tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2020: 4,755,600
2019: 22,934,461

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


RFID skrankeenhet på en Bibliofil-arbeidsplass

Det installeres en egen programvare pr arbeidsplass, og i tillegg monteres det en RFID-leser og antenne. Skrankeløsningen kan brukes både til preging av brikker og til utlån og innlevering. Utstyret tar liten plass, og vil normalt bli montert under bordplaten.

Bildet viser RFID-utstyret som blir montert i skranken (se størrelse i forhold til lånekort).

Preging

Når en skal ta i bruk RFID-løsningen skal det monteres en RFID-brikke i hvert enkelt objekt, og brikken skal kobles til riktig post i Bibliofilbasen. En styrer også om alarmfeltet i brikken skal stå av eller på.

Pregingen skjer ved at en leser strekkoden på objektet, og Bibliofil tildeler et RFID-nummer som legges inn i brikken. Funksjonen tar få sekunder pr objekt.

En praktisk måte å gjennomføre denne store oppgaven kan være å plassere pregestasjonen på et trillebord, og ta for seg hylle etter hylle, og fortsette slik mellom hylleradene. Det mest praktiske er å benytte en trådløs forbindelse til Bibliofil, slik at det er nok med en strømledning til alt utstyret på trallen.

Skrankefunksjon

Når alle objekter har fått RFID-brikke innmontert, vil en kunne låne ut og innlevere mange objekter samtidig. Vi anbefaler at det settes en rimelig grense på antall objekter som kan behandles samtidig, slik at en også kan følge med å se at antallet som blir registert faktisk stemmer med kvitteringen som frekommer i skjermbildet. Vi vil anta at en grense på fem til sju objekt samtidig vil være optimalt i skrankefunksjonen. En får også opp en kvittering i skjermbildet for at alarmfeltet er oppdatert på det enkelte objekt.

I en overgangsperiode, før alle enheter har fått RFID-brikke, må en også beholde strekkodeleser, slik at en også får registrert disse objektene. Det vil i denne perioden være naturlig å fortsatt bare behandle et objekt av gangen, for å være sikker på at en får registert alt.

Med bruk av Bibliofil RFID-skrankeløsning vil personalet få noen nye funksjoner, og kan få noen nye meldinger fra systemet, men det trengs ikke mye opplæring før det går av seg selv.

Kompatibilitet / egenskaper ved RFID-leser

Vi kan dokumentere kompatibilitet med forskjellige lesere, basert på ISO 15693 og ISO 18000. Det betyr at våre brikker kan benyttes på utstyr fra andre leverandører som forholder seg til disse standardene og datamodellen som er beskrevet i norsk RFID standard.

I tillegg er det brikker på markedet med egen lukket datamodell som kan vise seg umulig å integrere i en total kompatibel løsning.

Vi kan levere forskjellig typer Rfid-lesere, men ser nå at moderne Rfid-brikker er så gode at det som regel er tilstrekkelig med 1-watts leser. I helt spesielle tilfeller hvor det er nødvendig å lese mange og blandede objekter (bøker, filmer, dvder) samtidig, kan en velge en kraftigere Rfid-leser.