Høder selvbetjeningsstasjon

Vår rimeligste modell med frittstående touch-PC

Høder selvbetjeningsstasjon med frittstående touch-PC på Ergolift heve- senkebord til utlån, innlevering, fornyelse og status. Betjening via berøringsskjerm.

RFID –antennen er avskjermet slik at lesefeltet til sidene og under bordplaten er begrenset. En markering på bordplaten veileder brukeren i forhold til plassering av materialet.

Bordet er ergonomisk, handicap- og barnevennlig. Dette er vår rimeligste modell, men har alle selvbetjeningsfunksjoner. Det er valgfritt om PIN-kode skal inntastes via skjermtastatur på touchskjermen, eller på fysisk PIN-tastatur på bordplaten.

Informasjon om brukerens lånte materiale kan vises på skjermen og skrives ut. Skjermen kan gi brukeren veiledning om sortering av materialer til vogn/hyller.

Ugle