Samlet utlånsaktivitet på BIBLIOFIL-bibliotek

Hver dag samles det inn data fra alle BIBLIOFIL-bibliotek som bruker utlånsmodulen. Nedenfor følger en oversikt over antall utlån pr. måned. Oversikten nedenfor inneholder data som er registrert tom. 24/07/2021 kl. 01:00

Vær oppmerksom på at denne oversikten inneholder antall utlån pr. måned som er foretatt med BIBLIOFIL. Antallet bibliotek som benytter utlånsmodulen er økende. Dette vil følgelig ikke være noe generelt uttrykk for antall utlån i norske bibliotek.

Det er laget en egen statistikk som inneholder bare de bibliotekene som har brukt utlånsmodulen fra og med Januar 1996. Denne statistikken vil være et bedre uttrykk for den generelle utlånsaktisiviteten i norske bibliotek


Sammenligning av alle fra og med 1996 (graf siste 5 år)

Måned19961997Endring
1996-
1997
1998Endring
1997-
1998
Januar 1,173,316  1,288,256 9.80 % 1,345,970 4.48 %
Februar 1,130,424  1,145,255 1.31 % 1,202,763 5.02 %
Mars 1,218,366  1,103,279 -9.45 % 1,307,974 18.55 %
April 1,031,363  1,227,617 19.03 % 1,139,618 -7.17 %
Mai 943,038  998,060 5.83 % 944,824 -5.33 %
Juni 856,391  889,959 3.92 % 951,270 6.89 %
Juli 834,621  797,998 -4.39 % 871,137 9.17 %
August 912,176  898,033 -1.55 % 1,056,144 17.61 %
September 1,121,635  1,195,900 6.62 % 1,328,422 11.08 %
Oktober 1,297,075  1,304,028 0.54 % 1,368,414 4.94 %
November 1,192,576  1,186,777 -0.49 % 1,273,748 7.33 %
Desember 801,471  863,180 7.70 % 943,557 9.31 %
Totalt 12,512,452  12,898,342 3.08 % 13,733,841 6.48 %
 
Måned1999Endring
1998-
1999
2000Endring
1999-
2000
2001Endring
2000-
2001
Januar 1,339,224 -0.50 % 1,504,347 12.33 % 1,629,805 8.34 %
Februar 1,278,952 6.33 % 1,538,865 20.32 % 1,418,736 -7.81 %
Mars 1,529,484 16.94 % 1,578,886 3.23 % 1,573,570 -0.34 %
April 1,177,528 3.33 % 1,244,356 5.68 % 1,335,972 7.36 %
Mai 1,035,512 9.60 % 1,242,252 19.97 % 1,218,807 -1.89 %
Juni 1,100,340 15.67 % 1,116,096 1.43 % 1,102,586 -1.21 %
Juli 900,280 3.35 % 954,718 6.05 % 992,914 4.00 %
August 1,132,778 7.26 % 1,286,582 13.58 % 1,311,989 1.97 %
September 1,442,534 8.59 % 1,426,860 -1.09 % 1,433,182 0.44 %
Oktober 1,470,260 7.44 % 1,587,702 7.99 % 1,665,434 4.90 %
November 1,516,943 19.09 % 1,586,851 4.61 % 1,581,792 -0.32 %
Desember 1,039,389 10.16 % 1,066,389 2.60 % 1,034,160 -3.02 %
Totalt 14,963,224 8.95 % 16,133,904 7.82 % 16,298,947 1.02 %
 
Måned2002Endring
2001-
2002
2003Endring
2002-
2003
2004Endring
2003-
2004
Januar 1,708,023 4.80 % 1,737,467 1.72 % 1,711,480 -1.50 %
Februar 1,526,070 7.57 % 1,531,984 0.39 % 1,612,495 5.26 %
Mars 1,451,650 -7.75 % 1,681,361 15.82 % 1,878,520 11.73 %
April 1,547,925 15.87 % 1,467,562 -5.19 % 1,549,508 5.58 %
Mai 1,217,397 -0.12 % 1,399,319 14.94 % 1,305,078 -6.73 %
Juni 1,158,533 5.07 % 1,223,752 5.63 % 1,400,192 14.42 %
Juli 1,137,408 14.55 % 1,088,434 -4.31 % 1,095,538 0.65 %
August 1,305,823 -0.47 % 1,386,305 6.16 % 1,508,969 8.85 %
September 1,564,225 9.14 % 1,684,524 7.69 % 1,856,306 10.20 %
Oktober 1,742,661 4.64 % 1,801,257 3.36 % 1,868,339 3.72 %
November 1,641,345 3.76 % 1,660,995 1.20 % 1,957,187 17.83 %
Desember 1,125,711 8.85 % 1,210,591 7.54 % 1,451,396 19.89 %
Totalt 17,126,771 5.08 % 17,873,551 4.36 % 19,195,008 7.39 %
 
Måned2005Endring
2004-
2005
2006Endring
2005-
2006
2007Endring
2006-
2007
Januar 1,951,038 14.00 % 1,928,883 -1.14 % 1,955,202 1.36 %
Februar 1,738,508 7.81 % 1,686,007 -3.02 % 1,710,541 1.46 %
Mars 1,802,715 -4.04 % 1,951,707 8.26 % 1,974,228 1.15 %
April 1,777,869 14.74 % 1,597,314 -10.16 % 1,546,370 -3.19 %
Mai 1,517,805 16.30 % 1,525,700 0.52 % 1,559,383 2.21 %
Juni 1,364,120 -2.58 % 1,311,649 -3.85 % 1,348,665 2.82 %
Juli 1,046,151 -4.51 % 1,040,387 -0.55 % 1,205,109 15.83 %
August 1,644,054 8.95 % 1,656,722 0.77 % 1,718,771 3.75 %
September 1,888,623 1.74 % 1,895,844 0.38 % 1,922,855 1.42 %
Oktober 1,931,406 3.38 % 1,990,559 3.06 % 2,114,906 6.25 %
November 1,998,776 2.12 % 1,990,593 -0.41 % 1,998,373 0.39 %
Desember 1,360,365 -6.27 % 1,335,578 -1.82 % 1,304,531 -2.32 %
Totalt 20,021,430 4.31 % 19,910,943 -0.55 % 20,358,934 2.25 %
 
Måned2008Endring
2007-
2008
2009Endring
2008-
2009
2010Endring
2009-
2010
Januar 2,104,910 7.66 % 2,083,632 -1.01 % 2,036,838 -2.25 %
Februar 1,900,738 11.12 % 1,881,217 -1.03 % 1,916,158 1.86 %
Mars 1,798,994 -8.88 % 2,170,940 20.68 % 2,289,751 5.47 %
April 1,952,026 26.23 % 1,847,876 -5.34 % 1,838,344 -0.52 %
Mai 1,533,424 -1.66 % 1,657,463 8.09 % 1,600,863 -3.41 %
Juni 1,433,491 6.29 % 1,529,407 6.69 % 1,544,661 1.00 %
Juli 1,229,362 2.01 % 1,371,308 11.55 % 1,291,746 -5.80 %
August 1,877,113 9.21 % 2,105,963 12.19 % 2,271,757 7.87 %
September 2,038,961 6.04 % 2,101,567 3.07 % 2,151,100 2.36 %
Oktober 2,205,952 4.30 % 2,156,380 -2.25 % 2,101,152 -2.56 %
November 2,108,157 5.49 % 2,124,730 0.79 % 2,181,745 2.68 %
Desember 1,457,957 11.76 % 1,505,549 3.26 % 1,559,010 3.55 %
Totalt 21,641,085 6.30 % 22,536,032 4.14 % 22,783,125 1.10 %
 
Måned2011Endring
2010-
2011
2012Endring
2011-
2012
2013Endring
2012-
2013
Januar 2,197,502 7.89 % 2,253,669 2.56 % 2,360,286 4.73 %
Februar 2,001,184 4.44 % 2,113,807 5.63 % 2,003,401 -5.22 %
Mars 2,273,745 -0.70 % 2,313,563 1.75 % 2,040,469 -11.80 %
April 1,817,351 -1.14 % 1,831,302 0.77 % 2,251,985 22.97 %
Mai 1,911,313 19.39 % 1,784,562 -6.63 % 1,840,791 3.15 %
Juni 1,590,723 2.98 % 1,687,314 6.07 % 1,680,493 -0.40 %
Juli 1,282,101 -0.75 % 1,445,414 12.74 % 1,530,999 5.92 %
August 2,283,673 0.52 % 2,484,646 8.80 % 2,686,542 8.13 %
September 2,084,373 -3.10 % 2,107,646 1.12 % 2,165,467 2.74 %
Oktober 2,112,396 0.54 % 2,283,001 8.08 % 2,324,987 1.84 %
November 2,199,756 0.83 % 2,248,369 2.21 % 2,262,988 0.65 %
Desember 1,588,543 1.89 % 1,467,397 -7.63 % 1,618,959 10.33 %
Totalt 23,342,660 2.46 % 24,020,690 2.90 % 24,767,367 3.11 %
 
Måned2014Endring
2013-
2014
2015Endring
2014-
2015
2016Endring
2015-
2016
Januar 2,343,406 -0.72 % 2,292,575 -2.17 % 2,122,058 -7.44 %
Februar 2,062,115 2.93 % 2,041,961 -0.98 % 2,114,429 3.55 %
Mars 2,279,304 11.70 % 2,343,343 2.81 % 2,093,091 -10.68 %
April 1,972,184 -12.42 % 1,897,340 -3.79 % 2,132,260 12.38 %
Mai 1,784,748 -3.04 % 1,747,723 -2.07 % 1,771,919 1.38 %
Juni 1,668,435 -0.72 % 1,768,189 5.98 % 1,839,691 4.04 %
Juli 1,425,402 -6.90 % 1,511,585 6.05 % 1,485,309 -1.74 %
August 2,633,513 -1.97 % 2,722,527 3.38 % 2,803,475 2.97 %
September 2,331,710 7.68 % 2,194,000 -5.91 % 2,095,257 -4.50 %
Oktober 2,285,168 -1.71 % 2,218,919 -2.90 % 1,741,171 -21.53 %
November 2,203,642 -2.62 % 2,160,548 -1.96 % 1,756,827 -18.69 %
Desember 1,683,173 3.97 % 1,640,526 -2.53 % 1,265,220 -22.88 %
Totalt 24,672,800 -0.38 % 24,539,236 -0.54 % 23,220,707 -5.37 %
 
Måned2017Endring
2016-
2017
2018Endring
2017-
2018
2019Endring
2018-
2019
Januar 1,843,189 -13.14 % 1,748,045 -5.16 % 1,896,191 8.47 %
Februar 1,555,466 -26.44 % 1,460,614 -6.10 % 1,566,712 7.26 %
Mars 1,792,532 -14.36 % 1,539,251 -14.13 % 1,772,266 15.14 %
April 1,479,446 -30.62 % 1,587,106 7.28 % 1,542,875 -2.79 %
Mai 1,442,087 -18.61 % 1,270,093 -11.93 % 1,516,970 19.44 %
Juni 1,324,260 -28.02 % 1,319,562 -0.35 % 1,380,611 4.63 %
Juli 1,130,216 -23.91 % 1,081,145 -4.34 % 1,253,701 15.96 %
August 2,327,556 -16.98 % 2,293,040 -1.48 % 2,402,689 4.78 %
September 1,720,109 -17.90 % 1,706,553 -0.79 % 1,804,891 5.76 %
Oktober 1,714,310 -1.54 % 1,793,872 4.64 % 1,926,553 7.40 %
November 1,749,543 -0.41 % 1,773,861 1.39 % 1,802,928 1.64 %
Desember 1,183,671 -6.45 % 1,208,745 2.12 % 1,220,333 0.96 %
Totalt 19,262,385 -17.05 % 18,781,887 -2.49 % 20,086,720 6.95 %
 
Måned2020Endring
2019-
2020
2021Endring
2020-
2021
Januar 1,890,742 -0.29 % 1,627,955 -13.90 %
Februar 1,654,480 5.60 % 1,577,982 -4.62 %
Mars 960,310 -45.81 % 1,497,129 55.90 %
April 344,870 -77.65 % 1,342,474 289.27 %
Mai 596,636 -60.67 % 1,286,721 115.66 %
Juni 1,104,889 -19.97 % 1,444,208 30.71 %
Juli 1,104,143 -11.93 % 901,195 -18.38 %
August 2,077,574 -13.53 % 0  
September 1,673,840 -7.26 % 0  
Oktober 1,681,166 -12.74 % 0  
November 1,681,094 -6.76 % 0  
Desember 1,311,660 7.48 % 0  
Totalt 16,081,404 -19.94 % 9,677,664 -39.82 %
 

Totalt antall utlån med BIBLIOFIL siden 1/1/1996: 496,441,109

Tall i gul farge angir måned med påske. Dette vil kunne påvirke antall utlån betydelig.

