Samlet utlånsaktivitet på BIBLIOFIL-bibliotek

Hver dag samles det inn data fra alle BIBLIOFIL-bibliotek som bruker utlånsmodulen. Nedenfor følger en oversikt over antall utlån pr. måned. Oversikten nedenfor inneholder data som er registrert tom. 11/04/2021 kl. 01:08

Vær oppmerksom på at denne oversikten inneholder antall utlån pr. måned som er foretatt med BIBLIOFIL. Antallet bibliotek som benytter utlånsmodulen er økende. Dette vil følgelig ikke være noe generelt uttrykk for antall utlån i norske bibliotek.

Det er laget en egen statistikk som inneholder bare de bibliotekene som har brukt utlånsmodulen fra og med Januar 1996. Denne statistikken vil være et bedre uttrykk for den generelle utlånsaktisiviteten i norske bibliotek


Sammenligning av alle fra og med 1996 (graf siste 5 år)

Måned19961997Endring
1996-
1997
1998Endring
1997-
1998
Januar 1,221,315  1,341,821 9.87 % 1,396,582 4.08 %
Februar 1,180,604  1,190,129 0.81 % 1,250,661 5.09 %
Mars 1,270,199  1,149,431 -9.51 % 1,360,629 18.37 %
April 1,073,591  1,278,123 19.05 % 1,185,863 -7.22 %
Mai 983,559  1,038,094 5.54 % 982,717 -5.33 %
Juni 891,825  926,447 3.88 % 990,868 6.95 %
Juli 868,952  827,826 -4.73 % 908,926 9.80 %
August 952,424  935,912 -1.73 % 1,100,587 17.60 %
September 1,167,710  1,242,206 6.38 % 1,379,461 11.05 %
Oktober 1,348,391  1,354,582 0.46 % 1,421,810 4.96 %
November 1,242,046  1,234,713 -0.59 % 1,324,513 7.27 %
Desember 832,212  897,394 7.83 % 979,568 9.16 %
Totalt 13,032,828  13,416,678 2.95 % 14,282,185 6.45 %
 
Måned1999Endring
1998-
1999
2000Endring
1999-
2000
2001Endring
2000-
2001
Januar 1,394,325 -0.16 % 1,557,318 11.69 % 1,684,669 8.18 %
Februar 1,326,859 6.09 % 1,592,406 20.01 % 1,466,468 -7.91 %
Mars 1,586,030 16.57 % 1,634,164 3.03 % 1,629,375 -0.29 %
April 1,219,325 2.82 % 1,287,075 5.56 % 1,382,137 7.39 %
Mai 1,073,661 9.25 % 1,285,266 19.71 % 1,258,373 -2.09 %
Juni 1,139,179 14.97 % 1,156,753 1.54 % 1,140,563 -1.40 %
Juli 932,991 2.65 % 990,250 6.14 % 1,026,175 3.63 %
August 1,174,452 6.71 % 1,332,586 13.46 % 1,359,415 2.01 %
September 1,493,878 8.29 % 1,474,519 -1.30 % 1,487,183 0.86 %
Oktober 1,522,268 7.07 % 1,640,703 7.78 % 1,724,563 5.11 %
November 1,567,578 18.35 % 1,640,875 4.68 % 1,636,945 -0.24 %
Desember 1,074,859 9.73 % 1,100,415 2.38 % 1,067,520 -2.99 %
Totalt 15,505,405 8.56 % 16,692,330 7.65 % 16,863,386 1.02 %
 
Måned2002Endring
2001-
2002
2003Endring
2002-
2003
2004Endring
2003-
2004
Januar 1,764,783 4.76 % 1,797,112 1.83 % 1,769,896 -1.51 %
Februar 1,579,519 7.71 % 1,585,680 0.39 % 1,665,480 5.03 %
Mars 1,502,002 -7.82 % 1,738,011 15.71 % 1,940,923 11.67 %
April 1,601,098 15.84 % 1,517,039 -5.25 % 1,601,416 5.56 %
Mai 1,260,779 0.19 % 1,446,804 14.75 % 1,346,302 -6.95 %
Juni 1,198,679 5.10 % 1,261,278 5.22 % 1,444,557 14.53 %
Juli 1,177,313 14.73 % 1,126,397 -4.32 % 1,135,427 0.80 %
August 1,351,793 -0.56 % 1,432,468 5.97 % 1,558,401 8.79 %
September 1,617,269 8.75 % 1,737,631 7.44 % 1,911,580 10.01 %
Oktober 1,802,915 4.54 % 1,861,176 3.23 % 1,926,238 3.50 %
November 1,698,135 3.74 % 1,718,176 1.18 % 2,015,362 17.30 %
Desember 1,163,237 8.97 % 1,251,441 7.58 % 1,491,160 19.16 %
Totalt 17,717,522 5.07 % 18,473,213 4.27 % 19,806,742 7.22 %
 
Måned2005Endring
2004-
2005
2006Endring
2005-
2006
2007Endring
2006-
2007
Januar 2,008,026 13.45 % 1,979,873 -1.40 % 2,002,900 1.16 %
Februar 1,791,942 7.59 % 1,730,852 -3.41 % 1,754,984 1.39 %
Mars 1,857,194 -4.31 % 2,003,550 7.88 % 2,023,886 1.01 %
April 1,829,422 14.24 % 1,641,516 -10.27 % 1,586,104 -3.38 %
Mai 1,562,302 16.04 % 1,567,576 0.34 % 1,599,861 2.06 %
Juni 1,406,063 -2.66 % 1,348,700 -4.08 % 1,386,125 2.77 %
Juli 1,081,965 -4.71 % 1,070,998 -1.01 % 1,241,786 15.95 %
August 1,690,459 8.47 % 1,701,191 0.63 % 1,762,209 3.59 %
September 1,941,488 1.56 % 1,944,488 0.15 % 1,970,251 1.32 %
Oktober 1,986,069 3.11 % 2,040,355 2.73 % 2,165,388 6.13 %
November 2,054,337 1.93 % 2,041,574 -0.62 % 2,048,214 0.33 %
Desember 1,399,454 -6.15 % 1,369,824 -2.12 % 1,337,672 -2.35 %
Totalt 20,608,721 4.05 % 20,440,497 -0.82 % 20,879,380 2.15 %
 
Måned2008Endring
2007-
2008
2009Endring
2008-
2009
2010Endring
2009-
2010
Januar 2,154,264 7.56 % 2,132,759 -1.00 % 2,076,853 -2.62 %
Februar 1,948,541 11.03 % 1,923,684 -1.28 % 1,954,851 1.62 %
Mars 1,846,558 -8.76 % 2,223,184 20.40 % 2,336,409 5.09 %
April 1,999,558 26.07 % 1,892,379 -5.36 % 1,874,629 -0.94 %
Mai 1,569,692 -1.89 % 1,699,800 8.29 % 1,634,324 -3.85 %
Juni 1,470,161 6.06 % 1,565,486 6.48 % 1,578,169 0.81 %
Juli 1,266,390 1.98 % 1,408,711 11.24 % 1,323,915 -6.02 %
August 1,923,119 9.13 % 2,150,399 11.82 % 2,313,005 7.56 %
September 2,086,379 5.89 % 2,148,324 2.97 % 2,193,783 2.12 %
Oktober 2,257,723 4.26 % 2,203,392 -2.41 % 2,146,655 -2.57 %
November 2,158,174 5.37 % 2,169,924 0.54 % 2,225,271 2.55 %
Desember 1,493,728 11.67 % 1,537,250 2.91 % 1,591,063 3.50 %
Totalt 22,174,287 6.20 % 23,055,292 3.97 % 23,248,927 0.84 %
 
Måned2011Endring
2010-
2011
2012Endring
2011-
2012
2013Endring
2012-
2013
Januar 2,239,055 7.81 % 2,304,425 2.92 % 2,405,247 4.38 %
Februar 2,039,854 4.35 % 2,160,967 5.94 % 2,045,545 -5.34 %
Mars 2,317,102 -0.83 % 2,363,899 2.02 % 2,082,962 -11.88 %
April 1,853,564 -1.12 % 1,869,819 0.88 % 2,298,742 22.94 %
Mai 1,946,188 19.08 % 1,816,752 -6.65 % 1,878,440 3.40 %
Juni 1,622,545 2.81 % 1,720,367 6.03 % 1,714,402 -0.35 %
Juli 1,311,163 -0.96 % 1,480,210 12.89 % 1,564,824 5.72 %
August 2,325,093 0.52 % 2,530,884 8.85 % 2,732,465 7.96 %
September 2,125,670 -3.10 % 2,153,845 1.33 % 2,205,810 2.41 %
Oktober 2,160,131 0.63 % 2,330,102 7.87 % 2,376,337 1.98 %
November 2,246,205 0.94 % 2,296,301 2.23 % 2,310,475 0.62 %
Desember 1,626,265 2.21 % 1,502,426 -7.61 % 1,654,759 10.14 %
Totalt 23,812,835 2.43 % 24,529,997 3.01 % 25,270,008 3.02 %
 
Måned2014Endring
2013-
2014
2015Endring
2014-
2015
2016Endring
2015-
2016
Januar 2,392,598 -0.53 % 2,338,815 -2.25 % 2,161,169 -7.60 %
Februar 2,107,601 3.03 % 2,085,856 -1.03 % 2,162,895 3.69 %
Mars 2,327,803 11.75 % 2,392,007 2.76 % 2,135,826 -10.71 %
April 2,015,633 -12.32 % 1,936,193 -3.94 % 2,179,964 12.59 %
Mai 1,819,750 -3.12 % 1,781,298 -2.11 % 1,805,003 1.33 %
Juni 1,706,531 -0.46 % 1,805,549 5.80 % 1,876,033 3.90 %
Juli 1,460,267 -6.68 % 1,551,986 6.28 % 1,518,433 -2.16 %
August 2,679,811 -1.93 % 2,766,607 3.24 % 2,845,753 2.86 %
September 2,372,863 7.57 % 2,233,905 -5.86 % 2,133,197 -4.51 %
Oktober 2,335,107 -1.74 % 2,268,603 -2.85 % 1,786,961 -21.23 %
November 2,250,797 -2.58 % 2,203,988 -2.08 % 1,797,916 -18.42 %
Desember 1,720,714 3.99 % 1,681,175 -2.30 % 1,300,539 -22.64 %
Totalt 25,189,475 -0.32 % 25,045,982 -0.57 % 23,703,689 -5.36 %
 
Måned2017Endring
2016-
2017
2018Endring
2017-
2018
2019Endring
2018-
2019
Januar 1,887,371 -12.67 % 1,796,102 -4.84 % 1,940,479 8.04 %
Februar 1,595,882 -26.22 % 1,507,089 -5.56 % 1,605,084 6.50 %
Mars 1,832,900 -14.18 % 1,588,803 -13.32 % 1,812,109 14.05 %
April 1,521,814 -30.19 % 1,626,842 6.90 % 1,579,554 -2.91 %
Mai 1,478,798 -18.07 % 1,299,704 -12.11 % 1,549,201 19.20 %
Juni 1,360,854 -27.46 % 1,354,269 -0.48 % 1,417,755 4.69 %
Juli 1,165,872 -23.22 % 1,115,705 -4.30 % 1,290,693 15.68 %
August 2,371,633 -16.66 % 2,337,443 -1.44 % 2,444,372 4.57 %
September 1,759,838 -17.50 % 1,751,171 -0.49 % 1,840,607 5.11 %
Oktober 1,764,036 -1.28 % 1,836,008 4.08 % 1,963,935 6.97 %
November 1,794,263 -0.20 % 1,819,814 1.42 % 1,803,004 -0.92 %
Desember 1,225,405 -5.78 % 1,239,103 1.12 % 1,220,374 -1.51 %
Totalt 19,758,666 -16.64 % 19,272,053 -2.46 % 20,467,167 6.20 %
 
Måned2020Endring
2019-
2020
2021Endring
2020-
2021
Januar 1,890,765 -2.56 % 1,627,956 -13.90 %
Februar 1,654,487 3.08 % 1,577,984 -4.62 %
Mars 960,318 -47.01 % 1,496,981 55.88 %
April 344,870 -78.17 % 335,681 -2.66 %
Mai 596,637 -61.49 % 0  
Juni 1,104,892 -22.07 % 0  
Juli 1,104,149 -14.45 % 0  
August 2,077,580 -15.01 % 0  
September 1,673,850 -9.06 % 0  
Oktober 1,681,177 -14.40 % 0  
November 1,681,097 -6.76 % 0  
Desember 1,311,663 7.48 % 0  
Totalt 16,081,485 -21.43 % 5,038,602 -68.67 %
 

Totalt antall utlån med BIBLIOFIL siden 1/1/1996: 504,367,352

Tall i gul farge angir måned med påske. Dette vil kunne påvirke antall utlån betydelig.

