tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2020: 4,755,600
2019: 22,934,461

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


KatalogKrydder

Katalogkrydder utvider informasjonsomfanget i Bibliofil-basene med omslagsbilder, baksidetekst, innholdsfortegnelser og video/lyd.

KatalogKrydder baserer seg på en dugnad mellom Bibliofil-bibliotek og Bibliotek-Systemer As. Vi vedlikeholder en sentral database hvor lagring og oppdatering av data foregår.

Bibliotekene skanner inn omslag og registrerer omtale og innholdsfortegnelser.

Deltagelse for våre kunder er gratis, og det som blir lagt inn blir umiddelbart tilgjengelig for alle. KatalogKrydder baserer seg på at katalogposter har et unikt ID-nummer: Bibliofil-ID.

Hvor det har vært mulig har vi importert data fra forlagene. Basen består likevel hovedsaklig av registreringer foretatt av våre kunder.

Registrering gjøres i programmet TkKrydder eller i Bibliofil på web.

[ MER INFO ]