Tall i rød farge angir innværende måned og betyr at tallene ikke er fullstendige


Antall utsendte purrebrev pr. år

ÅrBrev via postenBrev via epost
1996 662522 0
1997(23.7%) 819358 0
1998(5.8%) 866545 3111
1999(11.6%) 967144 (290.9%) 12160
2000(-0.4%) 963650 (415.2%) 62650
2001(-4.5%) 920159 (55.2%) 97206
2002(-6.0%) 865136 (67.9%) 163212
2003(0.2%) 866618 (55.4%) 253594
2004(-12.4%) 758961 (19.7%) 303654
2005(-4.7%) 723165 (27.6%) 387316
2006(-10.8%) 645373 (15.2%) 446328
2007(-11.7%) 569814 (2.6%) 457863
2008(-7.3%) 528164 (9.3%) 500383
2009(-5.8%) 497651 (11.8%) 559527
2010(-9.2%) 451619 (3.8%) 580733
2011(-6.4%) 422711 (4.3%) 605612
2012(-7.1%) 392819 (-1.5%) 596401
2013(0.5%) 394647 (-8.9%) 543087
2014(-21.9%) 308316 (9.9%) 597113
2015(-18.1%) 252363 (0.6%) 600822
2016(-13.4%) 218557 (-5.5%) 567851
2017(-27.5%) 158422 (-24.7%) 427616
2018(-17.2%) 131126 (-1.4%) 421539
2019(-4.8%) 124780 (14.1%) 480894
2020(-37.0%) 78602 (-15.7%) 405307
2021 43360 245512

Bestilt innlån pr. år

ÅrBestilt innlånBestilt lånerinitiert innlån
1997 48237 0
1998(36.4%) 65804 0
1999(18.8%) 78192 0
2000(11.6%) 87240 11
2001(3.0%) 89855 0
2002(1.6%) 91328 0
2003(-4.2%) 87474 0
2004(16.6%) 102008 0
2005(18.2%) 120619 0
2006(7.9%) 130100 0
2007(4.8%) 136325 0
2008(13.3%) 154494 3652
2009(30.7%) 201984 (466.1%) 20674
2010(39.9%) 282628 (141.9%) 50015
2011(16.6%) 329511 (33.2%) 66631
2012(3.6%) 341446 (-10.1%) 59882
2013(4.7%) 357509 (15.6%) 69245
2014(5.1%) 375915 (15.2%) 79764
2015(2.8%) 386265 (1.0%) 80594
2016(-4.9%) 367424 (-10.0%) 72532
2017(-17.3%) 304001 (-6.9%) 67511
2018(12.0%) 340377 (5.3%) 71069
2019(10.0%) 374444 (6.3%) 75523
2020(-16.2%) 313870 (-23.7%) 57588
2021 203360 41746

Utlånt innlån pr. år

ÅrUtlånt innlånUtlånt lånerinitiert innlån
1997 40183 0
1998(40.6%) 56489 0
1999(19.6%) 67561 0
2000(13.3%) 76576 0
2001(1.4%) 77619 0
2002(1.9%) 79080 0
2003(-1.9%) 77594 0
2004(21.5%) 94257 0
2005(27.9%) 120538 0
2006(13.4%) 136644 0
2007(4.8%) 143194 0
2008(10.6%) 158347 2270
2009(16.9%) 185067 (574.0%) 15300
2010(21.4%) 224654 (142.0%) 37026
2011(25.9%) 282728 (67.4%) 61979
2012(11.0%) 313828 (16.7%) 72360
2013(7.8%) 338207 (22.4%) 88564
2014(4.4%) 353133 (8.6%) 96150
2015(4.3%) 368381 (4.7%) 100698
2016(-3.1%) 356944 (-1.8%) 98846
2017(-4.1%) 342138 (-8.4%) 90574
2018(6.6%) 364593 (11.6%) 101051
2019(14.6%) 417895 (11.6%) 112774
2020(-13.7%) 360539 (-22.1%) 87854
2021 262619 69653

Fjernlånsbestilling pr. år

ÅrFjernlånsbestilling mottattFjernlånsbestilling lånerinitiert mottatt
2004 150631 0
2005(20.8%) 181982 0
2006(-1.9%) 178533 0
2007(3.4%) 184569 0
2008(10.7%) 204328 4880
2009(16.1%) 237144 (368.5%) 22863
2010(19.5%) 283308 (96.5%) 44916
2011(4.5%) 296189 (41.7%) 63663
2012(-3.0%) 287423 (-10.5%) 56951
2013(-2.0%) 281557 (10.2%) 62765
2014(4.7%) 294798 (5.6%) 66274
2015(7.3%) 316415 (12.0%) 74226
2016(-17.2%) 262056 (-26.3%) 54728
2017(-97.8%) 5780 (-99.0%) 552
2018(-42.8%) 3308 (-37.9%) 343
2019(-41.6%) 1931 (-47.5%) 180
2020(-44.7%) 1068 (-74.4%) 46
2021 341 62

Fjernlån (utlån) utført pr. år

ÅrFjernlån
1999 29526
2000(854.7%) 281893
2001(2.1%) 287743
2002(10.8%) 318927
2003(7.7%) 343402
2004(5.7%) 363112
2005(-1.1%) 359127
2006(-3.6%) 346313
2007(5.0%) 363773
2008(10.5%) 402050
2009(8.4%) 435668
2010(14.7%) 499796
2011(3.6%) 518013
2012(-2.6%) 504341
2013(0.8%) 508524
2014(6.5%) 541722
2015(6.6%) 577465
2016(-3.7%) 556257
2017(-35.8%) 356923
2018(3.2%) 368410
2019(3.4%) 380901
2020(-18.0%) 312352
2021 203975

Innlevering for annet bibliotek pr. år

ÅrInnleveringer
2007 2407
2008(811.4%) 21938
2009(83.5%) 40264
2010(46.0%) 58775
2011(22.2%) 71806
2012(24.8%) 89595
2013(10.7%) 99144
2014(13.9%) 112877
2015(7.5%) 121353
2016(-6.9%) 112967
2017(-27.0%) 82466
2018(-5.0%) 78353
2019(5.6%) 82743
2020(-23.7%) 63163
2021 25641

Mottatt depoteksemplar pr. år

ÅrMottatt
2009 12043
2010(277.4%) 45448
2011(21.9%) 55419
2012(3.4%) 57290
2013(4.2%) 59680
2014(1.1%) 60362
2015(-3.4%) 58288
2016(15.8%) 67471
2017(-62.6%) 25212
2018(75.5%) 44252
2019(6.3%) 47043
2020(-17.5%) 38813
2021 24061

BIBLIOFIL holder forøvrig orden på:

Total mediebestand i norske bibliotek pr. 2008: 56 millioner (kilde: ABM-Utvikling)

Antall eksemplarer 29,237,203 
Antall forskjellige titler 14,624,314 
Antall lånere 4,900,362 

Utlån 1996

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,173,31658
Februar1,130,42458
Mars1,218,36660
April1,031,36362
Mai943,03862
Juni856,39163
Juli834,62162
August912,17664
September1,121,63565
Oktober1,297,07565
November1,192,57666
Desember801,47167

Totalt antall utlån i 1996: 12,512,452


Utlån 1997

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,288,25668
Februar1,145,25568
Mars1,103,27969
April1,227,61769
Mai998,06069
Juni889,95970
Juli797,99868
August898,03370
September1,195,90073
Oktober1,304,02872
November1,186,77773
Desember863,18073

Totalt antall utlån i 1997: 12,898,342


Utlån 1998

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,345,97076
Februar1,202,76378
Mars1,307,97475
April1,139,61873
Mai944,82474
Juni951,27075
Juli871,13773
August1,056,14479
September1,328,42280
Oktober1,368,41480
November1,273,74880
Desember943,55781

Totalt antall utlån i 1998: 13,733,841


Utlån 1999

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,339,22482
Februar1,278,95285
Mars1,529,48489
April1,177,52893
Mai1,035,51298
Juni1,100,34097
Juli900,28094
August1,132,778102
September1,442,534109
Oktober1,470,260110
November1,516,943112
Desember1,039,389120

Totalt antall utlån i 1999: 14,963,224


Utlån 2000

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,504,347122
Februar1,538,865118
Mars1,578,886120
April1,244,356122
Mai1,242,252123
Juni1,116,096119
Juli954,718101
August1,286,582122
September1,426,860123
Oktober1,587,702128
November1,586,851128
Desember1,066,389128

Totalt antall utlån i 2000: 16,133,904


Utlån 2001

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,629,805130
Februar1,418,736130
Mars1,573,570135
April1,335,972133
Mai1,218,807137
Juni1,102,586130
Juli992,914101
August1,311,989141
September1,433,182143
Oktober1,665,434151
November1,581,792159
Desember1,034,160167

Totalt antall utlån i 2001: 16,298,947


Utlån 2002

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,708,023176
Februar1,526,070180
Mars1,451,650187
April1,547,925187
Mai1,217,397183
Juni1,158,533181
Juli1,137,408109
August1,305,823189
September1,564,225204
Oktober1,742,661209
November1,641,345219
Desember1,125,711209

Totalt antall utlån i 2002: 17,126,771


Utlån 2003

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,737,467227
Februar1,531,984228
Mars1,681,361233
April1,467,562237
Mai1,399,319240
Juni1,223,752238
Juli1,088,434113
August1,386,305251
September1,684,524270
Oktober1,801,257280
November1,660,995278
Desember1,210,591279

Totalt antall utlån i 2003: 17,873,551


Utlån 2004

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,711,480311
Februar1,612,495325
Mars1,878,520347
April1,549,508354
Mai1,305,078350
Juni1,400,192348
Juli1,095,538113
August1,508,969349
September1,856,306397
Oktober1,868,339395
November1,957,187411
Desember1,451,396401

Totalt antall utlån i 2004: 19,195,008


Utlån 2005

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,951,038424
Februar1,738,508425
Mars1,802,715426
April1,777,869427
Mai1,517,805425
Juni1,364,120417
Juli1,046,151127
August1,644,054405
September1,888,623431
Oktober1,931,406440
November1,998,776447
Desember1,360,365444

