Nettsideløsninger

Bibliofil samarbeider med utvalgte leverandører av nettsideløsninger for bibliotek. Våre samarbeidspartnere Biblioteksentralen og Inlead tilbyr begge nettsideløsninger hvor Bibliofil er sømløst integrert.

Biblioteksentralen:

Bibliotekene i Norge fortjener bedre formidlingsløsninger. I tett samarbeid med bibliotek og brukere utvikler Biblioteksentralen derfor en moderne nettsideløsning og formidlingsplattform skreddersydd for bibliotek.

Alt på ett sted for bibliotekbrukeren. Lett å bruke for deg som ansatt.

Bibliofil er integrert i Biblioteksentralens løsning og gir brukeren en sømløs opplevelse med blant annet «Søk», «Min side» og med en app som lanseres høsten 2023. Biblioteksentralens løsning er for alle som drømmer om helhetlige og fristende brukeropplevelser i det digitale biblioteket.

Les mer på Librycontent.no

Inlead:

Inlead leverer formidlingsløsninger som virker på tvers av digitale plattformer. Bibliofil er integrert i Inleads CMS-løsning og dekker de fleste av bibliotekets funksjoner og oppgaver i et samlet grensesnitt for bibliotekbrukerne. Løsningen tilbyr søking direkte fra alle sider, karuseller, åpningstidsmodul, arrangementsmodul, nyhetsmodul og grensesnittet er responsivt og tilpasset alle størrelser av skjermer. 

Les mer på inlead.dk/no

Ugle