Samlet utlånsaktivitet på BIBLIOFIL-bibliotek

Hver dag samles det inn data fra alle BIBLIOFIL-bibliotek som bruker utlånsmodulen. Nedenfor følger en oversikt over antall utlån pr. måned. Oversikten nedenfor inneholder data som er registrert tom. 10/12/2023 kl. 01:34

Denne statistikken er begrenset til de bibliotekene som har drevet utlån med BIBLIOFIL sammenhengende siden Januar 1996. Denne statistikken vil gi et relativt godt uttrykk for den generelle utlånsaktisiviteten i norske bibliotek


Sammenligning av alle fra og med 1996 (graf siste 5 år)

Måned19961997Endring
1996-
1997
1998Endring
1997-
1998
Januar 689,417  724,317 5.06 % 744,649 2.81 %
Februar 665,136  637,481 -4.16 % 661,695 3.80 %
Mars 703,466  617,465 -12.23 % 710,231 15.02 %
April 580,393  669,943 15.43 % 609,827 -8.97 %
Mai 525,468  532,318 1.30 % 518,117 -2.67 %
Juni 483,453  471,070 -2.56 % 519,804 10.35 %
Juli 448,980  418,607 -6.76 % 464,692 11.01 %
August 476,537  496,773 4.25 % 585,031 17.77 %
September 583,910  643,929 10.28 % 703,989 9.33 %
Oktober 720,677  706,193 -2.01 % 750,629 6.29 %
November 660,851  666,516 0.86 % 708,609 6.32 %
Desember 445,114  496,215 11.48 % 527,741 6.35 %
Totalt 6,983,402  7,080,827 1.40 % 7,505,014 5.99 %
 
Måned1999Endring
1998-
1999
2000Endring
1999-
2000
2001Endring
2000-
2001
Januar 747,344 0.36 % 779,841 4.35 % 834,087 6.96 %
Februar 702,414 6.15 % 785,866 11.88 % 728,949 -7.24 %
Mars 822,529 15.81 % 800,780 -2.64 % 799,410 -0.17 %
April 615,372 0.91 % 629,289 2.26 % 684,950 8.85 %
Mai 542,174 4.64 % 636,535 17.40 % 626,714 -1.54 %
Juni 570,036 9.66 % 553,076 -2.98 % 581,688 5.17 %
Juli 468,574 0.84 % 466,028 -0.54 % 515,719 10.66 %
August 590,700 0.97 % 628,336 6.37 % 682,450 8.61 %
September 715,977 1.70 % 687,692 -3.95 % 726,429 5.63 %
Oktober 755,791 0.69 % 793,537 4.99 % 851,290 7.28 %
November 779,877 10.06 % 796,719 2.16 % 812,032 1.92 %
Desember 532,740 0.95 % 538,558 1.09 % 536,095 -0.46 %
Totalt 7,843,528 4.51 % 8,096,257 3.22 % 8,379,813 3.50 %
 
Måned2002Endring
2001-
2002
2003Endring
2002-
2003
2004Endring
2003-
2004
Januar 872,732 4.63 % 868,514 -0.48 % 847,045 -2.47 %
Februar 779,770 6.97 % 776,048 -0.48 % 797,943 2.82 %
Mars 745,894 -6.69 % 847,990 13.69 % 936,082 10.39 %
April 774,830 13.12 % 733,443 -5.34 % 758,949 3.48 %
Mai 614,876 -1.89 % 702,862 14.31 % 645,833 -8.11 %
Juni 590,819 1.57 % 622,285 5.33 % 701,470 12.72 %
Juli 570,557 10.63 % 533,865 -6.43 % 528,017 -1.10 %
August 646,650 -5.25 % 667,323 3.20 % 688,509 3.17 %
September 766,354 5.50 % 815,556 6.42 % 849,727 4.19 %
Oktober 861,155 1.16 % 891,442 3.52 % 868,066 -2.62 %
November 828,768 2.06 % 830,785 0.24 % 891,531 7.31 %
Desember 567,974 5.95 % 619,992 9.16 % 647,164 4.38 %
Totalt 8,620,379 2.87 % 8,910,105 3.36 % 9,160,336 2.81 %
 