Tall i rød farge angir innværende måned og betyr at tallene ikke er fullstendige


Antall utsendte purrebrev pr. år

ÅrBrev via postenBrev via epost
1996 689505 0
1997(23.2%) 849577 0
1998(6.0%) 900526 3458
1999(11.2%) 1001545 (307.5%) 14092
2000(-0.5%) 996533 (376.7%) 67182
2001(-4.6%) 950842 (52.9%) 102724
2002(-5.7%) 896771 (67.2%) 171751
2003(-0.4%) 892812 (53.3%) 263252
2004(-12.4%) 782311 (19.5%) 314477
2005(-4.9%) 743912 (27.1%) 399660
2006(-10.9%) 662975 (15.0%) 459478
2007(-11.7%) 585528 (2.6%) 471339
2008(-7.2%) 543513 (9.0%) 513784
2009(-6.3%) 509170 (11.5%) 572853
2010(-9.6%) 460305 (3.4%) 592202
2011(-6.8%) 428821 (4.4%) 618415
2012(-7.2%) 397876 (-1.8%) 607002
2013(0.3%) 399234 (-9.0%) 552072
2014(-22.0%) 311463 (9.5%) 604732
2015(-18.2%) 254812 (0.6%) 608362
2016(-13.5%) 220386 (-5.8%) 573338
2017(-27.5%) 159772 (-24.6%) 432345
2018(-17.3%) 132144 (-1.4%) 426251
2019(-5.1%) 125437 (13.8%) 484877
2020(-37.3%) 78603 (-16.4%) 405307
2021 20588 116339

Bestilt innlån pr. år

ÅrBestilt innlånBestilt lånerinitiert innlån
1997 50584 0
1998(35.2%) 68371 0
1999(18.4%) 80924 0
2000(11.0%) 89831 11
2001(2.6%) 92194 0
2002(1.8%) 93846 0
2003(-4.2%) 89888 0
2004(17.6%) 105736 0
2005(17.3%) 123986 0
2006(7.6%) 133394 0
2007(4.7%) 139612 0
2008(13.1%) 157935 3752
2009(30.8%) 206522 (470.4%) 21401
2010(39.8%) 288618 (140.2%) 51399
2011(16.6%) 336515 (33.4%) 68564
2012(3.7%) 348858 (-10.1%) 61659
2013(4.4%) 364119 (14.9%) 70846
2014(5.4%) 383846 (15.9%) 82140
2015(2.9%) 394962 (0.9%) 82909
2016(-4.8%) 375953 (-10.1%) 74568
2017(-16.9%) 312530 (-6.6%) 69633
2018(12.1%) 350257 (5.1%) 73203
2019(9.4%) 383062 (6.4%) 77877
2020(-18.1%) 313873 (-26.1%) 57590
2021 114615 22938

Utlånt innlån pr. år

ÅrUtlånt innlånUtlånt lånerinitiert innlån
1997 42392 0
1998(39.0%) 58914 0
1999(19.1%) 70144 0
2000(12.7%) 79087 0
2001(1.0%) 79843 0
2002(2.1%) 81528 0
2003(-1.9%) 79966 0
2004(21.9%) 97440 0
2005(27.6%) 124366 0
2006(12.9%) 140424 0
2007(4.5%) 146780 0
2008(10.4%) 162062 2347
2009(16.9%) 189468 (576.2%) 15871
2010(21.3%) 229893 (140.0%) 38085
2011(26.1%) 289818 (68.2%) 64073
2012(11.0%) 321793 (16.4%) 74613
2013(7.4%) 345740 (21.7%) 90774
2014(4.4%) 361057 (9.1%) 99046
2015(4.5%) 377445 (4.8%) 103796
2016(-3.0%) 366116 (-1.8%) 101879
2017(-3.8%) 352332 (-8.2%) 93486
2018(6.4%) 375013 (10.8%) 103580
2019(13.7%) 426405 (11.5%) 115454
2020(-15.4%) 360540 (-23.9%) 87854
2021 143701 36665

Fjernlånsbestilling pr. år

ÅrFjernlånsbestilling mottattFjernlånsbestilling lånerinitiert mottatt
2004 157189 0
2005(20.1%) 188787 0
2006(-1.5%) 185865 0
2007(2.8%) 191000 0
2008(10.3%) 210699 5245
2009(15.8%) 243918 (350.4%) 23623
2010(19.0%) 290224 (93.4%) 45691
2011(4.9%) 304494 (42.2%) 64986
2012(-2.8%) 295971 (-9.7%) 58698
2013(-2.0%) 290028 (10.3%) 64769
2014(4.4%) 302860 (5.1%) 68095
2015(7.2%) 324667 (12.2%) 76409
2016(-17.0%) 269393 (-26.0%) 56507
2017(-97.8%) 5873 (-99.0%) 585
2018(-42.9%) 3351 (-38.5%) 360
2019(-41.9%) 1947 (-48.3%) 186
2020(-45.1%) 1068 (-75.3%) 46
2021 216 23

Fjernlån (utlån) utført pr. år

ÅrFjernlån
1999 30393
2000(856.4%) 290664
2001(1.7%) 295495
2002(10.7%) 327257
2003(7.5%) 351771
2004(5.8%) 372039
2005(-1.4%) 366785
2006(-3.6%) 353704
2007(4.6%) 369963
2008(10.2%) 407837
2009(8.3%) 441836
2010(14.5%) 505811
2011(3.9%) 525726
2012(-2.6%) 512195
2013(0.9%) 516706
2014(6.4%) 549663
2015(6.5%) 585543
2016(-3.6%) 564705
2017(-35.1%) 366278
2018(2.8%) 376517
2019(2.9%) 387521
2020(-19.4%) 312352
2021 109133

Innlevering for annet bibliotek pr. år

ÅrInnleveringer
2007 2458
2008(825.4%) 22747
2009(82.4%) 41491
2010(44.7%) 60054
2011(22.2%) 73376
2012(24.9%) 91652
2013(10.7%) 101433
2014(13.6%) 115201
2015(7.7%) 124101
2016(-6.9%) 115525
2017(-25.8%) 85761
2018(-5.2%) 81320
2019(4.7%) 85179
2020(-25.8%) 63163
2021 11144

Mottatt depoteksemplar pr. år

ÅrMottatt
2009 12114
2010(282.5%) 46333
2011(20.8%) 55983
2012(3.4%) 57907
2013(3.8%) 60081
2014(1.8%) 61168
2015(-3.4%) 59106
2016(15.7%) 68371
2017(-63.1%) 25243
2018(77.4%) 44770
2019(5.6%) 47295
2020(-17.9%) 38813
2021 13082

BIBLIOFIL holder forøvrig orden på:

Total mediebestand i norske bibliotek pr. 2008: 56 millioner (kilde: ABM-Utvikling)

Antall eksemplarer 29,305,967 
Antall forskjellige titler 14,891,619 
Antall lånere 5,030,467 

Utlån 1996

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,221,31559
Februar1,180,60459
Mars1,270,19961
April1,073,59163
Mai983,55963
Juni891,82564
Juli868,95263
August952,42465
September1,167,71066
Oktober1,348,39166
November1,242,04667
Desember832,21268

Totalt antall utlån i 1996: 13,032,828


Utlån 1997

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,341,82169
Februar1,190,12969
Mars1,149,43170
April1,278,12370
Mai1,038,09470
Juni926,44771
Juli827,82669
August935,91271
September1,242,20674
Oktober1,354,58273
November1,234,71374
Desember897,39474

Totalt antall utlån i 1997: 13,416,678


Utlån 1998

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,396,58277
Februar1,250,66179
Mars1,360,62976
April1,185,86374
Mai982,71775
Juni990,86876
Juli908,92674
August1,100,58780
September1,379,46181
Oktober1,421,81081
November1,324,51381
Desember979,56882

Totalt antall utlån i 1998: 14,282,185


Utlån 1999

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,394,32583
Februar1,326,85986
Mars1,586,03090
April1,219,32594
Mai1,073,66199
Juni1,139,17998
Juli932,99195
August1,174,452103
September1,493,878110
Oktober1,522,268111
November1,567,578113
Desember1,074,859121

Totalt antall utlån i 1999: 15,505,405


Utlån 2000

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,557,318123
Februar1,592,406119
Mars1,634,164121
April1,287,075123
Mai1,285,266124
Juni1,156,753120
Juli990,250102
August1,332,586123
September1,474,519124
Oktober1,640,703129
November1,640,875129
Desember1,100,415129

Totalt antall utlån i 2000: 16,692,330


Utlån 2001

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,684,669131
Februar1,466,468131
Mars1,629,375136
April1,382,137134
Mai1,258,373138
Juni1,140,563131
Juli1,026,175102
August1,359,415142
September1,487,183144
Oktober1,724,563153
November1,636,945163
Desember1,067,520170

Totalt antall utlån i 2001: 16,863,386


Utlån 2002

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,764,783180
Februar1,579,519184
Mars1,502,002191
April1,601,098192
Mai1,260,779188
Juni1,198,679186
Juli1,177,313110
August1,351,793193
September1,617,269209
Oktober1,802,915214
November1,698,135223
Desember1,163,237214

Totalt antall utlån i 2002: 17,717,522


Utlån 2003

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,797,112233
Februar1,585,680234
Mars1,738,011239
April1,517,039242
Mai1,446,804245
Juni1,261,278243
Juli1,126,397114
August1,432,468255
September1,737,631275
Oktober1,861,176284
November1,718,176284
Desember1,251,441283

Totalt antall utlån i 2003: 18,473,213


Utlån 2004

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,769,896317
Februar1,665,480329
Mars1,940,923370
April1,601,416382
Mai1,346,302375
Juni1,444,557372
Juli1,135,427114
August1,558,401374
September1,911,580427
Oktober1,926,238423
November2,015,362443
Desember1,491,160428

Totalt antall utlån i 2004: 19,806,742


Utlån 2005

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,008,026454
Februar1,791,942455
Mars1,857,194455
April1,829,422457
Mai1,562,302454
Juni1,406,063441
Juli1,081,965128
August1,690,459431
September1,941,488461
Oktober1,986,069470
November2,054,337477
Desember1,399,454473

Totalt antall utlån i 2005: 20,608,721


Utlån 2006

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,979,873492
Februar1,730,852494
Mars2,003,550511
April1,641,516513
Mai1,567,576515
Juni1,348,700486
Juli1,070,998136
August1,701,191495
September1,944,488533
Oktober2,040,355540
November2,041,574544
Desember1,369,824540

