Samlet utlånsaktivitet på BIBLIOFIL-bibliotek

Hver dag samles det inn data fra alle BIBLIOFIL-bibliotek som bruker utlånsmodulen. Nedenfor følger en oversikt over antall utlån pr. måned. Oversikten nedenfor inneholder data som er registrert tom. 24/05/2024 kl. 00:33

Vær oppmerksom på at denne oversikten inneholder antall utlån pr. måned som er foretatt med BIBLIOFIL. Antallet bibliotek som benytter utlånsmodulen er økende. Dette vil følgelig ikke være noe generelt uttrykk for antall utlån i norske bibliotek.

Det er laget en egen statistikk som inneholder bare de bibliotekene som har brukt utlånsmodulen fra og med Januar 1996. Denne statistikken vil være et bedre uttrykk for den generelle utlånsaktisiviteten i norske bibliotek


Sammenligning av alle fra og med 1996 (graf siste 5 år)

Måned19961997Endring
1996-
1997
1998Endring
1997-
1998
Januar 1,146,821  1,271,632 10.88 % 1,328,690 4.49 %
Februar 1,105,604  1,132,590 2.44 % 1,187,769 4.87 %
Mars 1,190,903  1,089,285 -8.53 % 1,290,059 18.43 %
April 1,011,596  1,212,694 19.88 % 1,120,074 -7.64 %
Mai 928,777  984,889 6.04 % 934,913 -5.07 %
Juni 845,213  876,371 3.69 % 944,100 7.73 %
Juli 827,483  788,029 -4.77 % 853,298 8.28 %
August 899,954  886,563 -1.49 % 1,042,707 17.61 %
September 1,108,396  1,181,700 6.61 % 1,310,725 10.92 %
Oktober 1,281,350  1,290,753 0.73 % 1,350,944 4.66 %
November 1,176,846  1,171,812 -0.43 % 1,255,522 7.14 %
Desember 790,781  850,189 7.51 % 930,362 9.43 %
Totalt 12,313,724  12,736,507 3.43 % 13,549,163 6.38 %
 
Måned1999Endring
1998-
1999
2000Endring
1999-
2000
2001Endring
2000-
2001
Januar 1,321,000 -0.58 % 1,471,026 11.36 % 1,596,032 8.50 %
Februar 1,250,236 5.26 % 1,501,786 20.12 % 1,388,600 -7.54 %
Mars 1,492,949 15.73 % 1,542,289 3.30 % 1,537,852 -0.29 %
April 1,149,963 2.67 % 1,216,807 5.81 % 1,303,741 7.14 %
Mai 1,012,292 8.28 % 1,213,548 19.88 % 1,192,024 -1.77 %
Juni 1,073,430 13.70 % 1,090,684 1.61 % 1,069,372 -1.95 %
Juli 879,463 3.07 % 934,876 6.30 % 968,430 3.59 %
August 1,110,398 6.49 % 1,259,366 13.42 % 1,281,811 1.78 %
September 1,408,035 7.42 % 1,395,651 -0.88 % 1,396,944 0.09 %
Oktober 1,430,439 5.88 % 1,552,243 8.52 % 1,622,645 4.54 %
November 1,480,190 17.89 % 1,549,410 4.68 % 1,538,424 -0.71 %
Desember 1,014,006 8.99 % 1,042,456 2.81 % 1,005,878 -3.51 %
Totalt 14,622,401 7.92 % 15,770,142 7.85 % 15,901,753 0.83 %
 
Måned2002Endring
2001-
2002
2003Endring
2002-
2003
2004Endring
2003-
2004
Januar 1,665,952 4.38 % 1,711,039 2.71 % 1,671,104 -2.33 %
Februar 1,486,088 7.02 % 1,517,981 2.15 % 1,576,440 3.85 %
Mars 1,400,059 -8.96 % 1,646,070 17.57 % 1,830,490 11.20 %
April 1,495,339 14.70 % 1,432,084 -4.23 % 1,508,437 5.33 %
Mai 1,175,571 -1.38 % 1,367,285 16.31 % 1,271,150 -7.03 %
Juni 1,121,833 4.91 % 1,189,298 6.01 % 1,347,395 13.29 %
Juli 1,102,582 13.85 % 1,060,384 -3.83 % 1,057,720 -0.25 %
August 1,269,432 -0.97 % 1,359,095 7.06 % 1,453,216 6.93 %
September 1,525,140 9.18 % 1,644,028 7.80 % 1,772,297 7.80 %
Oktober 1,700,265 4.78 % 1,761,141 3.58 % 1,788,286 1.54 %
November 1,598,697 3.92 % 1,616,933 1.14 % 1,850,004 14.41 %
Desember 1,089,871 8.35 % 1,177,458 8.04 % 1,376,184 16.88 %
Totalt 16,630,829 4.58 % 17,482,796 5.12 % 18,502,723 5.83 %
 
Måned2005Endring
2004-
2005
2006Endring
2005-
2006
2007Endring
2006-
2007
Januar 1,846,876 10.52 % 1,841,226 -0.31 % 1,866,784 1.39 %
Februar 1,639,529 4.00 % 1,593,892 -2.78 % 1,625,297 1.97 %
Mars 1,704,414 -6.89 % 1,848,872 8.48 % 1,877,649 1.56 %
April 1,681,441 11.47 % 1,508,403 -10.29 % 1,475,577 -2.18 %
Mai 1,437,742 13.11 % 1,450,066 0.86 % 1,484,414 2.37 %
Juni 1,272,213 -5.58 % 1,230,820 -3.25 % 1,272,197 3.36 %
Juli 986,021 -6.78 % 981,465 -0.46 % 1,150,132 17.19 %
August 1,568,862 7.96 % 1,585,176 1.04 % 1,663,827 4.96 %
September 1,782,688 0.59 % 1,807,897 1.41 % 1,833,312 1.41 %
Oktober 1,816,605 1.58 % 1,888,890 3.98 % 2,014,855 6.67 %
November 1,879,767 1.61 % 1,894,673 0.79 % 1,905,905 0.59 %
Desember 1,279,911 -7.00 % 1,264,556 -1.20 % 1,236,558 -2.21 %
Totalt 18,896,069 2.13 % 18,895,936 -0.00 % 19,406,507 2.70 %
 
Måned2008Endring
2007-
2008
2009Endring
2008-
2009
2010Endring
2009-
2010
Januar 2,013,161 7.84 % 1,993,220 -0.99 % 1,955,277 -1.90 %
Februar 1,813,004 11.55 % 1,802,512 -0.58 % 1,831,220 1.59 %
Mars 1,706,646 -9.11 % 2,070,570 21.32 % 2,184,117 5.48 %
April 1,864,252 26.34 % 1,763,049 -5.43 % 1,755,922 -0.40 %
Mai 1,464,051 -1.37 % 1,574,822 7.57 % 1,523,782 -3.24 %
Juni 1,348,051 5.96 % 1,444,352 7.14 % 1,454,984 0.74 %
Juli 1,165,546 1.34 % 1,306,323 12.08 % 1,230,093 -5.84 %
August 1,826,059 9.75 % 2,070,985 13.41 % 2,229,715 7.66 %
September 1,954,702 6.62 % 2,013,875 3.03 % 2,062,045 2.39 %
Oktober 2,105,070 4.48 % 2,054,146 -2.42 % 2,006,824 -2.30 %
November 2,016,281 5.79 % 2,028,215 0.59 % 2,093,734 3.23 %
Desember 1,385,137 12.02 % 1,425,087 2.88 % 1,487,476 4.38 %
Totalt 20,661,960 6.47 % 21,547,156 4.28 % 21,815,189 1.24 %
 
Måned2011Endring
2010-
2011
2012Endring
2011-
2012
2013Endring
2012-
2013
Januar 2,113,182 8.08 % 2,160,603 2.24 % 2,254,872 4.36 %
Februar 1,928,042 5.29 % 2,018,459 4.69 % 1,908,664 -5.44 %
Mars 2,190,403 0.29 % 2,214,653 1.11 % 1,937,105 -12.53 %
April 1,750,527 -0.31 % 1,738,698 -0.68 % 2,146,936 23.48 %
Mai 1,824,219 19.72 % 1,695,423 -7.06 % 1,741,052 2.69 %
Juni 1,498,709 3.01 % 1,582,816 5.61 % 1,582,816 0.00 %
Juli 1,216,689 -1.09 % 1,362,772 12.01 % 1,455,703 6.82 %
August 2,246,835 0.77 % 2,430,726 8.18 % 2,641,204 8.66 %
September 2,005,791 -2.73 % 2,009,512 0.19 % 2,063,482 2.69 %
Oktober 2,019,540 0.63 % 2,167,253 7.31 % 2,211,484 2.04 %
November 2,113,089 0.92 % 2,142,953 1.41 % 2,153,048 0.47 %
Desember 1,515,817 1.91 % 1,395,252 -7.95 % 1,530,266 9.68 %
Totalt 22,422,843 2.79 % 22,919,120 2.21 % 23,626,632 3.09 %
 
Måned2014Endring
2013-
2014
2015Endring
2014-
2015
2016Endring
2015-
2016
Januar 2,233,439 -0.95 % 2,193,384 -1.79 % 2,043,357 -6.84 %
Februar 1,955,485 2.45 % 1,939,551 -0.81 % 2,020,492 4.17 %
Mars 2,165,371 11.78 % 2,221,462 2.59 % 1,995,910 -10.15 %
April 1,864,961 -13.13 % 1,802,081 -3.37 % 2,041,443 13.28 %
Mai 1,692,559 -2.79 % 1,653,666 -2.30 % 1,695,172 2.51 %
Juni 1,569,730 -0.83 % 1,668,109 6.27 % 1,741,466 4.40 %
Juli 1,350,075 -7.26 % 1,425,751 5.61 % 1,399,680 -1.83 %
August 2,592,417 -1.85 % 2,683,079 3.50 % 2,759,051 2.83 %
September 2,230,845 8.11 % 2,098,041 -5.95 % 2,020,700 -3.69 %
Oktober 2,179,153 -1.46 % 2,123,362 -2.56 % 1,654,830 -22.07 %
November 2,096,659 -2.62 % 2,066,019 -1.46 % 1,672,124 -19.07 %
Desember 1,595,947 4.29 % 1,560,928 -2.19 % 1,187,145 -23.95 %
Totalt 23,526,641 -0.42 % 23,435,433 -0.39 % 22,231,370 -5.14 %
 
Måned2017Endring
2016-
2017
2018Endring
2017-
2018
2019Endring
2018-
2019
Januar 1,763,201 -13.71 % 1,671,661 -5.19 % 1,776,967 6.30 %
Februar 1,479,053 -26.80 % 1,382,488 -6.53 % 1,449,978 4.88 %
Mars 1,704,353 -14.61 % 1,442,752 -15.35 % 1,644,247 13.97 %
April 1,393,148 -31.76 % 1,497,997 7.53 % 1,417,275 -5.39 %
Mai 1,366,428 -19.39 % 1,198,128 -12.32 % 1,405,147 17.28 %
Juni 1,224,145 -29.71 % 1,226,184 0.17 % 1,277,032 4.15 %
Juli 1,036,281 -25.96 % 993,568 -4.12 % 1,150,190 15.76 %
August 2,295,141 -16.81 % 2,271,736 -1.02 % 2,361,221 3.94 %
September 1,632,456 -19.21 % 1,605,829 -1.63 % 1,710,163 6.50 %
Oktober 1,622,059 -1.98 % 1,669,173 2.90 % 1,814,988 8.74 %
November 1,663,790 -0.50 % 1,660,063 -0.22 % 1,730,608 4.25 %
Desember 1,112,778 -6.26 % 1,108,202 -0.41 % 1,184,124 6.85 %
Totalt 18,292,833 -17.72 % 17,727,781 -3.09 % 18,921,940 6.74 %
 
