Overvåking

Kameraer ved innlogging og ved alarm

Vi bruker en spesiell kameratype som er spesialtilpasset i programvaren TagVision Library Manager (TVLM). Det ene kameraet settes opp for å ta en bildeserie når innloggingspanelet har sendt klarsignal til dørlås om å låse opp, og det andre settes opp til å ta en bildeserie når alarmen blir utløst (forutsetter altså RFID-brikker og alarmportal). Bildeseriene lagres med knytning til benyttet lånekort og tidspunkt ved innlogging, eller materialet som utløste alarm og tidspunkt.  Vår løsning gir biblioteket en bedre metode for å koble sammen bildene og «loggen» enn kva andre kan tilby. 

Kamera for generell overvåking av lokalet Kamera settes opp slik at det foretar opptak hver gang det er bevegelse foran kameraet. Det betyr at man får opptak av alle som beveger seg i biblioteket til de oppsatte tidene. Som regel ønsker man ikke å gjøre opptak i betjent åpningstid, men sørger for at de er aktive i «selvbetjente perioder».

Ugle