Vi har lansert første versjon av en helt ny forslagskasse i Bibliofil!

Hensikten med Forslagskassen er at innkjøpsønsker fra både lånere og kolleger skal kunne lagres og håndteres fullt ut i Bibliofil. Nå kan man raskt registrere ganske ufullstendig informasjon om for eksempel kommende utgivelser og reservere til lånere. Neste gang en kjent forfatter uttrykker at det er en bok på gang, så kan bibliotekaren umiddelbart registrere det som en post i Forslagskassen og håndtere reserveringer lenge i forveien av selve utgivelsen. Innkjøpsønsker som kommer inn via meldinger (saksbehandlingssystemet) kan konverteres til et innkjøpsønske ved et tastetrykk, og den som har foreslått det havner på reserveringslisten.
Den nye forslagskassen vil sjekke om dokumentet allerede er registrert i lokal base eller om den fins i ekstern base. Man blir gitt muligheten til å slå sammen forslagsposten med en allerede opprettet post i basen, eller man kan omgjøre den til en bestillingspost etter hvert. Forslagskassens katalogposter kan også koples til selve bestillingen i Biblioteksentralens nettbutikk. Dette gjør at når man bestiller et dokument i Biblioteksentralens nettbutikk og får en bestillingspost i retur, så overskriver denne forslagsposten, men bevarer alle reserveringer.

Forslagskassen har flere funksjoner enn å holde styr på reserveringer, og vil nå være et godt arbeidsverktøy både for alle som betjener publikum og også for innkjøpsansvarlige. Forslagspostene kan sorteres etter mange kriterier, og man kan gi de ulik status: registrert, vurderes, forkastet, innlån og godkjent. I tillegg kan man skrive ut lister over aktuelle forslag og ta med på et innkjøpsmøte for eksempel.

Nå blir alle gule lapper og delte dokumenter overflødige!

Alle bibliotek som har innkjøpsmodulen har også tilgang til gammel og ny forslagskasse. Pr nå ligger Forslagskassen under Katalog, så alle som skal bruke den må ha katalogrettigheter og innkjøpsrettigheter. Men målet er snarlig å flytte den til Bibliotekar-funksjoner slik at alle ansatte kan registrere og søke i den, mens kun de med katalog- og/eller innkjøpsrettigheter kan omgjøre postene til bestillingsposter.

I forbindelse med lanseringen av ny forslagskasse, vil vi gjerne tilby 25% rabatt på kjøp av Innkjøpsmodulen til bibliotek som bestiller innen 28.2. Ta kontakt på bestill@bibsyst.no.

Ugle