Gode råd om RFID

 • Spesifiser i detalj hva man ønsker.
 • Besøk bibliotek som har gode løsninger installert og sjekk referanser.
 • Standardisering gjør at man ikke må kjøpe alt av samme leverandør.
 • En god RFID-skrankeløsning krever full integrasjon med biblioteksystemet.
 • Vil man konvertere alt materialet med en gang, eller bruke hybridløsning? Full konvertering gir størst effekt for bruk av utvidede funksjoner, automatisering, og bedre brukervennlighet.
 • Krev at norsk standard følges.
 • Håndtering av CD/DVD.
  • Kun brikker for optiske materialer (CD-brikker) gir dårlig deteksjon i portalen.
  • Flere plater i en samling krever spesialemballasje.
  • Merkes også emballasjen med en bokbrikke, blir deteksjonen i portalen god.
  • Enkelte CD/DVD plater (metallisk materiale) fungerer ikke med RFID.
  • Innholdskontroll er en fin funksjon, men vanskelig å få til å fungere fordi platene ligger for tett.
  • Med bakgrunn i ovennevnte problemstillinger og kostnader (pris på spesialembalasje og CD-brikker), anbefaler vi at man kun benytter en bokbrikke i embalasjen.
 • Hva forventer man av et RFID/sikringssystem?.
  • Ønsker man å detektere alt i portalen?
  • Er preventiv virkning viktigst?
  • «Alt» kan stjeles om man vil (oppfinnsomme tyver).
  • Hvilke funksjoner ønskes i portalen (alarm, materialsporing, personteller)?
 • Selvbetjening.
  • Utlånsautomater, innleveringsanlegg, sorteringsanlegg.
  • Brukes standard protokoll (SIP2)?
  • Sjekk brukergrensesnitt og funksjonalitet.
 • Plassering/installasjon/montering.
  • Portalene har et lesefelt også på utsiden.
  • Metall/elektronisk utstyr kan påvirke signalene.
  • RFID-utstyr må ikke plasseres for nært hverandre.
  • Plass til antennen i skranken.
  • Materialvalg i skranke.
  • Alltid befaring før plassering.
  • Alltid måling/justering ved endelig montering.
 • Kvalitet.
  • Brikker er ferskvare og må limes inn før limet tørker ut (Max 2 år på lager).
  • Kvalitetsforskjeller på brikker (antenneutforming/tuning/materialvalg).
  • Skal brikker brukes med brikkemaskin (sjekk kvalitet på bakpapiret, lim).
  • Det er kvalitetsforskjell på leseutstyr (styrke og presisjon).
  • Det er kvalitetsforskjell på antenner (presisjon/leseavstand/skjerming).
  • Kvalitetsforskjell på portaler (deteksjon i alle plan).
Ugle