tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2019: 19,922,246
2018: 20,919,017

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Balder - selvbetjeningsenhet

Last ned produktark

Balder selvbetjeningsenhet kan leveres som kun overdelen eller med to alternative bord (understell). Bildet over viser Balder med et solid høyderegulerbart bord.

Våre selvbetjeningsenheter leveres med mulighet for tre funksjoner; Lån, Levering og Status (herunder Forny). Betjening skjer med bruk av touchskjerm, men kan også leveres for bruk av et taktilt pin-tastatur og instruksjoner opplest i høretelefon (headset).

Det er lagt stor vekt på universiell utforming og både fargevalg, fonter og grafiske elementer er gjennomtenkt, slik at det skal være intuitivt og enkelt å bruke enheten.

Balder III kan leveres med leser og antenne for rfid-brikker, eller en kan velge å basere løsningen på å lese strekkoder ved hjelp av skanner. Rfid-antennen avskjermes slik at lesefeltet til sidene og under bordplaten er begrenset.

Balder III med rfid kan kobles til Thor reserveringsboks.