Bibliofil

Med Bibliofil kan du gjøre alle bibliotekoppgavene i nettleseren. Det vil si at du alltid har biblioteksystemet tilgjengelig, om du sitter på kontoret, er i skranken, ute blant hyllene eller på festivalbiblioteket. For å få tilgang til Bibliofil trenger bibliotekaren en enhet med en oppdatert nettleser, det være seg en stasjonær PC eller en smarttelefon.

I utviklingen av Bibliofil på web har vi lagt vekt på at biblioteksystemet skal være enkelt og intuitivt, samtidig som vi har ivaretatt funksjonene og den gode og stabile driften Bibliofil alltid har vært kjent for. De daglige bibliotekoppgavene skal kunne løses med færrest mulig tastetrykk eller museklikk og funksjoner som naturlig hører sammen ligger i nærheten av hverandre. Vårt mål er at biblioteksystemet skal være enkelt i bruk og dermed frigjøre tid til andre bibliotekoppgaver.

Bibliofil kan brukes fra smarttelefoner

Katalogisering

Med Bibliofil kan du til en hver tid katalogisere etter gjeldende regler og standarder. Vi er opptatt av at man skal utnytte de felles ressursene som finnes og bruke minst mulig tid på å katalogisere rundt om i bibliotekene. Katalogisering i Bibliofil på web er enkelt og kan gjøres med få tastetrykk.

I Bibliofil

  • har alle tilgang til fritt tilgjengelig metadata som Nasjonalbiblioteket betaler for. Man kan også få tilgang til abonnementstjenester på metadata og samarbeidende biblioteks katalogposter
  • søker du i det samme søkefeltet om du skal legge til nye katalogposter fra eksterne kilder, redigere katalogposter, redigere/opprette eksemplarer eller se om en bok er på hylla
  • kan man tilgangsstyre hvem som kan legge inn nye katalogposter og/eller opprette/redigere eksemplarer
  • sikrer vi enhetlige katalogposter ved at du ikke får endret kjernedata på autoriserte poster (fra f.eks Bokbasen)
  • kan du enkelt lenke sammen katalogposter du mener hører sammen (serielenking)
  • kan du produsere egne etiketter med oppstillingsopplysninger på etiketten

KatalogKrydder

Katalogkrydder krydrer katalogpostene i Bibliofil-basene med omslagsbilder, baksidetekst, innholdsfortegnelser og video/lyd.

KatalogKrydder baserer seg på en dugnad mellom Bibliofil-bibliotek og Bibliotek-Systemer As. Vi vedlikeholder en sentral database hvor lagring og oppdatering av data foregår.

Bibliotekene skanner inn omslag og registrerer omtale og innholdsfortegnelser. Når det har vært mulig har vi importert data fra forlagene. KatalogKrydder baserer seg på at katalogposter har et unikt ID-nummer: Bibliofil-ID.

Registrering av forside- eller baksidebilder gjøres i postvisning i Bibliofil på web.

Utlån

Utlån og innlevering av media er en av kjerneoppgavene i bibliotekene. I Bibliofil løses dette på en enkel og effektiv måte. I Bibliofil holder du god orden på lånerregisteret. Lånerne kan få påminnelser når det nærmer seg forfallsdato og purringer (etter forfall) kan sendes automatisk. Låneren kan kontaktes via e-post, SMS eller vanlig brevpost. Har låneren reservert en bok kan hen få SMS om å hente den med én gang den har kommet inn.

Vi følger alltid nasjonale retningslinjer for oppbevaring av personopplysninger og vi har gode verktøy for elektronisk godkjenning av lånerbetingelser.

For å frigjøre tid i skranken har låneren mulighet til å administrere mye selv via Mine Sider eller Bibliofil-appen. Låneren kan selv oppdatere kontaktinformasjon, fornye og reservere lån, velge varslingsform og betale purregebyrene sine (krever egen avtale). Har låner et nasjonalt lånenummer kan hen administrere alle sine lån i Bibliofil-bibliotek fra ett sted. I Bibliofil-appen og via Mine Sider har låneren alltid lånekortet sitt tilgjengelig.

I Bibliofil kan man knytte lånere sammen i familiemappa. Da kan f.eks foreldre holde orden på barnas lån, ha barnets lånekort tilgjengelig og betale barnets purregebyr i appen. Det er alltid barnet som gir tillatelsen til foreldrene, og denne må fornyes hvert år. En kobling via familiemappa kan settes opp av bibliotekarene eller av lånerne selv på Mine Sider.

Fjernlånsbestillinger fra andre bibliotek og materiale biblioteket har bestilt inn fra andre bibliotek legger seg automatisk inn i Bibliofil, og medfølgende strekkode eller RFID-brikke kan benyttes ved utlån/innlevering. Titler lånt ved et annet Bibliofil-bibliotek kan leveres hvor som helst i landet for å sendes tilbake til eierbiblioteket. Ved en slik innlevering vil eierbiblioteket automatisk få beskjed med én gang slik at låner slipper å få purregebyr mens materialet er på vei hjem.

