Samlet utlånsaktivitet på BIBLIOFIL-bibliotek

Hver dag samles det inn data fra alle BIBLIOFIL-bibliotek som bruker utlånsmodulen. Nedenfor følger en oversikt over antall utlån pr. måned. Oversikten nedenfor inneholder data som er registrert tom. 06/06/2020 kl. 01:26

Vær oppmerksom på at denne oversikten inneholder antall utlån pr. måned som er foretatt med BIBLIOFIL. Antallet bibliotek som benytter utlånsmodulen er økende. Dette vil følgelig ikke være noe generelt uttrykk for antall utlån i norske bibliotek.

Det er laget en egen statistikk som inneholder bare de bibliotekene som har brukt utlånsmodulen fra og med Januar 1996. Denne statistikken vil være et bedre uttrykk for den generelle utlånsaktisiviteten i norske bibliotek


Sammenligning av alle fra og med 1996 (graf siste 5 år)

Måned19961997Endring
1996-
1997
1998Endring
1997-
1998
Januar 1,311,139  1,442,316 10.00 % 1,499,562 3.97 %
Februar 1,271,650  1,273,325 0.13 % 1,341,521 5.36 %
Mars 1,366,687  1,232,268 -9.84 % 1,462,312 18.67 %
April 1,149,386  1,372,349 19.40 % 1,268,341 -7.58 %
Mai 1,052,562  1,110,090 5.47 % 1,051,679 -5.26 %
Juni 956,770  984,181 2.86 % 1,056,871 7.39 %
Juli 924,142  877,432 -5.05 % 953,295 8.65 %
August 983,861  997,612 1.40 % 1,173,690 17.65 %
September 1,222,032  1,331,285 8.94 % 1,476,056 10.87 %
Oktober 1,445,275  1,450,624 0.37 % 1,523,971 5.06 %
November 1,333,476  1,328,820 -0.35 % 1,422,120 7.02 %
Desember 893,143  965,381 8.09 % 1,048,264 8.59 %
Totalt 13,910,123  14,365,683 3.28 % 15,277,682 6.35 %
 
Måned1999Endring
1998-
1999
2000Endring
1999-
2000
2001Endring
2000-
2001
Januar 1,497,506 -0.14 % 1,668,063 11.39 % 1,808,698 8.43 %
Februar 1,420,898 5.92 % 1,701,502 19.75 % 1,570,386 -7.71 %
Mars 1,698,461 16.15 % 1,747,416 2.88 % 1,743,619 -0.22 %
April 1,306,850 3.04 % 1,376,723 5.35 % 1,478,793 7.41 %
Mai 1,149,730 9.32 % 1,376,814 19.75 % 1,350,055 -1.94 %
Juni 1,213,039 14.78 % 1,232,437 1.60 % 1,220,908 -0.94 %
Juli 1,001,680 5.08 % 1,057,723 5.59 % 1,105,901 4.55 %
August 1,252,546 6.72 % 1,421,954 13.53 % 1,455,486 2.36 %
September 1,591,478 7.82 % 1,577,259 -0.89 % 1,590,832 0.86 %
Oktober 1,626,519 6.73 % 1,754,151 7.85 % 1,848,201 5.36 %
November 1,673,574 17.68 % 1,750,388 4.59 % 1,756,174 0.33 %
Desember 1,146,062 9.33 % 1,176,418 2.65 % 1,145,842 -2.60 %
Totalt 16,578,343 8.51 % 17,840,848 7.62 % 18,074,895 1.31 %
 
Måned2002Endring
2001-
2002
2003Endring
2002-
2003
2004Endring
2003-
2004
Januar 1,896,964 4.88 % 1,931,910 1.84 % 1,899,638 -1.67 %
Februar 1,695,389 7.96 % 1,700,916 0.33 % 1,788,182 5.13 %
Mars 1,610,235 -7.65 % 1,865,803 15.87 % 2,082,364 11.61 %
April 1,716,424 16.07 % 1,628,163 -5.14 % 1,716,730 5.44 %
Mai 1,349,003 -0.08 % 1,550,420 14.93 % 1,442,663 -6.95 %
Juni 1,282,440 5.04 % 1,351,179 5.36 % 1,567,199 15.99 %
Juli 1,262,216 14.13 % 1,207,629 -4.32 % 1,230,278 1.88 %
August 1,445,631 -0.68 % 1,530,153 5.85 % 1,676,638 9.57 %
September 1,736,278 9.14 % 1,856,553 6.93 % 2,068,696 11.43 %
Oktober 1,928,012 4.32 % 1,993,200 3.38 % 2,088,071 4.76 %
November 1,818,510 3.55 % 1,840,486 1.21 % 2,176,978 18.28 %
Desember 1,249,199 9.02 % 1,342,149 7.44 % 1,607,036 19.74 %
Totalt 18,990,301 5.06 % 19,798,561 4.26 % 21,344,473 7.81 %
 
Måned2005Endring
2004-
2005
2006Endring
2005-
2006
2007Endring
2006-
2007
Januar 2,166,253 14.04 % 2,145,390 -0.96 % 2,161,936 0.77 %
Februar 1,937,056 8.33 % 1,879,071 -2.99 % 1,904,774 1.37 %
Mars 2,004,776 -3.73 % 2,168,456 8.16 % 2,194,436 1.20 %
April 1,979,605 15.31 % 1,774,201 -10.38 % 1,723,795 -2.84 %
Mai 1,692,510 17.32 % 1,697,037 0.27 % 1,730,408 1.97 %
Juni 1,536,778 -1.94 % 1,466,671 -4.56 % 1,506,343 2.70 %
Juli 1,177,022 -4.33 % 1,167,530 -0.81 % 1,350,872 15.70 %
August 1,818,860 8.48 % 1,827,148 0.46 % 1,895,914 3.76 %
September 2,103,285 1.67 % 2,099,553 -0.18 % 2,128,873 1.40 %
Oktober 2,153,861 3.15 % 2,208,403 2.53 % 2,348,685 6.35 %
November 2,225,159 2.21 % 2,207,320 -0.80 % 2,214,230 0.31 %
Desember 1,518,411 -5.51 % 1,485,003 -2.20 % 1,451,640 -2.25 %
Totalt 22,313,576 4.54 % 22,125,783 -0.84 % 22,611,906 2.20 %
 
Måned2008Endring
2007-
2008
2009Endring
2008-
2009
2010Endring
2009-
2010
Januar 2,328,064 7.68 % 2,310,772 -0.74 % 2,248,387 -2.70 %
Februar 2,106,855 10.61 % 2,084,572 -1.06 % 2,118,032 1.61 %
Mars 2,003,668 -8.69 % 2,410,751 20.32 % 2,531,082 4.99 %
April 2,162,908 25.47 % 2,050,913 -5.18 % 2,030,965 -0.97 %
Mai 1,702,937 -1.59 % 1,844,889 8.34 % 1,765,076 -4.33 %
Juni 1,599,184 6.16 % 1,707,504 6.77 % 1,709,346 0.11 %
Juli 1,382,694 2.36 % 1,536,598 11.13 % 1,438,355 -6.39 %
August 2,066,949 9.02 % 2,307,609 11.64 % 2,468,216 6.96 %
September 2,254,766 5.91 % 2,325,690 3.15 % 2,362,390 1.58 %
Oktober 2,451,586 4.38 % 2,391,999 -2.43 % 2,318,720 -3.06 %
November 2,337,005 5.54 % 2,349,607 0.54 % 2,398,235 2.07 %
Desember 1,618,160 11.47 % 1,667,197 3.03 % 1,710,632 2.61 %
Totalt 24,014,776 6.20 % 24,988,101 4.05 % 25,099,436 0.45 %
 
Måned2011Endring
2010-
2011
2012Endring
2011-
2012
2013Endring
2012-
2013
Januar 2,409,574 7.17 % 2,477,645 2.83 % 2,638,919 6.51 %
Februar 2,200,314 3.88 % 2,326,968 5.76 % 2,244,181 -3.56 %
Mars 2,505,423 -1.01 % 2,549,981 1.78 % 2,278,758 -10.64 %
April 2,003,845 -1.34 % 2,014,568 0.54 % 2,518,703 25.02 %
Mai 2,099,521 18.95 % 1,955,408 -6.86 % 2,061,389 5.42 %
Juni 1,757,915 2.84 % 1,862,064 5.92 % 1,889,269 1.46 %
Juli 1,431,456 -0.48 % 1,606,004 12.19 % 1,731,298 7.80 %
August 2,486,435 0.74 % 2,690,947 8.23 % 2,938,891 9.21 %
September 2,292,202 -2.97 % 2,308,868 0.73 % 2,412,144 4.47 %
Oktober 2,340,675 0.95 % 2,502,654 6.92 % 2,609,238 4.26 %
November 2,420,948 0.95 % 2,463,680 1.77 % 2,529,451 2.67 %
Desember 1,751,786 2.41 % 1,612,270 -7.96 % 1,815,462 12.60 %
Totalt 25,700,094 2.39 % 26,371,057 2.61 % 27,667,703 4.92 %
 
Måned2014Endring
2013-
2014
2015Endring
2014-
2015
2016Endring
2015-
2016
Januar 2,628,738 -0.39 % 2,566,426 -2.37 % 2,365,699 -7.82 %
Februar 2,314,072 3.11 % 2,294,507 -0.85 % 2,366,412 3.13 %
Mars 2,552,085 11.99 % 2,619,655 2.65 % 2,329,239 -11.09 %
April 2,212,464 -12.16 % 2,127,842 -3.82 % 2,388,447 12.25 %
Mai 1,995,760 -3.18 % 1,955,422 -2.02 % 1,972,153 0.86 %
Juni 1,878,796 -0.55 % 1,994,410 6.15 % 2,056,322 3.10 %
Juli 1,613,098 -6.83 % 1,717,316 6.46 % 1,688,785 -1.66 %
August 2,881,588 -1.95 % 2,967,558 2.98 % 3,057,851 3.04 %
September 2,588,213 7.30 % 2,443,102 -5.61 % 2,328,502 -4.69 %
Oktober 2,564,820 -1.70 % 2,492,073 -2.84 % 1,997,210 -19.86 %
November 2,467,179 -2.46 % 2,418,012 -1.99 % 2,003,245 -17.15 %
Desember 1,889,271 4.07 % 1,846,499 -2.26 % 1,458,276 -21.02 %
Totalt 27,586,084 -0.29 % 27,442,822 -0.52 % 26,012,141 -5.21 %
 
Måned2017Endring
2016-
2017
2018Endring
2017-
2018
2019Endring
2018-
2019
Januar 2,103,845 -11.07 % 2,006,373 -4.63 % 2,174,451 8.38 %
Februar 1,787,598 -24.46 % 1,693,411 -5.27 % 1,813,119 7.07 %
Mars 2,054,657 -11.79 % 1,784,937 -13.13 % 2,044,944 14.57 %
April 1,710,211 -28.40 % 1,826,018 6.77 % 1,783,322 -2.34 %
Mai 1,657,046 -15.98 % 1,466,109 -11.52 % 1,755,688 19.75 %
Juni 1,540,373 -25.09 % 1,542,634 0.15 % 1,625,020 5.34 %
Juli 1,326,503 -21.45 % 1,288,096 -2.90 % 1,497,796 16.28 %
August 2,572,612 -15.87 % 2,546,173 -1.03 % 2,703,747 6.19 %
September 1,960,642 -15.80 % 1,958,320 -0.12 % 2,056,532 5.02 %
Oktober 1,982,973 -0.71 % 2,067,079 4.24 % 2,205,996 6.72 %
November 2,007,153 0.20 % 2,036,334 1.45 % 1,993,363 -2.11 %
Desember 1,378,459 -5.47 % 1,399,375 1.52 % 1,280,483 -8.50 %
Totalt 22,082,072 -15.11 % 21,614,859 -2.12 % 22,934,461 6.11 %
 
Måned2020Endring
2019-
2020
Januar 1,973,858 -9.22 %
Februar 1,734,125 -4.36 %
Mars 971,040 -52.52 %
April 344,769 -80.67 %
Mai 595,675 -66.07 %
Juni 171,792 -89.43 %
Juli 0  
August 0  
September 0  
Oktober 0  
November 0  
Desember 0  
Totalt 5,791,259 -74.75 %
 

Totalt antall utlån med BIBLIOFIL siden 1/1/1996: 530,537,039

Tall i gul farge angir måned med påske. Dette vil kunne påvirke antall utlån betydelig.