Måned2005Endring
2004-
2005
2006Endring
2005-
2006
2007Endring
2006-
2007
Januar 884,002 4.36 % 846,173 -4.28 % 819,635 -3.14 %
Februar 801,299 0.42 % 761,788 -4.93 % 747,621 -1.86 %
Mars 832,797 -11.03 % 860,827 3.37 % 844,563 -1.89 %
April 811,718 6.95 % 706,826 -12.92 % 664,134 -6.04 %
Mai 692,817 7.27 % 675,429 -2.51 % 668,533 -1.02 %
Juni 653,711 -6.81 % 613,381 -6.17 % 612,162 -0.20 %
Juli 482,761 -8.57 % 472,296 -2.17 % 536,200 13.53 %
August 724,384 5.21 % 679,106 -6.25 % 685,763 0.98 %
September 824,516 -2.97 % 784,950 -4.80 % 782,842 -0.27 %
Oktober 859,906 -0.94 % 848,665 -1.31 % 887,671 4.60 %
November 876,070 -1.73 % 839,658 -4.16 % 826,805 -1.53 %
Desember 614,460 -5.05 % 587,901 -4.32 % 572,633 -2.60 %
Totalt 9,058,441 -1.11 % 8,677,000 -4.21 % 8,648,562 -0.33 %
 
Måned2008Endring
2007-
2008
2009Endring
2008-
2009
2010Endring
2009-
2010
Januar 864,997 5.53 % 851,063 -1.61 % 824,330 -3.14 %
Februar 809,441 8.27 % 797,543 -1.47 % 793,019 -0.57 %
Mars 789,332 -6.54 % 896,047 13.52 % 944,375 5.39 %
April 802,395 20.82 % 768,707 -4.20 % 744,982 -3.09 %
Mai 646,872 -3.24 % 684,699 5.85 % 650,388 -5.01 %
Juni 641,879 4.85 % 680,737 6.05 % 669,570 -1.64 %
Juli 550,357 2.64 % 614,047 11.57 % 614,172 0.02 %
August 706,519 3.03 % 757,089 7.16 % 768,833 1.55 %
September 810,738 3.56 % 843,497 4.04 % 812,381 -3.69 %
Oktober 917,621 3.37 % 897,914 -2.15 % 847,262 -5.64 %
November 844,131 2.10 % 871,906 3.29 % 848,555 -2.68 %
Desember 631,967 10.36 % 640,368 1.33 % 637,910 -0.38 %
Totalt 9,016,249 4.25 % 9,303,617 3.19 % 9,155,777 -1.59 %
 
Måned2011Endring
2010-
2011
2012Endring
2011-
2012
2013Endring
2012-
2013
Januar 825,660 0.16 % 830,066 0.53 % 808,407 -2.61 %
Februar 790,327 -0.34 % 818,325 3.54 % 730,396 -10.74 %
Mars 875,404 -7.30 % 871,669 -0.43 % 741,494 -14.93 %
April 725,412 -2.63 % 706,833 -2.56 % 783,843 10.90 %
Mai 740,128 13.80 % 667,757 -9.78 % 650,304 -2.61 %
Juni 683,194 2.03 % 687,303 0.60 % 651,675 -5.18 %
Juli 580,836 -5.43 % 625,391 7.67 % 609,708 -2.51 %
August 781,944 1.71 % 761,374 -2.63 % 746,258 -1.99 %
September 805,086 -0.90 % 750,296 -6.81 % 721,098 -3.89 %
Oktober 858,582 1.34 % 841,173 -2.03 % 814,664 -3.15 %
November 852,076 0.41 % 806,656 -5.33 % 777,091 -3.67 %
Desember 640,212 0.36 % 566,886 -11.45 % 595,284 5.01 %
Totalt 9,158,861 0.03 % 8,933,729 -2.46 % 8,630,222 -3.40 %
 
