Samlet utlånsaktivitet på BIBLIOFIL-bibliotek

Hver dag samles det inn data fra alle BIBLIOFIL-bibliotek som bruker utlånsmodulen. Nedenfor følger en oversikt over antall utlån pr. måned. Oversikten nedenfor inneholder data som er registrert tom. 23/04/2024 kl. 01:06

Vær oppmerksom på at denne oversikten inneholder antall utlån pr. måned som er foretatt med BIBLIOFIL. Antallet bibliotek som benytter utlånsmodulen er økende. Dette vil følgelig ikke være noe generelt uttrykk for antall utlån i norske bibliotek.

Det er laget en egen statistikk som inneholder bare de bibliotekene som har brukt utlånsmodulen fra og med Januar 1996. Denne statistikken vil være et bedre uttrykk for den generelle utlånsaktisiviteten i norske bibliotek


Sammenligning av alle fra og med 1996 (graf siste 5 år)

Måned19961997Endring
1996-
1997
1998Endring
1997-
1998
Januar 1,146,821  1,271,632 10.88 % 1,328,690 4.49 %
Februar 1,105,604  1,132,590 2.44 % 1,187,769 4.87 %
Mars 1,190,903  1,089,285 -8.53 % 1,290,059 18.43 %
April 1,011,596  1,212,694 19.88 % 1,120,074 -7.64 %
Mai 928,777  984,889 6.04 % 934,913 -5.07 %
Juni 845,213  876,371 3.69 % 944,100 7.73 %
Juli 827,483  788,029 -4.77 % 853,298 8.28 %
August 899,954  886,563 -1.49 % 1,042,707 17.61 %
September 1,108,396  1,181,700 6.61 % 1,310,725 10.92 %
Oktober 1,281,350  1,290,753 0.73 % 1,350,944 4.66 %
November 1,176,846  1,171,812 -0.43 % 1,255,522 7.14 %
Desember 790,781  850,189 7.51 % 930,362 9.43 %
Totalt 12,313,724  12,736,507 3.43 % 13,549,163 6.38 %
 
Måned1999Endring
1998-
1999
2000Endring
1999-
2000
2001Endring
2000-
2001
Januar 1,321,000 -0.58 % 1,471,026 11.36 % 1,596,032 8.50 %
Februar 1,250,236 5.26 % 1,501,786 20.12 % 1,388,600 -7.54 %
Mars 1,492,949 15.73 % 1,542,289 3.30 % 1,537,925 -0.28 %
April 1,149,963 2.67 % 1,216,807 5.81 % 1,304,836 7.23 %
Mai 1,012,292 8.28 % 1,213,548 19.88 % 1,193,047 -1.69 %
Juni 1,073,430 13.70 % 1,090,684 1.61 % 1,074,774 -1.46 %
Juli 879,463 3.07 % 934,876 6.30 % 970,271 3.79 %
August 1,110,398 6.49 % 1,259,366 13.42 % 1,283,269 1.90 %
September 1,408,035 7.42 % 1,395,651 -0.88 % 1,398,397 0.20 %
Oktober 1,430,439 5.88 % 1,552,243 8.52 % 1,624,106 4.63 %
November 1,480,190 17.89 % 1,549,410 4.68 % 1,542,062 -0.47 %
Desember 1,014,006 8.99 % 1,042,456 2.81 % 1,007,027 -3.40 %
Totalt 14,622,401 7.92 % 15,770,142 7.85 % 15,920,346 0.95 %
 
Måned2002Endring
2001-
2002
2003Endring
2002-
2003
2004Endring
2003-
2004
Januar 1,666,039 4.39 % 1,713,270 2.83 % 1,672,588 -2.37 %
Februar 1,487,185 7.10 % 1,519,519 2.17 % 1,577,543 3.82 %
Mars 1,401,103 -8.90 % 1,647,278 17.57 % 1,830,490 11.12 %
April 1,496,540 14.69 % 1,433,320 -4.22 % 1,509,883 5.34 %
Mai 1,176,625 -1.38 % 1,368,147 16.28 % 1,272,192 -7.01 %
Juni 1,125,713 4.74 % 1,192,329 5.92 % 1,348,878 13.13 %
Juli 1,105,255 13.91 % 1,062,211 -3.89 % 1,058,581 -0.34 %
August 1,270,947 -0.96 % 1,360,075 7.01 % 1,454,526 6.94 %
September 1,526,756 9.18 % 1,644,028 7.68 % 1,773,628 7.88 %
Oktober 1,701,742 4.78 % 1,762,449 3.57 % 1,788,288 1.47 %
November 1,600,140 3.77 % 1,618,286 1.13 % 1,851,471 14.41 %
Desember 1,090,993 8.34 % 1,177,589 7.94 % 1,377,326 16.96 %
Totalt 16,649,038 4.58 % 17,498,501 5.10 % 18,515,394 5.81 %
 
Måned2005Endring
2004-
2005
2006Endring
2005-
2006
2007Endring
2006-
2007
Januar 1,846,876 10.42 % 1,842,193 -0.25 % 1,866,899 1.34 %
Februar 1,639,529 3.93 % 1,594,608 -2.74 % 1,625,400 1.93 %
Mars 1,704,414 -6.89 % 1,849,791 8.53 % 1,878,363 1.54 %
April 1,681,441 11.36 % 1,509,230 -10.24 % 1,476,190 -2.19 %
Mai 1,437,742 13.01 % 1,450,798 0.91 % 1,485,070 2.36 %
Juni 1,272,411 -5.67 % 1,231,921 -3.18 % 1,273,298 3.36 %
Juli 986,112 -6.85 % 981,465 -0.47 % 1,150,132 17.19 %
August 1,568,865 7.86 % 1,586,148 1.10 % 1,663,838 4.90 %
September 1,782,704 0.51 % 1,809,289 1.49 % 1,833,989 1.37 %
Oktober 1,817,664 1.64 % 1,889,952 3.98 % 2,015,638 6.65 %
November 1,880,858 1.59 % 1,895,602 0.78 % 1,906,545 0.58 %
Desember 1,280,651 -7.02 % 1,264,556 -1.26 % 1,237,076 -2.17 %
Totalt 18,899,267 2.07 % 18,905,553 0.03 % 19,412,438 2.68 %
 
Måned2008Endring
2007-
2008
2009Endring
2008-
2009
2010Endring
2009-
2010
Januar 2,014,008 7.88 % 1,993,329 -1.03 % 1,955,586 -1.89 %
Februar 1,813,588 11.58 % 1,802,670 -0.60 % 1,831,409 1.59 %
Mars 1,707,365 -9.10 % 2,070,570 21.27 % 2,184,530 5.50 %
April 1,864,473 26.30 % 1,763,090 -5.44 % 1,755,925 -0.41 %
Mai 1,464,464 -1.39 % 1,574,868 7.54 % 1,523,789 -3.24 %
Juni 1,348,990 5.94 % 1,445,817 7.18 % 1,455,125 0.64 %
Juli 1,165,546 1.34 % 1,307,430 12.17 % 1,230,221 -5.91 %
August 1,826,514 9.78 % 2,072,040 13.44 % 2,229,937 7.62 %
September 1,955,393 6.62 % 2,014,847 3.04 % 2,062,684 2.37 %
Oktober 2,105,868 4.48 % 2,054,347 -2.45 % 2,007,523 -2.28 %
November 2,017,290 5.81 % 2,028,690 0.57 % 2,094,384 3.24 %
Desember 1,386,217 12.06 % 1,425,089 2.80 % 1,488,111 4.42 %
Totalt 20,669,716 6.48 % 21,552,787 4.27 % 21,819,224 1.24 %
 
Måned2011Endring
2010-
2011
2012Endring
2011-
2012
2013Endring
2012-
2013
Januar 2,113,184 8.06 % 2,161,489 2.29 % 2,256,397 4.39 %
Februar 1,928,591 5.31 % 2,018,696 4.67 % 1,908,910 -5.44 %
Mars 2,190,716 0.28 % 2,214,685 1.09 % 1,937,471 -12.52 %
April 1,750,532 -0.31 % 1,738,991 -0.66 % 2,147,056 23.47 %
Mai 1,824,863 19.76 % 1,695,425 -7.09 % 1,741,395 2.71 %
Juni 1,498,937 3.01 % 1,583,003 5.61 % 1,583,086 0.01 %
Juli 1,217,828 -1.01 % 1,362,774 11.90 % 1,455,705 6.82 %
August 2,247,673 0.80 % 2,431,745 8.19 % 2,641,212 8.61 %
September 2,006,527 -2.72 % 2,011,631 0.25 % 2,063,702 2.59 %
Oktober 2,020,607 0.65 % 2,169,231 7.36 % 2,212,103 1.98 %
November 2,113,319 0.90 % 2,144,056 1.45 % 2,153,466 0.44 %
Desember 1,516,747 1.92 % 1,395,260 -8.01 % 1,530,543 9.70 %
Totalt 22,429,524 2.80 % 22,926,986 2.22 % 23,631,046 3.07 %
 
Måned2014Endring
2013-
2014
2015Endring
2014-
2015
2016Endring
2015-
2016
Januar 2,233,953 -0.99 % 2,194,478 -1.77 % 2,043,795 -6.87 %
Februar 1,955,493 2.44 % 1,940,613 -0.76 % 2,020,604 4.12 %
Mars 2,165,725 11.78 % 2,221,752 2.59 % 1,997,458 -10.10 %
April 1,865,274 -13.12 % 1,802,571 -3.36 % 2,043,078 13.34 %
Mai 1,693,037 -2.78 % 1,653,882 -2.31 % 1,695,378 2.51 %
Juni 1,572,861 -0.65 % 1,669,504 6.14 % 1,744,622 4.50 %
Juli 1,351,978 -7.13 % 1,425,872 5.47 % 1,399,886 -1.82 %
August 2,592,418 -1.85 % 2,683,735 3.52 % 2,759,721 2.83 %
September 2,231,087 8.11 % 2,098,401 -5.95 % 2,021,231 -3.68 %
Oktober 2,179,512 -1.47 % 2,123,656 -2.56 % 1,655,309 -22.05 %
November 2,096,665 -2.64 % 2,066,030 -1.46 % 1,672,620 -19.04 %
Desember 1,596,193 4.29 % 1,561,180 -2.19 % 1,187,335 -23.95 %
Totalt 23,534,196 -0.41 % 23,441,674 -0.39 % 22,241,037 -5.12 %
 
Måned2017Endring
2016-
2017
2018Endring
2017-
2018
2019Endring
2018-
2019
Januar 1,763,343 -13.72 % 1,672,297 -5.16 % 1,777,082 6.27 %
Februar 1,479,058 -26.80 % 1,383,196 -6.48 % 1,450,326 4.85 %
Mars 1,704,657 -14.66 % 1,442,758 -15.36 % 1,644,471 13.98 %
April 1,393,249 -31.81 % 1,498,444 7.55 % 1,417,480 -5.40 %
Mai 1,366,691 -19.39 % 1,198,359 -12.32 % 1,405,322 17.27 %
Juni 1,224,714 -29.80 % 1,226,411 0.14 % 1,277,923 4.20 %
Juli 1,036,682 -25.95 % 995,950 -3.93 % 1,151,034 15.57 %
August 2,295,330 -16.83 % 2,273,671 -0.94 % 2,363,132 3.93 %
September 1,632,759 -19.22 % 1,607,755 -1.53 % 1,712,018 6.49 %
Oktober 1,622,064 -2.01 % 1,671,181 3.03 % 1,815,084 8.61 %
November 1,665,096 -0.45 % 1,660,341 -0.29 % 1,731,030 4.26 %
Desember 1,113,813 -6.19 % 1,108,416 -0.48 % 1,184,208 6.84 %
Totalt 18,297,456 -17.73 % 17,738,779 -3.05 % 18,929,110 6.71 %
 