Tall i rød farge angir innværende måned og betyr at tallene ikke er fullstendige


Antall utsendte purrebrev pr. år

ÅrBrev via postenBrev via epost
1996 706981 0
1997(28.6%) 909003 0
1998(6.1%) 964066 3480
1999(11.2%) 1071851 (329.7%) 14955
2000(-0.6%) 1065405 (384.5%) 72458
2001(-4.3%) 1020046 (53.4%) 111180
2002(-6.5%) 953375 (68.8%) 187722
2003(-0.9%) 945252 (50.5%) 282572
2004(-11.3%) 838363 (20.4%) 340179
2005(-4.0%) 805172 (31.1%) 445999
2006(-11.2%) 714596 (16.1%) 517690
2007(-12.1%) 628075 (3.0%) 533459
2008(-7.2%) 582911 (8.3%) 577862
2009(-6.5%) 545289 (11.5%) 644494
2010(-10.2%) 489906 (2.8%) 662832
2011(-7.1%) 455191 (5.0%) 696207
2012(-7.1%) 422703 (-2.1%) 681249
2013(0.9%) 426417 (-9.4%) 617240
2014(-22.5%) 330648 (9.4%) 675530
2015(-18.7%) 268806 (0.1%) 676209
2016(-13.6%) 232207 (-5.5%) 638716
2017(-27.7%) 167980 (-22.2%) 496862
2018(-18.0%) 137674 (0.8%) 500876
2019(-5.8%) 129636 (13.9%) 570623
2020 25821 133807

Bestilt innlån pr. år

ÅrBestilt innlånBestilt lånerinitiert innlån
1997 53077 0
1998(35.1%) 71681 0
1999(18.0%) 84583 0
2000(10.7%) 93624 11
2001(2.3%) 95751 0
2002(1.5%) 97225 0
2003(-3.9%) 93398 0
2004(18.7%) 110861 0
2005(18.0%) 130788 0
2006(8.7%) 142115 0
2007(4.7%) 148748 0
2008(13.6%) 168957 4046
2009(30.5%) 220412 (474.0%) 23226
2010(39.3%) 307009 (142.7%) 56378
2011(17.4%) 360295 (34.9%) 76058
2012(3.6%) 373314 (-10.9%) 67748
2013(3.6%) 386744 (13.1%) 76609
2014(5.9%) 409406 (17.0%) 89669
2015(2.2%) 418456 (0.5%) 90155
2016(-4.0%) 401600 (-9.6%) 81515
2017(-16.7%) 334717 (-6.7%) 76033
2018(12.7%) 377063 (6.1%) 80692
2019(9.2%) 411712 (5.4%) 85011
2020 110960 19863

Utlånt innlån pr. år

ÅrUtlånt innlånUtlånt lånerinitiert innlån
1997 44477 0
1998(38.8%) 61736 0
1999(18.7%) 73254 0
2000(13.1%) 82831 0
2001(0.2%) 83037 0
2002(1.8%) 84513 0
2003(-1.6%) 83125 0
2004(22.5%) 101863 0
2005(28.9%) 131328 0
2006(14.0%) 149673 0
2007(4.9%) 157027 0
2008(11.0%) 174297 2536
2009(16.0%) 202231 (572.9%) 17066
2010(20.8%) 244289 (141.5%) 41207
2011(27.0%) 310163 (70.5%) 70258
2012(10.6%) 343067 (15.1%) 80874
2013(6.5%) 365354 (19.9%) 96931
2014(4.8%) 382883 (10.4%) 106973
2015(5.0%) 402041 (5.6%) 112926
2016(-2.9%) 390503 (-2.3%) 110309
2017(-3.7%) 376055 (-7.9%) 101627
2018(7.0%) 402299 (11.6%) 113392
2019(13.9%) 458190 (10.3%) 125041
2020 129174 30442

Fjernlånsbestilling pr. år

ÅrFjernlånsbestilling mottattFjernlånsbestilling lånerinitiert mottatt
2004 174426 0
2005(24.1%) 216446 0
2006(-1.3%) 213639 0
2007(3.1%) 220297 0
2008(9.6%) 241544 5874
2009(15.4%) 278781 (364.2%) 27269
2010(18.6%) 330707 (98.5%) 54139
2011(5.9%) 350132 (43.9%) 77910
2012(-2.7%) 340679 (-8.5%) 71283
2013(-1.7%) 334762 (10.6%) 78851
2014(4.1%) 348476 (4.5%) 82428
2015(7.1%) 373045 (11.6%) 92006
2016(-21.3%) 293400 (-32.7%) 61955
2017(-97.8%) 6478 (-98.9%) 670
2018(-42.5%) 3722 (-36.0%) 429
2019(-38.0%) 2309 (-55.0%) 193
2020 491 30

Fjernlån (utlån) utført pr. år

ÅrFjernlån
1999 31693
2000(860.5%) 304400
2001(1.7%) 309667
2002(11.1%) 344015
2003(7.5%) 369741
2004(9.0%) 403092
2005(0.8%) 406149
2006(-3.6%) 391612
2007(4.7%) 409959
2008(10.1%) 451534
2009(8.0%) 487455
2010(14.3%) 557128
2011(5.2%) 586207
2012(-2.7%) 570554
2013(1.8%) 580668
2014(6.1%) 616301
2015(6.4%) 655477
2016(-6.7%) 611339
2017(-32.4%) 413356
2018(0.8%) 416649
2019(2.2%) 425843
2020 126584

Innlevering for annet bibliotek pr. år

ÅrInnleveringer
2007 2693
2008(801.6%) 24281
2009(83.0%) 44425
2010(45.1%) 64470
2011(22.4%) 78884
2012(24.3%) 98062
2013(10.5%) 108354
2014(14.1%) 123647
2015(8.4%) 133994
2016(-6.3%) 125488
2017(-25.2%) 93813
2018(-4.5%) 89615
2019(5.8%) 94779
2020 17451

Mottatt depoteksemplar pr. år

ÅrMottatt
2009 13170
2010(270.6%) 48808
2011(21.3%) 59217
2012(3.0%) 60992
2013(4.2%) 63568
2014(2.7%) 65309
2015(-6.1%) 61335
2016(17.8%) 72226
2017(-62.9%) 26802
2018(80.3%) 48322
2019(5.8%) 51108
2020 14342

BIBLIOFIL holder forøvrig orden på:

Total mediebestand i norske bibliotek pr. 2008: 56 millioner (kilde: ABM-Utvikling)

Antall eksemplarer 29,451,210 
Antall forskjellige titler 14,974,395 
Antall lånere 5,207,494 

Utlån 1996

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,311,13962
Februar1,271,65062
Mars1,366,68764
April1,149,38666
Mai1,052,56266
Juni956,77068
Juli924,14267
August983,86169
September1,222,03270
Oktober1,445,27570
November1,333,47671
Desember893,14372

Totalt antall utlån i 1996: 13,910,123


Utlån 1997

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,442,31673
Februar1,273,32573
Mars1,232,26874
April1,372,34974
Mai1,110,09074
Juni984,18175
Juli877,43273
August997,61275
September1,331,28578
Oktober1,450,62477
November1,328,82078
Desember965,38178

Totalt antall utlån i 1997: 14,365,683


Utlån 1998

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,499,56281
Februar1,341,52183
Mars1,462,31280
April1,268,34178
Mai1,051,67979
Juni1,056,87180
Juli953,29578
August1,173,69084
September1,476,05685
Oktober1,523,97185
November1,422,12085
Desember1,048,26486

Totalt antall utlån i 1998: 15,277,682


Utlån 1999

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,497,50687
Februar1,420,89890
Mars1,698,46194
April1,306,85098
Mai1,149,730104
Juni1,213,039103
Juli1,001,680100
August1,252,546108
September1,591,478115
Oktober1,626,519116
November1,673,574118
Desember1,146,062126

Totalt antall utlån i 1999: 16,578,343


Utlån 2000

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,668,063128
Februar1,701,502124
Mars1,747,416126
April1,376,723128
Mai1,376,814129
Juni1,232,437125
Juli1,057,723107
August1,421,954128
September1,577,259129
Oktober1,754,151134
November1,750,388134
Desember1,176,418134

Totalt antall utlån i 2000: 17,840,848


Utlån 2001

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,808,698136
Februar1,570,386136
Mars1,743,619141
April1,478,793138
Mai1,350,055142
Juni1,220,908135
Juli1,105,901107
August1,455,486146
September1,590,832148
Oktober1,848,201157
November1,756,174167
Desember1,145,842174

Totalt antall utlån i 2001: 18,074,895


Utlån 2002

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,896,964184
Februar1,695,389188
Mars1,610,235195
April1,716,424196
Mai1,349,003192
Juni1,282,440190
Juli1,262,216114
August1,445,631198
September1,736,278213
Oktober1,928,012218
November1,818,510227
Desember1,249,199218

Totalt antall utlån i 2002: 18,990,301


Utlån 2003

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,931,910237
Februar1,700,916238
Mars1,865,803243
April1,628,163246
Mai1,550,420250
Juni1,351,179248
Juli1,207,629119
August1,530,153259
September1,856,553279
Oktober1,993,200288
November1,840,486288
Desember1,342,149287

Totalt antall utlån i 2003: 19,798,561


Utlån 2004

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,899,638321
Februar1,788,182333
Mars2,082,364374
April1,716,730386
Mai1,442,663379
Juni1,567,199378
Juli1,230,278120
August1,676,638380
September2,068,696432
Oktober2,088,071428
November2,176,978448
Desember1,607,036434

Totalt antall utlån i 2004: 21,344,473


Utlån 2005

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,166,253459
Februar1,937,056460
Mars2,004,776460
April1,979,605462
Mai1,692,510460
Juni1,536,778447
Juli1,177,022134
August1,818,860437
September2,103,285467
Oktober2,153,861476
November2,225,159483
Desember1,518,411479

Totalt antall utlån i 2005: 22,313,576


Utlån 2006

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,145,390498
Februar1,879,071500
Mars2,168,456517
April1,774,201519
Mai1,697,037521
Juni1,466,671492
Juli1,167,530142
August1,827,148501
September2,099,553539
Oktober2,208,403546
November2,207,320550
Desember1,485,003546