Måned2014Endring
2013-
2014
2015Endring
2014-
2015
2016Endring
2015-
2016
Januar 803,143 -0.65 % 795,469 -0.96 % 730,072 -8.22 %
Februar 735,981 0.76 % 740,936 0.67 % 759,900 2.56 %
Mars 793,255 6.98 % 827,446 4.31 % 752,076 -9.11 %
April 702,915 -10.32 % 676,271 -3.79 % 745,598 10.25 %
Mai 629,140 -3.25 % 634,247 0.81 % 631,101 -0.50 %
Juni 638,289 -2.05 % 685,401 7.38 % 784,790 14.50 %
Juli 573,971 -5.86 % 648,516 12.99 % 625,373 -3.57 %
August 735,261 -1.47 % 724,194 -1.51 % 778,365 7.48 %
September 739,260 2.52 % 735,890 -0.46 % 734,149 -0.24 %
Oktober 790,325 -2.99 % 784,070 -0.79 % 786,198 0.27 %
November 767,202 -1.27 % 741,363 -3.37 % 765,959 3.32 %
Desember 615,240 3.35 % 608,272 -1.13 % 617,899 1.58 %
Totalt 8,523,982 -1.23 % 8,602,075 0.92 % 8,711,480 1.27 %
 
Måned2017Endring
2016-
2017
2018Endring
2017-
2018
2019Endring
2018-
2019
Januar 801,087 9.73 % 800,575 -0.06 % 786,044 -1.82 %
Februar 727,890 -4.21 % 714,104 -1.89 % 724,228 1.42 %
Mars 812,794 8.07 % 752,290 -7.44 % 776,858 3.27 %
April 717,697 -3.74 % 731,050 1.86 % 687,861 -5.91 %
Mai 674,087 6.81 % 605,537 -10.17 % 661,650 9.27 %
Juni 679,264 -13.45 % 692,598 1.96 % 691,891 -0.10 %
Juli 655,799 4.87 % 627,625 -4.30 % 684,143 9.01 %
August 779,348 0.13 % 791,089 1.51 % 803,436 1.56 %
September 761,726 3.76 % 748,618 -1.72 % 768,076 2.60 %
Oktober 812,632 3.36 % 800,835 -1.45 % 838,087 4.65 %
November 797,418 4.11 % 774,114 -2.92 % 776,809 0.35 %
Desember 606,560 -1.84 % 576,266 -4.99 % 578,135 0.32 %
Totalt 8,826,302 1.32 % 8,614,701 -2.40 % 8,777,218 1.89 %
 
Måned2020Endring
2019-
2020
2021Endring
2020-
2021
2022Endring
2021-
2022
Januar 826,377 5.13 % 691,951 -16.27 % 754,416 9.03 %
Februar 775,045 7.02 % 657,458 -15.17 % 672,830 2.34 %
Mars 442,615 -43.02 % 678,431 53.28 % 756,444 11.50 %
April 186,208 -72.93 % 610,789 228.01 % 666,013 9.04 %
Mai 291,864 -55.89 % 585,578 100.63 % 656,207 12.06 %
Juni 557,596 -19.41 % 679,365 21.84 % 682,016 0.39 %
Juli 601,011 -12.15 % 628,032 4.50 % 642,264 2.27 %
August 691,714 -13.91 % 729,732 5.50 % 776,646 6.43 %
September 727,063 -5.34 % 722,594 -0.61 % 746,862 3.36 %
Oktober 752,471 -10.22 % 777,400 3.31 % 782,070 0.60 %
November 728,919 -6.16 % 747,422 2.54 % 771,351 3.20 %
Desember 586,358 1.42 % 571,922 -2.46 % 577,396 0.96 %
Totalt 7,167,241 -18.34 % 8,080,674 12.74 % 8,484,515 5.00 %
 
