tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2018: 13,012,216
2017: 18,781,609

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


eHylle fra eBokBib

Vis fram digitale titler i en hylle på biblioteket

eHylle knytter på elegant vis sammen bibliotekets tilbud av fysiske og digitale titler for utlån. På samme måte som papirbøkene står klare for lånerne i hyller på biblioteket, står e-bøkene og lydbøkene klare i eHylle fra eBokBib.

eHylle er en skjerm som viser utvalg av digitale titler for utlån, med forsidebilder og tilhørende QR-kode for å slå opp tittelen i eBokBib. I eBokBib kan så lånerne låne eller reservere tittelen. Hver skjerm kan vise fra opp til fire forskjellige utvalg, og det er stor fleksibilitet i hva utvalgene kan vise. Bibliotekene bestemmer selv hvilke utvalg de vil vise fram.

eHylle kan plasseres i biblioteket slik at lånerne som oppsøker biblioteket blir minnet om bibliotekets digitale tilbud. Sett gjerne også eHylle innenfor et vindu i biblioteket. Da har man en døgnåpen tjeneste for alle som passerer utenfor biblioteket. Eller hva med kommunens servicetorg? Eller i kinofoajeen? Med eHylle er mulighetene mange for å promotere bibliotekets digitale tilbud.

eHylle settes opp med en vanlig tv-skjerm og en liten PC.

Programvaren leveres med driftsstøtte:

  • Etablering kr 10000 eks. mva., Introduksjonspris kr 8000 eks. mva. (frem til 30.9.2018)

  • Årlig avgift kr 2500 eks. mva.

  • Ved kjøp av mer enn én skjerm er prisen for de øvrige:

    • Etablering kr 5000 eks. mva., introduksjonspris kr 4000 eks. mva. (frem til 30.9.2018)
    • Årlig avgift kr 1250 eks. mva.

Ta kontakt for mer info.