Totalt antall utlån i 2006: 22,125,783


Utlån 2007

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,161,936557
Februar1,904,774555
Mars2,194,436553
April1,723,795563
Mai1,730,408568
Juni1,506,343535
Juli1,350,872164
August1,895,914551
September2,128,873580
Oktober2,348,685583
November2,214,230591
Desember1,451,640583

Totalt antall utlån i 2007: 22,611,906


Utlån 2008

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,328,064602
Februar2,106,855606
Mars2,003,668607
April2,162,908610
Mai1,702,937599
Juni1,599,184567
Juli1,382,694170
August2,066,949586
September2,254,766618
Oktober2,451,586629
November2,337,005628
Desember1,618,160616

Totalt antall utlån i 2008: 24,014,776


Utlån 2009

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,310,772636
Februar2,084,572631
Mars2,410,751642
April2,050,913640
Mai1,844,889634
Juni1,707,504610
Juli1,536,598175
August2,307,609614
September2,325,690647
Oktober2,391,999646
November2,349,607641
Desember1,667,197637

Totalt antall utlån i 2009: 24,988,101


Utlån 2010

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,248,387646
Februar2,118,032651
Mars2,531,082655
April2,030,965656
Mai1,765,076659
Juni1,709,346629
Juli1,438,355182
August2,468,216653
September2,362,390684
Oktober2,318,720680
November2,398,235694
Desember1,710,632685

Totalt antall utlån i 2010: 25,099,436


Utlån 2011

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,409,574701
Februar2,200,314689
Mars2,505,423695
April2,003,845693
Mai2,099,521693
Juni1,757,915656
Juli1,431,456195
August2,486,435669
September2,292,202691
Oktober2,340,675697
November2,420,948712
Desember1,751,786702

Totalt antall utlån i 2011: 25,700,094


Utlån 2012

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,477,645733
Februar2,326,968729
Mars2,549,981728
April2,014,568735
Mai1,955,408729
Juni1,862,064707
Juli1,606,004193
August2,690,947732
September2,308,868759
Oktober2,502,654760
November2,463,680759
Desember1,612,270743

Totalt antall utlån i 2012: 26,371,057


Utlån 2013

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,638,919758
Februar2,244,181757
Mars2,278,758758
April2,518,703760
Mai2,061,389754
Juni1,889,269727
Juli1,731,298205
August2,938,891752
September2,412,144761
Oktober2,609,238778
November2,529,451783
Desember1,815,462770

Totalt antall utlån i 2013: 27,667,703


Utlån 2014

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,628,738786
Februar2,314,072787
Mars2,552,085791
April2,212,464778
Mai1,995,760779
Juni1,878,796751
Juli1,613,098206
August2,881,588748
September2,588,213784
Oktober2,564,820783
November2,467,179800
Desember1,889,271797

Totalt antall utlån i 2014: 27,586,084


Utlån 2015

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,566,426817
Februar2,294,507810
Mars2,619,655812
April2,127,842809
Mai1,955,422801
Juni1,994,410787
Juli1,717,316205
August2,967,558783
September2,443,102812
Oktober2,492,073814
November2,418,012820
Desember1,846,499795

Totalt antall utlån i 2015: 27,442,822


Utlån 2016

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,365,699817
Februar2,366,412819
Mars2,329,239811
April2,388,447818
Mai1,972,153808
Juni2,056,322780
Juli1,688,785205
August3,057,851800
September2,328,502824
Oktober1,997,210822
November2,003,245837
Desember1,458,276815

Totalt antall utlån i 2016: 26,012,141


Utlån 2017

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,103,845832
Februar1,787,598831
Mars2,054,657830
April1,710,211813
Mai1,657,046813
Juni1,540,373797
Juli1,326,503208
August2,572,612802
September1,960,642829
Oktober1,982,973830
November2,007,153824
Desember1,378,459810

Totalt antall utlån i 2017: 22,082,072


Utlån 2018

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,006,373830
Februar1,693,411825
Mars1,784,937813
April1,826,018818
Mai1,466,109798
Juni1,542,634785
Juli1,288,096208
August2,546,173794
September1,958,320816
Oktober2,067,079814
November2,036,334818
Desember1,399,375800

Totalt antall utlån i 2018: 21,614,859


Utlån 2019

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,174,451851
Februar1,813,119841
Mars2,044,944852
April1,783,322836
Mai1,755,688832
Juni1,625,020803
Juli1,497,796198
August2,703,747825
September2,056,532848
Oktober2,205,996864
November1,993,363877
Desember1,280,483840

Totalt antall utlån i 2019: 22,934,461


Utlån 2020

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,973,858867
Februar1,734,125856
Mars971,040853
April344,769507
Mai595,675622
Juni171,792472
Juli00
August00
September00
Oktober00
November00
Desember00

Totalt antall utlån i 2020: 5,791,259


Utlån sortert på måned


Brev sendt på SMS

 ReserveringsbrevForhåndsvarslerPurrebrev
20161034942766329122228
2017902481658559139727
2018946456681199163647
20191074347736849174541
202038500419466551177

Dataene er innsamlet fra følgende bibliotek:

 • Rena skolebibliotek (AAmRenSk)
 • Bjarnetjønna skole (AGBjarSk)
 • Sandnes barneskole (AGSandSk)
 • Sandnessjøen U.skole (AGSanduSk)
 • Søvik oppvekstsenter (AGSoviSk)
 • Ura skolebibliotek (AGUraSk)
 • Aursmoen skolebibliotek (AHAurSk)
 • Bjørkelangen skolebibliotek (AHBjoSk)
 • Bråte skolebibliotek (AHBraSk)
 • Haneborg skolebibliotek (AHHanSk)
 • Løken og Hofmoen skolebibliotek (AHLokSk)
 • Setskog oppvekstsenter, biblioteket (AHSetSk)
 • Arnestad barneskole (AKArSk)
 • Billingstad barneskole (AKBiSk)
 • Blakstad barneskole (AKBlSk)
 • Bondi barneskole (AKBoSk)
 • Borgen ungdomsskole (AKBouSk)
 • Drengsrud barneskole (AKDrSk)
 • Hagaløkka barneskole (AKHaSk)
 • Heggedal barneskole (AKHeSk)
 • Hofstad barneskole (AKHoSk)
 • Hovedgården ungdomsskole (AKHouSk)
 • Hvalstad barneskole (AKHvSk)
 • Jansløkka barneskole (AKJaSk)
 • Landøya ungdomsskole (AKLaSk)
 • Mellom-Nes barneskole (AKMnSk)
 • Nesøya barneskole (AKNeSk)
 • Risenga ungdomsskole (AKRiSk)
 • Rønningen barneskole (AKRoSk)
 • Solberg barneskole (AKSoSk)
 • Solvang ungdomsskole (AKSouSk)
 • Torstad ungdomsskole (AKToSk)
 • Vardåsen barneskole (AKVaSk)
 • Vettre barneskole (AKVeSk)
 • Vollen ungdomsskole. Biblioteket (AKVuSk)
 • Alta ungdomsskole (ALAltuSk)
 • Aronnes skole (ALAronSk)
 • Bossekop skole (ALBossSk)
 • Elvebakken skole (ALElveSk)
 • Gakori skole (ALGakoSk)
 • Kaafjord skole (ALKafjSk)
 • Kaiskuru Nærmiljøsenter (ALKaisSk)
 • Komsa skole (ALKomsSk)
 • Korsfjord skole (ALKorsSk)
 • Kvalfjord skole (ALKvalSk)
 • Leirbotn oppvekstsenter (ALLeirSk)
 • Øvre Alta skole (ALOvreSk)
 • Rafsbotn skole (ALRafsSk)
 • Saga skole (ALSagaSk)
 • Sandfallet ungdomsskole (ALSanuSk)
 • Talvik skole (ALTlvkSk)
 • Tverrelvdalen skole (ALTverSk)
 • Andenes skole (ANAndSk)
 • Asdal skolebibliotek (ARAsdaSk)
 • Birkenlund skolebibliotek (ARBirkSk)
 • Eydehavn skolebibliotek (AREydSk)
 • Hisøy skolebibliotek (ARHisSk)
 • Moltemyr skolebibliotek (ARMoltSk)
 • Myra skolebibliotek (ARMyrSk)
 • Nedenes skolebibliotek (ARNedSk)
 • Nesheim skolebibliotek (ARNesSk)
 • Roligheden skolebibliotek (ARRolSk)
 • Rykene oppvekstsenter. Biblioteket (ARRykSk)
 • Sandnes skolebibliotek (ARSandSk)
 • Stinta skolebibliotek (ARStinSk)
 • Strømmen skolebibliotek (ARStrSk)
 • Stuenes skolebibliotek (ARStuSk)
 • Arendal voksenopplæring (ARVoksSk)
 • Arendal Rådhus, Fagbiblioteket (ARadhus)
 • Davanger skolebibliotek (ASDavSk)
 • Erdal skolebibliotek (ASErdSk)
 • Erdal ungdomsskole. (ASErduSk)
 • Fauskanger skole (ASFauSk)
 • Follese skole, Askøy (ASFolSk)
 • Hanøy skole (ASHanSk)
 • Haugland skolebibliotek (ASHauSk)
 • Hetlevik skole (ASHetSk)
 • Hop skole (ASHopSk)
 • Kleppe skolebibliotek (ASKleSk)
 • Kleppestø skolebibliotek (ASKlepSk)
 • Kleppestø ungdomsskole (ASKleuSk)
 • Ravnanger ungdomsskole (ASRavnSk)
 • Strusshamn skolebibliotek (ASStrSk)
 • Tveit skole, Askøy (ASTveSk)
 • AalesuSk
 • Åssiden skolebibliotek (AasBib)
 • Åsgården skol (AasgBib)
 • Ålesund bibliotek (AleBib)
 • Ålesund grunnskoler (AleSkBib)
 • Kulturbadet bibliotek (AlstBib)
 • Alstad ungdomsskole. Biblioteket (AlsuBib)
 • Alta Bibliotek (AltaBib)
 • Åmot Folkebibliotek (AmotBib)
 • Andøy folkebibliotek (AndBib)
 • Andebu bibliotek (AndeBib)
 • Askøybibliotek (AoyBib)
 • Arendal bibliotek (ArnBib)
 • Askerbibliotekene (AskBib)
 • AskoBib
 • Åsnes folkebibliotek (AsnBib)
 • Aurskog-Høland bibliotek (AuHoBib)
 • AurBib
 • Austevoll folkebibliotek (AustBib)
 • Grasmyr ungdomsskole. Biblioteket (BAGrasSk)
 • Herre skolebibliotek (BAHerrSk)
 • Langesund barneskole. Biblioteket (BALandSk)
 • Langesund ungdomsskole. Biblioteket (BALangSk)
 • Rønholt skolebibliotek (BARonSk)
 • Rugtvedt skolebibliotek (BARugSk)
 • Stathelle skolebibliotek (BAStatSk)
 • Ballangen skolebibliotek (BLBalSk)
 • Alstad skolebibliotek (BOAlsbSk)
 • Aspåsen skolebibliotek (BOAspSk)
 • Bodøsjøen skole (BOBosoSk)
 • Bodø fengsel. Biblioteket (BOFngBib)
 • Grønnåsen skole (BOGroSk)
 • Hunstad barneskole (BOHunBSk)
 • Hunstad U.skole (BOHunUSk)
 • Kjerringøy skole (BOKjerSk)
 • Løpsmark skolebibliotek (BOLopSk)
 • Misvær skole (BOMisvSk)
 • Østbyen skole (BOOstSk)
 • Saltstraumen skole (BOSaltSk)
 • Skjerstad oppvekstsenter. Biblioteket (BOSkjSk)
 • Bodø voksenopplæring (BOVoksSk)
 • Sølvberget bibliotek og kulturhus (BSsamlet10)
 • Narvik, Ballangen og Tysfjord: Prøvesammenslåing (BSsamlet11)
 • Testsammeslåing: Kristiansand skoler og skoler fra Songdalen (BSsamlet12)
 • Trondheim folkebibliotek - prøvesammenslåing (BSsamlet6)
 • Voss og Granvin - prøvesammenslåing (BSsamlet7)
 • Ålesund, Haram, Skodje, Ørskog og Sandøy - prøvesammenslåing (BSsamlet8)
 • Aurskog-Høland og Rømskog - prøvesammenslåing (BSsamlet9)
 • Bø skule (BTBoSk)
 • Bø ungdomsskule (BTBouSk)
 • Folkestad skole (BTFolkSk)
 • Øygardsbiblioteka (BVestBib)
 • Ballangen bibliotek (BalBib)
 • Bamble bibliotek (BamBib)
 • Ådnamarka skule (BgAdnSk)
 • Alrekstad skole (BgAleSk)
 • Alvøen skole (BgAlvSk)
 • Apeltun skole (BgApeSk)
 • Åstveit skole (BgAstSk)
 • Aurdalslia skole (BgAurSk)
 • Bjørndalsskogen skole (BgBjoSk)
 • Blokkhaugen skole (BgBloSk)
 • Bønes skole (BgBonSk)
 • Breimyra skole (BgBreSk)
 • Bergen Byarkiv (BgByark)
 • Fagavdeling barnehage og skole (BgByrSk)
 • Christi Krybbe skoler (BgChrSk)
 • Damsgård skole (BgDamSk)
 • Eidsvåg skole (BgEidSk)
 • Fjellsdalen skole (BgFjeSk)
 • Flaktveit skolebibliotek (BgFlaSk)
 • Fridalen skole (BgFriSk)
 • Garnes skule (BgGarSk)
 • Garnes ungdomsskule (BgGaruSk)
 • Gimle skole (BgGimSk)
 • Holen skole ungdomstrinnet (BgHasSk)
 • Haukås skole (BgHauaSk)
 • Haugland skulebibliotek (BgHaugSk)
 • Haukedalen skole (BgHaukSk)
 • Haukeland skole (BgHaulSk)
 • Hellen skole (BgHellSk)
 • Hjellestad skolebibliotek (BgHjeSk)
 • Holen skole barnetrinnet (BgHolSk)
 • Hop skole (BgHopSk)
 • Hordvik skolebibliotek (BgHorSk)
 • BgIndSk
 • Kaland skole (BgKalSk)
 • Kalvatræet skole (BgKalvSk)
 • Kirkevoll skole (BgKirSk)
 • Kjøkkelvik skole (BgKjoSk)
 • Kringlebotn skole (BgKriSk)
 • Krokeide skolebibliotek (BgKroSk)
 • Krohnengen skole (BgKrohSk)
 • Kronstad skole (BgKronSk)
 • Kyrkjekrinsen skole (BgKyrSk)
 • Landås skole (BgLanSk)
 • Li skolebibliotek (BgLiSk)
 • Liland skole (BgLilSk)
 • Loddefjord skole (BgLodSk)
 • Lone skule (BgLonSk)
 • Løvås skole (BgLovSk)
 • Lynghaug skole (BgLynSk)
 • Lyshovden skole (BgLysSk)
 • Marikollen skole (BgMarSk)
 • Mathopen skole (BgMatSk)
 • Midtun skole (BgMidSk)
 • Minde skole (BgMinSk)
 • Mjølkeråen skole (BgMjoSk)
 • Møhlenpris skole (BgMohSk)
 • Nattland skole (BgNatSk)
 • Ny Krohnborg skole (BgNkroSk)
 • Nordnes skole (BgNorSk)
 • Nordvik skole (BgNorvSk)
 • Nygård skolebibliotek (BgNygSk)
 • Nygårdslien skole (BgNyglSk)
 • Olsvik skolebibliotek (BgOlsSk)
 • Ortun skole (BgOrtSk)
 • Paradis skole (BgParSk)
 • Rå skole (BgRaaSk)
 • Rådalslien skolebibliotek (BgRadSk)
 • Riple skole (BgRipSk)
 • Rolland skole (BgRolSk)
 • Rothaugen skole (BgRotSk)
 • Sædalen skole (BgSadaSk)
 • Salhus skole (BgSalSk)
 • Sælen skole (BgSaleSk)
 • BgSamSk
 • Sandgotna skole (BgSanSk)
 • Seljedalen skole (BgSelSk)
 • Skeie skole (BgSkeSk)
 • Skjold skole (BgSkjSk)
 • Skranevatnet skole (BgSkrSk)
 • Slåtthaug skole (BgSlaSk)
 • Slettebakken skole (BgSleSk)
 • Smørås skole (BgSmoSk)
 • Søråshøgda skole (BgSoraSk)
 • Søreide skole (BgSoreSk)
 • Storetveit skole (BgStorSk)
 • Tertnes skole (BgTerSk)
 • Trengereid oppveksttun (BgTreSk)
 • BgTunSk
 • Tveiterås skole (BgTveSk)
 • Ulsetskogen skole (BgUlseSk)
 • Ulsmåg skole (BgUlsmSk)
 • Vadmyra skole (BgVadSk)
 • Varden skole (BgVarSk)
 • Voksenopplæring (BgVokSk)
 • Ytrebygda skole (BgYtrSk)
 • Ytre Arna skule (BgYtreSk)
 • Bjerkreim folkebibliotek (BjerkBib)
 • Bokn bibliotek (BknBib)
 • Bømlo folkebibliotek (BmloBib)
 • Bankgata skolebibliotek (BnkuBib)
 • Midt-Telemark bibliotek (BoBib)
 • Stormen bibliotek (BodBib)
 • Bø i Vesterålen folkebibliotek (BoeVeBib)
 • Bølehøgda skolebibliotek (BolBib)
 • Børresen skolebibliotek (BorBib)
 • Bratbergkleiva skole Skien (BrbBib)