Måned2020Endring
2019-
2020
2021Endring
2020-
2021
2022Endring
2021-
2022
Januar 1,849,901 4.10 % 1,578,897 -14.65 % 1,782,589 12.90 %
Februar 1,607,982 10.90 % 1,456,587 -9.42 % 1,518,105 4.22 %
Mars 936,506 -43.04 % 1,480,239 58.06 % 1,764,561 19.21 %
April 330,807 -76.66 % 1,322,576 299.80 % 1,454,707 9.99 %
Mai 567,563 -59.61 % 1,272,861 124.27 % 1,466,264 15.19 %
Juni 1,060,185 -16.98 % 1,398,232 31.89 % 1,366,354 -2.28 %
Juli 1,056,676 -8.13 % 1,172,039 10.92 % 1,171,912 -0.01 %
August 2,078,194 -11.99 % 2,167,916 4.32 % 2,264,046 4.43 %
September 1,639,485 -4.13 % 1,769,600 7.94 % 1,833,113 3.59 %
Oktober 1,644,667 -9.38 % 1,708,891 3.90 % 1,734,599 1.50 %
November 1,653,621 -4.45 % 1,780,666 7.68 % 1,821,073 2.27 %
Desember 1,279,319 8.04 % 1,184,140 -7.44 % 1,186,473 0.20 %
Totalt 15,704,906 -17.00 % 18,292,644 16.48 % 19,363,796 5.86 %
 
Måned2023Endring
2022-
2023
2024Endring
2023-
2024
Januar 1,919,994 7.71 % 1,929,970 0.52 %
Februar 1,624,508 7.01 % 1,701,514 4.74 %
Mars 1,877,915 6.42 % 1,629,847 -13.21 %
April 1,500,003 3.11 % 1,819,702 21.31 %
Mai 1,492,321 1.78 % 989,539 -33.69 %
Juni 1,475,391 7.98 % 0  
Juli 1,288,999 9.99 % 0  
August 2,369,314 4.65 % 0  
September 1,911,358 4.27 % 0  
Oktober 1,823,874 5.15 % 0  
November 1,863,543 2.33 % 0  
Desember 1,247,355 5.13 % 0  
Totalt 20,394,575 5.32 % 8,070,572 -60.43 %
 

Totalt antall utlån med BIBLIOFIL siden 1/1/1996: 533,663,941

Tall i gul farge angir måned med påske. Dette vil kunne påvirke antall utlån betydelig.

Tall i rød farge angir innværende måned og betyr at tallene ikke er fullstendige


Antall utsendte purrebrev pr. år

ÅrBrev via postenBrev via epost
1996 647385 0
1997(25.0%) 808966 0
1998(5.7%) 855474 3168
1999(10.7%) 946931 (290.8%) 12381
2000(-0.8%) 939498 (407.5%) 62828
2001(-4.8%) 894636 (54.2%) 96888
2002(-6.2%) 839502 (67.8%) 162624
2003(0.4%) 842740 (55.5%) 252860
2004(-15.1%) 715642 (16.5%) 294592
2005(-5.0%) 680025 (25.0%) 368191
2006(-10.4%) 609571 (13.9%) 419376
2007(-11.5%) 539656 (2.8%) 430939
2008(-7.6%) 498830 (9.1%) 469987
2009(-5.6%) 470993 (11.6%) 524495
2010(-9.1%) 428132 (3.7%) 544013
2011(-5.3%) 405484 (4.4%) 567717
2012(-7.5%) 375070 (-2.7%) 552438
2013(0.4%) 376475 (-9.0%) 502926
2014(-21.8%) 294414 (9.3%) 549843
2015(-18.5%) 240066 (1.2%) 556696
2016(-13.9%) 206594 (-7.5%) 514878
2017(-28.7%) 147311 (-27.3%) 374504
2018(-18.0%) 120722 (-0.9%) 371101
2019(-4.8%) 114882 (17.7%) 436690
2020(-34.1%) 75731 (-11.6%) 386244
2021(-3.7%) 72932 (8.3%) 418130
2022(-4.4%) 69713 (10.1%) 460221
2023(-35.7%) 44848 (6.0%) 487970
2024 16166 226234

Bestilt innlån pr. år

ÅrBestilt innlånBestilt lånerinitiert innlån
1997 49469 0
1998(35.1%) 66836 0
1999(16.2%) 77672 0
2000(14.5%) 88919 11
2001(1.7%) 90444 0
2002 90439 0
2003(-3.3%) 87420 0
2004(13.8%) 99461 0
2005(12.5%) 111906 0
2006(5.3%) 117847 0
2007(4.3%) 122890 0
2008(9.0%) 133930 2942
2009(29.9%) 173940 (468.2%) 16715
2010(39.7%) 243076 (144.9%) 40937
2011(18.0%) 286942 (31.1%) 53677
2012(3.5%) 296846 (-13.5%) 46417
2013(3.4%) 306954 (15.4%) 53568
2014(5.6%) 324249 (17.9%) 63171
2015(3.5%) 335546 (3.3%) 65278
2016(-4.5%) 320302 (-10.4%) 58503
2017(-17.7%) 263659 (-9.6%) 52880
2018(11.3%) 293500 (5.4%) 55718
2019(12.2%) 329424 (8.9%) 60661
2020(-12.1%) 289709 (-15.2%) 51439
2021(14.0%) 330177 (29.2%) 66442
2022(-7.1%) 306877 (27.5%) 84690
2023(2.4%) 314166 (14.4%) 96885
2024 122641 37502

Utlånt innlån pr. år

ÅrUtlånt innlånUtlånt lånerinitiert innlån
1997 41165 0
1998(40.3%) 57741 0
1999(16.0%) 66970 0
2000(14.2%) 76476 0
2001(2.0%) 77995 0
2002(0.3%) 78233 0
2003(-0.8%) 77569 0
2004(19.3%) 92563 0
2005(21.6%) 112564 0
2006(10.8%) 124705 0
2007(4.5%) 130291 0
2008(6.4%) 138588 1841
2009(16.5%) 161421 (571.5%) 12362
2010(18.8%) 191825 (142.4%) 29961
2011(27.6%) 244684 (63.4%) 48963
2012(8.8%) 266202 (9.8%) 53780
2013(5.2%) 280138 (16.6%) 62710
2014(5.0%) 294099 (13.1%) 70918
2015(4.6%) 307553 (8.6%) 77029
2016(-2.2%) 300825 (-0.4%) 76710
2017(-2.9%) 292106 (-10.2%) 68892
2018(5.0%) 306752 (10.6%) 76172
2019(17.9%) 361688 (17.4%) 89423
2020(-9.0%) 329234 (-14.0%) 76865
2021(31.2%) 432012 (35.7%) 104283
2022(1.9%) 440204 (32.6%) 138319
2023(4.5%) 459946 (20.7%) 166993
2024 183799 63504

Fjernlånsbestilling pr. år

ÅrFjernlånsbestilling mottattFjernlånsbestilling lånerinitiert mottatt
2004 148998 0
2005(15.8%) 172566 0
2006(-2.4%) 168404 0
2007(2.8%) 173110 0
2008(9.8%) 189994 4097
2009(13.6%) 215754 (342.9%) 18146
2010(17.5%) 253558 (84.5%) 33476
2011(3.3%) 261799 (42.5%) 47699
2012(-3.9%) 251509 (-13.7%) 41142
2013(-3.5%) 242824 (10.3%) 45370
2014(5.7%) 256768 (7.1%) 48611
2015(7.0%) 274830 (13.1%) 54956
2016(-11.4%) 243529 (-14.3%) 47110
2017(-97.7%) 5552 (-98.8%) 544
2018(-42.3%) 3203 (-36.4%) 346
2019(-41.4%) 1878 (-53.5%) 161
2020(-43.4%) 1063 (-72.0%) 45
2021(-42.5%) 611 (157.8%) 116
2022(145.0%) 1497 (-80.2%) 23
2023(18583.2%) 279687 (406721.7%) 93569
2024 118762 38961

Fjernlån (utlån) utført pr. år

ÅrFjernlån
1999 30219
2000(858.8%) 289752
2001(1.9%) 295308
2002(10.5%) 326423
2003(8.0%) 352588
2004(2.3%) 360747
2005(-4.1%) 345874
2006(-4.0%) 332175
2007(4.7%) 347746
2008(10.0%) 382423
2009(7.5%) 411051
2010(13.2%) 465188
2011(2.8%) 478364
2012(-3.7%) 460448
2013(0.5%) 462548
2014(8.2%) 500554
2015(6.9%) 535085
2016(-0.4%) 532730
2017(-37.3%) 334100
2018(3.1%) 344323
2019(1.6%) 349964
2020(-14.9%) 297744
2021(12.4%) 334606
2022(21.8%) 407604
2023(4.9%) 427584
2024 160372

Innlevering for annet bibliotek pr. år

ÅrInnleveringer
2007 1600
2008(934.9%) 16558
2009(90.7%) 31572
2010(45.3%) 45860
2011(24.4%) 57028
2012(26.1%) 71893
2013(12.4%) 80786
2014(14.4%) 92427
2015(8.8%) 100590
2016(-4.7%) 95865
2017(-23.0%) 73821
2018(-9.4%) 66890
2019(5.4%) 70526
2020(-18.2%) 57725
2021(-2.4%) 56320
2022(1.2%) 56994
2023(21.3%) 69157
2024 21174

Mottatt depoteksemplar pr. år

ÅrMottatt
2009 11003
2010(279.8%) 41787
2011(25.3%) 52368
2012(3.9%) 54391
2013(1.7%) 55340
2014(0.8%) 55784
2015(-2.8%) 54217
2016(14.0%) 61785
2017(-64.8%) 21765
2018(81.2%) 39434
2019(6.6%) 42032
2020(-12.9%) 36596
2021(19.2%) 43633
2022(10.9%) 48396
2023(-4.3%) 46338
2024 23464

BIBLIOFIL holder forøvrig orden på:

Total mediebestand i norske bibliotek pr. 2008: 56 millioner (kilde: ABM-Utvikling)

Antall eksemplarer 32,828,950 
Antall forskjellige titler 16,248,774 
Antall lånere 5,227,516 

Utlån 1996

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,146,82156
Februar1,105,60456
Mars1,190,90359
April1,011,59661
Mai928,77761
Juni845,21362
Juli827,48361
August899,95463
September1,108,39664
Oktober1,281,35064
November1,176,84665
Desember790,78166

Totalt antall utlån i 1996: 12,313,724


Utlån 1997

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,271,63267
Februar1,132,59067
Mars1,089,28568
April1,212,69468
Mai984,88968
Juni876,37168
Juli788,02967
August886,56369
September1,181,70071
Oktober1,290,75370
November1,171,81271
Desember850,18971

Totalt antall utlån i 1997: 12,736,507


Utlån 1998

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,328,69073
Februar1,187,76976
Mars1,290,05973
April1,120,07471
Mai934,91372
Juni944,10073
Juli853,29871
August1,042,70777
September1,310,72578
Oktober1,350,94478
November1,255,52278
Desember930,36279

Totalt antall utlån i 1998: 13,549,163


Utlån 1999

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,321,00080
Februar1,250,23682
Mars1,492,94986
April1,149,96390
Mai1,012,29296
Juni1,073,43094
Juli879,46391
August1,110,39899
September1,408,035106
Oktober1,430,439107
November1,480,190110
Desember1,014,006118

