Odd Arne Jensen demonstrerer hvordan bordrytteren kan settes, slik at den står helt i veien for daglige gjøremål. Bordrytteren er i A4-format med lik for- og bakside.

Tilbake