Måned2023Endring
2022-
2023
Januar 790,184 4.74 %
Februar 729,218 8.38 %
Mars 824,550 9.00 %
April 697,521 4.73 %
Mai 681,584 3.87 %
Juni 735,904 7.90 %
Juli 709,250 10.43 %
August 813,569 4.75 %
September 806,986 8.05 %
Oktober 821,936 5.10 %
November 822,898 6.68 %
Desember 203,342 -64.78 %
Totalt 8,636,942 1.80 %
 

Totalt antall utlån med BIBLIOFIL siden 1/1/1996: 237,587,249

Tall i gul farge angir måned med påske. Dette vil kunne påvirke antall utlån betydelig.

Tall i rød farge angir innværende måned og betyr at tallene ikke er fullstendige


Antall utsendte purrebrev pr. år

ÅrBrev via postenBrev via epost
1996 329442 0
1997(28.3%) 422675 0
1998(11.1%) 469554 1636
1999(3.9%) 487893 (394.3%) 8087
2000(-1.9%) 478797 (271.1%) 30014
2001(-0.3%) 477153 (58.4%) 47528
2002(-4.4%) 455979 (56.6%) 74407
2003(-10.9%) 406405 (44.9%) 107786
2004(-9.1%) 369402 (24.0%) 133646
2005(-8.6%) 337468 (32.3%) 176873
2006(-12.5%) 295319 (19.3%) 210958
2007(-13.4%) 255864 (6.5%) 224771
2008(-6.3%) 239788 (4.9%) 235751
2009(-8.2%) 220185 (10.1%) 259641
2010(-10.1%) 197982 (4.6%) 271468
2011(-11.0%) 176201 (5.0%) 285037
2012(-9.6%) 159209 (-6.9%) 265483
2013(-3.3%) 153880 (-9.5%) 240393
2014(-25.4%) 114836 (4.0%) 250111
2015(-20.8%) 90981 (2.0%) 255171
2016(-13.6%) 78630 (3.3%) 263520
2017(-17.7%) 64725 (2.5%) 270045
2018(-23.6%) 49468 (-5.5%) 255229
2019(-19.2%) 39992 (3.7%) 264627
2020(-28.6%) 28544 (-22.6%) 204756
2021(-14.3%) 24473 (7.3%) 219608
2022(-4.8%) 23294 (7.2%) 235346
2023 16506 236508

Bestilt innlån pr. år

ÅrBestilt innlånBestilt lånerinitiert innlån
1997 34422 0
1998(32.7%) 45678 0
1999(7.8%) 49248 0
2000(2.8%) 50629 11
2001(1.0%) 51156 0
2002(4.5%) 53480 0
2003(-4.9%) 50839 0
2004(10.6%) 56218 0
2005(1.5%) 57063 0
2006(0.8%) 57514 0
2007(-2.2%) 56220 0
2008(8.2%) 60802 1732
2009(35.6%) 82464 (452.5%) 9570
2010(35.4%) 111658 (93.3%) 18502
2011(10.5%) 123386 (22.1%) 22600
2012(5.4%) 130105 (-3.7%) 21763
2013(-3.7%) 125310 (-1.1%) 21519
2014(5.6%) 132321 (22.1%) 26276
2015(4.9%) 138755 (4.7%) 27514
2016(-3.3%) 134110 (-7.3%) 25492
2017(-12.5%) 117342 (6.0%) 27031
2018(13.5%) 133220 (6.9%) 28905
2019(12.1%) 149309 (9.6%) 31675
2020(-13.8%) 128684 (-18.9%) 25684
2021(6.3%) 136832 (29.9%) 33355
2022(-10.5%) 122408 (24.5%) 41537
2023 124034 44574

