Nettverksporter

TCP-/UDP-porter som bør/skal være åpne fra/til Bibliofil-tjenerne
(!=Må være åpen).

Fra             Til        Port  Proto  Kommentar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Bibliotek-Systemer     Bibliofiltjener   22  TCP   Drift av Bibliofiltjener (SSH) (*1)

 PC/Arbeidsstasjon     Bibliofiltjener   25  TCP   Sending av epost (SMTP)
! Bibliofiltjener      Internett      25  TCP   Sending av epost (SMTP)
! Internett         Bibliofiltjener   25  TCP   Mottak av epost (SMTP)

! Internett         Bibliofiltjener   53  UDP   Navnetjener (DNS)
 PC/Arbeidsstasjon     Bibliofiltjener   53  UDP   Navnetjener (DNS)

! PC/Arbeidsstasjon     Bibliofiltjener   80  TCP   Webtjener (HTTP)
 PC/Arbeidsstasjon     Internett      80  TCP   Webforespørsler (Websøk, visning av krydder, etc)
! Bibliofiltjener      Internett      80  TCP   Webforespørsler (Samsøk mot andre baser)
! Internett         Bibliofiltjener   80  TCP   Webtjener (HTTP)
! PC/Arbeidsstasjon     Bibliofiltjener   443  TCP   Webtjener SSL (HTTPS)
! Internett         Bibliofiltjener   443  TCP   Webtjener SSL (HTTPS)

 PC/Arbeidsstasjon     Bibliofiltjener   143  TCP   Mottak av epost (IMAP)
 PC/Arbeidsstasjon     Bibliofiltjener   993  TCP   Mottak av epost SSL (IMAPS)

 Bibliofiltjener      Internett      123  TCP   Oppdatering av tid/klokka (NTP)
 Bibliofiltjener      Internett      123  UDP   Oppdatering av tid/klokka (NTP)

! Bibliofiltjener      Bibliotek-Systemer 443  TCP   Felles lånekort SSL (*2)

! Bibliofiltjener      Skriver       515  TCP   Printserver (lpd)
! Bibliofiltjener      Skriver      9100  TCP   Printserver (HP Jetdirect)

! PC/Arbeidsstasjon     Bibliofiltjener  1969  TCP   Bibserver/Tk-programmer
! Bibliofiltjener      Bibliotek-Systemer 1974  TCP   Krydder/Omslagsbilder (*3)
! Bibliofiltjener      Bibliotek-Systemer 1979  TCP   Administrering av Safarisøk (*4)

! PC/Arbeidsstasjon     Bibliofiltjener  10000  TCP   Administrering (Webmin SSL)


De følgende gjelder kun hvis dere har/bruker disse tjenestene:

Samsøk fra andre system mot basen
---------------------------------
Internett          Bibliofiltjener   210  TCP   Z39.50 (Samsøk mot basen)

Oppdatering av websider
-----------------------
PC/Arbeidsstasjon      Bibliofiltjener   20  TCP   Overføring av filer/Oppdatering av websider(FTP)
PC/Arbeidsstasjon      Bibliofiltjener   21  TCP   Overføring av filer/Oppdatering av websider(FTP)

Automater
---------
Portene settes opp spesifikt for hver installasjon, men er i området 1920-1973.

Eks:
Utlån-/innleveringsautomat  Bibliofiltjener  1966  TCP   Automat(3M, PVSUPA, SIP2, etc)
Utlån-/innleveringsautomat  Bibliofiltjener  1967  TCP   Automat(3M, PVSUPA, SIP2, etc)
Utlån-/innleveringsautomat  Bibliofiltjener  1968  TCP   Automat(3M, PVSUPA, SIP2, etc)
Utlån-/innleveringsautomat  Bibliofiltjener  1972  TCP   Automat(3M, PVSUPA, SIP2, etc)
Utlån-/innleveringsautomat  Bibliofiltjener  1973  TCP   Automat(3M, PVSUPA, SIP2, etc)

Samba/Fildeling
---------------
PC/Arbeidsstasjon      Bibliofiltjener   139  TCP   Deling av filer/Hjemmeområde/Skrivere (Samba)
PC/Arbeidsstasjon      Bibliofiltjener   445  TCP   Deling av filer/Hjemmeområde/Skrivere (Samba)

Virtuelle
---------
For maskiner med virtuelle, f.eks. skolebibliotek, vil kreve flere åpne porter, blant annet en port for SSH til hver enkelt virtuell. Disse ligger vanligvis i området 2223-> (TCP).

Eks:
Bibliotek-Systemer      Bibliofiltjener  2223  TCP   Drift av Bibliofiltjener (SSH)
Bibliotek-Systemer      Bibliofiltjener  2224  TCP   Drift av Bibliofiltjener (SSH)

Virtuelle vil også trenge noen av de samme portene som hovedmaskinen(epost,skrivere, etc). Z39.50 tjenere for virtuelle ligger ofte på porter over 2100. Se liste her: http://www.bibsyst.no/produkter/bibliofil/z3950.php
Ofte kan det lønne seg å legge inn reglene for nettet som Bibliofiltjeneren står på slik at man ikke får veldig mange enkeltregler.

*1) SSH-oppkoblinger fra Bibliotek-Systemer As kommer fra adresse
bibsyst.bibsyst.no og har pr 4.01.2012 IP-adressene 79.161.155.2,
193.90.32.70 og 81.166.221.3 (backupserver).
*2) Lånekortserveren heter fl.lanekortet.no og har pr 24.01.2012 IP-adresse 79.161.155.7.
*3) Krydderserveren heter spice.bibsyst.no og har pr 29.09.2010 IP-adresse 79.161.155.4.
*4) Safarisøkserveren heter spice.bibsyst.no og har pr 29.09.2010 IP-adresse 79.161.155.4.

Annet
-----
* Dersom Cisco PIX benyttes, må IKKE "SMTP Fixup" være aktivert!
* Dersom POP3 skal brukes må port 110/TCP være åpen fra PC til Bibliofiltjener.
Ugle