Alle transaksjoner statistikkføres og kan presenteres etter bibliografiske-, låner- eller datokriterier i statistikkprogrammet.

Bibliofil ligger i front når det gjelder å tilby ny funksjonalitet, ofte i samarbeid med andre systemleverandører. Vi har blant annet full støtte for NCIP-protokollen for utveksling av fjernlåns- og innlånsbestillinger, nasjonale lånekort og innlevering overalt.

Søking

I Bibliofil er det mange måter å søke på. Publikumssøket og bibliotekarsøket er i utgangspunktet likt og gir bibliotekarene god kompetanse til å hjelpe lånerne med å søke. I Bibliofil kan du søke med vanlig språk (f.eks «filmer fra i fjor»), på forfatter, tittel, materialtype, emner osv. Hvis du ikke får treff, vil du få søkeforslag, både fra egen base og fra stavekontrollen. For bibliotekarer er det mulighet for å søke med søkespråket CCL (Common Command Language).

Søker man i «avansert søk» har man mulighet til å avgrense søket før man søker, dette er kjekt hvis man ønsker å søke i konkrete avdelinger, etter spesifikke medietyper osv. Bibliofil gir også mange muligheter til å tilpasse søket etter man har søkt. Valgene man får da, genereres ut fra de treffene man har fått. Man kan også velge å kun se titler som er ledige på hylla.

Trefflistene kan sorteres på relevans, popularitet, antall stjernekast, utgivelsesår, forfatter eller tittel. I trefflisten ser du med en gang forsidebildet til titlene, kjerneinformasjon om posten (forfatter, tittel, serie, materialtype mm) og om den er ledig. Når man er inne på en katalogpost har man også mulighet til å reservere eller låne ut, se oppstillingsopplysninger på eksemplaret, se lignende titler, se titler i samme serie og av samme forfatter, redigere posten, koble den til andre titler, se forlagsomtalen og dele titler med lånere mm.

Treffliste i bibliotekarsøket i Bibliofil

I Bibliofil er alle funksjoner integrert. Det vil si at du søker i det samme søkefeltet om du skal slå opp en tittel for å se om den er inne eller om du ønsker å redigere katalogposten eller opprette/endre eksemplarer. Hvilke valgmuligheter du får gjenspeiles av de rettighetene din bruker har i Bibliofil.

Fra en treffliste eller en postvisning kan man også lage digitale utstillinger/lister som vises på forsiden av websøket, både for bibliotekarer og lånere. Som låner kan man også lage seg huskelister eller lagre et søk for senere å bli varslet om nyankomne titler som matcher søket ditt.

En låner som har et nasjonalt lånekort vil kunne logge inn på et hvilket som helst Bibliofil-bibliotek og bestile titler, låneren kan velge å hente på det bibliotek som passer best for låneren. Låneren vil automatisk bli registrert som gjestelåner på det bibliotek hen bestiller fra eller til.

Periodika

I Bibliofil kan du enkelt holde kontroll på dine periodika-abonnement. Gjennom vår periodika-funksjon kan du motta hefter, registrere og senere motta manglende hefter og du kan enkelt håndtere uregelmessige utgivelser, samlenummer og ekstranummer. Du får oversikt over abonnementene og kan enkelt redigere eller opprette nye abonnement.

Innkjøp

I Bibliofil legges nye titler du kjøper til biblioteket inn i basen med en gang, slik at lånerne kan reservere dem før de ankommer biblioteket. Du holder orden på dine bestillinger, leverandører og får en budsjettoversikt i Bibliofil.

Bibliofil snakker med eksterne leverandører som BS-online og bestillinger derfra legger seg rett i basen med eksemplaropplysinger mm. For lokale leverandører kan man sende elektronisk bestillingsbrev til leverandør hvis man ønsker det.

Titler biblioteket vurderer for innkjøp kan man samle i en forslagskasse hvor man holder orden på hvilke forslag som har kommet inn og om disse skal vurderes for innkjøp eller ikke.

Statistikk

I Bibliofil har man tilgang til webbaserte statistikker, som gir mange muligheter for å tilpasse datautvalget og presentasjonen slik du vil. Inne på en katalogpost vil du alltid ha tilgang til utlånsstatistikk for tittelen og på enkelteksemplaret får man tilgang til statistikk for eksemplaret.

I Bibliofil kan du ta ut mange ulike rapporter. Man kan for eksempel ta ut rapport over eksemplarer med en gitt status, kasseringsrapporter som hjelper deg i kassegingsjobben og oversikt over de titlene med flest reserveringer. Rapportene er dynamiske, man kan endre eksemplarene direkte i rapporten og den oppdateres med en gang.

Saksbehandling

I Bibliofil har vi et saksbehandlingssystem for å holde orden på låneres ønsker og oppdrag som ikke enkelt lar seg løse ved søk i bibliotekdatabaser. Med saksbehandlingssystemet kan lånere og bibliotekar enkelt kommunisere, enten via e-post eller SMS, og holde oversikten over hva som er gjort i forbindelse med lånerens henvendelse til biblioteket.

Ugle