Utlånt innlån pr. år

ÅrUtlånt innlånUtlånt lånerinitiert innlån
1997 28380 0
1998(34.9%) 38285 0
1999(9.4%) 41896 0
2000(2.4%) 42888 0
2001(-0.1%) 42843 0
2002(4.9%) 44921 0
2003(-2.1%) 43967 0
2004(19.0%) 52337 0
2005(9.1%) 57119 0
2006(5.2%) 60102 0
2007(-1.6%) 59133 0
2008(6.5%) 62961 1122
2009(16.8%) 73509 (534.0%) 7113
2010(15.7%) 85026 (95.0%) 13869
2011(20.1%) 102142 (51.1%) 20962
2012(12.8%) 115170 (23.7%) 25932
2013(3.4%) 119034 (14.6%) 29717
2014(0.2%) 119299 (6.1%) 31526
2015(4.6%) 124785 (4.2%) 32858
2016(-1.9%) 122354 (0.1%) 32884
2017(3.9%) 127090 (4.2%) 34251
2018(7.5%) 136654 (13.4%) 38839
2019(17.5%) 160519 (22.3%) 47497
2020(-9.8%) 144815 (-16.3%) 39750
2021(27.3%) 184384 (31.4%) 52221
2022 184301 (36.5%) 71273
2023 188594 80279

Fjernlånsbestilling pr. år

ÅrFjernlånsbestilling mottattFjernlånsbestilling lånerinitiert mottatt
2004 67003 0
2005(19.6%) 80126 0
2006(0.7%) 80671 0
2007(3.8%) 83747 0
2008(4.2%) 87249 1963
2009(9.6%) 95614 (298.9%) 7830
2010(16.2%) 111088 (119.2%) 17160
2011(12.4%) 124872 (36.7%) 23459
2012(-6.7%) 116551 (0.1%) 23491
2013(-5.0%) 110752 (-1.5%) 23132
2014(-0.2%) 110512 (0.9%) 23329
2015(1.0%) 111662 (7.6%) 25093
2016(-7.3%) 103464 (-13.6%) 21681
2017(-96.7%) 3422 (-98.4%) 356
2018(-48.2%) 1772 (-35.7%) 229
2019(-47.7%) 927 (-50.2%) 114
2020(-54.5%) 422 (-82.5%) 20
2021(-14.7%) 360 (185.0%) 57
2022(-60.0%) 144 (-73.7%) 15
2023 77024 28843

Fjernlån (utlån) utført pr. år

ÅrFjernlån
1999 9586
2000(938.2%) 99526
2001(2.5%) 102011
2002(3.2%) 105245
2003(3.9%) 109307
2004(4.1%) 113804
2005(-5.7%) 107346
2006(-1.6%) 105618
2007(7.0%) 112987
2008(6.2%) 120025
2009(2.5%) 123074
2010(9.5%) 134788
2011(12.9%) 152163
2012(-7.1%) 141315
2013(-3.6%) 136174
2014(0.1%) 136246
2015(2.2%) 139236
2016(13.0%) 157328
2017(4.8%) 164872
2018(-14.4%) 141065
2019(-4.3%) 134994
2020(-18.0%) 110681
2021(0.1%) 110789
2022(-3.5%) 106882
2023 100561

Innlevering for annet bibliotek pr. år

ÅrInnleveringer
2007 487
2008(1293.0%) 6784
2009(83.2%) 12427
2010(32.5%) 16460
2011(28.1%) 21092
2012(32.4%) 27934
2013(9.8%) 30664
2014(15.8%) 35519
2015(9.6%) 38923
2016(2.3%) 39800
2017(-6.3%) 37288
2018(-1.0%) 36919
2019(3.8%) 38308
2020(-25.2%) 28669
2021(-5.5%) 27098
2022(-6.8%) 25263
2023 30289

Mottatt depoteksemplar pr. år

ÅrMottatt
2009 6117
2010(277.2%) 23074
2011(9.1%) 25177
2012(-1.9%) 24700
2013(-11.9%) 21758
2014(20.6%) 26244
2015(0.7%) 26416
2016(8.1%) 28551
2017(-62.8%) 10617
2018(76.4%) 18726
2019(12.2%) 21017
2020(-14.4%) 17981
2021(8.8%) 19561
2022(12.6%) 22018
2023 20102

