Vellykket Biblioteksjefmøte 2019

I slutten av september møttes i overkant av 40 biblioteksjefer og ledere på Farris Bad Hotell i Larvik for årets Biblioteksjefmøte. Det har blitt en tradisjon at vi holder dette møtet hvert 3. år for å informere og inspirere biblioteksjefene, som vi vanligvis ikke har så mye kontakt med som de systemansvarlige.

Programmet var variert og fra Bibliotek-Systemer As’ side ble det lagt vekt på å vise frem Bibliofil på web og andre produkter vi selger. Vi hadde også flere eksterne foredragsholdere. 

Bjørn Kjetil Fredriksen fra Rogaland fylkesbibliotek delte sine erfaringer fra anbudskonkurranser, han har ledet arbeidet med innkjøp av biblioteksystem for Storbybibliotekene (Stavanger, Bergen, Kristiansand og Trondheim) og Rogaland fylkeskommune.

Et helt annet tema som ble belyst av en annen rogalending, var Åsmund Ådnøys foredrag om formidling av bibliotekets tjenester på alle plattformer. Ådnøy jobber ved Sølvberget bibliotek – og kulturhus,  et bibliotek som driver aktiv formidling på flere digitale plattformer som hjemmesider, Facebook og podkaster.

Fra Tønsberg og Færder bibliotek kom biblioteksjef Tone Moseid for å fortelle om sine statistikkønsker i biblioteksystemet. Dette kan dere lese mer om i en egen artikkel i dette Infobrevet. I tillegg kunne Svein Arne Tinnesand fra Nasjonalbiblioteket presentere den nye nasjonale bibliotekstrategien.

Før middagen fikk vi også gleden av å høre Larvik-forfatter Jørn Lier Horst fortelle om sin siste bok, Illvilje. (Se bilde øverst).

På slike konferanser er praten i pausene og under måltidene også viktige, og Farris Bad Hotell skapte en fin ramme rundt konferansen. Vi er glade for positive tilbakemeldinger vi har fått på konferansen og ser frem til neste Biblioteksjefmøte høsten 2022.

Alle fotos: Gunn Iren Kjøndal

Anett Kolstad fra Skedsmo bibliotek
Forelesning ved Reidar Bjerkseth fra Bibliotek-Systemer As
Tone Moseide fra Tønsberg og Færder bibliotek
Åsmund Ådnøy fra Sølvberget bibliotek og kulturhus
Ugle