Høder selvbetjeningsstasjon

Brukervennlig selvbetjeningsstasjon med frittstående touch-PC på hev- senk hjertebord.

Høder selvbetjeningsstasjon med frittstående touch-PC på heve- senkebord til utlån, innlevering, fornyelse og status. Betjening via berøringsskjerm.

RFID –antennen er avskjermet slik at lesefeltet til sidene og under bordplaten er begrenset, en markering på bordplaten veileder brukeren i forhold til plassering av materialet.

Bordet er ergonomisk, handicap- og barnevennlig, da heve- senk funksjonen er meget brukervennlig. Høder er vår rimeligste modell, men har alle selvbetjeningsfunksjoner. Det er valgfritt om PIN-kode skal inntastes via skjermtastatur på touchskjermen, eller på fysisk PIN-tastatur på bordplaten.

Informasjon om brukerens lånte materiale kan vises på skjermen og skrives ut. Skjermen kan gi brukeren veiledning om sortering av materialer til vogn/hyller.

Enheten kan også kobles til en reserveringsboks, som vil sørge for at det kun er korrekt materiale som blir mottatt der.

Ugle