Vellykket Brukermøte i Mo i Rana

I begynnelsen av mai var det igjen tid for vårens vakreste eventyr – Bibliofilforeningens Brukermøte. Denne gangen var det Nasjonalbiblioteket, ved Depotbiblioteket, som var vertskap og turen gikk altså til Mo i Rana. Arbeidsutvalget (Bibliofilforeningens styre) hadde gjort en glimrende jobb med planlegging og gjennomføring, og Mo viste seg fra sin beste side med strålende sol nesten hele tiden.

Nasjonalbiblioteket (NB) var vertskap, det var også synlig i programmet. I tillegg til de “faste” foredragene fra Bibliotek-Systemer var nesten alle foredragsholderne fra NB, hvor vi fikk høre om muligheter i Nettbiblioteket, filmproduksjon i Landbrukets Film- og Billedkontor, den samiske bibliografien og tjenester fra Depotbiblioteket. Aldin Hasanovic fra Bergen Offentlige Bibliotek viste også hvordan de hadde integrert statistikk fra Bibliofil i eksterne statistikkverktøy. Bibliotek-Systemer presenterte nyheter som den nye Mediebasen (Bildebasen), administreringsgrensesnitt for Meråpent – Fri kontroll – og generelt “Tips og triks, nytt i Bibliofil”. I tillegg avholdt Bibliofilforeningen sitt årsmøte. Mandag ettermiddag deltok rundt 50 personer på Bibliotek-Systemers kurs, i forkant av møtet var det også egne samlinger for skolebibliotekarer og de videregående skolene i Nordland.

Et høydepunkt for mange var besøk og omvisning på Nasjonalbiblioteket. Hvor vi blant annet fikk se mer om hvordan det jobbes med digitalisering av materiale og ikke minst automatlageret i drift. I etterkant av omvisningen og hyggelig mingling var det nydelig festmiddag på Brasserie 8622.

Takk til arbeidsutvalget for et godt gjennomført Brukermøte, vi gleder oss til neste års Brukermøte i Steinkjer!

Samtalene i pausene og under måltidene er alltid viktig på konferanser. Her er Vegard Bjørnsson fra Lillehammer bibliotek, Magnus Andre Wandås fra Ullensaker bibliotek, Geir Bergstrøm fra Sandnes bibliotek og Tore Morkemo fra Bibliotek-Systemer.
Helene Sakrihei fra NB fortale om «Tjenester fra Depotbiblioteket – ting du visste, og kanskje ikke visste, om oss».
Siri Gaski fra NB fortale om den samiske bibliografien.
Filmarkivar Tone Førland holdt foredraget «Filmarven fra Fjøset: Filmproduksjon i landbrukets Film- og Billedkontor 1942 – 1985».
Assisterende Nasjonalbibliotekar Trond Myklebust om «Muligheter i Nettbiblioteket».
Forfatter og dramatiker Stig Bang innledet Brukermøte med kåseriet «Ei ny opplysningstid – eller bare information overload?»
Aldin Hasanovic fra Bergen Offentlige Bibliotek var eneste foredragsholder som verken kom fra Nasjonalbiblioteket eller Bibliotek-Systemer.
Arbeidsutvalget gjorde en glimrende jobb med planleggingen og gjennomføringen av Brukermøte. Her er de representert ved Edith Irene Vevang fra Bergen Offentlige Bibliotek, Eva Ø. Wenstad fra Våler bibliotek og leder Runar Bruteig Olsen fra Stormen bibliotek.

Fotos: Tina Berget, Nasjonalbiblioteket

Ugle