Totalt antall utlån i 2005: 20,021,430


Utlån 2006

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,928,883462
Februar1,686,007465
Mars1,951,707481
April1,597,314484
Mai1,525,700485
Juni1,311,649460
Juli1,040,387135
August1,656,722466
September1,895,844501
Oktober1,990,559510
November1,990,593514
Desember1,335,578511

Totalt antall utlån i 2006: 19,910,943


Utlån 2007

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,955,202521
Februar1,710,541520
Mars1,974,228518
April1,546,370527
Mai1,559,383531
Juni1,348,665504
Juli1,205,109157
August1,718,771516
September1,922,855544
Oktober2,114,906547
November1,998,373555
Desember1,304,531551

Totalt antall utlån i 2007: 20,358,934


Utlån 2008

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,104,910566
Februar1,900,738570
Mars1,798,994572
April1,952,026575
Mai1,533,424564
Juni1,433,491534
Juli1,229,362162
August1,877,113552
September2,038,961582
Oktober2,205,952592
November2,108,157592
Desember1,457,957582

Totalt antall utlån i 2008: 21,641,085


Utlån 2009

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,083,632600
Februar1,881,217596
Mars2,170,940606
April1,847,876604
Mai1,657,463597
Juni1,529,407576
Juli1,371,308166
August2,105,963576
September2,101,567610
Oktober2,156,380608
November2,124,730603
Desember1,505,549600

Totalt antall utlån i 2009: 22,536,032


Utlån 2010

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,036,838609
Februar1,916,158614
Mars2,289,751618
April1,838,344617
Mai1,600,863622
Juni1,544,661595
Juli1,291,746174
August2,271,757617
September2,151,100647
Oktober2,101,152642
November2,181,745656
Desember1,559,010647

Totalt antall utlån i 2010: 22,783,125


Utlån 2011

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,197,502663
Februar2,001,184663
Mars2,273,745663
April1,817,351660
Mai1,911,313656
Juni1,590,723621
Juli1,282,101186
August2,283,673631
September2,084,373654
Oktober2,112,396659
November2,199,756673
Desember1,588,543664

Totalt antall utlån i 2011: 23,342,660


Utlån 2012

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,253,669690
Februar2,113,807687
Mars2,313,563686
April1,831,302694
Mai1,784,562688
Juni1,687,314667
Juli1,445,414185
August2,484,646691
September2,107,646717
Oktober2,283,001719
November2,248,369717
Desember1,467,397703

Totalt antall utlån i 2012: 24,020,690


Utlån 2013

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,360,286716
Februar2,003,401716
Mars2,040,469715
April2,251,985716
Mai1,840,791710
Juni1,680,493687
Juli1,530,999197
August2,686,542709
September2,165,467719
Oktober2,324,987737
November2,262,988739
Desember1,618,959728

Totalt antall utlån i 2013: 24,767,367


Utlån 2014

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,343,406743
Februar2,062,115745
Mars2,279,304747
April1,972,184734
Mai1,784,748736
Juni1,668,435713
Juli1,425,402197
August2,633,513707
September2,331,710743
Oktober2,285,168742
November2,203,642759
Desember1,683,173756

Totalt antall utlån i 2014: 24,672,800


Utlån 2015

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,292,575775
Februar2,041,961768
Mars2,343,343771
April1,897,340767
Mai1,747,723760
Juni1,768,189750
Juli1,511,585196
August2,722,527742
September2,194,000770
Oktober2,218,919773
November2,160,548780
Desember1,640,526757

Totalt antall utlån i 2015: 24,539,236


Utlån 2016

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar2,122,058777
Februar2,114,429777
Mars2,093,091771
April2,132,260777
Mai1,771,919767
Juni1,839,691744
Juli1,485,309197
August2,803,475760
September2,095,257784
Oktober1,741,171780
November1,756,827795
Desember1,265,220775

Totalt antall utlån i 2016: 23,220,707


Utlån 2017

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,843,189790
Februar1,555,466789
Mars1,792,532789
April1,479,446772
Mai1,442,087772
Juni1,324,260756
Juli1,130,216198
August2,327,556759
September1,720,109786
Oktober1,714,310786
November1,749,543779
Desember1,183,671767

Totalt antall utlån i 2017: 19,262,385


Utlån 2018

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,748,045787
Februar1,460,614780
Mars1,539,251768
April1,587,106774
Mai1,270,093757
Juni1,319,562743
Juli1,081,145199
August2,293,040752
September1,706,553770
Oktober1,793,872768
November1,773,861772
Desember1,208,745755

Totalt antall utlån i 2018: 18,781,887


Utlån 2019

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,896,191805
Februar1,566,712796
Mars1,772,266806
April1,542,875793
Mai1,516,970788
Juni1,380,611761
Juli1,253,701188
August2,402,689782
September1,804,891802
Oktober1,926,553822
November1,802,928834
Desember1,220,333803

Totalt antall utlån i 2019: 20,086,720


Utlån 2020

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,890,742829
Februar1,654,480823
Mars960,310818
April344,870495
Mai596,636606
Juni1,104,889674
Juli1,104,143195
August2,077,574771
September1,673,840815
Oktober1,681,166806
November1,681,094805
Desember1,311,660795

Totalt antall utlån i 2020: 16,081,404


Utlån 2021

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar1,627,955840
Februar1,577,982840
Mars1,497,129839
April1,342,474820
Mai1,286,721818
Juni1,444,208782
Juli901,195206
August00
September00
Oktober00
November00
Desember00

Totalt antall utlån i 2021: 9,677,664


Utlån sortert på måned


Brev sendt på SMS

 ReserveringsbrevForhåndsvarslerPurrebrev
2017902481658559139727
2018946456681199163647
20191074347736849174541
20201098659549852170688
202175302835616198875

Dataene er innsamlet fra følgende bibliotek:

 • Rena skolebibliotek (AAmRenSk)
 • Bjarnetjønna skole (AGBjarSk)
 • Sandnes barneskole (AGSandSk)
 • Sandnessjøen U.skole (AGSanduSk)
 • Søvik oppvekstsenter (AGSoviSk)
 • Ura skolebibliotek (AGUraSk)
 • Aursmoen skolebibliotek (AHAurSk)
 • Bjørkelangen skolebibliotek (AHBjoSk)
 • Bråte skolebibliotek (AHBraSk)
 • Haneborg skolebibliotek (AHHanSk)
 • Løken og Hofmoen skolebibliotek (AHLokSk)
 • Setskog oppvekstsenter (AHSetSk)
 • Arnestad barneskole (AKArSk)
 • Billingstad barneskole (AKBiSk)
 • Blakstad barneskole (AKBlSk)
 • Bondi barneskole (AKBoSk)
 • Borgen ungdomsskole (AKBouSk)
 • Drengsrud barneskole (AKDrSk)
 • Hagaløkka barneskole (AKHaSk)
 • Heggedal barneskole (AKHeSk)
 • Hofstad barneskole (AKHoSk)
 • Hovedgården ungdomsskole (AKHouSk)
 • Hvalstad barneskole (AKHvSk)
 • Jansløkka barneskole (AKJaSk)
 • Landøya ungdomsskole (AKLaSk)
 • Mellom-Nes barneskole (AKMnSk)
 • Nesøya barneskole (AKNeSk)
 • Risenga ungdomsskole (AKRiSk)
 • Rønningen barneskole (AKRoSk)
 • Solberg barneskole (AKSoSk)
 • Solvang ungdomsskole (AKSouSk)
 • Torstad ungdomsskole (AKToSk)
 • Vardåsen barneskole (AKVaSk)
 • Vettre barneskole (AKVeSk)
 • Vollen ungdomsskole. Biblioteket (AKVuSk)
 • Alta ungdomsskole (ALAltuSk)
 • Aronnes skole (ALAronSk)
 • Bossekop skole (ALBossSk)
 • Elvebakken skole (ALElveSk)
 • Gakori skole (ALGakoSk)
 • Kaafjord skole (ALKafjSk)
 • Kaiskuru Nærmiljøsenter (ALKaisSk)
 • Komsa skole (ALKomsSk)
 • Korsfjord skole (ALKorsSk)
 • Kvalfjord skole (ALKvalSk)
 • Leirbotn oppvekstsenter (ALLeirSk)
 • Øvre Alta skole (ALOvreSk)
 • Rafsbotn skole (ALRafsSk)
 • Saga skole (ALSagaSk)
 • Sandfallet ungdomsskole (ALSanuSk)
 • Talvik skole (ALTlvkSk)
 • Tverrelvdalen skole (ALTverSk)
 • Andenes skole (ANAndSk)
 • Asdal skolebibliotek (ARAsdaSk)
 • Birkenlund skolebibliotek (ARBirkSk)
 • Eydehavn skolebibliotek (AREydSk)
 • Hisøy skolebibliotek (ARHisSk)
 • Moltemyr skolebibliotek (ARMoltSk)
 • Myra skolebibliotek (ARMyrSk)
 • Nedenes skolebibliotek (ARNedSk)
 • Nesheim skolebibliotek (ARNesSk)
 • Roligheden skolebibliotek (ARRolSk)
 • Rykene oppvekstsenter. Biblioteket (ARRykSk)
 • Sandnes skolebibliotek (ARSandSk)
 • Stinta skolebibliotek (ARStinSk)
 • Strømmen skolebibliotek (ARStrSk)
 • Stuenes skolebibliotek (ARStuSk)
 • Arendal voksenopplæring (ARVoksSk)
 • Arendal Rådhus, Fagbiblioteket (ARadhus)
 • Davanger skolebibliotek (ASDavSk)
 • Erdal skolebibliotek (ASErdSk)
 • Erdal ungdomsskole. (ASErduSk)
 • Fauskanger skole (ASFauSk)
 • Florvåg skole, Kleppestø (ASFlorSk)
 • Follese skole, Askøy (ASFolSk)
 • Hanøy skole (ASHanSk)
 • Haugland skolebibliotek (ASHauSk)
 • Hetlevik skole (ASHetSk)
 • Hop skole (ASHopSk)
 • Kleppe skolebibliotek (ASKleSk)
 • Kleppestø skolebibliotek (ASKlepSk)
 • Kleppestø ungdomsskole (ASKleuSk)
 • Ravnanger ungdomsskole (ASRavnSk)
 • Strusshamn skolebibliotek (ASStrSk)
 • Tveit skole, Askøy (ASTveSk)
 • AalesuSk
 • Åssiden skolebibliotek (AasBib)
 • Åsgården skol (AasgBib)
 • Ålesund bibliotek (AleBib)
 • Ålesund grunnskoler (AleSkBib)
 • Kulturbadet bibliotek (AlstBib)
 • Alstad ungdomsskole. Biblioteket (AlsuBib)
 • Alta Bibliotek (AltaBib)
 • Åmot Folkebibliotek (AmotBib)
 • Andøy folkebibliotek (AndBib)
 • Askøy bibliotek (AoyBib)
 • Arendal bibliotek (ArnBib)
 • Askerbibliotekene (AskBib)
 • AskoBib
 • Åsnes folkebibliotek (AsnBib)
 • Aurskog-Høland bibliotek (AuHoBib)
 • AurBib
 • Austevoll folkebibliotek (AustBib)
 • Grasmyr ungdomsskole. Biblioteket (BAGrasSk)
 • Herre skolebibliotek (BAHerrSk)
 • Langesund barneskole. Biblioteket (BALandSk)
 • Bamble ungdomsskole. Biblioteket (BALangSk)
 • Rønholt skolebibliotek (BARonSk)
 • Rugtvedt skolebibliotek (BARugSk)
 • Stathelle skolebibliotek (BAStatSk)
 • Ballangen skolebibliotek (BLBalSk)
 • Alstad skolebibliotek (BOAlsbSk)
 • Aspåsen skolebibliotek (BOAspSk)
 • Bodøsjøen skole (BOBosoSk)
 • Bodø fengsel. Biblioteket (BOFngBib)
 • Grønnåsen skole (BOGroSk)
 • Hunstad barneskole (BOHunBSk)
 • Hunstad U.skole (BOHunUSk)
 • Kjerringøy skole (BOKjerSk)
 • Løpsmark skolebibliotek (BOLopSk)
 • Misvær skole (BOMisvSk)
 • Østbyen skole (BOOstSk)
 • Saltstraumen skole (BOSaltSk)
 • Skjerstad oppvekstsenter. Biblioteket (BOSkjSk)
 • Bodø voksenopplæring (BOVoksSk)
 • Bø skule (BTBoSk)
 • Bø ungdomsskule (BTBouSk)
 • Folkestad skole (BTFolkSk)
 • Gvarv skole (BTSauSk)
 • Øygardsbiblioteka (BVestBib)
 • Bamble bibliotek (BamBib)
 • Ådnamarka skule (BgAdnSk)
 • Alrekstad skole (BgAleSk)
 • Alvøen skole (BgAlvSk)
 • Apeltun skole (BgApeSk)
 • Åstveit skole (BgAstSk)
 • Aurdalslia skole (BgAurSk)
 • Bjørndalsskogen skole (BgBjoSk)
 • Blokkhaugen skole (BgBloSk)
 • Bønes skole (BgBonSk)
 • Breimyra skole (BgBreSk)
 • Bergen Byarkiv (BgByark)
 • Fagavdeling barnehage og skole (BgByrSk)
 • Christi Krybbe skoler (BgChrSk)
 • Damsgård skole (BgDamSk)
 • Eidsvåg skole (BgEidSk)
 • Fjellsdalen skole (BgFjeSk)
 • Flaktveit skolebibliotek (BgFlaSk)
 • Fridalen skole (BgFriSk)
 • Garnes skule (BgGarSk)
 • Garnes ungdomsskule (BgGaruSk)
 • Gimle skole (BgGimSk)
 • Holen skole ungdomstrinnet (BgHasSk)
 • Haukås skole (BgHauaSk)
 • Haugland skulebibliotek (BgHaugSk)
 • Haukedalen skole (BgHaukSk)
 • Haukeland skole (BgHaulSk)
 • Hellen skole (BgHellSk)
 • Hjellestad skolebibliotek (BgHjeSk)
 • Holen skole barnetrinnet (BgHolSk)
 • Hop skole (BgHopSk)
 • Hordvik skolebibliotek (BgHorSk)
 • BgIndSk
 • Kaland skole (BgKalSk)
 • Kalvatræet skole (BgKalvSk)
 • Kirkevoll skole (BgKirSk)
 • Kjøkkelvik skole (BgKjoSk)
 • Kringlebotn skole (BgKriSk)
 • Krokeide skolebibliotek (BgKroSk)
 • Krohnengen skole (BgKrohSk)
 • Kronstad skole (BgKronSk)
 • Kyrkjekrinsen skole (BgKyrSk)
 • Landås skole (BgLanSk)
 • Li skolebibliotek (BgLiSk)
 • Liland skole (BgLilSk)
 • Loddefjord skole (BgLodSk)
 • Lone skule (BgLonSk)
 • Løvås skole (BgLovSk)
 • Lynghaug skole (BgLynSk)
 • Lyshovden skole (BgLysSk)
 • Marikollen skole (BgMarSk)
 • Mathopen skole (BgMatSk)
 • Midtun skole (BgMidSk)
 • Minde skole (BgMinSk)
 • Mjølkeråen skole (BgMjoSk)
 • Møhlenpris skole (BgMohSk)
 • Nattland skole (BgNatSk)
 • Ny Krohnborg skole (BgNkroSk)
 • Nordnes skole (BgNorSk)
 • Nordvik skole (BgNorvSk)
 • Nygård skolebibliotek (BgNygSk)
 • Nygårdslien skole (BgNyglSk)
 • Olsvik skolebibliotek (BgOlsSk)
 • Ortun skole (BgOrtSk)
 • Paradis skole (BgParSk)
 • Rå skole (BgRaaSk)
 • Rådalslien skolebibliotek (BgRadSk)
 • Riple skole (BgRipSk)
 • Rolland skole (BgRolSk)
 • Rothaugen skole (BgRotSk)
 • Sædalen skole (BgSadaSk)
 • Salhus skole (BgSalSk)
 • Sælen skole (BgSaleSk)
 • BgSamSk
 • Sandgotna skole (BgSanSk)
 • Seljedalen skole (BgSelSk)
 • Skeie skole (BgSkeSk)
 • Skjold skole (BgSkjSk)
 • Skranevatnet skole (BgSkrSk)
 • Slåtthaug skole (BgSlaSk)
 • Slettebakken skole (BgSleSk)
 • Smørås skole (BgSmoSk)
 • Søråshøgda skole (BgSoraSk)
 • Søreide skole (BgSoreSk)
 • Storetveit skole (BgStorSk)
 • Tertnes skole (BgTerSk)
 • Trengereid oppveksttun (BgTreSk)
 • BgTunSk
 • Tveiterås skole (BgTveSk)
 • Ulsetskogen skole (BgUlseSk)
 • Ulsmåg skole (BgUlsmSk)
 • Vadmyra skole (BgVadSk)
 • Varden skole (BgVarSk)
 • Voksenopplæring (BgVokSk)
 • Ytrebygda skole (BgYtrSk)
 • Ytre Arna skule (BgYtreSk)
 • Bjerkreim folkebibliotek (BjerkBib)
 • Bokn bibliotek (BknBib)
 • Bømlo folkebibliotek (BmloBib)
 • Bankgata skolebibliotek (BnkuBib)
 • Midt-Telemark bibliotek (BoBib)
 • Stormen bibliotek (BodBib)
 • Bø i Vesterålen folkebibliotek (BoeVeBib)
 • Bølehøgda skolebibliotek (BolBib)
 • Børresen skolebibliotek (BorBib)
 • Bratbergkleiva skole Skien (BrbBib)
 • Bergen Off. Bibliotek (BrgBib)
 • BrgrBib
 • Bærum bibliotek (BrmBib)
 • Viken fylkesbibliotek (BuskSkSk)
 • Bytårnet ungdomsskole (BytBib)
 • Det flerspråklige bibliotek (DFBBib)
 • Åskollen skolebibliotek (DKAasSk)
 • Aronsløkka skolebibliotek (DKAronSk)
 • Bragernes skolebibliotek (DKBragSk)
 • Brandengen skolebibliotek (DKBranSk)
 • Danvik skolebibliotek (DKDanSk)
 • Fjell skolebibliotek (DKFjelSk)
 • Frydenhaug skolebibliotek (DKFrydSk)
 • Hallermoen skolebibliotek (DKHallSk)
 • Introduksjonssenteret i Drammen (DKIntro)
