Vellykket Biblioteksjefmøte 2022

Et vellykket Biblioteksjefmøte 2022 er over, og vi sitter igjen med faglig og sosialt påfyll, gode innspill og nye ideer. Det har blitt tradisjon at vi avholder denne konferansen hvert 3. år og det er helt tydelig at også biblioteklederne setter pris på dette. Det deltok biblioteksledere fra hele landet, og fra både små og store bibliotek.

Marianne Tveterås, prosjektleder for anbudsprosessen i Bærum, holdt et godt og konkret foredrag om alle deler av anbudsprosessen, og det kom både spørsmål og kommentarer fra andre biblioteksjefer. Ola Thori Kogstad avrundet med å fortelle litt om hvordan anbudsprosesser håndteres fra leverandørsiden.

Vi fikk også presentert tre ulike bibliotekprosjekter som alle har fått støtte fra Nasjonalbiblioteket. Dette var innlegg som ga inspirasjon til andre om lokalt arbeid med miljø og bærekraft og ulike måter å formidle på.

«Litteraturformidling gjennom årstidene» – Kirsten Moi Øvstedal, Flekkefjord bibliotek

Første konferansedag ble avsluttet med et forrykende (ja, han hadde med seg røykmaskin!) foredrag av tatovør og kunstner Isso som kunne gi oss 5 leveregler for et enklere og bedre liv.

«Tror du ikke jeg tørr?!» – Isso

På dag to innledet Stine Fjeldsøe, bibliotekfaglig leder ved Tromsø bibliotek og byarkiv, om bibliotekene i endring og hva det krever av biblioteksystemene. Foredraget hennes inneholdt alt fra konkrete utfordringer i bibliotekarenes arbeidshverdag, – til tanker om bruk av droner og helt-hjem-tjenester. Innledningen hennes ble etterfulgt av debatt og innspill fra konferansedeltakerne, og det var mange som tok ordet.

«Bibliotekene i endring – hvilke krav stiller det til biblioteksystemene?» – Stine Fjeldsøe, bibliotekfaglig leder Tromsø bibliotek

Mange gode innspill fra engasjerte deltakere i debatten.

Kari Moldvær, Larvik bibliotek
Anita Bunes, Nord-Odal bibliotek
Berit Borgen, Sandefjord bibliotek
Ola Thori Kogstad, Bibliotek-Systemer As
Monica Skybakmoen, Bibliotek-Systemer As, ledet debatten

Siste programpost var Helén Sakrihei fra Nasjonalbiblioteket som kunne fortelle oss om status på deres fjenlånstjenester, samt litt om resultatene fra fjernlånsrapporten som ble lansert i starten av september.

«Nasjonalbibliotekets fjernlånstjenester: status og veien videre» – Helén Sakrihei, Nasjonalbiblioteket
Automaten Frida var godt besøkt. Ritha Helland, Voss bibliotek og Elin Mariboe, Stord folkebibliotek
Interessen for FRI meråpent var også stor. Gunnar Monsen i samtale med Eva Øiseth Wenstad, Våler folkebibliotek
Fornøyde deltakere. Nina Håkonsen, Skiptvet bibliotek og Ritha Helland, Voss bibliotek
Monica Skybakmoen, Bibliotek-Systemer As og Aina Jensen, Nes bibliotek

Tilbakemeldingene vi har fått så langt er at vi traff godt med programpostene på årets Biblioteksjefmøte. Og vi har allerede bestemt at vi opprettholder tradisjonen og ses igjen i høsten 2025 til Bibliofils lederkonferanse.

Ugle