BIBLIOFIL holder forøvrig orden på:

Total mediebestand i norske bibliotek pr. 2008: 56 millioner (kilde: ABM-Utvikling)

Antall eksemplarer 33,350,191 
Antall forskjellige titler 16,534,761 
Antall lånere 5,294,076 

Utlån 1996

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar689,41747
Februar665,13647
Mars703,46647
April580,39347
Mai525,46847
Juni483,45347
Juli448,98047
August476,53747
September583,91047
Oktober720,67747
November660,85147
Desember445,11447

Totalt antall utlån i 1996: 6,983,402


Utlån 1997

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar724,31747
Februar637,48147
Mars617,46547
April669,94347
Mai532,31847
Juni471,07047
Juli418,60747
August496,77347
September643,92947
Oktober706,19347
November666,51647
Desember496,21547

Totalt antall utlån i 1997: 7,080,827


Utlån 1998

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar744,64947
Februar661,69547
Mars710,23147
April609,82747
Mai518,11747
Juni519,80447
Juli464,69247
August585,03147
September703,98947
Oktober750,62947
November708,60947
Desember527,74147

Totalt antall utlån i 1998: 7,505,014


Utlån 1999

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar747,34447
Februar702,41447
Mars822,52947
April615,37247
Mai542,17447
Juni570,03647
Juli468,57447
August590,70046
September715,97747
Oktober755,79147
November779,87747
Desember532,74047

Totalt antall utlån i 1999: 7,843,528


Utlån 2000

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar779,84147
Februar785,86647
Mars800,78047
April629,28947
Mai636,53547
Juni553,07647
Juli466,02847
August628,33647
September687,69247
Oktober793,53747
November796,71947
Desember538,55847

Totalt antall utlån i 2000: 8,096,257


Utlån 2001

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar834,08747
Februar728,94947
Mars799,41047
April684,95047
Mai626,71447
Juni581,68847
Juli515,71947
August682,45047
September726,42947
Oktober851,29047
November812,03247
Desember536,09547

Totalt antall utlån i 2001: 8,379,813


Utlån 2002

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar872,73247
Februar779,77047
Mars745,89447
April774,83047
Mai614,87647
Juni590,81947
Juli570,55747
August646,65047
September766,35447
Oktober861,15547
November828,76847
Desember567,97447

Totalt antall utlån i 2002: 8,620,379


Utlån 2003

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar868,51447
Februar776,04847
Mars847,99047
April733,44347
Mai702,86247
Juni622,28547
Juli533,86547
August667,32347
September815,55647
Oktober891,44247
November830,78547
Desember619,99247

Totalt antall utlån i 2003: 8,910,105


Utlån 2004

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar847,04545
Februar797,94347
Mars936,08247
April758,94947
Mai645,83347
Juni701,47047
Juli528,01747
August688,50947
September849,72747
Oktober868,06647
November891,53147
Desember647,16447

Totalt antall utlån i 2004: 9,160,336


Utlån 2005

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar884,00247
Februar801,29947
Mars832,79747
April811,71847
Mai692,81747
Juni653,71147
Juli482,76147
August724,38447
September824,51647
Oktober859,90647
November876,07047
Desember614,46047

Totalt antall utlån i 2005: 9,058,441


Utlån 2006

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar846,17347
Februar761,78847
Mars860,82747
April706,82647
Mai675,42947
Juni613,38147
Juli472,29647
August679,10647
September784,95047
Oktober848,66547
November839,65847
Desember587,90147

Totalt antall utlån i 2006: 8,677,000


Utlån 2007

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar819,63547
Februar747,62147
Mars844,56347
April664,13447
Mai668,53347
Juni612,16247
Juli536,20047
August685,76347
September782,84247
Oktober887,67147
November826,80547
Desember572,63347

