Samlet utlånsaktivitet på BIBLIOFIL-bibliotek

Hver dag samles det inn data fra alle BIBLIOFIL-bibliotek som bruker utlånsmodulen. Nedenfor følger en oversikt over antall utlån pr. måned. Oversikten nedenfor inneholder data som er registrert tom. 04/08/2020 kl. 01:31

Vær oppmerksom på at denne oversikten inneholder antall utlån pr. måned som er foretatt med BIBLIOFIL. Antallet bibliotek som benytter utlånsmodulen er økende. Dette vil følgelig ikke være noe generelt uttrykk for antall utlån i norske bibliotek.

Det er laget en egen statistikk som inneholder bare de bibliotekene som har brukt utlånsmodulen fra og med Januar 1996. Denne statistikken vil være et bedre uttrykk for den generelle utlånsaktisiviteten i norske bibliotek


Sammenligning av alle fra og med 1996 (graf siste 5 år)

Måned19961997Endring
1996-
1997
1998Endring
1997-
1998
Januar 1,311,139  1,442,316 10.00 % 1,499,562 3.97 %
Februar 1,271,650  1,273,325 0.13 % 1,341,521 5.36 %
Mars 1,366,687  1,232,268 -9.84 % 1,462,312 18.67 %
April 1,149,386  1,372,349 19.40 % 1,268,341 -7.58 %
Mai 1,052,562  1,110,090 5.47 % 1,051,679 -5.26 %
Juni 956,770  984,181 2.86 % 1,056,871 7.39 %
Juli 924,142  877,432 -5.05 % 953,295 8.65 %
August 983,861  997,612 1.40 % 1,173,690 17.65 %
September 1,222,032  1,331,285 8.94 % 1,476,056 10.87 %
Oktober 1,445,275  1,450,624 0.37 % 1,523,971 5.06 %
November 1,333,476  1,328,820 -0.35 % 1,422,120 7.02 %
Desember 893,143  965,381 8.09 % 1,048,264 8.59 %
Totalt 13,910,123  14,365,683 3.28 % 15,277,682 6.35 %
 
Måned1999Endring
1998-
1999
2000Endring
1999-
2000
2001Endring
2000-
2001
Januar 1,497,506 -0.14 % 1,666,299 11.27 % 1,806,882 8.44 %
Februar 1,420,898 5.92 % 1,700,081 19.65 % 1,569,015 -7.71 %
Mars 1,698,461 16.15 % 1,745,844 2.79 % 1,742,053 -0.22 %
April 1,306,850 3.04 % 1,375,660 5.27 % 1,477,482 7.40 %
Mai 1,149,223 9.28 % 1,375,656 19.70 % 1,348,704 -1.96 %
Juni 1,212,394 14.72 % 1,231,666 1.59 % 1,220,056 -0.94 %
Juli 1,000,897 4.99 % 1,057,038 5.61 % 1,104,948 4.53 %
August 1,251,914 6.66 % 1,420,528 13.47 % 1,454,203 2.37 %
September 1,590,735 7.77 % 1,575,912 -0.93 % 1,589,640 0.87 %
Oktober 1,625,260 6.65 % 1,752,291 7.82 % 1,845,911 5.34 %
November 1,672,580 17.61 % 1,748,534 4.54 % 1,754,770 0.36 %
Desember 1,145,078 9.24 % 1,175,201 2.63 % 1,144,632 -2.60 %
Totalt 16,571,796 8.47 % 17,824,710 7.56 % 18,058,296 1.31 %
 
Måned2002Endring
2001-
2002
2003Endring
2002-
2003
2004Endring
2003-
2004
Januar 1,894,821 4.87 % 1,930,091 1.86 % 1,898,250 -1.65 %
Februar 1,693,657 7.94 % 1,699,860 0.37 % 1,786,500 5.10 %
Mars 1,608,741 -7.65 % 1,864,400 15.89 % 2,080,676 11.60 %
April 1,714,926 16.07 % 1,627,201 -5.12 % 1,715,056 5.40 %
Mai 1,347,959 -0.06 % 1,549,087 14.92 % 1,441,518 -6.94 %
Juni 1,281,398 5.03 % 1,350,078 5.36 % 1,565,395 15.95 %
Juli 1,261,486 14.17 % 1,206,823 -4.33 % 1,229,369 1.87 %
August 1,444,365 -0.68 % 1,528,769 5.84 % 1,675,339 9.59 %
September 1,735,117 9.15 % 1,855,248 6.92 % 2,066,879 11.41 %
Oktober 1,926,663 4.37 % 1,991,371 3.36 % 2,086,082 4.76 %
November 1,817,438 3.57 % 1,839,266 1.20 % 2,174,670 18.24 %
Desember 1,248,014 9.03 % 1,340,482 7.41 % 1,605,641 19.78 %
Totalt 18,974,585 5.07 % 19,782,676 4.26 % 21,325,375 7.80 %
 
Måned2005Endring
2004-
2005
2006Endring
2005-
2006
2007Endring
2006-
2007
Januar 2,164,027 14.00 % 2,143,280 -0.96 % 2,159,812 0.77 %
Februar 1,935,802 8.36 % 1,877,618 -3.01 % 1,902,847 1.34 %
Mars 2,003,407 -3.71 % 2,166,952 8.16 % 2,192,325 1.17 %
April 1,977,663 15.31 % 1,772,747 -10.36 % 1,721,953 -2.87 %
Mai 1,691,124 17.32 % 1,695,335 0.25 % 1,728,804 1.97 %
Juni 1,535,264 -1.92 % 1,464,932 -4.58 % 1,505,144 2.74 %
Juli 1,176,104 -4.33 % 1,166,526 -0.81 % 1,349,364 15.67 %
August 1,817,715 8.50 % 1,825,993 0.46 % 1,894,652 3.76 %
September 2,101,880 1.69 % 2,098,078 -0.18 % 2,127,364 1.40 %
Oktober 2,152,491 3.18 % 2,207,011 2.53 % 2,346,345 6.31 %
November 2,223,238 2.23 % 2,205,084 -0.82 % 2,211,908 0.31 %
Desember 1,516,312 -5.56 % 1,483,088 -2.19 % 1,450,199 -2.22 %
Totalt 22,295,027 4.55 % 22,106,644 -0.84 % 22,590,717 2.19 %
 
Måned2008Endring
2007-
2008
2009Endring
2008-
2009
2010Endring
2009-
2010
Januar 2,325,707 7.68 % 2,307,974 -0.76 % 2,246,848 -2.65 %
Februar 2,105,299 10.64 % 2,082,820 -1.07 % 2,116,655 1.62 %
Mars 2,001,981 -8.68 % 2,408,964 20.33 % 2,529,089 4.99 %
April 2,161,697 25.54 % 2,049,206 -5.20 % 2,029,419 -0.97 %
Mai 1,701,759 -1.56 % 1,843,351 8.32 % 1,764,063 -4.30 %
Juni 1,597,525 6.14 % 1,705,551 6.76 % 1,707,341 0.10 %
Juli 1,381,724 2.40 % 1,535,332 11.12 % 1,437,054 -6.40 %
August 2,065,845 9.04 % 2,306,079 11.63 % 2,467,264 6.99 %
September 2,253,134 5.91 % 2,324,115 3.15 % 2,361,222 1.60 %
Oktober 2,449,453 4.39 % 2,388,621 -2.48 % 2,316,906 -3.00 %
November 2,334,516 5.54 % 2,346,722 0.52 % 2,396,784 2.13 %
Desember 1,615,650 11.41 % 1,666,473 3.15 % 1,709,680 2.59 %
Totalt 23,994,290 6.21 % 24,965,208 4.05 % 25,082,325 0.47 %
 
Måned2011Endring
2010-
2011
2012Endring
2011-
2012
2013Endring
2012-
2013
Januar 2,407,498 7.15 % 2,477,142 2.89 % 2,575,210 3.96 %
Februar 2,198,814 3.88 % 2,327,376 5.85 % 2,192,042 -5.81 %
Mars 2,504,000 -0.99 % 2,550,072 1.84 % 2,228,653 -12.60 %
April 2,002,282 -1.34 % 2,014,089 0.59 % 2,462,128 22.25 %
Mai 2,098,411 18.95 % 1,955,365 -6.82 % 2,014,377 3.02 %
Juni 1,755,847 2.84 % 1,860,942 5.99 % 1,845,831 -0.81 %
Juli 1,430,624 -0.45 % 1,604,986 12.19 % 1,682,803 4.85 %
August 2,485,134 0.72 % 2,691,925 8.32 % 2,890,463 7.38 %
September 2,290,351 -3.00 % 2,309,905 0.85 % 2,361,999 2.26 %
Oktober 2,338,161 0.92 % 2,503,632 7.08 % 2,550,834 1.89 %
November 2,419,197 0.94 % 2,465,338 1.91 % 2,473,607 0.34 %
Desember 1,750,578 2.39 % 1,612,558 -7.88 % 1,770,304 9.78 %
Totalt 25,680,897 2.39 % 26,373,330 2.70 % 27,048,251 2.56 %
 
Måned2014Endring
2013-
2014
2015Endring
2014-
2015
2016Endring
2015-
2016
Januar 2,570,313 -0.19 % 2,508,098 -2.42 % 2,310,239 -7.89 %
Februar 2,259,235 3.07 % 2,241,237 -0.80 % 2,311,133 3.12 %
Mars 2,495,138 11.96 % 2,563,681 2.75 % 2,277,104 -11.18 %
April 2,162,196 -12.18 % 2,078,119 -3.89 % 2,334,857 12.35 %
Mai 1,949,705 -3.21 % 1,908,849 -2.10 % 1,926,779 0.94 %
Juni 1,833,111 -0.69 % 1,946,498 6.19 % 2,008,626 3.19 %
Juli 1,569,148 -6.75 % 1,670,518 6.46 % 1,640,363 -1.81 %
August 2,829,864 -2.10 % 2,921,012 3.22 % 3,008,327 2.99 %
September 2,536,171 7.37 % 2,393,721 -5.62 % 2,279,978 -4.75 %
Oktober 2,505,273 -1.79 % 2,434,530 -2.82 % 1,942,711 -20.20 %
November 2,413,482 -2.43 % 2,363,952 -2.05 % 1,951,305 -17.46 %
Desember 1,844,172 4.17 % 1,798,530 -2.47 % 1,414,134 -21.37 %
Totalt 26,967,808 -0.30 % 26,828,745 -0.52 % 25,405,556 -5.30 %
 
Måned2017Endring
2016-
2017
2018Endring
2017-
2018
2019Endring
2018-
2019
Januar 2,049,408 -11.29 % 1,954,902 -4.61 % 2,109,208 7.89 %
Februar 1,737,337 -24.83 % 1,643,617 -5.39 % 1,750,616 6.51 %
Mars 1,999,846 -12.18 % 1,735,623 -13.21 % 1,976,056 13.85 %
April 1,659,930 -28.91 % 1,776,032 6.99 % 1,724,058 -2.93 %
Mai 1,612,382 -16.32 % 1,422,329 -11.79 % 1,694,263 19.12 %
Juni 1,493,498 -25.65 % 1,491,963 -0.10 % 1,560,058 4.56 %
Juli 1,291,593 -21.26 % 1,237,197 -4.21 % 1,425,892 15.25 %
August 2,530,236 -15.89 % 2,498,276 -1.26 % 2,638,948 5.63 %
September 1,909,603 -16.24 % 1,908,198 -0.07 % 2,007,226 5.19 %
Oktober 1,927,067 -0.81 % 2,010,761 4.34 % 2,145,827 6.72 %
November 1,953,792 0.13 % 1,983,591 1.53 % 1,934,991 -2.45 %
Desember 1,336,101 -5.52 % 1,350,343 1.07 % 1,235,073 -8.54 %
Totalt 21,500,793 -15.37 % 21,012,832 -2.27 % 22,202,216 5.66 %
 
Måned2020Endring
2019-
2020
Januar 1,920,875 -8.93 %
Februar 1,675,243 -4.31 %
Mars 973,132 -50.75 %
April 345,650 -79.95 %
Mai 600,249 -64.57 %
Juni 1,107,248 -29.03 %
Juli 1,104,159 -22.56 %
August 51,185 -98.06 %
September 0  
Oktober 0  
November 0  
Desember 0  
Totalt 7,777,741 -64.97 %
 

Totalt antall utlån med BIBLIOFIL siden 1/1/1996: 527,923,306

Tall i gul farge angir måned med påske. Dette vil kunne påvirke antall utlån betydelig.