Totalt antall utlån i 2006: 20,440,497


Utlån 2007

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,002,900551
Februar1,754,984549
Mars2,023,886547
April1,586,104557
Mai1,599,861562
Juni1,386,125529
Juli1,241,786158
August1,762,209545
September1,970,251574
Oktober2,165,388577
November2,048,214585
Desember1,337,672577

Totalt antall utlån i 2007: 20,879,380


Utlån 2008

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,154,264596
Februar1,948,541600
Mars1,846,558601
April1,999,558604
Mai1,569,692593
Juni1,470,161561
Juli1,266,390164
August1,923,119580
September2,086,379612
Oktober2,257,723623
November2,158,174622
Desember1,493,728610

Totalt antall utlån i 2008: 22,174,287


Utlån 2009

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,132,759630
Februar1,923,684625
Mars2,223,184636
April1,892,379634
Mai1,699,800628
Juni1,565,486604
Juli1,408,711169
August2,150,399608
September2,148,324641
Oktober2,203,392640
November2,169,924635
Desember1,537,250631

Totalt antall utlån i 2009: 23,055,292


Utlån 2010

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,076,853640
Februar1,954,851645
Mars2,336,409649
April1,874,629650
Mai1,634,324653
Juni1,578,169623
Juli1,323,915176
August2,313,005647
September2,193,783678
Oktober2,146,655674
November2,225,271688
Desember1,591,063679

Totalt antall utlån i 2010: 23,248,927


Utlån 2011

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,239,055695
Februar2,039,854683
Mars2,317,102689
April1,853,564687
Mai1,946,188687
Juni1,622,545650
Juli1,311,163189
August2,325,093663
September2,125,670685
Oktober2,160,131691
November2,246,205706
Desember1,626,265696

Totalt antall utlån i 2011: 23,812,835


Utlån 2012

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,304,425723
Februar2,160,967719
Mars2,363,899718
April1,869,819725
Mai1,816,752719
Juni1,720,367697
Juli1,480,210187
August2,530,884722
September2,153,845749
Oktober2,330,102749
November2,296,301748
Desember1,502,426732

Totalt antall utlån i 2012: 24,529,997


Utlån 2013

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,405,247747
Februar2,045,545746
Mars2,082,962747
April2,298,742749
Mai1,878,440743
Juni1,714,402717
Juli1,564,824199
August2,732,465741
September2,205,810750
Oktober2,376,337767
November2,310,475772
Desember1,654,759759

Totalt antall utlån i 2013: 25,270,008


Utlån 2014

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,392,598775
Februar2,107,601776
Mars2,327,803780
April2,015,633767
Mai1,819,750768
Juni1,706,531741
Juli1,460,267199
August2,679,811737
September2,372,863773
Oktober2,335,107772
November2,250,797789
Desember1,720,714786

Totalt antall utlån i 2014: 25,189,475


Utlån 2015

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,338,815806
Februar2,085,856799
Mars2,392,007801
April1,936,193798
Mai1,781,298790
Juni1,805,549777
Juli1,551,986198
August2,766,607772
September2,233,905801
Oktober2,268,603803
November2,203,988810
Desember1,681,175785

Totalt antall utlån i 2015: 25,045,982


Utlån 2016

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,161,169807
Februar2,162,895809
Mars2,135,826801
April2,179,964808
Mai1,805,003798
Juni1,876,033770
Juli1,518,433199
August2,845,753790
September2,133,197814
Oktober1,786,961812
November1,797,916827
Desember1,300,539805

Totalt antall utlån i 2016: 23,703,689


Utlån 2017

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,887,371822
Februar1,595,882821
Mars1,832,900820
April1,521,814803
Mai1,478,798803
Juni1,360,854787
Juli1,165,872201
August2,371,633792
September1,759,838818
Oktober1,764,036819
November1,794,263813
Desember1,225,405799

Totalt antall utlån i 2017: 19,758,666


Utlån 2018

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,796,102819
Februar1,507,089814
Mars1,588,803802
April1,626,842807
Mai1,299,704787
Juni1,354,269774
Juli1,115,705201
August2,337,443783
September1,751,171803
Oktober1,836,008801
November1,819,814805
Desember1,239,103787

Totalt antall utlån i 2018: 19,272,053


Utlån 2019

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,940,479838
Februar1,605,084828
Mars1,812,109839
April1,579,554824
Mai1,549,201819
Juni1,417,755790
Juli1,290,693190
August2,444,372812
September1,840,607835
Oktober1,963,935852
November1,803,004865
Desember1,220,374832

Totalt antall utlån i 2019: 20,467,167


Utlån 2020

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,890,765860
Februar1,654,487849
Mars960,318846
April344,870506
Mai596,637623
Juni1,104,892699
Juli1,104,149196
August2,077,580799
September1,673,850843
Oktober1,681,177834
November1,681,097833
Desember1,311,663821

Totalt antall utlån i 2020: 16,081,485


Utlån 2021

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,627,956868
Februar1,577,984867
Mars1,496,981876
April335,681734
Mai00
Juni00
Juli00
August00
September00
Oktober00
November00
Desember00

Totalt antall utlån i 2021: 5,038,602


Utlån sortert på måned


Brev sendt på SMS

 ReserveringsbrevForhåndsvarslerPurrebrev
2017902481658559139727
2018946456681199163647
20191074347736849174541
20201098659549852170688
202138013517560942038

Dataene er innsamlet fra følgende bibliotek:

