Lenkesjekk

Mange legger ned mye ressurser i å gjøre seg synlig og tilgjengelig på internett, det kan bli mange sider av det etterhvert.

Man har full kontroll over egne sider, men hva med lenkene man har til eksterne sider? Disse sidene kan være fjernet eller flyttet til en ny adresse.

For å lette arbeidet med å rydde opp i lenkeråte leverer vi et program som sjekker alle lenker og ankre på hjemmesidene til biblioteket.

Programmet går automatisk hver natt og genererer noen enkle sider med statistikk over lenkebruken.

Ugle