Tall i rød farge angir innværende måned og betyr at tallene ikke er fullstendige


Antall utsendte purrebrev pr. år

ÅrBrev via postenBrev via epost
1996 706981 0
1997(28.6%) 909003 0
1998(6.1%) 964066 3480
1999(11.1%) 1070820 (329.7%) 14955
2000(-0.7%) 1063739 (384.4%) 72445
2001(-4.3%) 1017882 (53.4%) 111160
2002(-6.5%) 951488 (68.9%) 187694
2003(-0.8%) 943944 (50.5%) 282563
2004(-11.3%) 837299 (20.3%) 340060
2005(-3.9%) 804513 (31.1%) 445707
2006(-11.2%) 714300 (16.1%) 517415
2007(-12.1%) 628073 (3.1%) 533293
2008(-7.2%) 582909 (8.3%) 577757
2009(-6.5%) 545286 (11.5%) 644372
2010(-10.2%) 489905 (2.8%) 662679
2011(-7.1%) 455187 (5.0%) 696045
2012(-6.9%) 423640 (-2.2%) 680878
2013(0.8%) 427014 (-9.3%) 617243
2014(-22.5%) 331052 (9.4%) 675565
2015(-18.8%) 268937 (0.1%) 676251
2016(-13.5%) 232730 (-5.5%) 638829
2017(-27.5%) 168626 (-22.2%) 496890
2018(-18.4%) 137521 (-2.1%) 486417
2019(-6.2%) 129032 (10.6%) 537869
2020 42556 212721

Bestilt innlån pr. år

ÅrBestilt innlånBestilt lånerinitiert innlån
1997 53077 0
1998(35.1%) 71681 0
1999(17.9%) 84547 0
2000(10.3%) 93262 11
2001(2.6%) 95675 0
2002(1.6%) 97196 0
2003(-4.0%) 93321 0
2004(18.7%) 110778 0
2005(18.0%) 130679 0
2006(8.7%) 142044 0
2007(4.7%) 148652 0
2008(13.6%) 168851 4046
2009(30.5%) 220284 (474.0%) 23224
2010(39.3%) 306860 (142.8%) 56378
2011(17.3%) 360092 (34.9%) 76051
2012(3.8%) 373951 (-10.9%) 67747
2013(3.3%) 386403 (13.1%) 76612
2014(5.7%) 408579 (17.0%) 89670
2015(2.3%) 418157 (0.5%) 90155
2016(-4.1%) 400966 (-9.6%) 81517
2017(-16.7%) 334062 (-6.7%) 76038
2018(12.5%) 375902 (6.1%) 80654
2019(8.8%) 409164 (5.1%) 84798
2020 153475 29308

Utlånt innlån pr. år

ÅrUtlånt innlånUtlånt lånerinitiert innlån
1997 44477 0
1998(38.8%) 61736 0
1999(18.6%) 73217 0
2000(12.0%) 81969 0
2001(1.2%) 82926 0
2002(1.9%) 84480 0
2003(-1.7%) 83064 0
2004(22.5%) 101790 0
2005(29.0%) 131282 0
2006(13.5%) 149013 0
2007(5.3%) 156859 0
2008(11.0%) 174151 2536
2009(16.0%) 201997 (572.9%) 17064
2010(20.9%) 244117 (141.5%) 41207
2011(27.0%) 309973 (70.5%) 70255
2012(10.6%) 342783 (15.1%) 80872
2013(6.6%) 365364 (19.9%) 96932
2014(4.8%) 382901 (10.4%) 106974
2015(5.0%) 402059 (5.6%) 112926
2016(-2.9%) 390528 (-2.3%) 110309
2017(-3.7%) 376065 (-7.9%) 101627
2018(6.7%) 401396 (11.5%) 113329
2019(13.2%) 454275 (10.1%) 124751
2020 171739 43175

Fjernlånsbestilling pr. år

ÅrFjernlånsbestilling mottattFjernlånsbestilling lånerinitiert mottatt
2004 174426 0
2005(24.1%) 216443 0
2006(-1.3%) 213631 0
2007(3.1%) 220281 0
2008(9.7%) 241542 5874
2009(15.4%) 278776 (364.2%) 27267
2010(18.6%) 330703 (98.6%) 54139
2011(5.9%) 350102 (43.9%) 77899
2012(-2.7%) 340632 (-8.5%) 71276
2013(-1.7%) 334762 (10.6%) 78851
2014(4.1%) 348476 (4.5%) 82428
2015(7.1%) 373045 (11.6%) 92006
2016(-21.3%) 293400 (-32.7%) 61955
2017(-97.8%) 6478 (-98.9%) 670
2018(-43.6%) 3651 (-36.0%) 429
2019(-41.7%) 2130 (-55.0%) 193
2020 602 32

Fjernlån (utlån) utført pr. år

ÅrFjernlån
1999 31693
2000(860.3%) 304359
2001(1.7%) 309655
2002(11.1%) 344019
2003(7.5%) 369752
2004(9.0%) 403094
2005(0.8%) 406176
2006(-3.5%) 391758
2007(4.7%) 410058
2008(10.2%) 451852
2009(7.9%) 487693
2010(14.3%) 557294
2011(5.2%) 586411
2012(-2.7%) 570535
2013(0.9%) 575430
2014(6.3%) 611489
2015(6.3%) 649843
2016(-6.7%) 606222
2017(-32.6%) 408656
2018(0.7%) 411695
2019(1.5%) 418039
2020 161897

Innlevering for annet bibliotek pr. år

ÅrInnleveringer
2007 2693
2008(801.6%) 24281
2009(83.0%) 44425
2010(45.1%) 64470
2011(22.4%) 78884
2012(24.3%) 98064
2013(10.5%) 108357
2014(14.1%) 123650
2015(8.4%) 133997
2016(-6.3%) 125491
2017(-25.2%) 93816
2018(-4.6%) 89480
2019(4.0%) 93099
2020 30814

Mottatt depoteksemplar pr. år

ÅrMottatt
2009 13170
2010(270.6%) 48808
2011(21.3%) 59217
2012(6.3%) 62921
2013(2.0%) 64151
2014(1.8%) 65333
2015(-6.0%) 61398
2016(17.8%) 72310
2017(-62.9%) 26861
2018(80.0%) 48352
2019(5.8%) 51135
2020 21358

BIBLIOFIL holder forøvrig orden på:

Total mediebestand i norske bibliotek pr. 2008: 56 millioner (kilde: ABM-Utvikling)

Antall eksemplarer 29,166,092 
Antall forskjellige titler 14,757,618 
Antall lånere 5,029,662 

Utlån 1996

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,311,13962
Februar1,271,65062
Mars1,366,68764
April1,149,38666
Mai1,052,56266
Juni956,77068
Juli924,14267
August983,86169
September1,222,03270
Oktober1,445,27570
November1,333,47671
Desember893,14372

Totalt antall utlån i 1996: 13,910,123


Utlån 1997

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,442,31673
Februar1,273,32573
Mars1,232,26874
April1,372,34974
Mai1,110,09074
Juni984,18175
Juli877,43273
August997,61275
September1,331,28578
Oktober1,450,62477
November1,328,82078
Desember965,38178

Totalt antall utlån i 1997: 14,365,683


Utlån 1998

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,499,56281
Februar1,341,52183
Mars1,462,31280
April1,268,34178
Mai1,051,67979
Juni1,056,87180
Juli953,29578
August1,173,69084
September1,476,05685
Oktober1,523,97185
November1,422,12085
Desember1,048,26486

Totalt antall utlån i 1998: 15,277,682


Utlån 1999

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,497,50687
Februar1,420,89890
Mars1,698,46194
April1,306,85098
Mai1,149,223103
Juni1,212,394102
Juli1,000,89799
August1,251,914107
September1,590,735114
Oktober1,625,260115
November1,672,580117
Desember1,145,078125

Totalt antall utlån i 1999: 16,571,796


Utlån 2000

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,666,299127
Februar1,700,081123
Mars1,745,844125
April1,375,660127
Mai1,375,656128
Juni1,231,666124
Juli1,057,038106
August1,420,528127
September1,575,912128
Oktober1,752,291133
November1,748,534133
Desember1,175,201133

Totalt antall utlån i 2000: 17,824,710


Utlån 2001

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,806,882135
Februar1,569,015135
Mars1,742,053140
April1,477,482138
Mai1,348,704142
Juni1,220,056135
Juli1,104,948106
August1,454,203146
September1,589,640148
Oktober1,845,911157
November1,754,770167
Desember1,144,632174

Totalt antall utlån i 2001: 18,058,296


Utlån 2002

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,894,821184
Februar1,693,657188
Mars1,608,741195
April1,714,926196
Mai1,347,959192
Juni1,281,398190
Juli1,261,486114
August1,444,365197
September1,735,117213
Oktober1,926,663218
November1,817,438227
Desember1,248,014218

Totalt antall utlån i 2002: 18,974,585


Utlån 2003

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,930,091237
Februar1,699,860238
Mars1,864,400243
April1,627,201246
Mai1,549,087249
Juni1,350,078247
Juli1,206,823118
August1,528,769259
September1,855,248279
Oktober1,991,371288
November1,839,266288
Desember1,340,482287

Totalt antall utlån i 2003: 19,782,676


Utlån 2004

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,898,250321
Februar1,786,500333
Mars2,080,676374
April1,715,056386
Mai1,441,518379
Juni1,565,395377
Juli1,229,369119
August1,675,339379
September2,066,879432
Oktober2,086,082428
November2,174,670448
Desember1,605,641433

Totalt antall utlån i 2004: 21,325,375


Utlån 2005

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,164,027459
Februar1,935,802460
Mars2,003,407460
April1,977,663462
Mai1,691,124460
Juni1,535,264447
Juli1,176,104134
August1,817,715437
September2,101,880467
Oktober2,152,491476
November2,223,238483
Desember1,516,312479

Totalt antall utlån i 2005: 22,295,027


Utlån 2006

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,143,280498
Februar1,877,618500
Mars2,166,952517
April1,772,747519
Mai1,695,335521
Juni1,464,932492
Juli1,166,526142
August1,825,993501
September2,098,078539
Oktober2,207,011546
November2,205,084550
Desember1,483,088546

