Bibliofilforeningen

På Bibliofilforeningens sider finner du informasjon om brukerorganisasjonen til biblioteksystemet Bibliofil. Nyheter, referater, retningslinjer og oversikt over hvem som sitter i utvalgene.

Bibliofilforeningen representerer brukerne i generelle sammenhenger overfor Bibliotek-Systemer As. Bibliofilforeningens arbeid er i helhet finansiert av brukerbibliotekene. Foreningens oppgaver består i å samle inn henvendelser fra brukerne, holde kontakt med fagutvalgene og i samråd med Bibliotek-Systemer As, å arrangere brukermøtene.

Brukermøtet er et forum for kontakt og faglig samarbeid mellom brukerbibliotekene og systemleverandøren. Andre parter kan innkalles til møtet etter behov. Brukermøtene avholdes minst en gang pr år ulike steder i landet. Møtene arrangeres av Bibliofilforeningen i samråd med Bibliotek-Systemer As og lokale Bibliofil-bibliotek.

Fagutvalgene skal bistå systemleverandøren i utviklingen av Bibliofils ulike moduler. Det er opprettet egne fagutvalg for ulike moduler og typer bibliotek.

Bibliofilforeningens nettsider

Sidene er kun for brukerbibliotekene, og de er derfor passordbelagt med samme innlogging som for øvrige sider. Hvis du ikke er fra et brukerbibliotek, men ønsker mer informasjon ta kontakt på e-post med foreningen arbutvalg@bibsyst.no eller med Bibliotek-Systemer As. firmapost@bibsyst.no.

Ugle