Thor3 reserveringsboks

RFID-basert reserveringsboks til sortering av reservert materiale ved innlevering.
Som alternativ til en egen åpen hylle for plassering av reservert materiale ved innlevering eller
beskjed om å levere i skranken, kan vi tilby en innleveringsenhet tilkoblet til selvbetjeningsenhet.
Ved innlevering får låneren beskjed på skjermen om å legge det reserverte materialet i innkastet
på Thor3 reserveringsboks. Bibliofilprogrammet sjekker at materialet er korrekt, en luke åpnes og
slipper det inn i boksen. Dersom materialet er feil, vises dette på skjermen.
I tillegg til reservert materiale kan biblioteket velge at f.eks. innlånt materiale og materiale med
optisk innhold, blir lagt i reserveringsboksen. Her vil det ligge skjermet til personalet får sortert
det og viderebehandlet / kontrollert innholdet.

Reserveringsboksen kan bestilles med Sif bokvogn hvor det reserverte materialet blir styrt ned i.
Sif bokvognen er ekstrautstyr og kommer i tillegg til selve reserveringsboksen. En dør i fronten av
reserveringsboksen gjør det enkelt å kjøre ut vognen når den skal tømmes. E-post til
forhåndsbestemt e-postadresse blir sendt til biblioteket når vognen er full.
Reserveringsboksen kan kobles mot en selvbetjeningsautomaten Frida. En reserveringsboks kan også kobles mot flere Frida automater, hvis det er ønskelig.

Ugle