Totalt antall utlån i 2006: 22,106,644


Utlån 2007

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,159,812557
Februar1,902,847555
Mars2,192,325553
April1,721,953563
Mai1,728,804568
Juni1,505,144535
Juli1,349,364164
August1,894,652551
September2,127,364580
Oktober2,346,345583
November2,211,908591
Desember1,450,199583

Totalt antall utlån i 2007: 22,590,717


Utlån 2008

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,325,707602
Februar2,105,299606
Mars2,001,981607
April2,161,697610
Mai1,701,759599
Juni1,597,525567
Juli1,381,724170
August2,065,845586
September2,253,134618
Oktober2,449,453629
November2,334,516628
Desember1,615,650616

Totalt antall utlån i 2008: 23,994,290


Utlån 2009

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,307,974636
Februar2,082,820631
Mars2,408,964642
April2,049,206640
Mai1,843,351634
Juni1,705,551610
Juli1,535,332175
August2,306,079614
September2,324,115647
Oktober2,388,621646
November2,346,722641
Desember1,666,473637

Totalt antall utlån i 2009: 24,965,208


Utlån 2010

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,246,848646
Februar2,116,655651
Mars2,529,089655
April2,029,419656
Mai1,764,063659
Juni1,707,341629
Juli1,437,054182
August2,467,264653
September2,361,222684
Oktober2,316,906680
November2,396,784694
Desember1,709,680685

Totalt antall utlån i 2010: 25,082,325


Utlån 2011

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,407,498701
Februar2,198,814689
Mars2,504,000695
April2,002,282693
Mai2,098,411693
Juni1,755,847656
Juli1,430,624195
August2,485,134669
September2,290,351691
Oktober2,338,161697
November2,419,197712
Desember1,750,578702

Totalt antall utlån i 2011: 25,680,897


Utlån 2012

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,477,142734
Februar2,327,376730
Mars2,550,072729
April2,014,089736
Mai1,955,365730
Juni1,860,942708
Juli1,604,986194
August2,691,925733
September2,309,905760
Oktober2,503,632761
November2,465,338760
Desember1,612,558744

Totalt antall utlån i 2012: 26,373,330


Utlån 2013

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,575,210759
Februar2,192,042758
Mars2,228,653759
April2,462,128761
Mai2,014,377755
Juni1,845,831728
Juli1,682,803205
August2,890,463753
September2,361,999762
Oktober2,550,834779
November2,473,607784
Desember1,770,304771

Totalt antall utlån i 2013: 27,048,251


Utlån 2014

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,570,313787
Februar2,259,235788
Mars2,495,138792
April2,162,196779
Mai1,949,705780
Juni1,833,111752
Juli1,569,148206
August2,829,864749
September2,536,171785
Oktober2,505,273784
November2,413,482801
Desember1,844,172798

Totalt antall utlån i 2014: 26,967,808


Utlån 2015

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,508,098818
Februar2,241,237811
Mars2,563,681813
April2,078,119810
Mai1,908,849802
Juni1,946,498788
Juli1,670,518205
August2,921,012784
September2,393,721813
Oktober2,434,530815
November2,363,952821
Desember1,798,530796

Totalt antall utlån i 2015: 26,828,745


Utlån 2016

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,310,239818
Februar2,311,133820
Mars2,277,104812
April2,334,857819
Mai1,926,779809
Juni2,008,626781
Juli1,640,363205
August3,008,327801
September2,279,978825
Oktober1,942,711823
November1,951,305838
Desember1,414,134816

Totalt antall utlån i 2016: 25,405,556


Utlån 2017

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,049,408833
Februar1,737,337832
Mars1,999,846831
April1,659,930814
Mai1,612,382814
Juni1,493,498798
Juli1,291,593208
August2,530,236803
September1,909,603830
Oktober1,927,067831
November1,953,792825
Desember1,336,101811

Totalt antall utlån i 2017: 21,500,793


Utlån 2018

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,954,902831
Februar1,643,617826
Mars1,735,623814
April1,776,032819
Mai1,422,329799
Juni1,491,963786
Juli1,237,197208
August2,498,276795
September1,908,198816
Oktober2,010,761814
November1,983,591818
Desember1,350,343800

Totalt antall utlån i 2018: 21,012,832


Utlån 2019

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,109,208851
Februar1,750,616841
Mars1,976,056852
April1,724,058836
Mai1,694,263832
Juni1,560,058803
Juli1,425,892198
August2,638,948825
September2,007,226848
Oktober2,145,827865
November1,934,991878
Desember1,235,073841

Totalt antall utlån i 2019: 22,202,216


Utlån 2020

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,920,875868
Februar1,675,243857
Mars973,132854
April345,650509
Mai600,249624
Juni1,107,248705
Juli1,104,159197
August51,185129
September00
Oktober00
November00
Desember00

Totalt antall utlån i 2020: 7,777,741


Utlån sortert på måned


Brev sendt på SMS

 ReserveringsbrevForhåndsvarslerPurrebrev
20161034942766329122228
2017902481658559139727
2018946456681199163647
20191074347736849174541
202057001626509996327

Dataene er innsamlet fra følgende bibliotek:

 • Rena skolebibliotek (AAmRenSk)
 • Bjarnetjønna skole (AGBjarSk)
 • Sandnes barneskole (AGSandSk)
 • Sandnessjøen U.skole (AGSanduSk)
 • Søvik oppvekstsenter (AGSoviSk)
 • Ura skolebibliotek (AGUraSk)
 • Aursmoen skolebibliotek (AHAurSk)
 • Bjørkelangen skolebibliotek (AHBjoSk)
 • Bråte skolebibliotek (AHBraSk)
 • Haneborg skolebibliotek (AHHanSk)
 • Løken og Hofmoen skolebibliotek (AHLokSk)
 • Setskog oppvekstsenter, biblioteket (AHSetSk)
 • Arnestad barneskole (AKArSk)
 • Billingstad barneskole (AKBiSk)
 • Blakstad barneskole (AKBlSk)
 • Bondi barneskole (AKBoSk)
 • Borgen ungdomsskole (AKBouSk)
 • Drengsrud barneskole (AKDrSk)
 • Hagaløkka barneskole (AKHaSk)
 • Heggedal barneskole (AKHeSk)
 • Hofstad barneskole (AKHoSk)
 • Hovedgården ungdomsskole (AKHouSk)
 • Hvalstad barneskole (AKHvSk)
 • Jansløkka barneskole (AKJaSk)
 • Landøya ungdomsskole (AKLaSk)
 • Mellom-Nes barneskole (AKMnSk)
 • Nesøya barneskole (AKNeSk)
 • Risenga ungdomsskole (AKRiSk)
 • Rønningen barneskole (AKRoSk)
 • Solberg barneskole (AKSoSk)
 • Solvang ungdomsskole (AKSouSk)
 • Torstad ungdomsskole (AKToSk)
 • Vardåsen barneskole (AKVaSk)
 • Vettre barneskole (AKVeSk)
 • Vollen ungdomsskole. Biblioteket (AKVuSk)
 • Alta ungdomsskole (ALAltuSk)
 • Aronnes skole (ALAronSk)
 • Bossekop skole (ALBossSk)
 • Elvebakken skole (ALElveSk)
 • Gakori skole (ALGakoSk)
 • Kaafjord skole (ALKafjSk)
 • Kaiskuru Nærmiljøsenter (ALKaisSk)
 • Komsa skole (ALKomsSk)
 • Korsfjord skole (ALKorsSk)
 • Kvalfjord skole (ALKvalSk)
 • Leirbotn oppvekstsenter (ALLeirSk)
 • Øvre Alta skole (ALOvreSk)
 • Rafsbotn skole (ALRafsSk)
 • Saga skole (ALSagaSk)
 • Sandfallet ungdomsskole (ALSanuSk)
 • Talvik skole (ALTlvkSk)
 • Tverrelvdalen skole (ALTverSk)
 • Andenes skole (ANAndSk)
 • Asdal skolebibliotek (ARAsdaSk)
 • Birkenlund skolebibliotek (ARBirkSk)
 • Eydehavn skolebibliotek (AREydSk)
 • Hisøy skolebibliotek (ARHisSk)
 • Moltemyr skolebibliotek (ARMoltSk)
 • Myra skolebibliotek (ARMyrSk)
 • Nedenes skolebibliotek (ARNedSk)
 • Nesheim skolebibliotek (ARNesSk)
 • Roligheden skolebibliotek (ARRolSk)
 • Rykene oppvekstsenter. Biblioteket (ARRykSk)
 • Sandnes skolebibliotek (ARSandSk)
 • Stinta skolebibliotek (ARStinSk)
 • Strømmen skolebibliotek (ARStrSk)
 • Stuenes skolebibliotek (ARStuSk)
 • Arendal voksenopplæring (ARVoksSk)
 • Arendal Rådhus, Fagbiblioteket (ARadhus)
 • Davanger skolebibliotek (ASDavSk)
 • Erdal skolebibliotek (ASErdSk)
 • Erdal ungdomsskole. (ASErduSk)
 • Fauskanger skole (ASFauSk)
 • Follese skole, Askøy (ASFolSk)
 • Hanøy skole (ASHanSk)
 • Haugland skolebibliotek (ASHauSk)
 • Hetlevik skole (ASHetSk)
 • Hop skole (ASHopSk)
 • Kleppe skolebibliotek (ASKleSk)
 • Kleppestø skolebibliotek (ASKlepSk)
 • Kleppestø ungdomsskole (ASKleuSk)
 • Ravnanger ungdomsskole (ASRavnSk)
 • Strusshamn skolebibliotek (ASStrSk)
 • Tveit skole, Askøy (ASTveSk)
 • AalesuSk
 • Åssiden skolebibliotek (AasBib)
 • Åsgården skol (AasgBib)
 • Ålesund bibliotek (AleBib)
 • Ålesund grunnskoler (AleSkBib)
 • Kulturbadet bibliotek (AlstBib)
 • Alstad ungdomsskole. Biblioteket (AlsuBib)
 • Alta Bibliotek (AltaBib)
 • Åmot Folkebibliotek (AmotBib)
 • Andøy folkebibliotek (AndBib)
 • Andebu bibliotek (AndeBib)
 • Askøybibliotek (AoyBib)
 • Arendal bibliotek (ArnBib)
 • Askerbibliotekene (AskBib)
 • AskoBib
 • Åsnes folkebibliotek (AsnBib)
 • Aurskog-Høland bibliotek (AuHoBib)
 • AurBib
 • Austevoll folkebibliotek (AustBib)
 • Grasmyr ungdomsskole. Biblioteket (BAGrasSk)
 • Herre skolebibliotek (BAHerrSk)
 • Langesund barneskole. Biblioteket (BALandSk)
 • Langesund ungdomsskole. Biblioteket (BALangSk)
 • Rønholt skolebibliotek (BARonSk)
 • Rugtvedt skolebibliotek (BARugSk)
 • Stathelle skolebibliotek (BAStatSk)
 • Ballangen skolebibliotek (BLBalSk)
 • Alstad skolebibliotek (BOAlsbSk)
 • Aspåsen skolebibliotek (BOAspSk)
 • Bodøsjøen skole (BOBosoSk)
 • Bodø fengsel. Biblioteket (BOFngBib)
 • Grønnåsen skole (BOGroSk)
 • Hunstad barneskole (BOHunBSk)
 • Hunstad U.skole (BOHunUSk)
 • Kjerringøy skole (BOKjerSk)
 • Løpsmark skolebibliotek (BOLopSk)
 • Misvær skole (BOMisvSk)
 • Østbyen skole (BOOstSk)
 • Saltstraumen skole (BOSaltSk)
 • Skjerstad oppvekstsenter. Biblioteket (BOSkjSk)
 • Bodø voksenopplæring (BOVoksSk)
 • Bibliotekutvikling Vestland (testsammenslåing) (BSsamlet10)
 • Narvik, Ballangen og Tysfjord: Prøvesammenslåing (BSsamlet11)
 • Testsammeslåing: Kristiansand skoler og skoler fra Søgne (BSsamlet12)
 • Trondheim folkebibliotek - prøvesammenslåing (BSsamlet6)
 • Voss og Granvin - prøvesammenslåing (BSsamlet7)
 • Ålesund, Haram, Skodje, Ørskog og Sandøy - prøvesammenslåing (BSsamlet8)
 • Aurskog-Høland og Rømskog - prøvesammenslåing (BSsamlet9)
 • Bø skule (BTBoSk)
 • Bø ungdomsskule (BTBouSk)
 • Folkestad skole (BTFolkSk)
 • Øygardsbiblioteka (BVestBib)
 • Ballangen bibliotek (BalBib)
 • Bamble bibliotek (BamBib)
 • Ådnamarka skule (BgAdnSk)
 • Alrekstad skole (BgAleSk)
 • Alvøen skole (BgAlvSk)
 • Apeltun skole (BgApeSk)
 • Åstveit skole (BgAstSk)
 • Aurdalslia skole (BgAurSk)
 • Bjørndalsskogen skole (BgBjoSk)
 • Blokkhaugen skole (BgBloSk)
 • Bønes skole (BgBonSk)
 • Breimyra skole (BgBreSk)
 • Bergen Byarkiv (BgByark)
 • Fagavdeling barnehage og skole (BgByrSk)
 • Christi Krybbe skoler (BgChrSk)
 • Damsgård skole (BgDamSk)
 • Eidsvåg skole (BgEidSk)
 • Fjellsdalen skole (BgFjeSk)
 • Flaktveit skolebibliotek (BgFlaSk)
 • Fridalen skole (BgFriSk)
 • Garnes skule (BgGarSk)
 • Garnes ungdomsskule (BgGaruSk)
 • Gimle skole (BgGimSk)
 • Holen skole ungdomstrinnet (BgHasSk)
 • Haukås skole (BgHauaSk)
 • Haugland skulebibliotek (BgHaugSk)
 • Haukedalen skole (BgHaukSk)
 • Haukeland skole (BgHaulSk)
 • Hellen skole (BgHellSk)
 • Hjellestad skolebibliotek (BgHjeSk)
 • Holen skole barnetrinnet (BgHolSk)
 • Hop skole (BgHopSk)
 • Hordvik skolebibliotek (BgHorSk)
 • BgIndSk
 • Kaland skole (BgKalSk)
 • Kalvatræet skole (BgKalvSk)
 • Kirkevoll skole (BgKirSk)
 • Kjøkkelvik skole (BgKjoSk)
 • Kringlebotn skole (BgKriSk)
 • Krokeide skolebibliotek (BgKroSk)
 • Krohnengen skole (BgKrohSk)
 • Kronstad skole (BgKronSk)
 • Kyrkjekrinsen skole (BgKyrSk)
 • Landås skole (BgLanSk)
 • Li skolebibliotek (BgLiSk)
 • Liland skole (BgLilSk)
 • Loddefjord skole (BgLodSk)
 • Lone skule (BgLonSk)
 • Løvås skole (BgLovSk)
 • Lynghaug skole (BgLynSk)
 • Lyshovden skole (BgLysSk)
 • Marikollen skole (BgMarSk)
 • Mathopen skole (BgMatSk)
 • Midtun skole (BgMidSk)
 • Minde skole (BgMinSk)
 • Mjølkeråen skole (BgMjoSk)
 • Møhlenpris skole (BgMohSk)
 • Nattland skole (BgNatSk)
 • Ny Krohnborg skole (BgNkroSk)
 • Nordnes skole (BgNorSk)
 • Nordvik skole (BgNorvSk)
 • Nygård skolebibliotek (BgNygSk)
 • Nygårdslien skole (BgNyglSk)
 • Olsvik skolebibliotek (BgOlsSk)
 • Ortun skole (BgOrtSk)
 • Paradis skole (BgParSk)
 • Rå skole (BgRaaSk)
 • Rådalslien skolebibliotek (BgRadSk)
 • Riple skole (BgRipSk)
 • Rolland skole (BgRolSk)
 • Rothaugen skole (BgRotSk)
 • Sædalen skole (BgSadaSk)
 • Salhus skole (BgSalSk)
 • Sælen skole (BgSaleSk)
 • BgSamSk
 • Sandgotna skole (BgSanSk)
 • Seljedalen skole (BgSelSk)
 • Skeie skole (BgSkeSk)
 • Skjold skole (BgSkjSk)
 • Skranevatnet skole (BgSkrSk)
 • Slåtthaug skole (BgSlaSk)
 • Slettebakken skole (BgSleSk)
 • Smørås skole (BgSmoSk)
 • Søråshøgda skole (BgSoraSk)
 • Søreide skole (BgSoreSk)
 • Storetveit skole (BgStorSk)
 • Tertnes skole (BgTerSk)
 • Trengereid oppveksttun (BgTreSk)
 • BgTunSk
 • Tveiterås skole (BgTveSk)
 • Ulsetskogen skole (BgUlseSk)
 • Ulsmåg skole (BgUlsmSk)
 • Vadmyra skole (BgVadSk)
 • Varden skole (BgVarSk)
 • Voksenopplæring (BgVokSk)
 • Ytrebygda skole (BgYtrSk)
 • Ytre Arna skule (BgYtreSk)
 • Bjerkreim folkebibliotek (BjerkBib)
 • Bokn bibliotek (BknBib)
 • Bømlo folkebibliotek (BmloBib)
 • Bankgata skolebibliotek (BnkuBib)
 • Midt-Telemark bibliotek (BoBib)
 • Stormen bibliotek (BodBib)
 • Bø i Vesterålen folkebibliotek (BoeVeBib)
 • Bølehøgda skolebibliotek (BolBib)
 • Børresen skolebibliotek (BorBib)
 • Bratbergkleiva skole Skien (BrbBib)
 • Bergen Off. Bibliotek (BrgBib)
