Skoleløsning

Biblioteksystem for skoler

Bibliofil tilbyr en bibliotekløsning for skoler som er enkel i bruk, men som likevel ivaretar alle bibliotekoppgaver skolebibliotekaren trenger. Alle funksjoner i Bibliofil finner du i nettleseren, så skolene trenger kun en PC eller et nettbrett med internett-tilgang, i tillegg til forbindelse med Bibliofil-servereren. Denne serveren kan enten være en maskin hos Bibliotek-Systemer As eller en maskin fysisk plassert hos folkebiblioteket i kommunen. Når skolene deler system med folkebiblioteket får kommunen en enhetlig bibliotekdrift.

Leveranse av Bibliofil til skolene baserer seg på at det etableres en lokal brukerstøtte, enten i folkebiblioteket, sentralt i kommunen eller i en av skolene. Vedkommende bør være kurset og erfaren i Bibliofil, slik at hen kan svare på de fleste henvendelsene fra skolebibliotekansvarlige. Hvis det er spørsmål som den lokale brukerstøtten ikke kan svare på, skal de bringe spørsmålet videre til vår brukerstøtte for bistand og opplæring.

Merk at nettleseren må være jevnlig oppdatert. Chrome, Safari og Edge er gode alternativ. Internet Explorer er ikke brukelig!

Skole/kommune får gjennom dette mange fordeler:

 • Ny systemkompetanse trenges ikke. Folkebiblioteket går i spissen når det gjelder bruk av Bibliofil og overfører kompetanse til de øvrige brukerne.
 • Katalogiseringstilgang kan settes opp etter behov. Det er det enkelte skolebiblioteks valg om de ønsker å katalogisere selv, eller om de ønsker å komme fram til en avtale med hovedbiblioteket.
 • Skolebiblioteket får tilgang til eksterne katalogiseringskilder som Bokbasen, dugnadsbasen og folkebibliotekets katalogposter.
 • Skolen kan søke i sin egen Bibliofil-base, eller i andre baser ved å bruke Samsøk. Samsøk kan settes opp både til internt bruk (inneholder alle skolebaser/lokalbaser i kommunen og hovedbibliotekets base) eller det kan settes opp med eksterne bibliotek (fjernlån/verifisering). Det er dermed enkelt å ha oversikten over hvilke ressurser som finnes i kommunen til en hver tid.
 • En Bibliofil-løsning åpner for samordning av innkjøp til skolebibliotekene i kommunen hvis det er ønskelig.
 • Alle funksjonene i Bibliofil er integrert og opererer i sanntid. Alle har alltid nyeste versjon av Bibliofil.
 • Automatisk flytting av elever fra en klasse til neste klassetrinn.
 • Mulighet for automatisk import av elever og ansatte fra skoleadministrativt system.
 • Skolens elever får tilgang til websøk, Mine Sider og Bibliofil-appen.
 • Bibliofil tilbyr en løsning for selvbetjent utlån. Denne fungerer som en utlånsautomat, men krever kun en oppdatert nettleser, touchskjerm eller skjerm og tastatur/mus og en strekkodescanner for å lese strekkoder
 • Mulighet for integrasjon med Feide.
 • Statistikk til Nasjonalbiblioteket tas ut fra en meny.

Selvbetjent utlån i Bibliofil

Løsningen forutsetter at skolene har IP-kommunikasjon til Bibliofiltjener i lokalt folkebibliotek. Dette kan gjerne skje over kommunalt bredbånd.

For kommune / fylke (Kunde) som ikke er Bibliofil-kunde fra tidligere vil de måtte kjøpe programmodulene [1] de ønsker tilgang til samt maskinressurs [2] til tjener-funksjonen.

Ta kontakt for å få et eksakt tilbud. Blir tilbudet akseptert, inngås en rammeavtale som omfatter alle skolene, men Kunden kan velge å betale etter hvert som løsningen tas i bruk på enkeltskoler.

Utnytt investeringen som er gjort i BIBLIOFIL – både økonomisk og ikke minst i form av nedlagt arbeid;

Gi skolene adgang til samme løsning !


[1]
Programmoduler: De mest vanlige moduler og tilleggsfunksjoner er: Katalog, Søking, Tilvekst og Utlån

[2]
Maskinressurs: Kunden kan velge mellom kjøp av egen BIBLIOFIL-tjener eller fjernkjøring, dvs. leie plass på leverandørens Bibliofil-tjener.

Ugle