Fagutvalgene har fått egne Facebook-grupper!

Gruppene er «private», noe som gjør at det kun er de som er medlem som ser hva som skrives i de enkelte gruppene. Fagutvalgene velges på Bibliofilforeningens årsmøte, og vi har pr nå 4 fagutvalg: Utlån, Søk, Katalog og Skolebibliotek. Om du som ansatt i et Bibliofil-bibliotek har spørsmål eller innspill angående Bibliofil – og ønsker å dele dette med aktuelt fagutvalg, så meld deg inn i gruppa. Gruppene finner dere fra vår Facebookside ved å klikke der det står «flere» i den vannrette menyen rett under profilbildet vårt, eller søke de opp. Hensikten med Facebook-grupper er at Bibliofil-bibliotek kanskje kan diskutere litt mer her, og komme med innspill og ønsker til fagutvalgene. Rett og slett få litt mer engasjement og aktivitet. Samt gi flere en enklere mulighet til å påvirke utviklingen av Bibliofil og komme med gode forslag. Det hele er et prøveprosjekt, så får vi se om det blir litt aktivitet i disse gruppene framover. Vi er også flere fra Bibliotek-Systemer i gruppene, så vi kommer også til å svare så godt vi kan.

Ugle