Thor3 reserveringsboks

RFID-basert reserveringsboks til sortering av reservert materiale ved innlevering.
Som alternativ til en egen åpen hylle for plassering av reservert materiale ved innlevering eller
beskjed om å levere i skranken, kan vi tilby en innleveringsenhet tilkoblet til selvbetjeningsenhet.
Ved innlevering får låneren beskjed på skjermen om å legge det reserverte materialet i innkastet
på Thor3 reserveringsboks. Bibliofilprogrammet sjekker at materialet er korrekt, en luke åpnes og
slipper det inn i boksen. Dersom materialet er feil, vises dette på skjermen.
I tillegg til reservert materiale kan biblioteket velge at f.eks. innlånt materiale og materiale med
optisk innhold, blir lagt i reserveringsboksen. Her vil det ligge skjermet til personalet får sortert
det og viderebehandlet / kontrollert innholdet.

Reserveringsboksen kan bestilles med Sif bokvogn hvor det reserverte materialet blir styrt ned i.
Sif bokvognen er ekstrautstyr og kommer i tillegg til selve reserveringsboksen. En dør i fronten av
reserveringsboksen gjør det enkelt å kjøre ut vognen når den skal tømmes. E-post til
forhåndsbestemt e-postadresse blir sendt til biblioteket når vognen er full.
Reserveringsboksen kan kobles mot alle typer selvbetjeningsenheter som vi tilbyr, og kan om
ønskelig også kobles til to eller flere selvbetjeningsenheter.

Ugle