464 6.99 % 0  
Oktober 1,697,444 -10.13 % 1,768,803 4.20 % 0  
November 1,695,877 -6.27 % 1,836,650 8.30 % 0  
Desember 1,321,422 7.34 % 1,235,997 -6.46 % 0  
Totalt 16,239,302 -17.39 % 18,779,930 15.64 % 8,068,114 -57.04 %
 

Totalt antall utlån med BIBLIOFIL siden 1/1/1996: 503,140,704

Tall i gul farge angir måned med påske. Dette vil kunne påvirke antall utlån betydelig.

Tall i rød farge angir innværende måned og betyr at tallene ikke er fullstendige


Antall utsendte purrebrev pr. år

ÅrBrev via postenBrev via epost
1996 636353 0
1997(24.6%) 792905 0
1998(6.0%) 840401 3111
1999(11.8%) 939453 (286.7%) 12031
2000(-0.5%) 934532 (407.4%) 61045
2001(-4.7%) 890909 (54.4%) 94224
2002(-6.0%) 837800 (68.9%) 159191
2003(0.5%) 841632 (56.1%) 248501
2004(-13.5%) 728189 (18.1%) 293415
2005(-3.2%) 704933 (27.4%) 373912
2006(-10.3%) 632459 (14.5%) 428214
2007(-11.4%) 560145 (3.1%) 441369
2008(-7.4%) 518928 (9.5%) 483134
2009(-5.7%) 489146 (11.9%) 540813
2010(-9.2%) 444202 (4.0%) 562338
2011(-6.0%) 417529 (4.4%) 587158
2012(-6.5%) 390531 (-1.5%) 578290
2013(0.4%) 391923 (-8.9%) 526590
2014(-21.8%) 306293 (9.8%) 578450
2015(-18.4%) 249844 (0.7%) 582372
2016(-14.1%) 214652 (-8.0%) 535863
2017(-27.8%) 154991 (-26.0%) 396600
2018(-18.1%) 126962 (-0.7%) 393814
2019(-6.1%) 119269 (16.6%) 459382
2020(-34.1%) 78551 (-11.7%) 405549
2021(-4.1%) 75345 (7.4%) 435707
2022 31768 202737

Bestilt innlån pr. år

ÅrBestilt innlånBestilt lånerinitiert innlån
1997 46624 0
1998(37.0%) 63870 0
1999(18.4%) 75614 0
2000(12.4%) 85003 11
2001(3.0%) 87558 0
2002(2.3%) 89549 0
2003(-4.7%) 85313 0
2004(16.9%) 99698 0
2005(18.2%) 117831 0
2006(7.7%) 126871 0
2007(5.2%) 133432 0
2008(13.0%) 150783 3424
2009(30.1%) 196239 (469.8%) 19510
2010(39.3%) 273375 (144.9%) 47786
2011(16.9%) 319450 (33.1%) 63589
2012(3.7%) 331241 (-11.5%) 56271
2013(4.7%) 346887 (16.4%) 65515
2014(5.1%) 364508 (14.7%) 75145
2015(3.1%) 375776 (2.2%) 76812
2016(-4.7%) 358205 (-9.3%) 69702
2017(-17.8%) 294293 (-7.8%) 64243
2018(12.1%) 329972 (5.0%) 67440
2019(11.2%) 366937 (8.7%) 73323
2020(-14.5%) 313690 (-21.5%) 57587
2021(13.7%) 356810 (28.9%) 74253
2022 146979 38666

Utlånt innlån pr. år

ÅrUtlånt innlånUtlånt lånerinitiert innlån
1997 38779 0
1998(41.3%) 54812 0
1999(18.7%) 65061 0
2000(14.3%) 74357 0
2001(1.4%) 75362 0
2002(2.6%) 77336 0
2003(-2.3%) 75587 0
2004(21.7%) 91990 0
2005(28.0%) 117751 0
2006(12.9%) 132982 0
2007(5.5%) 140267 0
2008(10.5%) 154943 2165
2009(16.4%) 180336 (567.0%) 14441
2010(21.1%) 218450 (144.8%) 35348
2011(25.5%) 274079 (65.5%) 58505
2012(10.0%) 301566 (13.6%) 66444
2013(6.8%) 322220 (19.2%) 79203
2014(5.1%) 338714 (11.1%) 87985
2015(5.2%) 356163 (8.0%) 95054
2016(-2.8%) 346013 (-1.0%) 94145
2017(-4.4%) 330713 (-8.8%) 85832
2018(6.0%) 350650 (9.8%) 94209
2019(16.3%) 407905 (15.2%) 108507
2020(-11.6%) 360524 (-19.0%) 87854
2021(31.5%) 474056 (35.4%) 118923
2022 219614 66325

Fjernlånsbestilling pr. år

ÅrFjernlånsbestilling mottattFjernlånsbestilling lånerinitiert mottatt
2004 150011 0
2005(20.7%) 181044 0
2006(-1.9%) 177693 0
2007(3.4%) 183669 0
2008(10.4%) 202854 4751
2009(15.3%) 233834 (362.7%) 21985
2010(18.6%) 277386 (92.3%) 42282
2011(3.9%) 288110 (41.7%) 59932
2012(-3.0%) 279442 (-10.7%) 53508
2013(-2.0%) 273947 (11.3%) 59573
2014(4.9%) 287394 (6.2%) 63254
2015(7.0%) 307457 (11.3%) 70394
2016(-17.6%) 253309 (-26.5%) 51774
2017(-97.8%) 5531 (-99.0%) 535
2018(-41.8%) 3220 (-38.3%) 330
2019(-41.3%) 1891 (-49.4%) 167
2020(-43.6%) 1066 (-72.5%) 46
2021(-42.0%) 618 (165.2%) 122
2022 767 15

Fjernlån (utlån) utført pr. år

ÅrFjernlån
1999 29490
2000(854.3%) 281419
2001(2.1%) 287266
2002(10.8%) 318254
2003(7.7%) 342699
2004(5.7%) 362112
2005(-1.1%) 358205
2006(-3.6%) 345484
2007(5.0%) 362766
2008(10.3%) 400255
2009(8.0%) 432172
2010(14.4%) 494223
2011(3.3%) 510480
2012(-3.0%) 495283
2013(1.2%) 501227
2014(6.7%) 534826
2015(6.4%) 568980
2016(-4.3%) 544411
2017(-36.5%) 345923
2018(3.2%) 356878
2019(4.0%) 371243
2020(-15.9%) 312304
2021(12.4%) 351121
2022 177675

Innlevering for annet bibliotek pr. år

ÅrInnleveringer
2007 2390
2008(770.8%) 20811
2009(83.5%) 38191
2010(46.5%) 55955
2011(22.3%) 68450
2012(24.2%) 85001
2013(10.5%) 93942
2014(14.2%) 107258
2015(7.7%) 115545
2016(-7.1%) 107321
2017(-28.0%) 77289
2018(-4.9%) 73504
2019(7.5%) 79040
2020(-20.1%) 63168
2021(-3.8%) 60799
2022 19262

Mottatt depoteksemplar pr. år

ÅrMottatt
2009 11516
2010(274.0%) 43067
2011(24.5%) 53609
2012(4.4%) 55947
2013(5.6%) 59062
2014(0.3%) 59239
2015(-2.7%) 57624
2016(15.2%) 66363
2017(-64.1%) 23832
2018(81.1%) 43161
2019(6.9%) 46144
2020(-15.8%) 38861
2021(16.1%) 45125
2022 20065

BIBLIOFIL holder forøvrig orden på:

Total mediebestand i norske bibliotek pr. 2008: 56 millioner (kilde: ABM-Utvikling)

Antall eksemplarer 31,772,243 
Antall forskjellige titler 16,168,606 
Antall lånere 4,983,763 

Utlån 1996

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,132,24656
Februar1,091,78356
Mars1,176,77258
April996,20460
Mai910,60160
Juni826,75761
Juli804,26160
August879,10862
September1,084,99063
Oktober1,254,84063
November1,152,83764
Desember772,87265

Totalt antall utlån i 1996: 12,083,271


Utlån 1997

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,244,22466
Februar1,108,10166
Mars1,066,53567
April1,186,58967
Mai964,76967
Juni858,55567
Juli767,82066
August867,40368
September1,157,96170
Oktober1,262,64769
November1,147,89270
Desember832,72670

Totalt antall utlån i 1997: 12,465,222


Utlån 1998

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,300,31472
Februar1,161,59275
Mars1,263,76372
April1,099,40770
Mai916,60571
Juni926,91972
Juli837,23670
August1,020,59676
September1,287,15377
Oktober1,325,42377
November1,234,05777
Desember912,89278

Totalt antall utlån i 1998: 13,285,957


Utlån 1999

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,297,35279
Februar1,236,50482
Mars1,478,85586
April1,139,91590
Mai1,002,56695
Juni1,063,00994
Juli867,78091
August1,097,15199
September1,398,507105
Oktober1,423,005107
November1,469,004110
Desember1,005,321118

Totalt antall utlån i 1999: 14,478,969


Utlån 2000

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,457,977118
Februar1,488,791115
Mars1,528,707118
April1,206,830121
Mai1,204,419120
Juni1,078,843115
Juli917,93798
August1,245,778118
September1,383,968121
Oktober1,538,798123
November1,539,470124
Desember1,032,706123

Totalt antall utlån i 2000: 15,624,224


Utlån 2001

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,582,021125
Februar1,375,009125
Mars1,526,299130
April1,296,731129
Mai1,187,076133
Juni1,067,587127
Juli958,41998
August1,272,009138
September1,391,424139
Oktober1,617,674148
November1,537,257154
Desember1,002,172163

Totalt antall utlån i 2001: 15,813,678


Utlån 2002

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,659,283170
Februar1,479,512174
Mars1,404,143180
April1,501,261180
Mai1,180,287178
Juni1,121,144176
Juli1,095,386106
August1,265,584185
September1,520,727197
Oktober1,693,589202
November1,593,834212
Desember1,086,668203

