Bildebaser

Mange bibliotek, museer og skoler har fotografier og gjenstander som publikum bør få tilgang til. Vår bildebaseløsning gjør registrering og presentasjon av foto og gjenstander til en smal sak.

Løsningen er brukt til å registrere fotografier fra bibliotek og historielag, dokumentere båtmotorer og tilgjengeliggjøre manuskripter og annet materiale fra Bergen Offentlige biblioteks Griegsamling (Les mer om Griegsamlingen).

En liste over baser finner du her: /kundegruppe/bilde-og-lokalsaml/

Hvorfor bildebase?

 • Samlingen blir katalogisert og gjort tilgjengelig på internett og i bibliotekets base.
 • Flere får tilgang til bildesamlingen.
 • Bibliotek og historielag el. kan samarbeide om å oppdatere informasjon om bildene i samlingen.
 • Gamle, historiske bilder er interessante i flere sammenhenger.
 • Posisjonere biblioteket som en aktiv informasjonsformidler, gjerne i samarbeid med andre lokale aktører.
Søk på monet, treffliste

Hvorfor Bibliofil?

 • Bibliofil har presentert baser på internett siden 1994.
 • Bildebasen bruker moduler i Bibliofil som biblioteket allerede kjenner.
 • Bibliofil er fleksibel, noe som gjør at bibliotekene kan registrere og gjøre søkbar all informasjon som de ønsker.
 • Løsningen automatiserer presentasjon av registrering av bilder.

Hvordan gjøres det?

 • Bilder skannes eller overføres fra filer.
 • Hvert bilde konverteres automatisk til to eller tre formater for visning på internett.
 • Bildene katalogiseres i TK-Katalog med et tilpasset skjema eller ved hjelp av et registreringsskjema på web.
 • Websøk presenterer bildesamlingen på internett.
 • Alle kan bidra med kunnskap om bildene vha epostskjemaer.
 • Utskrift og kopier av bildene kan bestilles vha epost.
Ill: Fra søkeresultatet velges et av bildene

Registrering av bilder via webskjema

Vi har også en løsning for registrering av bilder (eller andre dokumenter) via et webskjema.

Skjemaet for registrering tilpasses behovet hos kunden og består av felter med en underliggende knytning til marcformatet. Når skjemaet sendes inn vil det opprettes en marcpost i databasen. Marcpostene kan godkjennes av biblioteket.

Kontroll av nye poster kan gjøres via en annen webside. Melding om nye poster sendes til en e-postadresse. E-posten inneholder en link til en webside hvor man godkjenner posten, legger til informasjon eller endrer innholdet.

Kunden kan via Bibliofils vanlige parameterstyring (Fellesinnstillinger -> regdok) bestemme utseende, hvilke felt/marcfelt skjemaet skal inneholde m.m.

Man kan legge ved elektroniske dokumenter som f.eks pdf- og bildefiler.

Registreringskjema hos Bærum bibliotek.
Ugle