 • Rena skolebibliotek (AAmRenSk)
 • Bjarnetjønna skole (AGBjarSk)
 • Sandnes barneskole (AGSandSk)
 • Sandnessjøen U.skole (AGSanduSk)
 • Søvik oppvekstsenter (AGSoviSk)
 • Ura skolebibliotek (AGUraSk)
 • Aursmoen skolebibliotek (AHAurSk)
 • Bjørkelangen skolebibliotek (AHBjoSk)
 • Bråte skolebibliotek (AHBraSk)
 • Haneborg skolebibliotek (AHHanSk)
 • Løken og Hofmoen skolebibliotek (AHLokSk)
 • Setskog oppvekstsenter, biblioteket (AHSetSk)
 • Arnestad barneskole (AKArSk)
 • Billingstad barneskole (AKBiSk)
 • Blakstad barneskole (AKBlSk)
 • Bondi barneskole (AKBoSk)
 • Borgen ungdomsskole (AKBouSk)
 • Drengsrud barneskole (AKDrSk)
 • Hagaløkka barneskole (AKHaSk)
 • Heggedal barneskole (AKHeSk)
 • Hofstad barneskole (AKHoSk)
 • Hovedgården ungdomsskole (AKHouSk)
 • Hvalstad barneskole (AKHvSk)
 • Jansløkka barneskole (AKJaSk)
 • Landøya ungdomsskole (AKLaSk)
 • Mellom-Nes barneskole (AKMnSk)
 • Nesøya barneskole (AKNeSk)
 • Risenga ungdomsskole (AKRiSk)
 • Rønningen barneskole (AKRoSk)
 • Solberg barneskole (AKSoSk)
 • Solvang ungdomsskole (AKSouSk)
 • Torstad ungdomsskole (AKToSk)
 • Vardåsen barneskole (AKVaSk)
 • Vettre barneskole (AKVeSk)
 • Vollen ungdomsskole. Biblioteket (AKVuSk)
 • Alta ungdomsskole (ALAltuSk)
 • Aronnes skole (ALAronSk)
 • Bossekop skole (ALBossSk)
 • Elvebakken skole (ALElveSk)
 • Gakori skole (ALGakoSk)
 • Kaafjord skole (ALKafjSk)
 • Kaiskuru Nærmiljøsenter (ALKaisSk)
 • Komsa skole (ALKomsSk)
 • Korsfjord skole (ALKorsSk)
 • Kvalfjord skole (ALKvalSk)
 • Leirbotn oppvekstsenter (ALLeirSk)
 • Øvre Alta skole (ALOvreSk)
 • Rafsbotn skole (ALRafsSk)
 • Saga skole (ALSagaSk)
 • Sandfallet ungdomsskole (ALSanuSk)
 • Talvik skole (ALTlvkSk)
 • Tverrelvdalen skole (ALTverSk)
 • Andenes skole (ANAndSk)
 • Asdal skolebibliotek (ARAsdaSk)
 • Birkenlund skolebibliotek (ARBirkSk)
 • Eydehavn skolebibliotek (AREydSk)
 • Hisøy skolebibliotek (ARHisSk)
 • Moltemyr skolebibliotek (ARMoltSk)
 • Myra skolebibliotek (ARMyrSk)
 • Nedenes skolebibliotek (ARNedSk)
 • Nesheim skolebibliotek (ARNesSk)
 • Roligheden skolebibliotek (ARRolSk)
 • Rykene oppvekstsenter. Biblioteket (ARRykSk)
 • Sandnes skolebibliotek (ARSandSk)
 • Stinta skolebibliotek (ARStinSk)
 • Strømmen skolebibliotek (ARStrSk)
 • Stuenes skolebibliotek (ARStuSk)
 • Arendal voksenopplæring (ARVoksSk)
 • Arendal Rådhus, Fagbiblioteket (ARadhus)
 • Davanger skolebibliotek (ASDavSk)
 • Erdal skolebibliotek (ASErdSk)
 • Erdal ungdomsskole. (ASErduSk)
 • Fauskanger skole (ASFauSk)
 • Florvåg skole, Kleppestø (ASFlorSk)
 • Follese skole, Askøy (ASFolSk)
 • Hanøy skole (ASHanSk)
 • Haugland skolebibliotek (ASHauSk)
 • Hetlevik skole (ASHetSk)
 • Hop skole (ASHopSk)
 • Kleppe skolebibliotek (ASKleSk)
 • Kleppestø skolebibliotek (ASKlepSk)
 • Kleppestø ungdomsskole (ASKleuSk)
 • Ravnanger ungdomsskole (ASRavnSk)
 • Strusshamn skolebibliotek (ASStrSk)
 • Tveit skole, Askøy (ASTveSk)
 • AalesuSk
 • Åssiden skolebibliotek (AasBib)
 • Åsgården skol (AasgBib)
 • Ålesund bibliotek (AleBib)
 • Ålesund grunnskoler (AleSkBib)
 • Kulturbadet bibliotek (AlstBib)
 • Alstad ungdomsskole. Biblioteket (AlsuBib)
 • Alta Bibliotek (AltaBib)
 • Åmot Folkebibliotek (AmotBib)
 • Andøy folkebibliotek (AndBib)
 • Andebu bibliotek (AndeBib)
 • Askøy bibliotek (AoyBib)
 • Arendal bibliotek (ArnBib)
 • Askerbibliotekene (AskBib)
 • AskoBib
 • Åsnes folkebibliotek (AsnBib)
 • Aurskog-Høland bibliotek (AuHoBib)
 • AurBib
 • Austevoll folkebibliotek (AustBib)
 • Grasmyr ungdomsskole. Biblioteket (BAGrasSk)
 • Herre skolebibliotek (BAHerrSk)
 • Langesund barneskole. Biblioteket (BALandSk)
 • Langesund ungdomsskole. Biblioteket (BALangSk)
 • Rønholt skolebibliotek (BARonSk)
 • Rugtvedt skolebibliotek (BARugSk)
 • Stathelle skolebibliotek (BAStatSk)
 • Ballangen skolebibliotek (BLBalSk)
 • Alstad skolebibliotek (BOAlsbSk)
 • Aspåsen skolebibliotek (BOAspSk)
 • Bodøsjøen skole (BOBosoSk)
 • Bodø fengsel. Biblioteket (BOFngBib)
 • Grønnåsen skole (BOGroSk)
 • Hunstad barneskole (BOHunBSk)
 • Hunstad U.skole (BOHunUSk)
 • Kjerringøy skole (BOKjerSk)
 • Løpsmark skolebibliotek (BOLopSk)
 • Misvær skole (BOMisvSk)
 • Østbyen skole (BOOstSk)
 • Saltstraumen skole (BOSaltSk)
 • Skjerstad oppvekstsenter. Biblioteket (BOSkjSk)
 • Bodø voksenopplæring (BOVoksSk)
 • Bø skule (BTBoSk)
 • Bø ungdomsskule (BTBouSk)
 • Folkestad skole (BTFolkSk)
 • Gvarv skole (BTSauSk)
 • Øygardsbiblioteka (BVestBib)
 • Bamble bibliotek (BamBib)
 • Ådnamarka skule (BgAdnSk)
 • Alrekstad skole (BgAleSk)
 • Alvøen skole (BgAlvSk)
 • Apeltun skole (BgApeSk)
 • Åstveit skole (BgAstSk)
 • Aurdalslia skole (BgAurSk)
 • Bjørndalsskogen skole (BgBjoSk)
 • Blokkhaugen skole (BgBloSk)
 • Bønes skole (BgBonSk)
 • Breimyra skole (BgBreSk)
 • Bergen Byarkiv (BgByark)
 • Fagavdeling barnehage og skole (BgByrSk)
 • Christi Krybbe skoler (BgChrSk)
 • Damsgård skole (BgDamSk)
 • Eidsvåg skole (BgEidSk)
 • Fjellsdalen skole (BgFjeSk)
 • Flaktveit skolebibliotek (BgFlaSk)
 • Fridalen skole (BgFriSk)
 • Garnes skule (BgGarSk)
 • Garnes ungdomsskule (BgGaruSk)
 • Gimle skole (BgGimSk)
 • Holen skole ungdomstrinnet (BgHasSk)
 • Haukås skole (BgHauaSk)
 • Haugland skulebibliotek (BgHaugSk)
 • Haukedalen skole (BgHaukSk)
 • Haukeland skole (BgHaulSk)
 • Hellen skole (BgHellSk)
 • Hjellestad skolebibliotek (BgHjeSk)
 • Holen skole barnetrinnet (BgHolSk)
 • Hop skole (BgHopSk)
 • Hordvik skolebibliotek (BgHorSk)
 • BgIndSk
 • Kaland skole (BgKalSk)
 • Kalvatræet skole (BgKalvSk)
 • Kirkevoll skole (BgKirSk)
 • Kjøkkelvik skole (BgKjoSk)
 • Kringlebotn skole (BgKriSk)
 • Krokeide skolebibliotek (BgKroSk)
 • Krohnengen skole (BgKrohSk)
 • Kronstad skole (BgKronSk)
 • Kyrkjekrinsen skole (BgKyrSk)
 • Landås skole (BgLanSk)
 • Li skolebibliotek (BgLiSk)
 • Liland skole (BgLilSk)
 • Loddefjord skole (BgLodSk)
 • Lone skule (BgLonSk)
 • Løvås skole (BgLovSk)
 • Lynghaug skole (BgLynSk)
 • Lyshovden skole (BgLysSk)
 • Marikollen skole (BgMarSk)
 • Mathopen skole (BgMatSk)
 • Midtun skole (BgMidSk)
 • Minde skole (BgMinSk)
 • Mjølkeråen skole (BgMjoSk)
 • Møhlenpris skole (BgMohSk)
 • Nattland skole (BgNatSk)
 • Ny Krohnborg skole (BgNkroSk)
 • Nordnes skole (BgNorSk)
 • Nordvik skole (BgNorvSk)
 • Nygård skolebibliotek (BgNygSk)
 • Nygårdslien skole (BgNyglSk)
 • Olsvik skolebibliotek (BgOlsSk)
 • Ortun skole (BgOrtSk)
 • Paradis skole (BgParSk)
 • Rå skole (BgRaaSk)
 • Rådalslien skolebibliotek (BgRadSk)
 • Riple skole (BgRipSk)
 • Rolland skole (BgRolSk)
 • Rothaugen skole (BgRotSk)
 • Sædalen skole (BgSadaSk)
 • Salhus skole (BgSalSk)
 • Sælen skole (BgSaleSk)
 • BgSamSk
 • Sandgotna skole (BgSanSk)
 • Seljedalen skole (BgSelSk)
 • Skeie skole (BgSkeSk)
 • Skjold skole (BgSkjSk)
 • Skranevatnet skole (BgSkrSk)
 • Slåtthaug skole (BgSlaSk)
 • Slettebakken skole (BgSleSk)
 • Smørås skole (BgSmoSk)
 • Søråshøgda skole (BgSoraSk)
 • Søreide skole (BgSoreSk)
 • Storetveit skole (BgStorSk)
 • Tertnes skole (BgTerSk)
 • Trengereid oppveksttun (BgTreSk)
 • BgTunSk
 • Tveiterås skole (BgTveSk)
 • Ulsetskogen skole (BgUlseSk)
 • Ulsmåg skole (BgUlsmSk)
 • Vadmyra skole (BgVadSk)
 • Varden skole (BgVarSk)
 • Voksenopplæring (BgVokSk)
 • Ytrebygda skole (BgYtrSk)
 • Ytre Arna skule (BgYtreSk)
 • Bjerkreim folkebibliotek (BjerkBib)
 • Bokn bibliotek (BknBib)
 • Bømlo folkebibliotek (BmloBib)
 • Bankgata skolebibliotek (BnkuBib)
 • Midt-Telemark bibliotek (BoBib)
 • Stormen bibliotek (BodBib)
 • Bø i Vesterålen folkebibliotek (BoeVeBib)
 • Bølehøgda skolebibliotek (BolBib)
 • Børresen skolebibliotek (BorBib)
 • Bratbergkleiva skole Skien (BrbBib)
 • Bergen Off. Bibliotek (BrgBib)
 • BrgrBib
 • Bærum bibliotek (BrmBib)
 • Viken fylkesbibliotek (BuskSkSk)
 • Bytårnet ungdomsskole (BytBib)
 • Det flerspråklige bibliotek (DFBBib)
 • Åskollen skolebibliotek (DKAasSk)
 • Aronsløkka skolebibliotek (DKAronSk)
 • Bragernes skolebibliotek (DKBragSk)
 • Brandengen skolebibliotek (DKBranSk)
 • Danvik skolebibliotek (DKDanSk)
 • Fjell skolebibliotek (DKFjelSk)
 • Frydenhaug skolebibliotek (DKFrydSk)
 • Hallermoen skolebibliotek (DKHallSk)
 • Introduksjonssenteret i Drammen (DKIntro)
 • Kjøsterud skole (DKKjoSk)
 • Øren skolebibliotek (DKOreSk)
 • Rødskog skolebibliotek (DKRodSk)
 • Skoger skolebibliotek (DKSkogSk)
 • Marienlyst skole (DKStroSk)
 • Vestbygda skolebibliotek (DKVestSk)
 • Dale skulebibliotek (DaleVgs)