 • BrgrBib
 • Bærum bibliotek (BrmBib)
 • Buskerud skoleboksentral (BuskSkSk)
 • Bytårnet ungdomsskole (BytBib)
 • Det flerspråklige bibliotek (DFBBib)
 • Åskollen skolebibliotek (DKAasSk)
 • Aronsløkka skolebibliotek (DKAronSk)
 • Bragernes skolebibliotek (DKBragSk)
 • Brandengen skolebibliotek (DKBranSk)
 • Danvik skolebibliotek (DKDanSk)
 • Fjell skolebibliotek (DKFjelSk)
 • Frydenhaug skolebibliotek (DKFrydSk)
 • Hallermoen skolebibliotek (DKHallSk)
 • Introduksjonssenteret i Drammen (DKIntro)
 • Kjøsterud skole (DKKjoSk)
 • Øren skolebibliotek (DKOreSk)
 • Rødskog skolebibliotek (DKRodSk)
 • Skoger skolebibliotek (DKSkogSk)
 • Marienlyst skole (DKStroSk)
 • Vestbygda skolebibliotek (DKVestSk)
 • Dale skulebibliotek (DaleVgs)
 • Dønna bibliotek (DonnBib)
 • DrmBib
 • Eidsberg ungdomsskole. Biblioteket (EKEidsSk)
 • Mysen skolebibliotek (EKMysSk)
 • Indre Østfold Fengselsbibliotek (EKOstFng)
 • Elverum Læringssenter (ELElvLar)
 • Elverum ungdomsskole (ELElvUSk)
 • Frydenlund skole (ELFrydSk)
 • Hanstad skole (ELHansSk)
 • Hernes skole (ELHernSk)
 • Kirkeby oppvekstsenter (ELKirkSk)
 • Lillemoen skole (ELLillSk)
 • Søbakken skole (ELSobaSk)
 • Sørskogbygda skole (ELSoskSk)
 • Utstyrsbiblioteket i Elverum (ELUtstBi)
 • Vestad skole (ELVestSk)
 • Ydalir skole, Elverum (ELYdaSk)
 • Enebakk ungdomsskole (ENEneSk)
 • Engerdal barne- og ungdomsskole (ENEngSk)
 • Hauglia skole (ENHaugSk)
 • Mjær ungdomsskole. Biblioteket (ENMjarSk)
 • Stranden skole (ENStraSk)
 • Ytre Enebakk skole (ENYtEnSk)
 • ETEngeSk
 • EbbBib
 • Eigersund folkebibliotek (EigerBib)
 • Eidsvoll bibliotek (EivoBib)
 • Elverum bibliotek (ElveBib)
 • Enebakk bibliotek (EneBib)
 • Engerdal folkebibliotek (EngBib)
 • Evenes folkebibliotek (EvenBib)
 • Farsund barne- og ungdomsskole (FAFarSk)
 • Lista ungdomsskole (FALisSk)
 • Ore skole (FAOreSk)
 • Vanse skole (FAVanSk)
 • Hovinhøgda skolebibliotek (FETHovSk)
 • Riddersand skole (FETRidSk)
 • Øvrebygda skule (FIOvrSk)
 • Rimbareid barne og ungdomsskule (FIRimSk)
 • Sælevik skule (FISalSk)
 • Hafstad vgs (FKHafSk)
 • Mo og Øyrane Videregående skule (FKOyrSk)
 • Grunnskulane i Førde kommune (FKSlSk)
 • Flekkefjord U.skole (FLFluSk)
 • Gyland skole (FLGylSk)
 • Hidra skole (FLHidSk)
 • Sira skole (FLSiraSk)
 • Søyland skolebibliotek (FLSlaSk)
 • Sunde skolebibliotek (FLSunSk)
 • Årum skole (FRAarSk)
 • Ambjørnrød skole (FRAmbSk)
 • Begby barne- og ungdomsskole (FRBegSk)
 • Borge skole (FRBorSk)
 • Borge ungdomsskole (FRBoruSk)
 • Cicignon barne- og u. skole (FRCicSk)
 • Fredrikstad museum (FRFrdMus)
 • Vestbygda ungdomsskole (FRGauSk)
 • Gudeberg barne- og u. skole (FRGudSk)
 • Gressvik ungdomsskole (FRGvkSk)
 • Hauge skole (FRHauSk)
 • Haugeåsen ungdomsskole (FRHauaSk)
 • Hurrød skole (FRHurSk)
 • Kjølberg skole (FRKlbSk)
 • Kråkerøy ungdomsskole (FRKraSk)
 • Kvernhuset ungdomsskole (FRKvhSk)
 • Lunde skole (FRLunSk)
 • Manstad skole (FRManSk)
 • Sagabakken skole (FRNabSk)
 • Nøkleby skole (FRNokSk)
 • Nylende skole (FRNylSk)
 • Pedagogisk senter (FRPedSen)
 • PPT (FRPptTj)
 • Råkollen skole (FRRakSk)
 • Rødsmyra skole (FRRdmSk)
 • Rekustad skole (FRRekSk)
 • Rød skole, Kråkerøy (FRRodkSk)
 • Rød skole, Onsøy (FRRodoSk)
 • Slevik skole (FRSleSk)
 • Trara skole (FRTraSk)
 • Torp skole (FRTrpSk)
 • Torsnes skole (FRTsnSk)
 • Trosvik skole (FRTvkSk)
 • Fada
 • Fagerheim skolebibliotek (FagBib)
 • Farsund bibliotek (FarsBib)
 • FetBib
 • Garderåsen skole (FetGarSk)
 • Fet skolebibliotek (Dalen og Østersund) (FetSk)
 • FetSkole
 • Skulane i Fjell (FjellSk)
 • Pedagogisk senter Fjell (FjlPedSk)
 • Flakstad folkebibliotek (FlakBib)
 • Flekkefjord bibliotek (FlekBib)
 • Flosta skolebibliotek (FlstBib)
 • ForsBib
 • Fredrikstad bibliotek (FrdBib)
 • Førre skole (FreBib)
 • Frakkagjerd ungdomsskule (FrkBib)
 • Førland skule (FrlnBib)
 • Vadsø barneskole (FsnBib)
 • Bjørnafjorden bibliotek Eikelandsosen (FusaBib)
 • Gjerdrum barneskole (GJGjebSk)
 • Gjerdrum ungdomsskole (GJGusSk)
 • Veståsen skolebibliotek (GJVestSk)
 • Gjøvik-skolene (GJoSk)
 • Gausdal ungdomsskole. Biblioteket (GKGauSk)
 • GamvBib
 • Gausdal bibliotek (GausBib)
 • Gimsøy skole (GimBib)
 • Gjesdal folkebibliotek (GjesBib)
 • Gjøvik bibliotek (GjoBib)
 • Gjerpen ungdomsskole, Skien (GjuBib)
 • GlpBib
 • Galterud skole. Biblioteket (GltBib)
 • Granly skolebibliotek (GraBib)
 • Grinde skule (GrdBib)
 • Gjerdrum folkebibliotek (GrmBib)
 • Grue folkebibliotek (GrueBib)
 • GrvBib
 • Gulskogen skole (GulBib)
 • Tistedal skole (HAAsSk)
 • Berg skole (HABeSk)
 • Folkvang skole (HAFoSk)
 • Gimle skolebibliotek (HAGiSk)
 • Hjortsberg skole (HAHjSk)
 • Halden fengselsbibliotek (HAHldFng)
 • Låby skole (HALaaSk)
 • Kongeveien skole (HAOebSk)
 • Os skole (HAOsSk)
 • Prestebakke skole (HAPrSk)
 • Risum ungdomsskole (HARiSk)
 • Rødsberg skole (HARoeSk)
 • Solheim skole (HASoSk)
 • Strupe ungdomsskole (HAStSk)
 • Baksalen skolebibliotek (HFBakSk)
 • Breilia Ungdomsskole, Hammerfest (HFBreiSk)
 • Fjordtun Skole, Hammerfest (HFFjoSk)
 • Fuglenes skolebibliotek (HFFugSk)
 • Hof skolebibliotek, Holmestrand (HFHofSk)
 • Reindalen skolebibliotek (HFReiSk)
 • Fister skole (HJFistSk)
 • Hjelmeland skule (HJHjelSk)
 • Ajer ungdomsskolebibliotek, Hamar (HKAjerSk)
 • Børstad skolebibliotek, Hamar (HKBorSk)
 • Ener ungdomsskole, Hamar (HKEnerSk)
 • Greveløkka skolebibliotek (HKGrevSk)
 • Hedmark fengsel,Hamar (HKHmrFng)
 • Ingeberg skolebibliotek (HKIngeSk)
 • Lovisenberg skolebibliotek (HKLovSk)
 • Lunden skolebibliotek (HKLundSk)
 • Prestrud skolebibliotek, Hamar (HKPreSk)
 • Ridabu skolebibliotek (HKRidaSk)
 • Rollsløkken skolebibliotek (HKRollSk)
 • Solvang skolebibliotek, Hamar (HKSolSk)
 • Storhamar skole (HKStorSk)
 • Bastoy fengsel (HOBasFng)
 • Borre ungdomsskole (HOBorrSk)
 • Holtan ungdomsskole (HOHoltSk)
 • Sentrumskolens bibliotek (HOSentSk)
 • Bergseng skolebibliotek (HSBerSk)
 • Hagebyen skole (HSHageSk)
 • Harstad skolebibliotek (HSHarSk)
 • Kanebogen skole, Harstad (HSKaneSk)
 • Kila skole (HSKilaSk)
 • Seljestad skolebibliotek (HSSelSk)
 • Seljestad ungdomsskole (HSSeluSk)
 • Sørvik skolebibliotek (HSSorSk)
 • Stangnes skole (HSStanSk)
 • Åttekanten skole (HVAknSk)
 • Floren skole (HVFloSk)
 • Hvaler ungdomsskole (HVHvlSk)
 • Hå folkebibliotek (HaBib)
 • Hammerfest bibliotek (HamBib)
 • Haugesund folkebibliotek (HaugBib)
 • Haugalandmuseene (HaugMus)
 • Hemnes folkebibliotek (HemBib)
 • Skolene i Hemnes (HemSk)
 • Herøy folkebibliotek (HerBib)
 • Høyskolen i Oslo, Avd journalistikk -bibliotek og info-fag, Biblioteket (HioBib)
 • HjmlBib
 • Halden bibliotek (HldBib)
 • HlmsBib
 • Holmestrand og Sande bibliotek (HlmstBib)
 • Hamar bibliotek (HmrBib)
 • Hof folkebibliotek (HofBib)
 • Nordre Vestfold fengsel, avd. Hof (HofFng)
 • Holmen senterbibliotek (Holmen)
 • Hoppern skole. Biblioteket (HopBib)
 • Hope skolebibliotek (HopeBib)
 • Hordaland fylkesbibliotek (HordBib)
 • Hordaland fylke, vgs-bibliotekene (HordVgs)
 • Høyanger bibliotek (HoyBib)
 • Harstad bibliotek (HstdBib)
 • Horten bibliotek (HtnBib)
 • Hurdal bibliotek (HurBib)
 • Husbank
 • Hvaler folkebibliotek (HvalBib)
 • Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum (HvalMus)
 • Hervik skule (HvkBib)
 • Jærbiblioteka - Klepp, Sola og Time (JaerBib)
 • Jevnaker folkebibliotek (JevnBib)
 • Efteløt skolebibliotek (KKEftSk)
 • Gamlegrendåsen skolebibliotek (KKGamSk)
 • Kongsgårdmoen skolebibliotek (KKKonSk)
 • Raumyr skolebibliotek (KKRauSk)
 • Skrim ungdomsskole (KKSkriSk)
 • Tislegård ungdomsskole (KKTislSk)
 • Vestsiden ungdomsskole. Biblioteket (KKVestSk)
 • Wennersborg skolebibliotek (KKWenSk)
 • KRRosSk
 • KRSonSk
 • KRTunSk
 • Hatlestrand skulebibliotek (KVHatlSk)
 • Kongsvinger hjelpemiddellager (KVHjelp)
 • Husnes ungdomsskule (KVHusnSk)
 • Kongsvinger ungdomsskole. Biblioteket (KVKongSk)
 • Rosendal ungdomsskule. Skulebiblioteket (KVRoseSk)
 • KVRosenSk
 • Roverud skole (KVRoveSk)
 • KaraBib
 • KgbBib
 • Kongerød skole Skien (KgrBib)
 • KjllBib
 • Klæbu folkebibliotek (KlaBib)
 • Klyve skole (KlyBib)
