tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2018: 17,605,575
2017: 18,781,609

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


eBrev

Last ned produktark

Med eBrev skriver ikke biblioteket lenger ut sine brev på egen skriver, men lar i stedet Bibliofil sende utskriften over til Posten, som sørger for utskrift og utsendelse av brevene.

En felles utskriftsavtale for alle Bibliofil-bibliotek gir en lavere pris både på produksjon og portopris for biblioteket.

Brevene skrives ut, konvolutteres, frankeres, sorteres og postlegges i Postens distribusjonssenter, slik at utsendelsen skjer på raskeste måte til hele landet. Biblioteket slipper å bruke tid på alt det praktiske rutinearbeidet og kan frigjøre ressurser til å betjene publikum i stedet.

Materiell, produksjon og leveranse

Utskriftsfilene overføres via Bibliofil til produksjonssenteret i avtalt format, og utskift skjer på farge-laserskrivere med høy kvalitet, og med bruk av det enkelte biblioteks logo og postale opplysninger. Utskriftene er basert på bibliotekets maler, og en kan velge med å ta med en del faste opplysninger i brevmalen, men samtidig tenkte på at brevteksten totalt ikke bør bli for lang.

Brevene fremsendes som A-post siden det er snakk om reserverings- og purremeld-inger som bør raskt frem! Vanligvis skjer utsendelse to til tre dager i uken, men biblioteket kan velge å skrive ut brev daglig, og de blir da oversendt så snart det er et tilstrekkelig antall brev som skal produseres samme dag (p.g.a. oppstartkostnad pr produksjon).

Sikkerhet

Oppdragene identifiseres med et unikt nummer og passord som sikrer mot forveksling og misbruk av data. Posten har strenge krav til fysisk sikring og behandling av brev som de produserer, og har duplisert produksjonsutstyr for maksimal driftssikkerhet.

Ønsker dere å frigjøre ressurser til andre oppgaver?

Kontakt oss for tilbud!