Thor reserveringsboks

RFID-basert reserveringsboks til sortering av reservert materiale ved innlevering.

Som alternativ til en egen åpen hylle for plassering av reservert materiale ved innlevering eller beskjed om å levere i skranken, kan vi tilby en innleveringsenhet tilkoblet selvbetjeningsstasjon.

Ved innlevering får låneren beskjed på skjermen om å legge det reserverte materialet i innkastet på Thor reserveringsboks. Bibliofil-programmet sjekker at materialet er korrekt, en luke åpnes og slipper det inn i boksen. Dersom materialet er feil, vises dette på skjermen.

I tillegg til reservert materiale kan biblioteket velge at innlånt materiale og materiale med optisk innhold, blir lagt i reserveringsboksen. Her vil det ligge skjermet til personalet får sortert det og viderebehandlet / kontrollert innholdet.

Reserveringsboksen kan inneholde en Sif bokvogn hvor det reserverte materialet blir styrt ned i. En dør i fronten av reserveringsboksen gjør det enkelt å kjøre ut vognen når den skal tømmes. E-post til forhåndsbestemt e-postadresse blir sendt til biblioteket når Sif-vognen er full.
Reserveringsboksen kan kobles mot alle typer selvbetjeningsstasjoner som vi tilbyr, og kan om ønskelig også kobles til to selvbetjeningsstasjoner.

Ugle