Måned2020Endring
2019-
2020
2021Endring
2020-
2021
2022Endring
2021-
2022
Januar 1,850,713 4.14 % 1,579,098 -14.68 % 1,782,780 12.90 %
Februar 1,608,088 10.88 % 1,456,677 -9.42 % 1,518,569 4.25 %
Mars 936,525 -43.05 % 1,480,242 58.06 % 1,764,843 19.23 %
April 330,807 -76.66 % 1,323,080 299.96 % 1,455,150 9.98 %
Mai 567,573 -59.61 % 1,272,920 124.27 % 1,466,614 15.22 %
Juni 1,060,978 -16.98 % 1,398,512 31.81 % 1,366,668 -2.28 %
Juli 1,056,812 -8.19 % 1,172,112 10.91 % 1,172,000 -0.01 %
August 2,078,396 -12.05 % 2,168,164 4.32 % 2,264,188 4.43 %
September 1,639,619 -4.23 % 1,769,947 7.95 % 1,833,204 3.57 %
Oktober 1,645,355 -9.35 % 1,709,835 3.92 % 1,734,933 1.47 %
November 1,653,882 -4.46 % 1,780,730 7.67 % 1,822,131 2.32 %
Desember 1,279,847 8.08 % 1,184,205 -7.47 % 1,186,598 0.20 %
Totalt 15,708,595 -17.01 % 18,295,522 16.47 % 19,367,678 5.86 %
 
Måned2023Endring
2022-
2023
2024Endring
2023-
2024
Januar 1,920,687 7.74 % 1,930,627 0.52 %
Februar 1,624,508 6.98 % 1,701,361 4.73 %
Mars 1,878,260 6.43 % 1,629,500 -13.24 %
April 1,500,003 3.08 % 1,297,182 -13.52 %
Mai 1,492,577 1.77 % 0  
Juni 1,475,700 7.98 % 0  
Juli 1,289,000 9.98 % 0  
August 2,369,701 4.66 % 0  
September 1,911,725 4.28 % 0  
Oktober 1,823,877 5.13 % 0  
November 1,863,545 2.27 % 0  
Desember 1,247,356 5.12 % 0  
Totalt 20,396,939 5.31 % 6,558,670 -67.84 %
 

Totalt antall utlån med BIBLIOFIL siden 1/1/1996: 532,331,413

Tall i gul farge angir måned med påske. Dette vil kunne påvirke antall utlån betydelig.

Tall i rød farge angir innværende måned og betyr at tallene ikke er fullstendige


Antall utsendte purrebrev pr. år

ÅrBrev via postenBrev via epost
1996 647385 0
1997(25.0%) 808966 0
1998(5.7%) 855474 3168
1999(10.7%) 946931 (290.8%) 12381
2000(-0.8%) 939498 (407.5%) 62828
2001(-4.8%) 894636 (54.2%) 96888
2002(-6.2%) 839502 (67.8%) 162624
2003(0.4%) 842740 (55.5%) 252860
2004(-15.1%) 715642 (16.5%) 294592
2005(-5.0%) 680025 (25.0%) 368191
2006(-10.4%) 609571 (13.9%) 419376
2007(-11.5%) 539656 (2.8%) 430939
2008(-7.6%) 498830 (9.1%) 469987
2009(-5.6%) 470993 (11.6%) 524495
2010(-9.1%) 428132 (3.7%) 544013
2011(-5.3%) 405484 (4.4%) 567717
2012(-7.5%) 375070 (-2.7%) 552438
2013(0.4%) 376475 (-9.0%) 502926
2014(-21.8%) 294414 (9.3%) 549843
2015(-18.5%) 240066 (1.2%) 556696
2016(-13.9%) 206594 (-7.5%) 514878
2017(-28.7%) 147311 (-27.3%) 374504
2018(-18.0%) 120722 (-0.9%) 371101
2019(-4.8%) 114882 (17.7%) 436690
2020(-34.1%) 75731 (-11.6%) 386244
2021(-3.7%) 72932 (8.3%) 418130
2022(-4.4%) 69713 (10.1%) 460221
2023(-35.7%) 44848 (6.0%) 487970
2024 12666 176559

Bestilt innlån pr. år

ÅrBestilt innlånBestilt lånerinitiert innlån
1997 49469 0
1998(35.1%) 66836 0
1999(16.2%) 77672 0
2000(14.5%) 88919 11
2001(1.7%) 90444 0
2002 90439 0
2003(-3.3%) 87420 0
2004(13.8%) 99461 0
2005(12.5%) 111906 0
2006(5.3%) 117847 0
2007(4.3%) 122890 0
2008(9.0%) 133930 2942
2009(29.9%) 173940 (468.2%) 16715
2010(39.7%) 243076 (144.9%) 40937
2011(18.0%) 286942 (31.1%) 53677
2012(3.5%) 296846 (-13.5%) 46417
2013(3.4%) 306954 (15.4%) 53568
2014(5.6%) 324249 (17.9%) 63171
2015(3.5%) 335546 (3.3%) 65278
2016(-4.5%) 320302 (-10.4%) 58503
2017(-17.7%) 263659 (-9.6%) 52880
2018(11.3%) 293500 (5.4%) 55718
2019(12.2%) 329424 (8.9%) 60661
2020(-12.1%) 289709 (-15.2%) 51439
2021(14.0%) 330177 (29.2%) 66442
2022(-7.1%) 306877 (27.5%) 84690
2023(2.4%) 314166 (14.4%) 96885
2024 101764 30854

Utlånt innlån pr. år

ÅrUtlånt innlånUtlånt lånerinitiert innlån
1997 41165 0
1998(40.3%) 57741 0
1999(16.0%) 66970 0
2000(14.2%) 76476 0
2001(2.0%) 77995 0
2002(0.3%) 78233 0
2003(-0.8%) 77569 0
2004(19.3%) 92563 0
2005(21.6%) 112564 0
2006(10.8%) 124705 0
2007(4.5%) 130291 0
2008(6.4%) 138588 1841
2009(16.5%) 161421 (571.5%) 12362
2010(18.8%) 191825 (142.4%) 29961
2011(27.6%) 244684 (63.4%) 48963
2012(8.8%) 266270 (9.9%) 53799
2013(5.2%) 280197 (16.6%) 62716
2014(5.0%) 294175 (13.1%) 70923
2015(4.6%) 307702 (8.7%) 77082
2016(-2.1%) 301159 (-0.3%) 76836
2017(-3.0%) 292177 (-10.3%) 68912
2018(5.1%) 307029 (10.7%) 76261
2019(17.9%) 362014 (17.4%) 89510
2020(-9.0%) 329328 (-14.1%) 76887
2021(31.2%) 432242 (35.7%) 104332
2022(1.9%) 440640 (32.6%) 138371
2023(4.4%) 460009 (20.7%) 167008
2024 148709 51570

Fjernlånsbestilling pr. år

ÅrFjernlånsbestilling mottattFjernlånsbestilling lånerinitiert mottatt
2004 148998 0
2005(15.8%) 172566 0
2006(-2.4%) 168404 0
2007(2.8%) 173110 0
2008(9.8%) 189994 4097
2009(13.6%) 215754 (342.9%) 18146
2010(17.5%) 253558 (84.5%) 33476
2011(3.3%) 261799 (42.5%) 47699
2012(-3.9%) 251509 (-13.7%) 41142
2013(-3.5%) 242824 (10.3%) 45370
2014(5.7%) 256768 (7.1%) 48611
2015(7.0%) 274830 (13.1%) 54956
2016(-11.4%) 243529 (-14.3%) 47110
2017(-97.7%) 5552 (-98.8%) 544
2018(-42.3%) 3203 (-36.4%) 346
2019(-41.4%) 1878 (-53.5%) 161
2020(-43.4%) 1063 (-72.0%) 45
2021(-42.5%) 611 (157.8%) 116
2022(145.0%) 1497 (-80.2%) 23
2023(18583.2%) 279687 (406721.7%) 93569
2024 99164 32155

Fjernlån (utlån) utført pr. år

ÅrFjernlån
1999 30219
2000(858.8%) 289752
2001(1.9%) 295320
2002(10.5%) 326461
2003(8.0%) 352659
2004(2.4%) 360951
2005(-4.2%) 345928
2006(-3.9%) 332325
2007(4.7%) 347902
2008(10.0%) 382637
2009(7.5%) 411166
2010(13.2%) 465331
2011(2.8%) 478549
2012(-3.8%) 460576
2013(0.5%) 462674
2014(8.2%) 500655
2015(6.9%) 535171
2016(-0.4%) 532867
2017(-37.3%) 334137
2018(3.1%) 344450
2019(1.6%) 350030
2020(-14.9%) 297790
2021(12.4%) 334683
2022(21.8%) 407657
2023(4.9%) 427600
2024 133792

Innlevering for annet bibliotek pr. år

ÅrInnleveringer
2007 1600
2008(934.9%) 16558
2009(90.7%) 31572
2010(45.3%) 45860
2011(24.4%) 57028
2012(26.1%) 71893
2013(12.4%) 80786
2014(14.4%) 92427
2015(8.8%) 100590
2016(-4.7%) 95865
2017(-23.0%) 73821
2018(-9.4%) 66890
2019(5.4%) 70526
2020(-18.2%) 57725
2021(-2.4%) 56320
2022(1.2%) 56994
2023(21.3%) 69157
2024 17201

Mottatt depoteksemplar pr. år

ÅrMottatt
2009 11003
2010(279.8%) 41787
2011(25.3%) 52368
2012(3.9%) 54391
2013(1.7%) 55340
2014(0.8%) 55784
2015(-2.8%) 54217
2016(14.0%) 61785
2017(-64.8%) 21765
2018(81.2%) 39434
2019(6.6%) 42032
2020(-12.9%) 36596
2021(19.2%) 43633
2022(10.9%) 48396
2023(-4.3%) 46338
2024 19547

BIBLIOFIL holder forøvrig orden på:

Total mediebestand i norske bibliotek pr. 2008: 56 millioner (kilde: ABM-Utvikling)

Antall eksemplarer 32,818,858 
Antall forskjellige titler 16,245,009 
Antall lånere 5,224,509 

Utlån 1996

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,146,82156
Februar1,105,60456
Mars1,190,90359
April1,011,59661
Mai928,77761
Juni845,21362
Juli827,48361
August899,95463
September1,108,39664
Oktober1,281,35064
November1,176,84665
Desember790,78166

Totalt antall utlån i 1996: 12,313,724


Utlån 1997

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,271,63267
Februar1,132,59067
Mars1,089,28568
April1,212,69468
Mai984,88968
Juni876,37168
Juli788,02967
August886,56369
September1,181,70071
Oktober1,290,75370
November1,171,81271
Desember850,18971

Totalt antall utlån i 1997: 12,736,507


Utlån 1998

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,328,69073
Februar1,187,76976
Mars1,290,05973
April1,120,07471
Mai934,91372
Juni944,10073
Juli853,29871
August1,042,70777
September1,310,72578
Oktober1,350,94478
November1,255,52278
Desember930,36279

Totalt antall utlån i 1998: 13,549,163


Utlån 1999

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,321,00080
Februar1,250,23682
Mars1,492,94986
April1,149,96390
Mai1,012,29296
Juni1,073,43094
Juli879,46391
August1,110,39899
September1,408,035106
Oktober1,430,439107
November1,480,190110
Desember1,014,006118