 • Kjøsterud skole (DKKjoSk)
 • Øren skolebibliotek (DKOreSk)
 • Rødskog skolebibliotek (DKRodSk)
 • Skoger skolebibliotek (DKSkogSk)
 • Marienlyst skole (DKStroSk)
 • Vestbygda skolebibliotek (DKVestSk)
 • Dale skulebibliotek (DaleVgs)
 • Dønna bibliotek (DonnBib)
 • DrmBib
 • Eigerøy skole (EIEigSk)
 • Mysen ungdomsskole. Biblioteket (EKEidsSk)
 • Mysen skolebibliotek (EKMysSk)
 • Indre Østfold Fengselsbibliotek (EKOstFng)
 • Elverum Læringssenter (ELElvLar)
 • Elverum ungdomsskole (ELElvUSk)
 • Frydenlund skole (ELFrydSk)
 • Hanstad skole (ELHansSk)
 • Hernes skole (ELHernSk)
 • Kirkeby oppvekstsenter (ELKirkSk)
 • Lillemoen skole (ELLillSk)
 • Søbakken skole (ELSobaSk)
 • Sørskogbygda skole (ELSoskSk)
 • Utstyrsbiblioteket i Elverum (ELUtstBi)
 • Vestad skole (ELVestSk)
 • Ydalir skole, Elverum (ELYdaSk)
 • Enebakk ungdomsskole (ENEneSk)
 • Engerdal barne- og ungdomsskole (ENEngSk)
 • Hauglia skole (ENHaugSk)
 • Mjær ungdomsskole. Biblioteket (ENMjarSk)
 • Stranden skole (ENStraSk)
 • Ytre Enebakk skole (ENYtEnSk)
 • ETEngeSk
 • EbbBib
 • Eigersund folkebibliotek (EigerBib)
 • Eidsvoll bibliotek (EivoBib)
 • Elverum bibliotek (ElveBib)
 • Enebakk bibliotek (EneBib)
 • Engerdal folkebibliotek (EngBib)
 • Evenes folkebibliotek (EvenBib)
 • Farsund barne- og ungdomsskole (FAFarSk)
 • Lista ungdomsskole (FALisSk)
 • Ore skole (FAOreSk)
 • Vanse skole (FAVanSk)
 • Hovinhøgda skolebibliotek (FETHovSk)
 • Riddersand skole (FETRidSk)
 • Øvrebygda skule (FIOvrSk)
 • Rimbareid barne og ungdomsskule (FIRimSk)
 • Sælevik skule (FISalSk)
 • Hafstad vgs (FKHafSk)
 • Mo og Øyrane Videregående skule (FKOyrSk)
 • Grunnskulane i Førde kommune (FKSlSk)
 • Flekkefjord U.skole (FLFluSk)
 • Gyland skole (FLGylSk)
 • Hidra skole (FLHidSk)
 • Sira skole (FLSiraSk)
 • Søyland skolebibliotek (FLSlaSk)
 • Sunde skolebibliotek (FLSunSk)
 • Fredrikstad museum (FRFrdMus)
 • Pedagogisk senter (FRPedSen)
 • PPT (FRPptTj)
 • Fada
 • Fagerheim skolebibliotek (FagBib)
 • Farsund bibliotek (FarsBib)
 • FetBib
 • Garderåsen skole (FetGarSk)
 • Fet skolebibliotek (Dalen og Østersund) (FetSk)
 • FetSkole
 • Skulane i Fjell (FjellSk)
 • Pedagogisk senter Fjell (FjlPedSk)
 • Flakstad folkebibliotek (FlakBib)
 • Flekkefjord bibliotek (FlekBib)
 • Flosta skolebibliotek (FlstBib)
 • ForsBib
 • Fredrikstad bibliotek (FrdBib)
 • Skolene i Fredrikstad (FrdSk)
 • Førre skole (FreBib)
 • Frakkagjerd ungdomsskule (FrkBib)
 • Førland skule (FrlnBib)
 • Vadsø barneskole (FsnBib)
 • Bjørnafjorden bibliotek Eikelandsosen (FusaBib)
 • Gjerdrum barneskole (GJGjebSk)
 • Gjerdrum ungdomsskole (GJGusSk)
 • Veståsen skolebibliotek (GJVestSk)
 • Gjøvik-skolene (GJoSk)
 • Gausdal ungdomsskole. Biblioteket (GKGauSk)
 • GamvBib
 • Gausdal bibliotek (GausBib)
 • Gimsøy skole (GimBib)
 • Gjesdal folkebibliotek (GjesBib)
 • Gjesdalskolene (GjesSk)
 • Gjøvik bibliotek (GjoBib)
 • Gjerpen ungdomsskole, Skien (GjuBib)
 • GlpBib
 • Galterud skole. Biblioteket (GltBib)
 • Granly skolebibliotek (GraBib)
 • Grinde skule (GrdBib)
 • Gjerdrum folkebibliotek (GrmBib)
 • Grue folkebibliotek (GrueBib)
 • GrvBib
 • Gulskogen skole (GulBib)
 • Tistedal skole (HAAsSk)
 • Berg skole (HABeSk)
 • Folkvang skole (HAFoSk)
 • Gimle skolebibliotek (HAGiSk)
 • Hjortsberg skole (HAHjSk)
 • Halden fengselsbibliotek (HAHldFng)
 • Låby skole (HALaaSk)
 • Kongeveien skole (HAOebSk)
 • Os skole (HAOsSk)
 • Prestebakke skole (HAPrSk)
 • Risum ungdomsskole (HARiSk)
 • Rødsberg skole (HARoeSk)
 • Solheim skole (HASoSk)
 • Strupe ungdomsskole (HAStSk)
 • Baksalen skolebibliotek (HFBakSk)
 • Breilia Ungdomsskole, Hammerfest (HFBreiSk)
 • Fjordtun Skole, Hammerfest (HFFjoSk)
 • Fuglenes skolebibliotek (HFFugSk)
 • Hof skolebibliotek, Holmestrand (HFHofSk)
 • Reindalen skolebibliotek (HFReiSk)
 • Fister skole (HJFistSk)
 • Hjelmeland skule (HJHjelSk)
 • Ajer ungdomsskolebibliotek, Hamar (HKAjerSk)
 • Børstad skolebibliotek, Hamar (HKBorSk)
 • Ener ungdomsskole, Hamar (HKEnerSk)
 • Greveløkka skolebibliotek (HKGrevSk)
 • Hedmark fengsel,Hamar (HKHmrFng)
 • Ingeberg skolebibliotek (HKIngeSk)
 • Lovisenberg skolebibliotek (HKLovSk)
 • Lunden skolebibliotek (HKLundSk)
 • Prestrud skolebibliotek, Hamar (HKPreSk)
 • Ridabu skolebibliotek (HKRidaSk)
 • Rollsløkken skolebibliotek (HKRollSk)
 • Solvang skolebibliotek, Hamar (HKSolSk)
 • Storhamar skole (HKStorSk)
 • Bastoy fengsel (HOBasFng)
 • Borre ungdomsskole (HOBorrSk)
 • Holtan ungdomsskole (HOHoltSk)
 • Sentrumskolens bibliotek (HOSentSk)
 • Bergseng skolebibliotek (HSBerSk)
 • Hagebyen skole (HSHageSk)
 • Harstad skolebibliotek (HSHarSk)
 • Kanebogen skole, Harstad (HSKaneSk)
 • Kila skole (HSKilaSk)
 • Seljestad skolebibliotek (HSSelSk)
 • Seljestad ungdomsskole (HSSeluSk)
 • Sørvik skolebibliotek (HSSorSk)
 • Stangnes skole (HSStanSk)
 • Hå folkebibliotek (HaBib)
 • Hammerfest bibliotek (HamBib)
 • Haugesund folkebibliotek (HaugBib)
 • Haugalandmuseet (HaugMus)
 • Hemnes folkebibliotek (HemBib)
 • Skolene i Hemnes (HemSk)
 • Herøy folkebibliotek (HerBib)
 • Høyskolen i Oslo, Avd journalistikk -bibliotek og info-fag, Biblioteket (HioBib)
 • HjmlBib
 • Halden bibliotek (HldBib)
 • HlmsBib
 • Holmestrand og Sande bibliotek (HlmstBib)
 • Hamar bibliotek (HmrBib)
 • Hof folkebibliotek (HofBib)
 • Nordre Vestfold fengsel, avd. Hof (HofFng)
 • Holmen senterbibliotek (Holmen)
 • Hoppern skole. Biblioteket (HopBib)
 • Hope skolebibliotek (HopeBib)
 • Vestland fylkesbibliotek (HordBib)
 • Hordaland fylke, vgs-bibliotekene (HordVgs)
 • Høyanger bibliotek (HoyBib)
 • Harstad bibliotek (HstdBib)
 • Horten bibliotek (HtnBib)
 • Hurdal bibliotek (HurBib)
 • Husbank
 • Hvaler folkebibliotek (HvalBib)
 • Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum (HvalMus)
 • Skolene i Hvaler (HvalSk)
 • Hervik skule (HvkBib)
 • Indre Østfoldbibliotekene (IOBib)
 • Hovin skole, Spydeberg (IOHovSk)
 • Skolene i Indre Østfold (IOSk)
 • Skjønhaugskolene (IOSkjSk)
 • Spydeberg skole, Spydeberg (IOSpyBsk)
 • Spydeberg ungdomsskole, Spydeberg (IOSpyUsk)
 • Tomter-skolene (IOTomSk)
 • Jærbiblioteka - Klepp, Sola og Time (JaerBib)
 • Jærmuseet (JaerMus)
 • Jevnaker folkebibliotek (JevnBib)
 • Efteløt skolebibliotek (KKEftSk)
 • Gamlegrendåsen skolebibliotek (KKGamSk)
 • Kongsgårdmoen skolebibliotek (KKKonSk)
 • Raumyr skolebibliotek (KKRauSk)
 • Skavanger skole (KKSkavSk)
 • Skrim ungdomsskole (KKSkriSk)
 • Tislegård ungdomsskole (KKTislSk)
 • Vestsiden ungdomsskole. Biblioteket (KKVestSk)
 • Wennersborg skolebibliotek (KKWenSk)
 • Klepp-skolene (KLKlpSk)
 • KRRosSk
 • KRSonSk
 • KRTunSk
 • Hatlestrand skulebibliotek (KVHatlSk)
 • Kongsvinger hjelpemiddellager (KVHjelp)
 • Husnes ungdomsskule (KVHusnSk)
 • Kongsvinger ungdomsskole. Biblioteket (KVKongSk)
 • Rosendal ungdomsskule. Skulebiblioteket (KVRoseSk)
 • KVRosenSk
 • Roverud skole (KVRoveSk)
 • KaraBib
 • KgbBib
 • Kongerød skole Skien (KgrBib)
 • KjllBib
 • Klyve skole (KlyBib)
 • Konnerud skole (KnrBib)
 • Kollmyr skolebibliotek (KollBib)
 • Kongsberg bibliotek (KongBib)
 • Rønvik skole (KrkBib)
 • Karmøy folkebibliotek (KrmBib)
 • Karmøyskolene (KrmSk)
 • Krokemoa barneskole. Biblioteket (KroBib)
 • Kristiansand folkebibliotek (KrsBib)
 • Kristiansand skoler (KrsSk)
 • Kongsvinger fengselsbibliotek (KvFngBib)
 • KvaBib
 • Kvinnherad bibliotek (KvinBib)
 • Kvitsøy folkebibliotek (KvitsBib)
 • Kongsvinger bibliotek (KvngBib)
 • Aasen barne- og ungdomsskole (LEAsSk)
 • Ekne skolebibliotek (LEEkneSk)
 • Frol OS, Skolebiblioteket (LEFrolSk)
 • Halsan skole (LEHaSk)
 • LELarmid
 • Musikk- og kulturskolen (LEMuSk)
 • Mule skolebibliotek (LEMulSk)
 • Levanger ungdomsskole (LENesSk)
 • Nesheim skolebibliotek (LENeshSk)
 • Okkenhaug skolebibliotek (LEOkSk)
 • Skogn ungdomsskole (LESkSk)
 • Tuv oppvekstsenter. Biblioteket (LETuvSk)
 • Vårtun Kristne Oppvekstsenter (LEVarSk)
 • LEVgSk
 • Ytterøy Skole (LEYtSk)
 • Hegg skole (LIHeggSk)
 • Heia Skole (LIHeiaSk)
 • Høvik skole (LIHovSk)
 • Hedrum barneskole (LKBomBib)
 • Berg skole. Biblioteket (LKBrgBib)
 • Brunla ungdomsskoles bibliotek (LKBruBib)