 • Konnerud skole (KnrBib)
 • Kollmyr skolebibliotek (KollBib)
 • Kongsberg bibliotek (KongBib)
 • Rønvik skole (KrkBib)
 • Karmøy folkebibliotek (KrmBib)
 • Krokemoa barneskole. Biblioteket (KroBib)
 • Kristiansand folkebibliotek (KrsBib)
 • Kristiansand skoler (KrsSk)
 • Kongsvinger fengselsbibliotek (KvFngBib)
 • KvaBib
 • Kvalsund folkebibliotek (KvalBib)
 • Kvinnherad bibliotek (KvinBib)
 • Kongsvinger bibliotek (KvngBib)
 • Aasen barne- og ungdomsskole (LEAsSk)
 • Ekne skolebibliotek (LEEkneSk)
 • Frol OS, Skolebiblioteket (LEFrolSk)
 • Halsan skole (LEHaSk)
 • LELarmid
 • Musikk- og kulturskolen (LEMuSk)
 • Mule skolebibliotek (LEMulSk)
 • Levanger ungdomsskole (LENesSk)
 • Nesheim skolebibliotek (LENeshSk)
 • Okkenhaug skolebibliotek (LEOkSk)
 • Skogn ungdomsskole (LESkSk)
 • Tuv oppvekstsenter. Biblioteket (LETuvSk)
 • Vårtun Kristne Oppvekstsenter (LEVarSk)
 • LEVgSk
 • Ytterøy Skole (LEYtSk)
 • Hegg skole (LIHeggSk)
 • Heia Skole (LIHeiaSk)
 • Høvik skole (LIHovSk)
 • Hedrum barneskole (LKBomBib)
 • Berg skole. Biblioteket (LKBrgBib)
 • Brunla ungdomsskoles bibliotek (LKBruBib)
 • Byskogen skolebibliotek (LKBysBib)
 • Fagerli skolebibliotek (LKFagBib)
 • Frøystvet skolebibliotek (LKFroBib)
 • Hedrum ungdomsskole. Biblioteket (LKHedBib)
 • Jordet skolebibliotek (LKJorBib)
 • Kvelde skole. Biblioteket (LKKvlBib)
 • Langestrand skolebibliotek (LKLanBib)
 • Mellomhagen ungdomsskole. Biblioteket (LKMelBib)
 • Mesterfjellet skolebibliotek (LKMstBib)
 • Nanset skolebibliotek (LKNanBib)
 • Østre Halsen skolebibliotek (LKOhaBib)
 • Pedagogisk veiledningssenter (LKPedBib)
 • Ra ungdomsskolebibliotek (LKRanBib)
 • Rødbøl skolebibliotek (LKRodBib)
 • Sky skolebibliotek (LKSkyBib)
 • Stavern skolebibliotek (LKStaBib)
 • Tjodalyng barneskoles bibliotek (LKTjoBib)
 • Tjodalyng ungdomsskole. Biblioteket (LKTjuBib)
 • Torstrand skolebibliotek (LKTorBib)
 • Valby skolebibliotek (LKValBib)
 • Åsen skolebibliotek (LOAsenSk)
 • Benterud skole (LOBentSk)
 • Finstad skolebibliotek (LOFinSk)
 • Fjellsrud bibliotek (LOFjeSk)
 • Fjellhamar skolebibliotek, Lørenskog (LOFjelSk)
 • Hammer u.skole Biblioteket (LOHamSk)
 • Kjenn ungdomsskole (LOKjenSk)
 • Kurland skolebibliotek (LOKurSk)
 • Løkenåsen skolebibliotek (LOLokSk)
 • Luhr skole (LOLuhrSk)
 • Rasta skolebibliotek (LORastSk)
 • Solheim skolebibliotek (LOSolSk)
 • Å barneskole. Biblioteket (LYAaSk)
 • Årnes barneskole. Biblioteket (LYArSk)
 • Berge barneskole. Biblioteket (LYBeSk)
 • Lyngdal ungdomsskole. Biblioteket (LYBeuSk)
 • Å ungdomsskole. Biblioteket (LYKoSk)
 • Kvås skole (LYKvasSk)
 • KVS Lyngdal (LYKvgSk)
 • Larvik bibliotek (LarBib)
 • LarFat
 • Leirfjord bibliotek (LeirBib)
 • LenBib
 • Levanger bibliotek (LevBib)
 • Lillehammer bibliotek (LhmBib)
 • Lier Bibliotek (LierBib)
 • LierHist
 • Lillås skolebibliotek (LillBib)
 • LkaBib
 • LoLokSk
 • Lødingen bibliotek (LodBib)
 • Lørenskog bibliotek (LorBib)
 • Lund folkebibliotek (LundBib)
 • Lurøy bibliotek (LurBib)
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (LydBib)
 • Lyngdal bibliotek (LyngBib)
 • Lysheim skolebibliotek (LysBib)
 • Åvangen skole (MKAvanSk)
 • Nøkkeland skole (MKKamSk)
 • Krapfoss skole (MKKrapSk)
 • Reier skole (MKReieSk)
 • Ålesund VGS skolebibliotek (MRAleVgs)
 • Atlanten vgs skolebibliotek (MRAtlVgs)
 • Bokbåten i Møre og Romsdal (MRBaat)
 • Borgund vgs skolebibliotek (MRBorVgs)
 • Fagerlia vgs skolebibliotek (MRFagVgs)
 • Fræna vgs skolebibliotek (MRFraVgs)
 • Gjermundnes VGS skolebibliotek (MRGjeVgs)
 • Haram VGS skolebibliotek (MRHarVgs)
 • Kristiansund vgs skolebibliotek (MRKriVgs)
 • Molde vgs skolebibliotek (MRMolVgs)
 • Rauma VGS skolebibliotek (MRRauVgs)
 • Romsdal vgs skolebibliotek (MRRomVgs)
 • Spjelkavik vgs skolebibliotek (MRSpjVgs)
 • Stranda VGS skolebibliotek (MRStrVgs)
 • Sunndal vgs skolebibliotek (MRSunVgs)
 • Surnadal VGS skolebibliotek (MRSurVgs)
 • Sykkylven VGS skolebibliotek (MRSykVgs)
 • UPA Skolen (MRUPASk)
 • Ulstein VGS skolebibliotek (MRUlsVgs)
 • Volda vidaregåande skule, biblioteket (MRVolVgs)
 • Hommelvik skole. Biblioteket (MVHomSk)
 • Hommelvik ungdomsskole. Biblioteket (MVHouSk)
 • Saksvik skole. Biblioteket (MVSakSk)
 • Sveberg skole. Biblioteket (MVSveSk)
 • Vikhammeraasen grendaskole. Biblioteket (MVVigSk)
 • Vikhammer skole. Biblioteket (MVVikSk)
 • Vikhammer ungdomsskole. Biblioteket (MVViuSk)
 • Madsebakken skolebibliotek (MadsBib)
 • Malvik bibliotek (MalBib)
 • Melløs skole (MellBib)
 • Mjøsmuseet (MjosMus)
 • Melkevarden skolebibliotek (MkvBib)
 • MlsBib
 • Mo og Jølster skulebibliotek (MoJoVgs)
 • Møre og Romsdal fylkesbibliotek (MoreBib)
 • Mørkvedmarka skole (MorkBib)
 • Moskenes folkebibliotek (MoskBib)
 • Moss Bibliotek (MossBib)
 • Mosterøy skole (MostBib)
 • Ankenes skolebibliotek (NAAnkbSk)
 • Ankenes ungdomsskole. Biblioteket. (NAAnkuSk)
 • Beisfjord skolebibliotek (NABeisSk)
 • Bjerkvik skolebibliotek (NABjeSk)
 • Fagernes skolebibliotek (NAFagSk)
 • Narvik ungdomsskole (NAFraSk)
 • Håkvik skolebibliotek (NAHakSk)
 • Parken ungdomsskole. Biblioteket. (NAPrkuSk)
 • Seines skolebibliotek (NASeiSk)
 • Skistua skole (NASkiSk)
 • Skjomen skolebibliotek (NASkjoSk)
 • Straumsnes skolebibliotek (NAStraSk)
 • Frydenlund skole (NATarSk)
 • Villaveien skolebibliotek (NAVillSk)
 • Naustdal skule (NDNausSk)
 • Åsen skole (NEAsnSk)
 • Eknes ungdomsskole (NEEknSk)
 • Killingrud ungdomsskole (NEKilSk)
 • Krokstad skole (NEKroSk)
 • Mjøndalen skolebibliotek (NEMjoSk)
 • Solberg skole, biblioteket (NESolSk)
 • Steinberg skolebibliotek (NESteSk)
 • Stenseth skole, biblioteket (NEStenSk)
 • Veiavangen ungdomsskole, biblioteket (NEVeiSk)
 • Nordland kunst- og filmfagskole (NFilmSk)
 • Hagen skolebibliotek (NIHagSk)
 • Hakadal skolebibliotek (NIHakSk)
 • Holumskogen skolebibliotek (NIHolSk)
 • Kirkeby skolebibliotek (NIKirSk)
 • Rotnes skolebibliotek (NIRotSk)
 • NISkoSk
 • Slattum skolebibliotek (NISlaSk)
 • Sørli skolebibliotek (NISorSk)
 • Ulverud skole (NIUlveSk)
 • NKBerSk
 • Borgheim skolebibliotek (NKBorSk)
 • Brattås skolebibliotek (NKBraSk)
 • Føynland skolebibliotek (NKFoySk)
 • NKHarSk
 • Herstad skolebibliotek (NKHerSk)
 • Lindhøy skole (NKLinSk)
 • Oserød skol (NKOseSk)
 • Teie skolebibliotek (NKTeiSk)
 • Teigar ungdomsskolebibliotek (NKTgaSk)
 • Tjøme ungdomsskole (NKTjoSk)
 • Torød skolebibliotek (NKTorSk)
 • Vestskogen skolebibliotek (NKVeSk)
 • Veierland skolebibliotek (NKVeiSk)
 • Bruvoll fengselsbibliotek (NOKFbSk)
 • Skolebiblioteket i Mo (NOKMoSk)
 • Skolebibliotek på Sand (NOKSaSk)
 • Gransherad barne- og ungdomsskole (NTGranSk)
 • Høgås skole (NTHoegSk)
 • Heddal ungdomsskole (NTHuskSk)
 • Nordbygda skole (NTNordSk)
 • Notodden ungdomsskole (NTNuskSk)
 • Heddal barneskole (NTRygiSk)
 • Sætre skole (NTSSkole)
 • Notodden barneskole, avd. Tinnesmoen (NTTinnSk)
 • Tveiten skole (NTveitSk)
 • Eltonåsen skole (NanEltSk)
 • Maura skole (NanMauSk)
 • Preståsen skole, Nannestd (NanPreSk)
 • Nannestad bibliotek (NannBib)
 • Narvik bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik (NarBib)
 • NaromBib
 • Nasjonalbiblioteket Nasjonalt lånekort (NasjBib)
 • Valdresbiblioteka (NaudBib)
 • NeikBib
 • Nes bibliotek (NesBib)
 • Nesna bibliotek (NesnaBib)
 • Nord-Fron bibliotek (NfroBib)
 • Nittedal bibliotek (NitBib)
 • Nome bibliotek (NomeBib)
 • Nordskogen skolebibliotek (NordBib)
 • Notodden bibliotek (NotBib)
 • Nrk biblioteket (NrkBib)
 • NrkMinne
 • NrsBib
 • Hokksund skolebibliotek (OEHokSk)
 • Hokksund U.skole (OEHokuSk)
 • Ormåsen Oppvekstsenter (OEOrmSk)
 • Skolene i Vestfossen (OEVestSk)
 • Aurvoll skole (OKAurSk)
 • Solvang skolebibliotek (OKVidSk)
 • Myre skolebibliotek (ONMyreSk)
 • Alsvåg skolebibliotek (ONSomSk)
 • Flåtestad skole (OPFlatSk)
 • Greverud skole (OPGrevSk)
 • Hellerasten skole (OPHellSk)
 • Ingieråsen skole (OPIngiSk)
 • Kolbotn skole (OPKolbSk)
 • Østli skole (OPOstlSk)
 • Sofiemyrtoppen skole (OPSofiSk)
 • Tårnåsen skole (OPTarnSk)
 • Vassbonn skole (OPVassSk)
 • Kolbu skolebibliotek (OTKolSk)
 • Lena ungdomsskole (OTLenuSk)
 • OTMoenSk