Totalt antall utlån i 1999: 14,622,401


Utlån 2000

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,471,026118
Februar1,501,786114
Mars1,542,289118
April1,216,807121
Mai1,213,548120
Juni1,090,684114
Juli934,87698
August1,259,366118
September1,395,651121
Oktober1,552,243123
November1,549,410124
Desember1,042,456123

Totalt antall utlån i 2000: 15,770,142


Utlån 2001

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,596,032126
Februar1,388,600125
Mars1,537,925130
April1,304,836129
Mai1,193,047133
Juni1,074,774128
Juli970,27199
August1,283,269138
September1,398,397139
Oktober1,624,106147
November1,542,062156
Desember1,007,027164

Totalt antall utlån i 2001: 15,920,346


Utlån 2002

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,666,039171
Februar1,487,185176
Mars1,401,103182
April1,496,540181
Mai1,176,625179
Juni1,125,713177
Juli1,105,255108
August1,270,947188
September1,526,756199
Oktober1,701,742204
November1,600,140213
Desember1,090,993205

Totalt antall utlån i 2002: 16,649,038


Utlån 2003

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,713,270219
Februar1,519,519221
Mars1,647,278228
April1,433,320231
Mai1,368,147233
Juni1,192,329234
Juli1,062,211113
August1,360,075245
September1,644,028264
Oktober1,762,449272
November1,618,286271
Desember1,177,589269

Totalt antall utlån i 2003: 17,498,501


Utlån 2004

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,672,588302
Februar1,577,543317
Mars1,830,490337
April1,509,883344
Mai1,272,192340
Juni1,348,878335
Juli1,058,581110
August1,454,526339
September1,773,628381
Oktober1,788,288381
November1,851,471395
Desember1,377,326384

Totalt antall utlån i 2004: 18,515,394


Utlån 2005

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,846,876407
Februar1,639,529407
Mars1,704,414409
April1,681,441409
Mai1,437,742404
Juni1,272,411400
Juli986,112120
August1,568,865392
September1,782,704415
Oktober1,817,664424
November1,880,858429
Desember1,280,651426

Totalt antall utlån i 2005: 18,899,267


Utlån 2006

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,842,193443
Februar1,594,608447
Mars1,849,791462
April1,509,230463
Mai1,450,798465
Juni1,231,921439
Juli981,465130
August1,586,148447
September1,809,289482
Oktober1,889,952489
November1,895,602492
Desember1,264,556488

Totalt antall utlån i 2006: 18,905,553


Utlån 2007

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,866,899502
Februar1,625,400501
Mars1,878,363497
April1,476,190504
Mai1,485,070510
Juni1,273,298483
Juli1,150,132153
August1,663,838494
September1,833,989516
Oktober2,015,638522
November1,906,545528
Desember1,237,076524

Totalt antall utlån i 2007: 19,412,438


Utlån 2008

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,014,008538
Februar1,813,588540
Mars1,707,365545
April1,864,473546
Mai1,464,464536
Juni1,348,990508
Juli1,165,546159
August1,826,514525
September1,955,393552
Oktober2,105,868562
November2,017,290561
Desember1,386,217554

Totalt antall utlån i 2008: 20,669,716


Utlån 2009

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,993,329569
Februar1,802,670568
Mars2,070,570576
April1,763,090578
Mai1,574,868570
Juni1,445,817550
Juli1,307,430164
August2,072,040552
September2,014,847581
Oktober2,054,347581
November2,028,690575
Desember1,425,089573

Totalt antall utlån i 2009: 21,552,787


Utlån 2010

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,955,586579
Februar1,831,409584
Mars2,184,530590
April1,755,925590
Mai1,523,789592
Juni1,455,125570
Juli1,230,221171
August2,229,937587
September2,062,684613
Oktober2,007,523613
November2,094,384626
Desember1,488,111619

Totalt antall utlån i 2010: 21,819,224


Utlån 2011

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,113,184632
Februar1,928,591635
Mars2,190,716633
April1,750,532628
Mai1,824,863625
Juni1,498,937594
Juli1,217,828183
August2,247,673604
September2,006,527626
Oktober2,020,607630
November2,113,319641
Desember1,516,747635

Totalt antall utlån i 2011: 22,429,524


Utlån 2012

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,161,489657
Februar2,018,696656
Mars2,214,685653
April1,738,991652
Mai1,695,425649
Juni1,583,003628
Juli1,362,774181
August2,431,745651
September2,011,631674
Oktober2,169,231677
November2,144,056674
Desember1,395,260660

Totalt antall utlån i 2012: 22,926,986


Utlån 2013

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,256,397673
Februar1,908,910674
Mars1,937,471673
April2,147,056673
Mai1,741,395666
Juni1,583,086644
Juli1,455,705194
August2,641,212663
September2,063,702673
Oktober2,212,103689
November2,153,466690
Desember1,530,543683

Totalt antall utlån i 2013: 23,631,046


Utlån 2014

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,233,953695
Februar1,955,493698
Mars2,165,725698
April1,865,274688
Mai1,693,037690
Juni1,572,861669
Juli1,351,978194
August2,592,418662
September2,231,087695
Oktober2,179,512693
November2,096,665707
Desember1,596,193703

Totalt antall utlån i 2014: 23,534,196


Utlån 2015

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,194,478720
Februar1,940,613714
Mars2,221,752718
April1,802,571717
Mai1,653,882710
Juni1,669,504701
Juli1,425,872189
August2,683,735695
September2,098,401719
Oktober2,123,656723
November2,066,030730
Desember1,561,180708

Totalt antall utlån i 2015: 23,441,674


Utlån 2016

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,043,795726
Februar2,020,604727
Mars1,997,458722
April2,043,078727
Mai1,695,378716
Juni1,744,622696
Juli1,399,886194
August2,759,721710
September2,021,231733
Oktober1,655,309731
November1,672,620746
Desember1,187,335727

Totalt antall utlån i 2016: 22,241,037


Utlån 2017

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,763,343741
Februar1,479,058741
Mars1,704,657745
April1,393,249729
Mai1,366,691725
Juni1,224,714709
Juli1,036,682192
August2,295,330717
September1,632,759739
Oktober1,622,064740
November1,665,096733
Desember1,113,813723

Totalt antall utlån i 2017: 18,297,456


Utlån 2018

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,672,297741
Februar1,383,196735
Mars1,442,758726
April1,498,444731
Mai1,198,359714
Juni1,226,411700
Juli995,950194
August2,273,671715
September1,607,755730
Oktober1,671,181727
November1,660,341732
Desember1,108,416719

Totalt antall utlån i 2018: 17,738,779


Utlån 2019

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,777,082767
Februar1,450,326758
Mars1,644,471767
April1,417,480754
Mai1,405,322751
Juni1,277,923727
Juli1,151,034184
August2,363,132748
September1,712,018770
Oktober1,815,084787
November1,731,030799
Desember1,184,208771

Totalt antall utlån i 2019: 18,929,110


Utlån 2020

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,850,713795
Februar1,608,088791
Mars936,525789
April330,807482
Mai567,573585
Juni1,060,978650
Juli1,056,812194
August2,078,396744
September1,639,619786
Oktober1,645,355777
November1,653,882776
Desember1,279,847771

Totalt antall utlån i 2020: 15,708,595


Utlån 2021

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,579,098812
Februar1,456,677814
Mars1,480,242810
April1,323,080794
Mai1,272,920794
Juni1,398,512758
Juli1,172,112215
August2,168,164824
September1,769,947850
Oktober1,709,835849
November1,780,730866
Desember1,184,205827

Totalt antall utlån i 2021: 18,295,522


Utlån 2022

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,782,780860
Februar1,518,569856
Mars1,764,843861
April1,455,150846
Mai1,466,614843
Juni1,366,668797
Juli1,172,000197
August2,264,188844
September1,833,204870
Oktober1,734,933864
November1,822,131873
Desember1,186,598841

Totalt antall utlån i 2022: 19,367,678


Utlån 2023

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,920,687880
Februar1,624,508873
Mars1,878,260883
April1,500,003869
Mai1,492,577865
Juni1,475,700813
Juli1,289,000207
August2,369,701871
September1,911,725886
Oktober1,823,877892
November1,863,545891
Desember1,247,356856

Totalt antall utlån i 2023: 20,396,939


Utlån 2024

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,930,627887
Februar1,701,361887
Mars1,629,500883
April1,297,182879
Mai00
Juni00
Juli00
August00
September00
Oktober00
November00
Desember00

Totalt antall utlån i 2024: 6,558,670


Utlån sortert på måned


Brev sendt på SMS

 ReserveringsbrevForhåndsvarslerPurrebrev
20201098659549852170688
20211302648675465187877
20221229952674809268611
20231333220660253270131
202446023820741885485

Dataene er innsamlet fra følgende bibliotek:

 • Åmot barne- og ungdomsskole (AAmRenSk)
 • Bjarnetjønna skole (AGBjarSk)
 • Sandnes barneskole (AGSandSk)
 • Sandnessjøen U.skole (AGSanduSk)
 • Søvik oppvekstsenter (AGSoviSk)
 • Ura skolebibliotek (AGUraSk)
 • Aursmoen skolebibliotek (AHAurSk)
 • Bjørkelangen skolebibliotek (AHBjoSk)
 • Bråte skolebibliotek (AHBraSk)
 • Haneborg skolebibliotek (AHHanSk)
 • Løken og Hofmoen skolebibliotek (AHLokSk)
 • Setskog oppvekstsenter (AHSetSk)
 • Arnestad barneskole (AKArSk)
 • Billingstad barneskole (AKBiSk)
 • Blakstad barneskole (AKBlSk)
 • Bondi barneskole (AKBoSk)
 • Borgen ungdomsskole (AKBouSk)
 • Drengsrud barneskole (AKDrSk)
 • Folkestad barneskole (AKFolSk)
 • Hagaløkka barneskole (AKHaSk)
 • Heggedal barneskole (AKHeSk)
 • Hofstad barneskole (AKHoSk)
 • Hovedgården ungdomsskole (AKHouSk)
 • Hvalstad barneskole (AKHvSk)
 • Hyggen barneskole (AKHygSk)
 • Jansløkka barneskole (AKJaSk)
 • Landøya ungdomsskole (AKLaSk)
 • Mellom-Nes barneskole (AKMnSk)
 • Nesøya barneskole (AKNeSk)
 • Risenga ungdomsskole (AKRiSk)
 • Rønningen barneskole (AKRoSk)
 • Solberg barneskole (AKSoSk)
 • Solvang ungdomsskole (AKSouSk)
 • Torstad ungdomsskole (AKToSk)
 • Vardåsen barneskole (AKVaSk)
 • Vettre barneskole (AKVeSk)
 • Vollen ungdomsskole. Biblioteket (AKVuSk)
 • Alta ungdomsskole (ALAltuSk)
 • Aronnes skole (ALAronSk)
 • Bossekop skole (ALBossSk)
 • Elvebakken skole (ALElveSk)
 • Gakori skole (ALGakoSk)
 • Kaafjord skole (ALKafjSk)
 • Kaiskuru Nærmiljøsenter (ALKaisSk)
 • Komsa skole (ALKomsSk)
 • Korsfjord skole (ALKorsSk)
 • Kvalfjord skole (ALKvalSk)
 • Leirbotn oppvekstsenter (ALLeirSk)
 • Øvre Alta skole (ALOvreSk)
 • Rafsbotn skole (ALRafsSk)
 • Saga skole (ALSagaSk)
 • Sandfallet ungdomsskole (ALSanuSk)
 • Talvik skole (ALTlvkSk)
 • Tverrelvdalen skole (ALTverSk)
 • Asdal skolebibliotek (ARAsdaSk)
 • Birkenlund skolebibliotek (ARBirkSk)
 • Eydehavn skolebibliotek (AREydSk)
 • Hisøy skolebibliotek (ARHisSk)
 • Moltemyr skolebibliotek (ARMoltSk)
 • Myra skolebibliotek (ARMyrSk)
 • Nedenes skolebibliotek (ARNedSk)
 • Nesheim skolebibliotek (ARNesSk)
 • Roligheden skolebibliotek (ARRolSk)
 • Rykene oppvekstsenter. Biblioteket (ARRykSk)
 • Sandnes skolebibliotek (ARSandSk)
 • Steinerskolen i Arendal (ARSteiSk)
 • Stinta skolebibliotek (ARStinSk)
 • Strømmen skolebibliotek (ARStrSk)
 • Stuenes skolebibliotek (ARStuSk)
 • Arendal voksenopplæring (ARVoksSk)
 • Arendal Rådhus, Fagbiblioteket (ARadhus)
 • Davanger skolebibliotek (ASDavSk)
 • Erdal skolebibliotek (ASErdSk)
 • Erdal ungdomsskole. (ASErduSk)
 • Fauskanger skole (ASFauSk)
 • Florvåg skole, Kleppestø (ASFlorSk)
 • Follese skole, Askøy (ASFolSk)
 • Hanøy skole (ASHanSk)
 • Haugland skolebibliotek (ASHauSk)
 • Hetlevik skole (ASHetSk)
 • Hop skole (ASHopSk)
 • Kleppe skolebibliotek (ASKleSk)
 • Kleppestø skolebibliotek (ASKlepSk)
 • Kleppestø ungdomsskole (ASKleuSk)
 • Ravnanger ungdomsskole (ASRavnSk)
 • Strusshamn skolebibliotek (ASStrSk)
 • Tveit skole, Askøy (ASTveSk)
 • AalesuSk
 • Åssiden skolebibliotek (AasBib)
 • Åsgården skol (AasgBib)
 • Ålesund bibliotek (AleBib)
 • Ålesund grunnskoler (AleSkBib)
 • Kulturbadet bibliotek (AlstBib)
 • Alstad ungdomsskole (AlsuBib)
 • Alta Bibliotek (AltaBib)
 • Alta Museum (AltaMus)
 • Åmot Folkebibliotek (AmotBib)
 • Andøy folkebibliotek (AndBib)
 • Askøy bibliotek (AoyBib)
 • Arendal bibliotek (ArnBib)
 • Askerbibliotekene (AskBib)
 • AskoBib
 • Åsnes folkebibliotek (AsnBib)
 • AurBib
 • Austevoll folkebibliotek (AustBib)
 • Herre skolebibliotek (BAHerrSk)
 • Langesund barneskole. Biblioteket (BALandSk)
 • Bamble ungdomsskole. Biblioteket (BALangSk)
 • Rønholt skolebibliotek (BARonSk)
 • Rugtvedt skolebibliotek (BARugSk)
 • Stathelle skolebibliotek (BAStatSk)
 • Ballangen skolebibliotek (BLBalSk)
 • Alstad barneskole bibliotek (BOAlsbSk)
 • Aspåsen skolebibliotek (BOAspSk)
 • Bodøsjøen skole (BOBosoSk)
 • Bodø fengsel. Biblioteket (BOFngBib)
 • Grønnåsen skole (BOGroSk)
 • Hunstad barneskole (BOHunBSk)
 • Hunstad U.skole (BOHunUSk)
 • Kjerringøy skole (BOKjerSk)
 • Løpsmark skolebibliotek (BOLopSk)
 • Misvær skole (BOMisvSk)
 • Mørkvedbukta skole, Bodø (BOMorSk)
 • Østbyen skole (BOOstSk)
 • Saltstraumen skole (BOSaltSk)
 • Skjerstad oppvekstsenter. Biblioteket (BOSkjSk)
 • Bodø voksenopplæring (BOVoksSk)
 • Bø skule (BTBoSk)
 • Bø ungdomsskule (BTBouSk)
 • Folkestad skole (BTFolkSk)
 • Gvarv skole (BTSauSk)
 • Øygardsbiblioteka (BVestBib)
 • Bamble bibliotek (BamBib)
 • Beiarn folkebibliotek (BeiBib)
 • Ådnamarka skule (BgAdnSk)
 • Alrekstad skole (BgAleSk)
 • Alvøen skole (BgAlvSk)
 • Apeltun skole (BgApeSk)
 • Åstveit skole (BgAstSk)
 • Aurdalslia skole (BgAurSk)
 • Bjørndalsskogen skole (BgBjoSk)
 • Blokkhaugen skole (BgBloSk)
 • Bønes skole (BgBonSk)
 • Breimyra skole (BgBreSk)
 • Bergen Byarkiv (BgByark)
 • Fagavdeling barnehage og skole (BgByrSk)
 • Christi Krybbe skoler (BgChrSk)
 • Damsgård skole (BgDamSk)
 • Eidsvåg skole (BgEidSk)
 • Fjellsdalen skole (BgFjeSk)
 • Flaktveit skolebibliotek (BgFlaSk)
 • Fridalen skole (BgFriSk)
 • Garnes skule (BgGarSk)
 • Garnes ungdomsskule (BgGaruSk)
 • Gimle skole (BgGimSk)
 • INAKTIV: Holen skole ungdomstrinnet (BgHasSk)
 • Haukås skole (BgHauaSk)
 • Haugland skulebibliotek (BgHaugSk)
 • Haukedalen skole (BgHaukSk)
 • Haukeland skole (BgHaulSk)
 • Hellen skole (BgHellSk)
 • Hjellestad skolebibliotek (BgHjeSk)
 • Holen skole (BgHolSk)
 • Hop skole (BgHopSk)
 • Hordvik skolebibliotek (BgHorSk)
 • BgIndSk
 • Kaland skole (BgKalSk)
 • Kalvatræet skole (BgKalvSk)
 • Kirkevoll skole (BgKirSk)
 • Kjøkkelvik skole (BgKjoSk)
 • Kringlebotn skole (BgKriSk)
 • Krokeide skolebibliotek (BgKroSk)
 • Krohnengen skole (BgKrohSk)
 • Kronstad skole (BgKronSk)
 • Kyrkjekrinsen skole (BgKyrSk)
 • Landås skole (BgLanSk)
 • Li skolebibliotek (BgLiSk)
 • Liland skole (BgLilSk)
 • Loddefjord skole (BgLodSk)
 • Lone skule (BgLonSk)
 • Løvås skole (BgLovSk)
 • Lynghaug skole (BgLynSk)
 • Lyshovden skole (BgLysSk)
 • Marikollen skole (BgMarSk)
 • Mathopen skole (BgMatSk)
 • Midtun skole (BgMidSk)
 • Minde skole (BgMinSk)
 • Mjølkeråen skole (BgMjoSk)
 • Møhlenpris skole (BgMohSk)
 • Nattland skole (BgNatSk)
 • Ny Krohnborg skole (BgNkroSk)
 • Nordnes skole (BgNorSk)
 • Nordvik skole (BgNorvSk)
 • Grunnskole for voksne i Bergen (BgNygSk)
 • Nygårdslien skole (BgNyglSk)
 • Olsvik skolebibliotek (BgOlsSk)
 • Ortun skole (BgOrtSk)
 • Paradis skole (BgParSk)
 • Rå skole (BgRaaSk)
 • Rådalslien skolebibliotek (BgRadSk)
 • Riple skole (BgRipSk)
 • Rolland skole (BgRolSk)
 • Rothaugen skole (BgRotSk)
 • Sædalen skole (BgSadaSk)
 • Salhus skole (BgSalSk)
 • Sælen skole (BgSaleSk)
 • BgSamSk
 • Sandgotna skole (BgSanSk)
 • Seljedalen skole (BgSelSk)
 • Skeie skole (BgSkeSk)
 • Skjold skole (BgSkjSk)
 • Skranevatnet skole (BgSkrSk)
 • Slåtthaug skole (BgSlaSk)
 • Slettebakken skole (BgSleSk)
 • Smørås skole (BgSmoSk)
 • Søråshøgda skole (BgSoraSk)
 • Søreide skole (BgSoreSk)
 • Storetveit skole (BgStorSk)
 • Tertnes skole (BgTerSk)
 • Trengereid oppveksttun (BgTreSk)
 • BgTunSk
 • Tveiterås skole (BgTveSk)
 • Ulsetskogen skole (BgUlseSk)
 • Ulsmåg skole (BgUlsmSk)
 • Vadmyra skole (BgVadSk)
 • Varden skole (BgVarSk)
 • Voksenopplæring (BgVokSk)
 • Ytrebygda skole (BgYtrSk)
 • Ytre Arna skule (BgYtreSk)
 • Bjerkreim folkebibliotek (BjerkBib)
 • Bokn bibliotek (BknBib)
 • Bømlo folkebibliotek (BmloBib)
 • Bankgata skolebibliotek (BnkuBib)
 • Midt-Telemark bibliotek (BoBib)
 • Stormen bibliotek (BodBib)
 • Bø i Vesterålen folkebibliotek (BoeVeBib)
 • Bølehøgda skolebibliotek (BolBib)
 • Børresen skolebibliotek (BorBib)
 • Bergen Off. Bibliotek (BrgBib)
 • Bergen offentlige bibliotek, fengsel (BrgFng)
 • BrgrBib
 • Bærum bibliotek (BrmBib)
 • Bærumskolene (BrmSk)