Totalt antall utlån i 2002: 16,601,418


Utlån 2003

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,705,546219
Februar1,512,293220
Mars1,641,466226
April1,428,089229
Mai1,361,643231
Juni1,187,118231
Juli1,053,982111
August1,349,323243
September1,638,552262
Oktober1,754,590271
November1,614,988270
Desember1,174,965269

Totalt antall utlån i 2003: 17,422,555


Utlån 2004

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,667,150302
Februar1,569,071316
Mars1,828,275338
April1,507,216345
Mai1,267,079340
Juni1,358,427338
Juli1,059,435110
August1,469,508340
September1,814,173388
Oktober1,836,285385
November1,902,571401
Desember1,409,528391

Totalt antall utlån i 2004: 18,688,718


Utlån 2005

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,893,795413
Februar1,684,676414
Mars1,749,654415
April1,728,699416
Mai1,475,925414
Juni1,320,314407
Juli1,009,119124
August1,597,932397
September1,838,045422
Oktober1,876,722431
November1,942,205438
Desember1,318,316433

Totalt antall utlån i 2005: 19,435,402


Utlån 2006

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,875,479452
Februar1,636,260456
Mars1,897,324471
April1,551,583473
Mai1,483,406473
Juni1,271,390449
Juli1,008,715133
August1,612,288456
September1,846,724491
Oktober1,937,582499
November1,936,753503
Desember1,297,196500

Totalt antall utlån i 2006: 19,354,700


Utlån 2007

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,904,006513
Februar1,664,378512
Mars1,923,977510
April1,510,678517
Mai1,520,481523
Juni1,313,316494
Juli1,182,820157
August1,678,997508
September1,876,797535
Oktober2,063,898539
November1,950,723547
Desember1,270,526542

Totalt antall utlån i 2007: 19,860,597


Utlån 2008

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,059,625559
Februar1,854,516562
Mars1,754,248566
April1,909,251568
Mai1,498,622557
Juni1,395,212528
Juli1,198,788163
August1,838,371544
September1,995,690574
Oktober2,158,232585
November2,063,598584
Desember1,424,207575

Totalt antall utlån i 2008: 21,150,360


Utlån 2009

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,040,571593
Februar1,841,250591
Mars2,125,449600
April1,810,075599
Mai1,622,385592
Juni1,492,644571
Juli1,339,224169
August2,069,538572
September2,060,322604
Oktober2,111,562602
November2,081,758596
Desember1,472,351595

Totalt antall utlån i 2009: 22,067,129


Utlån 2010

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,996,957603
Februar1,874,435607
Mars2,244,323613
April1,804,031612
Mai1,567,833616
Juni1,508,026590
Juli1,262,070177
August2,237,780611
September2,112,508640
Oktober2,060,131636
November2,142,143651
Desember1,528,302642

Totalt antall utlån i 2010: 22,338,539


Utlån 2011

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,160,794657
Februar1,963,563660
Mars2,234,772659
April1,785,409655
Mai1,875,048650
Juni1,553,389618
Juli1,253,655189
August2,254,537627
September2,050,339651
Oktober2,074,973655
November2,162,762667
Desember1,559,514659

Totalt antall utlån i 2011: 22,928,755


Utlån 2012

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,221,152683
Februar2,078,759681
Mars2,278,424679
April1,802,264687
Mai1,755,254683
Juni1,649,819662
Juli1,413,117188
August2,467,490686
September2,077,100711
Oktober2,246,745713
November2,217,738711
Desember1,443,761697

Totalt antall utlån i 2012: 23,651,623


Utlån 2013

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,333,317710
Februar1,974,562710
Mars2,008,908710
April2,222,121710
Mai1,806,916705
Juni1,645,024682
Juli1,500,935202
August2,670,801703
September2,135,483714
Oktober2,291,307731
November2,232,920733
Desember1,592,355723

Totalt antall utlån i 2013: 24,414,649


Utlån 2014

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,315,237738
Februar2,029,464741
Mars2,246,231742
April1,941,822729
Mai1,757,434731
Juni1,637,193707
Juli1,399,127201
August2,622,356702
September2,303,099738
Oktober2,254,093736
November2,171,052752
Desember1,656,029750

Totalt antall utlån i 2014: 24,333,137


Utlån 2015

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,264,506768
Februar2,009,697761
Mars2,305,328765
April1,869,554761
Mai1,717,718755
Juni1,732,149746
Juli1,471,928198
August2,711,126739
September2,167,529767
Oktober2,190,128770
November2,135,291777
Desember1,613,144754

Totalt antall utlån i 2015: 24,188,098


Utlån 2016

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,095,306773
Februar2,081,976774
Mars2,060,593768
April2,103,810773
Mai1,746,366763
Juni1,807,591742
Juli1,446,957199
August2,788,464756
September2,068,976779
Oktober1,709,844776
November1,729,903792
Desember1,234,259771

Totalt antall utlån i 2016: 22,874,045


Utlån 2017

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,816,855786
Februar1,526,429786
Mars1,761,377786
April1,448,194771
Mai1,415,179768
Juni1,293,296752
Juli1,096,881200
August2,316,111757
September1,696,526784
Oktober1,687,346783
November1,724,537777
Desember1,160,004765

Totalt antall utlån i 2017: 18,942,735


Utlån 2018

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,726,803785
Februar1,437,213778
Mars1,509,517766
April1,561,049772
Mai1,249,298755
Juni1,293,005742
Juli1,050,952201
August2,283,219752
September1,662,231770
Oktober1,742,287767
November1,717,410771
Desember1,158,978754

Totalt antall utlån i 2018: 18,391,962


Utlån 2019

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,836,044804
Februar1,508,968796
Mars1,712,768805
April1,484,002792
Mai1,464,776788
Juni1,349,376761
Juli1,217,006191
August2,379,512782
September1,776,084804
Oktober1,888,735823
November1,809,235835
Desember1,231,109806

Totalt antall utlån i 2019: 19,657,615


Utlån 2020

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,911,536831
Februar1,670,160826
Mars970,173821
April347,457498
Mai600,923609
Juni1,114,035678
Juli1,114,299199
August2,104,667775
September1,691,309819
Oktober1,697,444810
November1,695,877809
Desember1,321,422799

Totalt antall utlån i 2020: 16,239,302


Utlån 2021

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,616,107843
Februar1,497,311844
Mars1,510,327843
April1,354,972824
Mai1,296,852822
Juni1,456,752787
Juli1,227,587220
August2,169,108851
September1,809,464879
Oktober1,768,803876
November1,836,650896
Desember1,235,997855

Totalt antall utlån i 2021: 18,779,930


Utlån 2022

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,840,888890
Februar1,575,139885
Mars1,819,122891
April1,498,657874
Mai1,334,308869
Juni00
Juli00
August00
September00
Oktober00
November00
Desember00

Totalt antall utlån i 2022: 8,068,114


Utlån sortert på måned


Brev sendt på SMS

 ReserveringsbrevForhåndsvarslerPurrebrev
2018946456681199163647
20191074347736849174541
20201098659549852170688
20211302648675465187877
2022518556281661132862

Dataene er innsamlet fra følgende bibliotek:

 • Rena skolebibliotek (AAmRenSk)
 • Bjarnetjønna skole (AGBjarSk)
 • Sandnes barneskole (AGSandSk)
 • Sandnessjøen U.skole (AGSanduSk)
 • Søvik oppvekstsenter (AGSoviSk)
 • Ura skolebibliotek (AGUraSk)
 • Aursmoen skolebibliotek (AHAurSk)
 • Bjørkelangen skolebibliotek (AHBjoSk)
 • Bråte skolebibliotek (AHBraSk)
 • Haneborg skolebibliotek (AHHanSk)
 • Løken og Hofmoen skolebibliotek (AHLokSk)
 • Setskog oppvekstsenter (AHSetSk)
 • Arnestad barneskole (AKArSk)
 • Billingstad barneskole (AKBiSk)
 • Blakstad barneskole (AKBlSk)
 • Bondi barneskole (AKBoSk)
 • Borgen ungdomsskole (AKBouSk)
 • Drengsrud barneskole (AKDrSk)
 • Folkestad barneskole (AKFolSk)
 • Hagaløkka barneskole (AKHaSk)
 • Heggedal barneskole (AKHeSk)
 • Hofstad barneskole (AKHoSk)
 • Hovedgården ungdomsskole (AKHouSk)
 • Hvalstad barneskole (AKHvSk)
 • Hyggen barneskole (AKHygSk)
 • Jansløkka barneskole (AKJaSk)
 • Landøya ungdomsskole (AKLaSk)
 • Mellom-Nes barneskole (AKMnSk)
 • Nesøya barneskole (AKNeSk)
 • Risenga ungdomsskole (AKRiSk)
 • Rønningen barneskole (AKRoSk)
 • Solberg barneskole (AKSoSk)
 • Solvang ungdomsskole (AKSouSk)
 • Torstad ungdomsskole (AKToSk)
 • Vardåsen barneskole (AKVaSk)
 • Vettre barneskole (AKVeSk)
 • Vollen ungdomsskole. Biblioteket (AKVuSk)
 • Alta ungdomsskole (ALAltuSk)
 • Aronnes skole (ALAronSk)
 • Bossekop skole (ALBossSk)
 • Elvebakken skole (ALElveSk)
 • Gakori skole (ALGakoSk)
 • Kaafjord skole (ALKafjSk)
 • Kaiskuru Nærmiljøsenter (ALKaisSk)
 • Komsa skole (ALKomsSk)
 • Korsfjord skole (ALKorsSk)
 • Kvalfjord skole (ALKvalSk)
 • Leirbotn oppvekstsenter (ALLeirSk)
 • Øvre Alta skole (ALOvreSk)
 • Rafsbotn skole (ALRafsSk)
 • Saga skole (ALSagaSk)
 • Sandfallet ungdomsskole (ALSanuSk)
 • Talvik skole (ALTlvkSk)
 • Tverrelvdalen skole (ALTverSk)
 • Andenes skole (ANAndSk)
 • Asdal skolebibliotek (ARAsdaSk)
 • Birkenlund skolebibliotek (ARBirkSk)
 • Eydehavn skolebibliotek (AREydSk)
 • Hisøy skolebibliotek (ARHisSk)
 • Moltemyr skolebibliotek (ARMoltSk)
 • Myra skolebibliotek (ARMyrSk)
 • Nedenes skolebibliotek (ARNedSk)
 • Nesheim skolebibliotek (ARNesSk)
 • Roligheden skolebibliotek (ARRolSk)
 • Rykene oppvekstsenter. Biblioteket (ARRykSk)
 • Sandnes skolebibliotek (ARSandSk)
 • Steinerskolen i Arendal (ARSteiSk)
 • Stinta skolebibliotek (ARStinSk)
 • Strømmen skolebibliotek (ARStrSk)
 • Stuenes skolebibliotek (ARStuSk)
 • Arendal voksenopplæring (ARVoksSk)
 • Arendal Rådhus, Fagbiblioteket (ARadhus)
 • Davanger skolebibliotek (ASDavSk)
 • Erdal skolebibliotek (ASErdSk)
 • Erdal ungdomsskole. (ASErduSk)
 • Fauskanger skole (ASFauSk)
 • Florvåg skole, Kleppestø (ASFlorSk)
 • Follese skole, Askøy (ASFolSk)
 • Hanøy skole (ASHanSk)
 • Haugland skolebibliotek (ASHauSk)
 • Hetlevik skole (ASHetSk)
 • Hop skole (ASHopSk)
 • Kleppe skolebibliotek (ASKleSk)
 • Kleppestø skolebibliotek (ASKlepSk)
 • Kleppestø ungdomsskole (ASKleuSk)
 • Ravnanger ungdomsskole (ASRavnSk)
 • Strusshamn skolebibliotek (ASStrSk)
 • Tveit skole, Askøy (ASTveSk)
 • AalesuSk
 • Åssiden skolebibliotek (AasBib)
 • Åsgården skol (AasgBib)
 • Ålesund bibliotek (AleBib)
 • Ålesund grunnskoler (AleSkBib)
 • Kulturbadet bibliotek (AlstBib)
 • Alstad ungdomsskole (AlsuBib)
 • Alta Bibliotek (AltaBib)
 • Åmot Folkebibliotek (AmotBib)
 • Andøy folkebibliotek (AndBib)
 • Askøy bibliotek (AoyBib)
 • Arendal bibliotek (ArnBib)
 • Askerbibliotekene (AskBib)
 • AskoBib
 • Åsnes folkebibliotek (AsnBib)
 • Aurskog-Høland bibliotek (AuHoBib)
 • AurBib
 • Austevoll folkebibliotek (AustBib)
 • Herre skolebibliotek (BAHerrSk)
 • Langesund barneskole. Biblioteket (BALandSk)
 • Bamble ungdomsskole. Biblioteket (BALangSk)
 • Rønholt skolebibliotek (BARonSk)
 • Rugtvedt skolebibliotek (BARugSk)
 • Stathelle skolebibliotek (BAStatSk)
 • Ballangen skolebibliotek (BLBalSk)
 • Alstad skolebibliotek (BOAlsbSk)
 • Aspåsen skolebibliotek (BOAspSk)
 • Bodøsjøen skole (BOBosoSk)
 • Bodø fengsel. Biblioteket (BOFngBib)
 • Grønnåsen skole (BOGroSk)
 • Hunstad barneskole (BOHunBSk)
 • Hunstad U.skole (BOHunUSk)
 • Kjerringøy skole (BOKjerSk)
 • Løpsmark skolebibliotek (BOLopSk)
 • Misvær skole (BOMisvSk)
 • Mørkvedbukta skole, Bodø (BOMorSk)
 • Østbyen skole (BOOstSk)
 • Saltstraumen skole (BOSaltSk)
 • Skjerstad oppvekstsenter. Biblioteket (BOSkjSk)
 • Bodø voksenopplæring (BOVoksSk)
 • Bø skule (BTBoSk)
 • Bø ungdomsskule (BTBouSk)
 • Folkestad skole (BTFolkSk)
 • Gvarv skole (BTSauSk)
 • Øygardsbiblioteka (BVestBib)
 • Bamble bibliotek (BamBib)
 • Ådnamarka skule (BgAdnSk)
 • Alrekstad skole (BgAleSk)
 • Alvøen skole (BgAlvSk)
 • Apeltun skole (BgApeSk)
 • Åstveit skole (BgAstSk)
 • Aurdalslia skole (BgAurSk)
 • Bjørndalsskogen skole (BgBjoSk)
 • Blokkhaugen skole (BgBloSk)
 • Bønes skole (BgBonSk)
 • Breimyra skole (BgBreSk)
 • Bergen Byarkiv (BgByark)
 • Fagavdeling barnehage og skole (BgByrSk)
 • Christi Krybbe skoler (BgChrSk)
 • Damsgård skole (BgDamSk)
 • Eidsvåg skole (BgEidSk)
 • Fjellsdalen skole (BgFjeSk)
 • Flaktveit skolebibliotek (BgFlaSk)
 • Fridalen skole (BgFriSk)
 • Garnes skule (BgGarSk)
 • Garnes ungdomsskule (BgGaruSk)
 • Gimle skole (BgGimSk)
 • Holen skole ungdomstrinnet (BgHasSk)
 • Haukås skole (BgHauaSk)
 • Haugland skulebibliotek (BgHaugSk)
 • Haukedalen skole (BgHaukSk)
 • Haukeland skole (BgHaulSk)
 • Hellen skole (BgHellSk)
 • Hjellestad skolebibliotek (BgHjeSk)
 • Holen skole barnetrinnet (BgHolSk)
 • Hop skole (BgHopSk)
 • Hordvik skolebibliotek (BgHorSk)
 • BgIndSk
 • Kaland skole (BgKalSk)
 • Kalvatræet skole (BgKalvSk)
 • Kirkevoll skole (BgKirSk)
 • Kjøkkelvik skole (BgKjoSk)
 • Kringlebotn skole (BgKriSk)
 • Krokeide skolebibliotek (BgKroSk)
 • Krohnengen skole (BgKrohSk)
 • Kronstad skole (BgKronSk)
 • Kyrkjekrinsen skole (BgKyrSk)
 • Landås skole (BgLanSk)
 • Li skolebibliotek (BgLiSk)
 • Liland skole (BgLilSk)
 • Loddefjord skole (BgLodSk)
 • Lone skule (BgLonSk)
 • Løvås skole (BgLovSk)
 • Lynghaug skole (BgLynSk)
 • Lyshovden skole (BgLysSk)
 • Marikollen skole (BgMarSk)
 • Mathopen skole (BgMatSk)
 • Midtun skole (BgMidSk)
 • Minde skole (BgMinSk)
 • Mjølkeråen skole (BgMjoSk)
 • Møhlenpris skole (BgMohSk)
 • Nattland skole (BgNatSk)
 • Ny Krohnborg skole (BgNkroSk)
 • Nordnes skole (BgNorSk)
 • Nordvik skole (BgNorvSk)
 • Nygård skolebibliotek (BgNygSk)
 • Nygårdslien skole (BgNyglSk)
 • Olsvik skolebibliotek (BgOlsSk)
 • Ortun skole (BgOrtSk)
 • Paradis skole (BgParSk)
 • Rå skole (BgRaaSk)
 • Rådalslien skolebibliotek (BgRadSk)
 • Riple skole (BgRipSk)
 • Rolland skole (BgRolSk)
 • Rothaugen skole (BgRotSk)
 • Sædalen skole (BgSadaSk)
 • Salhus skole (BgSalSk)
 • Sælen skole (BgSaleSk)
 • BgSamSk
 • Sandgotna skole (BgSanSk)
