Hva er Meråpent

Meråpent bibliotek er en tjeneste som tilbyr lånerne utvidet tilgang til bibliotekets lokaler utenfor ordinær åpningstid, hver dag, hele året – selv om det er ubemannet. Biblioteket bestemmer selv hvilke tjenester som skal være tilgjengelig i det meråpne biblioteket. For å benytte seg av Meråpent bibliotek må man være registrert låner og ha gyldig lånekort og PIN-kode.
Det er ikke en forutsetning at biblioteket har tatt i bruk RFID, men det gir en mer publikumsvennlig løsning og biblioteket bedre mulighet til å sikre samlingen.
Dersom man ønsker video-overvåkning er det nødvendig med skilt som opplyser om dette.
Bibliotek-Systemer er leverandør av biblioteksystemet som utstyret til Meråpent bibliotek skal kommunisere med og samler all statistikk i kjente omgivelser i Bibliofil.

Adgangskontroll

Innlogging skjer via innloggingspanelet som er montert ved inngangen. Dette styrer den automatiske dørlåsen. Innlogging skjer ved bruk av lånekort og PIN-kode – og døren åpnes. Biblioteksystemet har mulighet for å avvise lånere som ikke skal ha adgang.
Hver gang en låner logger seg inn på biblioteket via det utvendige adgangskontrollen, registreres dette i systemet med bilde, tidspunkt og låners ID.
Vårt innloggingspanel kan lese både fysiske lånekort og lånekort på mobilskjermer. Vi ser at mange lånere bruker web app-en i Bibliofil «Mine Sider», og henter ut lånekort derfra.
Innloggingspanelet leveres med kortleser og display, og tåler å stå ute i all slags vær. Ledetekstene fremkommer i displayet, og fra innloggingspanelet er det en kobling til låsen, slik at den kan låses opp.
Lokal låsleverandør kan bekrefte om eksisterende dør kan få elektrisk låskasse om den ikke har det i dag. Man kan eventuelt også velge å bestille elektrisk dørpumpe, slik at adgang for bevegelseshemmede blir enda lettere.
Innloggingspanelet kobles til Bibliofil-nettverket i biblioteket, og integrasjonen i Bibliofil er inkludert i prisen for eksisterende Bibliofil-kunder. Panelet får strøm fra switch med strøm over ethernet/nettverket (PoE).


Alarmportaler

Den intelligente RFID-alarmportalen leveres med besøksteller og material-kontroll. Publikumstelleren har to telleverk og registrerer antall som passerer inn og ut av biblioteket, og rapporterer til biblioteksystemet (eller til et PC-program), slik at en kan ta ut besøksstatistikk med forskjellig vinkling som pr. time, pr dag, osv.

En aktiv alarmbit i brikken medfører at alarmen gir både lys- og lydsignal etter avtale med biblioteket. Man kan velge å kun ha lys eller lyd, men det normale er å bruke begge varslingsmetoder. Lydstyrken kan også justeres av biblioteket.

Hver gang en alarm utløses i alarmportalen, registreres dette i systemet med bilde, tidspunkt og bokens ID.

Kamera

Vi bruker en spesiell kameratype som er spesialtilpasset i programvaren TagVision Library Manager (TVLM – se neste punkt). Det ene kameraet settes opp for å ta en bildeserie når innloggingspanelet har sendt klarsignal til dørlås om å låse opp, og det andre settes opp til å ta en bildeserie når alarmen blir utløst (forutsetter altså RFID-brikker og alarmportal). Bildeseriene lagres med knytning til benyttet lånekort og tidspunkt ved innlogging, eller materialet som utløste alarm og tidspunkt. Vår løsning gir biblioteket en meget god metode for å koble sammen bildene og «loggen».

TVLM

TVLM (TagVision Library Manager) er programvaren som brukes for å administrere mye av det som skal settes opp for Meråpent bibliotek. TVLM er hjernen i løsningen og sørger for at man enkelt kan kontrollere og styre funksjonene i biblioteket. Programmet benyttes i et webgrensesnitt hvor biblioteket får alle opplysninger om alarmer, statistikk, besøkende og styring av det åpne biblioteket.

Kamera

Kamera settes opp slik at det foretar opptak hver gang det er bevegelse foran kameraet. Det betyr at man får opptak av alle som beveger seg i biblioteket til de oppsatte tidene. Som regel ønsker man ikke å gjøre opptak i betjent åpningstid, men sørger for at de er aktive i «selvbetjente perioder». Lagring skjer på NVR-enhet


HikVision NVR lagringsenhet

Dette er en lagringsenhet for video som tas av kameraene, og er et spesialprodukt som gjør at det er veldig effektivt å administrere videoene.

Lyd

Vi tilbyr høyttaleranlegg for å kunne gi automatiske talebeskjeder. Det vanligste er å opplyse om at biblioteket går over fra betjent til ubetjent, og i forbindelse med stenging for kvelden.

Det er valgfritt om høyttalerne skal monteres i himling eller på vegg. Forsterker leveres tilpasset det antall høyttalere som trengs. Alt er av merket Bosch. Forsterker krever tilgang til strømkontakt. Høyttalere kobles opp med høyttalerkabler.

Vi kan også levere meldingsmikrofon for å kunne gi manuelle beskjeder i åpningstiden, om man ønsker det.

Utstyret vil bli testet i samarbeid mellom leverandør og kunde, og vi forplikter oss til å stille med nødvendige ressurser i testperioden. Påviste feil og mangler vil bli utbedret uten ugrunnet opphold.

Vi foretar full opplæring av personalet på alt utstyr og overleverer dokumentasjon og brukerveiledning for senere administrasjon og daglig bruk. Omfanget på opplæringen avtales med kunde.

Vi forutsetter at kabling er utført og på plass før installasjon. Dette gjelder både strøm- og nettverkskontakter samt høyttalerkabler. For innloggingspanel må det avtales med dør- og låsleverandør om elektrisk dørlås og eventuelt elektrisk døråpner. Det er ingen obligatoriske årlige avgifter på løsningen, men vi vi tilbyr teknisk serviceavtale på komponenter etter endt garantitid.

Installasjon og opplæring

Utstyret vil bli testet i samarbeid mellom leverandør og kunde, og vi forplikter oss til å stille med nødvendige ressurser i testperioden. Påviste feil og mangler vil bli utbedret uten ugrunnet opphold.

Vi foretar full opplæring av personalet på alt utstyr og overleverer dokumentasjon og brukerveiledning for senere administrasjon og daglig bruk. Omfanget på opplæringen avtales med kunde.

Vi forutsetter at kabling er utført og på plass før installasjon. Dette gjelder både strøm- og nettverkskontakter samt høyttalerkabler. For innloggingspanel må det avtales med dør- og låsleverandør om elektrisk dørlås og eventuelt elektrisk døråpner. Det er ingen obligatoriske årlige avgifter på løsningen, men vi vi tilbyr teknisk serviceavtale på komponenter etter endt garantitid.

Ugle