Bibliofil-kurs våren 2020 – AVLYST!

Alle vårens kurs er avlyst på grunn av koronasituasjonen.

Kurs for bibliotekansatte – 26. mars 2020Bruk av webbasert Bibliofil (M2) – AVLYST!

Kurset går over en dag og omhandler bruk av alle funksjonene i det nye webbaserte Bibliofil.  Hoveddelen er en gjennomgang av M2 som internt arbeidsredskap, men publikumsdelen demonstreres også.

Kurset passer for alle bibliotekansatte.

Pris kr. 3.215 pr. person inkludert kursmateriell og lunsj.

Tidspunkt: kl. 09:00 – 15.30       Kurssted: Faret 8, Larvik

Kursleder: Vidar Ringstrøm

Kurs for systemansvarlige 27. mars 2020Systemadministeringfulltegnet – AVLYST!

Kurs for systemansvarlige 17. april 2020 – SystemadministreringAVLYST!

Kurset har en varighet på en dag og vi gjennomgår brukeradministrering, kodefiler, brev og andre utskriftsmaler, indeksering, samt parametersetting med vekt på M2.

Kurset er beregnet på systemansvarlige.

Kursleder: Marie Chetwynd Eikeland og Vidar Ringstøm

Pris kr.  3.215 pr. person pr. dag, inkludert kursmateriell og lunsj.

Tidspunkt: kl. 09:00 – 15:30      Kurssted: Faret 8, Larvik 

Bindende påmelding sendes til: kurs@bibsyst.no

Avbestilling senere enn 14 dager før kursstart gir ingen reduksjon i kursavgiften.
Ved fremvisning av gyldig sykemelding kan kursavgiften overføres til et annet kurs, eller tilbakebetales.

For ytterligere informasjon: Se våre nettsider www.bibsyst.no/kundeinfo/kurskatalog.php

Alle prisene er fritatt for mva. *

VELKOMMEN TIL KURS!

        

Ugle