Z39.50/SRU og OAI-tjenere

Liste over z39.50/SRU-tjenere

Z39.50 er en klient/tjenerbasert protokoll for å søke i og hente informasjon fra forskjellige databaser (tjenere). Det finnes i dag to versjoner av protokollen; versjon 2 (fra 1992) og versjon 3 (fra 1995).

Protokollen må sies å være meget omfattende og vil i mange tilfeller ikke være fullt ut implementert. Derfor er det utarbeidet forskjellige profiler som definerer et minimum sett av funksjonalitet på klient/tjener-siden (se NorZig).

Det tilbys flere forskjellige datautvekslingsformater, men det mest utbredte er nok marcformatet (NORmarc, DANmarc, USmarc, … osv).

Z39.50 er integrert i BIBLIOFILs Samsøk®.

Samsvarserklæring for disse Z39.50 tjenerne finnes her.

SRU (Search/Retrieval via URL) er en nyutvikling av Z39.50 som bruker XML i bunnen og CQL som spørrespråk. Bibliofils SRU-tjener er per idag i henhold til Norzigs norske SRU-profil og kan levere katalogpostene i NORMARC med beholdningsdata i 850-tagger.

Mer informasjon om SRU hos Library of Congress.

Driftsrelaterte spørsmål om Z39.50/SRW/SRU sendes til zdrift@bibsyst.no.

Liste over OAI-tjenere

OAI-PMH (https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html) er en standard internasjonal innhøstingsprotokoll som primært brukes av Nasjonalbiblioteket for innhøsting av katalogpostene til bibliotekene. Dette er protokollen som ligger i bunnen av Biblioteksøk og målet til Nasjonalbiblioteket er at alle folkebibliotek skal ha dette etterhvert. Bibliofils OAI-PMH-tjener støtter deleted records og OAI-PMH sets.

Ugle