Totalt antall utlån i 2007: 8,648,562


Utlån 2008

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar864,99747
Februar809,44147
Mars789,33247
April802,39547
Mai646,87247
Juni641,87947
Juli550,35747
August706,51947
September810,73847
Oktober917,62147
November844,13147
Desember631,96747

Totalt antall utlån i 2008: 9,016,249


Utlån 2009

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar851,06347
Februar797,54347
Mars896,04747
April768,70747
Mai684,69946
Juni680,73747
Juli614,04747
August757,08947
September843,49747
Oktober897,91447
November871,90647
Desember640,36846

Totalt antall utlån i 2009: 9,303,617


Utlån 2010

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar824,33047
Februar793,01947
Mars944,37547
April744,98247
Mai650,38847
Juni669,57047
Juli614,17247
August768,83347
September812,38147
Oktober847,26247
November848,55547
Desember637,91047

Totalt antall utlån i 2010: 9,155,777


Utlån 2011

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar825,66047
Februar790,32747
Mars875,40447
April725,41247
Mai740,12847
Juni683,19447
Juli580,83646
August781,94447
September805,08647
Oktober858,58247
November852,07647
Desember640,21247

Totalt antall utlån i 2011: 9,158,861


Utlån 2012

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar830,06647
Februar818,32547
Mars871,66947
April706,83347
Mai667,75747
Juni687,30347
Juli625,39147
August761,37447
September750,29647
Oktober841,17347
November806,65647
Desember566,88647

Totalt antall utlån i 2012: 8,933,729


Utlån 2013

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar808,40747
Februar730,39647
Mars741,49447
April783,84347
Mai650,30447
Juni651,67547
Juli609,70847
August746,25847
September721,09847
Oktober814,66447
November777,09147
Desember595,28447

Totalt antall utlån i 2013: 8,630,222


Utlån 2014

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar803,14347
Februar735,98147
Mars793,25547
April702,91547
Mai629,14047
Juni638,28947
Juli573,97147
August735,26147
September739,26047
Oktober790,32547
November767,20247
Desember615,24047

Totalt antall utlån i 2014: 8,523,982


Utlån 2015

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar795,46947
Februar740,93647
Mars827,44647
April676,27147
Mai634,24747
Juni685,40147
Juli648,51647
August724,19447
September735,89047
Oktober784,07047
November741,36347
Desember608,27247

Totalt antall utlån i 2015: 8,602,075


Utlån 2016

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar730,07247
Februar759,90047
Mars752,07647
April745,59847
Mai631,10147
Juni784,79047
Juli625,37347
August778,36547
September734,14947
Oktober786,19847
November765,95947
Desember617,89947

Totalt antall utlån i 2016: 8,711,480


Utlån 2017

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar801,08747
Februar727,89047
Mars812,79447
April717,69747
Mai674,08747
Juni679,26447
Juli655,79947
August779,34847
September761,72647
Oktober812,63247
November797,41847
Desember606,56047

Totalt antall utlån i 2017: 8,826,302


Utlån 2018

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar800,57547
Februar714,10447
Mars752,29047
April731,05047
Mai605,53747
Juni692,59847
Juli627,62547
August791,08947
September748,61847
Oktober800,83547
November774,11447
Desember576,26647

Totalt antall utlån i 2018: 8,614,701


Utlån 2019

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar786,04447
Februar724,22847
Mars776,85847
April687,86147
Mai661,65047
Juni691,89147
Juli684,14347
August803,43647
September768,07647
Oktober838,08747
November776,80947
Desember578,13547

Totalt antall utlån i 2019: 8,777,218


Utlån 2020

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar826,37747
Februar775,04547
Mars442,61547
April186,20847
Mai291,86447
Juni557,59647
Juli601,01147
August691,71447
September727,06347
Oktober752,47147
November728,91947
Desember586,35847