 • Fagerli skolebibliotek (LKFagBib)
 • Hedrum ungdomsskole. Biblioteket (LKHedBib)
 • Jordet skolebibliotek (LKJorBib)
 • Kvelde skole. Biblioteket (LKKvlBib)
 • Langestrand skolebibliotek (LKLanBib)
 • Mellomhagen ungdomsskole. Biblioteket (LKMelBib)
 • Mesterfjellet skolebibliotek (LKMstBib)
 • Østre Halsen skolebibliotek (LKOhaBib)
 • Pedagogisk veiledningssenter (LKPedBib)
 • Ra ungdomsskolebibliotek (LKRanBib)
 • Sky skolebibliotek (LKSkyBib)
 • Stavern skolebibliotek (LKStaBib)
 • Tjodalyng barneskoles bibliotek (LKTjoBib)
 • Tjodalyng ungdomsskole. Biblioteket (LKTjuBib)
 • Valby skolebibliotek (LKValBib)
 • Åsen skolebibliotek (LOAsenSk)
 • Benterud skole (LOBentSk)
 • Finstad skolebibliotek (LOFinSk)
 • Fjellsrud bibliotek (LOFjeSk)
 • Fjellhamar skolebibliotek, Lørenskog (LOFjelSk)
 • Hammer u.skole Biblioteket (LOHamSk)
 • Kjenn ungdomsskole (LOKjenSk)
 • Kurland skolebibliotek (LOKurSk)
 • Løkenåsen skolebibliotek (LOLokSk)
 • Luhr skole (LOLuhrSk)
 • Rasta skolebibliotek (LORastSk)
 • Solheim skolebibliotek (LOSolSk)
 • Å barneskole. Biblioteket (LYAaSk)
 • Årnes barneskole. Biblioteket (LYArSk)
 • Berge barneskole. Biblioteket (LYBeSk)
 • Lyngdal ungdomsskole. Biblioteket (LYBeuSk)
 • Å ungdomsskole. Biblioteket (LYKoSk)
 • Kvås skole (LYKvasSk)
 • KVS Lyngdal (LYKvgSk)
 • Larvik bibliotek (LarBib)
 • Leirfjord bibliotek (LeirBib)
 • LenBib
 • Levanger bibliotek (LevBib)
 • Lillehammer bibliotek (LhmBib)
 • Lier Bibliotek (LierBib)
 • LierHist
 • Lillås skolebibliotek (LillBib)
 • LkaBib
 • LoLokSk
 • Lødingen bibliotek (LodBib)
 • Lørenskog bibliotek (LorBib)
 • Lund folkebibliotek (LundBib)
 • Lurøy bibliotek (LurBib)
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (LydBib)
 • Lyngdal bibliotek (LyngBib)
 • Lysheim skolebibliotek (LysBib)
 • Åvangen skole (MKAvanSk)
 • Ekholt skole (MKEkhSk)
 • Halmstad skole (MKHalSk)
 • Nøkkeland skole (MKKamSk)
 • Krapfoss skole (MKKrapSk)
 • Larkollen skole (MKLarSk)
 • Øreåsen skole (MKOreSk)
 • Reier skole (MKReieSk)
 • Vang skole (MKVanSk)
 • Ålesund VGS skolebibliotek (MRAleVgs)
 • Atlanten vgs skolebibliotek (MRAtlVgs)
 • Bokbåten i Møre og Romsdal (MRBaat)
 • Borgund vgs skolebibliotek (MRBorVgs)
 • Fagerlia vgs skolebibliotek (MRFagVgs)
 • Fræna vgs skolebibliotek (MRFraVgs)
 • Gjermundnes VGS skolebibliotek (MRGjeVgs)
 • Haram VGS skolebibliotek (MRHarVgs)
 • Kristiansund vgs skolebibliotek (MRKriVgs)
 • Molde vgs skolebibliotek (MRMolVgs)
 • Ørsta VGS (MROrsVgs)
 • Rauma VGS skolebibliotek (MRRauVgs)
 • Romsdal vgs skolebibliotek (MRRomVgs)
 • Spjelkavik vgs skolebibliotek (MRSpjVgs)
 • Stranda VGS skolebibliotek (MRStrVgs)
 • Sunndal vgs skolebibliotek (MRSunVgs)
 • Surnadal VGS skolebibliotek (MRSurVgs)
 • Sykkylven VGS skolebibliotek (MRSykVgs)
 • UPA Skolen (MRUPASk)
 • Ulstein VGS skolebibliotek (MRUlsVgs)
 • Volda vidaregåande skule, biblioteket (MRVolVgs)
 • Hommelvik skole. Biblioteket (MVHomSk)
 • Hommelvik ungdomsskole. Biblioteket (MVHouSk)
 • Saksvik skole. Biblioteket (MVSakSk)
 • Sveberg skole. Biblioteket (MVSveSk)
 • Vikhammeraasen grendaskole. Biblioteket (MVVigSk)
 • Vikhammer skole. Biblioteket (MVVikSk)
 • Vikhammer ungdomsskole. Biblioteket (MVViuSk)
 • Madsebakken skolebibliotek (MadsBib)
 • Malvik bibliotek (MalBib)
 • Melløs skole (MellBib)
 • Mjøsmuseet (MjosMus)
 • Melkevarden skolebibliotek (MkvBib)
 • MlsBib
 • Mo og Jølster skulebibliotek (MoJoVgs)
 • Møre og Romsdal fylkesbibliotek (MoreBib)
 • Mørkvedmarka skole (MorkBib)
 • Moskenes folkebibliotek (MoskBib)
 • Mossebibliotekene (MossBib)
 • Mosterøy skole (MostBib)
 • Ankenes skolebibliotek (NAAnkbSk)
 • Ankenes ungdomsskole. Biblioteket. (NAAnkuSk)
 • Beisfjord skolebibliotek (NABeisSk)
 • Bjerkvik skolebibliotek (NABjeSk)
 • Fagernes skolebibliotek (NAFagSk)
 • Narvik ungdomsskole (NAFraSk)
 • Håkvik skolebibliotek (NAHakSk)
 • Parken ungdomsskole. Biblioteket. (NAPrkuSk)
 • Seines skolebibliotek (NASeiSk)
 • Skistua skole (NASkiSk)
 • Skjomen skolebibliotek (NASkjoSk)
 • Straumsnes skolebibliotek (NAStraSk)
 • Frydenlund skole (NATarSk)
 • Villaveien skolebibliotek (NAVillSk)
 • Naustdal skule (NDNausSk)
 • Åsen skole (NEAsnSk)
 • Eknes ungdomsskole (NEEknSk)
 • Killingrud ungdomsskole (NEKilSk)
 • Krokstad skole (NEKroSk)
 • Mjøndalen skolebibliotek (NEMjoSk)
 • Solberg skole, biblioteket (NESolSk)
 • Steinberg skolebibliotek (NESteSk)
 • Stenseth skole, biblioteket (NEStenSk)
 • Veiavangen ungdomsskole, biblioteket (NEVeiSk)
 • Nordland kunst- og filmfagskole (NFilmSk)
 • Hagen skolebibliotek (NIHagSk)
 • Hakadal skolebibliotek (NIHakSk)
 • Holumskogen skolebibliotek (NIHolSk)
 • Kirkeby skolebibliotek (NIKirSk)
 • Nittedal ungdomsskole (NINitSk)
 • Rotnes skolebibliotek (NIRotSk)
 • NISkoSk
 • Slattum skolebibliotek (NISlaSk)
 • Sørli skolebibliotek (NISorSk)
 • Ulverud skole (NIUlveSk)
 • NKBerSk
 • Borgheim skolebibliotek (NKBorSk)
 • Brattås skolebibliotek (NKBraSk)
 • Føynland skolebibliotek (NKFoySk)
 • NKHarSk
 • Herstad skolebibliotek (NKHerSk)
 • Lindhøy skole (NKLinSk)
 • Oserød skol (NKOseSk)
 • Teie skolebibliotek (NKTeiSk)
 • Teigar ungdomsskolebibliotek (NKTgaSk)
 • Tjøme ungdomsskole (NKTjoSk)
 • Torød skolebibliotek (NKTorSk)
 • Labakken skole (tidl. Vestskogen) (NKVeSk)
 • Veierland skolebibliotek (NKVeiSk)
 • Bruvoll fengselsbibliotek (NOKFbSk)
 • Skolebiblioteket i Mo (NOKMoSk)
 • Skolebibliotek på Sand (NOKSaSk)
 • Gransherad barne- og ungdomsskole (NTGranSk)
 • Høgås skole (NTHoegSk)
 • Heddal ungdomsskole (NTHuskSk)
 • Nordbygda skole (NTNordSk)
 • Notodden ungdomsskole (NTNuskSk)
 • Heddal barneskole (NTRygiSk)
 • Sætre skole (NTSSkole)
 • Notodden barneskole, avd. Tinnesmoen (NTTinnSk)
 • Tveiten skole (NTveitSk)
 • Eltonåsen skole (NanEltSk)
 • Maura skole (NanMauSk)
 • Preståsen skole, Nannestd (NanPreSk)
 • Nannestad bibliotek (NannBib)
 • Narvik bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik (NarBib)
 • NaromBib
 • Nasjonalbiblioteket Nasjonalt lånekort (NasjBib)
 • Valdresbiblioteka (NaudBib)
 • NeikBib
 • Nes bibliotek (NesBib)
 • Nesna bibliotek (NesnaBib)
 • Nord-Fron bibliotek (NfroBib)
 • Nittedal bibliotek (NitBib)
 • Nome bibliotek (NomeBib)
 • Nordskogen skolebibliotek (NordBib)
 • Notodden bibliotek (NotBib)
 • Nrk biblioteket (NrkBib)
 • NrkMinne
 • NrsBib
 • Hokksund skolebibliotek (OEHokSk)
 • Hokksund U.skole (OEHokuSk)
 • Ormåsen Oppvekstsenter (OEOrmSk)
 • Skolene i Vestfossen (OEVestSk)
 • Aurvoll skole (OKAurSk)
 • Solvang skolebibliotek (OKVidSk)
 • Myre skolebibliotek (ONMyreSk)
 • Alsvåg skolebibliotek (ONSomSk)
 • Flåtestad skole (OPFlatSk)
 • Greverud skole (OPGrevSk)
 • Hellerasten skole (OPHellSk)
 • Ingieråsen skole (OPIngiSk)
 • Kolbotn skole (OPKolbSk)
 • Østli skole (OPOstlSk)
 • Sofiemyrtoppen skole (OPSofiSk)
 • Tårnåsen skole (OPTarnSk)
 • Vassbonn skole (OPVassSk)
 • Kolbu skolebibliotek (OTKolSk)
 • Lena ungdomsskole (OTLenuSk)
 • OTMoenSk
 • Stange skolebibliotek (OTStaSk)
 • Skreia ungdomsskolebibliotek (OTSuSk)
 • Nord-Odal/Sør-Odal bibliotek (OdlBib)
 • Øvre Eiker bibliotek (OeikBib)
 • Østfold kulturutvikling, Fylkesbiblioteket (OfBib)
 • Øksnes folkebibliotek (OksnBib)
 • Nordre Follo bibliotek - avd. Kolben (OpgBib)
 • Orerønningen skolebibliotek (OreBib)
 • OrskoBib
 • Fengslene i Oslo (OsFngBib)
 • Østfoldmuseene Halden historiske samlinger (OstMus)
 • Østre Toten folkebibliotek (OtotBib)
 • Vikevåg skule (OvikBib)
 • Skulane i Øygarden (OygardSk)
 • Øyer folkebibliotek (OyrBib)
 • Øyer ungdomsskole (OyruBib)
 • Øystre Slidre bibl. (OysliBib)
 • PopBib
 • Porsgrunn bibliotek (PorsBib)
 • Karlshus skole (RADKarSk)
 • Råde ungdomsskole (RADRuSk)
 • Spetalen skole (RADSpeSk)
 • Benterud skole, Ringerike (RIBenSk)
 • Furnes ungdomsskole (RIFurnSk)
 • Kirkekretsen skole (RIKrkrSk)
 • Moelv ungdomsskole (RIMlvuSk)
 • Ullerål skole, Ringerike (RIUllSk)
 • RKBib
 • Kirkevoll skolebibliotek (RKKirkSk)
 • Ramnes skolebibliotek (RKRamnSk)
 • Røråstoppen skolebibliotek (RKRoraSk)
 • Solerød oppvekstsenter. Biblioteket (RKSolSk)
 • Åfarnes skulebibliotek (RMAfarSk)