Totalt antall utlån i 1999: 14,622,401


Utlån 2000

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,471,026118
Februar1,501,786114
Mars1,542,289118
April1,216,807121
Mai1,213,548120
Juni1,090,684114
Juli934,87698
August1,259,366118
September1,395,651121
Oktober1,552,243123
November1,549,410124
Desember1,042,456123

Totalt antall utlån i 2000: 15,770,142


Utlån 2001

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,596,032126
Februar1,388,600125
Mars1,537,852130
April1,303,741129
Mai1,192,024133
Juni1,069,372128
Juli968,43099
August1,281,811138
September1,396,944139
Oktober1,622,645147
November1,538,424156
Desember1,005,878164

Totalt antall utlån i 2001: 15,901,753


Utlån 2002

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,665,952171
Februar1,486,088176
Mars1,400,059182
April1,495,339181
Mai1,175,571179
Juni1,121,833177
Juli1,102,582108
August1,269,432188
September1,525,140199
Oktober1,700,265204
November1,598,697213
Desember1,089,871205

Totalt antall utlån i 2002: 16,630,829


Utlån 2003

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,711,039219
Februar1,517,981221
Mars1,646,070228
April1,432,084231
Mai1,367,285233
Juni1,189,298234
Juli1,060,384113
August1,359,095245
September1,644,028264
Oktober1,761,141272
November1,616,933271
Desember1,177,458269

Totalt antall utlån i 2003: 17,482,796


Utlån 2004

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,671,104302
Februar1,576,440317
Mars1,830,490337
April1,508,437344
Mai1,271,150340
Juni1,347,395335
Juli1,057,720110
August1,453,216339
September1,772,297381
Oktober1,788,286381
November1,850,004395
Desember1,376,184384

Totalt antall utlån i 2004: 18,502,723


Utlån 2005

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,846,876407
Februar1,639,529407
Mars1,704,414409
April1,681,441409
Mai1,437,742404
Juni1,272,213400
Juli986,021120
August1,568,862392
September1,782,688415
Oktober1,816,605424
November1,879,767429
Desember1,279,911426

Totalt antall utlån i 2005: 18,896,069


Utlån 2006

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,841,226443
Februar1,593,892447
Mars1,848,872462
April1,508,403463
Mai1,450,066465
Juni1,230,820439
Juli981,465130
August1,585,176447
September1,807,897482
Oktober1,888,890489
November1,894,673492
Desember1,264,556488

Totalt antall utlån i 2006: 18,895,936


Utlån 2007

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,866,784502
Februar1,625,297501
Mars1,877,649497
April1,475,577504
Mai1,484,414510
Juni1,272,197483
Juli1,150,132153
August1,663,827494
September1,833,312516
Oktober2,014,855522
November1,905,905528
Desember1,236,558524

Totalt antall utlån i 2007: 19,406,507


Utlån 2008

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,013,161538
Februar1,813,004540
Mars1,706,646545
April1,864,252546
Mai1,464,051536
Juni1,348,051508
Juli1,165,546159
August1,826,059525
September1,954,702552
Oktober2,105,070562
November2,016,281561
Desember1,385,137554

Totalt antall utlån i 2008: 20,661,960


Utlån 2009

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,993,220569
Februar1,802,512568
Mars2,070,570576
April1,763,049578
Mai1,574,822570
Juni1,444,352550
Juli1,306,323164
August2,070,985552
September2,013,875581
Oktober2,054,146581
November2,028,215575
Desember1,425,087573

Totalt antall utlån i 2009: 21,547,156


Utlån 2010

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,955,277579
Februar1,831,220584
Mars2,184,117590
April1,755,922590
Mai1,523,782592
Juni1,454,984570
Juli1,230,093171
August2,229,715587
September2,062,045613
Oktober2,006,824613
November2,093,734626
Desember1,487,476619

Totalt antall utlån i 2010: 21,815,189


Utlån 2011

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,113,182632
Februar1,928,042635
Mars2,190,403633
April1,750,527628
Mai1,824,219625
Juni1,498,709594
Juli1,216,689183
August2,246,835604
September2,005,791626
Oktober2,019,540630
November2,113,089641
Desember1,515,817635

Totalt antall utlån i 2011: 22,422,843


Utlån 2012

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,160,603657
Februar2,018,459656
Mars2,214,653653
April1,738,698652
Mai1,695,423649
Juni1,582,816628
Juli1,362,772181
August2,430,726651
September2,009,512674
Oktober2,167,253677
November2,142,953674
Desember1,395,252660

Totalt antall utlån i 2012: 22,919,120


Utlån 2013

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,254,872673
Februar1,908,664674
Mars1,937,105673
April2,146,936673
Mai1,741,052666
Juni1,582,816644
Juli1,455,703194
August2,641,204663
September2,063,482673
Oktober2,211,484689
November2,153,048690
Desember1,530,266683

Totalt antall utlån i 2013: 23,626,632


Utlån 2014

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,233,439695
Februar1,955,485698
Mars2,165,371698
April1,864,961688
Mai1,692,559690
Juni1,569,730669
Juli1,350,075194
August2,592,417662
September2,230,845695
Oktober2,179,153693
November2,096,659707
Desember1,595,947703

Totalt antall utlån i 2014: 23,526,641


Utlån 2015

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,193,384720
Februar1,939,551714
Mars2,221,462718
April1,802,081717
Mai1,653,666710
Juni1,668,109701
Juli1,425,751189
August2,683,079695
September2,098,041719
Oktober2,123,362723
November2,066,019730
Desember1,560,928708

Totalt antall utlån i 2015: 23,435,433


Utlån 2016

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,043,357726
Februar2,020,492727
Mars1,995,910722
April2,041,443727
Mai1,695,172716
Juni1,741,466696
Juli1,399,680194
August2,759,051710
September2,020,700733
Oktober1,654,830731
November1,672,124746
Desember1,187,145727

Totalt antall utlån i 2016: 22,231,370


Utlån 2017

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,763,201741
Februar1,479,053741
Mars1,704,353745
April1,393,148729
Mai1,366,428725
Juni1,224,145709
Juli1,036,281192
August2,295,141717
September1,632,456739
Oktober1,622,059740
November1,663,790733
Desember1,112,778723

Totalt antall utlån i 2017: 18,292,833


Utlån 2018

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,671,661741
Februar1,382,488735
Mars1,442,752726
April1,497,997731
Mai1,198,128714
Juni1,226,184700
Juli993,568194
August2,271,736715
September1,605,829730
Oktober1,669,173727
November1,660,063732
Desember1,108,202719

Totalt antall utlån i 2018: 17,727,781


Utlån 2019

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,776,967767
Februar1,449,978758
Mars1,644,247767
April1,417,275754
Mai1,405,147751
Juni1,277,032727
Juli1,150,190184
August2,361,221748
September1,710,163770
Oktober1,814,988787
November1,730,608799
Desember1,184,124771

Totalt antall utlån i 2019: 18,921,940


Utlån 2020

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,849,901795
Februar1,607,982791
Mars936,506789
April330,807482
Mai567,563585
Juni1,060,185650
Juli1,056,676194
August2,078,194744
September1,639,485786
Oktober1,644,667777
November1,653,621776
Desember1,279,319771

Totalt antall utlån i 2020: 15,704,906


Utlån 2021

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,578,897812
Februar1,456,587814
Mars1,480,239810
April1,322,576794
Mai1,272,861794
Juni1,398,232758
Juli1,172,039215
August2,167,916824
September1,769,600850
Oktober1,708,891849
November1,780,666866
Desember1,184,140827

Totalt antall utlån i 2021: 18,292,644


Utlån 2022

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,782,589860
Februar1,518,105856
Mars1,764,561861
April1,454,707846
Mai1,466,264843
Juni1,366,354797
Juli1,171,912197
August2,264,046844
September1,833,113870
Oktober1,734,599864
November1,821,073873
Desember1,186,473841

Totalt antall utlån i 2022: 19,363,796


Utlån 2023

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,919,994880
Februar1,624,508873
Mars1,877,915883
April1,500,003869
Mai1,492,321865
Juni1,475,391813
Juli1,288,999207
August2,369,314871
September1,911,358886
Oktober1,823,874892
November1,863,543891
Desember1,247,355856

Totalt antall utlån i 2023: 20,394,575


Utlån 2024

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,929,970887
Februar1,701,514887
Mars1,629,847884
April1,819,702892
Mai989,539859
Juni00
Juli00
August00
September00
Oktober00
November00
Desember00

Totalt antall utlån i 2024: 8,070,572


Utlån sortert på måned


Brev sendt på SMS

 ReserveringsbrevForhåndsvarslerPurrebrev
20201098659549852170688
20211302648675465187877
20221229952674809268611
20231333220660253270131
2024570789263416111240

Dataene er innsamlet fra følgende bibliotek:

 • Åmot barne- og ungdomsskole (AAmRenSk)
 • Bjarnetjønna skole (AGBjarSk)
 • Sandnes barneskole (AGSandSk)
 • Sandnessjøen U.skole (AGSanduSk)
 • Søvik oppvekstsenter (AGSoviSk)
 • Ura skolebibliotek (AGUraSk)
 • Aursmoen skolebibliotek (AHAurSk)
 • Bjørkelangen skolebibliotek (AHBjoSk)
 • Bråte skolebibliotek (AHBraSk)
 • Haneborg skolebibliotek (AHHanSk)
 • Løken og Hofmoen skolebibliotek (AHLokSk)
 • Setskog oppvekstsenter (AHSetSk)
 • Arnestad barneskole (AKArSk)
 • Billingstad barneskole (AKBiSk)
 • Blakstad barneskole (AKBlSk)
 • Bondi barneskole (AKBoSk)
 • Borgen ungdomsskole (AKBouSk)
 • Drengsrud barneskole (AKDrSk)
 • Folkestad barneskole (AKFolSk)
 • Hagaløkka barneskole (AKHaSk)
 • Heggedal barneskole (AKHeSk)
 • Hofstad barneskole (AKHoSk)
 • Hovedgården ungdomsskole (AKHouSk)
 • Hvalstad barneskole (AKHvSk)
 • Hyggen barneskole (AKHygSk)
 • Jansløkka barneskole (AKJaSk)
 • Landøya ungdomsskole (AKLaSk)
 • Mellom-Nes barneskole (AKMnSk)
 • Nesøya barneskole (AKNeSk)
 • Risenga ungdomsskole (AKRiSk)
 • Rønningen barneskole (AKRoSk)
 • Solberg barneskole (AKSoSk)
 • Solvang ungdomsskole (AKSouSk)
 • Torstad ungdomsskole (AKToSk)
 • Vardåsen barneskole (AKVaSk)
 • Vettre barneskole (AKVeSk)
 • Vollen ungdomsskole. Biblioteket (AKVuSk)
 • Alta ungdomsskole (ALAltuSk)
 • Aronnes skole (ALAronSk)
 • Bossekop skole (ALBossSk)
 • Elvebakken skole (ALElveSk)
 • Gakori skole (ALGakoSk)
 • Kaafjord skole (ALKafjSk)
 • Kaiskuru Nærmiljøsenter (ALKaisSk)
 • Komsa skole (ALKomsSk)
 • Korsfjord skole (ALKorsSk)
 • Kvalfjord skole (ALKvalSk)
 • Leirbotn oppvekstsenter (ALLeirSk)
 • Øvre Alta skole (ALOvreSk)
 • Rafsbotn skole (ALRafsSk)
 • Saga skole (ALSagaSk)
 • Sandfallet ungdomsskole (ALSanuSk)
 • Talvik skole (ALTlvkSk)
 • Tverrelvdalen skole (ALTverSk)
 • Asdal skolebibliotek (ARAsdaSk)
 • Birkenlund skolebibliotek (ARBirkSk)
 • Eydehavn skolebibliotek (AREydSk)
 • Hisøy skolebibliotek (ARHisSk)
 • Moltemyr skolebibliotek (ARMoltSk)
 • Myra skolebibliotek (ARMyrSk)
 • Nedenes skolebibliotek (ARNedSk)
 • Nesheim skolebibliotek (ARNesSk)
 • Roligheden skolebibliotek (ARRolSk)
 • Rykene oppvekstsenter. Biblioteket (ARRykSk)
 • Sandnes skolebibliotek (ARSandSk)
 • Steinerskolen i Arendal (ARSteiSk)
 • Stinta skolebibliotek (ARStinSk)
 • Strømmen skolebibliotek (ARStrSk)
 • Stuenes skolebibliotek (ARStuSk)
 • Arendal voksenopplæring (ARVoksSk)
 • Arendal Rådhus, Fagbiblioteket (ARadhus)
 • Davanger skolebibliotek (ASDavSk)
 • Erdal skolebibliotek (ASErdSk)
 • Erdal ungdomsskole. (ASErduSk)
 • Fauskanger skole (ASFauSk)
 • Florvåg skole, Kleppestø (ASFlorSk)
 • Follese skole, Askøy (ASFolSk)
 • Hanøy skole (ASHanSk)
 • Haugland skolebibliotek (ASHauSk)
 • Hetlevik skole (ASHetSk)
 • Hop skole (ASHopSk)
 • Kleppe skolebibliotek (ASKleSk)
 • Kleppestø skolebibliotek (ASKlepSk)
 • Kleppestø ungdomsskole (ASKleuSk)
 • Ravnanger ungdomsskole (ASRavnSk)
 • Strusshamn skolebibliotek (ASStrSk)
 • Tveit skole, Askøy (ASTveSk)
 • AalesuSk
 • Åssiden skolebibliotek (AasBib)
 • Åsgården skol (AasgBib)
 • Ålesund bibliotek (AleBib)
 • Ålesund grunnskoler (AleSkBib)
 • Kulturbadet bibliotek (AlstBib)
 • Alstad ungdomsskole (AlsuBib)
 • Alta Bibliotek (AltaBib)
 • Alta Museum (AltaMus)
 • Åmot Folkebibliotek (AmotBib)
 • Andøy folkebibliotek (AndBib)
 • Askøy bibliotek (AoyBib)
 • Arendal bibliotek (ArnBib)
 • Askerbibliotekene (AskBib)
 • AskoBib
 • Åsnes folkebibliotek (AsnBib)
 • AurBib
 • Austevoll folkebibliotek (AustBib)
 • Herre skolebibliotek (BAHerrSk)
 • Langesund barneskole. Biblioteket (BALandSk)
 • Bamble ungdomsskole. Biblioteket (BALangSk)
 • Rønholt skolebibliotek (BARonSk)
 • Rugtvedt skolebibliotek (BARugSk)
 • Stathelle skolebibliotek (BAStatSk)
 • Ballangen skolebibliotek (BLBalSk)
 • Alstad barneskole bibliotek (BOAlsbSk)
 • Aspåsen skolebibliotek (BOAspSk)
 • Bodøsjøen skole (BOBosoSk)
 • Bodø fengsel. Biblioteket (BOFngBib)
 • Grønnåsen skole (BOGroSk)
 • Hunstad barneskole (BOHunBSk)
 • Hunstad U.skole (BOHunUSk)
 • Kjerringøy skole (BOKjerSk)
 • Løpsmark skolebibliotek (BOLopSk)
 • Misvær skole (BOMisvSk)
 • Mørkvedbukta skole, Bodø (BOMorSk)
 • Østbyen skole (BOOstSk)
 • Saltstraumen skole (BOSaltSk)
 • Skjerstad oppvekstsenter. Biblioteket (BOSkjSk)
 • Bodø voksenopplæring (BOVoksSk)
 • Bø skule (BTBoSk)
 • Bø ungdomsskule (BTBouSk)
 • Folkestad skole (BTFolkSk)
 • Gvarv skole (BTSauSk)
 • Øygardsbiblioteka (BVestBib)
 • Bamble bibliotek (BamBib)
 • Beiarn folkebibliotek (BeiBib)
 • Ådnamarka skule (BgAdnSk)
 • Alrekstad skole (BgAleSk)
 • Alvøen skole (BgAlvSk)
 • Apeltun skole (BgApeSk)
 • Åstveit skole (BgAstSk)
 • Aurdalslia skole (BgAurSk)
 • Bjørndalsskogen skole (BgBjoSk)
 • Blokkhaugen skole (BgBloSk)
 • Bønes skole (BgBonSk)
 • Breimyra skole (BgBreSk)
 • Bergen Byarkiv (BgByark)
 • Fagavdeling barnehage og skole (BgByrSk)
 • Christi Krybbe skoler (BgChrSk)
 • Damsgård skole (BgDamSk)
 • Eidsvåg skole (BgEidSk)
 • Fjellsdalen skole (BgFjeSk)
 • Flaktveit skolebibliotek (BgFlaSk)
 • Fridalen skole (BgFriSk)
 • Garnes skule (BgGarSk)
 • Garnes ungdomsskule (BgGaruSk)
 • Gimle skole (BgGimSk)
 • INAKTIV: Holen skole ungdomstrinnet (BgHasSk)
 • Haukås skole (BgHauaSk)
 • Haugland skulebibliotek (BgHaugSk)
 • Haukedalen skole (BgHaukSk)
 • Haukeland skole (BgHaulSk)
 • Hellen skole (BgHellSk)
 • Hjellestad skolebibliotek (BgHjeSk)
 • Holen skole (BgHolSk)
 • Hop skole (BgHopSk)
 • Hordvik skolebibliotek (BgHorSk)
 • BgIndSk
 • Kaland skole (BgKalSk)
 • Kalvatræet skole (BgKalvSk)
 • Kirkevoll skole (BgKirSk)
 • Kjøkkelvik skole (BgKjoSk)
 • Kringlebotn skole (BgKriSk)
 • Krokeide skolebibliotek (BgKroSk)
 • Krohnengen skole (BgKrohSk)
 • Kronstad skole (BgKronSk)
 • Kyrkjekrinsen skole (BgKyrSk)
 • Landås skole (BgLanSk)
 • Li skolebibliotek (BgLiSk)
 • Liland skole (BgLilSk)
 • Loddefjord skole (BgLodSk)
 • Lone skule (BgLonSk)
 • Løvås skole (BgLovSk)
 • Lynghaug skole (BgLynSk)
 • Lyshovden skole (BgLysSk)
 • Marikollen skole (BgMarSk)
 • Mathopen skole (BgMatSk)
 • Midtun skole (BgMidSk)
 • Minde skole (BgMinSk)
 • Mjølkeråen skole (BgMjoSk)
 • Møhlenpris skole (BgMohSk)
 • Nattland skole (BgNatSk)
 • Ny Krohnborg skole (BgNkroSk)
 • Nordnes skole (BgNorSk)
 • Nordvik skole (BgNorvSk)
 • Grunnskole for voksne i Bergen (BgNygSk)
 • Nygårdslien skole (BgNyglSk)
 • Olsvik skolebibliotek (BgOlsSk)
 • Ortun skole (BgOrtSk)
 • Paradis skole (BgParSk)
 • Rå skole (BgRaaSk)
 • Rådalslien skolebibliotek (BgRadSk)
 • Riple skole (BgRipSk)
 • Rolland skole (BgRolSk)
 • Rothaugen skole (BgRotSk)
 • Sædalen skole (BgSadaSk)
 • Salhus skole (BgSalSk)
 • Sælen skole (BgSaleSk)
 • BgSamSk
 • Sandgotna skole (BgSanSk)
 • Seljedalen skole (BgSelSk)
 • Skeie skole (BgSkeSk)
 • Skjold skole (BgSkjSk)
 • Skranevatnet skole (BgSkrSk)
 • Slåtthaug skole (BgSlaSk)
 • Slettebakken skole (BgSleSk)
 • Smørås skole (BgSmoSk)
 • Søråshøgda skole (BgSoraSk)
 • Søreide skole (BgSoreSk)
 • Storetveit skole (BgStorSk)
 • Tertnes skole (BgTerSk)
 • Trengereid oppveksttun (BgTreSk)
 • BgTunSk
 • Tveiterås skole (BgTveSk)
 • Ulsetskogen skole (BgUlseSk)
 • Ulsmåg skole (BgUlsmSk)
 • Vadmyra skole (BgVadSk)
 • Varden skole (BgVarSk)
 • Voksenopplæring (BgVokSk)
 • Ytrebygda skole (BgYtrSk)
 • Ytre Arna skule (BgYtreSk)
 • Bjerkreim folkebibliotek (BjerkBib)
 • Bokn bibliotek (BknBib)
 • Bømlo folkebibliotek (BmloBib)
 • Bankgata skolebibliotek (BnkuBib)
 • Midt-Telemark bibliotek (BoBib)
 • Stormen bibliotek (BodBib)
 • Bø i Vesterålen folkebibliotek (BoeVeBib)
 • Bølehøgda skolebibliotek (BolBib)
 • Børresen skolebibliotek (BorBib)
 • Bergen Off. Bibliotek (BrgBib)
 • Bergen offentlige bibliotek, fengsel (BrgFng)
 • BrgrBib
 • Bærum bibliotek (BrmBib)