 • Seljedalen skole (BgSelSk)
 • Skeie skole (BgSkeSk)
 • Skjold skole (BgSkjSk)
 • Skranevatnet skole (BgSkrSk)
 • Slåtthaug skole (BgSlaSk)
 • Slettebakken skole (BgSleSk)
 • Smørås skole (BgSmoSk)
 • Søråshøgda skole (BgSoraSk)
 • Søreide skole (BgSoreSk)
 • Storetveit skole (BgStorSk)
 • Tertnes skole (BgTerSk)
 • Trengereid oppveksttun (BgTreSk)
 • BgTunSk
 • Tveiterås skole (BgTveSk)
 • Ulsetskogen skole (BgUlseSk)
 • Ulsmåg skole (BgUlsmSk)
 • Vadmyra skole (BgVadSk)
 • Varden skole (BgVarSk)
 • Voksenopplæring (BgVokSk)
 • Ytrebygda skole (BgYtrSk)
 • Ytre Arna skule (BgYtreSk)
 • Bjerkreim folkebibliotek (BjerkBib)
 • Bokn bibliotek (BknBib)
 • Bømlo folkebibliotek (BmloBib)
 • Bankgata skolebibliotek (BnkuBib)
 • Midt-Telemark bibliotek (BoBib)
 • Stormen bibliotek (BodBib)
 • Bø i Vesterålen folkebibliotek (BoeVeBib)
 • Bølehøgda skolebibliotek (BolBib)
 • Børresen skolebibliotek (BorBib)
 • Bratbergkleiva skole Skien (BrbBib)
 • Bergen Off. Bibliotek (BrgBib)
 • BrgrBib
 • Bærum bibliotek (BrmBib)
 • Viken fylkesbibliotek (BuskSkSk)
 • Bytårnet ungdomsskole (BytBib)
 • Det flerspråklige bibliotek (DFBBib)
 • Åskollen skolebibliotek (DKAasSk)
 • Aronsløkka skolebibliotek (DKAronSk)
 • Bragernes skolebibliotek (DKBragSk)
 • Brandengen skolebibliotek (DKBranSk)
 • Danvik skolebibliotek (DKDanSk)
 • Fjell skolebibliotek (DKFjelSk)
 • Frydenhaug skolebibliotek (DKFrydSk)
 • Hallermoen skolebibliotek (DKHallSk)
 • Introduksjonssenteret i Drammen (DKIntro)
 • Kjøsterud skole (DKKjoSk)
 • Øren skolebibliotek (DKOreSk)
 • Rødskog skolebibliotek (DKRodSk)
 • Skoger skolebibliotek (DKSkogSk)
 • Marienlyst skole (DKStroSk)
 • Vestbygda skolebibliotek (DKVestSk)
 • Dale skulebibliotek (DaleVgs)
 • Depotbiblioteket (DepotBib)
 • Dønna bibliotek (DonnBib)
 • DrmBib
 • Eigerøy skole (EIEigSk)
 • Indre Østfold Fengselsbibliotek (EKOstFng)
 • Elverum Læringssenter (ELElvLar)
 • Elverum ungdomsskole (ELElvUSk)
 • Frydenlund skole (ELFrydSk)
 • Hanstad skole (ELHansSk)
 • Hernes skole (ELHernSk)
 • Lillemoen skole (ELLillSk)
 • Søbakken skole (ELSobaSk)
 • Sørskogbygda skole (ELSoskSk)
 • Utstyrsbiblioteket i Elverum (ELUtstBi)
 • Vestad skole (ELVestSk)
 • Ydalir skole, Elverum (ELYdaSk)
 • Enebakk ungdomsskole (ENEneSk)
 • Engerdal barne- og ungdomsskole (ENEngSk)
 • Hauglia skole (ENHaugSk)
 • Mjær ungdomsskole. Biblioteket (ENMjarSk)
 • Stranden skole (ENStraSk)
 • Ytre Enebakk skole (ENYtEnSk)
 • ETEngeSk
 • EbbBib
 • Eigersund folkebibliotek (EigerBib)
 • Eidsvoll bibliotek (EivoBib)
 • Elverum bibliotek (ElveBib)
 • Enebakk bibliotek (EneBib)
 • Engerdal folkebibliotek (EngBib)
 • Evenes folkebibliotek (EvenBib)
 • Farsund barne- og ungdomsskole (FAFarSk)
 • Lista ungdomsskole (FALisSk)
 • Ore skole (FAOreSk)
 • Vanse skole (FAVanSk)
 • Hovinhøgda skolebibliotek (FETHovSk)
 • Riddersand skole (FETRidSk)
 • Øvrebygda skule (FIOvrSk)
 • Rimbareid barne og ungdomsskule (FIRimSk)
 • Sælevik skule (FISalSk)
 • Hafstad vgs (FKHafSk)
 • Mo og Øyrane Videregående skule (FKOyrSk)
 • Grunnskulane i Førde kommune (FKSlSk)
 • Flekkefjord U.skole (FLFluSk)
 • Gyland skole (FLGylSk)
 • Hidra skole (FLHidSk)
 • Sira skole (FLSiraSk)
 • Søyland skolebibliotek (FLSlaSk)
 • Sunde skolebibliotek (FLSunSk)
 • Fredrikstad museum (FRFrdMus)
 • Pedagogisk senter (FRPedSen)
 • PPT (FRPptTj)
 • Fada
 • Fagerheim skolebibliotek (FagBib)
 • Farsund bibliotek (FarsBib)
 • FetBib
 • Garderåsen skole (FetGarSk)
 • Fet skolebibliotek (Dalen og Østersund) (FetSk)
 • FetSkole
 • Skulane i Øygarden (Fjell, Øygarden, Sund) (FjellSk)
 • Pedagogisk senter Fjell (FjlPedSk)
 • Flakstad folkebibliotek (FlakBib)
 • Flekkefjord bibliotek (FlekBib)
 • Flosta skolebibliotek (FlstBib)
 • ForsBib
 • Fredrikstad bibliotek (FrdBib)
 • Skolene i Fredrikstad (FrdSk)
 • Førre skole (FreBib)
 • Frakkagjerd ungdomsskule (FrkBib)
 • Førland skule (FrlnBib)
 • Vadsø barneskole (FsnBib)
 • Bjørnafjorden bibliotek Eikelandsosen (FusaBib)
 • Gjerdrum barneskole (GJGjebSk)
 • Gjerdrum ungdomsskole (GJGusSk)
 • Veståsen skolebibliotek (GJVestSk)
 • Gjøvik-skolene (GJoSk)
 • Gausdal ungdomsskole. Biblioteket (GKGauSk)
 • GamvBib
 • Gausdal bibliotek (GausBib)
 • Gimsøy skole (GimBib)
 • Gjesdal folkebibliotek (GjesBib)
 • Gjesdalskolene (GjesSk)
 • Gjøvik bibliotek (GjoBib)
 • Gjerpen ungdomsskole, Skien (GjuBib)
 • GlpBib
 • Galterud skole. Biblioteket (GltBib)
 • Granly skolebibliotek (GraBib)
 • Grinde skule (GrdBib)
 • Gjerdrum folkebibliotek (GrmBib)
 • Grue folkebibliotek (GrueBib)
 • GrvBib
 • Gulskogen skole (GulBib)
 • Tistedal skole (HAAsSk)
 • Berg skole (HABeSk)
 • Gimle skolebibliotek (HAGiSk)
 • Hjortsberg skole (HAHjSk)
 • Halden fengselsbibliotek (HAHldFng)
 • Låby skole (HALaaSk)
 • Kongeveien skole (HAOebSk)
 • Os skole (HAOsSk)
 • Prestebakke skole (HAPrSk)
 • Risum ungdomsskole (HARiSk)
 • Rødsberg skole (HARoeSk)
 • Solheim skole (HASoSk)
 • Strupe ungdomsskole (HAStSk)
 • Baksalen skolebibliotek (HFBakSk)
 • Breilia Ungdomsskole, Hammerfest (HFBreiSk)
 • Fjordtun Skole, Hammerfest (HFFjoSk)
 • Fuglenes skolebibliotek (HFFugSk)
 • Hof skolebibliotek, Holmestrand (HFHofSk)
 • Reindalen skolebibliotek (HFReiSk)
 • Fister skole (HJFistSk)
 • Hjelmeland skule (HJHjelSk)
 • Ajer ungdomsskolebibliotek, Hamar (HKAjerSk)
 • Børstad skolebibliotek, Hamar (HKBorSk)
 • Ener ungdomsskole, Hamar (HKEnerSk)
 • Greveløkka skolebibliotek (HKGrevSk)
 • Hedmark fengsel,Hamar (HKHmrFng)
 • Ingeberg skolebibliotek (HKIngeSk)
 • Lovisenberg skolebibliotek (HKLovSk)
 • Lunden skolebibliotek (HKLundSk)
 • Prestrud skolebibliotek, Hamar (HKPreSk)
 • Ridabu skolebibliotek (HKRidaSk)
 • Rollsløkken skolebibliotek (HKRollSk)
 • Solvang skolebibliotek, Hamar (HKSolSk)
 • Storhamar skole (HKStorSk)
 • Bastøy fengsel (HOBasFng)
 • Borre ungdomsskole (HOBorrSk)
 • Holtan ungdomsskole (HOHoltSk)
 • Sentrumskolens bibliotek (HOSentSk)
 • Bergseng skolebibliotek (HSBerSk)
 • Hagebyen skole (HSHageSk)
 • Harstad skolebibliotek (HSHarSk)
 • Kanebogen skole, Harstad (HSKaneSk)
 • Kila skole (HSKilaSk)
 • Øyriket oppvekstsenter (HSOyrSk)
 • Seljestad skolebibliotek (HSSelSk)
 • Seljestad ungdomsskole (HSSeluSk)
 • Sørvik skolebibliotek (HSSorSk)
 • Stangnes skole (HSStanSk)
 • Hå folkebibliotek (HaBib)
 • Hammerfest bibliotek (HamBib)
 • Haugesund folkebibliotek (HaugBib)
 • Haugalandmuseet (HaugMus)
 • Hemnes folkebibliotek (HemBib)
 • Skolene i Hemnes (HemSk)
 • Herøy folkebibliotek (HerBib)
 • Høyskolen i Oslo, Avd journalistikk -bibliotek og info-fag, Biblioteket (HioBib)
 • HjmlBib
 • Halden bibliotek (HldBib)
 • HlmsBib
 • Holmestrand bibliotek (HlmstBib)