 • Dønna bibliotek (DonnBib)
 • DrmBib
 • Mysen ungdomsskole. Biblioteket (EKEidsSk)
 • Mysen skolebibliotek (EKMysSk)
 • Indre Østfold Fengselsbibliotek (EKOstFng)
 • Elverum Læringssenter (ELElvLar)
 • Elverum ungdomsskole (ELElvUSk)
 • Frydenlund skole (ELFrydSk)
 • Hanstad skole (ELHansSk)
 • Hernes skole (ELHernSk)
 • Kirkeby oppvekstsenter (ELKirkSk)
 • Lillemoen skole (ELLillSk)
 • Søbakken skole (ELSobaSk)
 • Sørskogbygda skole (ELSoskSk)
 • Utstyrsbiblioteket i Elverum (ELUtstBi)
 • Vestad skole (ELVestSk)
 • Ydalir skole, Elverum (ELYdaSk)
 • Enebakk ungdomsskole (ENEneSk)
 • Engerdal barne- og ungdomsskole (ENEngSk)
 • Hauglia skole (ENHaugSk)
 • Mjær ungdomsskole. Biblioteket (ENMjarSk)
 • Stranden skole (ENStraSk)
 • Ytre Enebakk skole (ENYtEnSk)
 • ETEngeSk
 • EbbBib
 • Eigersund folkebibliotek (EigerBib)
 • Eidsvoll bibliotek (EivoBib)
 • Elverum bibliotek (ElveBib)
 • Enebakk bibliotek (EneBib)
 • Engerdal folkebibliotek (EngBib)
 • Evenes folkebibliotek (EvenBib)
 • Farsund barne- og ungdomsskole (FAFarSk)
 • Lista ungdomsskole (FALisSk)
 • Ore skole (FAOreSk)
 • Vanse skole (FAVanSk)
 • Hovinhøgda skolebibliotek (FETHovSk)
 • Riddersand skole (FETRidSk)
 • Øvrebygda skule (FIOvrSk)
 • Rimbareid barne og ungdomsskule (FIRimSk)
 • Sælevik skule (FISalSk)
 • Hafstad vgs (FKHafSk)
 • Mo og Øyrane Videregående skule (FKOyrSk)
 • Grunnskulane i Førde kommune (FKSlSk)
 • Flekkefjord U.skole (FLFluSk)
 • Gyland skole (FLGylSk)
 • Hidra skole (FLHidSk)
 • Sira skole (FLSiraSk)
 • Søyland skolebibliotek (FLSlaSk)
 • Sunde skolebibliotek (FLSunSk)
 • Årum skole (FRAarSk)
 • Ambjørnrød skole (FRAmbSk)
 • Begby barne- og ungdomsskole (FRBegSk)
 • Borge skole (FRBorSk)
 • Borge ungdomsskole (FRBoruSk)
 • Cicignon barne- og u. skole (FRCicSk)
 • Fredrikstad museum (FRFrdMus)
 • Vestbygda ungdomsskole (FRGauSk)
 • Gudeberg barne- og u. skole (FRGudSk)
 • Gressvik ungdomsskole (FRGvkSk)
 • Hauge skole (FRHauSk)
 • Haugeåsen ungdomsskole (FRHauaSk)
 • Hurrød skole (FRHurSk)
 • Kjølberg skole (FRKlbSk)
 • Kråkerøy ungdomsskole (FRKraSk)
 • Kvernhuset ungdomsskole (FRKvhSk)
 • Lunde skole (FRLunSk)
 • Manstad skole (FRManSk)
 • Sagabakken skole (FRNabSk)
 • Nøkleby skole (FRNokSk)
 • Nylende skole (FRNylSk)
 • Pedagogisk senter (FRPedSen)
 • PPT (FRPptTj)
 • Råkollen skole (FRRakSk)
 • Rødsmyra skole (FRRdmSk)
 • Rekustad skole (FRRekSk)
 • Rød skole, Kråkerøy (FRRodkSk)
 • Rød skole, Onsøy (FRRodoSk)
 • Slevik skole (FRSleSk)
 • Trara skole (FRTraSk)
 • Torp skole (FRTrpSk)
 • Torsnes skole (FRTsnSk)
 • Trosvik skole (FRTvkSk)
 • Fada
 • Fagerheim skolebibliotek (FagBib)
 • Farsund bibliotek (FarsBib)
 • FetBib
 • Garderåsen skole (FetGarSk)
 • Fet skolebibliotek (Dalen og Østersund) (FetSk)
 • FetSkole
 • Skulane i Fjell (FjellSk)
 • Pedagogisk senter Fjell (FjlPedSk)
 • Flakstad folkebibliotek (FlakBib)
 • Flekkefjord bibliotek (FlekBib)
 • Flosta skolebibliotek (FlstBib)
 • ForsBib
 • Fredrikstad bibliotek (FrdBib)
 • Førre skole (FreBib)
 • Frakkagjerd ungdomsskule (FrkBib)
 • Førland skule (FrlnBib)
 • Vadsø barneskole (FsnBib)
 • Bjørnafjorden bibliotek Eikelandsosen (FusaBib)
 • Gjerdrum barneskole (GJGjebSk)
 • Gjerdrum ungdomsskole (GJGusSk)
 • Veståsen skolebibliotek (GJVestSk)
 • Gjøvik-skolene (GJoSk)
 • Gausdal ungdomsskole. Biblioteket (GKGauSk)
 • GamvBib
 • Gausdal bibliotek (GausBib)
 • Gimsøy skole (GimBib)
 • Gjesdal folkebibliotek (GjesBib)
 • Gjesdalskolene (GjesSk)
 • Gjøvik bibliotek (GjoBib)
 • Gjerpen ungdomsskole, Skien (GjuBib)
 • GlpBib
 • Galterud skole. Biblioteket (GltBib)
 • Granly skolebibliotek (GraBib)
 • Grinde skule (GrdBib)
 • Gjerdrum folkebibliotek (GrmBib)
 • Grue folkebibliotek (GrueBib)
 • GrvBib
 • Gulskogen skole (GulBib)
 • Tistedal skole (HAAsSk)
 • Berg skole (HABeSk)
 • Folkvang skole (HAFoSk)
 • Gimle skolebibliotek (HAGiSk)
 • Hjortsberg skole (HAHjSk)
 • Halden fengselsbibliotek (HAHldFng)
 • Låby skole (HALaaSk)
 • Kongeveien skole (HAOebSk)
 • Os skole (HAOsSk)
 • Prestebakke skole (HAPrSk)
 • Risum ungdomsskole (HARiSk)
 • Rødsberg skole (HARoeSk)
 • Solheim skole (HASoSk)
 • Strupe ungdomsskole (HAStSk)
 • Baksalen skolebibliotek (HFBakSk)
 • Breilia Ungdomsskole, Hammerfest (HFBreiSk)
 • Fjordtun Skole, Hammerfest (HFFjoSk)
 • Fuglenes skolebibliotek (HFFugSk)
 • Hof skolebibliotek, Holmestrand (HFHofSk)
 • Reindalen skolebibliotek (HFReiSk)
 • Fister skole (HJFistSk)
 • Hjelmeland skule (HJHjelSk)
 • Ajer ungdomsskolebibliotek, Hamar (HKAjerSk)
 • Børstad skolebibliotek, Hamar (HKBorSk)
 • Ener ungdomsskole, Hamar (HKEnerSk)
 • Greveløkka skolebibliotek (HKGrevSk)
 • Hedmark fengsel,Hamar (HKHmrFng)
 • Ingeberg skolebibliotek (HKIngeSk)
 • Lovisenberg skolebibliotek (HKLovSk)
 • Lunden skolebibliotek (HKLundSk)
 • Prestrud skolebibliotek, Hamar (HKPreSk)
 • Ridabu skolebibliotek (HKRidaSk)
 • Rollsløkken skolebibliotek (HKRollSk)
 • Solvang skolebibliotek, Hamar (HKSolSk)
 • Storhamar skole (HKStorSk)
 • Bastoy fengsel (HOBasFng)
 • Borre ungdomsskole (HOBorrSk)
 • Holtan ungdomsskole (HOHoltSk)
 • Sentrumskolens bibliotek (HOSentSk)
 • Bergseng skolebibliotek (HSBerSk)
 • Hagebyen skole (HSHageSk)
 • Harstad skolebibliotek (HSHarSk)
 • Kanebogen skole, Harstad (HSKaneSk)
 • Kila skole (HSKilaSk)
 • Seljestad skolebibliotek (HSSelSk)
 • Seljestad ungdomsskole (HSSeluSk)
 • Sørvik skolebibliotek (HSSorSk)
 • Stangnes skole (HSStanSk)
 • Åttekanten skole (HVAknSk)
 • Floren skole (HVFloSk)
 • Hvaler ungdomsskole (HVHvlSk)
 • Hå folkebibliotek (HaBib)
 • Hammerfest bibliotek (HamBib)
 • Haugesund folkebibliotek (HaugBib)
 • Haugalandmuseene (HaugMus)
 • Hemnes folkebibliotek (HemBib)
 • Skolene i Hemnes (HemSk)
 • Herøy folkebibliotek (HerBib)
 • Høyskolen i Oslo, Avd journalistikk -bibliotek og info-fag, Biblioteket (HioBib)
 • HjmlBib
 • Halden bibliotek (HldBib)
 • HlmsBib
 • Holmestrand og Sande bibliotek (HlmstBib)
 • Hamar bibliotek (HmrBib)
 • Hof folkebibliotek (HofBib)
 • Nordre Vestfold fengsel, avd. Hof (HofFng)
 • Holmen senterbibliotek (Holmen)
 • Hoppern skole. Biblioteket (HopBib)
 • Hope skolebibliotek (HopeBib)
 • Vestland fylkesbibliotek (HordBib)
 • Hordaland fylke, vgs-bibliotekene (HordVgs)
 • Høyanger bibliotek (HoyBib)
 • Harstad bibliotek (HstdBib)
 • Horten bibliotek (HtnBib)
 • Hurdal bibliotek (HurBib)
 • Husbank
 • Hvaler folkebibliotek (HvalBib)
 • Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum (HvalMus)
 • Hervik skule (HvkBib)
 • Askim innbyggertorg og bibliotek (IOAskBib)
 • Askimskolene (IOAskSk)
 • Hovin skole, Spydeberg (IOHovSk)
 • Skjønhaug innbyggertorg og bibliotek (IOSkjBib)
 • Skjønhaugskolene (IOSkjSk)
 • Spydeberg innbyggertorg og bibliotek (IOSpyBib)
 • Spydeberg skole, Spydeberg (IOSpyBsk)
 • Spydeberg-skolene (IOSpySk)
 • Spydeberg ungdomsskole, Spydeberg (IOSpyUsk)
 • Tomter innbyggertorg og bibliotek (IOTomBib)
 • Tomter-skolene (IOTomSk)
 • Jærbiblioteka - Klepp, Sola og Time (JaerBib)
 • Jærmuseet (JaerMus)
 • Jevnaker folkebibliotek (JevnBib)
 • Efteløt skolebibliotek (KKEftSk)
 • Gamlegrendåsen skolebibliotek (KKGamSk)
 • Kongsgårdmoen skolebibliotek (KKKonSk)
 • Raumyr skolebibliotek (KKRauSk)
 • Skavanger skole (KKSkavSk)
 • Skrim ungdomsskole (KKSkriSk)
 • Tislegård ungdomsskole (KKTislSk)
 • Vestsiden ungdomsskole. Biblioteket (KKVestSk)
 • Wennersborg skolebibliotek (KKWenSk)
 • Klepp-skolene (KLKlpSk)
 • KRRosSk
 • KRSonSk
 • KRTunSk
 • Hatlestrand skulebibliotek (KVHatlSk)
 • Kongsvinger hjelpemiddellager (KVHjelp)
 • Husnes ungdomsskule (KVHusnSk)
 • Kongsvinger ungdomsskole. Biblioteket (KVKongSk)
 • Rosendal ungdomsskule. Skulebiblioteket (KVRoseSk)
 • KVRosenSk
 • Roverud skole (KVRoveSk)
 • KaraBib
 • KgbBib
 • Kongerød skole Skien (KgrBib)
 • KjllBib
 • Klæbu folkebibliotek (KlaBib)
 • Klyve skole (KlyBib)
 • Konnerud skole (KnrBib)
 • Kollmyr skolebibliotek (KollBib)
 • Kongsberg bibliotek (KongBib)
 • Rønvik skole (KrkBib)
 • Karmøy folkebibliotek (KrmBib)
 • Karmøy-skolene (KrmSk)
 • Krokemoa barneskole. Biblioteket (KroBib)
 • Kristiansand folkebibliotek (KrsBib)
 • Kristiansand skoler (KrsSk)
 • Kongsvinger fengselsbibliotek (KvFngBib)
 • KvaBib
 • Kvalsund folkebibliotek (KvalBib)
 • Kvinnherad bibliotek (KvinBib)
 • Kvitsøy folkebibliotek (KvitsBib)
 • Kongsvinger bibliotek (KvngBib)
 • Aasen barne- og ungdomsskole (LEAsSk)
