Backup

Backup av viktige data

Bibliotek-Systemer As tilbyr sikkerhetskopiering av data for alle som kjører Bibliofil.

Tjenesten omfatter:

  • Full reservekopiering (backup) hvert døgn.
  • Lagring av siste 14 dagers backup for hver dag.
  • Lagring av ukesbackup i ett år.
  • Øyeblikksbilder (Snapshot) hvert kvarter for de siste 5 dager.
  • Ukentlig skriving av backup til tape, som oppbevares i brannsikker safe i ett år.
  • Daglig sikkerhetskopi overføres til ekstern backupserver på ekstern lokasjon.

Tjenesten med øyeblikksbilder er ment å hindre tap av data som følge av brann, innbrudd, feil ved teipstasjon og/eller feil ved oppsett av sikkerhetskopiering. Denne tjenesten kommer i tillegg til tjenesten med full backup.

Ved å kopiere data ut av huset til en sikker backupserver plassert et annet sted, har man en ekstra forsikring mot tap av data. Det er jo som regel slik at verdien av dataene er større enn verdien av maskinene, og maskiner kan lett erstattes.

Data lagres på en tjener som er sikret med innbrudds- og brannalarm, og hvor lagringsmedia er satt opp med reservedisker (RAID med hotspare). All overføring av data skjer på kryptert og autentisert linje (ssh), tilsvarende den kommunikasjonen som benyttes for vår driftsstøtte på Bibliofiltjeneren.

Rutinen vil bli overvåket av teknisk avdeling i Bibliotek-Systemer.

Ugle