Kurs

Dette er våre kursdager for nettbaserte kurs høsten 2021:

Påmelding til: kurs@bibsyst.noSeptember

  • Torsdag 9. september kl. 09.00 – 10.00 – Saksbehandling

Om kurset: Vi går gjennom meldingsdelen/saksbehandlingsmodulen i Bibliofil, både aktuelle innstillinger og praktisk bruk. 

Pris kr 550 pr. deltaker (avgiftsfritt)

  • Torsdag 16. september kl. 09.00 – 15.00 – Biblilofil på net (m2) for skolebibliotekanvarlige

Om kurset: Kurset omhandler bruk av alle funksjoner i det nye webbaserte Bibliofil (M2) som er aktuelt for skolebibliotekene. Vi har en gjennomgang av M2 som et internt arbeidsredskap og selvbetjent utlån for elever. Kurset er mer utfyllende en introduksjonskurset som holdes den 31. august.

Pris kr 3.335 pr. deltaker (avgiftsfritt)

  • Torsdag 23. september kl. 09.00 – 15.00 – Kurs i m2 for bibliotekansatte

Om kurset: Kurset går over en dag og omhandler bruk av alle funksjonene i det nye webbaserte Bibliofil. Hoveddelen er en gjennomgang av m2 som et internt arbeidsredskap, men publikumsdelen demonstreres også. Kurset passer for alle bibliotekansatte.

Pris kr 3.335 pr. deltaker (avgiftsfritt)


Oktober

  • Torsdag 21. oktober kl. 09.00 – 10.00 – Tidsskrift/Periodika

Om kurset: Det blir en gjennomgang av registrering, abonnement og heftemottak.

Pris kr 550 pr. deltaker (avgiftsfritt)

  • Tirsdag 26. oktober kl. 09.00 – 15.00 – Systemadministrering

Om kurset: Vi gjennomgår brukeradministrering, kodefiler, brev og andre utskriftsmaler, indeksering, samt parametersetting med vekt på M2. Kurset er beregnet for systemansvarlige.

Pris kr 3.335 pr. deltaker (avgiftsfritt)

  • Torsdag 28. oktober kl. 09.00 – 10.30 – Innkjøp/tilvekst

Om kurset: Det blir en gjennomgang av bestillinger, budsjett og leverandører

Pris kr 825 pr. deltaker (avgiftsfritt)

Påmelding til: kurs@bibsyst.no


Velkommen til våre kurs!Ugle