 • Viken fylkesbibliotek (BuskSkSk)
 • Bytårnet ungdomsskole (BytBib)
 • CMS-biblioteket (CmsBib)
 • Det flerspråklige bibliotek (DFBBib)
 • Åskollen skolebibliotek (DKAasSk)
 • Aronsløkka skolebibliotek (DKAronSk)
 • Bragernes skolebibliotek (DKBragSk)
 • Brandengen skolebibliotek (DKBranSk)
 • Danvik skolebibliotek (DKDanSk)
 • Fjell skolebibliotek (DKFjelSk)
 • Frydenhaug skolebibliotek (DKFrydSk)
 • Hallermoen skolebibliotek (DKHallSk)
 • Kjøsterud skole (DKKjoSk)
 • Øren skolebibliotek (DKOreSk)
 • Rødskog skolebibliotek (DKRodSk)
 • Skoger skolebibliotek (DKSkogSk)
 • Marienlyst skole (DKStroSk)
 • Vestbygda skolebibliotek (DKVestSk)
 • Drammen voksenopplæring (DKVoksSk)
 • Dale skulebibliotek (DaleVgs)
 • Depotbiblioteket (DepotBib)
 • Dønna bibliotek (DonnBib)
 • DrmBib
 • Eigerøy skole (EIEigSk)
 • Grøne Bråden skole (EIGbrSk)
 • Helleland skole (EIHelSk)
 • Husabø skole (EIHusSk)
 • Husabø ungdomsskole (EIHusuSk)
 • Hellvik skole (EIHvkSk)
 • Lagård ungdomsskole (EILaguSk)
 • Rundevoll skole (EIRunSk)
 • Indre Østfold Fengselsbibliotek (EKOstFng)
 • Elverum Læringssenter (ELElvLar)
 • Elverum ungdomsskole (ELElvUSk)
 • Frydenlund skole (ELFrydSk)
 • Hanstad skole (ELHansSk)
 • Hernes skole (ELHernSk)
 • Lillemoen skole (ELLillSk)
 • Søbakken skole (ELSobaSk)
 • Sørskogbygda skole (ELSoskSk)
 • Utstyrsbiblioteket i Elverum (ELUtstBi)
 • Vestad skole (ELVestSk)
 • Ydalir skole, Elverum (ELYdaSk)
 • Engerdal barne- og ungdomsskole (ENEngSk)
 • ETEngeSk
 • EbbBib
 • Eigersund folkebibliotek (EigerBib)
 • Eidsvoll bibliotek (EivoBib)
 • Elverum bibliotek (ElveBib)
 • Engerdal folkebibliotek (EngBib)
 • Evenes folkebibliotek (EvenBib)
 • Farsund barne- og ungdomsskole (FAFarSk)
 • Lista ungdomsskole (FALisSk)
 • Ore skole (FAOreSk)
 • Vanse skole (FAVanSk)
 • Hovinhøgda skolebibliotek (FETHovSk)
 • Riddersand skole (FETRidSk)
 • Øvrebygda skule (FIOvrSk)
 • Rimbareid skule (FIRimSk)
 • Sælevik skule (FISalSk)
 • Hafstad vgs (FKHafSk)
 • Mo og Øyrane Videregående skule (FKOyrSk)
 • Grunnskulane i Sunnfjord kommune (FKSlSk)
 • Flekkefjord U.skole (FLFluSk)
 • Gyland skole (FLGylSk)
 • Hidra skole (FLHidSk)
 • Sira skole (FLSiraSk)
 • Søyland skolebibliotek (FLSlaSk)
 • Sunde skolebibliotek (FLSunSk)
 • Fredrikstad museum (FRFrdMus)
 • Pedagogisk senter (FRPedSen)
 • PPT (FRPptTj)
 • Fada
 • Fagerheim skolebibliotek (FagBib)
 • Farsund bibliotek (FarsBib)
 • FetBib
 • Garderåsen skole (FetGarSk)
 • Fet skolebibliotek (Dalen og Østersund) (FetSk)
 • FetSkole
 • Flakstad folkebibliotek (FlakBib)
 • Flekkefjord bibliotek (FlekBib)
 • Flosta skolebibliotek (FlstBib)
 • ForsBib
 • Fredrikstad bibliotek (FrdBib)
 • Skolene i Fredrikstad (FrdSk)
 • Førre skole (FreBib)
 • Frakkagjerd ungdomsskule (FrkBib)
 • Førland skule (FrlnBib)
 • Vadsø barneskole (FsnBib)
 • Gjerdrum barneskole (GJGjebSk)
 • Gjerdrum ungdomsskole (GJGusSk)
 • Veståsen skolebibliotek (GJVestSk)
 • Gjøvik-skolene (GJoSk)
 • GamvBib
 • Gausdal bibliotek (GausBib)
 • Gildeskål folkebibliotek (GilBib)
 • Gimsøy skole (GimBib)
 • Gjesdal folkebibliotek (GjesBib)
 • Gjesdalskolene (GjesSk)
 • Gjøvik bibliotek (GjoBib)
 • GlpBib
 • Galterud skole. Biblioteket (GltBib)
 • Granly skolebibliotek (GraBib)
 • Grinde skule (GrdBib)
 • Gjerdrum folkebibliotek (GrmBib)
 • Grane folkebibliotek (GrneBib)
 • Grue folkebibliotek (GrueBib)
 • GrvBib
 • Gulskogen skole (GulBib)
 • Tistedal skole (HAAsSk)
 • Berg skole (HABeSk)
 • Gimle skolebibliotek (HAGiSk)
 • Hjortsberg skole (HAHjSk)
 • Halden fengselsbibliotek (HAHldFng)
 • Låby skole (HALaaSk)
 • Kongeveien skole (HAOebSk)
 • Os skole (HAOsSk)
 • Prestebakke skole (HAPrSk)
 • Risum ungdomsskole (HARiSk)
 • Rødsberg skole (HARoeSk)
 • Solheim skole (HASoSk)
 • Strupe ungdomsskole (HAStSk)
 • Baksalen skolebibliotek (HFBakSk)
 • Breilia Ungdomsskole, Hammerfest (HFBreiSk)
 • Fjordtun Skole, Hammerfest (HFFjoSk)
 • Fuglenes skolebibliotek (HFFugSk)
 • Hof skolebibliotek, Holmestrand (HFHofSk)
 • Reindalen skolebibliotek (HFReiSk)
 • Fister skole (HJFistSk)
 • Hjelmeland skule (HJHjelSk)
 • Ajer ungdomsskolebibliotek, Hamar (HKAjerSk)
 • Børstad skolebibliotek, Hamar (HKBorSk)
 • Ener ungdomsskole, Hamar (HKEnerSk)
 • Greveløkka skolebibliotek (HKGrevSk)
 • Hedmark fengsel,Hamar (HKHmrFng)
 • Ingeberg skolebibliotek (HKIngeSk)
 • Lovisenberg skolebibliotek (HKLovSk)
 • Lunden skolebibliotek (HKLundSk)
 • Prestrud skolebibliotek, Hamar (HKPreSk)
 • Ridabu skolebibliotek (HKRidaSk)
 • Rollsløkken skolebibliotek (HKRollSk)
 • Solvang skolebibliotek, Hamar (HKSolSk)
 • Storhamar skole (HKStorSk)
 • Bastoy fengsel (HOBasFng)
 • Borre ungdomsskole (HOBorrSk)
 • Holtan ungdomsskole (HOHoltSk)
 • Sentrumskolens bibliotek (HOSentSk)
 • Bergseng skolebibliotek (HSBerSk)
 • Hagebyen skole (HSHageSk)
 • Harstad skolebibliotek (HSHarSk)
 • Kanebogen skole, Harstad (HSKaneSk)
 • Kila skole (HSKilaSk)
 • Medkila skole (HSMedSk)
 • Øyriket oppvekstsenter (HSOyrSk)
 • Seljestad skolebibliotek (HSSelSk)
 • Seljestad ungdomsskole (HSSeluSk)
 • Sørvik skolebibliotek (HSSorSk)
 • Stangnes skole (HSStanSk)
 • Hå folkebibliotek (HaBib)
 • Hammerfest bibliotek (HamBib)
 • Haramsbiblioteka (HaramBib)
 • Hattfjelldal bibliotek (HattBib)
 • Haugesund folkebibliotek (HaugBib)
 • Haugalandmuseet (HaugMus)
 • Hemnes folkebibliotek (HemBib)
 • Skolene i Hemnes (HemSk)
 • Herøy folkebibliotek (HerBib)
 • Høyskolen i Oslo, Avd journalistikk -bibliotek og info-fag, Biblioteket (HioBib)
 • HjmlBib
 • Halden bibliotek (HldBib)
 • HlmsBib
 • Holmestrandbibliotekene (HlmstBib)
 • Hamar bibliotek (HmrBib)
 • Nordre Vestfold fengsel, avd. Hof (HofFng)
 • Holmen senterbibliotek (Holmen)
 • Hoppern skole. Biblioteket (HopBib)
 • Hope skolebibliotek (HopeBib)
 • Bibliotekutvikling Vestland (HordBib)
 • Vestland fylke, vgs-biblioteka (HordVgs)
 • Høyanger bibliotek (HoyBib)
 • Harstad bibliotek (HstdBib)
 • Horten bibliotek (HtnBib)
 • Hurdal bibliotek (HurBib)
 • Husbank
 • Hvaler folkebibliotek (HvalBib)
 • Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum (HvalMus)
 • Hvaler barne- og ungdomsskole (HvalSk)
 • Hervik skule (HvkBib)
 • Indre Østfoldbibliotekene (IOBib)
 • IOHovSk
 • Skolene i Indre Østfold (IOSk)
 • IOSkjSk
 • IOSpyBsk
 • IOSpyUsk
 • IOTomSk
 • Jærbiblioteka - Klepp, Sola og Time (JaerBib)
 • Jærmuseet (JaerMus)
 • Jevnaker folkebibliotek (JevnBib)
 • Efteløt skolebibliotek (KKEftSk)
 • Gamlegrendåsen skolebibliotek (KKGamSk)
 • Hvittingfoss skole (KKHvitSk)
 • Kongsgårdmoen skolebibliotek (KKKonSk)
 • Raumyr skolebibliotek (KKRauSk)
 • Skavanger skole (KKSkavSk)
 • Skrim ungdomsskole (KKSkriSk)
 • Tislegård ungdomsskole (KKTislSk)
 • Vestsiden ungdomsskole. Biblioteket (KKVestSk)
 • Wennersborg skolebibliotek (KKWenSk)
 • Klepp-skolene (KLKlpSk)
 • KRRosSk
 • KRSonSk
 • KRTunSk
 • Kongsvinger hjelpemiddellager (KVHjelp)
 • Husnes ungdomsskule (KVHusnSk)
 • Kongsvinger ungdomsskole. Biblioteket (KVKongSk)
 • Rosendal ungdomsskule. Skulebiblioteket (KVRoseSk)
 • KVRosenSk
 • Roverud skole (KVRoveSk)
 • KaraBib
 • KgbBib
 • KjllBib
 • Klyve skole (KlyBib)
 • Konnerud skole (KnrBib)
 • Kollmyr skolebibliotek (KollBib)
 • Kongsberg bibliotek (KongBib)
 • Rønvik skole (KrkBib)
 • Karmøy folkebibliotek (KrmBib)
 • Karmøyskolene (KrmSk)
 • Krokemoa barneskole. Biblioteket (KroBib)
 • Kristiansand folkebibliotek (KrsBib)
 • Kristiansand skoler (KrsSk)
 • READ Agder (KsaBib)
 • Kongsvinger fengselsbibliotek (KvFngBib)
 • KvaBib
 • Kvinnherad bibliotek (KvinBib)
 • Kvitsøy folkebibliotek (KvitsBib)
 • Kongsvinger bibliotek (KvngBib)
 • Aasen barne- og ungdomsskole (LEAsSk)
 • Ekne skolebibliotek (LEEkneSk)
 • Frol barneskole (LEFrolSk)
 • Halsan skole (LEHaSk)
 • LELarmid