 • Ekne skolebibliotek (LEEkneSk)
 • Frol OS, Skolebiblioteket (LEFrolSk)
 • Halsan skole (LEHaSk)
 • LELarmid
 • Musikk- og kulturskolen (LEMuSk)
 • Mule skolebibliotek (LEMulSk)
 • Levanger ungdomsskole (LENesSk)
 • Nesheim skolebibliotek (LENeshSk)
 • Okkenhaug skolebibliotek (LEOkSk)
 • Skogn ungdomsskole (LESkSk)
 • Tuv oppvekstsenter. Biblioteket (LETuvSk)
 • Vårtun Kristne Oppvekstsenter (LEVarSk)
 • LEVgSk
 • Ytterøy Skole (LEYtSk)
 • Hegg skole (LIHeggSk)
 • Heia Skole (LIHeiaSk)
 • Høvik skole (LIHovSk)
 • Hedrum barneskole (LKBomBib)
 • Berg skole. Biblioteket (LKBrgBib)
 • Brunla ungdomsskoles bibliotek (LKBruBib)
 • Byskogen skolebibliotek (LKBysBib)
 • Fagerli skolebibliotek (LKFagBib)
 • Frøystvet skolebibliotek (LKFroBib)
 • Hedrum ungdomsskole. Biblioteket (LKHedBib)
 • Jordet skolebibliotek (LKJorBib)
 • Kvelde skole. Biblioteket (LKKvlBib)
 • Langestrand skolebibliotek (LKLanBib)
 • Mellomhagen ungdomsskole. Biblioteket (LKMelBib)
 • Mesterfjellet skolebibliotek (LKMstBib)
 • Nanset skolebibliotek (LKNanBib)
 • Østre Halsen skolebibliotek (LKOhaBib)
 • Pedagogisk veiledningssenter (LKPedBib)
 • Ra ungdomsskolebibliotek (LKRanBib)
 • Rødbøl skolebibliotek (LKRodBib)
 • Sky skolebibliotek (LKSkyBib)
 • Stavern skolebibliotek (LKStaBib)
 • Tjodalyng barneskoles bibliotek (LKTjoBib)
 • Tjodalyng ungdomsskole. Biblioteket (LKTjuBib)
 • Torstrand skolebibliotek (LKTorBib)
 • Valby skolebibliotek (LKValBib)
 • Åsen skolebibliotek (LOAsenSk)
 • Benterud skole (LOBentSk)
 • Finstad skolebibliotek (LOFinSk)
 • Fjellsrud bibliotek (LOFjeSk)
 • Fjellhamar skolebibliotek, Lørenskog (LOFjelSk)
 • Hammer u.skole Biblioteket (LOHamSk)
 • Kjenn ungdomsskole (LOKjenSk)
 • Kurland skolebibliotek (LOKurSk)
 • Løkenåsen skolebibliotek (LOLokSk)
 • Luhr skole (LOLuhrSk)
 • Rasta skolebibliotek (LORastSk)
 • Solheim skolebibliotek (LOSolSk)
 • Å barneskole. Biblioteket (LYAaSk)
 • Årnes barneskole. Biblioteket (LYArSk)
 • Berge barneskole. Biblioteket (LYBeSk)
 • Lyngdal ungdomsskole. Biblioteket (LYBeuSk)
 • Å ungdomsskole. Biblioteket (LYKoSk)
 • Kvås skole (LYKvasSk)
 • KVS Lyngdal (LYKvgSk)
 • Larvik bibliotek (LarBib)
 • Leirfjord bibliotek (LeirBib)
 • LenBib
 • Levanger bibliotek (LevBib)
 • Lillehammer bibliotek (LhmBib)
 • Lier Bibliotek (LierBib)
 • LierHist
 • Lillås skolebibliotek (LillBib)
 • LkaBib
 • LoLokSk
 • Lødingen bibliotek (LodBib)
 • Lørenskog bibliotek (LorBib)
 • Lund folkebibliotek (LundBib)
 • Lurøy bibliotek (LurBib)
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (LydBib)
 • Lyngdal bibliotek (LyngBib)
 • Lysheim skolebibliotek (LysBib)
 • Åvangen skole (MKAvanSk)
 • Ekholt skole (MKEkhSk)
 • Halmstad skole (MKHalSk)
 • Nøkkeland skole (MKKamSk)
 • Krapfoss skole (MKKrapSk)
 • Larkollen skole (MKLarSk)
 • Øreåsen skole (MKOreSk)
 • Reier skole (MKReieSk)
 • Vang skole (MKVanSk)
 • Ålesund VGS skolebibliotek (MRAleVgs)
 • Atlanten vgs skolebibliotek (MRAtlVgs)
 • Bokbåten i Møre og Romsdal (MRBaat)
 • Borgund vgs skolebibliotek (MRBorVgs)
 • Fagerlia vgs skolebibliotek (MRFagVgs)
 • Fræna vgs skolebibliotek (MRFraVgs)
 • Gjermundnes VGS skolebibliotek (MRGjeVgs)
 • Haram VGS skolebibliotek (MRHarVgs)
 • Kristiansund vgs skolebibliotek (MRKriVgs)
 • Molde vgs skolebibliotek (MRMolVgs)
 • Rauma VGS skolebibliotek (MRRauVgs)
 • Romsdal vgs skolebibliotek (MRRomVgs)
 • Spjelkavik vgs skolebibliotek (MRSpjVgs)
 • Stranda VGS skolebibliotek (MRStrVgs)
 • Sunndal vgs skolebibliotek (MRSunVgs)
 • Surnadal VGS skolebibliotek (MRSurVgs)
 • Sykkylven VGS skolebibliotek (MRSykVgs)
 • UPA Skolen (MRUPASk)
 • Ulstein VGS skolebibliotek (MRUlsVgs)
 • Volda vidaregåande skule, biblioteket (MRVolVgs)
 • Hommelvik skole. Biblioteket (MVHomSk)
 • Hommelvik ungdomsskole. Biblioteket (MVHouSk)
 • Saksvik skole. Biblioteket (MVSakSk)
 • Sveberg skole. Biblioteket (MVSveSk)
 • Vikhammeraasen grendaskole. Biblioteket (MVVigSk)
 • Vikhammer skole. Biblioteket (MVVikSk)
 • Vikhammer ungdomsskole. Biblioteket (MVViuSk)
 • Madsebakken skolebibliotek (MadsBib)
 • Malvik bibliotek (MalBib)
 • Melløs skole (MellBib)
 • Mjøsmuseet (MjosMus)
 • Melkevarden skolebibliotek (MkvBib)
 • MlsBib
 • Mo og Jølster skulebibliotek (MoJoVgs)
 • Møre og Romsdal fylkesbibliotek (MoreBib)
 • Mørkvedmarka skole (MorkBib)
 • Moskenes folkebibliotek (MoskBib)
 • Mossebibliotekene (MossBib)
 • Mosterøy skole (MostBib)
 • Ankenes skolebibliotek (NAAnkbSk)
 • Ankenes ungdomsskole. Biblioteket. (NAAnkuSk)
 • Beisfjord skolebibliotek (NABeisSk)
 • Bjerkvik skolebibliotek (NABjeSk)
 • Fagernes skolebibliotek (NAFagSk)
 • Narvik ungdomsskole (NAFraSk)
 • Håkvik skolebibliotek (NAHakSk)
 • Parken ungdomsskole. Biblioteket. (NAPrkuSk)
 • Seines skolebibliotek (NASeiSk)
 • Skistua skole (NASkiSk)
 • Skjomen skolebibliotek (NASkjoSk)
 • Straumsnes skolebibliotek (NAStraSk)
 • Frydenlund skole (NATarSk)
 • Villaveien skolebibliotek (NAVillSk)
 • Naustdal skule (NDNausSk)
 • Åsen skole (NEAsnSk)
 • Eknes ungdomsskole (NEEknSk)
 • Killingrud ungdomsskole (NEKilSk)
 • Krokstad skole (NEKroSk)
 • Mjøndalen skolebibliotek (NEMjoSk)
 • Solberg skole, biblioteket (NESolSk)
 • Steinberg skolebibliotek (NESteSk)
 • Stenseth skole, biblioteket (NEStenSk)
 • Veiavangen ungdomsskole, biblioteket (NEVeiSk)
 • Nordland kunst- og filmfagskole (NFilmSk)
 • Hagen skolebibliotek (NIHagSk)
 • Hakadal skolebibliotek (NIHakSk)
 • Holumskogen skolebibliotek (NIHolSk)
 • Kirkeby skolebibliotek (NIKirSk)
 • Nittedal ungdomsskole (NINitSk)
 • Rotnes skolebibliotek (NIRotSk)
 • NISkoSk
 • Slattum skolebibliotek (NISlaSk)
 • Sørli skolebibliotek (NISorSk)
 • Ulverud skole (NIUlveSk)
 • NKBerSk
 • Borgheim skolebibliotek (NKBorSk)
 • Brattås skolebibliotek (NKBraSk)
 • Føynland skolebibliotek (NKFoySk)
 • NKHarSk
 • Herstad skolebibliotek (NKHerSk)
 • Lindhøy skole (NKLinSk)
 • Oserød skol (NKOseSk)
 • Teie skolebibliotek (NKTeiSk)
 • Teigar ungdomsskolebibliotek (NKTgaSk)
 • Tjøme ungdomsskole (NKTjoSk)
 • Torød skolebibliotek (NKTorSk)
 • Vestskogen skolebibliotek (NKVeSk)
 • Veierland skolebibliotek (NKVeiSk)
 • Bruvoll fengselsbibliotek (NOKFbSk)
 • Skolebiblioteket i Mo (NOKMoSk)
 • Skolebibliotek på Sand (NOKSaSk)
 • Gransherad barne- og ungdomsskole (NTGranSk)
 • Høgås skole (NTHoegSk)
 • Heddal ungdomsskole (NTHuskSk)
 • Nordbygda skole (NTNordSk)
 • Notodden ungdomsskole (NTNuskSk)
 • Heddal barneskole (NTRygiSk)
 • Sætre skole (NTSSkole)
 • Notodden barneskole, avd. Tinnesmoen (NTTinnSk)
 • Tveiten skole (NTveitSk)
 • Eltonåsen skole (NanEltSk)
 • Maura skole (NanMauSk)
 • Preståsen skole, Nannestd (NanPreSk)
 • Nannestad bibliotek (NannBib)
 • Narvik bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik (NarBib)
 • NaromBib
 • Nasjonalbiblioteket Nasjonalt lånekort (NasjBib)
 • Valdresbiblioteka (NaudBib)
 • NeikBib
 • Nes bibliotek (NesBib)
 • Nesna bibliotek (NesnaBib)
 • Nord-Fron bibliotek (NfroBib)
 • Nittedal bibliotek (NitBib)
 • Nome bibliotek (NomeBib)
 • Nordskogen skolebibliotek (NordBib)
 • Notodden bibliotek (NotBib)
 • Nrk biblioteket (NrkBib)
 • NrkMinne
 • NrsBib
 • Hokksund skolebibliotek (OEHokSk)
 • Hokksund U.skole (OEHokuSk)
 • Ormåsen Oppvekstsenter (OEOrmSk)
 • Skolene i Vestfossen (OEVestSk)
 • Aurvoll skole (OKAurSk)
 • Solvang skolebibliotek (OKVidSk)
 • Myre skolebibliotek (ONMyreSk)
 • Alsvåg skolebibliotek (ONSomSk)
 • Flåtestad skole (OPFlatSk)
 • Greverud skole (OPGrevSk)
 • Hellerasten skole (OPHellSk)
 • Ingieråsen skole (OPIngiSk)
 • Kolbotn skole (OPKolbSk)
 • Østli skole (OPOstlSk)
 • Sofiemyrtoppen skole (OPSofiSk)
 • Tårnåsen skole (OPTarnSk)
 • Vassbonn skole (OPVassSk)
 • Kolbu skolebibliotek (OTKolSk)
 • Lena ungdomsskole (OTLenuSk)
 • OTMoenSk
 • Stange skolebibliotek (OTStaSk)
 • Skreia ungdomsskolebibliotek (OTSuSk)
 • Nord-Odal/Sør-Odal bibliotek (OdlBib)
 • Øvre Eiker bibliotek (OeikBib)
 • Østfold kulturutvikling, Fylkesbiblioteket (OfBib)
 • Øksnes folkebibliotek (OksnBib)
 • Nordre Follo bibliotek - avd. Kolben (OpgBib)
 • Orerønningen skolebibliotek (OreBib)
 • OrskoBib
 • Fengslene i Oslo (OsFngBib)
 • Østfoldmuseene Halden historiske samlinger (OstMus)
 • Østre Toten folkebibliotek (OtotBib)
 • Vikevåg skule (OvikBib)
 • Skulane i Øygarden (OygardSk)
 • Øyer folkebibliotek (OyrBib)
 • Øyer ungdomsskole (OyruBib)