 • Bergen Off. Bibliotek (BrgBib)
 • BrgrBib
 • Bærum bibliotek (BrmBib)
 • Buskerud skoleboksentral (BuskSkSk)
 • Bytårnet ungdomsskole (BytBib)
 • Det flerspråklige bibliotek (DFBBib)
 • Åskollen skolebibliotek (DKAasSk)
 • Aronsløkka skolebibliotek (DKAronSk)
 • Bragernes skolebibliotek (DKBragSk)
 • Brandengen skolebibliotek (DKBranSk)
 • Danvik skolebibliotek (DKDanSk)
 • Fjell skolebibliotek (DKFjelSk)
 • Frydenhaug skolebibliotek (DKFrydSk)
 • Hallermoen skolebibliotek (DKHallSk)
 • Introduksjonssenteret i Drammen (DKIntro)
 • Kjøsterud skole (DKKjoSk)
 • Øren skolebibliotek (DKOreSk)
 • Rødskog skolebibliotek (DKRodSk)
 • Skoger skolebibliotek (DKSkogSk)
 • Marienlyst skole (DKStroSk)
 • Vestbygda skolebibliotek (DKVestSk)
 • Dale skulebibliotek (DaleVgs)
 • Dønna bibliotek (DonnBib)
 • DrmBib
 • Eidsberg ungdomsskole. Biblioteket (EKEidsSk)
 • Mysen skolebibliotek (EKMysSk)
 • Indre Østfold Fengselsbibliotek (EKOstFng)
 • Elverum Læringssenter (ELElvLar)
 • Elverum ungdomsskole (ELElvUSk)
 • Frydenlund skole (ELFrydSk)
 • Hanstad skole (ELHansSk)
 • Hernes skole (ELHernSk)
 • Kirkeby oppvekstsenter (ELKirkSk)
 • Lillemoen skole (ELLillSk)
 • Søbakken skole (ELSobaSk)
 • Sørskogbygda skole (ELSoskSk)
 • Utstyrsbiblioteket i Elverum (ELUtstBi)
 • Vestad skole (ELVestSk)
 • Ydalir skole, Elverum (ELYdaSk)
 • Enebakk ungdomsskole (ENEneSk)
 • Engerdal barne- og ungdomsskole (ENEngSk)
 • Hauglia skole (ENHaugSk)
 • Mjær ungdomsskole. Biblioteket (ENMjarSk)
 • Stranden skole (ENStraSk)
 • Ytre Enebakk skole (ENYtEnSk)
 • ETEngeSk
 • EbbBib
 • Eidsvoll bibliotek (EivoBib)
 • Elverum bibliotek (ElveBib)
 • Enebakk bibliotek (EneBib)
 • Engerdal folkebibliotek (EngBib)
 • Evenes folkebibliotek (EvenBib)
 • Farsund barne- og ungdomsskole (FAFarSk)
 • Lista ungdomsskole (FALisSk)
 • Ore skole (FAOreSk)
 • Vanse skole (FAVanSk)
 • Hovinhøgda skolebibliotek (FETHovSk)
 • Riddersand skole (FETRidSk)
 • Øvrebygda skule (FIOvrSk)
 • Rimbareid barne og ungdomsskule (FIRimSk)
 • Sælevik skule (FISalSk)
 • Hafstad vgs (FKHafSk)
 • Mo og Øyrane Videregående skule (FKOyrSk)
 • Grunnskulane i Førde kommune (FKSlSk)
 • Flekkefjord U.skole (FLFluSk)
 • Gyland skole (FLGylSk)
 • Hidra skole (FLHidSk)
 • Sira skole (FLSiraSk)
 • Søyland skolebibliotek (FLSlaSk)
 • Sunde skolebibliotek (FLSunSk)
 • Årum skole (FRAarSk)
 • Ambjørnrød skole (FRAmbSk)
 • Begby barne- og ungdomsskole (FRBegSk)
 • Borge skole (FRBorSk)
 • Borge ungdomsskole (FRBoruSk)
 • Cicignon barne- og u. skole (FRCicSk)
 • Fredrikstad museum (FRFrdMus)
 • Vestbygda ungdomsskole (FRGauSk)
 • Gudeberg barne- og u. skole (FRGudSk)
 • Gressvik ungdomsskole (FRGvkSk)
 • Hauge skole (FRHauSk)
 • Haugeåsen ungdomsskole (FRHauaSk)
 • Hurrød skole (FRHurSk)
 • Kjølberg skole (FRKlbSk)
 • Kråkerøy ungdomsskole (FRKraSk)
 • Kvernhuset ungdomsskole (FRKvhSk)
 • Lunde skole (FRLunSk)
 • Manstad skole (FRManSk)
 • Sagabakken skole (FRNabSk)
 • Nøkleby skole (FRNokSk)
 • Nylende skole (FRNylSk)
 • Pedagogisk senter (FRPedSen)
 • PPT (FRPptTj)
 • Råkollen skole (FRRakSk)
 • Rødsmyra skole (FRRdmSk)
 • Rekustad skole (FRRekSk)
 • Rød skole, Kråkerøy (FRRodkSk)
 • Rød skole, Onsøy (FRRodoSk)
 • Slevik skole (FRSleSk)
 • Trara skole (FRTraSk)
 • Torp skole (FRTrpSk)
 • Torsnes skole (FRTsnSk)
 • Trosvik skole (FRTvkSk)
 • Fada
 • Fagerheim skolebibliotek (FagBib)
 • Farsund bibliotek (FarsBib)
 • FetBib
 • Garderåsen skole (FetGarSk)
 • Fet skolebibliotek (Dalen og Østersund) (FetSk)
 • FetSkole
 • Skulane i Fjell (FjellSk)
 • Pedagogisk senter Fjell (FjlPedSk)
 • Flakstad folkebibliotek (FlakBib)
 • Flekkefjord bibliotek (FlekBib)
 • Flosta skolebibliotek (FlstBib)
 • ForsBib
 • Fredrikstad bibliotek (FrdBib)
 • Førre skole (FreBib)
 • Frakkagjerd ungdomsskule (FrkBib)
 • Førland skule (FrlnBib)
 • Vadsø barneskole (FsnBib)
 • Bjørnafjorden bibliotek Eikelandsosen (FusaBib)
 • Gjerdrum barneskole (GJGjebSk)
 • Gjerdrum ungdomsskole (GJGusSk)
 • Veståsen skolebibliotek (GJVestSk)
 • Gjøvik-skolene (GJoSk)
 • Gausdal ungdomsskole. Biblioteket (GKGauSk)
 • GamvBib
 • Gausdal bibliotek (GausBib)
 • Gimsøy skole (GimBib)
 • Gjøvik bibliotek (GjoBib)
 • Gjerpen ungdomsskole, Skien (GjuBib)
 • GlpBib
 • Galterud skole. Biblioteket (GltBib)
 • Granly skolebibliotek (GraBib)
 • Grinde skule (GrdBib)
 • Gjerdrum folkebibliotek (GrmBib)
 • Grue folkebibliotek (GrueBib)
 • GrvBib
 • Gulskogen skole (GulBib)
 • Tistedal skole (HAAsSk)
 • Berg skole (HABeSk)
 • Folkvang skole (HAFoSk)
 • Gimle skolebibliotek (HAGiSk)
 • Hjortsberg skole (HAHjSk)
 • Halden fengselsbibliotek (HAHldFng)
 • Låby skole (HALaaSk)
 • Kongeveien skole (HAOebSk)
 • Os skole (HAOsSk)
 • Prestebakke skole (HAPrSk)
 • Risum ungdomsskole (HARiSk)
 • Rødsberg skole (HARoeSk)
 • Solheim skole (HASoSk)
 • Strupe ungdomsskole (HAStSk)
 • Baksalen skolebibliotek (HFBakSk)
 • Breilia Ungdomsskole, Hammerfest (HFBreiSk)
 • Fjordtun Skole, Hammerfest (HFFjoSk)
 • Fuglenes skolebibliotek (HFFugSk)
 • Hof skolebibliotek, Holmestrand (HFHofSk)
 • Reindalen skolebibliotek (HFReiSk)
 • Fister skole (HJFistSk)
 • Hjelmeland skule (HJHjelSk)
 • Ajer ungdomsskolebibliotek, Hamar (HKAjerSk)
 • Børstad skolebibliotek, Hamar (HKBorSk)
 • Ener ungdomsskole, Hamar (HKEnerSk)
 • Greveløkka skolebibliotek (HKGrevSk)
 • Hedmark fengsel,Hamar (HKHmrFng)
 • Ingeberg skolebibliotek (HKIngeSk)
 • Lovisenberg skolebibliotek (HKLovSk)
 • Lunden skolebibliotek (HKLundSk)
 • Prestrud skolebibliotek, Hamar (HKPreSk)
 • Ridabu skolebibliotek (HKRidaSk)
 • Rollsløkken skolebibliotek (HKRollSk)
 • Solvang skolebibliotek, Hamar (HKSolSk)
 • Storhamar skole (HKStorSk)
 • Bastoy fengsel (HOBasFng)
 • Borre ungdomsskole (HOBorrSk)
 • Holtan ungdomsskole (HOHoltSk)
 • Sentrumskolens bibliotek (HOSentSk)
 • Bergseng skolebibliotek (HSBerSk)
 • Hagebyen skole (HSHageSk)
 • Harstad skolebibliotek (HSHarSk)
 • Kanebogen skole, Harstad (HSKaneSk)
 • Kila skole (HSKilaSk)
 • Seljestad skolebibliotek (HSSelSk)
 • Seljestad ungdomsskole (HSSeluSk)
 • Sørvik skolebibliotek (HSSorSk)
 • Stangnes skole (HSStanSk)
 • Åttekanten skole (HVAknSk)
 • Floren skole (HVFloSk)
 • Hvaler ungdomsskole (HVHvlSk)
 • Hå folkebibliotek (HaBib)
 • Hammerfest bibliotek (HamBib)
 • Haugesund folkebibliotek (HaugBib)
 • Haugalandmuseene (HaugMus)
 • Hemnes folkebibliotek (HemBib)
 • Skolene i Hemnes (HemSk)
 • Herøy folkebibliotek (HerBib)
 • Høyskolen i Oslo, Avd journalistikk -bibliotek og info-fag, Biblioteket (HioBib)
 • HjmlBib
 • Halden bibliotek (HldBib)
 • HlmsBib
 • Holmestrand og Sande bibliotek (HlmstBib)
 • Hamar bibliotek (HmrBib)
 • Hof folkebibliotek (HofBib)
 • Nordre Vestfold fengsel, avd. Hof (HofFng)
 • Holmen senterbibliotek (Holmen)
 • Hoppern skole. Biblioteket (HopBib)
 • Hope skolebibliotek (HopeBib)
 • Hordaland fylkesbibliotek (HordBib)
 • Hordaland fylke, vgs-bibliotekene (HordVgs)
 • Høyanger bibliotek (HoyBib)
 • Harstad bibliotek (HstdBib)
 • Horten bibliotek (HtnBib)
 • Hurdal bibliotek (HurBib)
 • Husbank
 • Hvaler folkebibliotek (HvalBib)
 • Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum (HvalMus)
 • Hervik skule (HvkBib)
 • Jærbiblioteka - Klepp, Sola og Time (JaerBib)
 • Jevnaker folkebibliotek (JevnBib)
 • Efteløt skolebibliotek (KKEftSk)
 • Gamlegrendåsen skolebibliotek (KKGamSk)
 • Kongsgårdmoen skolebibliotek (KKKonSk)
 • Raumyr skolebibliotek (KKRauSk)
 • Skrim ungdomsskole (KKSkriSk)
 • Tislegård ungdomsskole (KKTislSk)
 • Vestsiden ungdomsskole. Biblioteket (KKVestSk)
 • Wennersborg skolebibliotek (KKWenSk)
 • KRRosSk
 • KRSonSk
 • KRTunSk
 • Hatlestrand skulebibliotek (KVHatlSk)
 • Kongsvinger hjelpemiddellager (KVHjelp)
 • Husnes ungdomsskule (KVHusnSk)
 • Kongsvinger ungdomsskole. Biblioteket (KVKongSk)
 • Rosendal ungdomsskule. Skulebiblioteket (KVRoseSk)
 • KVRosenSk
 • Roverud skole (KVRoveSk)
 • KaraBib
 • KgbBib
 • Kongerød skole Skien (KgrBib)
 • KjllBib
 • Klæbu folkebibliotek (KlaBib)
 • Klyve skole (KlyBib)
