Kurs

Til våre kunder.

Grunnet stor etterspørsel inviterer vi nå til nettbaserte kurs.

Bli mer kjent med Bibliofil og den nye webbaserte løsningen, også kalt M2.

Kursene går over en dag og omhandler bruk av alle funksjonene i M2.  Hoveddelen er en gjennomgang av M2 som internt arbeidsredskap, men publikumsdelen demonstreres også.Torsdag 17. septemper – Kurs i bruk av Bibliofil (M2) for ansatte ved biblioteket

Tirsdag 22. september – Skolekurs, bruk av Bibliofil (M2) i skole

Tirsdag 13. oktober – Kurs i systemadministrering (for systemansvarlige)For at alle skal kunne ha mulighet til å delta aktivt på kursene, har vi satt en grense på maks. 25 deltakere på hvert kurs.

Pris for 2020 er kr 3215 pr. deltager pr. dag (avgiftsfritt)

Bindende påmelding sendes til: kurs@bibsyst.no

Avbestilling senere enn 14 dager før kursstart gir ingen reduksjon i kursavgiften.
Ved fremvisning av gyldig sykemelding kan kursavgiften overføres til et annet kurs, eller tilbakebetales.


Ta kontakt for eventuelle avklaringer, eller tilbud på andre kurs.

Ugle