 • Åndalsnes ungdomsskole. Biblioteket (RMAndSk)
 • Isfjorden skole (RMIsfjSk)
 • Måndalen skule (RMManSk)
 • Vågstranda oppvekstsenter (RMVagSk)
 • Åkrehamn videregående skole (ROAkrVgs)
 • Bergeland videregående skole (ROBerVgs)
 • Bryne vidaregåande skule (ROBryVgs)
 • Dalane videregående skole (RODalVgs)
 • Gand videregående skole (ROGanVgs)
 • Godalen videregående skole (ROGodVgs)
 • Haugaland videregående skole (ROHauVgs)
 • Hetland Videregående skole (ROHetVgs)
 • Hollenderhaugen skolesenter (ROHolVgs)
 • Jåttå videregående skole (ROJatVgs)
 • Frydenlund skolebibliotek (ROKFrySk)
 • Karmsund videregående skole (ROKarVgs)
 • Kopervik videregåene skole (ROKopVgs)
 • Møllehagen videregående skole (ROMolVgs)
 • Øksnevad videregående skole (ROOksVgs)
 • Ølen vidaregåande skule (ROOleVgs)
 • Randaberg videregående skole (RORanVgs)
 • Sandnes videregående skole (ROSanVgs)
 • Sauda videregående skole (ROSauVgs)
 • Skeisvang videregående skole (ROSkeVgs)
 • Sola videregående skole (ROSolVgs)
 • Stavanger offshore tekniske skole (ROSotVgs)
 • Stavanger katedralskole (ROStKVgs)
 • St. Olav videregående skole (ROStOVgs)
 • St. Svithun videregående skole (ROStSVgs)
 • Strand videregående skole (ROStrVgs)
 • Vågen videregående skole (ROVagVgs)
 • Vardafjell videregående skole (ROVarVgs)
 • Midtbygda skole (RYMidtSk)
 • Nærsnes barneskole (RYNAerSk)
 • Røyken ungdomsskole (RYRoyuSk)
 • Sætre skole (RYSatrSk)
 • Slemmestad barneskole (RYSlemSk)
 • Slemmestad U.skole (RYSleuSk)
 • Spikkestad barneskole (RYSpiSk)
 • Spikkestad ungdomsskole (RYSpiuSk)
 • Sydskogen skole (RYSydsSk)
 • Torvbråten skole (RYTorvSk)
 • Råde bibliotek (RadeBib)
 • Rælingen bibliotek (RalBib)
 • Blystadlia skole (RalBlySk)
 • Løvenstad skolebibliotek (RalLovSk)
 • Nordby skole (RalNorSk)
 • Rud skole (RalRudSk)
 • Smestad skole (RalSmeSk)
 • Ramberg skolebibliotek (RamBib)
 • Ranvik ungdomsskole (RanBib)
 • Rana bibliotek (RanaBib)
 • Skolene i Rana (RanaSk)
 • Randaberg folkebibliotek (RandaBib)
 • NRK Platearkivet (Rapl)
 • Rapp
 • Raty
 • Rennesøy skule (RbuBib)
 • Rendalen bibliotek (RendBib)
 • Revetal ungdomsskole (RevBib)
 • Refsnes skole, Biblioteket (RfsBib)
 • Brøttum skole, Ringsaker (RiBrotSk)
 • Brumunddal ungdomsskole (RiBruSk)
 • Fagerlund skole (RiFagSk)
 • Fagernes skole (RiFagerSk)
 • Fossen skolebibliotek (RiFosSk)
 • Gaupen skolebibliotek (RiGauSk)
 • Hempa skolebibliotek (RiHemSk)
 • Moelv skolebibliotek (RiKilSk)
 • Kirkenær skolebibliotek (RiKirSk)
 • Kylstad skolebibliotek (RiKylSk)
 • Lismarka skolebibliotek (RiLisSk)
 • Messenlia skole (RiMesSk)
 • Mørkved skole (RiMorSk)
 • Nes ungdomsskole. Skolebiblioteket (RiNesSk)
 • Nes barneskole (RiNesbSk)
 • Skarpsno skolebibliotek (RiSkaSk)
 • Stavsberg skolebibliotek (RiStbSk)
 • Ringebu folkebibliotek (RingBib)
 • Ringerike bibliotek (RirikBib)
 • Ringerike fengselsbibliotek (RirikFng)
 • Risør bibliotek (RisBib)
 • Risør barneskole. Biblioteket (RisbBib)
 • Risør ungdomsskole. Biblioteket. (RisuBib)
 • Rjukan bibliotek (RjuBib)
 • Rauma bibliotek (RmaBib)
 • Rødøy folkebibliotek (RodBib)
 • Rollag bibliotek (RolBib)
 • Rork
 • Røst folkebibliotek (RostBib)
 • RoyBib
 • Ringsaker bibliotek (RskrBib)
 • Ryfylkebiblioteket (RyfylBib)
 • Rygge bibliotek (RygBib)
 • Aspervika skole (SAAspSk)
 • Austrått skole (SAAusSk)
 • Bogafjell skole (SABogSk)
 • Bogafjell ungdomsskole (SABogUSk)
 • Buggeland skole (SABugSk)
 • FBU (SAFbuSk)
 • Figgjo skole (SAFigSk)
 • Forsand skule (SAForSk)
 • Ganddal skole (SAGanSk)
 • Giske ungdomsskole (SAGisSk)
 • Hana skole (SAHanSk)
 • Høle barne- og ungdomsskule (SAHolSk)
 • Hommersåk skole (SAHomSk)
 • Høyland ungdomsskole (SAHoySk)
 • Iglemyr skole (SAIglSk)
 • Kleivane skole (SAKleiSk)
 • Kyrkjevollen skole (SAKyrSk)
 • Lurahammaren ungdomsskole (SALhaSk)
 • Lundehaugen ungdomsskole (SALunSk)
 • Lura skole (SALurSk)
 • Malmheim skole (SAMalSk)
 • Maudland skole (SAMauSk)
 • Øygard ungdomsskole (SAOygSk)
 • Porsholen skole (SAPorSk)
 • Riska ungdomsskole (SARisSk)
 • Sandved skole (SASanSk)
 • Skeiane ungdomsskole (SASkeSk)
 • Sandnes Læringssenter (SASlaSk)
 • Smeaheia skole (SASmeSk)
 • Sørbø skole (SASorSk)
 • Stangeland skole (SAStaSk)
 • Sviland skole (SASviSk)
 • Trones skole og ressurssenter (SATroSk)
 • Austarheim skule (SDAustSk)
 • Fløgstad skule (SDFlogSk)
 • Risvoll skule (SDRisvSk)
 • Strand skolebibliotek (SDStrnSk)
 • Strand Utstyrslager (SDUtstyr)
 • SEAtnaSk
 • Koppang skole (SEKoppSk)
 • Opphus skole (SEOppSk)
 • Sollia barne og ungdomsskole (SESollSk)
 • Stor-Elvdal U.skole (SESuSk)
 • SGLangSk
 • SGLundSk
 • SGNygSk
 • SGTangSk
 • SGTinnSk
 • Åfoss skolebibliotek (SKAafoSk)
 • Åsenhagen skolebibliotek (SKAaseSk)
 • Asak skolebibliotek (SKAsaSk)
 • Brånås skolebibliotek (SKBraSk)
 • Buer skole (SKBuerSk)
 • Gjellerås skolebibliotek (SKGjeSk)
 • Gjerpen barneskole. Biblioteket (SKGjebSk)
 • Grunnskolen Oslo Kristne Senter (OKS) (SKGrosSk)
 • Gulset ungdomsskole (SKGulSk)
 • Kjellervolla skolebibliotek (SKKjeSk)
 • Kjeller skolebibliotek (SKKjelSk)
 • Kjørbekkhøgda skolebibliotek (SKKjorSk)
 • Lunde skolebibliotek (SKLundSk)
 • Mæla ungdomsskole (SKMalaSk)
 • Moflata skole (SKMofSk)
 • Sagdalen skolebibliotek (SKSagdSk)
 • Lillestrøm voksenopplæringssenter (SKSageSk)
 • Skjetten skolebibliotek (SKSkjSk)
 • SKSkoSk
 • Skotfoss skolebibliotek (SKSkotSk)
 • Bråtejordet skole (SKStalSk)
 • Stav skolebibliotek (SKStavSk)
 • Sten-Tærud skolebibliotek (SKStenSk)
 • Stigeråsen skole (SKStroSk)
 • Tæruddalen skolebibliotek (SKTarSk)
 • Vardeåsen skolebibliotek (SKVarSk)
 • Venstøp skolebibliotek (SKVenSk)
 • Vigernes skolebibliotek (SKVigSk)
 • Volla skolebibliotek (SKVolSk)
 • Dysjaland skule (SODysSk)
 • Fjuk skole (SOFjukSk)
 • Frogner skole (SOFroSk)
 • Grannes skole (SOGraSk)
 • Håland skole (SOHaaSk)
 • Haga skole (SOHagSk)
 • Haugtun skole (SOHauSk)
 • Glommasvingen skole (SOKKorSk)
 • Melvold ungdomsskole (SOMelSk)
 • Røyneberg skole (SORoySk)
 • Sande skole (SOSanSk)
 • Skadberg skole (SOSkaSk)
 • Sola ungdomsskole (SOSoUSk)
 • Sola skole (SOSolSk)
 • Sørum skole (SOSorSk)
 • Sørumsand skole (SOSoruSk)
 • Storevarden skole (SOStoSk)
 • Tananger ungdomsskole (SOTaUSk)
 • Vesterskaun skole (SOVestSk)
 • Auglend skole (STAugSk)
 • Austbø skole (STAusSk)
 • Beitstad skole (STBeitSk)
 • Buøy skole (STBuoSk)
 • Byafossen skole (STByafSk)
 • Byfjord skole (STByfSk)
 • Eiganes skole (STEgaSk)
 • Egge barneskole (STEggeSk)
 • Egge U.skole (STEgguSk)
 • Gausel skole (STGauSk)
 • Godeset skole (STGodSk)
 • Gosen ungdomsskole (STGosSk)
 • Gautesete skole (STGtsSk)
 • Hafrsfjord skole (STHafSk)
 • Hinna skole (STHinSk)
 • Hundvåg skole (STHunSk)
 • Hystad skule (STHysSk)
 • Jåtten skole (STJatSk)
 • Johannes læringssenter (STJohSk)
 • Steinkjer ungdomsskole. Biblioteket (STKSusSk)
 • Kampen skole (STKamSk)
 • Kannik skoles bibliotek (STKanSk)
 • Kvaleberg skole (STKbgSk)
 • Kristianslyst skole (STKriSk)
 • Kvam skole (STKvamSk)
 • Kvernevik skole (STKveSk)
 • Langeland skule (STLanSk)
 • Lassa skole (STLasSk)
 • Leirvik skule (STLeiSk)
 • Lenden skole og ressurssenter (STLenSk)
 • Litlabø skule (STLitSk)
 • Lø skole (STLoSk)
 • Lunde skole (STLunSk)
 • Madlamark skole (STMamSk)
 • Mære skolebibliotek (STMarSk)
 • Madlavoll skole (STMavSk)
 • Nylund skole (STNylSk)
 • Nysæter ungdomsskule (STNysuSk)
 • Revheim ungdomsskole (STRevSk)
 • Roaldsøy skole (STRoaSk)
 • Rommetveit skule (STRomSk)
 • Sagvåg skule (STSagSk)
 • Steinkjer barneskole (STSbsSk)
 • Skeie skole (STSkeSk)
 • Stord ungdomsskule (STStouSk)
 • Storhaug skole (STStrSk)
 • Sunde skole (STSunSk)
 • St. Svithun skole (STSviSk)
 • Tastarustå skole (STTarSk)
 • Tasta skoles bibliotek (STTasSk)
 • Tastaveden skole (STTavSk)
 • Teinå skoles bibliotek (STTeiSk)
 • Tjensvoll skole (STTjeSk)
 • Tjødnalio skule (STTjoSk)
 • Ullandhaug skole (STUllSk)
 • Våland skoles bibliotek (STVaaSk)
 • Vardenes skole (STVarSk)
 • Vassøy skole (STVasSk)
 • Vaulen skole (STVauSk)
 • Steinkjer voksenopplæring (STVokSk)
 • Auklandshamn skule, Sveio (SVAukSk)
