tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2020: 4,755,600
2019: 22,934,461

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Norgeslån

Lån overalt, lever overalt!

Norgeslån er en tjeneste som gjør det mulig å bestille fra et hvilket som helst bibliotek, få det levert til ønsket bibliotek og eventuelt levere tilbake på et tredje! Det er foreløpig bare bibliotek som bruker biblioteksystemet Bibliofil som kan tilby Norgeslån fullt ut.

Tjenesten er tilgjengelig gjennom det enkelte biblioteks websøk, i et regionalt samsøk eller i Nasjonalbibliotekets Biblioteksøk. Forutsettningen at du har et nasjonalt lånekort. Man trenger i utgangspunktet ikke å være tilknyttet eier- eller hentebiblioteket, tilknytningen vil skje automatisk.

Norgeslån er aktuelt når du finner en bok du vil låne i et annet bibliotek. Bestill på vanlig måte gjennom Mine Sider, når du har logget inn vil du kunne velge hvilket bibliotek boken skal hentes på fra en liste over norske bibliotek. Listen starter med bibliotek lånekortet allerede er knyttet til, deretter vises bibliotek gruppert i regioner/fylker.

Velg hentebibliotek. Systemet vil foreslå bestillende bibliotek med bakgrunn i hvor det er valgt å hente boken:

  • Hvis den er ledig på hentebiblioteket så sendes bestillingen dit.
  • Hvis den ikke er tilgjengelig på hentebiblioteket, vil regionen biblioteket tilhører bli gjennomsøkt etter ledige eksemplarer.
  • Hvis det ikke er ledig i regionen, sjekkes det i større regioner med samarbeidende transportordninger.
  • Hvis boken er bestilt utenfor egen og samarbeidende regioner, og ikke finnes i bibliotek i regionene, vil det opprinnelige bibliotekets eksemplar bli presentert som alternativ.

Du får beskjed fra hentebiblioteket når boken er klar for avhenting!

Tilgjengelighet på materiale kan variere en del fra bibliotek til bibliotek.