SMS meldinger til lånere

Meldinger fra biblioteket til lånerne kan også sendes som SMS.

Man kan sende reserveringsmeldinger, purrebrev, forhåndsvarsler, PIN-koder og meldinger direkte til låner. Det er mulig å parameterstyre hvilke meldinger/brev som skal kunne sendes som SMS. Etableringskostnaden er lav og det påløper ingen faste avgifter i tillegg.

Lånerens mobilnummer må være registrert i Mobil-feltet i lånerregisteret. Låneren kan selv velge å motta meldinger på SMS på Mine Sider.

Ugle