 • Bærumskolene (BrmSk)
 • Viken fylkesbibliotek (BuskSkSk)
 • Bytårnet ungdomsskole (BytBib)
 • CMS-biblioteket (CmsBib)
 • Det flerspråklige bibliotek (DFBBib)
 • Åskollen skolebibliotek (DKAasSk)
 • Aronsløkka skolebibliotek (DKAronSk)
 • Bragernes skolebibliotek (DKBragSk)
 • Brandengen skolebibliotek (DKBranSk)
 • Danvik skolebibliotek (DKDanSk)
 • Fjell skolebibliotek (DKFjelSk)
 • Frydenhaug skolebibliotek (DKFrydSk)
 • Hallermoen skolebibliotek (DKHallSk)
 • Kjøsterud skole (DKKjoSk)
 • Øren skolebibliotek (DKOreSk)
 • Rødskog skolebibliotek (DKRodSk)
 • Skoger skolebibliotek (DKSkogSk)
 • Marienlyst skole (DKStroSk)
 • Vestbygda skolebibliotek (DKVestSk)
 • Drammen voksenopplæring (DKVoksSk)
 • Dale skulebibliotek (DaleVgs)
 • Depotbiblioteket (DepotBib)
 • Dønna bibliotek (DonnBib)
 • DrmBib
 • Eigerøy skole (EIEigSk)
 • Grøne Bråden skole (EIGbrSk)
 • Helleland skole (EIHelSk)
 • Husabø skole (EIHusSk)
 • Husabø ungdomsskole (EIHusuSk)
 • Hellvik skole (EIHvkSk)
 • Lagård ungdomsskole (EILaguSk)
 • Rundevoll skole (EIRunSk)
 • Indre Østfold Fengselsbibliotek (EKOstFng)
 • Elverum Læringssenter (ELElvLar)
 • Elverum ungdomsskole (ELElvUSk)
 • Frydenlund skole (ELFrydSk)
 • Hanstad skole (ELHansSk)
 • Hernes skole (ELHernSk)
 • Lillemoen skole (ELLillSk)
 • Søbakken skole (ELSobaSk)
 • Sørskogbygda skole (ELSoskSk)
 • Utstyrsbiblioteket i Elverum (ELUtstBi)
 • Vestad skole (ELVestSk)
 • Ydalir skole, Elverum (ELYdaSk)
 • Engerdal barne- og ungdomsskole (ENEngSk)
 • ETEngeSk
 • EbbBib
 • Eigersund folkebibliotek (EigerBib)
 • Eidsvoll bibliotek (EivoBib)
 • Elverum bibliotek (ElveBib)
 • Engerdal folkebibliotek (EngBib)
 • Evenes folkebibliotek (EvenBib)
 • Farsund barne- og ungdomsskole (FAFarSk)
 • Lista ungdomsskole (FALisSk)
 • Ore skole (FAOreSk)
 • Vanse skole (FAVanSk)
 • Hovinhøgda skolebibliotek (FETHovSk)
 • Riddersand skole (FETRidSk)
 • Øvrebygda skule (FIOvrSk)
 • Rimbareid skule (FIRimSk)
 • Sælevik skule (FISalSk)
 • Hafstad vgs (FKHafSk)
 • Mo og Øyrane Videregående skule (FKOyrSk)
 • Grunnskulane i Sunnfjord kommune (FKSlSk)
 • Flekkefjord U.skole (FLFluSk)
 • Gyland skole (FLGylSk)
 • Hidra skole (FLHidSk)
 • Sira skole (FLSiraSk)
 • Søyland skolebibliotek (FLSlaSk)
 • Sunde skolebibliotek (FLSunSk)
 • Fredrikstad museum (FRFrdMus)
 • Pedagogisk senter (FRPedSen)
 • PPT (FRPptTj)
 • Fada
 • Fagerheim skolebibliotek (FagBib)
 • Farsund bibliotek (FarsBib)
 • FetBib
 • Garderåsen skole (FetGarSk)
 • Fet skolebibliotek (Dalen og Østersund) (FetSk)
 • FetSkole
 • Flakstad folkebibliotek (FlakBib)
 • Flekkefjord bibliotek (FlekBib)
 • Flosta skolebibliotek (FlstBib)
 • ForsBib
 • Fredrikstad bibliotek (FrdBib)
 • Skolene i Fredrikstad (FrdSk)
 • Førre skole (FreBib)
 • Frakkagjerd ungdomsskule (FrkBib)
 • Førland skule (FrlnBib)
 • Vadsø barneskole (FsnBib)
 • Gjerdrum barneskole (GJGjebSk)
 • Gjerdrum ungdomsskole (GJGusSk)
 • Veståsen skolebibliotek (GJVestSk)
 • Gjøvik-skolene (GJoSk)
 • GamvBib
 • Gausdal bibliotek (GausBib)
 • Gildeskål folkebibliotek (GilBib)
 • Gimsøy skole (GimBib)
 • Gjesdal folkebibliotek (GjesBib)
 • Gjesdalskolene (GjesSk)
 • Gjøvik bibliotek (GjoBib)
 • GlpBib
 • Galterud skole. Biblioteket (GltBib)
 • Granly skolebibliotek (GraBib)
 • Grinde skule (GrdBib)
 • Gjerdrum folkebibliotek (GrmBib)
 • Grane folkebibliotek (GrneBib)
 • Grue folkebibliotek (GrueBib)
 • GrvBib
 • Gulskogen skole (GulBib)
 • Tistedal skole (HAAsSk)
 • Berg skole (HABeSk)
 • Gimle skolebibliotek (HAGiSk)
 • Hjortsberg skole (HAHjSk)
 • Halden fengselsbibliotek (HAHldFng)
 • Låby skole (HALaaSk)
 • Kongeveien skole (HAOebSk)
 • Os skole (HAOsSk)
 • Prestebakke skole (HAPrSk)
 • Risum ungdomsskole (HARiSk)
 • Rødsberg skole (HARoeSk)
 • Solheim skole (HASoSk)
 • Strupe ungdomsskole (HAStSk)
 • Baksalen skolebibliotek (HFBakSk)
 • Breilia Ungdomsskole, Hammerfest (HFBreiSk)
 • Fjordtun Skole, Hammerfest (HFFjoSk)
 • Fuglenes skolebibliotek (HFFugSk)
 • Hof skolebibliotek, Holmestrand (HFHofSk)
 • Reindalen skolebibliotek (HFReiSk)
 • Fister skole (HJFistSk)
 • Hjelmeland skule (HJHjelSk)
 • Ajer ungdomsskolebibliotek, Hamar (HKAjerSk)
 • Børstad skolebibliotek, Hamar (HKBorSk)
 • Ener ungdomsskole, Hamar (HKEnerSk)
 • Greveløkka skolebibliotek (HKGrevSk)
 • Hedmark fengsel,Hamar (HKHmrFng)
 • Ingeberg skolebibliotek (HKIngeSk)
 • Lovisenberg skolebibliotek (HKLovSk)
 • Lunden skolebibliotek (HKLundSk)
 • Prestrud skolebibliotek, Hamar (HKPreSk)
 • Ridabu skolebibliotek (HKRidaSk)
 • Rollsløkken skolebibliotek (HKRollSk)
 • Solvang skolebibliotek, Hamar (HKSolSk)
 • Storhamar skole (HKStorSk)
 • Bastoy fengsel (HOBasFng)
 • Borre ungdomsskole (HOBorrSk)
 • Holtan ungdomsskole (HOHoltSk)
 • Sentrumskolens bibliotek (HOSentSk)
 • Bergseng skolebibliotek (HSBerSk)
 • Hagebyen skole (HSHageSk)
 • Harstad skolebibliotek (HSHarSk)
 • Kanebogen skole, Harstad (HSKaneSk)
 • Kila skole (HSKilaSk)
 • Medkila skole (HSMedSk)
 • Øyriket oppvekstsenter (HSOyrSk)
 • Seljestad skolebibliotek (HSSelSk)
 • Seljestad ungdomsskole (HSSeluSk)
 • Sørvik skolebibliotek (HSSorSk)
 • Stangnes skole (HSStanSk)
 • Hå folkebibliotek (HaBib)
 • Hammerfest bibliotek (HamBib)
 • Haramsbiblioteka (HaramBib)
 • Hattfjelldal bibliotek (HattBib)
 • Haugesund folkebibliotek (HaugBib)
 • Haugalandmuseet (HaugMus)
 • Hemnes folkebibliotek (HemBib)
 • Skolene i Hemnes (HemSk)
 • Herøy folkebibliotek (HerBib)
 • Høyskolen i Oslo, Avd journalistikk -bibliotek og info-fag, Biblioteket (HioBib)
 • HjmlBib
 • Halden bibliotek (HldBib)
 • HlmsBib
 • Holmestrandbibliotekene (HlmstBib)
 • Hamar bibliotek (HmrBib)
 • Nordre Vestfold fengsel, avd. Hof (HofFng)
 • Holmen senterbibliotek (Holmen)
 • Hoppern skole. Biblioteket (HopBib)
 • Hope skolebibliotek (HopeBib)
 • Bibliotekutvikling Vestland (HordBib)
 • Vestland fylke, vgs-biblioteka (HordVgs)
 • Høyanger bibliotek (HoyBib)
 • Harstad bibliotek (HstdBib)
 • Horten bibliotek (HtnBib)
 • Hurdal bibliotek (HurBib)
 • Husbank
 • Hvaler folkebibliotek (HvalBib)
 • Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum (HvalMus)
 • Hvaler barne- og ungdomsskole (HvalSk)
 • Hervik skule (HvkBib)
 • Indre Østfoldbibliotekene (IOBib)
 • IOHovSk
 • Skolene i Indre Østfold (IOSk)
 • IOSkjSk
 • IOSpyBsk
 • IOSpyUsk
 • IOTomSk
 • Jærbiblioteka - Klepp, Sola og Time (JaerBib)
 • Jærmuseet (JaerMus)
 • Jevnaker folkebibliotek (JevnBib)
 • Efteløt skolebibliotek (KKEftSk)
 • Gamlegrendåsen skolebibliotek (KKGamSk)
 • Hvittingfoss skole (KKHvitSk)
 • Kongsgårdmoen skolebibliotek (KKKonSk)
 • Raumyr skolebibliotek (KKRauSk)
 • Skavanger skole (KKSkavSk)
 • Skrim ungdomsskole (KKSkriSk)
 • Tislegård ungdomsskole (KKTislSk)
 • Vestsiden ungdomsskole. Biblioteket (KKVestSk)
 • Wennersborg skolebibliotek (KKWenSk)
 • Klepp-skolene (KLKlpSk)
 • KRRosSk
 • KRSonSk
 • KRTunSk
 • Kongsvinger hjelpemiddellager (KVHjelp)
 • Husnes ungdomsskule (KVHusnSk)
 • Kongsvinger ungdomsskole. Biblioteket (KVKongSk)
 • Rosendal ungdomsskule. Skulebiblioteket (KVRoseSk)
 • KVRosenSk
 • Roverud skole (KVRoveSk)
 • KaraBib
 • KgbBib
 • KjllBib
 • Klyve skole (KlyBib)
 • Konnerud skole (KnrBib)
 • Kollmyr skolebibliotek (KollBib)
 • Kongsberg bibliotek (KongBib)
 • Rønvik skole (KrkBib)
 • Karmøy folkebibliotek (KrmBib)
 • Karmøyskolene (KrmSk)
 • Krokemoa barneskole. Biblioteket (KroBib)
 • Kristiansand folkebibliotek (KrsBib)
 • Kristiansand skoler (KrsSk)
 • READ Agder (KsaBib)
 • Kongsvinger fengselsbibliotek (KvFngBib)
 • KvaBib
 • Kvinnherad bibliotek (KvinBib)
 • Kvitsøy folkebibliotek (KvitsBib)
 • Kongsvinger bibliotek (KvngBib)
 • Aasen barne- og ungdomsskole (LEAsSk)
 • Ekne skolebibliotek (LEEkneSk)
 • Frol barneskole (LEFrolSk)
 • Halsan skole (LEHaSk)
 • LELarmid