 • Levanger ungdomsskole (LENesSk)
 • Nesheim skolebibliotek (LENeshSk)
 • Skogn ungdomsskole (LESkSk)
 • Tuv oppvekstsenter. Biblioteket (LETuvSk)
 • Vårtun Kristne Oppvekstsenter (LEVarSk)
 • LEVgSk
 • Ytterøy Skole (LEYtSk)
 • Åretta ungdomsskole (LHArUSk)
 • Hammartun barne- og ungdomsskole (LHHamSk)
 • Jørstadmoen skole (LHJomSk)
 • Nordre Ål skole (LHNoaSk)
 • Røyslimoen skole (LHRoySk)
 • Smestad ungdomsskole (LHSmUSk)
 • Søre Ål skole (LHSoaSk)
 • Vingar skole (LHVarSk)
 • Vingrom skole (LHVngSk)
 • Hegg skole (LIHeggSk)
 • Høvik skole (LIHovSk)
 • Hedrum barneskole (LKBomBib)
 • Berg skole. Biblioteket (LKBrgBib)
 • Brunla ungdomsskoles bibliotek (LKBruBib)
 • Fagerli skolebibliotek (LKFagBib)
 • Hedrum ungdomsskole. Biblioteket (LKHedBib)
 • Jordet skolebibliotek (LKJorBib)
 • Kvelde skole. Biblioteket (LKKvlBib)
 • Langestrand skolebibliotek (LKLanBib)
 • Mellomhagen ungdomsskole. Biblioteket (LKMelBib)
 • Mesterfjellet skolebibliotek (LKMstBib)
 • Østre Halsen skolebibliotek (LKOhaBib)
 • Ra ungdomsskolebibliotek (LKRanBib)
 • Sky skolebibliotek (LKSkyBib)
 • Stavern skolebibliotek (LKStaBib)
 • Tjodalyng barneskoles bibliotek (LKTjoBib)
 • Tjodalyng ungdomsskole. Biblioteket (LKTjuBib)
 • Valby skolebibliotek (LKValBib)
 • Å barneskole. Biblioteket (LYAaSk)
 • Årnes barneskole. Biblioteket (LYArSk)
 • Berge barneskole. Biblioteket (LYBeSk)
 • Lyngdal ungdomsskole. Biblioteket (LYBeuSk)
 • Å ungdomsskole. Biblioteket (LYKoSk)
 • Kvås skole (LYKvasSk)
 • KVS Lyngdal (LYKvgSk)
 • Larvik bibliotek (LarBib)
 • Leirfjord bibliotek (LeirBib)
 • LenBib
 • Levanger bibliotek (LevBib)
 • Lillehammer bibliotek (LhmBib)
 • Lier Historielag (LierBib)
 • LierHist
 • Lillås skolebibliotek (LillBib)
 • LkaBib
 • LoLokSk
 • Lødingen bibliotek (LodBib)
 • Løten folkebibliotek (LotBib)
 • Løtenskolene (LotSk)
 • Lund folkebibliotek (LundBib)
 • Lurøy bibliotek (LurBib)
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (LydBib)
 • Lyngdal bibliotek (LyngBib)
 • Lysheim skolebibliotek (LysBib)
 • Åvangen skole (MKAvanSk)
 • Ekholt skole (MKEkhSk)
 • Halmstad skole (MKHalSk)
 • Nøkkeland skole (MKKamSk)
 • Krapfoss skole (MKKrapSk)
 • Larkollen skole (MKLarSk)
 • Moss Voksenopplæring (MKMossVo)
 • Øreåsen skole (MKOreSk)
 • Reier skole (MKReieSk)
 • Vang skole (MKVanSk)
 • Ålesund VGS skolebibliotek (MRAleVgs)
 • Atlanten vgs skolebibliotek (MRAtlVgs)
 • Bokbåten i Møre og Romsdal (MRBaat)
 • Borgund vgs skolebibliotek (MRBorVgs)
 • Fagerlia vgs skolebibliotek (MRFagVgs)
 • Hustadvika vgs skolebibliotek (MRFraVgs)
 • Gjermundnes VGS skolebibliotek (MRGjeVgs)
 • Haram VGS skolebibliotek (MRHarVgs)
 • Herøy VGS, avd Fosnavåg (MRHerVgs)
 • Kristiansund vgs skolebibliotek (MRKriVgs)
 • Molde vgs skolebibliotek (MRMolVgs)
 • Ørsta VGS (MROrsVgs)
 • Rauma VGS skolebibliotek (MRRauVgs)
 • Romsdal vgs skolebibliotek (MRRomVgs)
 • Spjelkavik vgs skolebibliotek (MRSpjVgs)
 • Stranda VGS skolebibliotek (MRStrVgs)
 • Sunndal vgs skolebibliotek (MRSunVgs)
 • Surnadal VGS skolebibliotek (MRSurVgs)
 • Sykkylven VGS skolebibliotek (MRSykVgs)
 • UPA Skolen (MRUPASk)
 • Ulstein VGS skolebibliotek (MRUlsVgs)
 • Volda vidaregåande skule, biblioteket (MRVolVgs)
 • Hommelvik skole. Biblioteket (MVHomSk)
 • Hommelvik ungdomsskole. Biblioteket (MVHouSk)
 • Saksvik skole. Biblioteket (MVSakSk)
 • Sveberg skole. Biblioteket (MVSveSk)
 • Vikhammeraasen grendaskole. Biblioteket (MVVigSk)
 • Vikhammer skole. Biblioteket (MVVikSk)
 • Vikhammer ungdomsskole. Biblioteket (MVViuSk)
 • Madsebakken skolebibliotek (MadsBib)
 • Malvik bibliotek (MalBib)
 • Meløy bibliotek (MelBib)
 • Melløs skole (MellBib)
 • Mjøsmuseet (MjosMus)
 • MlsBib
 • Mo og Jølster skulebibliotek (MoJoVgs)
 • Møre og Romsdal fylkesbibliotek (MoreBib)
 • Mørkvedmarka skole (MorkBib)
 • Moskenes folkebibliotek (MoskBib)
 • Mossebibliotekene (MossBib)
 • Mosterøy skole (MostBib)
 • Ankenes skolebibliotek (NAAnkbSk)
 • Ankenes ungdomsskole. Biblioteket. (NAAnkuSk)
 • Beisfjord skolebibliotek (NABeisSk)
 • Bjerkvik skolebibliotek (NABjeSk)
 • Fagernes skolebibliotek (NAFagSk)
 • Narvik ungdomsskole (NAFraSk)
 • Håkvik skolebibliotek (NAHakSk)
 • Kjøpsvik barne- og ungdomsskole (NAKjopSk)
 • Skistua skole (NASkiSk)
 • Skjomen skolebibliotek (NASkjoSk)
 • Straumsnes skolebibliotek (NAStraSk)
 • Frydenlund skole (NATarSk)
 • Villaveien skolebibliotek (NAVillSk)
 • Naustdal skule (NDNausSk)
 • Åsen skole (NEAsnSk)
 • Eknes ungdomsskole (NEEknSk)
 • Killingrud ungdomsskole (NEKilSk)
 • Krokstad skole (NEKroSk)
 • Mjøndalen skolebibliotek (NEMjoSk)
 • Solberg skole, biblioteket (NESolSk)
 • Steinberg skolebibliotek (NESteSk)
 • Stenseth skole, biblioteket (NEStenSk)
 • Veiavangen ungdomsskole, biblioteket (NEVeiSk)
 • Nordland kunst- og filmfagskole (NFilmSk)
 • NISkoSk
 • NKBerSk
 • Borgheim skolebibliotek (NKBorSk)
 • Brattås skolebibliotek (NKBraSk)
 • Føynland skolebibliotek (NKFoySk)
 • NKHarSk
 • Labakken skole (NKLabSk)
 • Lindhøy skole (NKLinSk)
 • Oserød skol (NKOseSk)
 • Teie skolebibliotek (NKTeiSk)
 • Teigar ungdomsskolebibliotek (NKTgaSk)
 • Tjøme ungdomsskole (NKTjoSk)
 • Torød skolebibliotek (NKTorSk)
 • Veierland skolebibliotek (NKVeiSk)
 • Bruvoll fengselsbibliotek (NOKFbSk)
 • Skolebiblioteket i Mo (NOKMoSk)
 • Skolebibliotek på Sand (NOKSaSk)
 • Gransherad barne- og ungdomsskole (NTGranSk)
 • Høgås skole (NTHoegSk)
 • Heddal ungdomsskole (NTHuskSk)
 • Notodden ungdomsskole (NTNuskSk)
 • Heddal barneskole (NTRygiSk)
 • Sætre skole/Notodden ungdomsskole (NTSSkole)
 • Tinnesmoen skole (NTTinnSk)
 • Tveiten skole (NTveitSk)
 • Eltonåsen skole (NanEltSk)
 • Maura skole (NanMauSk)
 • Preståsen skole, Nannestd (NanPreSk)
 • Nannestad bibliotek (NannBib)
 • Narvik bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik (NarBib)
 • NaromBib
 • Nasjonalbiblioteket Nasjonalt lånekort (NasjBib)
 • Valdresbiblioteka (NaudBib)
 • Norwegian Community School (NcsSk)
 • NeikBib
 • Nes bibliotek (NesBib)
 • Nesna bibliotek (NesnaBib)
 • Nord-Fron bibliotek (NfroBib)
 • Nome bibliotek (NomeBib)
 • Nordskogen skolebibliotek (NordBib)
 • Nordland VGS (NordlVgs)
 • Notodden bibliotek (NotBib)
 • NRK Researchsenteret (NrkBib)
 • NrkMinne
 • NrsBib
 • Aurvoll skole (OKAurSk)
 • Solvang skolebibliotek (OKVidSk)
 • Myre skolebibliotek (ONMyreSk)
 • Kolbu skolebibliotek (OTKolSk)
 • Lena ungdomsskole (OTLenuSk)
 • OTMoenSk
 • Stange skolebibliotek (OTStaSk)
 • Skreia ungdomsskolebibliotek (OTSuSk)
 • Nord-Odal/Sør-Odal bibliotek (OdlBib)
 • Østfold kulturutvikling, Fylkesbiblioteket (OfBib)
 • Øksnes folkebibliotek (OksnBib)
 • Orerønningen skolebibliotek (OreBib)
 • OrskoBib
 • Østfoldmuseene Halden historiske samlinger (OstMus)
 • Østre Toten folkebibliotek (OtotBib)
 • Vikevåg skule (OvikBib)
 • Skulane i Øygarden (Fjell, Øygarden, Sund) (OygSk)
 • Øyer folkebibliotek (OyrBib)
 • Øyer ungdomsskole (OyruBib)
 • Øystre Slidre bibl. (OysliBib)
 • PopBib
 • Porsgrunn bibliotek (PorsBib)
 • Karlshus skole (RADKarSk)
 • Råde ungdomsskole (RADRuSk)
 • Spetalen skole (RADSpeSk)
 • Benterud skole, Ringerike (RIBenSk)
 • Furnes ungdomsskole (RIFurnSk)
 • Kirkekretsen skole (RIKrkrSk)
 • Moelv ungdomsskole (RIMlvuSk)
 • Ullerål skole, Ringerike (RIUllSk)
 • RKBib
 • Kirkevoll skolebibliotek (RKKirkSk)
 • Ramnes skolebibliotek (RKRamnSk)
 • Røråstoppen skolebibliotek (RKRoraSk)
 • Solerød oppvekstsenter. Biblioteket (RKSolSk)
 • Åfarnes skulebibliotek (RMAfarSk)
 • Åndalsnes ungdomsskole. Biblioteket (RMAndSk)
 • Isfjorden skole (RMIsfjSk)
 • Måndalen skule (RMManSk)
 • Åkrehamn videregående skole (ROAkrVgs)
 • Bergeland videregående skole (ROBerVgs)
 • Bryne vidaregåande skule (ROBryVgs)
 • Dalane videregående skole (RODalVgs)
