Fjernkjøring

Fjernkjøring mot Bibliotek-Systemers tjenermaskin

For de bibliotek som ikke ønsker å installere og ha driftsansvar for en egen tjenermaskin i sine egne lokaler, har vi utviklet en løsning basert på kjøring mot en egen tjenermaskin plassert i Larvik. Fordelene ved en slik løsning er bl.a. :

  • Ingen ny maskin inn i huset
  • Ingen ny systemplattform å forholde seg til
  • Biblioteket slipper ansvar for drift
  • Intet ansvar for backup
  • Ingen oppgradering av maskinvare
  • Ingen oppgradering av programvare
  • Ingen opplæring for drift av systemet

Kommunikasjonen mellom biblioteket og tjenermaskin går som VPN (Virtual Private Network) via Internett hvis biblioteket eller kommunen allerede har en tilknytning. Denne forbindelsen kan eventuelt settes opp slik at den fra utsiden ser ut som en fast lukket forbindelse (IP tunnelling).

Hvert bibliotek som velger denne løsningen, vil få et eget dedikert område på maskinen, med egne brukernavn og dataområder. Andre bibliotekers data vil ikke være synlig.

Tjenermaskinen vil bli plassert bak vår brannvegg, og tilgang til Internett vil skje gjennom denne brannveggen, hvilket betyr stor sikkerhet.

På klientsiden tilbys et WEB-grensesnitt

Administrasjon av maskinen skjer gjennom vår tekniske avdeling i Larvik, som vil bistå med innlegging av brukere, opprydding og andre driftsoppgaver. 

I tilknytning til dette bistår vi også med registrering av domenenavn.

Ugle