 • Førde skule, Sveio (SVForSk)
 • Sveio b-og u-skule, Sveio (SVSveiSk)
 • Valestrand skule, Sveio (SVValSk)
 • Vikse skule,Sveio (SVVikSk)
 • Sandnes bibliotek (SandBib)
 • Sør-Aurdal folkebibliotek (SaurBib)
 • SdaBib
 • Sogndal bibliotek (SdalBib)
 • Sauda ungdomsskule (SdauBib)
 • Sel bibliotek (SelBib)
 • Sentrum skolebibliotek (SentBib)
 • Store Bergan skolebibliotek (SfBerSk)
 • Breidablikk U.skole (SfBreiSk)
 • Bugården ungdomsskole. (SfBuguSk)
 • Byskolen skolebibliotek (SfBySk)
 • Fevang skolebibliotek (SfFevSk)
 • Framnes skolebibliotek (SfFramSk)
 • Gokstad skole. Biblioteket (SfGokSk)
 • Haukerød skolebibliotek (SfHaukSk)
 • Helgerød skolebibliotek (SfHelgSk)
 • SfKomSk
 • Mosserød skolebibliotek (SfMosSk)
 • Ormestad skolebibliotek (SfOrmSk)
 • Sande skolebibliotek (SfSandSk)
 • Unneberg skolebibliotek (SfUnnSk)
 • Sandefjord voksenopplæring (SfVOppSk)
 • Vesterøy skolebibliotek (SfVestSk)
 • Virik skolebibliotek (SfViriSk)
 • Sandefjordbibliotekene (SfjBib)
 • SfjvBib
 • SftBib
 • Grov skole (SkGrovSk)
 • Skånland skolebibliotek (SkSkanSk)
 • Tjeldsund folkebibliotek (SkanBib)
 • Skauen skole (SkauenSk)
 • Lillestrømbibliotekene (SkeBib)
 • SkjBib
 • Skien bibliotek (SknBib)
 • Skiptvet bibliotek (SktvBib)
 • Søndeled skolebibliotek (SledBib)
 • Biblioteka i Sunnfjord (SofjBib)
 • Sokndal folkebibliotek (SoknBib)
 • Sortland bibliotek (SortBib)
 • Pedagogisk senter Skien (SpedBib)
 • Sølvberget bibliotek og kulturhus (StavBib)
 • Stavanger skoler (StavSk)
 • Steigen folkebibliotek (SteigBib)
 • Steigenskolen (SteigSk)
 • StgBib
 • Steinkjer bibliotek (StkjBib)
 • Stor-Elvdal bibliotek (StldBib)
 • Straumen skule (StmBib)
 • Stord folkebibliotek (StrdBib)
 • StvgBib
 • SulBib
 • Skulane i Sund (SundSk)
 • SvarBib
 • Svensedammen skole (SvdBib)
 • Sveio folkebibliotek (SveiBib)
 • SvkBib
 • Svelvik ungdomsskole (SvkuBib)
 • Saltvern skole. Biblioteket (SvuBib)
 • Barkåker skolebibliotek (TBBarSk)
 • Byskogen skole (TBBysSk)
 • Eik skolebibliotek (TBEikSk)
 • Hogsnes skolebibliotek (TBHogSk)
 • Husøy skolebibliotek (TBHusoSk)
 • Husvik skolebibliotek (TBHusvSk)
 • Kongseik ungdomsskole (TBKjelSk)
 • TBKlokSk
 • Presterød skolebibliotek (TBPreSk)
 • Presterød ungdomsskole (TBPreuSk)
 • Ringshaug skolebibliotek (TBRingSk)
 • Ringshaug ungdomsskole. Biblioteket (TBRinguSk)
 • Sandeåsen skolebibliotek (TBSanSk)
 • Sem skolebibliotek (TBSemSk)
 • Træleborg skolebibliotek (TBTrbSk)
 • Vear skole (TBVeaSk)
 • Volden skolebibliotek (TBVolSk)
 • Vardheia ungdomsskule (TIVaruSk)
 • Åsheim barneskoles bibliotek (TKAshBSk)
 • Åsheim ungdomsskolebibliotek (TKAshUSk)
 • Åsvang skolebibliotek (TKAsvaSk)
 • Åsveien skolebibliotek (TKAsveSk)
 • Berg skolebibliotek (TKBergSk)
 • Bispehaugen skolebibliotek (TKBispSk)
 • Blussuvoll skolebibliotek (TKBlusSk)
 • Bratsberg skolebibliotek (TKBratSk)
 • Breidablikk skolebibliotek (TKBreiSk)
 • Brundalen skolebibliotek (TKBrunSk)
 • Byåsen skolebibliotek (TKByasSk)
 • Charlottenlund skolebibliotek (TKChaBSk)
 • Charlottenlund ungdomsskole (TKChaUSk)
 • Dalgård skolebibliotek (TKDalgSk)
 • Eberg skolebibliotek (TKEbrgSk)
 • Flatåsen skolebibliotek (TKFlatSk)
 • TKFuruSk
 • Hårstad skolebibliotek (TKHaarSk)
 • Hallset skolebibliotek (TKHallSk)
 • Hoeggen skolebibliotek (TKHoegSk)
 • Huseby skolebibliotek (TKHuseSk)
 • Ila skolebibliotek (TKIlaSk)
 • Jakobsli skolebibliotek (TKKalvSk)
 • Kattem skolebibliotek (TKKattSk)
 • Klæbu ungdomsskole (TKKlaSk)
 • Kolstad skolebibliotek (TKKolsSk)
 • Lade skolebibliotek (TKLadeSk)
 • Lilleby skolebibliotek (TKLillSk)
 • Markaplassen skolebibliotek (TKMarkSk)
 • Trondheim kommunale kulturskole (TKK) (TKMuSk)
 • Nardo skolebibliotek (TKNardSk)
 • Nidarvoll skolebibliotek (TKNidaSk)
 • TKNideSk
 • Nyborg skolebibliotek (TKNybgSk)
 • Nypvang skolebibliotek (TKNypvSk)
 • Okstad skolebibliotek (TKOkstSk)
 • Ranheim skolebibliotek (TKRanhSk)
 • Romolslia skolebibliotek (TKRomoSk)
 • Rosten skolebibliotek (TKRostSk)
 • Rosenborg skolebibliotek (TKRsbgSk)
 • Rye skolebibliotek (TKRyeSk)
 • Saupstad skole (TKSaupSk)
 • Trondheim voksenopplæring - Trovo (TKSevoSk)
 • Singsaker skolebibliotek (TKSingSk)
 • Sjetne skolebibliotek (TKSjtnSk)
 • Selsbakk skolebibliotek (TKSlsbSk)
 • Solbakken skolebibliotek (TKSolbSk)
 • Sørborgen skole, Trondheim (TKSorSk)
 • Lianvatnet skole (TKSpesSk)
 • Spongdal skolebibliotek (TKSpgdSk)
 • Stabbursmoen skolebibliotek (TKStabSk)
 • Stavset skolebibliotek (TKStavSk)
 • Steindal skolebibliotek (TKStndSk)
 • Strindheim skolebibliotek (TKStriSk)
 • Sunnland skolebibliotek (TKSunlSk)
 • Sverresborg skolebibliotek (TKSvsbSk)
 • Tanem Oppvekstsenter, Trondheim (TKTanSk)
 • Tonstad skolebibliotek (TKTnstSk)
 • Ugla skolebibliotek (TKUglaSk)
 • Utleira skolebibliotek (TKUtlrSk)
 • Vikasen skole (TKVkasSk)
 • Tromsø fengsel (TRFngBib)
 • Trondjord skole (TRTronSk)
 • Frakkagjerd barneskole (TYFrkSk)
 • Nedstrand barne- og u.skole (TYNedsSk)
 • Tønsberg og Færder bibliotek (TbgBib)
 • Tysværvåg barne- og ungdomsskole (TbuBib)
 • Tangen skole (TgnBib)
 • Trondheim Int. School (This)
 • Tjeldsund bibliotek (TjelBib)
 • TjomeBib
 • Tømmerås skole (TmrBib)
 • Tysvær opplæringssenter (TpedBib)
 • Træna bibliotek (TraBib)
 • TrdBib
 • Trondheim folkebibliotek (TrhBib1)
 • Tromsø bibliotek og byarkiv (TrmsBib)
 • Trysil folkebibliotek (TryBib)
 • Tverlandet skole. Biblioteket (TverBib)
 • Tyrielden Eidskog bibliotek (TyrEiBib)
 • Tysvær bibliotek (TysvBib)
 • Allergot ungdomsskole (UKAlleSk)
 • Bakke skole (UKBakkSk)
 • Borgen skole (UKBorgSk)
 • Døli skolebibliotek (UKDoliSk)
 • Gystadmarka skole (UKGysSk)
 • Gystadmarka ungdomsskole (UKGysuSk)
 • Hovin skolebibliotek (UKHovSk)
 • Jessheim skole (UKJessSk)
 • Mogreina skolebibliotek (UKMogSk)
 • Nordkisa skole (UKNokiSk)
 • Nordby ungdomsskole (UKNordSk)
 • Skogmo skole (UKSkogSk)
 • Vesong ungdomsskole (UKVesoSk)
 • Ullersmo fengselsbibliotek (ULFngBib)
 • Ullensaker bibliotek (UllBib)
 • Utsira bibliotek (UtsBib)
 • Vadsø fengsel (VAFngBib)
 • Vestfoldarkivet (VFKArkiv)
 • Sandeid skulebibliotek (VIImBib)
 • Skjold skulebibliotek (VISkBib)
 • Vats skulebibliotek (VIVaBib)
 • Vågen skule (VIVageSk)
 • Vikedal skulebibliotek (VIViBib)
 • Vik skule og barnehage (VIVikSk)
 • Garnes oppvekstsenter (VKGarSk)
 • Ørmelen skole (VKOrmSk)
 • Stiklestad skole (VKStiSk)
 • Verdal fengsel (VKVerFng)
 • Verdalsøra u/b skole (VKVeruSk)
 • Vinne skole (VKVinSk)
 • Vuku oppvekstsenter (VKVukuSk)
 • Voss ungdomsskole. Biblioteket (VOKuSk)
 • Bøverbru skolebibliotek (VTBovSk)
 • Ihle skolebibliotek (VTIhlSk)
 • Korta skolebibliotek (VTKorSk)
 • Raufoss ungdomsskole (VTRauSk)
 • Raufoss skolebibliotek (VTRaubSk)
 • Reinsvoll skolebibliotek (VTReibSk)
 • Vestre Toten ungdomsskole (VTReiuSk)
 • Thune skolebibliotek (VTThuSk)
 • Buksnes skolebibliotek (VVBukSk)
 • Ballstad skolebibliotek (VVSkoSk)
 • VaagBib
 • Vadsø bibliotek og Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø (VadBib)
 • Valdresmusea (ValdrMus)
 • Værøy folkebibliotek (VarBib)
 • Varden ungdomsskole (VardBib)
 • VefoBib
 • Verdal bibliotek (VerBib)
 • Vefsn bibliotek (VfsnBib)
 • VigeMus
 • Biblioteka i Vindafjord og Etne (VindBib)
 • Vestre Jakobselv skolebibliotek (VjeBib)
 • Våler folkebibliotek (VlrBib)
 • VlruBib
 • Vang folkebibliotek (VngBib)
 • Vang barne- og ungdomsskule (VngVanSk)
 • Voss bibliotek (VosBib)
 • Verket skole (VrkBib)
 • Vestre Toten folkebibliotek (Fyrverkeriet) (VtotBib)
 • Vadsø Ungdomsskole (VuskBib)
 • Meieriet bibliotek (VvoyBib)
 • Wang Vgs. bibliotek (WangVgSk)
 • BSsamlet1 (Marc-21 Bokbasen) (bssamlet1)
 • TEST Asker bibliotek (sammenslått) (bssamlet2)
 • BSsamlet3 (Marc-21 DFB) (bssamlet3)
 • Kristiansand, Søgne og Songdalen - prøvesammenslåing (bssamlet4)
 • Tønsberg/Færder og Re bibliotek - prøvesammenslåing (bssamlet5)
 • Deichmanske bibliotek (carl)
 • Høyskolen i Oslo/Avdeling for estetiske fag (estbib) (tidligere kunde)
 • Gokstad kystlag. Motorsamlingen (gkl)

Generert 24/07/2021 kl. 01:00:59


Mer om Bibliotek-Systemer As© Et produkt fra Bibliotek-Systemer As