 • Hamar bibliotek (HmrBib)
 • Hof bibliotek (HofBib)
 • Nordre Vestfold fengsel, avd. Hof (HofFng)
 • Holmen senterbibliotek (Holmen)
 • Hoppern skole. Biblioteket (HopBib)
 • Hope skolebibliotek (HopeBib)
 • Bibliotekutvikling Vestland (HordBib)
 • Vestland fylke, vgs-biblioteka (HordVgs)
 • Høyanger bibliotek (HoyBib)
 • Harstad bibliotek (HstdBib)
 • Horten bibliotek (HtnBib)
 • Hurdal bibliotek (HurBib)
 • Husbank
 • Hvaler folkebibliotek (HvalBib)
 • Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum (HvalMus)
 • Hvaler barne- og ungdomsskole (HvalSk)
 • Hervik skule (HvkBib)
 • Indre Østfoldbibliotekene (IOBib)
 • Hovin skole, Spydeberg (IOHovSk)
 • Skolene i Indre Østfold (IOSk)
 • Skjønhaugskolene (IOSkjSk)
 • Spydeberg skole, Spydeberg (IOSpyBsk)
 • Spydeberg ungdomsskole, Spydeberg (IOSpyUsk)
 • Tomter-skolene (IOTomSk)
 • Jærbiblioteka - Klepp, Sola og Time (JaerBib)
 • Jærmuseet (JaerMus)
 • Jevnaker folkebibliotek (JevnBib)
 • Efteløt skolebibliotek (KKEftSk)
 • Gamlegrendåsen skolebibliotek (KKGamSk)
 • Kongsgårdmoen skolebibliotek (KKKonSk)
 • Raumyr skolebibliotek (KKRauSk)
 • Skavanger skole (KKSkavSk)
 • Skrim ungdomsskole (KKSkriSk)
 • Tislegård ungdomsskole (KKTislSk)
 • Vestsiden ungdomsskole. Biblioteket (KKVestSk)
 • Wennersborg skolebibliotek (KKWenSk)
 • Klepp-skolene (KLKlpSk)
 • KRRosSk
 • KRSonSk
 • KRTunSk
 • Hatlestrand skulebibliotek (KVHatlSk)
 • Kongsvinger hjelpemiddellager (KVHjelp)
 • Husnes ungdomsskule (KVHusnSk)
 • Kongsvinger ungdomsskole. Biblioteket (KVKongSk)
 • Rosendal ungdomsskule. Skulebiblioteket (KVRoseSk)
 • KVRosenSk
 • Roverud skole (KVRoveSk)
 • KaraBib
 • KgbBib
 • KjllBib
 • Klyve skole (KlyBib)
 • Konnerud skole (KnrBib)
 • Kollmyr skolebibliotek (KollBib)
 • Kongsberg bibliotek (KongBib)
 • Rønvik skole (KrkBib)
 • Karmøy folkebibliotek (KrmBib)
 • Karmøyskolene (KrmSk)
 • Krokemoa barneskole. Biblioteket (KroBib)
 • Kristiansand folkebibliotek (KrsBib)
 • Kristiansand skoler (KrsSk)
 • READ Agder (KsaBib)
 • Kongsvinger fengselsbibliotek (KvFngBib)
 • KvaBib
 • Kvinnherad bibliotek (KvinBib)
 • Kvitsøy folkebibliotek (KvitsBib)
 • Kongsvinger bibliotek (KvngBib)
 • Aasen barne- og ungdomsskole (LEAsSk)
 • Ekne skolebibliotek (LEEkneSk)
 • Frol OS, Skolebiblioteket (LEFrolSk)
 • Halsan skole (LEHaSk)
 • LELarmid
 • Musikk- og kulturskolen (LEMuSk)
 • Mule skolebibliotek (LEMulSk)
 • Levanger ungdomsskole (LENesSk)
 • Nesheim skolebibliotek (LENeshSk)
 • Okkenhaug skolebibliotek (LEOkSk)
 • Skogn ungdomsskole (LESkSk)
 • Tuv oppvekstsenter. Biblioteket (LETuvSk)
 • Vårtun Kristne Oppvekstsenter (LEVarSk)
 • LEVgSk
 • Ytterøy Skole (LEYtSk)
 • Hegg skole (LIHeggSk)
 • Heia Skole (LIHeiaSk)
 • Høvik skole (LIHovSk)
 • Hedrum barneskole (LKBomBib)
 • Berg skole. Biblioteket (LKBrgBib)
 • Brunla ungdomsskoles bibliotek (LKBruBib)
 • Fagerli skolebibliotek (LKFagBib)
 • Hedrum ungdomsskole. Biblioteket (LKHedBib)
 • Jordet skolebibliotek (LKJorBib)
 • Kvelde skole. Biblioteket (LKKvlBib)
 • Langestrand skolebibliotek (LKLanBib)
 • Mellomhagen ungdomsskole. Biblioteket (LKMelBib)
 • Mesterfjellet skolebibliotek (LKMstBib)
 • Østre Halsen skolebibliotek (LKOhaBib)
 • Pedagogisk veiledningssenter (LKPedBib)
 • Ra ungdomsskolebibliotek (LKRanBib)
 • Sky skolebibliotek (LKSkyBib)
 • Stavern skolebibliotek (LKStaBib)
 • Tjodalyng barneskoles bibliotek (LKTjoBib)
 • Tjodalyng ungdomsskole. Biblioteket (LKTjuBib)
 • Valby skolebibliotek (LKValBib)
 • Åsen skolebibliotek (LOAsenSk)
 • Benterud skole (LOBentSk)
 • Finstad skolebibliotek (LOFinSk)
 • Fjellsrud bibliotek (LOFjeSk)
 • Fjellhamar skolebibliotek, Lørenskog (LOFjelSk)
 • Hammer u.skole Biblioteket (LOHamSk)
 • Kjenn ungdomsskole (LOKjenSk)
 • Kurland skolebibliotek (LOKurSk)
 • Løkenåsen skolebibliotek (LOLokSk)
 • Luhr skole (LOLuhrSk)
 • Rasta skolebibliotek (LORastSk)
 • Solheim skolebibliotek (LOSolSk)
 • Å barneskole. Biblioteket (LYAaSk)
 • Årnes barneskole. Biblioteket (LYArSk)
 • Berge barneskole. Biblioteket (LYBeSk)
 • Lyngdal ungdomsskole. Biblioteket (LYBeuSk)
 • Å ungdomsskole. Biblioteket (LYKoSk)
 • Kvås skole (LYKvasSk)
 • KVS Lyngdal (LYKvgSk)
 • Larvik bibliotek (LarBib)
 • Leirfjord bibliotek (LeirBib)
 • LenBib
 • Levanger bibliotek (LevBib)
 • Lillehammer bibliotek (LhmBib)
 • Lier Bibliotek (LierBib)
 • LierHist
 • Lillås skolebibliotek (LillBib)
 • LkaBib
 • LoLokSk
 • Lødingen bibliotek (LodBib)
 • Lørenskog bibliotek (LorBib)
 • Løten folkebibliotek (LotBib)
 • Løtenskolene (LotSk)
 • Lund folkebibliotek (LundBib)
 • Lurøy bibliotek (LurBib)
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (LydBib)
 • Lyngdal bibliotek (LyngBib)
 • Lysheim skolebibliotek (LysBib)
 • Åvangen skole (MKAvanSk)
 • Ekholt skole (MKEkhSk)
 • Halmstad skole (MKHalSk)
 • Nøkkeland skole (MKKamSk)
 • Krapfoss skole (MKKrapSk)
 • Larkollen skole (MKLarSk)
 • Moss Voksenopplæring (MKMossVo)
 • Øreåsen skole (MKOreSk)
 • Reier skole (MKReieSk)
 • Vang skole (MKVanSk)
 • Ålesund VGS skolebibliotek (MRAleVgs)
 • Atlanten vgs skolebibliotek (MRAtlVgs)
 • Bokbåten i Møre og Romsdal (MRBaat)
 • Borgund vgs skolebibliotek (MRBorVgs)
 • Fagerlia vgs skolebibliotek (MRFagVgs)
 • Hustadvika vgs skolebibliotek (MRFraVgs)
 • Gjermundnes VGS skolebibliotek (MRGjeVgs)
 • Haram VGS skolebibliotek (MRHarVgs)
 • Herøy VGS, avd Fosnavåg (MRHerVgs)
 • Kristiansund vgs skolebibliotek (MRKriVgs)
 • Molde vgs skolebibliotek (MRMolVgs)
 • Ørsta VGS (MROrsVgs)
 • Rauma VGS skolebibliotek (MRRauVgs)
 • Romsdal vgs skolebibliotek (MRRomVgs)
 • Spjelkavik vgs skolebibliotek (MRSpjVgs)
 • Stranda VGS skolebibliotek (MRStrVgs)
 • Sunndal vgs skolebibliotek (MRSunVgs)
 • Surnadal VGS skolebibliotek (MRSurVgs)
 • Sykkylven VGS skolebibliotek (MRSykVgs)
 • UPA Skolen (MRUPASk)
 • Ulstein VGS skolebibliotek (MRUlsVgs)
 • Volda vidaregåande skule, biblioteket (MRVolVgs)
 • Hommelvik skole. Biblioteket (MVHomSk)
 • Hommelvik ungdomsskole. Biblioteket (MVHouSk)
 • Saksvik skole. Biblioteket (MVSakSk)
 • Sveberg skole. Biblioteket (MVSveSk)
 • Vikhammeraasen grendaskole. Biblioteket (MVVigSk)
 • Vikhammer skole. Biblioteket (MVVikSk)
 • Vikhammer ungdomsskole. Biblioteket (MVViuSk)
 • Madsebakken skolebibliotek (MadsBib)
 • Malvik bibliotek (MalBib)
 • Melløs skole (MellBib)
 • Mjøsmuseet (MjosMus)
 • MlsBib
 • Mo og Jølster skulebibliotek (MoJoVgs)
 • Møre og Romsdal fylkesbibliotek (MoreBib)
 • Mørkvedmarka skole (MorkBib)
 • Moskenes folkebibliotek (MoskBib)
 • Mossebibliotekene (MossBib)
 • Mosterøy skole (MostBib)
 • Ankenes skolebibliotek (NAAnkbSk)
 • Ankenes ungdomsskole. Biblioteket. (NAAnkuSk)
 • Beisfjord skolebibliotek (NABeisSk)
