Fjernbackup

Backup av viktige data til annen maskin

Bibliotek-Systemer As tilbyr fjernkopiering av data for alle som kjører Bibliofil på egen maskin.

Tjenesten omfatter:

  • Full reservekopiering (backup) hvert døgn.
  • Lagring av siste 14 dagers backup for hver dag.
  • Lagring av ukesbackup i ett år.
  • Øyeblikksbilder (Snapshot) hver time.

Tjenesten med øyeblikksbilder er ment å hindre tap av data som følge av brann, innbrudd, feil ved teipstasjon og/eller feil ved oppsett av sikkerhetskopiering. Denne tjenesten kommer i tillegg til tjenesten med full backup.

Ved å kopiere data ut av huset til en sikker backupserver plassert et annet sted, har man en ekstra forsikring mot tap av data. Det er jo som regel slik at verdien av dataene er større enn verdien av maskinene, og maskiner kan lett erstattes.

Biblioteket (eller kommunen) slipper å skifte backupkassetter hver dag, og en slipper også utgifter til lokal teipstasjon, teipkassetter og rensing av stasjonen.

Data lagres på en tjener som er sikret med innbrudds- og brannalarm, og hvor lagringsmedia er satt opp med reservedisker (RAID med hotspare). All overføring av data skjer på kryptert og autentisert linje (ssh), tilsvarende den kommunikasjonen som benyttes for vår driftsstøtte på Bibliofiltjeneren.

Rutinen vil bli overvåket av teknisk avdeling i Bibliotek-Systemer.

Ugle