 • Gand videregående skole (ROGanVgs)
 • Godalen videregående skole (ROGodVgs)
 • Haugaland videregående skole (ROHauVgs)
 • Hetland Videregående skole (ROHetVgs)
 • Hollenderhaugen skolesenter (ROHolVgs)
 • Jåttå videregående skole (ROJatVgs)
 • Frydenlund skolebibliotek (ROKFrySk)
 • Karmsund videregående skole (ROKarVgs)
 • Kopervik videregåene skole (ROKopVgs)
 • Møllehagen videregående skole (ROMolVgs)
 • Øksnevad videregående skole (ROOksVgs)
 • Ølen vidaregåande skule (ROOleVgs)
 • Randaberg videregående skole (RORanVgs)
 • Sandnes videregående skole (ROSanVgs)
 • Sauda videregående skole (ROSauVgs)
 • Skeisvang videregående skole (ROSkeVgs)
 • Sola videregående skole (ROSolVgs)
 • Stavanger offshore tekniske skole (ROSotVgs)
 • Stavanger katedralskole (ROStKVgs)
 • St. Olav videregående skole (ROStOVgs)
 • St. Svithun videregående skole (ROStSVgs)
 • Strand videregående skole (ROStrVgs)
 • Vågen videregående skole (ROVagVgs)
 • Vardafjell videregående skole (ROVarVgs)
 • Midtbygda skole (RYMidtSk)
 • Nærsnes barneskole (RYNAerSk)
 • Røyken ungdomsskole (RYRoyuSk)
 • Sætre skole (RYSatrSk)
 • Slemmestad barneskole (RYSlemSk)
 • Slemmestad U.skole (RYSleuSk)
 • Spikkestad barneskole (RYSpiSk)
 • Spikkestad ungdomsskole (RYSpiuSk)
 • Sydskogen skole (RYSydsSk)
 • Torvbråten skole (RYTorvSk)
 • Råde bibliotek (RadeBib)
 • Blystadlia skole (RalBlySk)
 • Nordby skole (RalNorSk)
 • Rud skole (RalRudSk)
 • Smestad skole (RalSmeSk)
 • Ramberg skolebibliotek (RamBib)
 • Ranvik ungdomsskole (RanBib)
 • Rana bibliotek (RanaBib)
 • Skolene i Rana (RanaSk)
 • Randaberg folkebibliotek (RandaBib)
 • NRK Platearkivet (Rapl)
 • Rapp
 • Raty
 • Rennesøy skule (RbuBib)
 • Rendalen bibliotek (RendBib)
 • Revetal ungdomsskole (RevBib)
 • Refsnes skole, Biblioteket (RfsBib)
 • Brøttum skole, Ringsaker (RiBrotSk)
 • Brumunddal ungdomsskole (RiBruSk)
 • Fagerlund skole (RiFagSk)
 • Åsen skole (tidl. Fagernes skole) (RiFagerSk)
 • Fossen skolebibliotek (RiFosSk)
 • Gaupen skolebibliotek (RiGauSk)
 • Hempa skolebibliotek (RiHemSk)
 • Moelv skolebibliotek (RiKilSk)
 • Kirkenær skolebibliotek (RiKirSk)
 • Kylstad skolebibliotek (RiKylSk)
 • Lismarka skolebibliotek (RiLisSk)
 • Mørkved skole (RiMorSk)
 • Nes ungdomsskole. Skolebiblioteket (RiNesSk)
 • Nes barneskole (RiNesbSk)
 • Stavsberg skolebibliotek (RiStbSk)
 • Ringebu folkebibliotek (RingBib)
 • Ringerike bibliotek (RirikBib)
 • Ringerike fengselsbibliotek (RirikFng)
 • Risør bibliotek (RisBib)
 • Risør barneskole. Biblioteket (RisbBib)
 • Risør ungdomsskole. Biblioteket. (RisuBib)
 • Rjukan bibliotek (RjuBib)
 • Rauma bibliotek (RmaBib)
 • Rødøy folkebibliotek (RodBib)
 • Rollag bibliotek (RolBib)
 • Rork
 • Røst folkebibliotek (RostBib)
 • RoyBib
 • Ringsaker bibliotek (RskrBib)
 • Ryfylkebiblioteket (RyfylBib)
 • Aspervika skole (SAAspSk)
 • Austrått skole (SAAusSk)
 • Bogafjell skole (SABogSk)
 • Bogafjell ungdomsskole (SABogUSk)
 • Buggeland skole (SABugSk)
 • FBU (SAFbuSk)
 • Figgjo skole (SAFigSk)
 • Forsand skule (SAForSk)
 • Ganddal skole (SAGanSk)
 • Giske ungdomsskole (SAGisSk)
 • Hana skole (SAHanSk)
 • Høle barne- og ungdomsskule (SAHolSk)
 • Hommersåk skole (SAHomSk)
 • Høyland ungdomsskole (SAHoySk)
 • Iglemyr skole (SAIglSk)
 • Kleivane skole (SAKleiSk)
 • Kyrkjevollen skole (SAKyrSk)
 • Lurahammaren ungdomsskole (SALhaSk)
 • Lundehaugen ungdomsskole (SALunSk)
 • Lura skole (SALurSk)
 • Malmheim skole (SAMalSk)
 • Maudland skole (SAMauSk)
 • Øygard ungdomsskole (SAOygSk)
 • Porsholen skole (SAPorSk)
 • Riska ungdomsskole (SARisSk)
 • Sandved skole (SASanSk)
 • Skeiane ungdomsskole (SASkeSk)
 • Sandnes Læringssenter (SASlaSk)
 • Smeaheia skole (SASmeSk)
 • Sørbø skole (SASorSk)
 • Stangeland skole (SAStaSk)
 • Sviland skole (SASviSk)
 • Trones skole og ressurssenter (SATroSk)
 • Austarheim skule (SDAustSk)
 • Fløgstad skule (SDFlogSk)
 • Risvoll skule (SDRisvSk)
 • Strand skolebibliotek (SDStrnSk)
 • Strand Utstyrslager (SDUtstyr)
 • SEAtnaSk
 • Koppang skole (SEKoppSk)
 • Opphus skole (SEOppSk)
 • Sollia barne og ungdomsskole (SESollSk)
 • Stor-Elvdal U.skole (SESuSk)
 • SGLangSk
 • SGLundSk
 • SGNygSk
 • SGTangSk
 • SGTinnSk
 • Åfoss skolebibliotek (SKAafoSk)
 • Åsenhagen skolebibliotek (SKAaseSk)
 • Asak skolebibliotek (SKAsaSk)
 • Brånås skolebibliotek (SKBraSk)
 • Buer skole (SKBuerSk)
 • Gjellerås skolebibliotek (SKGjeSk)
 • Gjerpen barneskole. Biblioteket (SKGjebSk)
 • OKS Friskolen (SKGrosSk)
 • Sophie Radich skole (SKKjeSk)
 • Kjeller skolebibliotek (SKKjelSk)
 • Kjørbekkhøgda skolebibliotek (SKKjorSk)
 • Lunde skolebibliotek (SKLundSk)
 • Mæla ungdomsskole (SKMalaSk)
 • Moflata skole (SKMofSk)
 • Sagdalen skolebibliotek (SKSagdSk)
 • Lillestrøm voksenopplæringssenter (SKSageSk)
 • Skjetten skolebibliotek (SKSkjSk)
 • SKSkoSk
 • Skotfoss skolebibliotek (SKSkotSk)
 • Bråtejordet skole (SKStalSk)
 • Stav skolebibliotek (SKStavSk)
 • Sten-Tærud skolebibliotek (SKStenSk)
 • Stigeråsen skole (SKStroSk)
 • Tæruddalen skolebibliotek (SKTarSk)
 • Vardeåsen skolebibliotek (SKVarSk)
 • Venstøp skolebibliotek (SKVenSk)
 • Vigernes skolebibliotek (SKVigSk)
 • Skien kommunale voksenopplæring (SKVoksSk)
 • Volla skolebibliotek (SKVolSk)
 • Dysjaland skule (SODysSk)
 • Fjuk skole (SOFjukSk)
 • Frogner skole (SOFroSk)
 • Grannes skole (SOGraSk)
 • Håland skole (SOHaaSk)
 • Haga skole (SOHagSk)
 • Blaker skole (SOHauSk)
 • Glommasvingen skole (SOKKorSk)
 • Kjerrberget ungdomsskole (SOKjeUSk)
 • Melvold ungdomsskole (SOMelSk)
 • Røyneberg skole (SORoySk)
 • Sande skole (SOSanSk)
 • Skadberg skole (SOSkaSk)
 • Sola ungdomsskole (SOSoUSk)
 • Sola skole (SOSolSk)
 • Sørum skole (SOSorSk)
 • Sørumsand skole (SOSoruSk)
 • Storevarden skole (SOStoSk)
 • Tananger ungdomsskole (SOTaUSk)
 • Vesterskaun skole (SOVestSk)
 • Auglend skole (STAugSk)
 • Austbø skole (STAusSk)
 • Beitstad skole (STBeitSk)
 • Buøy skole (STBuoSk)
 • Stavanger byarkiv (STByaSk)
 • Byafossen skole (STByafSk)
 • Byfjord skole (STByfSk)
 • Eiganes skole (STEgaSk)
 • Egge barneskole (STEggeSk)
 • Egge U.skole (STEgguSk)
 • Finnøyskolene (STFinnSk)
 • Gausel skole (STGauSk)
 • Godeset skole (STGodSk)
 • Gosen ungdomsskole (STGosSk)
 • Gautesete skole (STGtsSk)
 • Hafrsfjord skole (STHafSk)
 • Hinna skole (STHinSk)
 • Hundvåg skole (STHunSk)
 • Hystad skule (STHysSk)
 • Jåtten skole (STJatSk)
 • Johannes læringssenter (STJohSk)
 • Steinkjer ungdomsskole. Biblioteket (STKSusSk)
 • Kampen skole (STKamSk)
 • Kannik skoles bibliotek (STKanSk)
 • Kvaleberg skole (STKbgSk)
 • Kristianslyst skole (STKriSk)
 • Kvam skole (STKvamSk)
 • Kvernevik skole (STKveSk)
 • Langeland skule (STLanSk)
 • Lassa skole (STLasSk)
 • Leirvik skule (STLeiSk)
 • Lenden skole og ressurssenter (STLenSk)
 • Litlabø skule (STLitSk)
 • Lø skole (STLoSk)
 • Lunde skole (STLunSk)
 • Madlamark skole (STMamSk)
 • Mære skolebibliotek (STMarSk)
 • Madlavoll skole (STMavSk)
 • Nylund skole (STNylSk)
 • Nysæter ungdomsskule (STNysuSk)
 • Revheim ungdomsskole (STRevSk)
 • Roaldsøy skole (STRoaSk)
 • Rommetveit skule (STRomSk)
 • Sagvåg skule (STSagSk)
 • Steinkjer barneskole (STSbsSk)
 • Skeie skole (STSkeSk)
 • Stord ungdomsskule (STStouSk)
 • Storhaug skole (STStrSk)
 • Sunde skole (STSunSk)
 • St. Svithun skole (STSviSk)
 • Tastarustå skole (STTarSk)
 • Tasta skoles bibliotek (STTasSk)
 • Tastaveden skole (STTavSk)
 • Teinå skoles bibliotek (STTeiSk)
 • Tjensvoll skole (STTjeSk)
 • Tjødnalio skule (STTjoSk)
 • Ullandhaug skole (STUllSk)
 • Våland skoles bibliotek (STVaaSk)
 • Vardenes skole (STVarSk)
 • Vassøy skole (STVasSk)
 • Vaulen skole (STVauSk)
 • Steinkjer voksenopplæring (STVokSk)
 • Auklandshamn skule, Sveio (SVAukSk)
 • Førde skule, Sveio (SVForSk)
 • Sveio b-og u-skule, Sveio (SVSveiSk)