 • Levanger ungdomsskole (LENesSk)
 • Nesheim skolebibliotek (LENeshSk)
 • Skogn ungdomsskole (LESkSk)
 • Tuv oppvekstsenter. Biblioteket (LETuvSk)
 • Vårtun Kristne Oppvekstsenter (LEVarSk)
 • LEVgSk
 • Ytterøy Skole (LEYtSk)
 • Åretta ungdomsskole (LHArUSk)
 • Hammartun barne- og ungdomsskole (LHHamSk)
 • Jørstadmoen skole (LHJomSk)
 • Nordre Ål skole (LHNoaSk)
 • Røyslimoen skole (LHRoySk)
 • Smestad ungdomsskole (LHSmUSk)
 • Søre Ål skole (LHSoaSk)
 • Vingar skole (LHVarSk)
 • Vingrom skole (LHVngSk)
 • Hegg skole (LIHeggSk)
 • Høvik skole (LIHovSk)
 • Hedrum barneskole (LKBomBib)
 • Berg skole. Biblioteket (LKBrgBib)
 • Brunla ungdomsskoles bibliotek (LKBruBib)
 • Fagerli skolebibliotek (LKFagBib)
 • Hedrum ungdomsskole. Biblioteket (LKHedBib)
 • Jordet skolebibliotek (LKJorBib)
 • Kvelde skole. Biblioteket (LKKvlBib)
 • Langestrand skolebibliotek (LKLanBib)
 • Mellomhagen ungdomsskole. Biblioteket (LKMelBib)
 • Mesterfjellet skolebibliotek (LKMstBib)
 • Østre Halsen skolebibliotek (LKOhaBib)
 • Ra ungdomsskolebibliotek (LKRanBib)
 • Sky skolebibliotek (LKSkyBib)
 • Stavern skolebibliotek (LKStaBib)
 • Tjodalyng barneskoles bibliotek (LKTjoBib)
 • Tjodalyng ungdomsskole. Biblioteket (LKTjuBib)
 • Valby skolebibliotek (LKValBib)
 • Å barneskole. Biblioteket (LYAaSk)
 • Årnes barneskole. Biblioteket (LYArSk)
 • Berge barneskole. Biblioteket (LYBeSk)
 • Lyngdal ungdomsskole. Biblioteket (LYBeuSk)
 • Å ungdomsskole. Biblioteket (LYKoSk)
 • Kvås skole (LYKvasSk)
 • KVS Lyngdal (LYKvgSk)
 • Larvik bibliotek (LarBib)
 • Leirfjord bibliotek (LeirBib)
 • LenBib
 • Levanger bibliotek (LevBib)
 • Lillehammer bibliotek (LhmBib)
 • Lier Historielag (LierBib)
 • LierHist
 • Lillås skolebibliotek (LillBib)
 • LkaBib
 • LoLokSk
 • Lødingen bibliotek (LodBib)
 • Løten folkebibliotek (LotBib)
 • Løtenskolene (LotSk)
 • Lund folkebibliotek (LundBib)
 • Lurøy bibliotek (LurBib)
 • Tibi - Biblioteket for tilrettelagt litteratur (LydBib)
 • Lyngdal bibliotek (LyngBib)
 • Lysheim skolebibliotek (LysBib)
 • Åvangen skole (MKAvanSk)
 • Ekholt skole (MKEkhSk)
 • Halmstad skole (MKHalSk)
 • Nøkkeland skole (MKKamSk)
 • Krapfoss skole (MKKrapSk)
 • Larkollen skole (MKLarSk)
 • Moss Voksenopplæring (MKMossVo)
 • Øreåsen skole (MKOreSk)
 • Reier skole (MKReieSk)
 • Vang skole (MKVanSk)
 • Ålesund VGS skolebibliotek (MRAleVgs)
 • Atlanten vgs skolebibliotek (MRAtlVgs)
 • Bokbåten i Møre og Romsdal (MRBaat)
 • Borgund vgs skolebibliotek (MRBorVgs)
 • Fagerlia vgs skolebibliotek (MRFagVgs)
 • Hustadvika vgs skolebibliotek (MRFraVgs)
 • Gjermundnes VGS skolebibliotek (MRGjeVgs)
 • Haram VGS skolebibliotek (MRHarVgs)
 • Herøy VGS, avd Fosnavåg (MRHerVgs)
 • Kristiansund vgs skolebibliotek (MRKriVgs)
 • Molde vgs skolebibliotek (MRMolVgs)
 • Ørsta VGS (MROrsVgs)
 • Rauma VGS skolebibliotek (MRRauVgs)
 • Romsdal vgs skolebibliotek (MRRomVgs)
 • Spjelkavik vgs skolebibliotek (MRSpjVgs)
 • Stranda VGS skolebibliotek (MRStrVgs)
 • Sunndal vgs skolebibliotek (MRSunVgs)
 • Surnadal VGS skolebibliotek (MRSurVgs)
 • Sykkylven VGS skolebibliotek (MRSykVgs)
 • UPA Skolen (MRUPASk)
 • Ulstein VGS skolebibliotek (MRUlsVgs)
 • Volda vidaregåande skule, biblioteket (MRVolVgs)
 • Hommelvik skole. Biblioteket (MVHomSk)
 • Hommelvik ungdomsskole. Biblioteket (MVHouSk)
 • Saksvik skole. Biblioteket (MVSakSk)
 • Sveberg skole. Biblioteket (MVSveSk)
 • Vikhammeraasen grendaskole. Biblioteket (MVVigSk)
 • Vikhammer skole. Biblioteket (MVVikSk)
 • Vikhammer ungdomsskole. Biblioteket (MVViuSk)
 • Madsebakken skolebibliotek (MadsBib)
 • Malvik bibliotek (MalBib)
 • Meløy bibliotek (MelBib)
 • Melløs skole (MellBib)
 • Mjøsmuseet (MjosMus)
 • MlsBib
 • Mo og Jølster skulebibliotek (MoJoVgs)
 • Møre og Romsdal fylkesbibliotek (MoreBib)
 • Mørkvedmarka skole (MorkBib)
 • Moskenes folkebibliotek (MoskBib)
 • Mossebibliotekene (MossBib)
 • Mosterøy skole (MostBib)
 • Ankenes skolebibliotek (NAAnkbSk)
 • Ankenes ungdomsskole. Biblioteket. (NAAnkuSk)
 • Beisfjord skolebibliotek (NABeisSk)
 • Bjerkvik skolebibliotek (NABjeSk)
 • Fagernes skolebibliotek (NAFagSk)
 • Narvik ungdomsskole (NAFraSk)
 • Håkvik skolebibliotek (NAHakSk)
 • Kjøpsvik barne- og ungdomsskole (NAKjopSk)
 • Skistua skole (NASkiSk)
 • Skjomen skolebibliotek (NASkjoSk)
 • Straumsnes skolebibliotek (NAStraSk)
 • Frydenlund skole (NATarSk)
 • Villaveien skolebibliotek (NAVillSk)
 • Naustdal skule (NDNausSk)
 • Åsen skole (NEAsnSk)
 • Eknes ungdomsskole (NEEknSk)
 • Killingrud ungdomsskole (NEKilSk)
 • Krokstad skole (NEKroSk)
 • Mjøndalen skolebibliotek (NEMjoSk)
 • Solberg skole, biblioteket (NESolSk)
 • Steinberg skolebibliotek (NESteSk)
 • Stenseth skole, biblioteket (NEStenSk)
 • Veiavangen ungdomsskole, biblioteket (NEVeiSk)
 • Nordland kunst- og filmfagskole (NFilmSk)
 • NISkoSk
 • NKBerSk
 • Borgheim skolebibliotek (NKBorSk)
 • Brattås skolebibliotek (NKBraSk)
 • Føynland skolebibliotek (NKFoySk)
 • NKHarSk
 • Labakken skole (NKLabSk)
 • Lindhøy skole (NKLinSk)
 • Oserød skol (NKOseSk)
 • Teie skolebibliotek (NKTeiSk)
 • Teigar ungdomsskolebibliotek (NKTgaSk)
 • Tjøme ungdomsskole (NKTjoSk)
 • Torød skolebibliotek (NKTorSk)
 • Veierland skolebibliotek (NKVeiSk)
 • Bruvoll fengselsbibliotek (NOKFbSk)
 • Skolebiblioteket i Mo (NOKMoSk)
 • Skolebibliotek på Sand (NOKSaSk)
 • Gransherad barne- og ungdomsskole (NTGranSk)
 • Høgås skole (NTHoegSk)
 • Heddal ungdomsskole (NTHuskSk)
 • Notodden ungdomsskole (NTNuskSk)
 • Heddal barneskole (NTRygiSk)
 • Sætre skole/Notodden ungdomsskole (NTSSkole)
 • Tinnesmoen skole (NTTinnSk)
 • Tveiten skole (NTveitSk)
 • Eltonåsen skole (NanEltSk)
 • Maura skole (NanMauSk)
 • Preståsen skole, Nannestd (NanPreSk)
 • Nannestad bibliotek (NannBib)
 • Narvik bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik (NarBib)
 • NaromBib
 • Nasjonalbiblioteket Nasjonalt lånekort (NasjBib)
 • Valdresbiblioteka (NaudBib)
 • Norwegian Community School (NcsSk)
 • NeikBib
 • Nes bibliotek (NesBib)
 • Nesna bibliotek (NesnaBib)
 • Nord-Fron bibliotek (NfroBib)
 • Nome bibliotek (NomeBib)
 • Nordskogen skolebibliotek (NordBib)
 • Nordland VGS (NordlVgs)
 • Notodden bibliotek (NotBib)
 • NRK Researchsenteret (NrkBib)
 • NrkMinne
 • NrsBib
 • Aurvoll skole (OKAurSk)
 • Solvang skolebibliotek (OKVidSk)
 • Myre skolebibliotek (ONMyreSk)
 • Kolbu skolebibliotek (OTKolSk)
 • Lena ungdomsskole (OTLenuSk)
 • OTMoenSk
 • Stange skolebibliotek (OTStaSk)
 • Skreia ungdomsskolebibliotek (OTSuSk)
 • Nord-Odal/Sør-Odal bibliotek (OdlBib)
 • Østfold kulturutvikling, Fylkesbiblioteket (OfBib)
 • Øksnes folkebibliotek (OksnBib)
 • Orerønningen skolebibliotek (OreBib)
 • OrskoBib
 • Østfoldmuseene Halden historiske samlinger (OstMus)
 • Østre Toten folkebibliotek (OtotBib)
 • Vikevåg skule (OvikBib)
 • Skulane i Øygarden (Fjell, Øygarden, Sund) (OygSk)
 • Øyer folkebibliotek (OyrBib)
 • Øyer ungdomsskole (OyruBib)
 • Øystre Slidre bibl. (OysliBib)
 • PopBib
 • Porsgrunn bibliotek (PorsBib)
 • Karlshus skole (RADKarSk)
 • Råde ungdomsskole (RADRuSk)
 • Spetalen skole (RADSpeSk)
 • Benterud skole, Ringerike (RIBenSk)
 • Furnes ungdomsskole (RIFurnSk)
 • Kirkekretsen skole (RIKrkrSk)
 • Moelv ungdomsskole (RIMlvuSk)
 • Ullerål skole, Ringerike (RIUllSk)
 • RKBib
 • Kirkevoll skolebibliotek (RKKirkSk)
 • Ramnes skolebibliotek (RKRamnSk)
 • Røråstoppen skolebibliotek (RKRoraSk)
 • Solerød oppvekstsenter. Biblioteket (RKSolSk)
 • Åfarnes skulebibliotek (RMAfarSk)
 • Åndalsnes ungdomsskole. Biblioteket (RMAndSk)
 • Isfjorden skole (RMIsfjSk)
 • Måndalen skule (RMManSk)
 • Åkrehamn videregående skole (ROAkrVgs)
 • Bergeland videregående skole (ROBerVgs)
 • Bryne vidaregåande skule (ROBryVgs)
 • Dalane videregående skole (RODalVgs)