 • Bjerkvik skolebibliotek (NABjeSk)
 • Fagernes skolebibliotek (NAFagSk)
 • Narvik ungdomsskole (NAFraSk)
 • Håkvik skolebibliotek (NAHakSk)
 • Seines skolebibliotek (NASeiSk)
 • Skistua skole (NASkiSk)
 • Skjomen skolebibliotek (NASkjoSk)
 • Straumsnes skolebibliotek (NAStraSk)
 • Frydenlund skole (NATarSk)
 • Villaveien skolebibliotek (NAVillSk)
 • Naustdal skule (NDNausSk)
 • Åsen skole (NEAsnSk)
 • Eknes ungdomsskole (NEEknSk)
 • Killingrud ungdomsskole (NEKilSk)
 • Krokstad skole (NEKroSk)
 • Mjøndalen skolebibliotek (NEMjoSk)
 • Solberg skole, biblioteket (NESolSk)
 • Steinberg skolebibliotek (NESteSk)
 • Stenseth skole, biblioteket (NEStenSk)
 • Veiavangen ungdomsskole, biblioteket (NEVeiSk)
 • Nordland kunst- og filmfagskole (NFilmSk)
 • Elvetangen skolebibliotek (NIElvSk)
 • Hakadal skolebibliotek (NIHakSk)
 • Holumskogen skolebibliotek (NIHolSk)
 • Nittedal ungdomsskole (NINitSk)
 • Rotnes skolebibliotek (NIRotSk)
 • NISkoSk
 • Slattum skolebibliotek (NISlaSk)
 • Sørli skolebibliotek (NISorSk)
 • Ulverud skole (NIUlveSk)
 • NKBerSk
 • Borgheim skolebibliotek (NKBorSk)
 • Brattås skolebibliotek (NKBraSk)
 • Føynland skolebibliotek (NKFoySk)
 • NKHarSk
 • Labakken skole (NKLabSk)
 • Lindhøy skole (NKLinSk)
 • Oserød skol (NKOseSk)
 • Teie skolebibliotek (NKTeiSk)
 • Teigar ungdomsskolebibliotek (NKTgaSk)
 • Tjøme ungdomsskole (NKTjoSk)
 • Torød skolebibliotek (NKTorSk)
 • Veierland skolebibliotek (NKVeiSk)
 • Bruvoll fengselsbibliotek (NOKFbSk)
 • Skolebiblioteket i Mo (NOKMoSk)
 • Skolebibliotek på Sand (NOKSaSk)
 • Gransherad barne- og ungdomsskole (NTGranSk)
 • Høgås skole (NTHoegSk)
 • Heddal ungdomsskole (NTHuskSk)
 • Nordbygda skole (NTNordSk)
 • Notodden ungdomsskole (NTNuskSk)
 • Heddal barneskole (NTRygiSk)
 • Sætre skole (NTSSkole)
 • Tinnesmoen skole (NTTinnSk)
 • Tveiten skole (NTveitSk)
 • Eltonåsen skole (NanEltSk)
 • Maura skole (NanMauSk)
 • Preståsen skole, Nannestd (NanPreSk)
 • Nannestad bibliotek (NannBib)
 • Narvik bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik (NarBib)
 • NaromBib
 • Nasjonalbiblioteket Nasjonalt lånekort (NasjBib)
 • Valdresbiblioteka (NaudBib)
 • NeikBib
 • Nes bibliotek (NesBib)
 • Nesna bibliotek (NesnaBib)
 • Nord-Fron bibliotek (NfroBib)
 • Nittedal bibliotek (NitBib)
 • Nome bibliotek (NomeBib)
 • Nordskogen skolebibliotek (NordBib)
 • Notodden bibliotek (NotBib)
 • Nrk biblioteket (NrkBib)
 • NrkMinne
 • NrsBib
 • Hokksund skolebibliotek (OEHokSk)
 • Hokksund U.skole (OEHokuSk)
 • Ormåsen Oppvekstsenter (OEOrmSk)
 • Skolene i Vestfossen (OEVestSk)
 • Aurvoll skole (OKAurSk)
 • Solvang skolebibliotek (OKVidSk)
 • Myre skolebibliotek (ONMyreSk)
 • Alsvåg skolebibliotek (ONSomSk)
 • Flåtestad skole (OPFlatSk)
 • Greverud skole (OPGrevSk)
 • Hellerasten skole (OPHellSk)
 • Ingieråsen skole (OPIngiSk)
 • Kolbotn skole (OPKolbSk)
 • Østli skole (OPOstlSk)
 • Sofiemyrtoppen skole (OPSofiSk)
 • Tårnåsen skole (OPTarnSk)
 • Vassbonn skole (OPVassSk)
 • Kolbu skolebibliotek (OTKolSk)
 • Lena ungdomsskole (OTLenuSk)
 • OTMoenSk
 • Stange skolebibliotek (OTStaSk)
 • Skreia ungdomsskolebibliotek (OTSuSk)
 • Nord-Odal/Sør-Odal bibliotek (OdlBib)
 • Øvre Eiker bibliotek (OeikBib)
 • Østfold kulturutvikling, Fylkesbiblioteket (OfBib)
 • Øksnes folkebibliotek (OksnBib)
 • Nordre Follo bibliotek - avd. Kolben (OpgBib)
 • Orerønningen skolebibliotek (OreBib)
 • OrskoBib
 • Fengslene i Oslo (OsFngBib)
 • Østfoldmuseene Halden historiske samlinger (OstMus)
 • Østre Toten folkebibliotek (OtotBib)
 • Vikevåg skule (OvikBib)
 • Skulane i Øygarden (Fjell, Øygarden, Sund) (OygSk)
 • Øyer folkebibliotek (OyrBib)
 • Øyer ungdomsskole (OyruBib)
 • Øystre Slidre bibl. (OysliBib)
 • PopBib
 • Porsgrunn bibliotek (PorsBib)
 • Karlshus skole (RADKarSk)
 • Råde ungdomsskole (RADRuSk)
 • Spetalen skole (RADSpeSk)
 • Benterud skole, Ringerike (RIBenSk)
 • Furnes ungdomsskole (RIFurnSk)
 • Kirkekretsen skole (RIKrkrSk)
 • Moelv ungdomsskole (RIMlvuSk)
 • Ullerål skole, Ringerike (RIUllSk)
 • RKBib
 • Kirkevoll skolebibliotek (RKKirkSk)
 • Ramnes skolebibliotek (RKRamnSk)
 • Røråstoppen skolebibliotek (RKRoraSk)
 • Solerød oppvekstsenter. Biblioteket (RKSolSk)
 • Åfarnes skulebibliotek (RMAfarSk)
 • Åndalsnes ungdomsskole. Biblioteket (RMAndSk)
 • Isfjorden skole (RMIsfjSk)
 • Måndalen skule (RMManSk)
 • Vågstranda oppvekstsenter (RMVagSk)
 • Åkrehamn videregående skole (ROAkrVgs)
 • Bergeland videregående skole (ROBerVgs)
 • Bryne vidaregåande skule (ROBryVgs)
 • Dalane videregående skole (RODalVgs)
 • Gand videregående skole (ROGanVgs)
 • Godalen videregående skole (ROGodVgs)
 • Haugaland videregående skole (ROHauVgs)
 • Hetland Videregående skole (ROHetVgs)
 • Hollenderhaugen skolesenter (ROHolVgs)
 • Jåttå videregående skole (ROJatVgs)
 • Frydenlund skolebibliotek (ROKFrySk)
 • Karmsund videregående skole (ROKarVgs)
 • Kopervik videregåene skole (ROKopVgs)
 • Møllehagen videregående skole (ROMolVgs)
 • Øksnevad videregående skole (ROOksVgs)
 • Ølen vidaregåande skule (ROOleVgs)
 • Randaberg videregående skole (RORanVgs)
 • Sandnes videregående skole (ROSanVgs)
 • Sauda videregående skole (ROSauVgs)
 • Skeisvang videregående skole (ROSkeVgs)
 • Sola videregående skole (ROSolVgs)
 • Stavanger offshore tekniske skole (ROSotVgs)
 • Stavanger katedralskole (ROStKVgs)
 • St. Olav videregående skole (ROStOVgs)
 • St. Svithun videregående skole (ROStSVgs)
 • Strand videregående skole (ROStrVgs)
 • Vågen videregående skole (ROVagVgs)
 • Vardafjell videregående skole (ROVarVgs)
 • Midtbygda skole (RYMidtSk)
 • Nærsnes barneskole (RYNAerSk)
 • Røyken ungdomsskole (RYRoyuSk)
 • Sætre skole (RYSatrSk)
 • Slemmestad barneskole (RYSlemSk)
 • Slemmestad U.skole (RYSleuSk)
 • Spikkestad barneskole (RYSpiSk)
 • Spikkestad ungdomsskole (RYSpiuSk)
 • Sydskogen skole (RYSydsSk)
 • Torvbråten skole (RYTorvSk)
 • Råde bibliotek (RadeBib)
 • Rælingen VGS (RalBib)
 • Blystadlia skole (RalBlySk)
 • Løvenstad skolebibliotek (RalLovSk)
 • Nordby skole (RalNorSk)
 • Rud skole (RalRudSk)
 • Smestad skole (RalSmeSk)
 • Ramberg skolebibliotek (RamBib)
 • Ranvik ungdomsskole (RanBib)
 • Rana bibliotek (RanaBib)
 • Skolene i Rana (RanaSk)
 • Randaberg folkebibliotek (RandaBib)
 • NRK Platearkivet (Rapl)
 • Rapp
 • Raty
 • Rennesøy skule (RbuBib)
 • Rendalen bibliotek (RendBib)
 • Revetal ungdomsskole (RevBib)
 • Refsnes skole, Biblioteket (RfsBib)
 • Brøttum skole, Ringsaker (RiBrotSk)
 • Brumunddal ungdomsskole (RiBruSk)
 • Fagerlund skole (RiFagSk)
 • Fagernes skole (RiFagerSk)
 • Fossen skolebibliotek (RiFosSk)
 • Gaupen skolebibliotek (RiGauSk)
 • Hempa skolebibliotek (RiHemSk)
