Postlister

Bibliotek-Systemer AS har to e-post-lister. Disse er fora for utveksling av erfaringer og spørsmål.

Forum kan brukes av alle, Skoleforum er tenkt for skoler som bruker Bibliofil.

Listene er ikke erstatning for problemmeldinger (http://problem.bibsyst.no). Dersom man virkelig sitter fast med et problem så bruk problemkassa.

Ansatte i Bibliotek-Systemer AS følger med og er aktive på listene.

Forum postliste

[ Arkiv ]

Forum er tenkt å være et sted hvor brukerne av BIBLIOFIL® kan:

 1. Fremme forslag til utvidelser/endringer av funksjonalitet i BIBLIOFIL.
 2. Diskutere problemer som man kan tenke seg at andre også har, evt har hatt. Erfarne brukere oppfordres til å dele med seg av sin kompetanse.
 3. Informasjon om endringer/oppdateringer/tilbud fra Bibliotek-Systemer As.
 4. Fagutvalgene kan bruke den som en høringskanal for endringer/utvidelser i BIBLIOFIL.
 5. Tips om bruk av BIBLIOFIL fra Bibliotek-Systemer As eller brukerne. Dette kan bidra til at funksjonalitet i programmene blir bedre utnyttet.
 6. Forum skal være et fritt og fordomsfritt forum. Dette betyr at alt, innenfor normal folkeskikk, kan diskuteres. For å fremme en fordomsfrihet er det også et poeng at formen er uformell.

Alle artikler som sendes til lista vil bli utstyrt med et såkalt Reply-To felt. Dette vil sørge for at dersom man vil svare på noe i lista (reply) så vil svaret automatisk bli sendt til lista og ikke den som sendte den artikkelen man svarer på. Dette er gjort for å gjøre det lettere å føre en diskusjon på lista. Dersom man vil svare på en artikkel til bare den som sendte den må man endre adressen i To: feltet.

Programvaren som brukes til å administrere listen og arkivet er engelskspråklig. For å unngå å bruke for mye tid på administrering/oppsett av dette har vi valgt å beholde de engelske tekstene som ligger i systemet. Dette betyr bare at enkelte steder vil det forekomme engelske tekster. I den daglige bruken vil det imidlertid ikke forekomme noen tekster på annet språk enn det abonnentene sender artikler på.

Påmelding

Påmelding gjøres fra dette skjemaet.

Eller send en e-post til forum-request@lister.bibsyst.no som inneholder emne subscribe.

  To: forum-request@lister.bibsyst.no
  Subject: subscribe 

Utmelding

For å melde seg ut av lista kan man sende en epost slik:

  To: forum-request@lister.bibsyst.no
  Subject: unsubscribe

Skoleforum postliste

[ Arkiv ]

Alle innlegg på lista blir automatisk lagt inn i et arkiv som er tilgjengelig på Internett. Adressen til arkivet er:

https://lister.bibliofil.no/pipermail/skoleforum/

Påmelding

Påmelding gjøres fra dette skjemaet.

Påmelding

For å melde seg på som abonnent sendes en e-post til skoleforum-request@lister.bibsyst.no som inneholder emnet subscribe:

  To: skoleforum-request@lister.bibsyst.no
  Subject: subscribe 

Utmelding

For å melde seg ut av lista kan man sende en epost slik:

  To: skoleforum-request@bibsyst.no
  Subject: unsubscribe
Ugle