 • Gand videregående skole (ROGanVgs)
 • Godalen videregående skole (ROGodVgs)
 • Haugaland videregående skole (ROHauVgs)
 • Hetland Videregående skole (ROHetVgs)
 • Hollenderhaugen skolesenter (ROHolVgs)
 • Jåttå videregående skole (ROJatVgs)
 • Frydenlund skolebibliotek (ROKFrySk)
 • Karmsund videregående skole (ROKarVgs)
 • Kopervik videregåene skole (ROKopVgs)
 • Møllehagen videregående skole (ROMolVgs)
 • Øksnevad videregående skole (ROOksVgs)
 • Ølen vidaregåande skule (ROOleVgs)
 • Randaberg videregående skole (RORanVgs)
 • Sandnes videregående skole (ROSanVgs)
 • Sauda videregående skole (ROSauVgs)
 • Skeisvang videregående skole (ROSkeVgs)
 • Sola videregående skole (ROSolVgs)
 • Stavanger offshore tekniske skole (ROSotVgs)
 • Stavanger katedralskole (ROStKVgs)
 • St. Olav videregående skole (ROStOVgs)
 • St. Svithun videregående skole (ROStSVgs)
 • Strand videregående skole (ROStrVgs)
 • Vågen videregående skole (ROVagVgs)
 • Vardafjell videregående skole (ROVarVgs)
 • Midtbygda skole (RYMidtSk)
 • Nærsnes barneskole (RYNAerSk)
 • Røyken ungdomsskole (RYRoyuSk)
 • Sætre skole (RYSatrSk)
 • Slemmestad barneskole (RYSlemSk)
 • Slemmestad U.skole (RYSleuSk)
 • Spikkestad barneskole (RYSpiSk)
 • Spikkestad ungdomsskole (RYSpiuSk)
 • Sydskogen skole (RYSydsSk)
 • Torvbråten skole (RYTorvSk)
 • Råde bibliotek (RadeBib)
 • Blystadlia skole (RalBlySk)
 • Nordby skole (RalNorSk)
 • Rud skole (RalRudSk)
 • Smestad skole (RalSmeSk)
 • Ramberg skolebibliotek (RamBib)
 • Ranvik ungdomsskole (RanBib)
 • Rana bibliotek (RanaBib)
 • Skolene i Rana (RanaSk)
 • Randaberg folkebibliotek (RandaBib)
 • NRK Platearkivet (Rapl)
 • Rapp
 • Raty
 • Rennesøy skule (RbuBib)
 • Rendalen bibliotek (RendBib)
 • Revetal ungdomsskole (RevBib)
 • Refsnes skole, Biblioteket (RfsBib)
 • Brøttum skole, Ringsaker (RiBrotSk)
 • Brumunddal ungdomsskole (RiBruSk)
 • Fagerlund skole (RiFagSk)
 • Åsen skole (tidl. Fagernes skole) (RiFagerSk)
 • Fossen skolebibliotek (RiFosSk)
 • Gaupen skolebibliotek (RiGauSk)
 • Hempa skolebibliotek (RiHemSk)
 • Moelv skolebibliotek (RiKilSk)
 • Kirkenær skolebibliotek (RiKirSk)
 • Kylstad skolebibliotek (RiKylSk)
 • Lismarka skolebibliotek (RiLisSk)
 • Mørkved skole (RiMorSk)
 • Nes ungdomsskole. Skolebiblioteket (RiNesSk)
 • Nes barneskole (RiNesbSk)
 • Stavsberg skolebibliotek (RiStbSk)
 • Ringebu folkebibliotek (RingBib)
 • Ringerike bibliotek (RirikBib)
 • Ringerike fengselsbibliotek (RirikFng)
 • Risør bibliotek (RisBib)
 • Risør barneskole. Biblioteket (RisbBib)
 • Risør ungdomsskole. Biblioteket. (RisuBib)
 • Rjukan bibliotek (RjuBib)
 • Rauma bibliotek (RmaBib)
 • Rødøy folkebibliotek (RodBib)
 • Rollag bibliotek (RolBib)
 • Rork
 • Røst folkebibliotek (RostBib)
 • RoyBib
 • Ringsaker bibliotek (RskrBib)
 • Ryfylkebiblioteket (RyfylBib)
 • Aspervika skole (SAAspSk)
 • Austrått skole (SAAusSk)
 • Bogafjell skole (SABogSk)
 • Bogafjell ungdomsskole (SABogUSk)
 • Buggeland skole (SABugSk)
 • FBU (SAFbuSk)
 • Figgjo skole (SAFigSk)
 • Forsand skule (SAForSk)
 • Ganddal skole (SAGanSk)
 • Giske ungdomsskole (SAGisSk)
 • Hana skole (SAHanSk)
 • Høle barne- og ungdomsskule (SAHolSk)
 • Hommersåk skole (SAHomSk)
 • Høyland ungdomsskole (SAHoySk)
 • Iglemyr skole (SAIglSk)
 • Kleivane skole (SAKleiSk)
 • Kyrkjevollen skole (SAKyrSk)
 • Lurahammaren ungdomsskole (SALhaSk)
 • Lundehaugen ungdomsskole (SALunSk)
 • Lura skole (SALurSk)
 • Malmheim skole (SAMalSk)
 • Maudland skole (SAMauSk)
 • Øygard ungdomsskole (SAOygSk)
 • Porsholen skole (SAPorSk)
 • Riska ungdomsskole (SARisSk)
 • Sandved skole (SASanSk)
 • Skeiane ungdomsskole (SASkeSk)
 • Sandnes Læringssenter (SASlaSk)
 • Smeaheia skole (SASmeSk)
 • Sørbø skole (SASorSk)
 • Stangeland skole (SAStaSk)
 • Sviland skole (SASviSk)
 • Trones skole og ressurssenter (SATroSk)
 • Austarheim skule (SDAustSk)
 • Fløgstad skule (SDFlogSk)
 • Risvoll skule (SDRisvSk)
 • Strand skolebibliotek (SDStrnSk)
 • Strand Utstyrslager (SDUtstyr)
 • SEAtnaSk
 • Koppang skole (SEKoppSk)
 • Opphus skole (SEOppSk)
 • Sollia barne og ungdomsskole (SESollSk)
 • Stor-Elvdal U.skole (SESuSk)
 • SGLangSk
 • SGLundSk
 • SGNygSk
 • SGTangSk
 • SGTinnSk
 • Åfoss skolebibliotek (SKAafoSk)
 • Åsenhagen skolebibliotek (SKAaseSk)
 • Asak skolebibliotek (SKAsaSk)
 • Brånås skolebibliotek (SKBraSk)
 • Buer skole (SKBuerSk)
 • Gjellerås skolebibliotek (SKGjeSk)
 • Gjerpen barneskole. Biblioteket (SKGjebSk)
 • OKS Friskolen (SKGrosSk)
 • Sophie Radich skole (SKKjeSk)
 • Kjeller skolebibliotek (SKKjelSk)
 • Kjørbekkhøgda skolebibliotek (SKKjorSk)
 • Lunde skolebibliotek (SKLundSk)
 • Mæla ungdomsskole (SKMalaSk)
 • Moflata skole (SKMofSk)
 • Sagdalen skolebibliotek (SKSagdSk)
 • Lillestrøm voksenopplæringssenter (SKSageSk)
 • Skjetten skolebibliotek (SKSkjSk)
 • SKSkoSk
 • Skotfoss skolebibliotek (SKSkotSk)
 • Bråtejordet skole (SKStalSk)
 • Stav skolebibliotek (SKStavSk)
 • Sten-Tærud skolebibliotek (SKStenSk)
 • Stigeråsen skole (SKStroSk)
 • Tæruddalen skolebibliotek (SKTarSk)
 • Vardeåsen skolebibliotek (SKVarSk)
 • Venstøp skolebibliotek (SKVenSk)
 • Vigernes skolebibliotek (SKVigSk)
 • Skien kommunale voksenopplæring (SKVoksSk)
 • Volla skolebibliotek (SKVolSk)
 • Dysjaland skule (SODysSk)
 • Fjuk skole (SOFjukSk)
 • Frogner skole (SOFroSk)
 • Grannes skole (SOGraSk)
 • Håland skole (SOHaaSk)
 • Haga skole (SOHagSk)
 • Blaker skole (SOHauSk)
 • Glommasvingen skole (SOKKorSk)
 • Kjerrberget ungdomsskole (SOKjeUSk)
 • Melvold ungdomsskole (SOMelSk)
 • Røyneberg skole (SORoySk)
 • Sande skole (SOSanSk)
 • Skadberg skole (SOSkaSk)
 • Sola ungdomsskole (SOSoUSk)
 • Sola skole (SOSolSk)
 • Sørum skole (SOSorSk)
 • Sørumsand skole (SOSoruSk)
 • Storevarden skole (SOStoSk)
 • Tananger ungdomsskole (SOTaUSk)
 • Vesterskaun skole (SOVestSk)
 • Auglend skole (STAugSk)
 • Austbø skole (STAusSk)
 • Beitstad skole (STBeitSk)
 • Buøy skole (STBuoSk)
 • Stavanger byarkiv (STByaSk)
 • Byafossen skole (STByafSk)
 • Byfjord skole (STByfSk)
 • Eiganes skole (STEgaSk)
 • Egge barneskole (STEggeSk)
 • Egge U.skole (STEgguSk)
 • Finnøyskolene (STFinnSk)
 • Gausel skole (STGauSk)
 • Godeset skole (STGodSk)
 • Gosen ungdomsskole (STGosSk)
 • Gautesete skole (STGtsSk)
 • Hafrsfjord skole (STHafSk)
 • Hinna skole (STHinSk)
 • Hundvåg skole (STHunSk)
 • Hystad skule (STHysSk)
 • Jåtten skole (STJatSk)
 • Johannes læringssenter (STJohSk)
 • Steinkjer ungdomsskole. Biblioteket (STKSusSk)
 • Kampen skole (STKamSk)
 • Kannik skoles bibliotek (STKanSk)
 • Kvaleberg skole (STKbgSk)
 • Kristianslyst skole (STKriSk)
 • Kvam skole (STKvamSk)
 • Kvernevik skole (STKveSk)
 • Langeland skule (STLanSk)
 • Lassa skole (STLasSk)
 • Leirvik skule (STLeiSk)
 • Lenden skole og ressurssenter (STLenSk)
 • Litlabø skule (STLitSk)
 • Lø skole (STLoSk)
 • Lunde skole (STLunSk)
 • Madlamark skole (STMamSk)
 • Mære skolebibliotek (STMarSk)
 • Madlavoll skole (STMavSk)
 • Nylund skole (STNylSk)
 • Nysæter ungdomsskule (STNysuSk)
 • Revheim ungdomsskole (STRevSk)
 • Roaldsøy skole (STRoaSk)
 • Rommetveit skule (STRomSk)
 • Sagvåg skule (STSagSk)
 • Steinkjer barneskole (STSbsSk)
 • Skeie skole (STSkeSk)
 • Stord ungdomsskule (STStouSk)
 • Storhaug skole (STStrSk)
 • Sunde skole (STSunSk)
 • St. Svithun skole (STSviSk)
 • Tastarustå skole (STTarSk)
 • Tasta skoles bibliotek (STTasSk)
 • Tastaveden skole (STTavSk)
 • Teinå skoles bibliotek (STTeiSk)
 • Tjensvoll skole (STTjeSk)
 • Tjødnalio skule (STTjoSk)
 • Ullandhaug skole (STUllSk)
 • Våland skoles bibliotek (STVaaSk)
 • Vardenes skole (STVarSk)
 • Vassøy skole (STVasSk)
 • Vaulen skole (STVauSk)
 • Steinkjer voksenopplæring (STVokSk)
 • Auklandshamn skule, Sveio (SVAukSk)
 • Førde skule, Sveio (SVForSk)
 • Sveio b-og u-skule, Sveio (SVSveiSk)
