Halvtykke klienter

Publikumsmaskiner som halvtykke klienter.

Vi tilbyr levering av halvtykke (diskløse) klienter, hvor publikum trygt kan låne en maskin, og vite at alle personlige data blir slettet ved avsluttet bruk. Løsningen er selvgående, slik at bibliotekpersonellet slipper å bruke mye tid på å hjelpe publikum til å få tilgang på maskinene.

Bakgrunn

Tynne Linux-baserte klienter har noen fordeler sammenlignet med frittstående Windows pc-er, de er enklere å drifte, og lettere å beskytte mot tukling. Kravet til ytelse på klientene kan reduseres betraktelig, slik at løsningen totalt sett blir rimeligere. Dessuten er det penger å spare å på kjøre lisensfri programvare.

På den annen side har tynne klienter noen ulemper som i praksis kan veie tungt mot en slik løsning, spesielt etter at det er blitt vanlig med dynamisk websider med lyd og video, og bruk av Javabasert nettbank. Trafikken mellom tjener og klienter øker drastisk, og vil kunne mette det lokale nettverket. Belastningen på tjener øker også dramatisk, og innebærer høyere krav til ytelse og kapasitet. I tillegg er det komplisert å støtte lokal CD-rom og minnepinne, så slike funksjoner må man som regel se bort fra.

Hva er spesielt med halvtykke klienter?

En mellomløsning er å benytte halvtykke klienter, også kalt diskløse pc-er. Disse starter opp fra tjeneren, og har all disklagring på denne, men kjører selv programmet lokalt, uten å belaste tjeneren.

Lokal støtte for lyd og USB-minnepinne følger med, og krever ingen spesielle grep.

Diskløse klienter er «Det beste fra to verdener». Man får enkel administrasjon og drift, og full funksjonalitet. Kravet til lokale klienter er ikke spesielt stort, de fleste masker med minimum 4 GB minne eller mer kan brukes. Nettverkskortet må støtte oppstart over nettverk (PXE).

Vi gir også gjerne tilbud på anskaffelse av nye, raske og rimelige maskiner som kan benyttes som klienter.

Sikring av pc-en mot tukling er gjort på enkel, men likefullt elegant måte. Konfigurasjon av brukeren gjøres av oss, og oppsettet kopieres inn på ny for hver pålogging. Uansett hva som gjøres underveis på klienten, vil dette slettes ved ny oppstart.

Denne løsningen garanterer også at neste bruker ikke vil finne rester av passord, sertifikater o.l. fra tidligere nettbankbrukere.

Løsningen har vist seg «idiotsikker» og meget stabil i bruk.

Kort oppsummert er fordelene følgende, sammenlignet med en tradisjonell løsning basert på rene tynne klienter:

  • Enklere å sette opp og drifte.
  • Vesentlig mindre krav til ytelse på tjener.
  • Vesentlig mindre trafikk på nettet mellom klienter og tjener.
  • Tjeneren kan håndtere mange klienter (50++).
  • Støtte for lokal lyd og minnepinne.
  • Høy sikkerhet, svært vanskelig å ødelegge oppsettet på klienten.
  • Data fra forrige bruker slettes før neste sesjon, en ny bruker er garantert å starte med blanke ark.
  • Mulighet for autentisering med lånernummer og pinkode.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller et tilbud!

Ugle