Spesialløsninger: Griegsamlingen

Bergen offentlige bibliotek (BOB) har en stor samling dokumenter og annet materiale knyttet til Edvard og Nina Grieg: Grieg-samlingen.

Bibliotek-Systemer As utviklet i 2003/2004 en løsning som gjorde denne samlingen tilgjengelig over internett.

Samlingen inneholder materiale velkjent fra biblioteksammenheng som bøker, CD’er og video. I tillegg kommer brev, dagbøker, fotografier, konsertprogram, manuskripter, minnebøker, notemanuskript og tegnebøker.

Momenter som måtte tas hensyn til:

  • Noe av materialet skal kunne lånes ut, mens noe må gjøres tilgjengelig på annet vis.
  • Fulltekstdokumenter: I et tidligere prosjekt har korrespondansen til og fra Grieg blitt skannet og nedskrevet. Dette er konvertert til XML-format.
  • Presentasjon: Det må gå raskt å vise alle dokumentene både store, som dagbøkene, og små, f.eks. fotografier.
  • Tilgjengeliggjøre fullstendige dokumenter. De fleste av dokumenttypene består av flersidige dokumenter. Disse må kunne hentes som en fil.
  • Bruke standardformater fra Norsk arkivstandard. (PDF og TIFF er blant disse.)

Beskrivelse av løsningen

Løsningen ble å tilpasse BIBLIOFILs eksisterende bildemodul, slik at den fungerer innfor rammene av en standard bok og mediebase.

De ulike dokumenttypene konverteres for seg. Dvs at man for hver enkelt type angir størrelse på bilder, egen kvalitetsangivelse, egne etiketter, om det skal lages stort bilde, og om det skal lages dummy katalogposter etc.

Egen presentasjon i Websøk. Trefflistene kan endres i forhold til hva slags informasjon som presenteres. Hvis man ser på brev, vil trefflistene se anderledes ut enn om man ser på vanlige bøker.

Utlån: Krav om utlån medførte at samlingen måtte integreres som en del av den ordinære bok og mediebasen. Indeksert en samlingstilknytning, som søk og‘es med, slik at søk skal gå raskt.

Fulltekstdokumentene er fritekstsøkbare og knyttet til katalogpostene. Vi bruker ht:/Dig til fritekstindekseringen, og har gjort et grep med fulltekstdokumentene som gjør at de inneholder peker til visning av katalogpost. Dette gjør at fritekstsøk opptrer som en integrert del av samlingen.

Effektiv presentasjon: Flersidige dokumenter deles opp i enkeltsidige jpeg-filer som er raske å laste. I katalogpostvisningen ligger lenker til forrige og neste.

Fullstendige dokumenter: De enkelte jpeg-filene settes sammen til en PDF-fil, slik at brukerne enkelt kan hente ned og skrive ut alle sidene i flersidige dokumenter, f.eks. et notemanuskript. Ikke kjapt for presentasjon, men brukervennlig for utskrift.

Standard arkivformat: Orginalene lagres i TIFF multipage, komprimert tapsløst med bzip. Oppnår rundt 50% komprimering. De formatene det konverteres til er jpeg og pdf, som egner seg for presentasjon på Internett

Løsningen er fleksibel. Hver dokumenttype kan ha egen konvertering og presentasjon. I tillegg kan det utvides med nye typer dokumenter.

Løsningen er Utvidbar. Nye samlinger kan legges inn i samme bok og mediebase over samme lest.

Ugle