 • Valestrand skule, Sveio (SVValSk)
 • Vikse skule,Sveio (SVVikSk)
 • Saltdal bibliotek (SaltBib)
 • Sandnes bibliotek (SandBib)
 • Sør-Aurdal folkebibliotek (SaurBib)
 • SdaBib
 • Sogndal bibliotek (SdalBib)
 • Sauda ungdomsskule (SdauBib)
 • Sel bibliotek (SelBib)
 • Andebu skole (SfAbuSk)
 • Andebu ungdomsskole (SfAndSk)
 • Store Bergan skolebibliotek (SfBerSk)
 • Breidablikk U.skole (SfBreiSk)
 • Bugården ungdomsskole. (SfBuguSk)
 • Byskolen skolebibliotek (SfBySk)
 • Fevang skolebibliotek (SfFevSk)
 • Framnes skolebibliotek (SfFramSk)
 • Gokstad skole. Biblioteket (SfGokSk)
 • Haukerød skolebibliotek (SfHaukSk)
 • Helgerød skolebibliotek (SfHelgSk)
 • SfKomSk
 • Melsom skole (SfMelSk)
 • Mosserød skolebibliotek (SfMosSk)
 • Ormestad skolebibliotek (SfOrmSk)
 • Sande skolebibliotek (SfSandSk)
 • Unneberg skolebibliotek (SfUnnSk)
 • Sandefjord voksenopplæring (SfVOppSk)
 • Vennerød skole (SfVenSk)
 • Vesterøy skolebibliotek (SfVestSk)
 • Virik skolebibliotek (SfViriSk)
 • Sandefjordbibliotekene (SfjBib)
 • SfjvBib
 • SftBib
 • Grov skole (SkGrovSk)
 • Skånland skolebibliotek (SkSkanSk)
 • Tjeldsund folkebibliotek (SkanBib)
 • Skauen skole (SkauenSk)
 • SkjBib
 • Skien bibliotek (SknBib)
 • Skiptvet bibliotek (SktvBib)
 • Søndeled skolebibliotek (SledBib)
 • Biblioteka i Sunnfjord (SofjBib)
 • Sokndal folkebibliotek (SoknBib)
 • Sortland bibliotek (SortBib)
 • Pedagogisk senter Skien (SpedBib)
 • Sølvberget bibliotek og kulturhus (StavBib)
 • Steigen folkebibliotek (SteigBib)
 • Steigenskolen (SteigSk)
 • StgBib
 • Steinkjer bibliotek (StkjBib)
 • Stor-Elvdal bibliotek (StldBib)
 • Straumen skule (StmBib)
 • Stange bibliotek (StngBib)
 • Ilseng fengsel, Stange (StngFng)
 • Stangeskolene (StngSk)
 • Stord folkebibliotek (StrdBib)
 • StvgBib
 • SulBib
 • SvarBib
 • Sveio folkebibliotek (SveiBib)
 • SvkBib
 • Svelvik ungdomsskole (SvkuBib)
 • Saltvern skole. Biblioteket (SvuBib)
 • Barkåker skolebibliotek (TBBarSk)
 • Byskogen skole (TBBysSk)
 • Eik skolebibliotek (TBEikSk)
 • Hogsnes skolebibliotek (TBHogSk)
 • Husøy skolebibliotek (TBHusoSk)
 • Husvik skolebibliotek (TBHusvSk)
 • Kongseik ungdomsskole (TBKjelSk)
 • TBKlokSk
 • Tønsberg Læringssenter (TBLarSk)
 • Presterød skolebibliotek (TBPreSk)
 • Presterød ungdomsskole (TBPreuSk)
 • Ringshaug skolebibliotek (TBRingSk)
 • Ringshaug ungdomsskole. Biblioteket (TBRinguSk)
 • Sandeåsen skolebibliotek (TBSanSk)
 • Sem skolebibliotek (TBSemSk)
 • Træleborg skolebibliotek (TBTrbSk)
 • Vear skole (TBVeaSk)
 • Volden skolebibliotek (TBVolSk)
 • Vardheia ungdomsskule (TIVaruSk)
 • Kongsvik skole (TJKongSk)
 • Åsheim barneskoles bibliotek (TKAshBSk)
 • Åsheim ungdomsskolebibliotek (TKAshUSk)
 • Åsvang skolebibliotek (TKAsvaSk)
 • Åsveien skolebibliotek (TKAsveSk)
 • Berg skolebibliotek (TKBergSk)
 • Bispehaugen skolebibliotek (TKBispSk)
 • Blussuvoll skolebibliotek (TKBlusSk)
 • Bratsberg skolebibliotek (TKBratSk)
 • Breidablikk skolebibliotek (TKBreiSk)
 • Brundalen skolebibliotek (TKBrunSk)
 • Byåsen skolebibliotek (TKByasSk)
 • Charlottenlund skolebibliotek (TKChaBSk)
 • Charlottenlund ungdomsskole (TKChaUSk)
 • Dalgård skolebibliotek (TKDalgSk)
 • Eberg skolebibliotek (TKEbrgSk)
 • Flatåsen skolebibliotek (TKFlatSk)
 • TKFuruSk
 • Hårstad skolebibliotek (TKHaarSk)
 • Hallset skolebibliotek (TKHallSk)
 • Hoeggen skolebibliotek (TKHoegSk)
 • Huseby ungdomsskole (TKHuseSk)
 • Ila skolebibliotek (TKIlaSk)
 • Hansbakken skolebibliotek (TKKalvSk)
 • Kattem skolebibliotek (TKKattSk)
 • Klæbu ungdomsskole (TKKlaSk)
 • Kolstad skolebibliotek (TKKolsSk)
 • Lade skolebibliotek (TKLadeSk)
 • Lilleby skolebibliotek (TKLillSk)
 • Markaplassen skolebibliotek (TKMarkSk)
 • Trondheim kommunale kulturskole (TKK) (TKMuSk)
 • Nardo skolebibliotek (TKNardSk)
 • Nidarvoll skolebibliotek (TKNidaSk)
 • TKNideSk
 • Nyborg skolebibliotek (TKNybgSk)
 • Nypvang skolebibliotek (TKNypvSk)
 • Okstad skolebibliotek (TKOkstSk)
 • Ranheim skolebibliotek (TKRanhSk)
 • Romolslia skolebibliotek (TKRomoSk)
 • Rosten skolebibliotek (TKRostSk)
 • Rosenborg skolebibliotek (TKRsbgSk)
 • Rye skolebibliotek (TKRyeSk)
 • Huseby barneskole (TKSaupSk)
 • Trondheim voksenopplæring - Trovo (TKSevoSk)
 • Singsaker skolebibliotek (TKSingSk)
 • Sjetne skolebibliotek (TKSjtnSk)
 • Selsbakk skolebibliotek (TKSlsbSk)
 • Solbakken skolebibliotek (TKSolbSk)
 • Sørborgen skole, Trondheim (TKSorSk)
 • Lianvatnet skole (TKSpesSk)
 • Spongdal skolebibliotek (TKSpgdSk)
 • Stabbursmoen skolebibliotek (TKStabSk)
 • Stavset skolebibliotek (TKStavSk)
 • Steindal skolebibliotek (TKStndSk)
 • Strindheim skolebibliotek (TKStriSk)
 • Sunnland skolebibliotek (TKSunlSk)
 • Sverresborg skolebibliotek (TKSvsbSk)
 • Tanem Oppvekstsenter, Trondheim (TKTanSk)
 • Tonstad skolebibliotek (TKTnstSk)
 • Ugla skolebibliotek (TKUglaSk)
 • Utleira skolebibliotek (TKUtlrSk)
 • Vikasen skole (TKVkasSk)
 • Tromsø fengsel (TRFngBib)
 • Trondjord skole (TRTronSk)
 • Frakkagjerd barneskole (TYFrkSk)
 • Nedstrand barne- og u.skole (TYNedsSk)
 • Tønsberg og Færder bibliotek (TbgBib)
 • Tysværvåg barne- og ungdomsskole (TbuBib)
 • Tangen skole (TgnBib)
 • Trondheim Int. School (This)
 • Tinging (TingBib)
 • TjomeBib
 • Tømmerås skole (TmrBib)
 • Tysvær opplæringssenter (TpedBib)
 • Træna bibliotek (TraBib)
 • TrdBib
 • Trondheim folkebibliotek (TrhBib1)
 • Tromsø bibliotek og byarkiv (TrmsBib)
 • Trysil folkebibliotek (TryBib)
 • Tverlandet skole. Biblioteket (TverBib)
 • Tyrielden Eidskog bibliotek (TyrEiBib)
 • Tysvær bibliotek (TysvBib)
 • Allergot ungdomsskole (UKAlleSk)
 • Bakke skole (UKBakkSk)
 • Borgen skole (UKBorgSk)
 • Døli skolebibliotek (UKDoliSk)
 • Gystadmarka skole (UKGysSk)
 • Gystadmarka ungdomsskole (UKGysuSk)
 • Hovin skolebibliotek (UKHovSk)
 • Jessheim skole (UKJessSk)
 • Mogreina skolebibliotek (UKMogSk)
 • Nordkisa skole (UKNokiSk)
 • Nordby ungdomsskole (UKNordSk)
 • Skogmo skole (UKSkogSk)
 • Vesong ungdomsskole (UKVesoSk)
 • Ullersmo fengselsbibliotek (ULFngBib)
 • Ullensaker bibliotek (UllBib)
 • Utsira bibliotek (UtsBib)
 • Vadsø fengsel (VAFngBib)
 • Vestfoldarkivet (VFKArkiv)
 • Sandeid skulebibliotek (VIImBib)
 • Skjold skulebibliotek (VISkBib)
 • Vats skulebibliotek (VIVaBib)
 • Vågen skule (VIVageSk)
 • Vik skule og barnehage (VIVikSk)
 • Garnes oppvekstsenter (VKGarSk)
 • Ørmelen skole (VKOrmSk)
 • Stiklestad skole (VKStiSk)
 • Verdal fengsel (VKVerFng)
 • Verdalsøra u/b skole (VKVeruSk)
 • Vinne skole (VKVinSk)
 • Vuku oppvekstsenter (VKVukuSk)
 • Voss ungdomsskole. Biblioteket (VOKuSk)
 • Bøverbru skolebibliotek (VTBovSk)
 • Korta skolebibliotek (VTKorSk)
 • Raufoss skolebibliotek (VTRaubSk)
 • Reinsvoll skolebibliotek (VTReibSk)
 • Vestre Toten ungdomsskole (VTReiuSk)
 • Thune skolebibliotek (VTThuSk)
 • Ballstad skolebibliotek (VVSkoSk)
 • VaagBib
 • Vadsø bibliotek og Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø (VadBib)
 • Valdresmusea (ValdrMus)
 • Værøy folkebibliotek (VarBib)
 • Varden ungdomsskole (VardBib)
 • VefoBib
 • Verdal bibliotek (VerBib)
 • Vefsn bibliotek (VfsnBib)
 • VigeMus
 • Biblioteka i Vindafjord og Etne (VindBib)
 • Vestre Jakobselv skolebibliotek (VjeBib)
 • Våler folkebibliotek (VlrBib)
 • VlruBib
 • Vang folkebibliotek (VngBib)
 • Vang barne- og ungdomsskule (VngVanSk)
 • Voss bibliotek (VosBib)
 • Verket skole (VrkBib)
 • Vestre Toten folkebibliotek (Fyrverkeriet) (VtotBib)
 • Vadsø Ungdomsskole (VuskBib)
 • Meieriet bibliotek (VvoyBib)
 • Wang Vgs. bibliotek (WangVgSk)
 • Deichmanske bibliotek (carl)
 • Høyskolen i Oslo/Avdeling for estetiske fag (estbib) (tidligere kunde)
 • Gokstad kystlag. Motorsamlingen (gkl)

Generert 23/04/2024 kl. 01:06:38


Mer om Bibliotek-Systemer As© Et produkt fra Bibliotek-Systemer As