Autentisering

Lånerautentisering

* Standard brukernavn og passord.
  Brukernavnet kan være lokalt lånernummer, nasjonalt lånernummer eller e-postadresse.
  Passord kan være en pinkode hvis låneren (og biblioteket) tillater dette

* Feide (hvis installert).
  Lånere som har registrert fødselsnummer i Bibliofil kan bruke sin Feide-innlogging for å logge seg på.

* ID-Porten (hvis installert).
  Lånere som har registrert fødselsnummer i Bibliofil kan bruke ID-Porten (BankID, MinID, m.fl.) for å logge seg på.

WebAPI

* Basic Authentication for autentisering av eksterne leverandører.

* OAuth 2.0 med standard brukernavn og passord for autentisering av lånere.

Bibliotekarautentisering – Tk-plattform (utgående)

* Standard brukernavn og passord.
  Brukernavnet er bibliotekarens linuxbruker.

Bibliotekarautentisering – Web (m2)

* OAuth 2.0 med standard brukernavn og passord for autentisering av bibliotekarer.
  Brukernavnet er bibliotekarens linuxbruker.

* ADFS/Azure AD

Ugle