MARC 21 hva betyr det for meg?

Nasjonalbiblioteket har bestemt at Marc 21 skal overta som utvekslingsformat for katalogposter i Norge. Bibliofil følger opp dette og vil i tillegg benytte Marc 21 som lagringsformat framover.

Vi konverterer nå bokbasene fra Normarc til Marc 21, og konverteringen vil primært skje etter vanlig åpningstid (etter kl. 19:00) slik at vi ikke forstyrrer den daglige driften.

Planen er at alle Bibliofil-bibliotek skal over på Marc 21.

Bibliotek-Systemer As vil besørge selve konverteringen, og biblioteket skal ikke foreta seg noe i den forbindelse. Konverteringen til Marc 21 dekkes av de løpende avgiftene bibliotekene betaler for bruk av Bibliofil.

Biblioteksentralens gratistilbud om BIBBI-poster i Normarc-formatet er nå opphørt.  Dersom biblioteket ikke har abonnementsavtale med BIBBI eller Bokbasen om eksternposter, har dere ikke lenger oppdaterte eksternposter.  Leveransen som NB betaler for leveres kun i Marc 21, og etter overgangen til Marc 21 vil dere få tilgang til denne.

Den største endringen ved overgang til Marc 21 vil være at det ikke lenger er mulig å katalogisere i tkKatalog eller bruke tkPeriodika.  All katalogisering og håndtering av tidsskrifter må gjøres i Bibliofil på nett.  Det er derfor ekstra viktig at bibliotek som ikke har tatt spranget over i den nye Bibliofil-klienten på nett (m2), begynner denne overgangen så snart som mulig.  Selv om tkKatalog og tkPeriodika ikke kan brukes etter Marc 21 konverteringen, vil den gamle Tk-klienten ikke bli faset ut i år og de andre programmene så som tkUtlån vil fremdeles kunne brukes.

Husk at tkKlientene kan brukes samtidig med Bibliofil på nett. Gjør dere derfor kjent med Bibliofil på nett så fort som mulig. Det vil lette overgangen som kommer.

Marc 21 skiller seg fra Normarc på en del felter.  Dette er tatt høyde for i Bibliofil, så dere vil ikke merke stor forskjell i det daglige arbeidet.  Katalogiserer dere mye fra bunnen av kan det være nyttig å sette seg inn i RDA-reglene for katalogisering slik at det produseres så gode katalogposter som mulig.

Noen nyttige lenker:

Vår brukerhåndbok: https://dok.bibsyst.no/web/m2/m2-kat.html

Nasjonalbibliotekts side om MARC-format: https://bibliotekutvikling.no/kunnskapsorganisering/marc-utvekslingsformat-for-bibliografiske-data/

Library of Congress’ oversikt over Marc 21-formatet: https://www.loc.gov/marc/bibliographic/

Hva har dette å si for meg som skolebibliotekansvarlig?
Hvis dere har gått over til å bruke de nye nettjenestene (m2/m2-int) for katalogisering, vil endringen være minimal.  Hvis dere fremdeles bruker de gamle Tk-programmene som dere starter fra Bibliofil Startmeny må dere ta overgangen til nettjenestene før/når basen konverteres til Marc 21.

Kan jeg fremdeles bruke den gamle utlånsmodulen (Tk)?
Ja, det er fullt mulig selv etter konverteringen til Marc 21, men vi anbefaler likevel at man går over til å bruke utlånsfunksjonen i nettjenestene da den gamle modulen ikke lenger videreutvikles.

Vil dette endre hvordan jeg katalogiserer?
Marc 21 er veldig likt Normarc, men sammen med Marc 21 kommer også de nye RDA-katalogiseringsreglene som man bør sette seg inn i.  Det meste av katalogisering vil gjøres ved å importere katalogposter fra metadataleverandørene og dette vil kreve minimalt med katalogisering fra bibliotekets side.

Vil dette ha noe å si for oppetid på tjenestene våre?
Det vil være minimalt med nedetid, men det vil kunne være korte perioder (på kveldstid under konverteringen) at deler av Bibliofil vil være utilgjengelig.

Har det noe å si for meråpentløsningen vår?

Konverteringen jobber kun med katalogposter (og autoriteter) og selve meråpentløsningen vil da ikke direkte være berørt. Søking vil kunne være utilgjengelig/feil i korte tidsrom (10-15 min) under konverteringsprosessen og vil da kunne berøre enkelte typer automater og lignende systemer som søker mot basen.

Ugle