 • Moelv skolebibliotek (RiKilSk)
 • Kirkenær skolebibliotek (RiKirSk)
 • Kylstad skolebibliotek (RiKylSk)
 • Lismarka skolebibliotek (RiLisSk)
 • Messenlia skole (RiMesSk)
 • Mørkved skole (RiMorSk)
 • Nes ungdomsskole. Skolebiblioteket (RiNesSk)
 • Nes barneskole (RiNesbSk)
 • Stavsberg skolebibliotek (RiStbSk)
 • Ringebu folkebibliotek (RingBib)
 • Ringerike bibliotek (RirikBib)
 • Ringerike fengselsbibliotek (RirikFng)
 • Risør bibliotek (RisBib)
 • Risør barneskole. Biblioteket (RisbBib)
 • Risør ungdomsskole. Biblioteket. (RisuBib)
 • Rjukan bibliotek (RjuBib)
 • Rauma bibliotek (RmaBib)
 • Rødøy folkebibliotek (RodBib)
 • Rollag bibliotek (RolBib)
 • Rork
 • Røst folkebibliotek (RostBib)
 • RoyBib
 • Ringsaker bibliotek (RskrBib)
 • Ryfylkebiblioteket (RyfylBib)
 • Aspervika skole (SAAspSk)
 • Austrått skole (SAAusSk)
 • Bogafjell skole (SABogSk)
 • Bogafjell ungdomsskole (SABogUSk)
 • Buggeland skole (SABugSk)
 • FBU (SAFbuSk)
 • Figgjo skole (SAFigSk)
 • Forsand skule (SAForSk)
 • Ganddal skole (SAGanSk)
 • Giske ungdomsskole (SAGisSk)
 • Hana skole (SAHanSk)
 • Høle barne- og ungdomsskule (SAHolSk)
 • Hommersåk skole (SAHomSk)
 • Høyland ungdomsskole (SAHoySk)
 • Iglemyr skole (SAIglSk)
 • Kleivane skole (SAKleiSk)
 • Kyrkjevollen skole (SAKyrSk)
 • Lurahammaren ungdomsskole (SALhaSk)
 • Lundehaugen ungdomsskole (SALunSk)
 • Lura skole (SALurSk)
 • Malmheim skole (SAMalSk)
 • Maudland skole (SAMauSk)
 • Øygard ungdomsskole (SAOygSk)
 • Porsholen skole (SAPorSk)
 • Riska ungdomsskole (SARisSk)
 • Sandved skole (SASanSk)
 • Skeiane ungdomsskole (SASkeSk)
 • Sandnes Læringssenter (SASlaSk)
 • Smeaheia skole (SASmeSk)
 • Sørbø skole (SASorSk)
 • Stangeland skole (SAStaSk)
 • Sviland skole (SASviSk)
 • Trones skole og ressurssenter (SATroSk)
 • Austarheim skule (SDAustSk)
 • Fløgstad skule (SDFlogSk)
 • Risvoll skule (SDRisvSk)
 • Strand skolebibliotek (SDStrnSk)
 • Strand Utstyrslager (SDUtstyr)
 • SEAtnaSk
 • Koppang skole (SEKoppSk)
 • Opphus skole (SEOppSk)
 • Sollia barne og ungdomsskole (SESollSk)
 • Stor-Elvdal U.skole (SESuSk)
 • SGLangSk
 • SGLundSk
 • SGNygSk
 • SGTangSk
 • SGTinnSk
 • Åfoss skolebibliotek (SKAafoSk)
 • Åsenhagen skolebibliotek (SKAaseSk)
 • Asak skolebibliotek (SKAsaSk)
 • Brånås skolebibliotek (SKBraSk)
 • Buer skole (SKBuerSk)
 • Gjellerås skolebibliotek (SKGjeSk)
 • Gjerpen barneskole. Biblioteket (SKGjebSk)
 • Grunnskolen Oslo Kristne Senter (OKS) (SKGrosSk)
 • Gulset ungdomsskole (SKGulSk)
 • Kjellervolla skolebibliotek (SKKjeSk)
 • Kjeller skolebibliotek (SKKjelSk)
 • Kjørbekkhøgda skolebibliotek (SKKjorSk)
 • Lunde skolebibliotek (SKLundSk)
 • Mæla ungdomsskole (SKMalaSk)
 • Moflata skole (SKMofSk)
 • Sagdalen skolebibliotek (SKSagdSk)
 • Lillestrøm voksenopplæringssenter (SKSageSk)
 • Skjetten skolebibliotek (SKSkjSk)
 • SKSkoSk
 • Skotfoss skolebibliotek (SKSkotSk)
 • Bråtejordet skole (SKStalSk)
 • Stav skolebibliotek (SKStavSk)
 • Sten-Tærud skolebibliotek (SKStenSk)
 • Stigeråsen skole (SKStroSk)
 • Tæruddalen skolebibliotek (SKTarSk)
 • Vardeåsen skolebibliotek (SKVarSk)
 • Venstøp skolebibliotek (SKVenSk)
 • Vigernes skolebibliotek (SKVigSk)
 • Volla skolebibliotek (SKVolSk)
 • Dysjaland skule (SODysSk)
 • Fjuk skole (SOFjukSk)
 • Frogner skole (SOFroSk)
 • Grannes skole (SOGraSk)
 • Håland skole (SOHaaSk)
 • Haga skole (SOHagSk)
 • Blaker skole (SOHauSk)
 • Glommasvingen skole (SOKKorSk)
 • Kjerrberget ungdomsskole (SOKjeUSk)
 • Melvold ungdomsskole (SOMelSk)
 • Røyneberg skole (SORoySk)
 • Sande skole (SOSanSk)
 • Skadberg skole (SOSkaSk)
 • Sola ungdomsskole (SOSoUSk)
 • Sola skole (SOSolSk)
 • Sørum skole (SOSorSk)
 • Sørumsand skole (SOSoruSk)
 • Storevarden skole (SOStoSk)
 • Tananger ungdomsskole (SOTaUSk)
 • Vesterskaun skole (SOVestSk)
 • Auglend skole (STAugSk)
 • Austbø skole (STAusSk)
 • Beitstad skole (STBeitSk)
 • Buøy skole (STBuoSk)
 • Byafossen skole (STByafSk)
 • Byfjord skole (STByfSk)
 • Eiganes skole (STEgaSk)
 • Egge barneskole (STEggeSk)
 • Egge U.skole (STEgguSk)
 • Gausel skole (STGauSk)
 • Godeset skole (STGodSk)
 • Gosen ungdomsskole (STGosSk)
 • Gautesete skole (STGtsSk)
 • Hafrsfjord skole (STHafSk)
 • Hinna skole (STHinSk)
 • Hundvåg skole (STHunSk)
 • Hystad skule (STHysSk)
 • Jåtten skole (STJatSk)
 • Johannes læringssenter (STJohSk)
 • Steinkjer ungdomsskole. Biblioteket (STKSusSk)
 • Kampen skole (STKamSk)
 • Kannik skoles bibliotek (STKanSk)
 • Kvaleberg skole (STKbgSk)
 • Kristianslyst skole (STKriSk)
 • Kvam skole (STKvamSk)
 • Kvernevik skole (STKveSk)
 • Langeland skule (STLanSk)
 • Lassa skole (STLasSk)
 • Leirvik skule (STLeiSk)
 • Lenden skole og ressurssenter (STLenSk)
 • Litlabø skule (STLitSk)
 • Lø skole (STLoSk)
 • Lunde skole (STLunSk)
 • Madlamark skole (STMamSk)
 • Mære skolebibliotek (STMarSk)
 • Madlavoll skole (STMavSk)
 • Nylund skole (STNylSk)
 • Nysæter ungdomsskule (STNysuSk)
 • Revheim ungdomsskole (STRevSk)
 • Roaldsøy skole (STRoaSk)
 • Rommetveit skule (STRomSk)
 • Sagvåg skule (STSagSk)
 • Steinkjer barneskole (STSbsSk)
 • Skeie skole (STSkeSk)
 • Stord ungdomsskule (STStouSk)
 • Storhaug skole (STStrSk)
 • Sunde skole (STSunSk)
 • St. Svithun skole (STSviSk)
 • Tastarustå skole (STTarSk)
 • Tasta skoles bibliotek (STTasSk)
 • Tastaveden skole (STTavSk)
 • Teinå skoles bibliotek (STTeiSk)
 • Tjensvoll skole (STTjeSk)
 • Tjødnalio skule (STTjoSk)
 • Ullandhaug skole (STUllSk)
 • Våland skoles bibliotek (STVaaSk)
 • Vardenes skole (STVarSk)
 • Vassøy skole (STVasSk)
 • Vaulen skole (STVauSk)
 • Steinkjer voksenopplæring (STVokSk)
 • Auklandshamn skule, Sveio (SVAukSk)
 • Førde skule, Sveio (SVForSk)
 • Sveio b-og u-skule, Sveio (SVSveiSk)
 • Valestrand skule, Sveio (SVValSk)
 • Vikse skule,Sveio (SVVikSk)
 • Sandnes bibliotek (SandBib)
 • Sande bibliotek (SandeBib)
 • Sør-Aurdal folkebibliotek (SaurBib)
 • SdaBib
 • Sogndal bibliotek (SdalBib)
 • Sauda ungdomsskule (SdauBib)
 • Sel bibliotek (SelBib)
 • Store Bergan skolebibliotek (SfBerSk)
 • Breidablikk U.skole (SfBreiSk)
 • Bugården ungdomsskole. (SfBuguSk)
 • Byskolen skolebibliotek (SfBySk)
 • Fevang skolebibliotek (SfFevSk)
 • Framnes skolebibliotek (SfFramSk)
 • Gokstad skole. Biblioteket (SfGokSk)
 • Haukerød skolebibliotek (SfHaukSk)
 • Helgerød skolebibliotek (SfHelgSk)
 • SfKomSk
 • Mosserød skolebibliotek (SfMosSk)
 • Ormestad skolebibliotek (SfOrmSk)
 • Sande skolebibliotek (SfSandSk)
 • Unneberg skolebibliotek (SfUnnSk)
 • Sandefjord voksenopplæring (SfVOppSk)
 • Vesterøy skolebibliotek (SfVestSk)
 • Virik skolebibliotek (SfViriSk)
 • Sandefjordbibliotekene (SfjBib)
 • SfjvBib
 • SftBib
 • Grov skole (SkGrovSk)
