Kurs

Til våre kunder.

Grunnet stor etterspørsel inviterer vi nå til nettbaserte kurs.

Bli mer kjent med Bibliofil og den nye webbaserte løsningen, også kalt M2.

Kursene går over en dag og omhandler bruk av alle funksjonene i M2.  Hoveddelen er en gjennomgang av M2 som internt arbeidsredskap, men publikumsdelen demonstreres også.Datoer for vinteren / vårens kurs vil bli fastsatt i løpet av desember.For at alle skal kunne ha mulighet til å delta aktivt på kursene, har vi satt en grense på maks. 25 deltakere på hvert kurs.

Kurspris i 2021 er kr 3.335 pr. deltager pr. dag (avgiftsfritt)

Bindende påmelding sendes til: kurs@bibsyst.no

Avbestilling senere enn 14 dager før kursstart gir ingen reduksjon i kursavgiften.
Ved fremvisning av gyldig sykemelding kan kursavgiften overføres til et annet kurs, eller tilbakebetales.


Ta kontakt for eventuelle avklaringer, eller tilbud på andre kurs.

Ugle