Kurs

Dette er våre kursdager for nettbaserte kurs høsten 2021:

Påmelding til: kurs@bibsyst.no

September

  • Torsdag 23. september kl. 09.00 – 15.00 – Kurs i m2 for bibliotekansatte

Om kurset: Kurset går over en dag og omhandler bruk av alle funksjonene i det nye webbaserte Bibliofil. Hoveddelen er en gjennomgang av m2 som et internt arbeidsredskap, men publikumsdelen demonstreres også. Kurset passer for alle bibliotekansatte.

Pris kr 3.335 pr. deltaker (avgiftsfritt)


Oktober

  • Torsdag 21. oktober kl. 09.00 – 10.00 – Tidsskrift/Periodika

Om kurset: Det blir en gjennomgang av registrering, abonnement og heftemottak.

Pris kr 550 pr. deltaker (avgiftsfritt)

  • Tirsdag 26. oktober kl. 09.00 – 15.00 – Systemadministrering

Om kurset: Vi gjennomgår brukeradministrering, kodefiler, brev og andre utskriftsmaler, indeksering, samt parametersetting med vekt på M2. Kurset er beregnet for systemansvarlige.

Pris kr 3.335 pr. deltaker (avgiftsfritt)

  • Torsdag 28. oktober kl. 09.00 – 10.30 – Innkjøp/tilvekst

Om kurset: Det blir en gjennomgang av bestillinger, budsjett og leverandører

Pris kr 825 pr. deltaker (avgiftsfritt)

Påmelding til: kurs@bibsyst.no


Velkommen til våre kurs!Ugle