tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2020: 4,755,600
2019: 22,934,461

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Web-hotell

For de som ikke selv ønsker å etablere egen WEB-tjener, tilbyr vi en WEB-hotell-løsning.

Løsningen består i at vi på vår WEB-tjener i Larvik, med høy kapasitet og god forbindelse til internett, installerer WEB-sider etter kundens ønske og utforming. Innholdet bestemmes helt ut av kunden selv og det vil være mulig å ajourholde sidene fra kundens egen WEB-klient over nettet.

Sidene kan f.eks. inneholde:

  • Informasjon om biblioteket; åpningstider, filialer, utlånsreglement osv.
  • Informasjon om bibliotekets organisasjon; ansatte, styre osv.
  • Informasjon om bibliotekets tilbud; nyheter, arrangementer osv.
  • Ønsker fra publikum som kan skrives inn på WEB-siden og videresendes som epost
  • Informasjon om kommunen; organisasjon, tjenester, kulturarrangementer osv.
  • Bilder eller kart fra kommunen

Vi kan evt. være behjelpelige med å registrere eget navn for WEB-hotellet slik at det utenfra ser ut til at biblioteket har egen WEB-tjener. URL kan da f.eks. være http://www.farsund.folkebibl.no

Redigering av sidene

Du kan bruke din vanlige nettleser hvis den har innebygget WEB-redigering. Dette gjelder f.eks. Netscape Communicator (4.04 og oppover).

Egen base søkbar på nettet

I tilknytning til løsningen for WEB-hotell vil det være mulig å legge egen biblioteksbase ut for søking. Data vil bli kopiert over hver natt og basen vil være ajour innenfor 24 timer. Overføringen skjer på en sikker måte via internett. Det er lagt vekt på en effektiv og kostnadseffektiv transport, dvs. at kun de deler av dataene som er endret, vil bli overført.

Basen vil kunne være søkbar for alle som har tilgang til internett, og det vil, hvis biblioteket ønsker det, være mulig å fjernlåne/reservere/holde av bøker. Basen vil også kunne inkluderes i vår Samsøkløsning.

Topp