 • Konnerud skole (KnrBib)
 • Kollmyr skolebibliotek (KollBib)
 • Kongsberg bibliotek (KongBib)
 • Rønvik skole (KrkBib)
 • Karmøy folkebibliotek (KrmBib)
 • Krokemoa barneskole. Biblioteket (KroBib)
 • Kristiansand folkebibliotek (KrsBib)
 • Kristiansand skoler (KrsSk)
 • Kongsvinger fengselsbibliotek (KvFngBib)
 • KvaBib
 • Kvalsund folkebibliotek (KvalBib)
 • Kvinnherad bibliotek (KvinBib)
 • Kongsvinger bibliotek (KvngBib)
 • Aasen barne- og ungdomsskole (LEAsSk)
 • Ekne skolebibliotek (LEEkneSk)
 • Frol OS, Skolebiblioteket (LEFrolSk)
 • Halsan skole (LEHaSk)
 • LELarmid
 • Musikk- og kulturskolen (LEMuSk)
 • Mule skolebibliotek (LEMulSk)
 • Levanger ungdomsskole (LENesSk)
 • Nesheim skolebibliotek (LENeshSk)
 • Okkenhaug skolebibliotek (LEOkSk)
 • Skogn ungdomsskole (LESkSk)
 • Tuv oppvekstsenter. Biblioteket (LETuvSk)
 • Vårtun Kristne Oppvekstsenter (LEVarSk)
 • LEVgSk
 • Ytterøy Skole (LEYtSk)
 • Hegg skole (LIHeggSk)
 • Heia Skole (LIHeiaSk)
 • Høvik skole (LIHovSk)
 • Hedrum barneskole (LKBomBib)
 • Berg skole. Biblioteket (LKBrgBib)
 • Brunla ungdomsskoles bibliotek (LKBruBib)
 • Byskogen skolebibliotek (LKBysBib)
 • Fagerli skolebibliotek (LKFagBib)
 • Frøystvet skolebibliotek (LKFroBib)
 • Hedrum ungdomsskole. Biblioteket (LKHedBib)
 • Jordet skolebibliotek (LKJorBib)
 • Kvelde skole. Biblioteket (LKKvlBib)
 • Langestrand skolebibliotek (LKLanBib)
 • Mellomhagen ungdomsskole. Biblioteket (LKMelBib)
 • Mesterfjellet skolebibliotek (LKMstBib)
 • Nanset skolebibliotek (LKNanBib)
 • Østre Halsen skolebibliotek (LKOhaBib)
 • Pedagogisk veiledningssenter (LKPedBib)
 • Ra ungdomsskolebibliotek (LKRanBib)
 • Rødbøl skolebibliotek (LKRodBib)
 • Sky skolebibliotek (LKSkyBib)
 • Stavern skolebibliotek (LKStaBib)
 • Tjodalyng barneskoles bibliotek (LKTjoBib)
 • Tjodalyng ungdomsskole. Biblioteket (LKTjuBib)
 • Torstrand skolebibliotek (LKTorBib)
 • Valby skolebibliotek (LKValBib)
 • Åsen skolebibliotek (LOAsenSk)
 • Benterud skole (LOBentSk)
 • Finstad skolebibliotek (LOFinSk)
 • Fjellsrud bibliotek (LOFjeSk)
 • Fjellhamar skolebibliotek, Lørenskog (LOFjelSk)
 • Hammer u.skole Biblioteket (LOHamSk)
 • Kjenn ungdomsskole (LOKjenSk)
 • Kurland skolebibliotek (LOKurSk)
 • Løkenåsen skolebibliotek (LOLokSk)
 • Luhr skole (LOLuhrSk)
 • Rasta skolebibliotek (LORastSk)
 • Solheim skolebibliotek (LOSolSk)
 • Å barneskole. Biblioteket (LYAaSk)
 • Årnes barneskole. Biblioteket (LYArSk)
 • Berge barneskole. Biblioteket (LYBeSk)
 • Lyngdal ungdomsskole. Biblioteket (LYBeuSk)
 • Å ungdomsskole. Biblioteket (LYKoSk)
 • Kvås skole (LYKvasSk)
 • KVS Lyngdal (LYKvgSk)
 • Larvik bibliotek (LarBib)
 • LarFat
 • Leirfjord bibliotek (LeirBib)
 • LenBib
 • Levanger bibliotek (LevBib)
 • Lillehammer bibliotek (LhmBib)
 • Lier Bibliotek (LierBib)
 • LierHist
 • Lillås skolebibliotek (LillBib)
 • LkaBib
 • LoLokSk
 • Lødingen bibliotek (LodBib)
 • Lørenskog bibliotek (LorBib)
 • Lurøy bibliotek (LurBib)
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (LydBib)
 • Lyngdal bibliotek (LyngBib)
 • Lysheim skolebibliotek (LysBib)
 • Åvangen skole (MKAvanSk)
 • Nøkkeland skole (MKKamSk)
 • Krapfoss skole (MKKrapSk)
 • Reier skole (MKReieSk)
 • Ålesund VGS skolebibliotek (MRAleVgs)
 • Atlanten vgs skolebibliotek (MRAtlVgs)
 • Bokbåten i Møre og Romsdal (MRBaat)
 • Borgund vgs skolebibliotek (MRBorVgs)
 • Fagerlia vgs skolebibliotek (MRFagVgs)
 • Fræna vgs skolebibliotek (MRFraVgs)
 • Gjermundnes VGS skolebibliotek (MRGjeVgs)
 • Haram VGS skolebibliotek (MRHarVgs)
 • Kristiansund vgs skolebibliotek (MRKriVgs)
 • Molde vgs skolebibliotek (MRMolVgs)
 • Rauma VGS skolebibliotek (MRRauVgs)
 • Romsdal vgs skolebibliotek (MRRomVgs)
 • Spjelkavik vgs skolebibliotek (MRSpjVgs)
 • Stranda VGS skolebibliotek (MRStrVgs)
 • Sunndal vgs skolebibliotek (MRSunVgs)
 • Surnadal VGS skolebibliotek (MRSurVgs)
 • Sykkylven VGS skolebibliotek (MRSykVgs)
 • UPA Skolen (MRUPASk)
 • Ulstein VGS skolebibliotek (MRUlsVgs)
 • Volda vidaregåande skule, biblioteket (MRVolVgs)
 • Hommelvik skole. Biblioteket (MVHomSk)
 • Hommelvik ungdomsskole. Biblioteket (MVHouSk)
 • Saksvik skole. Biblioteket (MVSakSk)
 • Sveberg skole. Biblioteket (MVSveSk)
 • Vikhammeraasen grendaskole. Biblioteket (MVVigSk)
 • Vikhammer skole. Biblioteket (MVVikSk)
 • Vikhammer ungdomsskole. Biblioteket (MVViuSk)
 • Madsebakken skolebibliotek (MadsBib)
 • Malvik bibliotek (MalBib)
 • Melløs skole (MellBib)
 • Mjøsmuseet (MjosMus)
 • Melkevarden skolebibliotek (MkvBib)
 • MlsBib
 • Mo og Jølster skulebibliotek (MoJoVgs)
 • Møre og Romsdal fylkesbibliotek (MoreBib)
 • Mørkvedmarka skole (MorkBib)
 • Moskenes folkebibliotek (MoskBib)
 • Moss Bibliotek (MossBib)
 • Mosterøy skole (MostBib)
 • Ankenes skolebibliotek (NAAnkbSk)
 • Ankenes ungdomsskole. Biblioteket. (NAAnkuSk)
 • Beisfjord skolebibliotek (NABeisSk)
 • Bjerkvik skolebibliotek (NABjeSk)
 • Fagernes skolebibliotek (NAFagSk)
 • Narvik ungdomsskole (NAFraSk)
 • Håkvik skolebibliotek (NAHakSk)
 • Parken ungdomsskole. Biblioteket. (NAPrkuSk)
 • Seines skolebibliotek (NASeiSk)
 • Skistua skole (NASkiSk)
 • Skjomen skolebibliotek (NASkjoSk)
 • Straumsnes skolebibliotek (NAStraSk)
 • Frydenlund skole (NATarSk)
 • Villaveien skolebibliotek (NAVillSk)
 • Naustdal skule (NDNausSk)
 • Åsen skole (NEAsnSk)
 • Eknes ungdomsskole (NEEknSk)
 • Killingrud ungdomsskole (NEKilSk)
 • Krokstad skole (NEKroSk)
 • Mjøndalen skolebibliotek (NEMjoSk)
 • Solberg skole, biblioteket (NESolSk)
 • Steinberg skolebibliotek (NESteSk)
 • Stenseth skole, biblioteket (NEStenSk)
 • Veiavangen ungdomsskole, biblioteket (NEVeiSk)
 • Nordland kunst- og filmfagskole (NFilmSk)
 • Hagen skolebibliotek (NIHagSk)
 • Hakadal skolebibliotek (NIHakSk)
 • Holumskogen skolebibliotek (NIHolSk)
 • Kirkeby skolebibliotek (NIKirSk)
 • Rotnes skolebibliotek (NIRotSk)
 • NISkoSk
 • Slattum skolebibliotek (NISlaSk)
 • Sørli skolebibliotek (NISorSk)
 • Ulverud skole (NIUlveSk)
 • NKBerSk
 • Borgheim skolebibliotek (NKBorSk)
 • Brattås skolebibliotek (NKBraSk)
 • Føynland skolebibliotek (NKFoySk)
 • NKHarSk
 • Herstad skolebibliotek (NKHerSk)
 • Lindhøy skole (NKLinSk)
 • Oserød skol (NKOseSk)
 • Teie skolebibliotek (NKTeiSk)
 • Teigar ungdomsskolebibliotek (NKTgaSk)
 • Tjøme ungdomsskole (NKTjoSk)
 • Torød skolebibliotek (NKTorSk)
 • Vestskogen skolebibliotek (NKVeSk)
 • Veierland skolebibliotek (NKVeiSk)
 • Bruvoll fengselsbibliotek (NOKFbSk)
 • Skolebiblioteket i Mo (NOKMoSk)
 • Skolebibliotek på Sand (NOKSaSk)
 • Gransherad barne- og ungdomsskole (NTGranSk)
 • Høgås skole (NTHoegSk)
 • Heddal ungdomsskole (NTHuskSk)
 • Nordbygda skole (NTNordSk)
 • Notodden ungdomsskole (NTNuskSk)
 • Heddal barneskole (NTRygiSk)
 • Sætre skole (NTSSkole)
 • Notodden barneskole, avd. Tinnesmoen (NTTinnSk)
 • Tveiten skole (NTveitSk)
 • Eltonåsen skole (NanEltSk)
 • Maura skole (NanMauSk)
 • Preståsen skole, Nannestd (NanPreSk)
 • Nannestad bibliotek (NannBib)
 • Narvik bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik (NarBib)
 • NaromBib
 • Nasjonalbiblioteket Nasjonalt lånekort (NasjBib)
 • Valdresbiblioteka (NaudBib)
 • NeikBib
 • Nes bibliotek (NesBib)
 • Nesna bibliotek (NesnaBib)
 • Nord-Fron bibliotek (NfroBib)
 • Nittedal bibliotek (NitBib)
 • Nome bibliotek (NomeBib)
 • Nordskogen skolebibliotek (NordBib)
 • Notodden bibliotek (NotBib)
 • Nrk biblioteket (NrkBib)
 • NrkMinne
 • NrsBib
 • Hokksund skolebibliotek (OEHokSk)
 • Hokksund U.skole (OEHokuSk)
 • Ormåsen Oppvekstsenter (OEOrmSk)
 • Skolene i Vestfossen (OEVestSk)
 • Aurvoll skole (OKAurSk)
 • Solvang skolebibliotek (OKVidSk)
 • Myre skolebibliotek (ONMyreSk)
 • Alsvåg skolebibliotek (ONSomSk)
 • Flåtestad skole (OPFlatSk)
 • Greverud skole (OPGrevSk)
 • Hellerasten skole (OPHellSk)
 • Ingieråsen skole (OPIngiSk)
 • Kolbotn skole (OPKolbSk)
 • Østli skole (OPOstlSk)
 • Sofiemyrtoppen skole (OPSofiSk)
 • Tårnåsen skole (OPTarnSk)
 • Vassbonn skole (OPVassSk)
 • Kolbu skolebibliotek (OTKolSk)
 • Lena ungdomsskole (OTLenuSk)