 • Øystre Slidre bibl. (OysliBib)
 • PopBib
 • Porsgrunn bibliotek (PorsBib)
 • Karlshus skole (RADKarSk)
 • Råde ungdomsskole (RADRuSk)
 • Spetalen skole (RADSpeSk)
 • Benterud skole, Ringerike (RIBenSk)
 • Furnes ungdomsskole (RIFurnSk)
 • Kirkekretsen skole (RIKrkrSk)
 • Moelv ungdomsskole (RIMlvuSk)
 • Ullerål skole, Ringerike (RIUllSk)
 • RKBib
 • Kirkevoll skolebibliotek (RKKirkSk)
 • Ramnes skolebibliotek (RKRamnSk)
 • Røråstoppen skolebibliotek (RKRoraSk)
 • Solerød oppvekstsenter. Biblioteket (RKSolSk)
 • Åfarnes skulebibliotek (RMAfarSk)
 • Åndalsnes ungdomsskole. Biblioteket (RMAndSk)
 • Isfjorden skole (RMIsfjSk)
 • Måndalen skule (RMManSk)
 • Vågstranda oppvekstsenter (RMVagSk)
 • Åkrehamn videregående skole (ROAkrVgs)
 • Bergeland videregående skole (ROBerVgs)
 • Bryne vidaregåande skule (ROBryVgs)
 • Dalane videregående skole (RODalVgs)
 • Gand videregående skole (ROGanVgs)
 • Godalen videregående skole (ROGodVgs)
 • Haugaland videregående skole (ROHauVgs)
 • Hetland Videregående skole (ROHetVgs)
 • Hollenderhaugen skolesenter (ROHolVgs)
 • Jåttå videregående skole (ROJatVgs)
 • Frydenlund skolebibliotek (ROKFrySk)
 • Karmsund videregående skole (ROKarVgs)
 • Kopervik videregåene skole (ROKopVgs)
 • Møllehagen videregående skole (ROMolVgs)
 • Øksnevad videregående skole (ROOksVgs)
 • Ølen videregående skole (ROOleVgs)
 • Randaberg videregående skole (RORanVgs)
 • Sandnes videregående skole (ROSanVgs)
 • Sauda videregående skole (ROSauVgs)
 • Skeisvang videregående skole (ROSkeVgs)
 • Sola videregående skole (ROSolVgs)
 • Stavanger offshore tekniske skole (ROSotVgs)
 • Stavanger katedralskole (ROStKVgs)
 • St. Olav videregående skole (ROStOVgs)
 • St. Svithun videregående skole (ROStSVgs)
 • Strand videregående skole (ROStrVgs)
 • Vågen videregående skole (ROVagVgs)
 • Vardafjell videregående skole (ROVarVgs)
 • Midtbygda skole (RYMidtSk)
 • Nærsnes barneskole (RYNAerSk)
 • Sætre skole (RYSatrSk)
 • Slemmestad U.skole (RYSleuSk)
 • Spikkestad barneskole (RYSpiSk)
 • Spikkestad ungdomsskole (RYSpiuSk)
 • Sydskogen skole (RYSydsSk)
 • Torvbråten skole (RYTorvSk)
 • Råde bibliotek (RadeBib)
 • Rælingen bibliotek (RalBib)
 • Blystadlia skole (RalBlySk)
 • Løvenstad skolebibliotek (RalLovSk)
 • Nordby skole (RalNorSk)
 • Rud skole (RalRudSk)
 • Smestad skole (RalSmeSk)
 • Ramberg skolebibliotek (RamBib)
 • Ranvik ungdomsskole (RanBib)
 • Rana bibliotek (RanaBib)
 • Skolene i Rana (RanaSk)
 • Randaberg folkebibliotek (RandaBib)
 • NRK Platearkivet (Rapl)
 • Rapp
 • Raty
 • Rennesøy skule (RbuBib)
 • Rendalen bibliotek (RendBib)
 • Revetal ungdomsskole (RevBib)
 • Refsnes skole, Biblioteket (RfsBib)
 • Brøttum skole, Ringsaker (RiBrotSk)
 • Brumunddal ungdomsskole (RiBruSk)
 • Fagerlund skole (RiFagSk)
 • Fagernes skole (RiFagerSk)
 • Fossen skolebibliotek (RiFosSk)
 • Gaupen skolebibliotek (RiGauSk)
 • Hempa skolebibliotek (RiHemSk)
 • Moelv skolebibliotek (RiKilSk)
 • Kirkenær skolebibliotek (RiKirSk)
 • Kylstad skolebibliotek (RiKylSk)
 • Lismarka skolebibliotek (RiLisSk)
 • Messenlia skole (RiMesSk)
 • Mørkved skole (RiMorSk)
 • Nes ungdomsskole. Skolebiblioteket (RiNesSk)
 • Nes barneskole (RiNesbSk)
 • Skarpsno skolebibliotek (RiSkaSk)
 • Stavsberg skolebibliotek (RiStbSk)
 • Ringebu folkebibliotek (RingBib)
 • Ringerike bibliotek (RirikBib)
 • Ringerike fengselsbibliotek (RirikFng)
 • Risør bibliotek (RisBib)
 • Risør barneskole. Biblioteket (RisbBib)
 • Risør ungdomsskole. Biblioteket. (RisuBib)
 • Rjukan bibliotek (RjuBib)
 • Rauma bibliotek (RmaBib)
 • Rødøy folkebibliotek (RodBib)
 • Rollag bibliotek (RolBib)
 • Rork
 • Røst folkebibliotek (RostBib)
 • Rennesøy folkebibliotek (RoyBib)
 • Ringsaker bibliotek (RskrBib)
 • Ryfylkebiblioteket (RyfylBib)
 • Rygge bibliotek (RygBib)
 • Aspervika skole (SAAspSk)
 • Austrått skole (SAAusSk)
 • Bogafjell skole (SABogSk)
 • Bogafjell ungdomsskole (SABogUSk)
 • Buggeland skole (SABugSk)
 • FBU (SAFbuSk)
 • Figgjo skole (SAFigSk)
 • Forsand skule (SAForSk)
 • Ganddal skole (SAGanSk)
 • Giske ungdomsskole (SAGisSk)
 • Hana skole (SAHanSk)
 • Høle barne- og ungdomsskule (SAHolSk)
 • Hommersåk skole (SAHomSk)
 • Høyland ungdomsskole (SAHoySk)
 • Iglemyr skole (SAIglSk)
 • Kyrkjevollen skole (SAKyrSk)
 • Lurahammaren ungdomsskole (SALhaSk)
 • Lundehaugen ungdomsskole (SALunSk)
 • Lura skole (SALurSk)
 • Malmheim skole (SAMalSk)
 • Maudland skole (SAMauSk)
 • Øygard ungdomsskole (SAOygSk)
 • Porsholen skole (SAPorSk)
 • Riska ungdomsskole (SARisSk)
 • Sandved skole (SASanSk)
 • Skeiane ungdomsskole (SASkeSk)
 • Sandnes Læringssenter (SASlaSk)
 • Smeaheia skole (SASmeSk)
 • Sørbø skole (SASorSk)
 • Stangeland skole (SAStaSk)
 • Sviland skole (SASviSk)
 • Trones skole og ressurssenter (SATroSk)
 • Austarheim skule (SDAustSk)
 • Fløgstad skule (SDFlogSk)
 • Risvoll skule (SDRisvSk)
 • Strand skolebibliotek (SDStrnSk)
 • Strand Utstyrslager (SDUtstyr)
 • SEAtnaSk
 • Koppang skole (SEKoppSk)
 • Opphus skole (SEOppSk)
 • Sollia barne og ungdomsskole (SESollSk)
 • Stor-Elvdal U.skole (SESuSk)
 • SGLangSk
 • SGLundSk
 • SGNygSk
 • SGTangSk
 • SGTinnSk
 • Åfoss skolebibliotek (SKAafoSk)
 • Åsenhagen skolebibliotek (SKAaseSk)
 • Asak skolebibliotek (SKAsaSk)
 • Brånås skolebibliotek (SKBraSk)
 • Buer skole (SKBuerSk)
 • Gjellerås skolebibliotek (SKGjeSk)
 • Gjerpen barneskole. Biblioteket (SKGjebSk)
 • Grunnskolen Oslo Kristne Senter (OKS) (SKGrosSk)
 • Gulset ungdomsskole (SKGulSk)
 • Kjellervolla skolebibliotek (SKKjeSk)
 • Kjeller skolebibliotek (SKKjelSk)
 • Kjørbekkhøgda skolebibliotek (SKKjorSk)
 • Lunde skolebibliotek (SKLundSk)
 • Mæla ungdomsskole (SKMalaSk)
 • Moflata skole (SKMofSk)
 • Sagdalen skolebibliotek (SKSagdSk)
 • Lillestrøm voksenopplæringssenter (SKSageSk)
 • Skjetten skolebibliotek (SKSkjSk)
 • SKSkoSk
 • Skotfoss skolebibliotek (SKSkotSk)
 • Bråtejordet skole (SKStalSk)
 • Stav skolebibliotek (SKStavSk)
 • Sten-Tærud skolebibliotek (SKStenSk)
 • Stigeråsen skole (SKStroSk)
 • Tæruddalen skolebibliotek (SKTarSk)
 • Vardeåsen skolebibliotek (SKVarSk)
 • Venstøp skolebibliotek (SKVenSk)
 • Vigernes skolebibliotek (SKVigSk)
 • Volla skolebibliotek (SKVolSk)
 • Dysjaland skule (SODysSk)
 • Fjuk skole (SOFjukSk)
 • Frogner skole (SOFroSk)
 • Grannes skole (SOGraSk)
 • Håland skole (SOHaaSk)
 • Haga skole (SOHagSk)
 • Haugtun skole (SOHauSk)
 • Glommasvingen skole (SOKKorSk)
 • Melvold ungdomsskole (SOMelSk)
 • Røyneberg skole (SORoySk)
 • Sande skole (SOSanSk)
 • Skadberg skole (SOSkaSk)
 • Sola ungdomsskole (SOSoUSk)
 • Sola skole (SOSolSk)
 • Sørum skole (SOSorSk)
 • Sørumsand skole (SOSoruSk)
 • Storevarden skole (SOStoSk)
 • Tananger ungdomsskole (SOTaUSk)
 • Vesterskaun skole (SOVestSk)
 • Auglend skole (STAugSk)
 • Austbø skole (STAusSk)
 • Beitstad skole (STBeitSk)
 • Buøy skole (STBuoSk)
 • Byafossen skole (STByafSk)
 • Byfjord skole (STByfSk)
 • Eiganes skole (STEgaSk)
 • Egge barneskole (STEggeSk)
 • Egge U.skole (STEgguSk)
 • Gausel skole (STGauSk)
 • Godeset skole (STGodSk)
 • Gosen ungdomsskole (STGosSk)
 • Gautesete skole (STGtsSk)
 • Hafrsfjord skole (STHafSk)
 • Hinna skole (STHinSk)
 • Hundvåg skole (STHunSk)
 • Hystad skule (STHysSk)
 • Jåtten skole (STJatSk)
 • Johannes læringssenter (STJohSk)
 • Steinkjer ungdomsskole. Biblioteket (STKSusSk)
 • Kampen skole (STKamSk)
 • Kannik skoles bibliotek (STKanSk)
 • Kvaleberg skole (STKbgSk)
 • Kristianslyst skole (STKriSk)
 • Kvam skole (STKvamSk)
 • Kvernevik skole (STKveSk)
 • Langeland skule (STLanSk)
 • Lassa skole (STLasSk)
 • Leirvik skule (STLeiSk)
 • Lenden skole og ressurssenter (STLenSk)
 • Litlabø skule (STLitSk)
 • Lø skole (STLoSk)
 • Lunde skole (STLunSk)
 • Madlamark skole (STMamSk)
 • Mære skolebibliotek (STMarSk)
 • Madlavoll skole (STMavSk)
 • Nylund skole (STNylSk)
 • Nysæter ungdomsskule (STNysuSk)
 • Revheim ungdomsskole (STRevSk)
 • Roaldsøy skole (STRoaSk)
 • Rommetveit skule (STRomSk)
 • Sagvåg skule (STSagSk)
 • Steinkjer barneskole (STSbsSk)
 • Skeie skole (STSkeSk)
 • Stord ungdomsskule (STStouSk)
 • Storhaug skole (STStrSk)
 • Sunde skole (STSunSk)
 • St. Svithun skole (STSviSk)
 • Tastarustå skole (STTarSk)
 • Tasta skoles bibliotek (STTasSk)
 • Tastaveden skole (STTavSk)
 • Teinå skoles bibliotek (STTeiSk)
 • Tjensvoll skole (STTjeSk)
 • Tjødnalio skule (STTjoSk)
 • Ullandhaug skole (STUllSk)
 • Våland skoles bibliotek (STVaaSk)
