Webregistrering

Registrering av data via webskjema

Vi har en løsning for registrering av dokumenter via et webskjema.

Skjemaet for registrering tilpasses behovet hos kunden og består av felter med en underliggende knytning til marcformatet. Når skjemaet sendes inn vil det opprettes en marcpost i databasen.

Det er mulig å slå på kontroll av nye poster før de gjøres tilgjengelig. Melding om nye poster sendes til en epostadresse. Eposten inneholder en link til en webside hvor man godkjenner posten, legger til informasjon eller endrer innholdet. Marcposten kan også få en status som gjør at den ikke er synlig i websøk før den er kontrollert av biblioteket. ( Det er ganske vanlig å hoppe over kontrollen, slik at f.eks. et historielag gjør alt arbeidet uhindret.)

Man kan legge ved elektroniske dokumenter som f.eks pdf- og bildefiler.

Ugle