Kurs

Til våre kunder.

Dette er våre kursdager for nettbaserte kurs våren 2021:

Mars:

Torsdag 11. mars – Skolekurs, bruk av Bibliofil (M2) i skolebibliotek.
Torsdag 18. mars – Kurs i bruk av Bibliofil (M2) for ansatte ved biblioteket.

Onsdag 24.mars, og torsdag 25. mars – Kurs i systemadministrering (for systemansvarlige)

Pris:

kr 3.335 pr. deltager pr. kurs (avgiftsfritt)

Kort informasjon om kursene:

Kurset 11. og 18. mars er fra kl. 09.00 til kl. 15.00.

Kurset for systemansvarlige har vi delt på to dager og er fra kl. 09.00 til kl. 12.00 begge dager.

Dag en – brevmaler, automatiske jobber, kodefiler, brukeradministrering og problemkassen.

Dag to – innstillinger i bibliofil på web. 

For at alle skal kunne ha mulighet til å delta aktivt på kursene, har vi satt en grense på maks. 25 deltakere på hvert kurs.

April:

Tirsdag 13. april, kl. 09.00 til kl. 10.00 – Tidsskrift/Periodika.

Torsdag 15. april, kl. 09.00 til kl. 11.00 – Innkjøp/tilvekst.

Pris:

Tidsskrift/Periodika – kr 550 pr. deltaker (avgiftsfritt)

Innkjøp/tilvekst – kr 1150 pr. deltaker (avgiftsfritt)

Kort informasjon om kursene:

Tidsskrift/PeriodikaGjennomgang av registering, abonnement og heftemottak

Innkjøp/tilvekst – Gjennomgang av bestillinger, budsjett og leverandører.

Juni:

Onsdag 9. juni, kl. 09.00 – 10.00 – klasseadministrering

Pris:
kr. 550 pr. deltaker (avgiftsfritt)              

August:

Onsdag 25. august, kl. 09.00 – 10.00 – Klasseadministrering

Pris:

Kr. 550 pr. deltaker (avgiftsfritt)

Kort informasjon om kurset: Klasseadministrering – Gjennomgang av gruppeadministrering, klasseflytting og import av elever.

Ugle