 • Valestrand skule, Sveio (SVValSk)
 • Vikse skule,Sveio (SVVikSk)
 • Saltdal bibliotek (SaltBib)
 • Sandnes bibliotek (SandBib)
 • Sør-Aurdal folkebibliotek (SaurBib)
 • SdaBib
 • Sogndal bibliotek (SdalBib)
 • Sauda ungdomsskule (SdauBib)
 • Sel bibliotek (SelBib)
 • Andebu skole (SfAbuSk)
 • Andebu ungdomsskole (SfAndSk)
 • Store Bergan skolebibliotek (SfBerSk)
 • Breidablikk U.skole (SfBreiSk)
 • Bugården ungdomsskole. (SfBuguSk)
 • Byskolen skolebibliotek (SfBySk)
 • Fevang skolebibliotek (SfFevSk)
 • Framnes skolebibliotek (SfFramSk)
 • Gokstad skole. Biblioteket (SfGokSk)
 • Haukerød skolebibliotek (SfHaukSk)
 • Helgerød skolebibliotek (SfHelgSk)
 • SfKomSk
 • Melsom skole (SfMelSk)
 • Mosserød skolebibliotek (SfMosSk)
 • Ormestad skolebibliotek (SfOrmSk)
 • Sande skolebibliotek (SfSandSk)
 • Unneberg skolebibliotek (SfUnnSk)
 • Sandefjord voksenopplæring (SfVOppSk)
 • Vennerød skole (SfVenSk)
 • Vesterøy skolebibliotek (SfVestSk)
 • Virik skolebibliotek (SfViriSk)
 • Sandefjordbibliotekene (SfjBib)
 • SfjvBib
 • SftBib
 • Grov skole (SkGrovSk)
 • Skånland skolebibliotek (SkSkanSk)
 • Tjeldsund folkebibliotek (SkanBib)
 • Skauen skole (SkauenSk)
 • SkjBib
 • Skien bibliotek (SknBib)
 • Skiptvet bibliotek (SktvBib)
 • Søndeled skolebibliotek (SledBib)
 • Biblioteka i Sunnfjord (SofjBib)
 • Sokndal folkebibliotek (SoknBib)
 • Sortland bibliotek (SortBib)
 • Pedagogisk senter Skien (SpedBib)
 • Sølvberget bibliotek og kulturhus (StavBib)
 • Steigen folkebibliotek (SteigBib)
 • Steigenskolen (SteigSk)
 • StgBib
 • Steinkjer bibliotek (StkjBib)
 • Stor-Elvdal bibliotek (StldBib)
 • Straumen skule (StmBib)
 • Stange bibliotek (StngBib)
 • Ilseng fengsel, Stange (StngFng)
 • Stangeskolene (StngSk)
 • Stord folkebibliotek (StrdBib)
 • StvgBib
 • SulBib
 • SvarBib
 • Sveio folkebibliotek (SveiBib)
 • SvkBib
 • Svelvik ungdomsskole (SvkuBib)
 • Saltvern skole. Biblioteket (SvuBib)
 • Barkåker skolebibliotek (TBBarSk)
 • Byskogen skole (TBBysSk)
 • Eik skolebibliotek (TBEikSk)
 • Hogsnes skolebibliotek (TBHogSk)
 • Husøy skolebibliotek (TBHusoSk)
 • Husvik skolebibliotek (TBHusvSk)
 • Kongseik ungdomsskole (TBKjelSk)
 • TBKlokSk
 • Tønsberg Læringssenter (TBLarSk)
 • Presterød skolebibliotek (TBPreSk)
 • Presterød ungdomsskole (TBPreuSk)
 • Ringshaug skolebibliotek (TBRingSk)
 • Ringshaug ungdomsskole. Biblioteket (TBRinguSk)
 • Sandeåsen skolebibliotek (TBSanSk)
 • Sem skolebibliotek (TBSemSk)
 • Træleborg skolebibliotek (TBTrbSk)
 • Vear skole (TBVeaSk)
 • Volden skolebibliotek (TBVolSk)
 • Vardheia ungdomsskule (TIVaruSk)
 • Kongsvik skole (TJKongSk)
 • Åsheim barneskoles bibliotek (TKAshBSk)
 • Åsheim ungdomsskolebibliotek (TKAshUSk)
 • Åsvang skolebibliotek (TKAsvaSk)
 • Åsveien skolebibliotek (TKAsveSk)
 • Berg skolebibliotek (TKBergSk)
 • Bispehaugen skolebibliotek (TKBispSk)
 • Blussuvoll skolebibliotek (TKBlusSk)
 • Bratsberg skolebibliotek (TKBratSk)
 • Breidablikk skolebibliotek (TKBreiSk)
 • Brundalen skolebibliotek (TKBrunSk)
 • Byåsen skolebibliotek (TKByasSk)
 • Charlottenlund skolebibliotek (TKChaBSk)
 • Charlottenlund ungdomsskole (TKChaUSk)
 • Dalgård skolebibliotek (TKDalgSk)
 • Eberg skolebibliotek (TKEbrgSk)
 • Flatåsen skolebibliotek (TKFlatSk)
 • TKFuruSk
 • Hårstad skolebibliotek (TKHaarSk)
 • Hallset skolebibliotek (TKHallSk)
 • Hoeggen skolebibliotek (TKHoegSk)
 • Huseby ungdomsskole (TKHuseSk)
 • Ila skolebibliotek (TKIlaSk)
 • Hansbakken skolebibliotek (TKKalvSk)
 • Kattem skolebibliotek (TKKattSk)
 • Klæbu ungdomsskole (TKKlaSk)
 • Kolstad skolebibliotek (TKKolsSk)
 • Lade skolebibliotek (TKLadeSk)
 • Lilleby skolebibliotek (TKLillSk)
 • Markaplassen skolebibliotek (TKMarkSk)
 • Trondheim kommunale kulturskole (TKK) (TKMuSk)
 • Nardo skolebibliotek (TKNardSk)
 • Nidarvoll skolebibliotek (TKNidaSk)
 • TKNideSk
 • Nyborg skolebibliotek (TKNybgSk)
 • Nypvang skolebibliotek (TKNypvSk)
 • Okstad skolebibliotek (TKOkstSk)
 • Ranheim skolebibliotek (TKRanhSk)
 • Romolslia skolebibliotek (TKRomoSk)
 • Rosten skolebibliotek (TKRostSk)
 • Rosenborg skolebibliotek (TKRsbgSk)
 • Rye skolebibliotek (TKRyeSk)
 • Huseby barneskole (TKSaupSk)
 • Trondheim voksenopplæring - Trovo (TKSevoSk)
 • Singsaker skolebibliotek (TKSingSk)
 • Sjetne skolebibliotek (TKSjtnSk)
 • Selsbakk skolebibliotek (TKSlsbSk)
 • Solbakken skolebibliotek (TKSolbSk)
 • Sørborgen skole, Trondheim (TKSorSk)
 • Lianvatnet skole (TKSpesSk)
 • Spongdal skolebibliotek (TKSpgdSk)
 • Stabbursmoen skolebibliotek (TKStabSk)
 • Stavset skolebibliotek (TKStavSk)
 • Steindal skolebibliotek (TKStndSk)
 • Strindheim skolebibliotek (TKStriSk)
 • Sunnland skolebibliotek (TKSunlSk)
 • Sverresborg skolebibliotek (TKSvsbSk)
 • Tanem Oppvekstsenter, Trondheim (TKTanSk)
 • Tonstad skolebibliotek (TKTnstSk)
 • Ugla skolebibliotek (TKUglaSk)
 • Utleira skolebibliotek (TKUtlrSk)
 • Vikasen skole (TKVkasSk)
 • Tromsø fengsel (TRFngBib)
 • Trondjord skole (TRTronSk)
 • Frakkagjerd barneskole (TYFrkSk)
 • Nedstrand barne- og u.skole (TYNedsSk)
 • Tønsberg og Færder bibliotek (TbgBib)
 • Tysværvåg barne- og ungdomsskole (TbuBib)
 • Tangen skole (TgnBib)
 • Trondheim Int. School (This)
 • Tinging (TingBib)
 • TjomeBib
 • Tømmerås skole (TmrBib)
 • Tysvær opplæringssenter (TpedBib)
 • Træna bibliotek (TraBib)
 • TrdBib
 • Trondheim folkebibliotek (TrhBib1)
 • Tromsø bibliotek og byarkiv (TrmsBib)
 • Trysil folkebibliotek (TryBib)
 • Tverlandet skole. Biblioteket (TverBib)
 • Tyrielden Eidskog bibliotek (TyrEiBib)
 • Tysvær bibliotek (TysvBib)
 • Allergot ungdomsskole (UKAlleSk)
 • Bakke skole (UKBakkSk)
 • Borgen skole (UKBorgSk)
 • Døli skolebibliotek (UKDoliSk)
 • Gystadmarka skole (UKGysSk)
 • Gystadmarka ungdomsskole (UKGysuSk)
 • Hovin skolebibliotek (UKHovSk)
 • Jessheim skole (UKJessSk)
 • Mogreina skolebibliotek (UKMogSk)
 • Nordkisa skole (UKNokiSk)
 • Nordby ungdomsskole (UKNordSk)
 • Skogmo skole (UKSkogSk)
 • Vesong ungdomsskole (UKVesoSk)
 • Ullersmo fengselsbibliotek (ULFngBib)
 • Ullensaker bibliotek (UllBib)
 • Utsira bibliotek (UtsBib)
 • Vadsø fengsel (VAFngBib)
 • Vestfoldarkivet (VFKArkiv)
 • Sandeid skulebibliotek (VIImBib)
 • Skjold skulebibliotek (VISkBib)
 • Vats skulebibliotek (VIVaBib)
 • Vågen skule (VIVageSk)
 • Vik skule og barnehage (VIVikSk)
 • Garnes oppvekstsenter (VKGarSk)
 • Ørmelen skole (VKOrmSk)
 • Stiklestad skole (VKStiSk)
 • Verdal fengsel (VKVerFng)
 • Verdalsøra u/b skole (VKVeruSk)
 • Vinne skole (VKVinSk)
 • Vuku oppvekstsenter (VKVukuSk)
 • Voss ungdomsskole. Biblioteket (VOKuSk)
 • Bøverbru skolebibliotek (VTBovSk)
 • Korta skolebibliotek (VTKorSk)
 • Raufoss skolebibliotek (VTRaubSk)
 • Reinsvoll skolebibliotek (VTReibSk)
 • Vestre Toten ungdomsskole (VTReiuSk)
 • Thune skolebibliotek (VTThuSk)
 • Ballstad skolebibliotek (VVSkoSk)
 • VaagBib
 • Vadsø bibliotek og Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø (VadBib)
 • Valdresmusea (ValdrMus)
 • Værøy folkebibliotek (VarBib)
 • Varden ungdomsskole (VardBib)
 • VefoBib
 • Verdal bibliotek (VerBib)
 • Vefsn bibliotek (VfsnBib)
 • VigeMus
 • Biblioteka i Vindafjord og Etne (VindBib)
 • Vestre Jakobselv skolebibliotek (VjeBib)
 • Våler folkebibliotek (VlrBib)
 • VlruBib
 • Vang folkebibliotek (VngBib)
 • Vang barne- og ungdomsskule (VngVanSk)
 • Voss bibliotek (VosBib)
 • Verket skole (VrkBib)
 • Vestre Toten folkebibliotek (Fyrverkeriet) (VtotBib)
 • Vadsø Ungdomsskole (VuskBib)
 • Meieriet bibliotek (VvoyBib)
 • Wang Vgs. bibliotek (WangVgSk)
 • Deichmanske bibliotek (carl)
 • Høyskolen i Oslo/Avdeling for estetiske fag (estbib) (tidligere kunde)
 • Gokstad kystlag. Motorsamlingen (gkl)

Generert 24/05/2024 kl. 00:33:37


Mer om Bibliotek-Systemer As© Et produkt fra Bibliotek-Systemer As