Om utviklingen av BIBLIOFIL fra den spede begynnelse i 1982

Artikkel av Torkel Hasle

Det startet i 1982. Larvik kommune hadde, sammen med nabokommunene, omsider blir enige om å bygge nytt bibliotek. Diskusjonen hadde pågått i mange år, og beslutningen satt langt inne. «Vi bevilger penger til byggingen, men vil ikke høre mas om mer penger til driften!» Vi visste, fra andre bibliotek som hadde bygget nytt, at pågangen vil øke: 60%? 100%?

Daværende biblioteksjef Liv Andresen sa: «Vi trenger et bedre utlånssystem, som kan spare oss for gamle tungvinte rutiner hvis vi skal klare å holde driftsbusjettet«. Første henvendelse gikk til Sandefjord bibliotek, som hadde fotomekanisk system fra Danmark. Ikke imponerende. Deretter en tur til Stavanger bibliotek for å se på deres system Media under utvikling. Når blir det ferdig, og hva vil det koste? Ingen visste. Konklusjonen ble: Vi lager vårt eget utlånssystem på kommunens datamaskin, en 8-bits MDS med 3 diskettstasjoner. Etter hvert som utviklingen skred frem, ble det klart at man ønsket seg et katalogsystem og søkesystem også. Appetitten steg mens utviklingen forsatte. Interessen våknet hos nabobibliotekene, og det strømmet til fra fjern og nær.

Selve løsningen ble i stor grad utformet av de ansatte ved biblioteket, i og med at utvikleren ikke hadde bibliotekfaglig kompetanse. Det ble mange diskusjoner, og en del aha-opplevelser, men de fleste problemene ble løst underveis. Til slutt satt man med en løsning som var god nok til å tas i bruk, og som inneholdt de nødvendige rutiner og rapporter.

Ved åpningen var systemet klart til drift, og bestod ildprøven. Biblioteket hadde fått egen maskin, med harddisk som veide 100 kg og kostet like mange 1000 kr.! Fire terminaler var på plass, og de fleste bøkene hadde fått strekkoder, slik at utlån og innlevering skulle gå raskt og sikkert. Larvik bibliotek var første folkebibliotek ute med et datasystem i full drift i Norge!

Senere kom Horten til, men datamaskinen som løsningen var bygget på forsvant fra markedet, og en ny løsning måtte til.

Trondheim folkebibliotek hadde gått en runde på valg av system, uten å finne noe som tilfredsstilte deres krav, og kontakt ble opprettet i 1986 for om mulig å få utviklet et Unix-basert system basert på deres spesifikasjon. Kontrakt ble undertegnet, og samarbeidet med et firma i Trondheim etablert. Utviklingen tok vel et år, og da biblioteket åpnet var løsningen klar til bruk. Det var noen skjær i sjøen, og det ble mye jobbing, men jevnt og trutt ble løsningen forbedret og feilene plukket ut. Det var en stor installasjon med 50-60 terminaler, skrivere, skannere, filialer osv.

I 1988 ble Bibliotek-Systemer As startet, etter at det var inngått kontrakt med bl.a. Deichmanske bibliotek, og salg av programvaren til den svenske leverandøren Bibliotekstjänst AB. Dette dannet grunnlaget for ekspansjon med flere ansatte, salg av maskiner og tilleggsutstyr, og vi ble etter hvert en betydelig leverandør av løsninger til norske fag- og folkebibliotek. I dag håndterer Bibliofil ca 60% av alle utlån i norske folkebibliotek, dvs. nesten 15 mill utlån, og systemet er ledende når det gjelder utvikling av Internett-løsningen for publikum. Organisasjonen har vokst til 16 ansatte, som fortsatt holder til i Larvik.

Utviklingen på datafronten har vært kolossal. Et platelager koster i dag 1/100 av for 20 år siden og har 1000 ganger kapasiteten! Internett er kommet, og har hatt en voldsom påvirkning på utviklingen. Det er vanskelig å tenke seg en tilsvarende utviklingen uten Internett.

Da Internett ble åpnet for vanlig kommersiell bruk ca. 1994, så vi at dette kunne vi dra nytte av. Det ble satset på nettverksløsninger og Web-teknologi. Bl.a. ble det utviklet en søkeløsning: Samsøk, som tillater søking i flere databaser fra ulike leverandører samtidig. Tilsammen håndterte Bibliofil 22.4 millioner utlån i 2019 , og lagret data om 18 millioner eksemplarer og 10,8 millioner unike titler.

Løsningen kjører nå på Linux-baserte tjenermaskiner, disse er stabile i drift (oppetid på tilnærmet 100%) og med stort potensiale for videre utvikling. Bibliotek-Systemer As har siden 1994 brukt Linux og Open Source Software i utviklingen av programmer.

Men det hele startet på Larvik bibliotek, hvor en uredd biblioteksjef torde å satse på en siviløkonom som trodde han kunne programmere.

Ugle