 • OTMoenSk
 • Stange skolebibliotek (OTStaSk)
 • Skreia ungdomsskolebibliotek (OTSuSk)
 • Nord-Odal/Sør-Odal bibliotek (OdlBib)
 • Øvre Eiker bibliotek (OeikBib)
 • Østfold kulturutvikling, Fylkesbiblioteket (OfBib)
 • Øksnes folkebibliotek (OksnBib)
 • Nordre Follo bibliotek - avd. Kolben (OpgBib)
 • Orerønningen skolebibliotek (OreBib)
 • OrskoBib
 • Fengslene i Oslo (OsFngBib)
 • Østfoldmuseene Halden historiske samlinger (OstMus)
 • Østre Toten folkebibliotek (OtotBib)
 • Vikevåg skule (OvikBib)
 • Skulane i Øygarden (OygardSk)
 • Øyer folkebibliotek (OyrBib)
 • Øyer ungdomsskole (OyruBib)
 • Øystre Slidre bibl. (OysliBib)
 • PopBib
 • Porsgrunn bibliotek (PorsBib)
 • Karlshus skole (RADKarSk)
 • Råde ungdomsskole (RADRuSk)
 • Spetalen skole (RADSpeSk)
 • Benterud skole, Ringerike (RIBenSk)
 • Furnes ungdomsskole (RIFurnSk)
 • Kirkekretsen skole (RIKrkrSk)
 • Moelv ungdomsskole (RIMlvuSk)
 • Rennesoy med skoler (RKBib)
 • Kirkevoll skolebibliotek (RKKirkSk)
 • Ramnes skolebibliotek (RKRamnSk)
 • Røråstoppen skolebibliotek (RKRoraSk)
 • Solerød oppvekstsenter. Biblioteket (RKSolSk)
 • Åfarnes skulebibliotek (RMAfarSk)
 • Åndalsnes ungdomsskole. Biblioteket (RMAndSk)
 • Isfjorden skole (RMIsfjSk)
 • Måndalen skule (RMManSk)
 • Vågstranda oppvekstsenter (RMVagSk)
 • Frydenlund skolebibliotek (ROKFrySk)
 • Midtbygda skole (RYMidtSk)
 • Slemmestad U.skole (RYSleuSk)
 • Spikkestad barneskole (RYSpiSk)
 • Spikkestad ungdomsskole (RYSpiuSk)
 • Råde bibliotek (RadeBib)
 • Rælingen bibliotek (RalBib)
 • Blystadlia skole (RalBlySk)
 • Løvenstad skolebibliotek (RalLovSk)
 • Nordby skole (RalNorSk)
 • Rud skole (RalRudSk)
 • Smestad skole (RalSmeSk)
 • Ramberg skolebibliotek (RamBib)
 • Ranvik ungdomsskole (RanBib)
 • Rana bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Rana (RanaBib)
 • Skolene i Rana (RanaSk)
 • NRK Platearkivet (Rapl)
 • Rapp
 • Raty
 • Rennesøy skule (RbuBib)
 • Rendalen bibliotek (RendBib)
 • Revetal ungdomsskole (RevBib)
 • Refsnes skole, Biblioteket (RfsBib)
 • Brumunddal ungdomsskole (RiBruSk)
 • Fagerlund skole (RiFagSk)
 • Fagernes skole (RiFagerSk)
 • Fossen skolebibliotek (RiFosSk)
 • Gaupen skolebibliotek (RiGauSk)
 • Hempa skolebibliotek (RiHemSk)
 • Moelv skolebibliotek (RiKilSk)
 • Kirkenær skolebibliotek (RiKirSk)
 • Kylstad skolebibliotek (RiKylSk)
 • Lismarka skolebibliotek (RiLisSk)
 • Messenlia skole (RiMesSk)
 • Mørkved skole (RiMorSk)
 • Nes ungdomsskole. Skolebiblioteket (RiNesSk)
 • Nes barneskole (RiNesbSk)
 • Skarpsno skolebibliotek (RiSkaSk)
 • Stavsberg skolebibliotek (RiStbSk)
 • Ringebu folkebibliotek (RingBib)
 • Ringerike bibliotek (RirikBib)
 • Ringerike fengselsbibliotek (RirikFng)
 • Risør bibliotek (RisBib)
 • Risør barneskole. Biblioteket (RisbBib)
 • Risør ungdomsskole. Biblioteket. (RisuBib)
 • Rjukan bibliotek (RjuBib)
 • Rauma bibliotek (RmaBib)
 • Rødøy folkebibliotek (RodBib)
 • Rollag bibliotek (RolBib)
 • Rork
 • Røst folkebibliotek (RostBib)
 • Rennesøy folkebibliotek (RoyBib)
 • Ringsaker bibliotek (RskrBib)
 • Ryfylkebiblioteket (RyfylBib)
 • Aspervika skole (SAAspSk)
 • Austrått skole (SAAusSk)
 • Bogafjell skole (SABogSk)
 • Buggeland skole (SABugSk)
 • FBU (SAFbuSk)
 • Figgjo skole (SAFigSk)
 • Forsand skule (SAForSk)
 • Ganddal skole (SAGanSk)
 • Giske ungdomsskole (SAGisSk)
 • Hana skole (SAHanSk)
 • Høle barne- og ungdomsskule (SAHolSk)
 • Hommersåk skole (SAHomSk)
 • Høyland ungdomsskole (SAHoySk)
 • Iglemyr skole (SAIglSk)
 • Kyrkjevollen skole (SAKyrSk)
 • Lurahammaren ungdomsskole (SALhaSk)
 • Lundehaugen ungdomsskole (SALunSk)
 • Lura skole (SALurSk)
 • Malmheim skole (SAMalSk)
 • Maudland skole (SAMauSk)
 • Øygard ungdomsskole (SAOygSk)
 • Porsholen skole (SAPorSk)
 • Riska ungdomsskole (SARisSk)
 • Sandved skole (SASanSk)
 • Skeiane ungdomsskole (SASkeSk)
 • Sandnes Læringssenter (SASlaSk)
 • Smeaheia skole (SASmeSk)
 • Sørbø skole (SASorSk)
 • Stangeland skole (SAStaSk)
 • Sviland skole (SASviSk)
 • Trones skole og ressurssenter (SATroSk)
 • Austarheim skule (SDAustSk)
 • Fløgstad skule (SDFlogSk)
 • Risvoll skule (SDRisvSk)
 • SEAtnaSk
 • Koppang skole (SEKoppSk)
 • Opphus skole (SEOppSk)
 • Sollia barne og ungdomsskole (SESollSk)
 • Stor-Elvdal U.skole (SESuSk)
 • Langenes skole (SGLangSk)
 • Lunde skole (SGLundSk)
 • Nygård skole (SGNygSk)
 • Tangvall skole (SGTangSk)
 • Tinntjønn skole (SGTinnSk)
 • Åfoss skolebibliotek (SKAafoSk)
 • Åsenhagen skolebibliotek (SKAaseSk)
 • Asak skolebibliotek (SKAsaSk)
 • Brånås skolebibliotek (SKBraSk)
 • Buer skole (SKBuerSk)
 • Gjellerås skolebibliotek (SKGjeSk)
 • Gjerpen barneskole. Biblioteket (SKGjebSk)
 • Grunnskolen Oslo Kristne Senter (OKS) (SKGrosSk)
 • Gulset ungdomsskole (SKGulSk)
 • Kjellervolla skolebibliotek (SKKjeSk)
 • Kjeller skolebibliotek (SKKjelSk)
 • Kjørbekkhøgda skolebibliotek (SKKjorSk)
 • Lunde skolebibliotek (SKLundSk)
 • Mæla ungdomsskole (SKMalaSk)
 • Moflata skole (SKMofSk)
 • Sagdalen skolebibliotek (SKSagdSk)
 • Lillestrøm voksenopplæringssenter (SKSageSk)
 • Skjetten skolebibliotek (SKSkjSk)
 • SKSkoSk
 • Skotfoss skolebibliotek (SKSkotSk)
 • Bråtejordet skole (SKStalSk)
 • Stav skolebibliotek (SKStavSk)
 • Sten-Tærud skolebibliotek (SKStenSk)
 • Stigeråsen skole (SKStroSk)
 • Tæruddalen skolebibliotek (SKTarSk)
 • Vardeåsen skolebibliotek (SKVarSk)
 • Venstøp skolebibliotek (SKVenSk)
 • Vigernes skolebibliotek (SKVigSk)
 • Volla skolebibliotek (SKVolSk)
 • Dysjaland skule (SODysSk)
 • Fjuk skole (SOFjukSk)
 • Frogner skole (SOFroSk)
 • Grannes skole (SOGraSk)
 • Håland skole (SOHaaSk)
 • Haga skole (SOHagSk)
 • Haugtun skole (SOHauSk)
 • Glommasvingen skole (SOKKorSk)
 • Melvold ungdomsskole (SOMelSk)
 • Røyneberg skole (SORoySk)
 • Sande skole (SOSanSk)
 • Skadberg skole (SOSkaSk)
 • Sola ungdomsskole (SOSoUSk)
 • Sola skole (SOSolSk)
 • Sørum skole (SOSorSk)
 • Sørumsand skole (SOSoruSk)
 • Storevarden skole (SOStoSk)
 • Tananger ungdomsskole (SOTaUSk)
 • Vesterskaun skole (SOVestSk)
 • Auglend skole (STAugSk)
 • Austbø skole (STAusSk)
 • Beitstad skole (STBeitSk)
 • Buøy skole (STBuoSk)
 • Byafossen skole (STByafSk)
 • Byfjord skole (STByfSk)
 • Eiganes skole (STEgaSk)
 • Egge barneskole (STEggeSk)
 • Egge U.skole (STEgguSk)
 • Gausel skole (STGauSk)
 • Godeset skole (STGodSk)
 • Gosen ungdomsskole (STGosSk)
 • Gautesete skole (STGtsSk)
 • Hafrsfjord skole (STHafSk)
 • Hinna skole (STHinSk)
 • Hundvåg skole (STHunSk)
 • Hystad skule (STHysSk)
 • Jåtten skole (STJatSk)
 • Johannes læringssenter (STJohSk)
 • Steinkjer ungdomsskole. Biblioteket (STKSusSk)
 • Kampen skole (STKamSk)
 • Kannik skoles bibliotek (STKanSk)
 • Kvaleberg skole (STKbgSk)
 • Kristianslyst skole (STKriSk)
 • Kvam skole (STKvamSk)
 • Kvernevik skole (STKveSk)
 • Langeland skule (STLanSk)
 • Lassa skole (STLasSk)
 • Leirvik skule (STLeiSk)
 • Lenden skole og ressurssenter (STLenSk)
 • Litlabø skule (STLitSk)
 • Lø skole (STLoSk)
 • Lunde skole (STLunSk)
 • Madlamark skole (STMamSk)
 • Mære skolebibliotek (STMarSk)
 • Madlavoll skole (STMavSk)
 • Nylund skole (STNylSk)
 • Nysæter ungdomsskule (STNysuSk)
 • Revheim ungdomsskole (STRevSk)
 • Roaldsøy skole (STRoaSk)
 • Rommetveit skule (STRomSk)
 • Sagvåg skule (STSagSk)
 • Steinkjer barneskole (STSbsSk)
 • Skeie skole (STSkeSk)
 • Stord ungdomsskule (STStouSk)
 • Storhaug skole (STStrSk)
 • Sunde skole (STSunSk)
 • St. Svithun skole (STSviSk)
 • Tastarustå skole (STTarSk)
 • Tasta skoles bibliotek (STTasSk)
 • Tastaveden skole (STTavSk)
 • Teinå skoles bibliotek (STTeiSk)
 • Tjensvoll skole (STTjeSk)
 • Tjødnalio skule (STTjoSk)
 • Ullandhaug skole (STUllSk)
 • Våland skoles bibliotek (STVaaSk)
 • Vardenes skole (STVarSk)
 • Vassøy skole (STVasSk)
 • Vaulen skole (STVauSk)
 • Steinkjer voksenopplæring (STVokSk)
 • Auklandshamn skule, Sveio (SVAukSk)
 • Førde skule, Sveio (SVForSk)
 • Sveio b-og u-skule, Sveio (SVSveiSk)
 • Valestrand skule, Sveio (SVValSk)
 • Vikse skule,Sveio (SVVikSk)
 • Sandnes bibliotek (SandBib)