Totalt antall utlån i 2020: 7,167,241


Utlån 2021

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar691,95147
Februar657,45847
Mars678,43147
April610,78947
Mai585,57847
Juni679,36547
Juli628,03247
August729,73247
September722,59447
Oktober777,40047
November747,42247
Desember571,92247

Totalt antall utlån i 2021: 8,080,674


Utlån 2022

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar754,41647
Februar672,83047
Mars756,44447
April666,01347
Mai656,20747
Juni682,01647
Juli642,26447
August776,64647
September746,86247
Oktober782,07047
November771,35147
Desember577,39647

Totalt antall utlån i 2022: 8,484,515


Utlån 2023

MånedAntall utlånAntall bibliotek
som har levert data
Januar790,18447
Februar729,21847
Mars824,55047
April697,52147
Mai681,58447
Juni735,90447
Juli709,25047
August813,56947
September806,98647
Oktober821,93647
November822,89847
Desember203,34247

Totalt antall utlån i 2023: 8,636,942


Utlån sortert på måned


Brev sendt på SMS

 ReserveringsbrevForhåndsvarslerPurrebrev
20191074347736849174541
20201098659549852170688
20211302648675465187877
20221229952674809268611
20231270989621934256816

Dataene er innsamlet fra følgende bibliotek:

 • Ålesund bibliotek (AleBib)
 • Alta Bibliotek (AltaBib)
 • Andøy folkebibliotek (AndBib)
 • Arendal bibliotek (ArnBib)
 • Askerbibliotekene (AskBib)
 • Bamble bibliotek (BamBib)
 • Bømlo folkebibliotek (BmloBib)
 • Stormen bibliotek (BodBib)
 • Bergen Off. Bibliotek (BrgBib)
 • Bærum bibliotek (BrmBib)
 • Farsund bibliotek (FarsBib)
 • Hammerfest bibliotek (HamBib)
 • Halden bibliotek (HldBib)
 • Høyanger bibliotek (HoyBib)
 • Harstad bibliotek (HstdBib)
 • Horten bibliotek (HtnBib)
 • Jevnaker folkebibliotek (JevnBib)
 • Kongsberg bibliotek (KongBib)
 • Kvinnherad bibliotek (KvinBib)
 • Kongsvinger bibliotek (KvngBib)
 • Larvik bibliotek (LarBib)
 • Levanger bibliotek (LevBib)
 • Lier Bibliotek (LierBib)
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (LydBib)
 • Narvik bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik (NarBib)
 • Nord-Fron bibliotek (NfroBib)
 • Notodden bibliotek (NotBib)
 • NRK Researchsenteret (NrkBib)
 • Østre Toten folkebibliotek (OtotBib)
 • Porsgrunn bibliotek (PorsBib)
 • Rana bibliotek (RanaBib)
 • Rendalen bibliotek (RendBib)
 • Risør bibliotek (RisBib)
 • Sogndal bibliotek (SdalBib)
 • Sel bibliotek (SelBib)
 • Sandefjordbibliotekene (SfjBib)
 • Skien bibliotek (SknBib)
 • Skiptvet bibliotek (SktvBib)
 • Biblioteka i Sunnfjord (SofjBib)
 • Sortland bibliotek (SortBib)
 • Steinkjer bibliotek (StkjBib)
 • Stord folkebibliotek (StrdBib)
 • Tønsberg og Færder bibliotek (TbgBib)
 • Trondheim folkebibliotek (TrhBib1)
 • Tromsø bibliotek og byarkiv (TrmsBib)
 • Vadsø bibliotek og Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø (VadBib)
 • Vestre Toten folkebibliotek (Fyrverkeriet) (VtotBib)
 • Meieriet bibliotek (VvoyBib)

Generert 10/12/2023 kl. 01:34:44


Mer om Bibliotek-Systemer As© Et produkt fra Bibliotek-Systemer As