 • Vardenes skole (STVarSk)
 • Vassøy skole (STVasSk)
 • Vaulen skole (STVauSk)
 • Steinkjer voksenopplæring (STVokSk)
 • Auklandshamn skule, Sveio (SVAukSk)
 • Førde skule, Sveio (SVForSk)
 • Sveio b-og u-skule, Sveio (SVSveiSk)
 • Valestrand skule, Sveio (SVValSk)
 • Vikse skule,Sveio (SVVikSk)
 • Sandnes bibliotek (SandBib)
 • Sør-Aurdal folkebibliotek (SaurBib)
 • SdaBib
 • Sogndal bibliotek (SdalBib)
 • Sauda ungdomsskule (SdauBib)
 • Sel bibliotek (SelBib)
 • Sentrum skolebibliotek (SentBib)
 • Store Bergan skolebibliotek (SfBerSk)
 • Breidablikk U.skole (SfBreiSk)
 • Bugården ungdomsskole. (SfBuguSk)
 • Byskolen skolebibliotek (SfBySk)
 • Fevang skolebibliotek (SfFevSk)
 • Framnes skolebibliotek (SfFramSk)
 • Gokstad skole. Biblioteket (SfGokSk)
 • Haukerød skolebibliotek (SfHaukSk)
 • Helgerød skolebibliotek (SfHelgSk)
 • SfKomSk
 • Mosserød skolebibliotek (SfMosSk)
 • Ormestad skolebibliotek (SfOrmSk)
 • Sande skolebibliotek (SfSandSk)
 • Unneberg skolebibliotek (SfUnnSk)
 • Sandefjord voksenopplæring (SfVOppSk)
 • Vesterøy skolebibliotek (SfVestSk)
 • Virik skolebibliotek (SfViriSk)
 • Sandefjordbibliotekene (SfjBib)
 • SfjvBib
 • SftBib
 • Grov skole (SkGrovSk)
 • Skånland skolebibliotek (SkSkanSk)
 • Tjeldsund folkebibliotek (SkanBib)
 • Skauen skole (SkauenSk)
 • Lillestrømbibliotekene (SkeBib)
 • SkjBib
 • Skien bibliotek (SknBib)
 • Skiptvet bibliotek (SktvBib)
 • Søndeled skolebibliotek (SledBib)
 • Biblioteka i Sunnfjord (SofjBib)
 • Sokndal folkebibliotek (SoknBib)
 • Solaskoler (SolaSk)
 • Sortland bibliotek (SortBib)
 • Pedagogisk senter Skien (SpedBib)
 • Sølvberget bibliotek og kulturhus (StavBib)
 • Stavanger skoler (StavSk)
 • Steigen folkebibliotek (SteigBib)
 • Steigenskolen (SteigSk)
 • StgBib
 • Steinkjer bibliotek (StkjBib)
 • Stor-Elvdal bibliotek (StldBib)
 • Straumen skule (StmBib)
 • Stokke bibliotek (StokkeBib)
 • Stord folkebibliotek (StrdBib)
 • StvgBib
 • SulBib
 • Skulane i Sund (SundSk)
 • SvarBib
 • Svensedammen skole (SvdBib)
 • Sveio folkebibliotek (SveiBib)
 • SvkBib
 • Svelvik ungdomsskole (SvkuBib)
 • Saltvern skole. Biblioteket (SvuBib)
 • Barkåker skolebibliotek (TBBarSk)
 • Byskogen skole (TBBysSk)
 • Eik skolebibliotek (TBEikSk)
 • Hogsnes skolebibliotek (TBHogSk)
 • Husøy skolebibliotek (TBHusoSk)
 • Husvik skolebibliotek (TBHusvSk)
 • Kongseik ungdomsskole (TBKjelSk)
 • TBKlokSk
 • Presterød skolebibliotek (TBPreSk)
 • Presterød ungdomsskole (TBPreuSk)
 • Ringshaug skolebibliotek (TBRingSk)
 • Ringshaug ungdomsskole. Biblioteket (TBRinguSk)
 • Sandeåsen skolebibliotek (TBSanSk)
 • Sem skolebibliotek (TBSemSk)
 • Træleborg skolebibliotek (TBTrbSk)
 • Vear skole (TBVeaSk)
 • Volden skolebibliotek (TBVolSk)
 • Åsheim barneskoles bibliotek (TKAshBSk)
 • Åsheim ungdomsskolebibliotek (TKAshUSk)
 • Åsvang skolebibliotek (TKAsvaSk)
 • Åsveien skolebibliotek (TKAsveSk)
 • Berg skolebibliotek (TKBergSk)
 • Bispehaugen skolebibliotek (TKBispSk)
 • Blussuvoll skolebibliotek (TKBlusSk)
 • Bratsberg skolebibliotek (TKBratSk)
 • Breidablikk skolebibliotek (TKBreiSk)
 • Brundalen skolebibliotek (TKBrunSk)
 • Byåsen skolebibliotek (TKByasSk)
 • Charlottenlund skolebibliotek (TKChaBSk)
 • Charlottenlund ungdomsskole (TKChaUSk)
 • Dalgård skolebibliotek (TKDalgSk)
 • Eberg skolebibliotek (TKEbrgSk)
 • Flatåsen skolebibliotek (TKFlatSk)
 • TKFuruSk
 • Hårstad skolebibliotek (TKHaarSk)
 • Hallset skolebibliotek (TKHallSk)
 • Hoeggen skolebibliotek (TKHoegSk)
 • Huseby skolebibliotek (TKHuseSk)
 • Ila skolebibliotek (TKIlaSk)
 • Jakobsli skolebibliotek (TKKalvSk)
 • Kattem skolebibliotek (TKKattSk)
 • Klæbu ungdomsskole (TKKlaSk)
 • Kolstad skolebibliotek (TKKolsSk)
 • Lade skolebibliotek (TKLadeSk)
 • Lilleby skolebibliotek (TKLillSk)
 • Markaplassen skolebibliotek (TKMarkSk)
 • Trondheim kommunale kulturskole (TKK) (TKMuSk)
 • Nardo skolebibliotek (TKNardSk)
 • Nidarvoll skolebibliotek (TKNidaSk)
 • TKNideSk
 • Nyborg skolebibliotek (TKNybgSk)
 • Nypvang skolebibliotek (TKNypvSk)
 • Okstad skolebibliotek (TKOkstSk)
 • Ranheim skolebibliotek (TKRanhSk)
 • Romolslia skolebibliotek (TKRomoSk)
 • Rosten skolebibliotek (TKRostSk)
 • Rosenborg skolebibliotek (TKRsbgSk)
 • Rye skolebibliotek (TKRyeSk)
 • Saupstad skole (TKSaupSk)
 • Trondheim voksenopplæring - Trovo (TKSevoSk)
 • Singsaker skolebibliotek (TKSingSk)
 • Sjetne skolebibliotek (TKSjtnSk)
 • Selsbakk skolebibliotek (TKSlsbSk)
 • Solbakken skolebibliotek (TKSolbSk)
 • Sørborgen skole, Trondheim (TKSorSk)
 • Lianvatnet skole (TKSpesSk)
 • Spongdal skolebibliotek (TKSpgdSk)
 • Stabbursmoen skolebibliotek (TKStabSk)
 • Stavset skolebibliotek (TKStavSk)
 • Steindal skolebibliotek (TKStndSk)
 • Strindheim skolebibliotek (TKStriSk)
 • Sunnland skolebibliotek (TKSunlSk)
 • Sverresborg skolebibliotek (TKSvsbSk)
 • Tanem Oppvekstsenter, Trondheim (TKTanSk)
 • Tonstad skolebibliotek (TKTnstSk)
 • Ugla skolebibliotek (TKUglaSk)
 • Utleira skolebibliotek (TKUtlrSk)
 • Vikasen skole (TKVkasSk)
 • Tromsø fengsel (TRFngBib)
 • Trondjord skole (TRTronSk)
 • Frakkagjerd barneskole (TYFrkSk)
 • Nedstrand barne- og u.skole (TYNedsSk)
 • Tønsberg og Færder bibliotek (TbgBib)
 • Tysværvåg barne- og ungdomsskole (TbuBib)
 • Tangen skole (TgnBib)
 • Trondheim Int. School (This)
 • Tjeldsund bibliotek (TjelBib)
 • TjomeBib
 • Tømmerås skole (TmrBib)
 • Tysvær opplæringssenter (TpedBib)
 • Træna bibliotek (TraBib)
 • TrdBib
 • Trondheim folkebibliotek (TrhBib1)
 • Tromsø bibliotek og byarkiv (TrmsBib)
 • Trysil folkebibliotek (TryBib)
 • Tverlandet skole. Biblioteket (TverBib)
 • Tysfjord folkebibliotek (TyfjBib)
 • Tyrielden Eidskog bibliotek (TyrEiBib)
 • Tysvær bibliotek (TysvBib)
 • Allergot ungdomsskole (UKAlleSk)
 • Bakke skole (UKBakkSk)
 • Borgen skole (UKBorgSk)
 • Døli skolebibliotek (UKDoliSk)
 • Gystadmarka skole (UKGysSk)
 • Gystadmarka ungdomsskole (UKGysuSk)
 • Hovin skolebibliotek (UKHovSk)
 • Jessheim skole (UKJessSk)
 • Mogreina skolebibliotek (UKMogSk)
 • Nordkisa skole (UKNokiSk)
 • Nordby ungdomsskole (UKNordSk)
 • Skogmo skole (UKSkogSk)
 • Vesong ungdomsskole (UKVesoSk)
 • Ullersmo fengselsbibliotek (ULFngBib)
 • Ullensaker bibliotek (UllBib)
 • Utsira bibliotek (UtsBib)
 • Vadsø fengsel (VAFngBib)
 • Vestfoldarkivet (VFKArkiv)
 • Sandeid skulebibliotek (VIImBib)
 • Skjold skulebibliotek (VISkBib)
 • Vats skulebibliotek (VIVaBib)
 • Vågen skule (VIVageSk)
 • Vikedal skulebibliotek (VIViBib)
 • Vik skule og barnehage (VIVikSk)
 • Garnes oppvekstsenter (VKGarSk)
 • Ørmelen skole (VKOrmSk)
 • Stiklestad skole (VKStiSk)
 • Verdal fengsel (VKVerFng)
 • Verdalsøra u/b skole (VKVeruSk)
 • Vinne skole (VKVinSk)
 • Vuku oppvekstsenter (VKVukuSk)
 • Voss ungdomsskole. Biblioteket (VOKuSk)
 • Bøverbru skolebibliotek (VTBovSk)
 • Ihle skolebibliotek (VTIhlSk)
 • Korta skolebibliotek (VTKorSk)
 • Raufoss ungdomsskole (VTRauSk)
 • Raufoss skolebibliotek (VTRaubSk)
 • Reinsvoll skolebibliotek (VTReibSk)
 • Vestre Toten ungdomsskole (VTReiuSk)
 • Thune skolebibliotek (VTThuSk)
 • Buksnes skolebibliotek (VVBukSk)
 • Ballstad skolebibliotek (VVSkoSk)
 • VaagBib
 • Vadsø bibliotek og Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø (VadBib)
 • Valdresmusea (ValdrMus)
 • Værøy folkebibliotek (VarBib)
 • Varden ungdomsskole (VardBib)
 • VefoBib
 • Verdal bibliotek (VerBib)
 • Vefsn bibliotek (VfsnBib)
 • VigeMus
 • Biblioteka i Vindafjord og Etne (VindBib)
 • Vestre Jakobselv skolebibliotek (VjeBib)
 • Våler folkebibliotek (VlrBib)
 • VlruBib
 • Vang folkebibliotek (VngBib)
 • Vang barne- og ungdomsskule (VngVanSk)
 • Voss bibliotek (VosBib)
 • Verket skole (VrkBib)
 • Vestre Toten folkebibliotek (Fyrverkeriet) (VtotBib)
 • Vadsø Ungdomsskole (VuskBib)
 • Meieriet bibliotek (VvoyBib)
 • Wang Vgs. bibliotek (WangVgSk)
 • BSsamlet1 (Marc-21 Bokbasen) (bssamlet1)
 • TEST Asker bibliotek (sammenslått) (bssamlet2)
 • BSsamlet3 (Marc-21 DFB) (bssamlet3)
 • Kristiansand, Søgne og Songdalen - prøvesammenslåing (bssamlet4)
 • Tønsberg/Færder og Re bibliotek - prøvesammenslåing (bssamlet5)
 • Deichmanske bibliotek (carl)
 • Mysen innbyggertorg og bibliotek (eidsbib)
 • Høyskolen i Oslo/Avdeling for estetiske fag (estbib) (tidligere kunde)
 • Gokstad kystlag. Motorsamlingen (gkl)

Generert 11/04/2021 kl. 01:08:44


Mer om Bibliotek-Systemer As© Et produkt fra Bibliotek-Systemer As