 • Sør-Aurdal folkebibliotek (SaurBib)
 • SdaBib
 • Sogndal bibliotek (SdalBib)
 • Sauda ungdomsskule (SdauBib)
 • Sel bibliotek (SelBib)
 • Sentrum skolebibliotek (SentBib)
 • Store Bergan skolebibliotek (SfBerSk)
 • Breidablikk U.skole (SfBreiSk)
 • Bugården ungdomsskole. (SfBuguSk)
 • Byskolen skolebibliotek (SfBySk)
 • Fevang skolebibliotek (SfFevSk)
 • Framnes skolebibliotek (SfFramSk)
 • Gokstad skole. Biblioteket (SfGokSk)
 • Haukerød skolebibliotek (SfHaukSk)
 • Helgerød skolebibliotek (SfHelgSk)
 • SfKomSk
 • Mosserød skolebibliotek (SfMosSk)
 • Ormestad skolebibliotek (SfOrmSk)
 • Sande skolebibliotek (SfSandSk)
 • Unneberg skolebibliotek (SfUnnSk)
 • Sandefjord voksenopplæring (SfVOppSk)
 • Vesterøy skolebibliotek (SfVestSk)
 • Virik skolebibliotek (SfViriSk)
 • Sandefjordbibliotekene (SfjBib)
 • SfjvBib
 • SftBib
 • Grov skole (SkGrovSk)
 • Skånland skolebibliotek (SkSkanSk)
 • Tjeldsund folkebibliotek (SkanBib)
 • Skauen skole (SkauenSk)
 • Lillestrømbibliotekene (SkeBib)
 • SkiFat
 • SkjBib
 • Skien bibliotek (SknBib)
 • Skiptvet bibliotek (SktvBib)
 • Søndeled skolebibliotek (SledBib)
 • Biblioteka i indre Sunnfjord (SofjBib)
 • Solaskoler (SolaSk)
 • Sortland bibliotek (SortBib)
 • Pedagogisk senter Skien (SpedBib)
 • Sølvberget bibliotek og kulturhus (StavBib)
 • Stavanger skoler (StavSk)
 • Steigen folkebibliotek (SteigBib)
 • Steigenskolen (SteigSk)
 • StgBib
 • Steinkjer bibliotek (StkjBib)
 • Stor-Elvdal bibliotek (StldBib)
 • Straumen skule (StmBib)
 • Stokke bibliotek (StokkeBib)
 • Stord folkebibliotek (StrdBib)
 • StvgBib
 • SulBib
 • Skulane i Sund (SundSk)
 • SvarBib
 • Svensedammen skole (SvdBib)
 • Sveio folkebibliotek (SveiBib)
 • SvkBib
 • Svelvik ungdomsskole (SvkuBib)
 • Saltvern skole. Biblioteket (SvuBib)
 • Barkåker skolebibliotek (TBBarSk)
 • Byskogen skole (TBBysSk)
 • Eik skolebibliotek (TBEikSk)
 • Hogsnes skolebibliotek (TBHogSk)
 • Husøy skolebibliotek (TBHusoSk)
 • Husvik skolebibliotek (TBHusvSk)
 • Kongseik ungdomsskole (TBKjelSk)
 • TBKlokSk
 • Presterød skolebibliotek (TBPreSk)
 • Presterød ungdomsskole (TBPreuSk)
 • Ringshaug skolebibliotek (TBRingSk)
 • Ringshaug ungdomsskole. Biblioteket (TBRinguSk)
 • Sandeåsen skolebibliotek (TBSanSk)
 • Sem skolebibliotek (TBSemSk)
 • Træleborg skolebibliotek (TBTrbSk)
 • Vear skole (TBVeaSk)
 • Volden skolebibliotek (TBVolSk)
 • Åsheim barneskoles bibliotek (TKAshBSk)
 • Åsheim ungdomsskolebibliotek (TKAshUSk)
 • Åsvang skolebibliotek (TKAsvaSk)
 • Åsveien skolebibliotek (TKAsveSk)
 • Berg skolebibliotek (TKBergSk)
 • Bispehaugen skolebibliotek (TKBispSk)
 • Blussuvoll skolebibliotek (TKBlusSk)
 • Bratsberg skolebibliotek (TKBratSk)
 • Breidablikk skolebibliotek (TKBreiSk)
 • Brundalen skolebibliotek (TKBrunSk)
 • Byåsen skolebibliotek (TKByasSk)
 • Charlottenlund skolebibliotek (TKChaBSk)
 • Charlottenlund ungdomsskole (TKChaUSk)
 • Dalgård skolebibliotek (TKDalgSk)
 • Eberg skolebibliotek (TKEbrgSk)
 • Flatåsen skolebibliotek (TKFlatSk)
 • TKFuruSk
 • Hårstad skolebibliotek (TKHaarSk)
 • Hallset skolebibliotek (TKHallSk)
 • Hoeggen skolebibliotek (TKHoegSk)
 • Huseby skolebibliotek (TKHuseSk)
 • Ila skolebibliotek (TKIlaSk)
 • Jakobsli skolebibliotek (TKKalvSk)
 • Kattem skolebibliotek (TKKattSk)
 • Klæbu ungdomsskole (TKKlaSk)
 • Kolstad skolebibliotek (TKKolsSk)
 • Lade skolebibliotek (TKLadeSk)
 • Lilleby skolebibliotek (TKLillSk)
 • Markaplassen skolebibliotek (TKMarkSk)
 • Trondheim kommunale kulturskole (TKK) (TKMuSk)
 • Nardo skolebibliotek (TKNardSk)
 • Nidarvoll skolebibliotek (TKNidaSk)
 • TKNideSk
 • Nyborg skolebibliotek (TKNybgSk)
 • Nypvang skolebibliotek (TKNypvSk)
 • Okstad skolebibliotek (TKOkstSk)
 • Ranheim skolebibliotek (TKRanhSk)
 • Romolslia skolebibliotek (TKRomoSk)
 • Rosten skolebibliotek (TKRostSk)
 • Rosenborg skolebibliotek (TKRsbgSk)
 • Rye skolebibliotek (TKRyeSk)
 • Saupstad skole (TKSaupSk)
 • Trondheim voksenopplæring - Trovo (TKSevoSk)
 • Singsaker skolebibliotek (TKSingSk)
 • Sjetne skolebibliotek (TKSjtnSk)
 • Selsbakk skolebibliotek (TKSlsbSk)
 • Solbakken skolebibliotek (TKSolbSk)
 • Sørborgen skole, Trondheim (TKSorSk)
 • Lianvatnet skole (TKSpesSk)
 • Spongdal skolebibliotek (TKSpgdSk)
 • Stabbursmoen skolebibliotek (TKStabSk)
 • Stavset skolebibliotek (TKStavSk)
 • Steindal skolebibliotek (TKStndSk)
 • Strindheim skolebibliotek (TKStriSk)
 • Sunnland skolebibliotek (TKSunlSk)
 • Sverresborg skolebibliotek (TKSvsbSk)
 • Tanem Oppvekstsenter, Trondheim (TKTanSk)
 • Tonstad skolebibliotek (TKTnstSk)
 • Ugla skolebibliotek (TKUglaSk)
 • Utleira skolebibliotek (TKUtlrSk)
 • Vikasen skole (TKVkasSk)
 • Tromsø fengsel (TRFngBib)
 • Trondjord skole (TRTronSk)
 • Frakkagjerd barneskole (TYFrkSk)
 • Tønsberg og Færder bibliotek (TbgBib)
 • Tysværvåg barne- og ungdomsskole (TbuBib)
 • Tangen skole (TgnBib)
 • Trondheim Int. School (This)
 • Tjeldsund bibliotek (TjelBib)
 • TjomeBib
 • Tømmerås skole (TmrBib)
 • Tysvær opplæringssenter (TpedBib)
 • Træna bibliotek (TraBib)
 • TrdBib
 • Trondheim folkebibliotek (TrhBib1)
 • Tromsø bibliotek og byarkiv (TrmsBib)
 • Trysil folkebibliotek (TryBib)
 • Tverlandet skole. Biblioteket (TverBib)
 • Tysfjord folkebibliotek (TyfjBib)
 • Tyrielden Eidskog bibliotek (TyrEiBib)
 • Tysvær bibliotek (TysvBib)
 • Allergot ungdomsskole (UKAlleSk)
 • Bakke skole (UKBakkSk)
 • Borgen skole (UKBorgSk)
 • Døli skolebibliotek (UKDoliSk)
 • Gystadmarka skole (UKGysSk)
 • Gystadmarka ungdomsskole (UKGysuSk)
 • Hovin skolebibliotek (UKHovSk)
 • Jessheim skole (UKJessSk)
 • Mogreina skolebibliotek (UKMogSk)
 • Nordkisa skole (UKNokiSk)
 • Nordby ungdomsskole (UKNordSk)
 • Skogmo skole (UKSkogSk)
 • Vesong ungdomsskole (UKVesoSk)
 • Ullersmo fengselsbibliotek (ULFngBib)
 • Ullensaker bibliotek (UllBib)
 • Utsira bibliotek (UtsBib)
 • Vadsø fengsel (VAFngBib)
 • Vestfoldarkivet (VFKArkiv)
 • Sandeid skulebibliotek (VIImBib)
 • Skjold skulebibliotek (VISkBib)
 • Vats skulebibliotek (VIVaBib)
 • Vågen skule (VIVageSk)
 • Vikedal skulebibliotek (VIViBib)
 • Vik skule og barnehage (VIVikSk)
 • Garnes oppvekstsenter (VKGarSk)
 • Ørmelen skole (VKOrmSk)
 • Stiklestad skole (VKStiSk)
 • Verdal fengsel (VKVerFng)
 • Verdalsøra u/b skole (VKVeruSk)
 • Vinne skole (VKVinSk)
 • Vuku oppvekstsenter (VKVukuSk)
 • Voss ungdomsskole. Biblioteket (VOKuSk)
 • Bøverbru skolebibliotek (VTBovSk)
 • Ihle skolebibliotek (VTIhlSk)
 • Korta skolebibliotek (VTKorSk)
 • Raufoss ungdomsskole (VTRauSk)
 • Raufoss skolebibliotek (VTRaubSk)
 • Reinsvoll skolebibliotek (VTReibSk)
 • Vestre Toten ungdomsskole (VTReiuSk)
 • Thune skolebibliotek (VTThuSk)
 • Buksnes skolebibliotek (VVBukSk)
 • Ballstad skolebibliotek (VVSkoSk)
 • VaagBib
 • Vadsø bibliotek og Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø (VadBib)
 • Valdresmusea (ValdrMus)
 • Værøy folkebibliotek (VarBib)
 • Varden ungdomsskole (VardBib)
 • VefoBib
 • Verdal bibliotek (VerBib)
 • Vefsn bibliotek (VfsnBib)
 • VigeMus
 • Biblioteka i Vindafjord og Etne (VindBib)
 • Vestre Jakobselv skolebibliotek (VjeBib)
 • Våler folkebibliotek (VlrBib)
 • VlruBib
 • Vang folkebibliotek (VngBib)
 • Vang barne- og ungdomsskule (VngVanSk)
 • Voss bibliotek (VosBib)
 • Verket skole (VrkBib)
 • Vestre Toten folkebibliotek (Fyrverkeriet) (VtotBib)
 • Vadsø Ungdomsskole (VuskBib)
 • Meieriet bibliotek (VvoyBib)
 • Wang Vgs. bibliotek (WangVgSk)
 • Lillestrømbibliotekene - prøvesammenslåing (bssamlet1)
 • TEST Asker bibliotek (sammenslått) (bssamlet2)
 • Sogndal, Balestrand og Leikanger - prøvesammenslåing (bssamlet3)
 • Kristiansand, Søgne og Songdalen - prøvesammenslåing (bssamlet4)
 • Tønsberg/Færder og Re bibliotek - prøvesammenslåing (bssamlet5)
 • Deichmanske bibliotek (carl)
 • Mysen innbyggertorg og bibliotek (eidsbib)
 • Høyskolen i Oslo/Avdeling for estetiske fag (estbib) (tidligere kunde)
 • Gokstad kystlag. Motorsamlingen (gkl)

Generert 06/06/2020 kl. 01:27:02


Mer om Bibliotek-Systemer As© Et produkt fra Bibliotek-Systemer As