Tinging

Tinging er utviklet for å håndtere reservering og utlån av ting – til bestemte tider. Det kan være verktøy, musikkinstrumenter, symaskiner eller møterom som ønskes på torsdag ettermiddag, og da er det viktig å kunne reservere det og forvente å få det akkurat da. Låneren kan i Bibliofil-appen eller på nett selv reservere/tinge, og har til enhver tid full oversikt over både bøker og ting som er lånt eller reservert. Biblioteket bestemmer utlånsbetingelsene pr ting – og om det skal være karenstid mellom innlevering og neste utlån. Tinging er altså skreddersydd for utlån av ting og tang, både for små samlinger av f.eks verktøy, eller til større utstyrssentraler.

For pristilbud, eller mer informasjon ta kontakt på: firmapost@bibsyst.no

Ugle