 • Stange skolebibliotek (OTStaSk)
 • Skreia ungdomsskolebibliotek (OTSuSk)
 • Nord-Odal/Sør-Odal bibliotek (OdlBib)
 • Øvre Eiker bibliotek (OeikBib)
 • Østfold kulturutvikling, Fylkesbiblioteket (OfBib)
 • Øksnes folkebibliotek (OksnBib)
 • Nordre Follo bibliotek - avd. Kolben (OpgBib)
 • Orerønningen skolebibliotek (OreBib)
 • OrskoBib
 • Fengslene i Oslo (OsFngBib)
 • Østfoldmuseene Halden historiske samlinger (OstMus)
 • Østre Toten folkebibliotek (OtotBib)
 • Vikevåg skule (OvikBib)
 • Skulane i Øygarden (OygardSk)
 • Øyer folkebibliotek (OyrBib)
 • Øyer ungdomsskole (OyruBib)
 • Øystre Slidre bibl. (OysliBib)
 • PopBib
 • Porsgrunn bibliotek (PorsBib)
 • Karlshus skole (RADKarSk)
 • Råde ungdomsskole (RADRuSk)
 • Spetalen skole (RADSpeSk)
 • Benterud skole, Ringerike (RIBenSk)
 • Furnes ungdomsskole (RIFurnSk)
 • Kirkekretsen skole (RIKrkrSk)
 • Moelv ungdomsskole (RIMlvuSk)
 • Rennesoy med skoler (RKBib)
 • Kirkevoll skolebibliotek (RKKirkSk)
 • Ramnes skolebibliotek (RKRamnSk)
 • Røråstoppen skolebibliotek (RKRoraSk)
 • Solerød oppvekstsenter. Biblioteket (RKSolSk)
 • Åfarnes skulebibliotek (RMAfarSk)
 • Åndalsnes ungdomsskole. Biblioteket (RMAndSk)
 • Isfjorden skole (RMIsfjSk)
 • Måndalen skule (RMManSk)
 • Vågstranda oppvekstsenter (RMVagSk)
 • Frydenlund skolebibliotek (ROKFrySk)
 • Midtbygda skole (RYMidtSk)
 • Slemmestad U.skole (RYSleuSk)
 • Spikkestad barneskole (RYSpiSk)
 • Spikkestad ungdomsskole (RYSpiuSk)
 • Råde bibliotek (RadeBib)
 • Rælingen bibliotek (RalBib)
 • Blystadlia skole (RalBlySk)
 • Løvenstad skolebibliotek (RalLovSk)
 • Nordby skole (RalNorSk)
 • Rud skole (RalRudSk)
 • Smestad skole (RalSmeSk)
 • Ramberg skolebibliotek (RamBib)
 • Ranvik ungdomsskole (RanBib)
 • Rana bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Rana (RanaBib)
 • Skolene i Rana (RanaSk)
 • NRK Platearkivet (Rapl)
 • Rapp
 • Raty
 • Rennesøy skule (RbuBib)
 • Rendalen bibliotek (RendBib)
 • Revetal ungdomsskole (RevBib)
 • Refsnes skole, Biblioteket (RfsBib)
 • Brumunddal ungdomsskole (RiBruSk)
 • Fagerlund skole (RiFagSk)
 • Fagernes skole (RiFagerSk)
 • Fossen skolebibliotek (RiFosSk)
 • Gaupen skolebibliotek (RiGauSk)
 • Hempa skolebibliotek (RiHemSk)
 • Moelv skolebibliotek (RiKilSk)
 • Kirkenær skolebibliotek (RiKirSk)
 • Kylstad skolebibliotek (RiKylSk)
 • Lismarka skolebibliotek (RiLisSk)
 • Messenlia skole (RiMesSk)
 • Mørkved skole (RiMorSk)
 • Nes ungdomsskole. Skolebiblioteket (RiNesSk)
 • Nes barneskole (RiNesbSk)
 • Skarpsno skolebibliotek (RiSkaSk)
 • Stavsberg skolebibliotek (RiStbSk)
 • Ringebu folkebibliotek (RingBib)
 • Ringerike bibliotek (RirikBib)
 • Ringerike fengselsbibliotek (RirikFng)
 • Risør bibliotek (RisBib)
 • Risør barneskole. Biblioteket (RisbBib)
 • Risør ungdomsskole. Biblioteket. (RisuBib)
 • Rjukan bibliotek (RjuBib)
 • Rauma bibliotek (RmaBib)
 • Rødøy folkebibliotek (RodBib)
 • Rollag bibliotek (RolBib)
 • Rork
 • Røst folkebibliotek (RostBib)
 • Rennesøy folkebibliotek (RoyBib)
 • Ringsaker bibliotek (RskrBib)
 • Ryfylkebiblioteket (RyfylBib)
 • Aspervika skole (SAAspSk)
 • Austrått skole (SAAusSk)
 • Bogafjell skole (SABogSk)
 • Buggeland skole (SABugSk)
 • FBU (SAFbuSk)
 • Figgjo skole (SAFigSk)
 • Forsand skule (SAForSk)
 • Ganddal skole (SAGanSk)
 • Giske ungdomsskole (SAGisSk)
 • Hana skole (SAHanSk)
 • Høle barne- og ungdomsskule (SAHolSk)
 • Hommersåk skole (SAHomSk)
 • Høyland ungdomsskole (SAHoySk)
 • Iglemyr skole (SAIglSk)
 • Kyrkjevollen skole (SAKyrSk)
 • Lurahammaren ungdomsskole (SALhaSk)
 • Lundehaugen ungdomsskole (SALunSk)
 • Lura skole (SALurSk)
 • Malmheim skole (SAMalSk)
 • Maudland skole (SAMauSk)
 • Øygard ungdomsskole (SAOygSk)
 • Porsholen skole (SAPorSk)
 • Riska ungdomsskole (SARisSk)
 • Sandved skole (SASanSk)
 • Skeiane ungdomsskole (SASkeSk)
 • Sandnes Læringssenter (SASlaSk)
 • Smeaheia skole (SASmeSk)
 • Sørbø skole (SASorSk)
 • Stangeland skole (SAStaSk)
 • Sviland skole (SASviSk)
 • Trones skole og ressurssenter (SATroSk)
 • Austarheim skule (SDAustSk)
 • Fløgstad skule (SDFlogSk)
 • Risvoll skule (SDRisvSk)
 • Strand Utstyrslager (SDUtstyr)
 • SEAtnaSk
 • Koppang skole (SEKoppSk)
 • Opphus skole (SEOppSk)
 • Sollia barne og ungdomsskole (SESollSk)
 • Stor-Elvdal U.skole (SESuSk)
 • Langenes skole (SGLangSk)
 • Lunde skole (SGLundSk)
 • Nygård skole (SGNygSk)
 • Tangvall skole (SGTangSk)
 • Tinntjønn skole (SGTinnSk)
 • Åfoss skolebibliotek (SKAafoSk)
 • Åsenhagen skolebibliotek (SKAaseSk)
 • Asak skolebibliotek (SKAsaSk)
 • Brånås skolebibliotek (SKBraSk)
 • Buer skole (SKBuerSk)
 • Gjellerås skolebibliotek (SKGjeSk)
 • Gjerpen barneskole. Biblioteket (SKGjebSk)
 • Grunnskolen Oslo Kristne Senter (OKS) (SKGrosSk)
 • Gulset ungdomsskole (SKGulSk)
 • Kjellervolla skolebibliotek (SKKjeSk)
 • Kjeller skolebibliotek (SKKjelSk)
 • Kjørbekkhøgda skolebibliotek (SKKjorSk)
 • Lunde skolebibliotek (SKLundSk)
 • Mæla ungdomsskole (SKMalaSk)
 • Moflata skole (SKMofSk)
 • Sagdalen skolebibliotek (SKSagdSk)
 • Lillestrøm voksenopplæringssenter (SKSageSk)
 • Skjetten skolebibliotek (SKSkjSk)
 • SKSkoSk
 • Skotfoss skolebibliotek (SKSkotSk)
 • Bråtejordet skole (SKStalSk)
 • Stav skolebibliotek (SKStavSk)
 • Sten-Tærud skolebibliotek (SKStenSk)
 • Stigeråsen skole (SKStroSk)
 • Tæruddalen skolebibliotek (SKTarSk)
 • Vardeåsen skolebibliotek (SKVarSk)
 • Venstøp skolebibliotek (SKVenSk)
 • Vigernes skolebibliotek (SKVigSk)
 • Volla skolebibliotek (SKVolSk)
 • Dysjaland skule (SODysSk)
 • Fjuk skole (SOFjukSk)
 • Frogner skole (SOFroSk)
 • Grannes skole (SOGraSk)
 • Håland skole (SOHaaSk)
 • Haga skole (SOHagSk)
 • Haugtun skole (SOHauSk)
 • Glommasvingen skole (SOKKorSk)
 • Melvold ungdomsskole (SOMelSk)
 • Røyneberg skole (SORoySk)
 • Sande skole (SOSanSk)
 • Skadberg skole (SOSkaSk)
 • Sola ungdomsskole (SOSoUSk)
 • Sola skole (SOSolSk)
 • Sørum skole (SOSorSk)
 • Sørumsand skole (SOSoruSk)
 • Storevarden skole (SOStoSk)
 • Tananger ungdomsskole (SOTaUSk)
 • Vesterskaun skole (SOVestSk)
 • Auglend skole (STAugSk)
 • Austbø skole (STAusSk)
 • Beitstad skole (STBeitSk)
 • Buøy skole (STBuoSk)
 • Byafossen skole (STByafSk)
 • Byfjord skole (STByfSk)
 • Eiganes skole (STEgaSk)
 • Egge barneskole (STEggeSk)
 • Egge U.skole (STEgguSk)
 • Gausel skole (STGauSk)
 • Godeset skole (STGodSk)
 • Gosen ungdomsskole (STGosSk)
 • Gautesete skole (STGtsSk)
 • Hafrsfjord skole (STHafSk)
 • Hinna skole (STHinSk)
 • Hundvåg skole (STHunSk)
 • Hystad skule (STHysSk)
 • Jåtten skole (STJatSk)
 • Johannes læringssenter (STJohSk)
 • Steinkjer ungdomsskole. Biblioteket (STKSusSk)
 • Kampen skole (STKamSk)
 • Kannik skoles bibliotek (STKanSk)
 • Kvaleberg skole (STKbgSk)
 • Kristianslyst skole (STKriSk)
 • Kvam skole (STKvamSk)
 • Kvernevik skole (STKveSk)
 • Langeland skule (STLanSk)
 • Lassa skole (STLasSk)
 • Leirvik skule (STLeiSk)
 • Lenden skole og ressurssenter (STLenSk)
 • Litlabø skule (STLitSk)
 • Lø skole (STLoSk)
 • Lunde skole (STLunSk)
 • Madlamark skole (STMamSk)
 • Mære skolebibliotek (STMarSk)
 • Madlavoll skole (STMavSk)
 • Nylund skole (STNylSk)
 • Nysæter ungdomsskule (STNysuSk)
 • Revheim ungdomsskole (STRevSk)
 • Roaldsøy skole (STRoaSk)
 • Rommetveit skule (STRomSk)
 • Sagvåg skule (STSagSk)
 • Steinkjer barneskole (STSbsSk)
 • Skeie skole (STSkeSk)
 • Stord ungdomsskule (STStouSk)
 • Storhaug skole (STStrSk)
 • Sunde skole (STSunSk)
 • St. Svithun skole (STSviSk)
 • Tastarustå skole (STTarSk)
 • Tasta skoles bibliotek (STTasSk)
 • Tastaveden skole (STTavSk)
 • Teinå skoles bibliotek (STTeiSk)
 • Tjensvoll skole (STTjeSk)
 • Tjødnalio skule (STTjoSk)
 • Ullandhaug skole (STUllSk)
 • Våland skoles bibliotek (STVaaSk)
 • Vardenes skole (STVarSk)
 • Vassøy skole (STVasSk)
 • Vaulen skole (STVauSk)
 • Steinkjer voksenopplæring (STVokSk)
 • Auklandshamn skule, Sveio (SVAukSk)
 • Førde skule, Sveio (SVForSk)
 • Sveio b-og u-skule, Sveio (SVSveiSk)
 • Valestrand skule, Sveio (SVValSk)
 • Vikse skule,Sveio (SVVikSk)
 • Sandnes bibliotek (SandBib)
 • Sør-Aurdal folkebibliotek (SaurBib)