 • Skånland skolebibliotek (SkSkanSk)
 • Tjeldsund folkebibliotek (SkanBib)
 • Skauen skole (SkauenSk)
 • Lillestrømbibliotekene (SkeBib)
 • SkjBib
 • Skien bibliotek (SknBib)
 • Skiptvet bibliotek (SktvBib)
 • Søndeled skolebibliotek (SledBib)
 • Biblioteka i Sunnfjord (SofjBib)
 • Sokndal folkebibliotek (SoknBib)
 • Sortland bibliotek (SortBib)
 • Pedagogisk senter Skien (SpedBib)
 • Sølvberget bibliotek og kulturhus (StavBib)
 • Steigen folkebibliotek (SteigBib)
 • Steigenskolen (SteigSk)
 • StgBib
 • Steinkjer bibliotek (StkjBib)
 • Stor-Elvdal bibliotek (StldBib)
 • Straumen skule (StmBib)
 • Stange bibliotek (StngBib)
 • Ilseng fengsel, Stange (StngFng)
 • Stangeskolene (StngSk)
 • Stord folkebibliotek (StrdBib)
 • StvgBib
 • SulBib
 • SvarBib
 • Sveio folkebibliotek (SveiBib)
 • SvkBib
 • Svelvik ungdomsskole (SvkuBib)
 • Saltvern skole. Biblioteket (SvuBib)
 • Barkåker skolebibliotek (TBBarSk)
 • Byskogen skole (TBBysSk)
 • Eik skolebibliotek (TBEikSk)
 • Hogsnes skolebibliotek (TBHogSk)
 • Husøy skolebibliotek (TBHusoSk)
 • Husvik skolebibliotek (TBHusvSk)
 • Kongseik ungdomsskole (TBKjelSk)
 • TBKlokSk
 • Presterød skolebibliotek (TBPreSk)
 • Presterød ungdomsskole (TBPreuSk)
 • Ringshaug skolebibliotek (TBRingSk)
 • Ringshaug ungdomsskole. Biblioteket (TBRinguSk)
 • Sandeåsen skolebibliotek (TBSanSk)
 • Sem skolebibliotek (TBSemSk)
 • Træleborg skolebibliotek (TBTrbSk)
 • Vear skole (TBVeaSk)
 • Volden skolebibliotek (TBVolSk)
 • Vardheia ungdomsskule (TIVaruSk)
 • Åsheim barneskoles bibliotek (TKAshBSk)
 • Åsheim ungdomsskolebibliotek (TKAshUSk)
 • Åsvang skolebibliotek (TKAsvaSk)
 • Åsveien skolebibliotek (TKAsveSk)
 • Berg skolebibliotek (TKBergSk)
 • Bispehaugen skolebibliotek (TKBispSk)
 • Blussuvoll skolebibliotek (TKBlusSk)
 • Bratsberg skolebibliotek (TKBratSk)
 • Breidablikk skolebibliotek (TKBreiSk)
 • Brundalen skolebibliotek (TKBrunSk)
 • Byåsen skolebibliotek (TKByasSk)
 • Charlottenlund skolebibliotek (TKChaBSk)
 • Charlottenlund ungdomsskole (TKChaUSk)
 • Dalgård skolebibliotek (TKDalgSk)
 • Eberg skolebibliotek (TKEbrgSk)
 • Flatåsen skolebibliotek (TKFlatSk)
 • TKFuruSk
 • Hårstad skolebibliotek (TKHaarSk)
 • Hallset skolebibliotek (TKHallSk)
 • Hoeggen skolebibliotek (TKHoegSk)
 • Huseby ungdomsskole (TKHuseSk)
 • Ila skolebibliotek (TKIlaSk)
 • Jakobsli skolebibliotek (TKKalvSk)
 • Kattem skolebibliotek (TKKattSk)
 • Klæbu ungdomsskole (TKKlaSk)
 • Kolstad skolebibliotek (TKKolsSk)
 • Lade skolebibliotek (TKLadeSk)
 • Lilleby skolebibliotek (TKLillSk)
 • Markaplassen skolebibliotek (TKMarkSk)
 • Trondheim kommunale kulturskole (TKK) (TKMuSk)
 • Nardo skolebibliotek (TKNardSk)
 • Nidarvoll skolebibliotek (TKNidaSk)
 • TKNideSk
 • Nyborg skolebibliotek (TKNybgSk)
 • Nypvang skolebibliotek (TKNypvSk)
 • Okstad skolebibliotek (TKOkstSk)
 • Ranheim skolebibliotek (TKRanhSk)
 • Romolslia skolebibliotek (TKRomoSk)
 • Rosten skolebibliotek (TKRostSk)
 • Rosenborg skolebibliotek (TKRsbgSk)
 • Rye skolebibliotek (TKRyeSk)
 • Huseby barneskole (TKSaupSk)
 • Trondheim voksenopplæring - Trovo (TKSevoSk)
 • Singsaker skolebibliotek (TKSingSk)
 • Sjetne skolebibliotek (TKSjtnSk)
 • Selsbakk skolebibliotek (TKSlsbSk)
 • Solbakken skolebibliotek (TKSolbSk)
 • Sørborgen skole, Trondheim (TKSorSk)
 • Lianvatnet skole (TKSpesSk)
 • Spongdal skolebibliotek (TKSpgdSk)
 • Stabbursmoen skolebibliotek (TKStabSk)
 • Stavset skolebibliotek (TKStavSk)
 • Steindal skolebibliotek (TKStndSk)
 • Strindheim skolebibliotek (TKStriSk)
 • Sunnland skolebibliotek (TKSunlSk)
 • Sverresborg skolebibliotek (TKSvsbSk)
 • Tanem Oppvekstsenter, Trondheim (TKTanSk)
 • Tonstad skolebibliotek (TKTnstSk)
 • Ugla skolebibliotek (TKUglaSk)
 • Utleira skolebibliotek (TKUtlrSk)
 • Vikasen skole (TKVkasSk)
 • Tromsø fengsel (TRFngBib)
 • Trondjord skole (TRTronSk)
 • Frakkagjerd barneskole (TYFrkSk)
 • Nedstrand barne- og u.skole (TYNedsSk)
 • Tønsberg og Færder bibliotek (TbgBib)
 • Tysværvåg barne- og ungdomsskole (TbuBib)
 • Tangen skole (TgnBib)
 • Trondheim Int. School (This)
 • TjomeBib
 • Tømmerås skole (TmrBib)
 • Tysvær opplæringssenter (TpedBib)
 • Træna bibliotek (TraBib)
 • TrdBib
 • Trondheim folkebibliotek (TrhBib1)
 • Tromsø bibliotek og byarkiv (TrmsBib)
 • Trysil folkebibliotek (TryBib)
 • Tverlandet skole. Biblioteket (TverBib)
 • Tyrielden Eidskog bibliotek (TyrEiBib)
 • Tysvær bibliotek (TysvBib)
 • Allergot ungdomsskole (UKAlleSk)
 • Bakke skole (UKBakkSk)
 • Borgen skole (UKBorgSk)
 • Døli skolebibliotek (UKDoliSk)
 • Gystadmarka skole (UKGysSk)
 • Gystadmarka ungdomsskole (UKGysuSk)
 • Hovin skolebibliotek (UKHovSk)
 • Jessheim skole (UKJessSk)
 • Mogreina skolebibliotek (UKMogSk)
 • Nordkisa skole (UKNokiSk)
 • Nordby ungdomsskole (UKNordSk)
 • Skogmo skole (UKSkogSk)
 • Vesong ungdomsskole (UKVesoSk)
 • Ullersmo fengselsbibliotek (ULFngBib)
 • Ullensaker bibliotek (UllBib)
 • Utsira bibliotek (UtsBib)
 • Vadsø fengsel (VAFngBib)
 • Vestfoldarkivet (VFKArkiv)
 • Sandeid skulebibliotek (VIImBib)
 • Skjold skulebibliotek (VISkBib)
 • Vats skulebibliotek (VIVaBib)
 • Vågen skule (VIVageSk)
 • Vikedal skulebibliotek (VIViBib)
 • Vik skule og barnehage (VIVikSk)
 • Garnes oppvekstsenter (VKGarSk)
 • Ørmelen skole (VKOrmSk)
 • Stiklestad skole (VKStiSk)
 • Verdal fengsel (VKVerFng)
 • Verdalsøra u/b skole (VKVeruSk)
 • Vinne skole (VKVinSk)
 • Vuku oppvekstsenter (VKVukuSk)
 • Voss ungdomsskole. Biblioteket (VOKuSk)
 • Bøverbru skolebibliotek (VTBovSk)
 • Korta skolebibliotek (VTKorSk)
 • Raufoss skolebibliotek (VTRaubSk)
 • Reinsvoll skolebibliotek (VTReibSk)
 • Vestre Toten ungdomsskole (VTReiuSk)
 • Thune skolebibliotek (VTThuSk)
 • Buksnes skolebibliotek (VVBukSk)
 • Ballstad skolebibliotek (VVSkoSk)
 • VaagBib
 • Vadsø bibliotek og Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø (VadBib)
 • Valdresmusea (ValdrMus)
 • Værøy folkebibliotek (VarBib)
 • Varden ungdomsskole (VardBib)
 • VefoBib
 • Verdal bibliotek (VerBib)
 • Vefsn bibliotek (VfsnBib)
 • VigeMus
 • Biblioteka i Vindafjord og Etne (VindBib)
 • Vestre Jakobselv skolebibliotek (VjeBib)
 • Våler folkebibliotek (VlrBib)
 • VlruBib
 • Vang folkebibliotek (VngBib)
 • Vang barne- og ungdomsskule (VngVanSk)
 • Voss bibliotek (VosBib)
 • Verket skole (VrkBib)
 • Vestre Toten folkebibliotek (Fyrverkeriet) (VtotBib)
 • Vadsø Ungdomsskole (VuskBib)
 • Meieriet bibliotek (VvoyBib)
 • Wang Vgs. bibliotek (WangVgSk)
 • Deichmanske bibliotek (carl)
 • Høyskolen i Oslo/Avdeling for estetiske fag (estbib) (tidligere kunde)
 • Gokstad kystlag. Motorsamlingen (gkl)

Generert 29/05/2022 kl. 01:01:08


Mer om Bibliotek-Systemer As© Et produkt fra Bibliotek-Systemer As