tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2020: 4,755,600
2019: 22,934,461

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Lenkesjekk

Mange legger ned mye ressurser i å gjøre seg synlig og tilgjengelig på internett, det kan bli mange sider av det etterhvert.

Man har full kontroll over egne sider, men hva med lenkene man har til eksterne sider? Disse sidene kan være fjernet eller flyttet til en ny adresse.

For å lette arbeidet med å rydde opp i lenkeråte leverer vi et program som sjekker alle lenker og ankre på hjemmesidene til biblioteket.

Programmet går automatisk hver natt og genererer noen enkle sider med statistikk over lenkebruken. Et eksempel kan ses på http://www.bibsyst.no/kundeinfo/lenkesjekk/