 • SdaBib
 • Sogndal bibliotek (SdalBib)
 • Sauda ungdomsskule (SdauBib)
 • Sel bibliotek (SelBib)
 • Sentrum skolebibliotek (SentBib)
 • Store Bergan skolebibliotek (SfBerSk)
 • Breidablikk U.skole (SfBreiSk)
 • Bugården ungdomsskole. (SfBuguSk)
 • Byskolen skolebibliotek (SfBySk)
 • Fevang skolebibliotek (SfFevSk)
 • Framnes skolebibliotek (SfFramSk)
 • Gokstad skole. Biblioteket (SfGokSk)
 • Haukerød skolebibliotek (SfHaukSk)
 • Helgerød skolebibliotek (SfHelgSk)
 • SfKomSk
 • Mosserød skolebibliotek (SfMosSk)
 • Ormestad skolebibliotek (SfOrmSk)
 • Sande skolebibliotek (SfSandSk)
 • Unneberg skolebibliotek (SfUnnSk)
 • Sandefjord voksenopplæring (SfVOppSk)
 • Vesterøy skolebibliotek (SfVestSk)
 • Virik skolebibliotek (SfViriSk)
 • Sandefjordbibliotekene (SfjBib)
 • SfjvBib
 • SftBib
 • Grov skole (SkGrovSk)
 • Skånland skolebibliotek (SkSkanSk)
 • Tjeldsund folkebibliotek (SkanBib)
 • Skauen skole (SkauenSk)
 • Lillestrømbibliotekene (SkeBib)
 • SkiFat
 • SkjBib
 • Skien bibliotek (SknBib)
 • Skiptvet bibliotek (SktvBib)
 • Søndeled skolebibliotek (SledBib)
 • Biblioteka i indre Sunnfjord (SofjBib)
 • Sokndal folkebibliotek (SoknBib)
 • Solaskoler (SolaSk)
 • Sortland bibliotek (SortBib)
 • Pedagogisk senter Skien (SpedBib)
 • Sølvberget bibliotek og kulturhus (StavBib)
 • Stavanger skoler (StavSk)
 • Steigen folkebibliotek (SteigBib)
 • Steigenskolen (SteigSk)
 • StgBib
 • Steinkjer bibliotek (StkjBib)
 • Stor-Elvdal bibliotek (StldBib)
 • Straumen skule (StmBib)
 • Stokke bibliotek (StokkeBib)
 • Stord folkebibliotek (StrdBib)
 • StvgBib
 • SulBib
 • Skulane i Sund (SundSk)
 • SvarBib
 • Svensedammen skole (SvdBib)
 • Sveio folkebibliotek (SveiBib)
 • SvkBib
 • Svelvik ungdomsskole (SvkuBib)
 • Saltvern skole. Biblioteket (SvuBib)
 • Barkåker skolebibliotek (TBBarSk)
 • Byskogen skole (TBBysSk)
 • Eik skolebibliotek (TBEikSk)
 • Hogsnes skolebibliotek (TBHogSk)
 • Husøy skolebibliotek (TBHusoSk)
 • Husvik skolebibliotek (TBHusvSk)
 • Kongseik ungdomsskole (TBKjelSk)
 • TBKlokSk
 • Presterød skolebibliotek (TBPreSk)
 • Presterød ungdomsskole (TBPreuSk)
 • Ringshaug skolebibliotek (TBRingSk)
 • Ringshaug ungdomsskole. Biblioteket (TBRinguSk)
 • Sandeåsen skolebibliotek (TBSanSk)
 • Sem skolebibliotek (TBSemSk)
 • Træleborg skolebibliotek (TBTrbSk)
 • Vear skole (TBVeaSk)
 • Volden skolebibliotek (TBVolSk)
 • Åsheim barneskoles bibliotek (TKAshBSk)
 • Åsheim ungdomsskolebibliotek (TKAshUSk)
 • Åsvang skolebibliotek (TKAsvaSk)
 • Åsveien skolebibliotek (TKAsveSk)
 • Berg skolebibliotek (TKBergSk)
 • Bispehaugen skolebibliotek (TKBispSk)
 • Blussuvoll skolebibliotek (TKBlusSk)
 • Bratsberg skolebibliotek (TKBratSk)
 • Breidablikk skolebibliotek (TKBreiSk)
 • Brundalen skolebibliotek (TKBrunSk)
 • Byåsen skolebibliotek (TKByasSk)
 • Charlottenlund skolebibliotek (TKChaBSk)
 • Charlottenlund ungdomsskole (TKChaUSk)
 • Dalgård skolebibliotek (TKDalgSk)
 • Eberg skolebibliotek (TKEbrgSk)
 • Flatåsen skolebibliotek (TKFlatSk)
 • TKFuruSk
 • Hårstad skolebibliotek (TKHaarSk)
 • Hallset skolebibliotek (TKHallSk)
 • Hoeggen skolebibliotek (TKHoegSk)
 • Huseby skolebibliotek (TKHuseSk)
 • Ila skolebibliotek (TKIlaSk)
 • Jakobsli skolebibliotek (TKKalvSk)
 • Kattem skolebibliotek (TKKattSk)
 • Klæbu ungdomsskole (TKKlaSk)
 • Kolstad skolebibliotek (TKKolsSk)
 • Lade skolebibliotek (TKLadeSk)
 • Lilleby skolebibliotek (TKLillSk)
 • Markaplassen skolebibliotek (TKMarkSk)
 • Trondheim kommunale kulturskole (TKK) (TKMuSk)
 • Nardo skolebibliotek (TKNardSk)
 • Nidarvoll skolebibliotek (TKNidaSk)
 • TKNideSk
 • Nyborg skolebibliotek (TKNybgSk)
 • Nypvang skolebibliotek (TKNypvSk)
 • Okstad skolebibliotek (TKOkstSk)
 • Ranheim skolebibliotek (TKRanhSk)
 • Romolslia skolebibliotek (TKRomoSk)
 • Rosten skolebibliotek (TKRostSk)
 • Rosenborg skolebibliotek (TKRsbgSk)
 • Rye skolebibliotek (TKRyeSk)
 • Saupstad skole (TKSaupSk)
 • Trondheim voksenopplæring - Trovo (TKSevoSk)
 • Singsaker skolebibliotek (TKSingSk)
 • Sjetne skolebibliotek (TKSjtnSk)
 • Selsbakk skolebibliotek (TKSlsbSk)
 • Solbakken skolebibliotek (TKSolbSk)
 • Sørborgen skole, Trondheim (TKSorSk)
 • Lianvatnet skole (TKSpesSk)
 • Spongdal skolebibliotek (TKSpgdSk)
 • Stabbursmoen skolebibliotek (TKStabSk)
 • Stavset skolebibliotek (TKStavSk)
 • Steindal skolebibliotek (TKStndSk)
 • Strindheim skolebibliotek (TKStriSk)
 • Sunnland skolebibliotek (TKSunlSk)
 • Sverresborg skolebibliotek (TKSvsbSk)
 • Tanem Oppvekstsenter, Trondheim (TKTanSk)
 • Tonstad skolebibliotek (TKTnstSk)
 • Ugla skolebibliotek (TKUglaSk)
 • Utleira skolebibliotek (TKUtlrSk)
 • Vikasen skole (TKVkasSk)
 • Tromsø fengsel (TRFngBib)
 • Trondjord skole (TRTronSk)
 • Frakkagjerd barneskole (TYFrkSk)
 • Nedstrand barne- og u.skole (TYNedsSk)
 • Tønsberg og Færder bibliotek (TbgBib)
 • Tysværvåg barne- og ungdomsskole (TbuBib)
 • Tangen skole (TgnBib)
 • Trondheim Int. School (This)
 • Tjeldsund bibliotek (TjelBib)
 • TjomeBib
 • Tømmerås skole (TmrBib)
 • Tysvær opplæringssenter (TpedBib)
 • Træna bibliotek (TraBib)
 • TrdBib
 • Trondheim folkebibliotek (TrhBib1)
 • Tromsø bibliotek og byarkiv (TrmsBib)
 • Trysil folkebibliotek (TryBib)
 • Tverlandet skole. Biblioteket (TverBib)
 • Tysfjord folkebibliotek (TyfjBib)
 • Tyrielden Eidskog bibliotek (TyrEiBib)
 • Tysvær bibliotek (TysvBib)
 • Allergot ungdomsskole (UKAlleSk)
 • Bakke skole (UKBakkSk)
 • Borgen skole (UKBorgSk)
 • Døli skolebibliotek (UKDoliSk)
 • Gystadmarka skole (UKGysSk)
 • Gystadmarka ungdomsskole (UKGysuSk)
 • Hovin skolebibliotek (UKHovSk)
 • Jessheim skole (UKJessSk)
 • Mogreina skolebibliotek (UKMogSk)
 • Nordkisa skole (UKNokiSk)
 • Nordby ungdomsskole (UKNordSk)
 • Skogmo skole (UKSkogSk)
 • Vesong ungdomsskole (UKVesoSk)
 • Ullersmo fengselsbibliotek (ULFngBib)
 • Ullensaker bibliotek (UllBib)
 • Utsira bibliotek (UtsBib)
 • Vadsø fengsel (VAFngBib)
 • Vestfoldarkivet (VFKArkiv)
 • Sandeid skulebibliotek (VIImBib)
 • Skjold skulebibliotek (VISkBib)
 • Vats skulebibliotek (VIVaBib)
 • Vågen skule (VIVageSk)
 • Vikedal skulebibliotek (VIViBib)
 • Vik skule og barnehage (VIVikSk)
 • Garnes oppvekstsenter (VKGarSk)
 • Ørmelen skole (VKOrmSk)
 • Stiklestad skole (VKStiSk)
 • Verdal fengsel (VKVerFng)
 • Verdalsøra u/b skole (VKVeruSk)
 • Vinne skole (VKVinSk)
 • Vuku oppvekstsenter (VKVukuSk)
 • Voss ungdomsskole. Biblioteket (VOKuSk)
 • Bøverbru skolebibliotek (VTBovSk)
 • Ihle skolebibliotek (VTIhlSk)
 • Korta skolebibliotek (VTKorSk)
 • Raufoss ungdomsskole (VTRauSk)
 • Raufoss skolebibliotek (VTRaubSk)
 • Reinsvoll skolebibliotek (VTReibSk)
 • Vestre Toten ungdomsskole (VTReiuSk)
 • Thune skolebibliotek (VTThuSk)
 • Buksnes skolebibliotek (VVBukSk)
 • Ballstad skolebibliotek (VVSkoSk)
 • VaagBib
 • Vadsø bibliotek og Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø (VadBib)
 • Valdresmusea (ValdrMus)
 • Værøy folkebibliotek (VarBib)
 • Varden ungdomsskole (VardBib)
 • VefoBib
 • Verdal bibliotek (VerBib)
 • Vefsn bibliotek (VfsnBib)
 • VigeMus
 • Biblioteka i Vindafjord og Etne (VindBib)
 • Vestre Jakobselv skolebibliotek (VjeBib)
 • Våler folkebibliotek (VlrBib)
 • VlruBib
 • Vang folkebibliotek (VngBib)
 • Vang barne- og ungdomsskule (VngVanSk)
 • Voss bibliotek (VosBib)
 • Verket skole (VrkBib)
 • Vestre Toten folkebibliotek (Fyrverkeriet) (VtotBib)
 • Vadsø Ungdomsskole (VuskBib)
 • Meieriet bibliotek (VvoyBib)
 • Wang Vgs. bibliotek (WangVgSk)
 • Lillestrømbibliotekene - prøvesammenslåing (bssamlet1)
 • TEST Asker bibliotek (sammenslått) (bssamlet2)
 • Sogndal, Balestrand og Leikanger - prøvesammenslåing (bssamlet3)
 • Kristiansand, Søgne og Songdalen - prøvesammenslåing (bssamlet4)
 • Tønsberg/Færder og Re bibliotek - prøvesammenslåing (bssamlet5)
 • Deichmanske bibliotek (carl)
 • Mysen innbyggertorg og bibliotek (eidsbib)
 • Høyskolen i Oslo/Avdeling for estetiske fag (estbib) (tidligere kunde)
 • Gokstad kystlag. Motorsamlingen (gkl)

Generert 04/08/2020 kl. 01:32:03


Mer om Bibliotek-Systemer As© Et produkt fra Bibliotek-Systemer As