Informasjon om kundestøtte

Hvordan komme i kontakt:

For skolebibliotekansvarlige:

Ta kontakt med ansvarlig for skolebibliotekene i kommunen ved ditt lokale hovedbibliotek.  Vedkommende vil igjen ta kontakt med oss dersom de ikke kan hjelpe.   Ved manglende kontakt med biblioteksystemet Bibliofil – ta kontakt direkte med oss.

For folke-/fylkesbibliotek:

Problemmelding til problemkassa

Problemer meldes inn i problemkassa. Denne er beskyttet med vårt vanlige kundebrukernavn og passord. I tillegg må hvert enkelt bibliotek logge seg inn med eget brukernavn og passord.

I m2-int, under Bibliotekar-funksjoner, ligger forøvrig en direktelenke til Bibliofil problemkasse (krever bare kundebrukernavn og passord).

Ytterligere detaljer om problemvarsling finnes i systemadministreringshåndboken.

Klikk her for problemkassa

E-post

Send e-post til firmapost@bibsyst.no. Saken videresendes til aktuell saksbehandler.

E-postliste

Bibliotek-Systemer AS har to e-post-lister. Disse er fora for utveksling av erfaringer og spørsmål.

Les mer her.

Håndbøker

Bibliofils håndbøker beskriver systemet i detalj for den som vil undersøke selv.

Klikk her for håndbøker

Telefon

Ved akutte, alvorlige problemer, kontakt oss på 33 11 68 00.

Kundebesøk

Våre bibliotekfaglige konsulenter har siden 1997 regelmessig foretatt bibliotekbesøk. Det gir oss en anledning til å demonstrere systemet i dialog med kunden, motta ønsker om videreutvikling og formidle ny informasjon. Besøkene foretas uten kostnader for våre kunder.

Vi besøker hvert bibliotek med ca. 3 års mellomrom. Skolebibliotek inngår ikke i ordningen, men vi tar gjerne møter med skole- og folkebibliotek samlet.

Teknisk serviceavtale

Vi tilbyr teknisk serviceavtale på utstyr som vi leverer til biblioteket. Det kan omfatte tjenermaskin, selvbetjeningsenheter, RFID-utstyr, skrivere og skannere.

Avtalen gir kunden rett på rask respons og dekker alle kostnader til erstatningsutstyr, reparasjon, arbeid og reise. Kunden betaler uansett avtalt pris pr. år, og vi tar risikoen og utgiftene det medfører.

Vi tilbyr reparasjoner og bistand selv om kunden ikke har teknisk serviceavtale. Arbeidet utføres etter avtale. Oppdraget vil bli fakturert ut fra faktisk medgått tid og kostnad.

Ugle